Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.02.2017
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Nr.189
Clasa: IC
Profesor învățământ primar: Cristina Olaru
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematică si explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Descoprim povestea unui fulg de nea.
Subiectul: Adunarea formate din zeci cu numere formate din unitati sau din zeci .
Tipul lecţiei: Consolidare
Forma de realizare: Activitate integrată
Domenii implicate în activitate: Matematică
Comunicare in limba romana(CLR
Competente urmarite: Utilizarea numerelor în calcule
Scop: consolidarea cunoștințelor referitoare la operațiile matematice învățate, folosirea terminologiei matematice.

Competențe specifice:
Matematică
1.3. Efectuarea de adunări cu numere naturale în concentrul 0 – 100 ,fara trecere peste ordin ;
2.6.Rezolvarea de probleme cu numere de la 0-100

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute ;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.
Obiective operaționale:
 Cognitive:
OC1 – să efectueze operatii de calcul mintal;
OC2- să opereze cu terminologia specifica operatiilor de adunare ;
OC3 – sa rezolve corect adunari fara trcere peste ordin cu numere naturale ,in concentrul 0-100
OC4 – să definesca notiunile de termen ,suma ,succesor, predecesor ,descazut ,scazator;
OC5- sa rezolve probleme de adunare ;

 Motrice:
OM1- să scrie lizibil și îngrijit pe fișe și pe tablă;
OM2- să-și coordoneze mișcările pentru a manevra corect instrumentele de lucru.
 Afective:
OA1-să manifeste interes pentru efectuarea corespunzătoare a sarcinilor;
OA2-să se mobilizeze in vederea rezolvarii sarcinilor propuse

Elemente de strategie didactică:


Resurse procedurale: instructajul verbal, explicaţia, problematizarea, conversaţia, munca independentă, jocul
didactic, cubul, exercițiul.
Resurse materiale: caiete, manuale, planșe, fișe de lucru, fișe de evaluare, markere, planșe.
Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;
Evaluare: observarea sistematică, probă scrisă, probă orală.

Resurse metodice:
Matematică, manual pentru clasa a I, caiete speciale.
Culegere de exerciții și probleme matematice, Editura Ars Libri.
Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasa I, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003
/02.12.2014
Resurse umane: 30 elevi;
Resurse temporale: 50 minute;
Resurse spaţiale: locul desfăşurării activităţii: sala de clasă .

Etapele Strategii didactice


Lecției Conținutul instructiv - educativ al Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
lecției procedee învățământ organizare

1 2 3 4 5 6
1.Moment Se pregătesc elevii pentru lecție. conversația frontal
organizatoric Se creează atmosfera necesară
desfășurării activității.

2.Verificarea temei Se verifică tema cantitativ și calitativ. conversația fișe de lucru frontal, observarea
si a cunostintelor Se realizeaza exercitii de calcul mintal, , exercițiul individual sistematică
anterioare folosind metoda R.A.I aprecieri
Care este cel mai mic numar par de
doua cifre ?
Care este cel mai mic numar de doua
cifre cu cifra zecilor 9?
Verificarea terminologiei de
predecesor, succesor, suma sau total.

3.Captarea atenției Se realizează cu ajutorul rebusului conversația rebusul frontal capacitatea


matematic.(Anexa 1) , de a
rezolva
explicația, sarcinile
4. Anunțarea Se comunică obiectivele lecției într-un frontal
subiectului lecției și mod accesibil elevilor.
a obiectivelor Astăzi vom rezolva exercitii si
probleme cu operatiile de adunare cu conversația
numere formate din zeci in concentrul
0-100 fara trecere peste ordin. conversația frontal

5.Dirijarea
învățării Se împart fise de lucru elevilor apoi se conversația
lucreaza la tabla si in caiete(Anexa 2)
1. Calculează : fișe de lucru
30+ 50= 20+ 40+10= explicația
80+ 10 = frontal capacitatea
30+ 60= 70+ 10= de a
70+ 20 = rezolva
60+ 3= 50+ 20= sarcinile
70+ 10 + 10 =

2. Află:
fișe de lucru
 Suma numerelor 20 si 60
_______________________________
 Totalul adunarii 30 si 40
__________________________
 Numărul cu 10 mai mare decât 70 .
__________________________
 Suma dintre succesorul numarului 9
si predecesorul numarului 81.
 Suma dintre cel mai mic numar par
de doua cifre si cel mai mic numar par
de doua cifre cu cifra zecilor 8.
3.Rezolvă problemele date:
a)Într-un sat sunt 10 case noi şi 30
case vechi .
Câte case sunt în sat?
Rezolvare: conversatia
___________________________ explicatia frontal
___________________________ exercitiul

R:_______________________
b) Pe un aeroport au aterizat 40 de
avioane, iar elicoptere cu 20 mai multe
Câte elicoptere au aterizat?
Rezolvare:

___________________________

Copiii se vor grupa în 6 echipe pentru conversatia


efectuarea altor sarcini de lucru, explicatia cubul grupe
potrivit metodei cubului: descrie,
aplică, asociază, compară,
analizează, argumentează(Anexa 3)
6. Obținerea Se împarte clasa din nou, în 2 grupe. conversația fișe de lucru pe grupe capacitatea
performanței Prima grupă va primi 2 bomboane și un explicația individual de a
exercițiu cu termen necunoscut. rezolva
Cealaltă grupă va primi doar exerciții. bomboane sarcinile
După rezolvarea exercițiului fiecare
copil care are 2 bomboane își caută
colegul cu același rezultat și îi oferă o
bomboană (Anexa 4).
Ex: a+20=40
7. Temă pentru Ca temă pentru acasă elevii primesc un conversația auxiliarul de frontal aprecieri
acasă exercițiu din auxiliarul de matematică. matematică verbale
Se apreciază activitatea elevilor și se
notează.

S-ar putea să vă placă și