Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Profesor: Istrate Ana-Maria
Clasa: aVI-a
Disciplina: Matematica
Unitatea de invatare : Divizibilitate
Tema lectiei : Proprietile divizibilitii- aplicaii
Tipul : lectie de recapitulare i consolidare

Copetene specifice :
1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere
compuse, cmmdc, cmmmc
2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale n produs
de puteri de numere prime
3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a dou sau mai multor numere naturale
4. Exprimarea caracteristicilor relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme
care se rezolv folosind divizibilitatea
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul divizibilitii, rezolvarea problemei obinute i interpretarea
rezultatului
Competente derivate :
a) cognitive :
1.S identifice divizorii unui numr.
2.S disting numerele prime de cele compuse .
3.S aplice criteriile de divizibilitate cu 2,3,5,9,10,25,100.
4.S reprezente un numr natural ca produs de numere prime.
5.S calculeze cmmdc-ul i cmmmc-ul a dou sau mai multe numere aplicnd algoritmul
de determinare dat.
6.S rezolve porobleme de divizibilitate
b) afective :
1.S pastreze atentia un timp suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite.
2.S participe activ si cu interes la lecie.
3.S manifeste interes pentru studiul matematicii.
STRATEGII DIDACTICE:
Principii didactice:
principiul participrii i nvrii
active;
principiul progresului gradat al
performanei;
pricipiul conexiunii inverse.
Resurse procedurale:
Conversaia euristic
Ciorchinele
Problematizarea
Algoritmizarea
tafeta
Explicaia;
Exerciiul didactic;
Demonstraia didactica;
Descoperirea didactica;
nvarea prin cooperare;
Munca individual;
Resurse materiale:
Manual;
Culegeri;
Fie de lucru;
Tabla;
Creta colorata;
Caietele elevilor;
Forme de organizare:
Frontal;
Individual


BIBLIOGRAFIE:
Manualul clasa a V-a;
Culegere ,, Mate 2000
+;
editura Paralela 45


Scenariu didactic

Momentele lectiei Timp Activitatea profesorului Activitatea
elevilor
Metode Evaluare
1.Moment
organizatoric
3
min.
conditii optime desfasurarii
eficiente a lectiei

Elevii isi pregatesc
cartile si
caietele de
matematica

2.Verificarea
temei
5
min.

frontal si individual
Prezinta caietele
cu tema
Conversatia,
explicatia
Frontala
si
individuala
3.Anuntarea
temei leciei i
capatarea ateniei
2
min.
Anun tema si obiectivele lectiei.
Propun un mic joc- tafeta- pentru capatarea ateniei
colectivului. Se vor utiliza proprieti ale numerelor
naturale : nr pare- impare; divizibile cu 2, 3,5 etc;
multipli ai lui 2,3,4 etc;
divizori ai lui 10,12,20 etc; nr prime/ nr compuse
etc.

Explicatia
Stafeta
Invatarea prin
joc
Conversatia

4.Reactualizarea
si fixarea
cunostintelor

Desenez un ciorchine, apoi
voi intreba elevii (fisa nr.1):
1.Cand un numar natural a este divizibil cu b ?Cum
notam aceasta ?
2.Care sunt divizorii improprii ai unui numar
natural ?Dar cei proprii ?
3.Ce sunt numerele numerele prime ?Dar cele
compuse?Dati exemple.
4. Cand un numar natural este divizibil cu 2 ?
5. Dati exemple de numere naturale divizibile cu 2.
6. Cand un numar natural este divizibilcu 3 ?
7. Dati exemple de numere naturale divizibile cu 3
8. Cand un numar natural este divizibil cu 4 ?
9. Dati exemple de numere naturale divizibile cu 4
10. Cand un numar natural este divizibil cu5?
11. Dati exemple de numere naturale divizibile cu5
Completeaza
Ciorchinele
Conversatia
Explicatia
Ciorchinele

Observare
sistematic
frontal i
individual12. Cand un numar natural este divizibil cu9?
13.Dati exemple de numere naturale divizibile cu 9
14. Cand un numar natural este divizibil cu10?
15. Dati exemple de numere naturale divizibile cu10
16. Cand un numar natural este divizibil cu25?
17. Dati exemple de numere naturale divizibile cu25
18. Cand un numar natural este divizibil cu10 ?
19. Dati exemple de numere naturale divizibile cu10
20.Cum stabilim daca un numar natural este prim
sau compus ?
21.Stabiliti daca 181este prim sau compus
22.Cum se determina c.m.m.d.c. a doua sau mai
multe numere naturale ?Cum se noteaza acesta ?
23.Calculati (24,36)

24.Cum se determina c.m.m.m.c. a doua sau
mai multe numere naturale ?Cum se noteaza
aceasta ?
25. Calculati[24,36]


Elevii prezinta
regula prin care
se recunoaste daca
un numar este prim
sau compus
Aplica regula

Elevii prezinta
regula si
completeaza
ciorchinele

Calculeaza (24,36)

Elevii prezinta
regula si
completeaza
ciorchinele

Calculeaza [24,36]


Exercitiul,
Conversatia
Conversatia
Exercitiul,
conversatia
Conversatia
Exercitiul,
conversatia
Conversatia
5.Obtinerea
performantei
10
min.
Distribui elevilor fise de lucru si un test de evaluare. Elevii vor rezolva
sarcinile primite
Conversatia,
explicatia,
exercitiul
Evaluare
scrisa
6.Incheierea
activitatii
2
min.
Fac aprecieri asupra cunostintelor elevilor,
fixez tema pentru acasa a elevilor.
Conversatia,
explicatia
Evaluare
finala


Fisa nr.2 : APLICATII ALE DIVIZIBILITATII NUMERELOR NATURALE IN REZOLVAREA PROBLEMELOR
1. Determinati numerele naturale de forma y x1 4 15
2. Determinati doua numere naturale a caror suma este 40,iar c.m.m.d.c. al lor este 5.
3. Fie multimile :
A= { n N /
1
14
n
N }; B={ n N /
2
1 2

n
n
N} C={n N /
1 3
3 5

n
n
N}
Determinati A C B
4. Impartind numerele 638 si 742 la acelasi numar natural se obtin resturile 8, respective 22. Sa se determine cel mai mic numar cu aceasta
proprietate. (Problema publicata in AXIOMA nr.7/2003 Prof. Constanta Petre)
5. Dintr-o bucata dreptunghiulara de panza cu dimensiunile de 240 cm si 150 cm se confectioneaza batiste patrate cu latura, numar natural,
mai mare de 10 cm.
a) Cate solutii are problema ?
b) Cate batiste se pot confectiona in fiecare caz fara pierderi de material ? (Problema publicata in AXIOMA nr 6/2003 prof. Petre
Constanta)
6. Ordonati crescator numerele naturale de forma
b
a
4
9
si
b
a
5
12
stiind ca {(a,b)=1 ;a+b<45}(Problema publicata in AXIOMA nr.8/2003 Prof
Petre Constanta)
7. AMUZAMENTE MATEMATICE AXIOMA nr. 7-2003
TURMA : - Cate oi ai badita in turma ?
- Ia ghicesti ! Daca le numar cate doua , sau cate trei , sau cate patru , sau cate cinci , sau cate sase , intotdeauna imi
ramane o oaie razleata. Daca le numar cate sapte insa , nu mai ramane niciuna .
Asadar cate oi sunt in turma , daca numarul lor e cel mai mic cu aceasta proprietate ?
8. Care este bancnota cu valoarea cea mai mare cu care se poate plti oricare din sumele urmtoare de bani, exprimate n RON :
10 400 ; 28 000 ; 1600 ; 600 ; 524600 RONFisa nr.1


DIVIZIBILITATE
c.m.m.d.c
sau (a,b)
c.m.m.m.c
sau [a,b]
(a,b) x [a,b]=a x b
Numere compuse
(neprime)
20
Numere prime :
au 2 divizori: 1 si
el insusi
11
Toate numerele
prime in afara de 2
sunt impare.
Criterii de
divizibilitate
Criteriul de
divizibilitate cu 2.
Ultima cifra 0,2,4,6,8
.
256
Criteriul de
divizibilitate cu 3.
Suma cifrelor
divizibila cu 3
126
Criteriul de
divizibilitate cu 4 .
Numarul format din
ultimele 2 cifre 4
420
Criteriul de
divizibilitate cu 5.
Ultima cifra 0 sau 5.
225
Criteriul de
divizibilitate cu 9.
Suma cifrelor 9.

909
Criteriul de
divizibilitate cu 10
n
.
Ultimele n cifre 0.
Criteriul de
divizibilitate cu 10 .
Ultima cifra 0.

100
Criteriul de divizibilitate
cu 25. Ne folosim de
ultimele doua cifre : 00 ,
25, 50, 75.
375
Divizori improprii
ai lui a : 1 si a .
Divizori proprii ai lui
a : altii decat 1 si a.
a = b x c
a b
b / a
a= M
b

20 5 pt ca
20= 5x4 .

S-ar putea să vă placă și