Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul: Exerciţii şi probleme cu cele patru operaţii
Tipul lecţiei: consolidare
Obiective: a) cognitive:
 să efectueze exerciţii de calcul mintal;
 să utilizeze corect termeni matematici;
 să respecte ordinea operaţiilor;
 să rezolve probleme folosind metoda grafică;
 să rezolve problema printr-un exerciţiu;
 să compună probleme după exerciţii şi grafice date;
b) motrice:
 să scrie corect şi lizibil, respectând aşezarea în pagina caietului
şi la tablă;
 să adopte o poziţie corectă la scris;
 să mânuiască atent şi corect instrumentele folosite.
c) afective:
 să manifeste interes pentru rezolvarea exerciţiilor şi problemei;
 să participe activ la toate etapele lecţiei;
Metode şi procedee: explicaţia; exerciţiul; conversaţia euristică; algoritmizarea;
problemetizarea; cubul; brainstormung-ul; Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat; Masa
rotundă; munca în grup;
Mijloace didactice: fişe individuale de lucru, cub
Forma de organizare: pe grupe, individual, frontal
Resurse:
 Pedagogice: Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV,
Angelica Călugăriţa, (1997), Ed. Universal Pan, Bucureşti;
Elemente de didactica matematicii în grădiniţa şi învăţământul
primar, Constantintin Petrovici, Mihaela Neagu, (2004),Ed. Pin, Iaşi
 Oficiale: Programe şcolare pentru învăţământul primar, MEN
Evaluarea în învăţământul primar (descriptori de
performanţă)

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

2
STRATEGIA DIDACTI
ETAPELE UNITĂŢI DE CONŢINUT Metode şi Mijloace Form
LECŢIEI procedee de organi
învăţământ
I. Organizarea Creez condiţii optime pentru buna
colectivului de desfăşurare a orei de matematică. Verific Conversaţia
elevi dacă elevii şi-au pregătit materialele
necesare.

II. Se verifică în mod cantitativ şi calitativ


Reactualizarea (oral) tema.
elementelor şi Elevii au avut de rezolvat o sarcină de felul:
noţiunilor Rezolvaţi exerciţiile:
însuşite 103 x (40 + 20) = 90 x 6 =
anterior (68 + 24) x 6= 30 + 30 : 3 – 30 =
35 + (140 + 358) = 84 : 4 + 2 x 55 = Conversaţia Jetoane cu Frontal
18 + (189 - 65) = 60 + 80 + 30 x 9 = euristică numerele
168 + 2900 = 180 : 3 + 46 - 21 = ce
-Pe jetoane vor fi afişate răspunsurile reprezintă
corecte. rezultateale
Se va cere elevilor care au rezolvat corect exerciţiilor
toate exerciţiile să ordoneze numerele afişate
în ordine crescătoare. Întorcând şabloanele,
elevii vor descoperi calificativul obţinut
pentru tema corect efectuată: Foarte bine.
-Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor
matematice:
- Cum se numesc numerele care se
înmulţesc? Dar rezultatul înmulţirii? Dar
numărul pe care îl împărţim? etc.
Se vor face exerciţii de calcul mintal, de
genul: Algoritmizarea
- Măriţi numărul 80 de 3 ori; Exerciţiul
- Micşoraţi numărul 36 cu 9;
- La suma numerelor 15 şi 20 adăugaţi
numărul care reprezintă vârsta voastră;
- Din produsul numerelor 30 şi 8 scădeţi
numărul 7, etc;
- Mă gândesc la un număr. Măresc numărul
cu 23 şi obţin numărul 40. La ce număr m-
am gândit?

III. Captarea - Elevii sunt împărţiţi în trei grupe; Explicaţia Fişe de Individ
atenţiei -Se vor arăta elevilor trei plicuri, pe fiecare lucru
fiind scris câte un exerciţiu: individuale
180 : 3 + 3 x 70 + 3 =
180 :(3 + 3) x 70 + 3 =
180: 3 + 3 x (70 +3 )= Plicuri cu
-Se cere fiecărei grupe să rezolve exerciţiile. exerciţii
3
Plicul al cărui exerciţiu are ca rezultat
numărul cel mai mare, conţine şi titlul
4450
ANEXA 1
MASA ROTUNDĂ

Dacă te joci 2 ore zilnic, câte ore te vei juca într-un an bisect?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

La cel mai mare număr de patru cifra, adaugă produsul numerelor 300 şi 8.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Cu cât este mai mare câtul numerelor 804 şi 3 faţă de numărul 87?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Un om consumă 2000 ml de apă într-o zi. Câţi l de apă va consuma într-o săptămână?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și