Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 9.12.2019
Clasa: a V-a B
Scoala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”
Disciplina: Matematica
Unitatea de invatare: Divizibilitatea numerelor naturale
Titlul lectiei: Divizibilitatea numerelor naturale - recapitulare
Tipul lectiei: Recapitularea si sistematizarea cunostintelor
Competente generale:
CG1: Identificarea unor date și relatii matematice și corelarea lor în functie de contextul în care au fost definite;

CG2: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;

CG3: Utilizarea conceptelor și algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;


CG4: Modelarea matematica a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoștintelor din diferite domenii;
Competente specifice:
CS1.1. Identificarea unui număr natural pe baza unor condiții impuse cifrelor sale;

CS2.1. Efectuarea operațiilor aritmetice cu numere naturale;

CS3.1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate pentru rezolvarea unor probleme date;

1
CS4.1. Transpunerea unei situații-problemă în limbajul divizibilităţii numerelor naturale, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatului.

Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, exerciţiul, jocul matematic, munca individuala;
Materiale didactice: culegere de probleme, manualul școlar, fișe de lucru

Bibliografie:

- Alexandrescu, C., Birta, A., Olteanu, C. - Manual de matematică pentru clasa a V-a, Editura CD PRESS, D.București, 2017
- Zaharia, D., Zaharia, M., Peligrad, S. - Aritmetica, Algebra, Geometrie: clasa a V-a, Colectia Mate 2000+consolidare,
Editura Paralela 45, Pitesti, 2019
- Perianu, M., Smărăndoiu, Ș., Stănică, C. – Culegere de matematică, clasa a V-a, Editura Art Educațional, București, 2019.

2
Scenariu didactic
Secventele Activitatea profesorului Activitatea Metode Procedee de
lectiei elevilor evaluare
Moment Se stabileste ordinea, climatul necesar începerii Elevii se pregatesc pentru lecție. Conversația
organizatoric activităţii.
Se noteaza elevii absenți în catalog.
Elevii vor avea ca sarcină rezolvarea unui rebus a Elevii sunt atenti, pun intrebari
Captarea cărui dezlegare conduce către principalele noțiuni legate de rezolvarea corectă a Explicatia Observarea
atentiei însușite în capitolul Divizibilitatea numerelor rebusului. Conversatia sistematica
naturale. Se verifică frontal rezolvarea corectă a
rebusului, insistând asupra noțiunilor de divizor,
multiplu, număr prim, etc.

Anuntarea Se comunică elevilor că, în această lecție, vor Elevii sunt atenti si isi noteaza titlul
titlului si a exersa ceea ce au învățat în capitolul pe caiete. Conversatia
obiectivelor Divizibilitatea numerelor naturale.
lectiei
Profesorul le cere elevilor sa defineasca notiunile Elevii raspund, pe rand, la
de divizor, multiplu, număr prim, număr compus intrebarile profesorului. Conversatia
si să enunțe criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9
si 10.
Observarea
Reactualizarea Elevii trec, pe rand, la tablă pentru Exercitiul sistematica
cunoștințelor și a rezolva exercitiile.
dirijarea Profesorul propune pentru rezolvare exercițiile din
învățării fișa de lucru (anexa 1)

Profesorul le cere elevilor sa rezolve individual de Elevii rezolva aplicatia. Apoi, un Munca
Obtinerea la exercitiul 8 din fisa de lucru. elev trece la tabla pentru a scrie individuala
performantei rezolvarea corecta si completa a Explicatia
exercitiilor.
Tema pentru Profesorul noteaza tema pentru acasa la tabla: Elevii isi noteaza tema pe caiete si
acasa exercitiile 3, 4 , 7 și 11 de la pagina 101 din pun intrebari legate de problemele Explicatia

3
culegere. Profesorul da cateva indicatii de pe care le au ca temă.
rezolvare a problemelor.

Anexa nr. 1
4
FIȘA DE LUCRU

1. Verificați dacă:
a) 2|14 b) 15⁝ 3 c) 125⁝5 d) 10|460 e) 9⁝2 f) 9| 36

2. Care dintre numerele 124 , 420, 250, 407, 954, 4075, 15009 sunt divizibile cu :
a) 2 b) 5
c) 10 d) 3

e) 9 f) 4 g) 25

3. Dintre numerele 540, 702, 903, 28, 6000, identificați :


a) Multiplii lui 3
b) Multiplii lui 9
c) Numerele care se divid cu 4
d) Numerele care se impart exact la 25.

4. Completați pentru a obține propoziții adevărate:


a) Cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite, divizibil cu 2 este numărul………………
b) Cel mai mare număr de 3 cifre identice, divizibil cu 5 este numărul…………………
c) Cel mai mare multiplu al numărului 3, mai mic decât 953 este numărul……………
d) Între numerele 725 și 789 sunt cuprinși ……………..multipli ai numărului 10.

5. Aflați divizorii comuni ai numerelor 18 și 24.

6. Scrieţi toate numerele de forma: 17 x⋮2 , 4 xx⋮5 , 13 xy⋮10.

7. Demonstraţi că:

5
a) numerele de forma 49a + 28b, unde a, b sunt numere naturale, sunt divizibile cu 7;
b) numerele de forma 4(2a + 3b) + 3(4a + 6b), unde a, b sunt numere naturale, sunt divizibile cu 10;
c) ( ab+ bc+ ca ) ⋮11

8. Sa se arate ca : A=1+2+3+4+…………….+50 este divizibil cu 3 și


B= 7n + 7n+1 + 7n+2 este divizibil cu 19, pentru orice n număr natural.

9. Fie n = 2+22+23+……..+224 . Arătați că a) n⁝2 b) n⁝3

10. Scrieți divizorii improprii ai numărului 17. Are numărul 17 divizori proprii?

CIURUL LUI ERATOSTENE

Eratostene din Cyrene (cca 276 - cca 195 î.Hr.) a fost un matematician, poet, atlet, geograf și astronom antic grec, care a
aparținut școlii din Alexandria (Egipt). Este considerat fondatorul geografiei matematice. A fost primul grec ce a calculat
circumferința și înclinarea axei Pământului, ambele cu o acuratețe remarcabilă. Este posibil ca el să fi fost primul care a calculat
distanța Pământului față de Soare. A creat o hartă a lumii bazată pe cunoștințele vremii. În aritmetică, a descoperit un procedeu de a
găsi numerele prime, care ulterior a fost numit ciurul lui Eratostene.

6
Importanța numerelor prime

Ori de câte ori părinții tăi achiziționează un produs online, folosind un card de credit, numerele prime intră în acțiune. Datele
cardului, inainte de a fi trimise comerciantului, sunt codate (criptate) din motive de securitate. Când comerciantul primește datele
trebuie să le decodeze. Una dintre cele mai cunoscute metode de criptare se bazează pe numerele prime. Metoda folosește o informație
disponibilă public ( un număr mare care este produsul a 2 numere prime) și o informație pe care o deține doar comerciantul (cele 2
numere prime). Procedeul este eficient, pentru că este foarte dificil să scrii un număr cu multe cifre ca produs de numere prime.

11. Calculează suma numerelor prime de forma 4 x .

12. Află valorile cifrei x astfel încât 5 x să fie număr prim.

13. Tudor este un poștaș destul de experimentat . Află numărul anilor de când Tudor este poștaș, știind că acest număr este egal cu
numărul de numere compuse de forma 9 x .

7
8

S-ar putea să vă placă și