Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT DIDACTIC

Profesor metodist:Radu Laura Propunător: Dobrinoiu Antonia

Cadru didactic:Tutuianu Iulia Clasa a XI-a A


Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala CD Aricescu
Data: 04.02.2022
Aria curriculara:matematica si stiinte ale naturii

Disciplina:matemtica

Tema activitatii de invatare:Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0-100,fara trecere peste ordin

Tipul activitatii de invatare: sistematizare,consolidare

Unitatea de invatare:uimitoarele plante

COMPETENȚE GENERALE:

> Utilizarea numerelor în calculele de bază

> Identificarea fenomenelor / relațiilor / regularităților / structurilor din mediul imediat> Generarea de explicații simple folosind elemente logice

> Rezolvarea problemelor pornind de la sortarea și reprezentarea datelor

COMPETENȚE SPECIFICE:

Matematică și explorarea mediului

1.4. Efectuarea adunărilor și scăderilor, mental și în scris, în concentrația 0-100 fără a depăși ordinea, recurgând frecvent la

1,5. Efectuarea adunării/scăderilor repetate prin numărare și reprezentări obiective în concentrația 0-100 fără t
1.6. Utilizarea numelor și simbolurilor matematice (termen, sumă, total, diferență, <,>, +. -) în rezolvarea și/sau

3.1. Rezolvarea problemelor prin respectarea regularităților din mediul imediat

4.2. Identificarea consecințelor unor acțiuni, fenomene, procese simple

Obiective operaționale:

01 să efectueze operații de adunare și scădere cu numere naturale, în concentrația 0-100;

02 - să folosească corect terminologia matematică specifică temei în rezolvarea unor sarcini;

03 - să găsească termenul necunoscut în exercițiile propuse;

04 - să rezolve probleme cu numere naturale în concentrația 0-100 fără trecere peste ordin;

05 - să compuna probleme cu numere naturale în concentrația 0-100 fără trecere peste ordin;

Strategia didactica:

Metode si procedee didactice: conversatia,observatia,problematizarea,joc didactic,metoda cubului

Mijloace si materiale didactice: cub,fisa de lucru

Forme de organizare a activitatii: frontal,individual


Demersul didactic
Conținuturile esențializate Strategia didactică
Nr. Momentele OB. ale lecției Metode de
CRT lecției OP. Metode Mijloace Forme de evaluare
didactice didactice organizare
Se pregǎtesc materialele Conversatia Frontala
necesare unei bune desfǎşurǎri
Momentul
a lecţiei;
1. organizatoric
Se asigură climatul de încredere
reciprocă pentru reuşita actului
didactic.
-Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi la
Reactualizarea matematică?
Conversatia
cunoştinţelor (Lecţia „Adunarea şi scăderea
2. anterioare numerelor de la 0 la 100).
Observatia Individuala
Se verifică tema scrisă: cantitativ şi
calitativ.
3. Captarea Voi purta o discutie cu elevii si ii Conversatia Scrisoarea Frontala
atenţiei voi intreba daca le plac
povestile.Le voi spune ca am un
mesaj de la un personaj dintr-o
poveste indragita de ei , cocosul
din povestea ,,Punguta cu doi bani
„Dragii mei,
Am aflat ca voua va plac tare
mult povestile, de aceea, vă rog
să mă ajutați să trec de
obstacolele pe care mi le pune
boierul și să îmi iau punguța cu
cei doi galbeni înapoi ca sa mă
pot întoarce acasă la moșneag.”
Se explică elevilor că pentru a –l ajuta
pe cocoș să treacă de obstacole trebuie
Anunţarea
să rezolve anumite exercișii și
temei şi a
probleme matematice ,exerciţii şi
4. obiectivelor
probleme de adunare şi scădere fără
Explicatia Frontal
urmărite
trecere peste ordin cu numerele de la 0
la 100.
Se scrie data şi titlul la tablă.
5. Dirijarea Obstacolul 1 Conversatia Individual
învățării Fântâna Exercitiul Frontal
,,Iată colo pe imaş explicatia
20 de iepuraşi,
10 vin grabiti pe drum
Oare câţi sunt acum?”
-Prin ce operaţii matematice aţi aflat
numărul iepuraşilor?
-Cum se numesc numerele care se
adună?
-Dar rezultatul adunării?
-Cine este descăzutul?
-Dar scăzătorul?
-Cum se numeşte rezultatul scăderii?
Obstacolul 2
Cuptorul
1. Calculaţi în scris:
20 + 60 = 90 – 10 =
42 + 40 = 53 + 34 = 75 – 14 =

2. Efectuaţi:
20+ 16+
50 80

60– 76 –
50 30

Obstacolul 3
Cireada
Se va realiza prin metoda
“Cubului”.Copiii vor primi fise de
lucru cu sarcinile scrise pe fetele
cubului.Vor veni, vor arunca cubul şi
vor lua fişa corespunzătoare.
Sarcinile le vom rezolva impreuna.
Obstacolul 4
Cămara
Rezolvați problema:
Cocoșul avea 2 galbeni. El a mai luat
din cămară încă 97 de galbeni, dar a
pierdut pe drum 10 . Câți galbeni îi va
duce cocoșul moșneagului?

Întrebarea Rezolvarea

Întrebarea Rezolvarea
Răspunsul

Joc stafeta:

Obținerea +3 +2 -20
6. performanței Exercitiul Individual
+13

+15 -33 -4

Retenția și
Se va realiza cu ajutorul unei fise de
7. transferul de
lucru .
Exercitiul Fisa de lucru Individual
cunoștințe

Asigurarea Pe baza fisei de lucru copiii vor avea


conexiunii de descoperit un cod cu ajutorul
8. inverse caruia vor colora imaginea cu
Exercitiul Fisa de lucru Individual
personajul din povestea prezentata

Evaluarea
Fac aprecieri asupra desfășurării
rezultatelor
9. învățării
lecției și asupra comportamentului conversatia frontal
elevilor în timpul desfășurării lecției.
Anexe:

Obstacolul 1

Fântâna

,,Iată colo pe imaş


20 de iepuraşi,

10 pleacă, 10 vin

Oare câţi mai sunt acum?”

-Prin ce operaţii matematice aţi aflat numărul iepuraşilor?

.............................................................................................

-Cum se numesc numerele care se adună?

.............................................................................................

-Dar rezultatul adunării?

.........................................................

-Cine este descăzutul?

........................................................

-Dar scăzătorul?

........................................................

-Cum se numeşte rezultatul scăderii?

.......................................................
Obstacolul 2

Cuptorul
1. Calculaţi :
20 + 60 =

90 – 10 =

45 + 3=

53 + 34 =

26 – 4=

2. Efectuaţi:

20+ 16+ 42- 34+

50 80 26 4

60– 76 – 46 – 86–

50 30 23

Obstacolul 3

Cireada
Se va realiza prin metoda “Cubului”.Copiii vor primi fise de lucru cu sarcinile scrise pe fetele cubului.Vor veni, vor arunca cubul şi vor lua fişa
corespunzătoare.

Sarcinile le vom rezolva impreuna.

Descrie

Completaţi maşina cu bile descriind cifra zecilor şi cifra unităţilor:


2 9 4 5 5 9 7 0

Compara
Completaţi cu semnele potrivite (< , = , >):

20 + 67 □ 20 – 2 0 34 + 30 □ 84 – 20

.......□....... .......□.......

Asociaza
Alege răspunsul corect:

41 - 41 37 + 10 40 + 10 65 - 35

47 0 50 30
Analizeaza
Eliza a cumpărat de la un magazin 20 zambile, iar de la un alt magazin cu 17 zambile mai mult.

Câte zambile a cumparat Eliza de la al doilea magazin?

Rezolvare

…………………………………………

.............................................

Răspuns…………………
Argumente
aza

Calculaţi apoi scrieţi dacă este adevărată sau falsă relaţia din exerciţiile următoare:

20 + 50 – 60 = 20 (….) 35 + 10 – 45 = 0 (….)
Aplica
Pune semnul ,,+” sau ,, - “pentru ca exerciţiile să fie corecte:

10 □ 10 = 20 43 □ 36 = 79 7 □ 10 = 17

Obstacolul 4

Cămara
Rezolvați problema:

Cocoșul avea 2 galbeni. El a mai luat din cămară încă 97 de galbeni, dar a pierdut pe drum 10 . Câți galbeni îi va duce cocoșul moșneagului?

S-ar putea să vă placă și