Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic

Proiectarea pe unități de învățare. Avantaje

  conținuturile fiind grupate pe unități de învățare tematice, am o perspectivă mai clară asupra
legăturii dintre ele, aspect valabil și pentru elevi, și asupra a ceea ce trebuie realizat într-un an
școlar, ce competențe trebuie dezvoltate sau formate;
 unitatea de învățare se realizează pe o perioadă mai mare de timp decât o lecție, fiind vizat un
interval mai mare de timp pentru o temă majoră, am în mai mare măsură posibilitatea unor
abordări diferențiate, individualizarea învățării în raport cu ritmul de învăţare pe care îl au
elevii;
 am renunţat la organizarea procesului de predare-învăţare la clasă predominant în doi timpi
(„ascultare“–„predare“), ineficient şi imposibil de justificat raţional;
 elevul este actor, învățarea este una activă astfel că elevul își fixează mai bine noțiunile,
înțelege mai bine necesitatea de a cunoaște aspecte gramaticale, observă că îi sunt
indispensabile în realizarea unor activități și astfel este mai implicat în propria învățare (nu
învață regula de formare a viitorului doar pentru a putea rezolva niște exerciții, ci pentru că
cu ajutorul lui poate să se exprime mai bine asupra proiectelor sau intențiilor pe care le are
etc.);
 elevul este determinat să îşi mobilizeze un ansamblu de resurse integrate, nu juxtapuse:
cunoştinţe declarative, cunoştinţe procedurale, cunoştinţe atitudinale, automatisme, scheme,
capacităţi etc., elevul este implicat într-o situaţie nouă, nu una în care ar trebui să reproducă
ceva iar pe măsură ce avansează în cunoştinţe şi competenţe, elevul îşi dă seama de drumul
pe care l-a parcurs;
 prin realizarea proiectelor/ activităților cu un produs final concret sau un simplu schimb
verbal, care sunt și obiectul evaluării, vocabularul, gramatica, actele de limbaj sunt
secundare, nu au sens decât pentru că se înscriu în acțiuni în context, clasa devine astfel un
spațiu social unde limba se utilizează cu funcțiile sale naturale (împărtășirea cunoștințelor,
exprimarea opiniilor, realizarea proiectelor) și se învață datorită acestei utilizări, putând fi
transpusă și în afara clasei.

S-ar putea să vă placă și