Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Propunător: Oana – Maria Huțanu

Data: 24 octombrie 2018

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Drăgușeni, com. Drăgușeni

Clasa: a VII – a

Disciplina: Religie

Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului

Subiectul lecției: Darurile Duhului Sfânt

Tipul lecției: mixtă

Scopul lecției: însuşirea unor învăţături date de Mântuitorul Iisus Hristos, în vederea consolidării unui
comportament moral-religios.

Competență generală:

C1: însușirea unor cunoștințe despre darurile de la Dumnezeu, ca responsabilitate pentru sine şi pentru ceilalți,
Pilda talanților

Competențe specifice:

C1.2.: aprofundarea unor texte cu exemple de sfinți ca modele de cultivare a darurilor, cu exemple din Sfânta
Scriptură care fac referire la Pilda talanților.
Competențe derivate:

La sfârșitul lecției elevii vor dovedi următoarele competențe:

C1 – rezumarea conţinutului Pildei Talanţilor;

C2 – explicarea simbolurilor din pildă (stăpânul, slugile, talanţii );

C3 – identificarea ,,talanţilor’’ primiţi de la Dumnezeu;

C4 – descrierea unei situaţii de viaţă în care ar putea să-şi folosească un ,,talant’’ în sprijinul semenilor;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, observarea dirijată, exerciţiul, lectura
expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul, fişa de lucru, planșa Pilda talanților
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală și individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea unităţii de învăţare Dumnezeu se face cunoscut omului pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a
VII-a.

2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1982;
2. Caiet de religie creștin-ortodox pentru clasa a VII – a, Iași.

Scenariu didactic

Nr. Etapele lecţiei Metode Mijloace Forme


crt. Com Timp Activitatea profesorului / elevilor şi de de E
p. procedee învăţământ organizare
1. Momentul 3’ Profesorul salută elevii, rostește rugăciunea cu ei
organizatoric Notarea absenţelor Activitate
Pregătirea pentru începerea lecţiei frontală
Elevii răspund la salut, spun rugăciune și se pregătesc pentru
începerea activității didactice
2. Verificarea 5’ Profesorul întreabă:
cunoştinţelor În orele trecute am învăţat despre o pildă pe care a rostit-o Conversaţia Activitate A
însuşite Mântuitorul. Despre ce pildă era vorba? frontală
Ce învăţătură reiese din această pildă?
Elevii vor răspunde că este vorba despre Pilda Fiului risipitor
și-și vor exprima părerea legată de aceasta.
Se verifică tema de acasă, elevii citesc tema oral, a
lecţiei anterioare.
3. Pregătirea 6’ ● Profesorul precizează obiectivele lecţiei:
elevilor Pe parcursul acestei lecţii veţi afla cum au avut grijă
pentru trei slugi de averea lăsată de către stăpânul lor, fiecare Explicaţia
receptarea în felul său, iar la final vom vedea care este şi
noilor învăţătura acestei pilde. Activitate
cunoştinţe ● Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile profesorului. frontală
4. Anunţarea 2’ ● Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:
titlului şi a ,,Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor”
obiectivelor ● Se precizează competenţele lecţiei. Explicaţia Activitate
lecţiei ● Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi ascultă frontală
explicaţiile profesorului
5.
Secvențele 17’
aprofundării Profesorul numește 2-3 elevi pentru a citi ,,Pilda talanţilor’’. Biblia
� Lectura Activitate A
Sensibilizării Se prezintă conţinutul pildei, vizualizându-se în acelaşi timp expresivă frontală
� şi imaginile care ilustrează pilda talanţilor pentru a recunoaşte
modelării aspectele sugerate de acestea.
Se explică cuvântul ,,zaraf’’(persoană care se ocupă cu
schimbul banilor), ,,talant’’(monedă) şi simbolul dat acestuia
în pildă(darurile pe care Dumnezeu ni le dă să le Explicaţia
înmulţim:sănătate, frumuseţea, talentul, inteligentă, voce
armonioasă).
Se explică şi simbolurile de ,,stăpân’’ şi ,,slugi’’.
Pe parcursul explicaţiilor, se scrie pe tablă schiţa lecţiei.

Elevii numiţi citesc pilda, ceilalţi urmărind cu atenţie


- ascultă explicaţiile profesorului şi notează în caiete schiţa
lecţiei
Imagini
Se solicită cinci elevi să citească pe roluri ,,Pilda talanţilor’’. Pilda
Fiecare dintre cei cinci elevi va reprezenta câte un personaj: Talanților
povestitorul, stăpânul, cele trei slugi. Anexa 1

Se adresează elevilor următoarele întrebări:


- Ce a făcut stăpânul din pildă cu averea sa?
- Cât i-a dat fiecăruia?

-Ce au făcut slujitorii cu averea stăpânului? Fișă cu


pilda
-Ce atitudine a avut stăpânul la întoarcere? talanților
Anexa 2
Vi se pare că a procedat corect stăpânul? Motivaţi răspunsul.

Elevii citesc pe roluri ,,Pilda talanţilor’’.


Vor răspunde la întrebări:
-…….a împărţit-o slujitorilor săi.
-……….unui slujitor i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia
un talant.
-……..cel cu cinci talanţi şi cel cu doi talanţi au înmulţit-o,
mărind astfel averea stăpânului, iar cel cu un talant a păstrat-
o.
-………..pe cei care i-au înmulţit talanţii i-a răsplătit, iar celui
care i-a adus talantul aşa cum i-a fost dat, i l-a luat şi l-a dat
celui care avea mai mulţi talanţi.
Profesorul trebuie să precizeze faptul că scopul acestei pilde
este de a arăta că cel care avea un talant a refuzat să-l
înmulţească sau măcar să încerce să facă ceva cu el; astfel că
în mâinile lui talantul nu a adus nici un folos.
6. Fixarea şi 10’ Profesorul le explică faptul că fiecare din noi a primit anumite
sistematizarea daruri de la Dumnezeu pe care trebuie să le folosească şi
cunoştinţelor pentru semenii săi.
De asemenea, stăpânul cunoştea foarte bine slujitorii şi Conversația
puterea de muncă a acestora. Aşa se întâmplă şi cu noi A
oamenii.Unii primesc mai multe daruri, iar alţii mai puţine.
Motivul pentru care Dumnezeu nu împarte darurile Sale la fel
tuturor oamenilor, rămâne o taină nepătrunsă de mintea
omenească. Nimeni nu trebuie să se descurajeze pentru că nu Fișa de
posedă aceleaşi daruri ca alţii. Toţi preţuim la fel de mult în lucru
ochii lui Dumnezeu, iar El nu vrea decât să vadă că noi Anexa 3
folosim foarte bine ceea ce ne-a dăruit.

Profesorul le prezintă fișa de lucru.


Elevii vor răspunde la întrebările din fișă:

8. Aprecierea 2’ ● Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât


activităţii pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în Explicaţia
elevilor predarea noilor cunoştinţe. Activitate A
● Se notează elevii care au participat la lecţie. frontală
● Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.
9. Precizarea şi 2’ ● Se anunţă şi se explică tema pentru acasă:
explicarea ● Elevii notează tema în caiete şi ascultă explicaţiile
temei pentru profesorului.
acasă Explicaţia Activitate
frontală
10 Încheierea 2’ ● Rugăciunea
activităţii ● Salutul
Anexa 1
Anexa 3
Anexa 2
Pilda Talantilor - Evanghelia Duminicii a 16-a dupa Rusalii

"Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecand departe, si-a chemat slugile si le-a dat pe mana avutia sa. Unuia i-a dat cinci
talanti, altuia doi, iar altuia unul, fiecaruia dupa puterea lui, si a plecat. Indata mergand, cel ce luase cinci talanti a lucrat cu ei si a
castigat alti cinci talanti. De asemenea, si cel cu doi a castigat alti doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a sapat o groapa in pamant si
a ascuns argintul stapanului sau. Dupa multa vreme a venit si stapanul acelor slugi si a facut socoteala cu ele. Si, apropiindu-se cel
care luase cinci talanti, a adus alti cinci talanti, zicand: Doamne, cinci talanti mi-ai dat, iata alti cinci talanti am castigat cu ei. Zis-a lui
stapanul: Bine, sluga buna si credincioasa, peste putine ai fost credincioasa, peste multe te voi pune; intra intru bucuria domnului
tau. Apropiindu-se si cel cu doi talanti, a zis: Doamne, doi talanti mi-ai dat, iata alti doi talanti am castigat cu ei. Zis-a lui stapanul:
Bine, sluga buna si credincioasa, peste putine ai fost credincioasa, peste multe te voi pune; intra intru bucuria domnului tau.
Apropiindu-se apoi si cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am stiut ca esti om aspru, care seceri unde n-ai semanat si aduni
de unde n-ai imprastiat si, temandu-ma, m-am dus de am ascuns talantul tau in pamant; iata, ai ce este al tau. Si raspunzand,
stapanul sau i-a zis: Sluga vicleana si lenesa, stiai ca secer unde n-am semanat si adun de unde n-am imprastiat? Se cuvenea, deci, ca
tu sa dai banii Mei schimbatorilor de bani, si eu, venind, as fi luat ce este al meu cu dobanda. Luati, deci, de la el talantul si dati-l
celui care are zece talanti. Caci tot celui ce are i se va da si-i va prisosi, iar de la cel ce n-are si ce are i se va lua. Iar pe sluga
netrebnica aruncati-o in intunericul cel mai din afara. Acolo va fi plangerea si scrasnirea dintilor. Acestea zicand, a strigat: Cel ce are
urechi de auzit, sa auda!“ (Matei 25, 14-30)

Evanghelia Duminicii a 16-a dupa Rusalii este una care indeamna pe oameni sa faca milostenie, mai ales pe cei bogati, si ii cheama pe
toti la inmultirea talantilor sau a calitatilor proprii, pentru a simti bucuria pe care le-o daruieste Hristos Domnul celor harnici si
darnici.
Pilda talantilor are foarte multe intelesuri duhovnicesti si se refera nu numai la viata duhovniceasca, ci si la viata umana in general, la
bucuria de a fi roditor, de a dezvolta sau de a cultiva talentul ori diferitele calitati si a le pune in slujba semenilor. In mod deosebit
remarcam ca Dumnezeu diferentiaza darurile, nu daruieste tuturor oamenilor acelasi numar de talanti: unora le daruieste mai putini,
iar altora le daruieste mai multi, ceea ce inseamna ca Dumnezeu cunoaste puterea fiecaruia dintre oameni de a inmulti talantii si, in
acelasi timp, doreste ca oamenii sa conlucreze si sa ajute din proprie initiativa pe cei care au nevoie de ajutorul lor.

Cu alte cuvinte, in viata oamenilor darurile sunt impartite si diversificate. De pilda, nu toti oamenii au aceeasi inclinatie pentru
aceeasi meserie. Daca toti ar avea inclinatia de a fi brutari si nu ar mai exista oameni cu inclinatia de a fi pantofari, atunci inseamna
ca nu s-ar mai putea ajuta oamenii unii pe altii in mod complementar. Sau daca toti ar fi profesori, ori daca toti ar fi muncitori in
agricultura, nu ar mai fi specialisti in alte domenii. Deci, complementaritatea darurilor este o baza solida pentru organizarea
cooperarii si a solidaritatii intre oameni, dar si pentru a fi apreciata bogatia talentelor deosebite, daruite oamenilor de Dumnezeu -
Daruitorul.

Darurile impartite in mod diferit ca numar, fel si intensitate sunt purtatoare de bucurie, dar si purtatoare de responsabilitate: de
bucurie, daca au fost inmultite darurile primite de om prin nasterea sa dupa trup sau prin nasterea sa dupa Duhul, adica la Botez.
Darurile sau harismele sunt purtatoare de responsabilitate, deoarece aceste daruri sunt primite, nu hotarate de vointa proprie a
persoanei umane care le are.Ele sunt oferite de Dumnezeu pentru a fi cultivate si inmultite in favoarea celor multi, a comunitatii
umane. Cei ce nu inmultesc darurile primite de la Dumnezeu vor pierde lumina comuniunii cu El: "Iar pe sluga netrebnica aruncati-o
in intunericul cel mai din afara“ (Matei 25, 30).

Remarcam in mod deosebit in Evanghelia de astazi ca cei care au inmultit talantii i-au inmultit proportional cu ceea ce au primit: cel
care a primit cinci talanti i-a inmultit si a dobandit zece talanti, adica a dublat numarul lor; cel care a primit doi talanti a dublat
numarul lor si a ajuns la patru talanti, iar cel care a primit unul, fiind "sluga vicleana si lenesa“ (Matei 25, 26), a ingropat talantul; nu
l-a cheltuit, dar nici nu l-a inmultit. Mai vedem ca Stapanul sau Domnul talantilor daruieste aceeasi rasplata celui care a obtinut zece
talanti din cinci talanti si celui care a obtinut patru talanti din doi talanti: "Sluga buna si credincioasa, peste putine (daruri) ai fost
credincioasa, peste multe te voi pune!“(Matei 25, 21), adica, deoarece ai inmultit darurile primite pe pamant, iti voi da mai multe
daruri in ceruri. De aceea, ii spune: "Intra in bucuria domnului tau!“ (Matei 25, 23). Aceasta inseamna: intra in bucuria Domnului Cel
ce daruieste calitati oamenilor pentru ca ele sa fie cultivate si inmultite, spre binele comunitatii.

Vedem, asadar, deodata, principiul proportionalitatii in cultivarea darurilor primite si principiul plinatatii in retributia pentru
osteneala. Prin urmare, ajunge la bucuria deplinatatii rodirii atat cel care a primit mai putin, cat si cel care a primit mai mult,
intrucatcel care a primit mai mult are datoria sa ofere mai mult. Deci, responsabilitatea omului creste in raport cu darurile primite.
De aceea, nu trebuie ca oamenii sa ii invidieze pe semenii lor care au daruri multe, pentru ca acestia au o raspundere mai mare decat
cei care au daruri mai putine. In aceasta privinta, Hristos Domnul spune: "Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, si cui i s-a incredintat
mult, mai mult i se va cere“ (Luca 12, 48).

Deci, prima invatatura din Evanghelia de astazi este aceea a dreptatii lui Dumnezeu si a intelepciunii Lui, intrucat El nu cere omului
ceea ce nu poate face, adica nu cere nimanui peste masura, ci El cere ca omul sa faca roditor dupa posibilitatile sale talantii sau
calitatile pe care le-a primit. Prin urmare, bucuria Stapanului este aceeasi si pentru cel care din doi talanti a facut patru, si pentru cel
care din cinci a facut zece. El se bucura de harnicia fiecaruia, daca harnicia lui este totala, adica fara umbra de lene si de viclenie.

Pe cel de-al treilea om, adica pe cel care nu a inmultit talantul, Stapanul nu l-a felicitat, nu i-a zis: "Intra in bucuria Stapanului tau!“
(Matei 25, 23), ci i-a spus: "Sluga vicleana si lenesa, stiai ca secer unde n-am semanat si adun de unde n-am imprastiat? Se cuvenea
deci ca tu sa pui banii Mei la zarafi (schimbatorii de bani) si eu, venind, as fi luat ce este al meu cu dobanda.“ (Matei 25, 26-27). Prin
aceasta Mantuitorul Hristos vrea sa ne arate caDumnezeu nu este multumit daca omul tine doar pentru sine calitatile pe care le are,
ci trebuie sa le puna in slujba semenilor sai. Aici, schimbatorii de bani sau zarafii nu trebuie intelesi in mod financiar sau bancar, ci in
sens duhovnicesc, ca fiind toti oamenii carora li se face binele, adica sunt ajutati de semenii lor talentati sau priceputi, harnici si
darnici.
Cand un profesor talentat cultiva talentul sau cu multa osteneala ori cu multa daruire de sine si ii formeaza pe copii sau pe tineri intr-
o anumita disciplina de studiu sau profesie, iar ei devin, la randul lor, oameni priceputi, profesionisti, specialisti, experti, atunci el se
bucura de roadele muncii sale, de inmultirea talantilor. "Profesorul bun, care inmulteste talantul, nu moare cand este pus in
mormant, ci cand moare ultimul sau ucenic“ - spunea marele profesor Teodor M. Popescu. Dar si ucenicul lui, daca formeaza alti
ucenici buni, acestia continua bunatatea si priceperea profesorilor buni din generatie in generatie. Cand un medic bun trateaza multi
pacienti si ii vindeca, el le prelungeste viata si aduce bucurie familiei, care simte ca binecuvantarea lui Dumnezeu a venit prin
medicul priceput si bun. Astfel, bucuria cea mai mare este aceea de-a fi adus bucurie celor intristati si neajutorati.

Deci, darurile pe care oamenii le-au primit de la Dumnezeu se inmultesc prin daruirea de sine fata de semenii lor. De aceea, Sfantul
Ioan Gura de Aur, talcuind aceasta pilda a talantilor, a spus: "Ai vazut ca cel care a primit doi a facut patru talanti, cel care a primit
cinci a inmultit si a obtinut zece, adica indoit. Iar acest indoit inseamna eu si semenul meu: eu inmultesc talantii numai cand ofer
darul priceperii mele pentru semenii mei, pentru oamenii din jurul meu“. Aceasta inseamna "i-a inmultit indoit, i-a dublat“, adica nu
i-a pastrat numai pentru sine, ci i-a pus in slujba aproapelui sau. De pilda, talentul si vocatia de a fi mama sau de a fi tata se arata
prin daruirea jertfelnica de sine a parintilor in cresterea copiilor; nu doar in cresterea biologica, ci si in cresterea lor spirituala si
culturala, in educatia data lor. Prin analogie, in viata duhovniceasca din manastiri, un parinte duhovnicesc care formeaza ucenici sau
fii duhovnicesti ai credintei in Hristos inmulteste darul povatuirii si al rugaciunii pentru ei,darul cuvantului ziditor si pilda faptei bune
pentru cei din jurul sau. De asemenea, un preot de parohie care inmulteste darul cuvantului ziditor de suflete si al pastoririi
duhovnicesti pe calea mantuirii credinciosilor intra in bucuria comuniunii cu Dumnezeu impreuna cu pastoritii sai.

In concluzie, retinem ca cea mai mare bucurie binecuvantata de Dumnezeu este inmultirea darurilor primite de la El. Iar aceasta
inmultire a darurilor presupune smerenie si harnicie, nu mandrie si lenevire, dar mai ales iubire de Dumnezeu si de aproapele. Daca
talantii cuiva sunt inmultiti in folosul comunitatii umane, cel talentat aduce bucurie lui Dumnezeu si semenilor lui. Asadar, bucuria
din Evanghelia de astazi este bucuria harniciei si a darniciei, bucuria rodirii prin daruirea de sine, bucuria celui care a facut mult bine
altora, asemanandu-se astfel cu Dumnezeu Cel Multmilostiv. Numai aceasta bucurie a rodirii este bucuria deplina in viata unei
persoane si a unei comunitati umane.

Sa ne rugam Domnului Iisus Hristos sa ne daruiasca tuturor bucuria de a fi chemati si onorati de El cu aceste cuvinte: "Bine, sluga
buna si credincioasa, peste putine (daruri) ai fost credincioasa, peste multe te voi pune; intra in bucuria domnului tau!“ (Matei 25,
21), spre slava lui Dumnezeu si spre a noastra mantuire. Amin!

Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Sursa:ziarullumina.ro

S-ar putea să vă placă și