Sunteți pe pagina 1din 2

Portofoliul profesorului de religie

– coţinutul dosarului –
(orientativ)

1. Curriculum Vitae – va cuprinde studiile, perfecţionările, locurile de muncă


anterioare (dacă este cazul) şi alte date obişnuite într-un CV.

2. Copii după adeverinţe, certificate, diplome, stagii de formare, sesiuni de


comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii
3. Copii după procesele verbale ale inspecţiilor de grad în curs de finalizare (nu şi
de la gradele deja finalizate)
4. Alte documente relevante privind activitatea didactică
5. Încadrarea (numărul de ore şi clasele)
6. Orarul pe anul în curs
7. Planificarea calendaristică
8. Programa avizată de ISJ pentru disciplina opţională, acolo unde aceasta există
9. Listă cu manualele utilizate la clasă (Clasa, titlul, autorul, editura)
10. Listă cu mijloacele didactice existente în şcoală pentru predarea religiei
11. Propuneri de modele de teste iniţiale şi finale (pentru unităţile de învăţare şi
după recapitulări); tabel centralizator cu rezultatele obtinute
12. Programul activităţilor extracurriculare
13. Creaţii deosebite ale elevilor (creaţii de factură religioasă)
14. Diplome ale elevilor la olimpiade şi concursuri
15. Tabel centralizator cu rezultatele observării sistematice a evoluţiei
comportamentului elevilor cu probleme, după o structură care poate avea forma:

Evoluţia în
Numele şi Comportament perioada desfăşurării observaţiei
Nr.
Clasa prenumele (Aspectul/aspectele
Crt.
elevului urmărit/urmărite) Sem. I Sem. II

Atitudine ostilă faţă de Se constată o atenuare a Se observă o atitudine pozitivă


1. XD Ionescu V. Biserică, credinţă, reguli atitudinii ostile şi o a elevului faţă de valorile
morale oarecare deschidere religioase

16.Colaborarea cu parohia
17.Participarea la programul HRISTOS IMPARTASIT COPIILOR
18.Participarea la programele eparhiale
19.Participarea la proiecte organizate la nivelul scolii, judetean, interjudetean,
national (la nivelul disciplinei sau interdisciplinar)
20.Participarea la cercuri pedagogice, simpozioane, sesiuni de comunicari
21.Tabelul cu cercurile ştiinţifice ale elevilor (dacă acestea există ), programul lor şi
responsabilităţi.
22.Elevii pregatiti pentru seminariile sau facultatile teologice
23.PERFECTIONARE Evidenta clara a activitatilor de perfectionare organizate la
nivelul unitătii de invatamant (catedra, consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome,
certificate
24. Acte privind parteneriate, proiecte/ programe educaţionale
25. Lista materialului didactic existent
26. PROIECTE PERSONALE Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care le-
am propus pe o anumita perioada
27.MATERIALE (scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ, etc.)

S-ar putea să vă placă și