Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:

Fișă de lucru (Omul se bucură de creația lui Dumnezeu)


1. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

creație

început

Dumnezeu

2.Eu scriu una, tu scrii mai multe 3. Alintă cuvintele

om floare

animal înger

înger copac

plantă animal

3. Încercuiește literele „a„ și „e” din propoziții:

1) Dumnezeu este Creatorul lumii și Tată nostru cel din ceruri.

2) Dumnezeu a creat în șase zile lumea iar în ziua a șaptea S-a odihnit. .

3) Toate lucrurile văzute și nevăzute sunt creațiile lui Dumnezeu iar noi oamenii știm că este
Tatăl nostru cel ceresc.
4) Dumnezeu a creat toate animalele, păsările, plantele, apele, munții, mările, apele și oamenii.
4. . Notează sub fiecare cuvânt câte litere cuprinde acesta.

1. Dumnezeu este Tatăl nostru cel Ceresc.


2. Dumnezeu a creat lumea noastră în șase zile.