Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG


LOC. FILIPEȘTII DE TÎRG, NR 752
TEL/FAX: 0244 389 039
E-MAIL: scspfilipesti@gmail.com

Proiect de activitate didactică

Data:
Clasa: a IX-X-a DMSPA
Profesor- educator: Codreanu Bianca- Elena
Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată
Modul: Terapie ocupațională
Submodul: Abilitare manuală
Tema activității: Pomii înfloriți
Tipul activității: Consolidare de prieceperi și deprinderi
Obiectiv- cadru: 1. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
Obictiv de referință: 1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice
Obiective operaționale:
Cognitive:
O1 - să răspundă, în propoziție, la întrebările profesorului;
O2 – să identifice / să denumească materialele de lucru;
O3 – să decupeze/ să lipească elementele necesare realizării tabloului;
O4 – să respecte succesiunea etapelor de lucru, necesare pentru finalizarea lucrării;
Afective:
A1 - să participe activ, voluntar, la activitate;
A2 - să aprecieze lucrarea proprie şi a celorlalţi elevi, respectând criteriile date;
A3 – să-și dezvolte sentimente de mulțumire, de satisfacție.
Psihomotorii:
P1 - să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în realizarea activităţii desfăşurate;
P2: - să manipuleze corespunzător instrumentele de lucru;
P3 – să realizeze sarcina de lucru.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, observația dirijată, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei.
Mijloace de învățământ: coli albe, planșă model, lipici, foarfece.
Forme de evaluare: proba practică, observare sistematică, apreciere verbală.
Moduri de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
1. ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.2008
Gherguț, A. – Stinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași, 2013.
Desfășurarea activității

Secvenţele Conţinutul activităţii Strategii didactice


Nr. Ob.
activităţii/ Metode Materiale Evaluare
crt. oper. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Timp didactice didactice
Pregătește materialele necesare Se așază în bănci,
Moment desfășurării activității, creează aşteaptă începerea
1. organizatoric climatul psihoafectiv propice activităţii.
1 min. activității.
Expune în fața elevilor o planșă în Ascultă educatoarea. Conversația Anexa 1 – Observare
care este reprezentat un copac și le Planșă – sistematică
2. Captarea citește elevilor o scrisoare de la Participă la Copacul
atenţiei/ copacul trist în care îi solicită să îl conversație. trist
4 min. înfrumusețeze și pe el pentru a o Anexa 2 -
impresiona pe Zâna Primăverii. Scrisoare
Poartă cu elevii o scurtă conversație
despre începutul anotimpului
primăvara.
Anunță titlul activității „Pomii Ascultă educatoarea. Conversația
3. Anunţarea înfloriți ” și precizează că vor
temei şi a realiza indivdual câte o lucrare prin
obiectivelor/ decupare, lipire în contur.
1 min.

O1 1. Prezentarea modelului Elevii privesc Conversația Anexa 3 – Observare


4. Dirijarea O2 profesorului modelul profesorului. Planșă sistematică
activităţii/ 33 O3 Prezintă elevilor lucrarea model pe model
min. O4 baza căreia discută cu aceștia ceea
P1 ce au de făcut.
P2 2. Prezentarea etapelor de lucru Elevii ascultă Conversația Anexa 4 –
P3 - decuparea copacului după contur; indicațiile primite. Etape de
- colorarea copacului; lucru
- lipirea frunzelor;
- lipirea și ornarea florilor.
3. Intuirea materialului Conversația Lipici, Observare
Solicită elevii să identifice/ să Elevii identifică și hârtie albă, sistematică
denumească materialele distribuite denumesc materialele hârtie
de profesor. necesare activității. colorată,
cartoane
colorate
4. Încălzirea mușchilor mici ai Elevii execută Demonstrația
mâinii: mișcările, după
Se realizează prin exerciții clasice indicațiile
de încălzire a musculaturii fine: profesorului.
strânge pumnul, întinde degetele,
ghearele întinse, strânge mânerul,
ridică degetele pe rând etc.
Lipici, Observare
5. Efectuarea lucrărilor Efectuează lucrarea, Exercițiul foarfece, sistematică
Ținând cont de diferențele elevii de nivel I cartoane
psihoindviduale ale elevilor, decupează colorate
profesorul oferă elevilor de nivel II elementele, în timp ce
elementele aplicației deja decupate. elevii de nivel II doar
Ei au ca sarcina lipirea elementelor lipesc elementele
pentru a realiza lucrarea. primite.
Educatoarea spraveghează
desfășurarea activității și oferă
sprijin, acolo unde este nevoie.
Este atent la respectarea
succesiunilor etapelor de lucru.
5. Obținerea A1 Profesorul adresează elevilor Elevii răspund în Conversația Evaluare
feed-back- O1 întrebări referitoare la activitatea propoziție la orală
ului/ 2 min. desfășurată (titlu, modul în care s-a întrebări.
realizat lucrarea, materialele
folosite).
6. Evaluarea A2 Lucrările elevilor vor fi expuse la Elevii își spun Conversația Proba
activității/ 2 A3 panoul clasei. Se fac aprecieri părerea despre Turul galeriei practică
min. verbale asupra modului în care au propria lucrare și Apreciere
realizat lucrările. despre lucrările verbală
colegilor..
7. Încheierea A2 Profesorul apreciază modul în care Elevii primesc Conversația Recompense Proba
activităţii/ 2 A3 elevii s-au comportat pe parcursul recompense. practică
min. activității și le oferă recompense. Apreciere
verbală
Anexa 1 – scrisoare
Dragi copii,
Sunt un copac foarte trist….
Afară primăvara nu vrea ca să vină. Baba Iarnă nu se mai dă plecată de la noi. Uitându-ma la voi în clasă am observat că la voi a venit deja
primăvara.
Peste tot e numai veselie, toate florile au înflorit, păsările cântă…numai eu am crengile goale…
As vrea să fiu şi eu copac înflorit ca să o pot impresiona pe Zâna Primăvara. Mă puteţi ajuta?......

S-ar putea să vă placă și