Sunteți pe pagina 1din 20

În conformitate cu OMEN nr. 3418 din 19. 03.

2013

Prof.inv.primar Birle Delia

 Semestrul I: 17 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni -din care o săptămână
„Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1. Comunicare în Lb. română CLR - 6 ore pe săptămână


2. Matematică si explorarea mediului MEM - 5 ore pe săptămână
3. Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână
4. Muzică si miscare MM - 2 ore pe săptămână
5. Arte vizuale si abilităti practice AV/AP - 2 ore pe săptămână

Manuale: CLR – Editura Grup Editorial Art; MEM – Editura Grup Editorial Art
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ
SEMESTRUL I
I – II
Com Nr. Peri
Unităti Disci- p CONŢINUTURI de - Obser-
tematice plina speci ore oada vatii
f

Săptămânile
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Acte de vorbire: a se prezenta, a prezenta pe cineva
- Dialogul – iniţierea, menţinerea şi încheierea unui
1. Școala, dialog despre: şcoală, familie și locuință, prieteni,
colegi etc.
împărăția - Reguli de vorbire eficientă: salutul, prezentarea,
cunoașterii formularea unei cereri, ascultarea si respectarea
opiniei celuilalt
Evaluare Citire/ lectură
1.1  Textul: titlu, autor, alineate
initială 1.2 Scriere/ redactare
1.3  Organizarea textului scris: scrierea pe liniatură tip
CLR 2.1 II; aşezarea textului în pagina caietului;
2.2  Scrierea functională: copieri; transcrieri; dictări
12h
2.3 Elemente de construcţie a comunicării
3.1 • Cuvântul; cuvinte cu sens asemănător; cuvinte cu
3.2 sens opus; cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles
4.1 diferit;
• Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
 Evaluare initială
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Ziua când toți au sapte ani, Octav Pancu-
Iasi
- Luchi, Otilia Cazimir
- Întâmplări din clasă, Dimitrie Goga
- Lectură – E toamnă, N. Stănescu, Gh.
Tomozei
MEM 1.1 I. Numere 10h
1.2  Numerele naturale de la 0 la 100:
1.3 - Scrierea, citirea si formarea numerelor 0 - 100
1.4 - Compararea si ordonarea numerelor naturale 0 -
1.6 100
3.1 - Compunerea si descompunerea numerelor
5.2 - Siruri de numere naturale
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
100
- Adunarea şi scăderea nr. naturale cu trecere peste
ordin
- Adunarea şi scăderea nr. naturale fără trecere peste
ordin
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
de adunare şi/sau scădere
II. Stiintele Pământului
Elemente intuitive privind Pământul
- Despre planete
- Pământul-alcătuire,formarea zilei şi a nopţii;
- Forme de relief:munţi, dealuri;
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de
lucru
 Caracteristici observabile ale materialelor si
instrumentelor de lucru;
 Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi
1.1 crea obiecte
AVAP 1.2  Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi 4h
2.1 desena, picta sau modela
2.2
 Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al
semnelor
 Litere şi cifre
 Evaluare

 Elemente de limbaj muzical


 Timbrul
1.4
2.1 1. Sunete din mediul înconjurător
MM 2.2 2. Sunete muzicale vocale 4h
3.1 3. Sunete muzicale instrumentale
Recapitulare
 Evaluare
 Recapitularea noţiunilor învăţate la clasa I:
Cine sunt eu?
Caracteristici personale simple, puncte tari şi limite
observabile în activităţile şcolare şi de timp liber
Norme de igienă la şcoală şi acasă
DP 1.1 Igiena locuinţei, a sălii de clasă
2h
2.3 Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi
elemente simple delimbaj nonverbal (expresii
faciale,postură) şi paraverbal (intonaţie)
Abilităţi de comunicare de bază
Mesaje verbale, nonverbale,paraverbale simple
Prietenia
III - V
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)

Săptămânile
- Dialogul: initierea, mentinerea si încheierea unui
dialog despre conduita în sala de spectacole
- Acte de vorbire: a cere si a da informații
- Reguli de vorbire eficientă – formule de politețe
Citire/ lectură
 Cartea: cuprinsul unei cărti
 Textul: Textul literar
1.1  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
1.2 Scriere/ redactare
1.4  Alfabetul limbii române: literele mari si mici de
2.1 mână
CLR 2.2  Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
2.3  Organizarea textului scris: aşezarea textului în 18h
2.4
3.1 pagina caietului
3.2  Scrierea functională: copieri, transcriei, dictări
3.4 Elemente de construcţie a comunicării
4.1 • Cuvântul; cuvinte cu sens asemănător; cuvinte cu
4.2 sens opus; cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles
diferit;
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Pinocchio, Carlo Collodi
- Cartea de piatră, Vladimir Colin
- Cum se face o carte, Grigore Vieru
Lectură – Cărtile, Mircea Cărtărescu
I. Numere
Numere naturale de la 100 la 1000
 Scrierea, citirea si formarea numerelor100 - 1000
 Compararea si ordonarea numerelor naturale 100 - 1000
1.1  Compunerea si descompunerea numerelor
1.2
1.3  Siruri de numere naturale si modalităti diferite de numărare în intervalul 100 -10
1.4  Pozitia numerelor naturale pe axa numerelor
2. Cartea, o 3.1  Estimarea, aproximarea si rotunjirea numerelor naturale
comoară de 3.2  Numere pare/impare
MEM 4.1  Predecesor si successor
15h
învățături
4.2
5.1 II. Stiintele Pământului
Elemente intuitive privind Pământul
- Despre câmpii
- Despre nevoile de bază ale plantelor, animalelor
şi ale oamenilor;
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
 Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj
1.2 Familia mea
2.1 Casa mea
AVAP 2.3 6h
Locul unde mă joc
2.6 Evaluare

MM  Cântare instrumentală 6h
1.4 4. Jucării din materiale naturale și reciclabile
2.1
2.2 5. Orchestra de jucării muzicale
Recapitulare
 Evaluare
 Autocunoaştere, stil de viaţă sănătos
 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă
de ceilalţi
1.1  Eu şi ceilalţi .Să ne cunoaștem mai bine!
 Fapte care ne apropie de ceilalți
DP 2.3 3h
 Suntem diferiți, dar și asemănători

Săptămânile VI – VII
 Sunt la fel ca ceilalți .Sunt diferit de ceilalți
 Cum sunt eu, cum sunt ceilalți
 Recapitulare/Evaluare

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)


3. Toamna - Forme ale discursului oral: descrierea unui personaj
mândră, - Cuvântul: introducerea cuvintelor noi în vocabularul
darnică propriu
Citire/ lectură
 Textul: Textul narativ; recunoasterea personajelor
 Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Scriere/ redactare
1.1  Ortografia:
1.2 - Scrierea corectă a cuvintelor care contin î, â
1.3
2.1 - Scrierea cuvintelor într-o, într-un
CLR 2.2 - Scrierea corectă a cuvintelor care contin m înainte
3.1 de p sau b 12h
3.2  Scrierea functională: copierea
3.4 Elemente de construcţie a comunicării
4.1 • Cuvântul; cuvinte cu sens asemănător; cuvinte cu
4.2 sens opus; cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles
diferit;
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Piatra pitigoiului, Tudor Arghezi
- Cioc! Cioc! Cioc!, Emil Gârleanu
- Ciuboțelele ogarului, Călin Gruia
Lectură – Toamna, Octavian Goga
I. Numere
Adunarea si scăderea numerelor naturale < 1000
fără trecere peste ordin
- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la
1.4 100 la 1000, fără trecere peste ordin;
1.6
MEM 3.1 II. Stiintele Pământului 10h
4.2 Elemente intuitive privind Pământul
5.2 - Despre rezervaţiile naturale; Influenţa negativă a
omului asupra mediului
- Proiect ecologic;
Recapitulare

AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Desen, Confectii si jucării 4h


1.2  Materiale și instrumente
2.3 Tehnici de lucru:desen, decupare după contur şi
2.5
2.6 lipire, rupere şi lipire, tăiere, coasere
-desen folosin punctul, linia şi pata de culoare
Poveşti despre curcubeu
Cu umbrela prin ploaie
 Elemente de limbaj musical
 Ritmul
1.1 6. Sunetul lung. Sunetul scurt (Durata sunetelor)
1.2
MM 1.4 7. Marcarea structurilor ritmice 4h
2.1 8. Audiția interioară. Improvizația ritmică spontană
2.2 Recapitulare
 Evaluare
 Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
 Reguli de igienă în situații diferite .
 Igiena personală - igiena pielii, a mâinilor și a
urechilor, igiena părului, a ochilor și buco-dentară
DP 1.1  Igiena sălii de clasă 2h

VIII – X
 Regulile de igienă acasă
Importanţa normelor de igienă pentru sănătate
 Importanţa normelor de igienă pentru relaţiile cu
ceilalţi Recapitulare/Evaluare
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)

Săptămânile
- Dialogul – iniţierea, menţinerea şi încheierea unui
4. Familia dialog despre igiena clasei si a locuintei
și cuibul - Forme ale discursului oral: povestirea unor
părintesc întâmplări trăite sau observate; descrierea unei
persoane
- Cuvântul: introducerea cuvintelor noi în
vocabularul propriu
1.1 Citire/ lectură
1.2  Textul: Textul liric; poezii despre universul
1.3 copilăriei
1.4  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
CLR 2.1 Scriere/ redactare
2.2  Ortografia: Scrierea cuvintelor dintr-o, dintr-un 18h
2.3  Organizarea textului scris: așezarea în pagina
3.1
3.2 caietului a textului în versuri
4.2  Scrierea functională: copieri, transcriei, dictări
5.1 Elemente de construcţie a comunicării
- Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Bunica, St. Octavian Iosif
- Mama, Panait Cerna
- Bine e la noi acasă, Emilia Căldăraru
Lectură – Doi frati cuminti, Elena Farago
MEM 1.4 I. Numere 15h
1.6
3.1 Adunarea si scăderea numerelor naturale < 1000
4.1 cu trecere peste ordin
4.2
5.1 Adunarea numerelor naturale de la 100 la
5.2
1000, cu trecere peste ordinul
unităţilor,zecilorşi al unităţilor şi zecilor;
II. Stiintele Pământului
Elemente intuitive privind Pământul
- Despre un proiect ECO
- Influenţa negativă a omului asupra mediului;
- Extinderea suprafeţelor locuibile;
 Recapitulare. Evaluare / Ameliorare/dezvoltare
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
 Materiale și instrumente
Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere,
1.2 decupare după contur, îndoire
2.1
AVAP 2.2 Curcubeul nostru 6h
2.3 Ninge
2.4 Omul de zăpadă (colaj)
Evaluare

 Elemente de limbaj musical


1.2  Ritmul
1.3 6. Sunetul lung. Sunetul scurt (Durata sunetelor)
MM 1.4 7. Marcarea structurilor ritmice 6h
2.1
2.2 8. Audiția interioară. Improvizația ritmică spontană
3.3 Recapitulare
 Evaluare
 Dezvoltare emoţională şi socială
 Emoțiile mele . Cum îmi exprim emoțiile
 Emoțiile în imagini și culori
DP 3.1 3h
 Emoțiile care ne fac bine .Emoțiile care ne fac rău
 Îmi stăpânesc emoțiile
 Recapitulare/Evaluare
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Dialogul – initierea, mentinerea si încheierea unui
dialog
despre mediul înconjurător
- Regului ale discursului oral: intonația adecvată
- Propozitia/enuntul: intonarea propozițiilor
exclamative

XI – XIII
1.1 Citire/ lectură
1.2  Textul: Textul narativ; povestirea orală a unui text
2.1  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
5. Tradiții,
CLR 2.2 Scriere/ redactare
obiceiuri, 2.3  Punctuația: semnul exclamării 18h
sărbători 3.1  Scrierea functională: felicitarea Săptămânile
3.2  Elemente de construcţie a comunicării
4.1 Propoziția /enuntul
4.2  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Vreau să trăiesc printre stele, Victor
Eftimiu
- Primii fulgi de nea, Ion Agârbiceanu
- Colindătorii, George Cosbuc
Lectură – Steaua, Plugusorul
I. Numere
- Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
cu împrumut la ordinul zecilor
-Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu
împrumut la ordinul sutelor
-Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu
1.3 împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor
1.4 -Aflarea numărului necunoscut
1.6 -Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare,
3.1
MEM
3.2 scădere 15h
4.2 -Recapitulare, evaluare
5.2
II. Stiintele Pământului
Elemente intuitive privind Pământul
Influenţa negativă a ploii şi a grindinei
Influenţa negativă a secetei şi caniculei
Influenţa brumei asupra mediului
Recapitulare, evaluare

 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării


 Materiale și instrumente
1.2 Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere,
1.3
2.1 decupare după contur, îndoire
AVAP Obiceiuri de iarnă 6h
2.3
2.4 Brăduţul
2.5 Podoabe pentru Crăciun
Evaluare

Elemente de limbaj muzical


Melodia
Sunete înalte/joase
Mersul melodiei
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi
1.2 refrenul)
1.4 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
2.1
MM 9. Sunete înalte. Sunete joase 6h
2.2
2.3 10. Mersul melodiei
3.1 11. Legătura dintre text și melodie (strofa și refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul copiilor
B. Colinde
Recapitulare
 Evaluare
 Dezvoltare emoţională şi socială
 Comunicare şcolară eficientă
Comunicăm - vorbim și ascultăm Emoțiile în
comunicarea cu ceilalți
DP 2.2 3h
-contact vizual,
-postură,
-voce (intonaţie, accent)
Recapitulare/Evaluare
XIV – XVII
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Forme ale discursului oral: povestirea unor

Săptămânile
întâmplări trăite sau observate; descrierea unui
6. Iarna, fenomen
zână - Propoziția/Enuntul. Cuvântul
argintie Citire/ lectură
 Textul literar. Textul nonliterar
1.1
1.2  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
1.3 Scriere/ redactare
CLR 2.1  Punctuația: virgula; două puncte
 Scrierea imaginativă: redactarea unui text pe baza 24h
2.3
3.1 unui sir de imagini
3.2 Elemente de construcţie a comunicării
4.1 - Cuvântul
4.2  Recapitulare semestrială. Evaluare semestrială
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Iarna, Mihail Sadoveanu
- Crăiasa Zăpezii, Hans Christian Andersen
- Ninsoarea, Cezar Petrescu
Lectură – Noapte de iarnă, George Topîrceanu
I. Numere
Înmultirea în concentrul 0 – 100 (I)
 Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali
si înmultire
 Terminologia specifică: factor, produs, „de atâtea
ori mai mare”
 Evidențierea proprietăților înmulțirii
(comutativitate, asociativitate, element neutru –
fără terminologie) cu ajutorul obiectelor si a
1.4 reprezentărilor
1.5  Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
1.6 multe operații de adunare și/sau scădere, înmulțire
MEM 3.1 20h
 Înmultirea când unul din factori este 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3.2
4.2 8, 9 , 10
5.2 II. Stiintele vietii
Plante si animale
-Adaptarea vieţuitoarelor la mediu
-Despre viaţa plantelor şi a animalelor
-Despre viaţa oamenilor
-Nevoile vieţuitoarelor pentru a supravieţui
-Balta, acvariul, pădurea, parcul, medii de viaţă
Recapitulare semstrială. Evaluare semestrială

AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 8h
1.2  Materiale și instrumente
2.1  Piatră
2.2  Lemn
2.3  Plastic
2.5  Recapitulare
 Evaluare
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 8h
1.3
2.1
Melodia
3.1 Sunete înalte/joase
Mersul melodiei
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi
refrenul)
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
9. Sunete înalte. Sunete joase
10. Mersul melodiei
11. Legătura dintre text și melodie (strofa și refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul copiilor
Recapitulare
 Evaluare

 Dezvoltare emoţională şi socială
 Comunicare şcolară eficientă
Comunicăm - vorbim și ascultăm Emoțiile în 4h
comunicarea cu ceilalți
-contact vizual,
DP
-postură,
-voce (intonaţie, accent)
 Recapitulare/Evaluare
2.1
2.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ
XVIII – XI
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Dialogul: initierea, mentinerea si încheierea unui

Săptămânile
7. Valori si dialog despre conduita în mijloacele de transport
atitudini în comun
- Forme ale discursului oral:
povestirea/repovestirea unui text citit
1.1 Citire/ lectură
1.2  Textul
1.3  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
2.1 Scriere/ redactare
2.2  Organizarea textului scris: scrierea pe caietul
CLR 2.3 12h
2.4 dictando
3.1 Elemente de construcţie a comunicării
3.2 - Cuvântul: sensul cuvintelor (cuvinte cu înteles
4.1 asemănător, cuvinte cu înteles opus)
4.2 - Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Ce băiat, Octav Pancu-Iasi
- Cele patru piersici (poveste populară)
- Cel mai bun prieten, Victor Sivetidis
Lectură – După faptă si răsplată, Ion Pas
I. Numere
Împărţirea cu rest 0 a numerelor natural de la 0 la
100
 Fracţii
1.4  Împărţirea numerelor naturale folosind scăderea
1.5 repetată
MEM 1.6  Împărţirea- operaţia inversă înmulţirii; 10h
3.1
3.2  Proba înmulţirii. Proba împărţirii;
5.2 II. Stiintele fizicii
-Despre Delta Dunării, Marea Neagră, deşert,
Grădina Botanică şi sera ei,
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Domenii: Confectii si jucării, Modelaj
 Materiale și instrumente: hârtie catonată, textile,
fire, ochi, foarfece, lipici, plastilină
 Tehnici de lucru: tăiere, lipire, origami, modelare
liberă, presare, incizie
2.1  Elemente de limbaj plastic: formă, volum
AVAP 2.3 4h
2.4  Subiecte propuse:
2.5 - Muzica, pasiunea mea
- Instrumente muzicale de jucărie – (confectii si
jucării)
- Rama – (confectii si jucării)
- La săniuș – (modelaj)
MM 1.4 Cântarea vocală si instrumentală 4h
2.1  Cântarea vocală în grup si individual cu
2.2 acompaniament de jucării muzicale
2.3 Interpretarea
3.1  Cântec vesel, cântec trist
 Nuanţe- tare/încet/mediu
Procedee armonico-polifonice
 Solist-cor
 Cântarea în lanţ
 Dialog musical
 Grupuri alternative
 Recapitulare
 Evaluare
Interacțiuni simple cu ființe și obiecte
familiare
 Relațiile mele cu ceilalti
 Cum îmi fac prieteni
DP 2.2 Dezvoltarea emoţională şi socială 2h
 Respectul. Prietenia şi conflictele. Bunele
maniere.

Comunicare orală (ascultare, vorbire,


interacţiune)
- Acte de vorbire: identificare unui obiect, a
unei persoane, a unui loc
- Reguli ale discursului oral: acordul în gen
si număr
Citire/ lectură
 Textul
 Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor
scurte
1.1 Scriere/ redactare
1.2  Ortografie: scrierea corectă a cuvintelor
1.3 sa/s-a
1.4  Scrierea imaginativă: pe baza unei benzi
CLR 2.1 desenate
2.3 Elemente de construcţie a comunicării 18h
3.1  Cuvântul: sensul cuvintelor (cuvinte cu
3.2 aceeasi formă si înteles diferit)

XX – XXII
4.1  Despărtirea cuvintelor în silabe la capăt de
4.2 rând
4.3  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Aventurile lui Habarnam, Nikolai
Nosov
8. Călătorii - Micul prinț, Antoine de Saint

Săptămânile
si aventuri Exupery
- Vrăjitorul din Oz, Lyman Frank
Baum
 Lectură – Dragonul tatălui meu, Ruth
Stiles Gannett
I. Numere
Împărtirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100
(I)
 Împărţirea dedusă din tabla înmulţirii
 Aflarea termenului necunoscut
 Împărtirea la 2, 3, 4, 5
1.4  Probleme care se rezolvă prin una, două sau
1.5 mai multe operații de împărtire și/sau
MEM 1.6 adunare, scădere, înmulțire 15h
3.1 II. Stiintele vietii
3.2
5.2 Plante si animale
- Alte medii de viață: Polul Nord, Polul
Sud
- Despre igiena corporală, a danturii, a
alimentelor
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Domenii: Pictură, Confectii si jucării
 Materiale și instrumente: hârtie catonată,
textile, fire, mărgele, materiale din natură,
foarfece, lipici, acuarele, pensule
1.1  Tehnici de lucru: tăiere, decupare după
1.2 contur, pensulatie, colaj, lipire, caligrafie,
1.3 cusut-punct de coasere
AVAP 2.1  Elemente de limbaj plastic: pată vibrată,
6h
2.2
2.3 linie, formă, volum
2.5  Subiecte propuse:
- Jurnalul unei plante: frunze, flori,
fructe
- Mărtisoare – (confectii si jucării)
- Felicitare de 8 Martie – (pictură)
Cântarea vocală si instrumentală
 Cântarea vocală în grup si individual cu
acompaniament de jucării muzicale
1.4 Ritmul
2.1  Sunete lungi/sunete scurte
MM 2.2  Marcarea structurilor ritmice
6h
2.3
3.1  Auditia interioară
Miscarea pe muzică
 Miscări sugerate de ritm
 Dirijatul intuitiv
Aspecte specifice organizării învăţării şi
pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic
 Timpul, cel mai bun prieten. Cum folosim
DP 2.3 timpul? 3h
 Şcolarul şi programul zilnic de activitate;
 Programul meu zilnic de lucru;
Comunicare orală (ascultare, vorbire,
interacţiune)
- Dialogul – initierea, mentinerea si
încheierea unui dialog despre mediul
înconjurător
- Forme ale discursului oral – descrierea
unui obiect XXV
Citire/ lectură
 Textul
1.1  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor
1.2 scurte
XXIII –

1.3 Scriere/ redactare


1.4  Ortografie: ,,Săptă-
CLR 2.1 - scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au mâna
2.2 - scrierea corectă a cuvintelor care contin
18h altfel”
2.3 26-30.03
9. Bun 3.1 diftongii ua/uă
Săptămânile

3.2  Scrierea imaginativă: pe baza unui șir de


venit, întrebări
4.1
primăvară! 4.2 Elemente de construcţie a comunicării
 Vocabular: sunetele limbii române: vocale
si consoane
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Cuibul de păsărele, Cezar Petrescu
- Buburuza, Eugen Jianu
- Un joc nou, Călin Gruia
Lectură – poezii despre primăvară
I. Numere
Împărtirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100
(II)
 Împărtirea la 6, 7, 8, 9, 10
 Aflarea termenului necunoscut
1.4  Proba înmultirii. Proba împărtirii
1.5  Ordinea efectuării operaţiilor
MEM 1.6  Probleme care se rezolvă prin una, două sau 15h
3.1 mai multe operații de împărtire și/sau
3.2
5.2 adunare, scădere, înmulțire
II. Stiintele fizicii
Despre igiena danturii, a alimentelor şi a
îmbrăcămintei, a încălţămintei
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Domenii: Pictură, Confectii si jucării,
Colaj
 Materiale și instrumente: hârtie catonată,
fire, foarfece, lipici, acuarele, pensule,
seminte
1.1  Tehnici de lucru: tăiere, decupare după
1.2 contur, pensulatie, tamponare, lipire,
AVAP 2.1
2.2 origami 6h
2.3  Elemente de limbaj plastic: pată vibrată,
2.5 linie, formă, volum
 Subiecte propuse:
- Animale:Familia Miau – (colaj)
- Fluturi
- Peisaj de primăvară – (colaj)
- Vaza cu flori – (pictură)
Cântarea vocală si instrumentală
 Cântarea vocală în grup si individual cu
acompaniament de jucării muzicale
1.4 Melodia
2.1  Poziţia, emisia, tonul, semnalul de început,
MM 2.2 dicţia, sincronizarea 6h
2.3
3.1  Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici
şi individuală
 Recapitulare
 Evaluare
Abilități și atitudini de învățare
 Condițiile învățării: factori
DP 3.2 favorizanți/resurse (instrumente, persoane, 3h
contexte)
 Condițiile învățării: factori de stres/
obstacole ( instrumente, persoane, contexte)
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 31martie – 10 aprilie
XXVI –
Comunicare orală (ascultare, vorbire,
CLR interacţiune)
- Acte de vorbire – a da si a cere informatii

Săptămânile
10. Din - Dialogul – initierea, mentinerea si
încheierea unui dialog despre mediul
viața înconjurător si despre vietuitoare
prietenilor - Forme ale discursului oral – descrierea
unei vietuitoare
necuvântă- Citire/ lectură
tori  Textul. Textul literar
1.1  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor
1.2 scurte
1.3 Scriere/ redactare
2.1  Ortografie:
2.2 - scrierea corectă a cuvintelor care contin
2.3 litera x 24h
3.1 - scrierea corectă a cuvintelor care contin
3.2 diftongii oa, ea, ia, ie
3.3  Scrierea imaginativă: pe baza unui șir de
4.1 întrebări
4.2 Elemente de construcţie a comunicării
4.3  Exercitii de fonetică si vocabular
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Iepurele si broasca testoasă, Lev
Tolstoi
- Puisorul si vulpea, Ion Pas
- Întrecerea, Mircea Sântimbreanu
Lectură – Greierele si furnica, Ana
Blandiana
1.4 Măsurări 20h
1.6 Lungimea
2.2  Unităti standard: metrul, centimetrul,
3.1 milimetrul
6.1  Instrumente de măsură: metrul de
6.2 tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta
6.3 Capacitatea
6.4  Unităti standard: litrul, mililitrul
5.2 Masa
 Unităti standard: kilogramul, gramul
MEM  Instrumente de măsură: cântarul, balanta
Timpul
 Unităti de măsură
- ora, jumătatea de oră, sfertul de oră
- ziua, săptămâna, luna, anul (calendarul)
- anotimpurile: lunile corespunzătoare
 Instrumente de măsură: ceasul
Bani
 Leul și Euro: monede si bancnote
 Schimburi echivalente valoric în concentrul
0 -1000
III. Stiintele fizicii
Despre gripă
Despre metode de prevenţie şi tratare a unor
boli
Despre vaccinare
Despre forţe exercitate de magneţi
Despre corpuri şi materiale care conduc
electricitatea
Despre unde şi vibraţii
 Recapitulare. Evaluare / Ameliorare.
Dezvoltare
 Domenii: Pictură, Confectii si jucării,
Colaj
 Materiale și instrumente: hârtie catonată,
fire, foarfece, lipici, acuarele, pensule,
1.1 materiale din natură
 Tehnici de lucru: tăiere, decupare,
1.2 pensulatie, lipire, îndoire, colaj, răsucire
AVAP 2.1  Elemente de limbaj plastic: pată vibrată, 8h
2.2 punct, linie, formă
2.3  Subiecte propuse:
2.5 Lumea de sub ape:
- Peşti – (confectii si jucării)
- Ţestoase de apă – (pictură)
- Țestoasa – (confectii si jucării)
- Caracatiţa
1.3 Melodia
1.4  Legătura dintre text si melodie (strofa si
MM 2.1 refrenul) 8h
2.2 Interpretarea
2.3  Procedee armonico-polifonice (solist-cor,
3.1 lanț, grupe alternative)
Abilităţi şi atitudini de învăţare:
 Când şi cât învăţ?

XXXII
 Învăţarea poate fi un joc frumos dacă ştii să
joci!
DP 3.3 Explorarea meseriilor 4h
 La ce folosesc meseriile?
 Utilitatea socială a meseriilor - produse

XXX –
realizate, beneficii pentru sine și pentru
ceilalți
1.1 Comunicare orală (ascultare, vorbire, 18h
CLR 1.2 interacţiune)
1.3 - Acte de vorbire – a formula o părere, o

Săptămânile
2.1 idee, o opinie
2.2 - Forme ale discursului oral – povestirea
11. 2.3
3.1 unor întâmplări trăite sau observate
Copilăria Citire/ lectură
3.2
4.1  Textul.
4.2  Propozitia
 Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor
scurte
Scriere/ redactare
 Scrierea functională: biletul de multumire,
de informare, de cerere
Elemente de construcţie a comunicării
 Exercitii de fonetică si vocabular
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Texte suport:
- Cheile, Tudor Arghezi
- Dulapul cu „A fost”, Sivia Kerim
- Valea cu fluturi, cu păsări si cu flori,
Fănus Neagu
Lectură – La ce latră Grivei?, Marin
Sorescu
I. Figuri și corpuri geometrice
 Figuri plane 2D:
- Pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc,
semicerc
- Axa de simetrie
2.1  Corpuri 3D:
2.2
MEM 3.1 - Cub, cuboid, sferă, cilindru, con 15h
4.2 - Constructie după desfăsurare dată
II. Stiintele Pământului
Universul
- Planetele sistemului solar
- Ciclul zi - noapte
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Domenii: Pictură, Confectii si jucării,
Desen
 Materiale și instrumente: hârtie, foarfece,
lipici, acuarele, pensule, creioane colorate,
1.1 materiale reciclabile
1.2  Tehnici de lucru: tăiere, decupare după
2.1 contur, pensulatie, tăiere, lipire, linie
AVAP 2.2 modulată, hașurare, repetitie 6h
2.4  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
2.3 pata plată, forma regulată/neregulată
2.5  Subiecte propuse:
- La castel – (pictură)
- Cai şi unicorni – (confectii si jucării)
- Cufărul cu poveşti-tehnica Tangram
- De 1 Iunie – ( desen )
Cântarea vocală si instrumentală
 Cântarea vocală în grup si individual cu
1.4 acompaniament de jucării musicale
2.1
MM 2.2 Interpretarea 6h
2.3  Procedee armonico-polifonice (solist-cor,
3.1 lanț, dialog, grupe alternative)
3.2  Dirijatul intuitiv
Genuri muzicale
 Cântece din folclorul copiilor
Explorarea meseriilor
 La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor - produse
DP 1.2 realizate, beneficii pentru sine și pentru 3h
ceilalți
Oamenii şi meseriile lor. Meseria, brăţară de
aur
Recapitulare finală
Comunicare orală (ascultare, vorbire,
interacţiune)
- Forme si reguli ale discursului oral
Citire/ lectură
 Textul. Textul literar si nonliterar
1.1.  Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor
1.2. scurte
1.3. Scriere/ redactare
1.4.  Ortografie: scrierea corectă a cuvintelor
2.1  Punctuația: semnele de punctuație
CLR 2.2.  Scrierea functională: biletul, felicitarea, 12h
2.3. afisul
2.4.
3.1.  Scrierea imaginativă: texte 3 – 7 enunturi;
3.2. ziarul sau revista clasei

XXXIV
4.1. Elemente de construcţie a comunicării
4.2.  Exercitii de fonetică si vocabular

 Texte suport:
- Pif, Paf, Puf, Cezar Petrescu

XXXIII –
- Cărăbusul de aramă, Lucian Blaga
- Invitatie în Deltă (din revista scolară
„Povestile copilăriei”)
Lectură – recomandări lectură
suplimentară
12. Vine Recapitulare finală

Săptămânile
vara! 1.1  Numere naturale de la 0 la 1000
1,2  Adunarea si scăderea numerelor naturale în
1.3 concentrul 0 - 1000
1.4  Înmultirea si împărțirea numerelor naturale
1,5 în concentrul 0 - 100
MEM 1.6  Figuri si corpuri geometrice 10h
2.2  Măsurarea cu unităţi standard
3.1  Probleme care se rezolvă prin două sau mai
5.1 multe operaţii de adunare şi/sau scădere,
5.2 înmultire, împărtire
6.4  Corpul uman; Plante si animale; Pământul;
Universul
 Evaluare finală
Domenii: Foto-film
AVAP 1.3 - Colegii mei 4h
- Albumul clasei
Miscarea pe muzică
3.2  Dansul
MM 3.4 4h
Improvizaţia ritmică spontană

DP Dezv. emotională si socială - Planurile


2.2 mele 2h
de vacanță