Sunteți pe pagina 1din 9

Gradinita cu P. P.

”Phoenix”
Bulevardul Oltenia 81,
Craiova
EVALUARE FINALĂ
Grupa mare P.P. ”Fluturasii”
An scolar 2021-2022
Nr. Categoria de Tema activităţii / Tipul de Obiective operationale Itemi de evaluare
crt. activitate mijloc de realizare probă /
„La concurs ” Probă orală -sa formuleze propozitii cu cuvinte date ~formuleaza propozitii cu cuvintele date
conncurs -sa desparta in silabe cuvintele indicate si sa precizeze -desparte in silabe cuvintele date,numara silabele
numarul silabelor -precizeaza sunetul cu care incepe cuvantul dat
-sa precizeze sensul unor cuvinte; ~gaseste perechi diferite dar,care denumesc un acelasi
-sa foloseasca corect in comunicare pronumele. cuvant;
-sa precizeze sunetul cu care incepe cuvantul dat.
-să recunoască povestea, spunând titlul şi, eventual, autorul -recunoaste povestea, spunând titlul şi, eventual, autorul
- să asocieze povestea cu imaginile corespunzătoare - asocieza povestea cu imaginile corespunzătoare
1. Educarea Probă orală - să povestească fragmentul reprezentat în imagini - povesteaste fragmentul reprezentat în imagini
limbajului „A fost odată…” - să se exprime corect, înlănţuind logic ideile în propoziţii - se exprima corect, înlănţuind logic ideile în propoziţii şi
Joc didactic şi fraze fraze
- să descrie imaginea de pe planşa aleasă din trăistuţă; - descrie imaginea de pe planşa aleasă din trăistuţă;
- să recunoască povestea din care face parte imaginea -recunoaste povestea din care face parte imaginea
„Traista cu poveşti” Probă orală - să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical - se exprima în propoziţii corect formulate gramatical
Joc didactic
„Am spus bine, Probă orală - să descrie imaginile - descrie imaginile
n-am spus bine” - să răspundă corect la întrebări - răspunde corect la întrebări
Joc didactic - să folosească corect dativul şi genitivul substantivelor - foloseste corect dativul şi genitivul substantivelor
„Ordonează corect” Probă - să ordoneze formele geometice după un criteriu dat: - ordoneaza formele geometice după un criteriu dat:
2. Activitate Joc-exerciţiu practică formă, mărime, culoare, grosime formă, mărime, culoare, grosime
matematică - să formeze şirul crescător / descrescător al formelor - formeaza şirul crescător / descrescător al formelor
- să stabilească poziţia unei forme într-un şir, folosind - să stabileste poziţia unei forme într-un şir, folosind
numeraţia ordinală; numeraţia ordinală;
„Săculeţul fermecat” Probă orală - să recunoască forma geometrică aleasă din săculeţ -recunoaste forma geometrică aleasă din săculeţ
Joc logico-matematic - să stabilescă ce caracteristici are forma sa (culoare, - stabileste ce caracteristici are forma sa (culoare,
mărime, grosime) mărime, grosime)
- să constituie mulţimi pe baza unor însuşiri comune - constituie mulţimi pe baza unor însuşiri comune
„Tot atâtea” Probă - să formeze mulţimi cu tot atâtea elemente cât arată - formeaza mulţimi cu tot atâtea elemente cât arată
Joc logico-matematic practică numerele numerele
- să compare mulţimile prin asociere globală - compara mulţimile prin asociere globală
- să compare mulţimile prin formarea de perechi - compara mulţimile prin formarea de perechi
- să stabilească relaţii între mulţimi - stabileste relaţii între mulţimi
„Completează ce Probă - să execute operatii de adunare si scadere in limitele 1-10 - executa operatii de adunare si scadere in limitele 1-10
lipseşte” practică - să execute operatii de adunare si scadere cu o unitate - executa operatii de adunare si scadere cu o unitate
Exerciţiu cu material - să efectueze operatii de anunare si scadere comparand - efectueaza operatii de anunare si scadere comparand
individual rezultatele folosind semnele:” ˂ ˃” rezultatele folosind semnele:” ,< >”
- să vorbeasca in termeni matematici. - vorbeste in termeni matematici.
„Roata Probă orală - să observe imaginile - observa imaginile
Cunoaşterea anotimpurilor” - să precizeze cărui anotimp îi aparţin - precizeaza cărui anotimp îi aparţin
3. mediului Joc didactic - să prezinte caracteristicile fiecărui anotimp - prezinta caracteristicile fiecărui anotimp
- să descrie anotimpul preferat - descrie anotimpul preferat
- să sesizeze schimbările din natură sesizeaza schimbările din natură
„Ne plimbăm prin Probă orală - să descrie ce observă, folosind propoziţii simple şi - descrie ce observă, folosind propoziţii simple şi
curte” dezvoltate, logice şi corecte dezvoltate, logice şi corecte
observare - să adreseze întrebări despre cele observate - adreseaza întrebări despre cele observate
- să cerceteze mediul înconjurător, exprimându-şi impresii - cerceteaza mediul înconjurător, exprimându-şi impresii
şi păreri despre cele văzute şi păreri despre cele văzute
- să descrie anotimpurile - descrie anotimpurile
Probă orală - să cunoască formulele de politeţe -cunoaste formulele de politeţe
4. „Bunele deprinderi” - să folosească formulele de politeţe - foloseste formulele de politeţe
Educaţie Discuţii libere - să cunoască reguli de igienă personală şi de comportare în - cunoaste reguli de igienă personală şi de comportare în
pentru colectivitate colectivitate
societate - să evalueze propriul comportament în raport cu semeni şi - evalueaza propriul comportament în raport cu semeni şi
situaţii situaţii
„Asa da, asa nu!” Probă orală - să destăinuie faptele bune şi rele pe care le-a făcut - destăinuie faptele bune şi rele pe care le-a făcut
Conversaţie - să explice de ce consideră că sunt „fapte bune”, “fapte -explica de ce consideră că sunt „fapte bune”, “fapte
rele” rele”
- să efectueze operaţii simple de lucru cu materialele puse - efectueaza operaţii simple de lucru cu materialele puse
la dispoziţie la dispoziţie
Probă - să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj - verbalizeaza acţiunile întreprinse folosind un limbaj
„Vara” practică adecvat adecvat
colaj - să realizeze lucrarea cerută, dovedind abilităţi practice - realizeaza lucrarea cerută, dovedind abilităţi practice
Activitate - să-şi spună opinia despre propria lucrare şi despre a - işi spune opinia despre propria lucrare şi despre a
5. practică celorlalţi celorlalţi
„Micul artist” - să taie dupa indicatii - taie dupa indicatii
Confectionare puzzle Probă - să lipeasca dupa indicatii obtinand materialul cerut -lipeaste dupa indicatii obtinand materialul cerut
practică -sa aiba cunostiinte de utilizarea materialor:lipici, foarfeca; -are cunostiinte de utilizarea materialor:lipici, foarfeca;
-sa lucreze curat intr-un mediu fara sa isi deranjeze colegii. -lucreaza curat intr-un mediu fara sa isi deranjeze colegii.
- să povestească cum şi unde şi-a petrecut vacanţa de vară - povesteste cum şi unde şi-a petrecut vacanţa de vară
- să utilizeze corect instrumentele de lucru - utilizeaza corect instrumentele de lucru
- să se încadreze corect în pagină - se încadreaza corect în pagină
”Micul artist” Probă - să respecte în lucrare culorile naturale ale obiectelor - respecta în lucrare culorile naturale ale obiectelor
6. Educaţie Desenpictura practică - să poată să-şi evalueze propria lucrare, dar şi pe a - poate să-şi evalueze propria lucrare, dar şi pe a
Plastică celorlalţi; celorlalţi;
- să aibă o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de - are o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru
lucru
„Micul artist” Probă - să redea prin tehnici specifice modelajului tema ceruta - reda prin tehnici specifice modelajului copaci şi frunze
modelaj practică -sa lucreze ordonat intr-un mediu fara sa-si deranjeze uscate
colegii -lucreaza ordonat intr-un mediu fara sa-si deranjeze
colegii
„Al cui glas ai Probă orală - să asculte cu atenţie cântecele - asculta cu atenţie cântecele
auzit?” - să recunoască fragmentele auzite - recunoaste fragmentele auzite
7. Educaţie Joc muzical - să recunoască după glas colegii din grupă - recunoaste după glas colegii din grupă
muzicală Probă - să recunoască fragmentele - recunoaste fragmentele
„Recunoaşte practică - să reproducă fragmente din cântecele auzite - reproduce fragmente din cântecele auzite
cântecul” - să execute mişcările sugerate de text - executa mişcările sugerate de text
Joc muzical - să cânte în grup - cânta în grup
- să recunoască după glas colegii din grupă - recunoaste după glas colegii din grupă
Probă - să răspundă motric la o comandă dată - răspunde motric la o comandă dată
„Cel mai bun practică - să execute corect şi în timp tipurile de alergare - executa corect şi în timp tipurile de alergare
alergător” - să îşi coordoneze mişcările în timpul execuţiei - îşi coordoneaza mişcările în timpul execuţiei
Educaţie fizică Exerciţii fizice, joc - să se raporteze corect la un reper indicat - se raporteaza corect la un reper indicat
sportiv
8. - să execute corect exerciţiile pentru încălzirea - executa corect exerciţiile pentru încălzirea
organismului; organismului;
„Mergi cum spun Probă - să răspundă motric la o comandă dată - răspunde motric la o comandă dată
eu!” practică - să îşi coordoneze mişcările în timpul execuţiei - îşi coordoneaza mişcările în timpul execuţiei
Joc dinamic - să se raporteze corect la un reper indicat - se raporteaza corect la un reper indicat
- să execute corect variante de mers - executa corect variante de mers

Director, Responsabil Comisie metodica educatoare, Educator: Prof. Ungureanu Luiza


Prof. Stoicu Iulia Adriana Prof. Popescu-Vava Ionela Prof. Neagoe Ana

Tabel cu rezultatele evaluarii finale


Grupa Mare Fluturasii
An Scolar 2021-2022
Domeniul limba si comunicare-Educarea limbajului

Nr. crt. Numele si prenumele copilului I1 I. I. I.4 I.5 I.6 I.7 I8 I8 I10 I11 I12 I13
2 3
1. Budihala Tudor Alexandru I I I I I I I I I I I I I
2. Calugaru Nicholas I I I I I I I I I I I I I
3. Contras Kristian-Florian I I I I I I I I I I I I I
4. Cosma Albert-Mihai I I I I I I I I I I I I I
5. Covieanu Cristian Patrick I I I I I I I I I I I I I
6. Dudău Bianca Maria I I I I I I I I I I I I I
7. Filip Eduard Gabriel I I I I I I I I I I I I I
8. Georgescu Daria Elena I I I I I I I I I I I I I
9. Ghiga Luca-Stefan I I I I I I I I I I I I I
10. Ghiorghe Ionuț-Bogdan I I I I I I I I I I I I I
11. Goiceanu Andrei-Darius I I I I I I I I I I I I I
12. Goiceanu Petru-Ciprian I I I I I I I I I I I I I
13. Grămadă Matteo Nicolas I I I I I I I I I I I I I
14. Guțagă Sașha-Maria I I I I I I I I I I I I I
15. Ionașcu Eduard-Marian I I I I I I I I I I I I I
16. Iscru Eliza I I I I I I I I I I I I I
17. Maiuru Mario-Yanis I I I I I I I I I I I I I
18. Manolache Edward I I I I I I I I I I I I I
19. Mirea Davide Nicolas I I I I I I I I I I I I I
20. Petrariu Valentina-Maria I I I I I I I I I I I I I
21. Petrescu Eduard-Gabriel I I I I I I I I I I I I I
22. Pîrvănescu David Constantin I I I I I I I I I I I I I
23. Simion Andrei Fabian I I I I I I I I I I I I I
24. Tudosie David-Andrei I I I I I I I I I I I I I
25. Udriște Ianis-Andrei I I I I I I I I I I I I I
26. Vochescu Larys I I I I I I I I I I I I I
NOTARE:
I-comportament insusit
D-comportament in dezvoltare
A-comportament absent

Domeniul Stiinte- Cunoasterea mediului si Activitate matematica


Nr. crt. Numele si prenumele I1 I. I. I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I. 9 I.1 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17
copilului 2 3 0
1. Băluță Darius Viorel I I I I I I I I I I I I I I I I I
2. Cioană Adina-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I
3. Contras Kristian-Florian I I I I I I I I I I I I I I I I I
4. Cosma Albert-Mihai I I I I I I I I I I I I I I I I I
5. Covieanu Cristian Patrick I I I I I I I I I I I I I I I I I
6. Dudău Bianca Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I
7. Filip Eduard Gabriel I I I I I I I I I I I I I I I I I
8. Georgescu Daria Elena I I I I I I I I I I I I I I I I I
9. Ghiga Luca-Stefan I I I I I I I I I I I I I I I I I
10. Ghiorghe Ionuț-Bogdan I I I I I I I I I I I I I I I I I
11. Goiceanu Andrei-Darius I I I I I I I I I I I I I I I I I
12. Goiceanu Petru-Ciprian I I I I I I I I I I I I I I I I I
13. Grămadă Matteo Nicolas I I I I I I I I I I I I I I I I I
14. Guțagă Sașha-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I
15. Ionașcu Eduard-Marian I I I I I I I I I I I I I I I I I
16. Iscru Eliza I I I I I I I I I I I I I I I I I
17. Maiuru Mario-Yanis I I I I I I I I I I I I I I I I I
18. Manolache Edward I I I I I I I I I I I I I I I I I
19. Mirea Davide Nicolas I I I I I I I I I I I I I I I I I
20. Petrariu Valentina-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I
21. Petrescu Eduard-Gabriel I I I I I I I I I I I I I I I I I
22. Pîrvănescu David Constantin I I I I I I I I I I I I I I I I I
23. Simion Andrei Fabian I I I I I I I I I I I I I I I I I
24. Tudosie David-Andrei I I I I I I I I I I I I I I I I I
25. Udriște Ianis-Andrei I I I I I I I I I I I I I I I I I
26. Vochescu Larys I I I I I I I I I I I I I I I I I

Domeniul Om si Societate-Educatie pentru societate si Activitate practica

Nr. crt. Numele si prenumele I1 I. I. I.4 I.5 I. 6 I.7 I.8 I.9 I.1 I.1 I.12 I.1 I.14
copilului 2 3 0 1 3
1. Băluță Darius Viorel I I I I I I I I I I I I I I
2. Cioană Adina-Maria I I I I I I I I I I I I I I
3. Contras Kristian-Florian I I I I I I I I I I I I I I
4. Cosma Albert-Mihai I I I I I I I I I I I I I I
5. Covieanu Cristian Patrick I I I I I I I I I I I I I I
6. Dudău Bianca Maria I I I I I I I I I I I I I I
7. Filip Eduard Gabriel I I I I I I I I I I I I I I
8. Georgescu Daria Elena I I I I I I I I I I I I I I
9. Ghiga Luca-Stefan I I I I I I I I I I I I I I
10. Ghiorghe Ionuț-Bogdan I I I I I I I I I I I I I I
11. Goiceanu Andrei-Darius I I I I I I I I I I I I I I
12. Goiceanu Petru-Ciprian I I I I I I I I I I I I I I
13. Grămadă Matteo Nicolas I I I I I I I I I I I I I I
14. Guțagă Sașha-Maria I I I I I I I I I I I I I I
15. Ionașcu Eduard-Marian I I I I I I I I I I I I I I
16. Iscru Eliza I I I I I I I I I I I I I I
17. Maiuru Mario-Yanis I I I I I I I I I I I I I I
18. Manolache Edward I I I I I I I I I I I I I I
19. Mirea Davide Nicolas I I I I I I I I I I I I I I
20. Petrariu Valentina-Maria I I I I I I I I I I I I I I
21. Petrescu Eduard-Gabriel I I I I I I I I I I I I I I
22. Pîrvănescu David I I I I I I I I I I I I I I
Constantin
23. Simion Andrei Fabian I I I I I I I I I I I I I I
24. Tudosie David-Andrei I I I I I I I I I I I I I I
25. Udriște Ianis-Andrei I I I I I I I I I I I I I I
26. Vochescu Larys I I I I I I I I I I I I I I

Domeniul estetic-creativ: Educatie plastica si Educatie muzicala si Domeniul Psiho-motric- Educatie fizica

Nr. Numele si prenumele I1 I. I. I.4 I.5 I.6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I1 I.2 I.3 I4 I5 I6 I7
crt. copilului 2 3
1. Băluță Darius Viorel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2. Cioană Adina-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
3. Contras Kristian-Florian I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
4. Cosma Albert-Mihai I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5. Covieanu Cristian Patrick I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
6. Dudău Bianca Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
7. Filip Eduard Gabriel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
8. Georgescu Daria Elena I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
9. Ghiga Luca-Stefan I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
10. Ghiorghe Ionuț-Bogdan I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
11. Goiceanu Andrei-Darius I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
12. Goiceanu Petru-Ciprian I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
13. Grămadă Matteo Nicolas I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
14. Guțagă Sașha-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
15. Ionașcu Eduard-Marian I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
16. Iscru Eliza I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
17. Maiuru Mario-Yanis I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
18. Manolache Edward I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
19. Mirea Davide Nicolas I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
20. Petrariu Valentina-Maria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
21. Petrescu Eduard-Gabriel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
22. Pîrvănescu David I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Constantin
23. Simion Andrei Fabian I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
24. Tudosie David-Andrei I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
25. Udriște Ianis-Andrei I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
26. Vochescu Larys I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Raport al evaluarii finale la grupa mare Fluturasii


Semestrul 2
Anul scolar 2021-2022
Evaluarea finala de la grupa mare Fluturasii, din anul scolar 2021-2022 , s-a desfasurat in perioada 30.05.-10.06.2022 si a fost structurata pe
cele patru domenii de comportament : domeniul cognitiv, domeniul verbal, domeniul socio-afectiv si domeniul psiho-motric.
Datorita particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor, s-a urmarit stabilirea unor obiective si mijloace de realizare care sa dea
posibilitatea interpretarii cat mai corecte a rezultatelor si raportarea acestora la cele obtinute in evaluarea finala de la sfarsitul anului scolar precedent.
Evaluarea finala a prescolarilor s-a realizat conform standardelor stabilite de curriculum national dar si de obiectivele stabilite la
inceputului anului scolar curent. Obiectivele au fost stabilite in functie de efectivul de copii, al fiecarei grupe, de nivelul acesteia. In total s-au evaluat
un numar de 23 prescolari , 23 de prescolari avand comportamente insusite, 0 prescolari-comportamente in dezvoltare, si 0 prescolari-comportamente
absente.
Rezultatele evaluarii finale reies din rapoartele efectuate de doamnele educatoare care se regasesc atat la documentele comisiei metodice a
educatoarelor cat si la dosarul grupei.
Concluzii si masuri ameliorative
Rezultatele evaluarii finale arata ca nivelul la care se situeaza grupa, in ansamblul ei este unul ridicat, la toate domeniile experientiale si
domenii de comportament , inregistrandu-se progrese considerabile la toate categoriile de activitati.
Vom lua masuri in functie de rezultatele inregistrate si vom intocmi planuri de dezvoltare, de recuperare si de aprofundare pentru situatiile
intalnite.Aceste documente se regasesc la dosarul grupei, in unitate.

Director, Responsabil Comisie metodica educatoare, Educator: Prof. Ungureanu Luiza veronica
Prof. Stoicu Iulia Adriana Prof. Popescu- Vava Ionela Prof. Neagoe Ana

S-ar putea să vă placă și