Sunteți pe pagina 1din 44

EVALUARE SUMATIVA

SEMESTRIALA
26.01. – 30.01. 2015

“Ne-am jucat si-am invatat !”

1. Proiectarea evaluarii sumative


2. Raport asupra rezultatelor obtinute la evaluarea
sumativa
3. Concluzii si masuri ameliorative
1. Proiectarea evaluarii sumative

Evaluare sumativa semestriala


26.01.- 30.01.2015

Nr. Activitati pe domenii


Scopul evaluarii sumative
crt. experientiale
 Verificarea exprimării verbale corecte sub aspect
fonetic, lexical, gramatical precum si a
participarii la activitatile de grup in calitate de
Domeniul limba si vorbitor si auditor ( formularea propozitiilor
comunicare simple si dezvoltate, despertirea cuvintelor in
I.
( DLC ) silabe)
1. Educarea limbajului  Verificarea cunostintelor cu privire la:
recunoasterea personajului si a povestii din care
face parte , succesiunea evenimentelor din
fiecare poveste precum si tipologia personajelor.
 Verificarea capacităţii prescolarilor de a constitui
Domeniul stiinte multimi dupa criterii diferite (forma,
II. ( DS ) culoare,marime) si verificarea cunostintelor
2. Activitate matematica despre figurile geometrice (identificare si
descrierea atributelor acestora).
 Verificarea cunoştinţelor prescolarilor despre
3. Cunoasterea mediului anotimpuri toamna- iarna (caracteristici,
Inconjurator fenomene), precum si utilizarea corectea a
notiunilor specifice ;
Domeniul om si societate  Verificarea cunostintelor cu privire la traditiile si
( DOS ) obiceiurile sarbatorilor de iarna precum si a
III.
4.Educatie pentru societate unor evenimentele istorice nationale
importante; .
 Verificarea deprinderii de a realiza lucrări
5.Activitate practica folosind tehnici practic-aplicative invatate
(rupere,lipire, pliere, asamblare, mototolire).
 Verificarea deprinderii de a realiza in mod
original si personal spatiul plastic utilizand
Domeniul estetic si creativ
elemente de limbaj plastic: linie, punct ,precum
IV. ( DEC )
si imbogatirea vocabularului plastic cu termeni
6. Educatie plastica
specifici acestui tip de activitate;

 Verificarea deprinderii de interpretare corecta a


7. Educatie muzicala cantecului:- linie melodica, text, ritm individual
si colectiv;
 Verificarea deprinderilor motrice de bază şi
Domeniul psiho-motor aplicativ-utilitare (variante de mers, alergare ,
V. ( DPM ) saritura, aruncare si prindere) precum si
8. Educatie fizica participarea activa la jocurile de grup /
respectarea regulilor jocului.
Evaluarea sumativa semestriala de la grupa mijlocie - grupa „Cercetasilor”din anul
scolar 2014-2015 , s-a desfasurat in prioada 26.01.-30.01.2015 si a fost structurata pe cele
patru domenii de comportament : domeniul cognitiv, domeniul verbal, domeniul socio-afectiv
si domeniul psiho-motric.
Datorita particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor, s-a urmarit stabilirea
unor obiective si mijloace de realizare care sa dea posibilitatea interpretarii cat mai corecte a
rezultatelor si raportarea acestora la cele obtinute in evaluarea initiala de la inceputul anului
scolar.
Activitati pe Tipul Punctaj Procentaj
Nr. domenii activităţii/ Material maxim Rezultatul rezultat
Comportamente măsurabile Itemi
crt. experientiale mijloc de didactic acordat evaluării din
realizare evaluare
1. Domeniul Varianta I  joc didactic  jetoane cu a) Prescolarul alcatuieste a) 1 p
limba si  Să alcatuiasca propozitii diferite propozitii simple si
comunicare simple si dezvoltate cu un „Ghiceste ce imagini- dezvoltate cu diferite
cuvant dat. am in cos!” obiecte; cuvinte.
 Sa redea continutul fiecarei b) Prescolarul reda continutul b) 1 p
imagini cu cuvinte proprii; fiecarei imagini cu cuvinte
 Să se exprime corect în proprii.
Educarea propoziţii simple si dezvoltate c) Se exprima corect în c) 1 p
limbajului respectand acordul dintre propoziţii simple si
partile de propozitie. complexe respectand acordul
 Sa faca deosebirea dintre dintre partile propozitiei.
propozitia simpla si cea d) Dezvolta propozitiile simple d) 1p
dezvoltata; prin adaugarea de cuvinte in
vederea formarii
propozitiilor dezvoltate.

Varianta II  jetoane / a) Recunoaste si denumeste a) 1p 8-10 itemi A


 Sa recunoasca povestile din imagini cu povestile din imagini .
imagini. scene si b) Recunoaste si denumeste b) 1p 5-7 itemi D
 Sa recunoasca personajele din personaje personajele din povestile
povesti; din povesti cunoscute. 0-4 itemi N
 Sa deosebeasca personajele c) Prezinta deosebirea dintre c) 1 p 80% A
pozitive de cele negative; personajele pozitive si cele 20% D
 Sa exprime trasaturile de negative. 0% N
caracter ale personajelor; d) Expune personajele pozitive d) 1 p
 Sa povesteasca scurte pasaje din si cele negative;
povestile redate; e) Prezinta trasaturi de caracter e) 1p
 Sa prezinte asemanari si ale personajelor;
deosebiri intre personajele si f) Povesteste fragmente din f) 1 p
actiunile din povesti; povestile cunoscute;
 Sa constituie multimi dupa  Joc  Jetoane, a) Clasifica obiectele ( legume, a)1 p;
forma, marime si culoare; didactic: jucarii – fructe) si formeaza multimi;
„Aseaza fructe si b) Constituie multimi dupa b)1 p;
legumele si legume forma obiectelor;
fructele dupa c) Constituie multimi dupa c)1p;
cum iti spun!” marimea obiectelor.
d) Constituie multimi dupa d)1 p.
Domeniul
culoarea obiectelor;
stiinte

 Sa identifice figurile  fise de lucru a) Coloreaza figurile a)3 p.


geometrice; geometrice respectand
Activitate
2. cerintele:
matematica
- Patratul cu albastru
- Cercul cu galben
- Dreptunghiul cu rosu 8-10 itemi A 85% A
b)Formeaza multimea cercurilor b)1 p. 15% D
mici si le coloreaza cu 5-7 itemi D 0% N
portocaliu;
c) Formeaza multimea patratelor c)1 p. 0-4 itemi N
mari si le coloreaza cu verde .
d) Completeaza trenuletul cu d) 1 p
figuri geometrice
corespunzatoare;

3. Cunoasterea  Să recunoască imagini ce  joc  Ilustratii si a) Recunoaste imagini ce a) 2 p. 8-10 itemi A


mediului simbolizeaza fenomene si didactic imagini cu simbolizeaza fenomene si
inconjurator elemente ale anotimpurilor „Potriveste cele doua elemente ale anotimpului 5-7 itemi D
toamna si iarna precum si imaginea!” anotimpuri iarna / toamna;
activitati ale omului din jocul b) Recunoaste si denumeste b) 2 p. 0-4 itemi N
caracterictice anotimpului didactic„Potri activitati ale omului 90% A
sugerat. veste specifice anotimpului 10% D
 Să sesizeze ce elemente apartin imaginea!” – sugerat. 0% N
sau nu apartin anotimpului compunerea c) Compune si descompune c) 3 p.
sugerat ( sa compuna si sa si imaginea tip puzzle cu
descompuna imaginile descompunere elemente specifice
sugerate); a imaginilor anotimpului;
d) Sesizeaza ce elemente nu d) 3 p.
apartin anotimpului
respectiv (fructe, legume,
jocuri si activitati
specifice).

 Să recunoasca imaginile ce  joc  fisa de a) Identifica imaginile care a)3p.


simbolizeaza traditiile si didactic: evaluare caiet sugereaza sarbatoarea
obiceiurile de iarna- „Cine stie mai special „Craciunului’ si „Anul Nou”si
„Craciunul” si „Anul multe?” prezinta cateva aspecte;
Nou”,sarbatoarea nationala „I b) Identifica ilustratiile cu „ Ziua b)3 p.
8-10 itemi A
Decembrie” precum si Nationala a Romaniei”- 90% A
Educatie obiceiurile de toamna-„Ziua „1Decembrie”si prezinta cateva 10% D
4. 5-7 itemi D
pentru Recoltei” aspecte; 0% N
societate c) Prezinta aspecte, c)3 p.
0-4 itemi N
caracteristici,fenomene specifice
anotimpului toamna – „Ziua
Recoltei”
d) Coloreaza steagul tarii in d)1 p.
culorile specifice
5. Activitate  Sa utilizeze corect tehnicile de  Colaj:  hartie a) Utilizeaza corespunzator a)3 p; 8-10 itemi A
practica lucru invatate in realizarea „Omul de glasata, tehnicile de lucru invatate:
colajului ; zapada” creponata intinde lipiciul uniform pe 5-7 itemi D
 Să ducă la bun sfârşit lucrarea rupere,  foarfece suprafata indicata ,rupe bucatile
începută respectand etapele mototolire,  lipici de hartie creponata la 0-4 itemi N
prestabilite; asamblare, dimensiunile stabilite,
 Sa participe activ la rezolvarea lipire. mototoleste hartia formand fulgii
unor sarcini curente si sa de zapada; 90% A
manifeste spirit critic si b) Pozitioneaza corespunzator b)3 p; 10% D
autocritic in evaluarea si elementele omului de zapada: 0% N
autoevaluarea lucrarilor. rotundul mare, mijlociu si mic ,
matura, oala-palaria, nasul, ochii
si nasturii;
c) Executa lucrarea respectand c)2 p.
etapele prestabilite, precum si
acuratetea .
d) Manifesta spirit critic si d)2p.
autocritic in evaluarea
siautoevaluarea lucrarilor.
 Să interpreteze corect  joc  CD-uri a) Interpreteaza corect cântecele a)3 p.
cantecele de iarna cunoscute / concurs:  CP player de iarna cunoscute.
studiate. „Cine canta b)Executa mişcări ritmice pe b)3 p. 8-10 itemi A 90% A
 Să execute mişcări ritmice pe mai bine?” melodie,sugerate de text. 10% D
Educatie c)Respecta tonul si semnalul de c)4 p. 0% N
6 melodie,sugerate de text. 5-7 itemi D
muzicala inceput, dictia si respiratia in
 sa respecte tonul si semnalul
de inceput, dictia si respiratia timpul intonarii cantecelor. 0-4 itemi N
in timpul interpretarii
cantecelor;
 Sa realizeze lucrari plastice  pictură  acuarele, apa a) Recunoaşte şi denumeşte a)2 p.
folosind diferite tehnici de (culori tehnici de lucru studiate.
lucru studiate, precum si reci,stampilar b) Realizeaza in mod original si b)2 p.
elementele de limbaj plastic e si stropire) personal spatiul plastic.
intr-o abordare originala. „Tablou de c) Denumeste culorile calde-reci, c)2p.
8-10 itemi A
iarna” primare-secundare; 90% A
Educatie
d) Enumera elemente de limbaj d)2p. 10% D
7 artistico- 5-7 itemi D
plastic: linia si punctul. 0% N
plastica
e) Duce la bun sfarsit lucrarea e)1p.
0-4 itemi N
inceputa;
d) Manifesta spirit critic si d)1p.
autocritic in evaluarea si
autoevaluarea lucrarilor:

8 Educatie  Să execute corect actiunile  Parcurs  „Jocuri si a) Raspunde corect din punct de a)2 p. 8-10 itemi A
fizica motrice invatate in conditii aplicativ: ex. pt dezv. vedere motric la o sarcina data.
variate( variante de mers, Joc fizica” b) Executa exercitiile din etapa b)2 p. 5-7 itemi D
alergare, saritura, aruncare si „Prichindeii la prelucrarii selective a aparatului
prindere); concurs!” locomotor cu promptitudine si 0-4 itemi N
 Să execute mişcări de orientare corectitudine respectand toate
respectand comenzile indicatiile; 90% A
educatoarei; c) Executa corect exercitiile de c)2p. 10% D
 Sa respecte ordinea actiunilor orientare spatiala respectand 0% N
in traseul aplicativ; comenzile educatoarei;
d) Respecta ordinea actiunilor d)2p.
din traseul aplicativ;
e) Manifesta spirit de intrecere si e)2p.
fair-play in derularea intrecerii;
 Sa realizeze lucrari plastice  pictură  acuarele, apa a) Recunoaşte şi denumeşte a)2 p.
folosind diferite tehnici de Tema la tehnici de lucru studiate.
lucru studiate, precum si alegerea b) Realizeaza in mod original si b)2 p.
elementele de limbaj plastic copiilor personal spatiul plastic.
intr-o abordare originala. c) Denumeste culorile calde-reci, c)2p.
8-10 itemi A
Optional- primare-secundare; 90% A
Educatie d) Enumera elemente de limbaj d)2p. 10% D
9 5-7 itemi D
artistico- plastic: linia si punctul. 0% N
plastica e) Duce la bun sfarsit lucrarea e)1p.
0-4 itemi N
inceputa;
d) Manifesta spirit critic si d)1p.
autocritic in evaluarea si
autoevaluarea lucrarilor:
2. Raport asupra rezultatelor obtinute la evaluarea sumativa

DLC – Educarea limbajului – 10 puncte


Scopul evaluarii sumative:
 Verificarea exprimării verbale corecte sub aspect fonetic, lexical, gramatical ,expresiv si a participarii la activitatile
de grup in calitate de vorbitor si auditor ( formularea de propozitii simple si dezvoltate)
 Verificarea cunostintelor cu privire la recunoasterea personajului si a povestii din care face parte , succesiunea
evenimentelor din fiecare poveste precum si tipologia personajelor.
Proba aplicata: – Joc didactic: „„Ghiceste ce am in cos!”
Comportamente măsurabile:
Varianta I
 Să alcatuiasca propozitii simple si dezvoltate cu un cuvant dat.
 Sa redea continutul fiecarei imagini cu cuvinte proprii;
 Să se exprime corect în propoziţii simple si dezvoltate respectand acordul dintre partile de propozitie.
 Sa faca deosebirea dintre propozitia simpla si cea dezvoltata;
Varianta II
 Sa recunoasca povestile din imagini.
 Sa recunoasca personajele din povesti;
 Sa deosebeasca personajele pozitive de cele negative;
 Sa exprime trasaturile de caracter ale personajelor;
 Sa povesteasca scurte pasaje din povestile redate;
 Sa prezinte asemanari si deosebiri intre personajele si actiunile din povesti;

Itemi : Varianta I
a) Prescolarul alcatuieste propozitii simple si dezvoltate cu diferite cuvinte. a) 1p
b) Prescolarul reda continutul fiecarei imagini cu cuvinte proprii. b) 1p
c) Se exprima corect în propoziţii simple si complexe respectand acordul dintre partile propozitiei. c) 1p
d) Dezvolta propozitiile simple prin adaugarea de cuvinte in vederea formarii propozitiilor dezvoltate. d) 1p

Varianta II
a) Recunoaste si denumeste povestile din imagini . a) 1p
b) Recunoaste si denumeste personajele din povestile cunoscute. b) 1p
c) Prezinta deosebirea dintre personajele pozitive si cele negative. c) 1p
d) Expune personajele pozitive si cele negative; d) 1p
e) Prezinta trasaturi de caracter ale personajelor; e) 1p
f) Povesteste fragmente din povestile cunoscute; f) 1p
Domeniul limba si comunicare – 10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi )
Proba aplicata : DLC – Joc didactic: „„Ghiceste ce am in cos!” N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. Antal Daria Andreea 9 A - -
2. Beschea Matei 7 - D -
3. Bortas Dragos 8 A - -
4. Carpovici Diana 9 A - -
5. Chiriac Daria Stefania 9 A - -
6. Chirica Larisa Maria 9 A - -
7. Csiki Bianca Andreea 10 A - -
8. Cuculea David 8 A - -
9. Fetti Amelia Alexia 9 A - -
10. Gherghel Alexandru 5 - D -
11. Gubernat Eduard 7 - D -
12. Ivan Sebastian 8 A - -
13. Keresztes Robert 9 A - -
14. Lezeriuc Sophia 9 A - -
15. Mos Gabriel Andrei - - - - Absent
16. Neagu Emilian Mihai 6 - D -
17. Pari Alexandra 10 A - -
18. Popovici Maria Iustina 10 A - -
19. Solcan Ana 10 A - -
20. Soos Martin - - - - Absent
21. Toflea Maya 10 A - -
22. Tudorache Stefan 10 A - -
23. Vasile Constantin - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 16 4 0


PROCENTAJ 100% 80 % 20 % 0%
DOMENIUL STIINTE :- Activitate matematica - 10 puncte
-Cunoasterea mediului inconjurator - 10 puncte

Scopul evaluarii sumative:


 Verificarea capacităţii copiilor de a constitui multimi dupa criterii diferite (forma, culoare,marime) si verificarea cunostintelor despre figurile geometrice
(identificare si descrierea atributelor acestora).
 Verificarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpurile toamna - iarna (caracteristici, fenomene) ; utilizarea corecta a notiunilor specifice ;

Probe aplicate : DS - Activitate matematica: Joc didactic: „Aseaza legumele si fructele dupa cum iti spun!”
-Cunoasterea mediului: Joc didactic: „Potriveste imaginea!”

1. DS - Activitate matematica: Joc didactic: „Aseaza legumele si fructele dupa cum iti spun!”

Comportamente măsurabile:
 Sa constituie multimi dupa forma, marime si culoare;
 Sa constituie multimi in functie de clasa din care fac parte obiectele / elementele acestora;
 Sa identifice figurile geometrice;
 Sa prezinte caracteristicile figurilor geometrice studiate;

Itemi :
a) Clasifica obiectele ( legume, fructe) si formeaza multimi; a)1 p;
b) Constituie multimi dupa forma obiectelor; b)1 p;
c) Constituie multimi dupa marimea obiectelor. c)1p;
d) Constituie multimi dupa culoarea obiectelor; d)1 p.

a) Coloreaza figurile geometrice respectand cerintele: a)3 p.


- Patratul cu albastru
- Cercul cu galben
- Dreptunghiul cu rosu
b) Formeaza multimea cercurilor mici si le coloreaza cu portocaliu; b)1 p.
c) Formeaza multimea patratelor mari si le coloreaza cu verde . c)1 p.
d) Completeaza trenuletul cu figuri geometrice corespunzatoare; d) 1 p
Activitate matematica:
Joc didactic: „Aseaza legumele si fructele dupa cum iti spun!” – 10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi )
N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 8 A - -
3. 8 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 9 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 5 - D -
11. 7 - D -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 9 A - -
15. - - - - Absent
16. 6 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 17 3 0


PROCENTAJ 100% 85 % 15 % 0%
2. DS -Cunoasterea mediului: Joc didactic: „Potriveste imaginea!”

Comportamente măsurabile:

 Să recunoască imagini ce simbolizeaza fenomene si elemente ale anotimpurilor toamna si iarna precum si activitati ale omului caracterictice
anotimpului sugerat.
 Să sesizeze ce elemente apartin sau nu apartin anotimpului sugerat ( sa compuna si sa descompuna imaginile sugerate);

Itemi :

a) Recunoaste imagini ce simbolizeaza fenomene si elemente ale anotimpului iarna / a)2 p.


toamna;
b) Recunoaste si denumeste activitati ale omului specifice anotimpului sugerat. b)2 p.
c) Compune si descompune imaginea tip puzzle cu elemente specifice anotimpului;
d) Sesizeaza ce elemente nu apartin anotimpului respectiv (fructe, legume, jocuri si activitati c)3 p.
specifice).
d)3 p.
Cunoasterea mediului: Joc didactic: „Potriveste imaginea!” – 10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi )
N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 6 - D -
11. 8 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 6 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
DOMENIUL OM SI SOCIETATE - Educatie pentru societate -10 puncte
- Activitate practica -10 puncte

Scopul evaluarii sumative:


 Verificarea cunostintelor copiilor cu privire la traditiile/ obiceiurile si sarbatorile de iarna - toamna, precum si a unor evenimentele istorice nationale
importante.
 Verificarea deprinderii de a realiza lucrări folosind tehnici practic-aplicative invatate (rupere, lipire, pliere, asamblare, mototolire).

Probe aplicate :1. - Educatie pentru societate - Joc didactic- „Cine stie mai multe?”
2. -Activitate practica: Colaj: „Omul de zapada” rupere, mototolire, asamblare, lipire.

1.- Educatie pentru societate - Joc didactic- „Cine stie mai multe?”

Comportamente măsurabile:

 Să recunoasca imaginile ce simbolizeaza traditiile si obiceiurile de iarna-„Craciunul”, „Anul Nou”,sarbatoarea nationala „I Decembrie”
precum si obiceiurile de toamna-„Ziua Recoltei;
 Sa prezinte cateva elemente caracteristice ce caracterizeaza aceste sarbatori;
 Sa enumere cateva fenomene si caracteristici specifice ale anotimpului toamna si iarna;
 Sa cunoasca insemnatatea zilei de „1 Decembrie”;
 Sa redea culorile steagului tarii noastre;

Itemi :

a) Identifica imaginile care sugereaza sarbatoarea „Craciunului’ si „Anul Nou”si prezinta cateva aspecte; a)3p.
b) Identifica ilustratiile cu „ Ziua Nationala a Romaniei”- „1Decembrie”si prezinta cateva aspecte; b)3 p.
c) Prezinta aspecte, caracteristici,fenomene specifice anotimpului toamna – „Ziua Recoltei” c)3 p.
d) Coloreaza steagul tarii in culorile specifice d)1 p.
2. -Activitate practica: Colaj: „Omul de zapada” rupere, mototolire, asamblare, lipire.

Comportamente măsurabile:
 Sa utilizeze corect tehnicile de lucru invatate in realizarea colajului ;
 Să ducă la bun sfârşit lucrarea începută respectand etapele prestabilite;
 Sa participe activ la rezolvarea unor sarcini curente si sa manifeste spirit critic si autocritic in evaluarea si autoevaluarea lucrarilor.

Itemi :
a) Utilizeaza corespunzator tehnicile de lucru invatate: intinde lipiciul uniform pe suprafata indicata ,rupe a)3 p;
bucatile de hartie creponata la dimensiunile stabilite, mototoleste hartia formand fulgii de zapada;
b) Pozitioneaza corespunzator elementele omului de zapada: rotundul mare, mijlociu si mic , matura, oala- b)3 p;
palaria, nasul, ochii si nasturii;
c) Executa lucrarea respectand etapele prestabilite, precum si acuratetea . c)2 p.
d) Manifesta spirit critic si autocritic in evaluarea siautoevaluarea lucrarilor. d)2p.
Domeniul om si societate- Educatie pentru societate -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in devenire (5-7itemi )
Probe aplicate : - Joc didactic- „Cine stie mai multe ! „ N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 6 - D -
11. 8 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 6 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
Domeniul om si societate- Activitate practica -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi)
Proba aplicata: Colaj: „Omul de zapada” rupere, mototolire, asamblare, lipire. N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 6 - D -
11. 8 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 6 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV - Educatie muzicala -10 puncte
- Educatie plastica -10 puncte

Scopul evaluarii sumative:


 Verificarea deprinderii de a realiza in mod original si personal spatiul plastic utilizand elemente de limbaj plastic: linie, punct ,precum si
imbogatirea vocabularului plastic cu termeni specifici acestui tip de activitate;
 Verificarea deprinderii de interpretare corecta a cantecului:- linie melodica, text, ritm individual si colectiv;

1.Proba aplicata : DEC- Joc concurs - „ Cine canta mai bine? „

Comportamente măsurabile:
 Să interpreteze corect cantecele de iarna cunoscute / studiate.
 Să execute mişcări ritmice pe melodie,sugerate de text.
 sa respecte tonul si semnalul de inceput, dictia si respiratia in timpul interpretarii cantecelor;

Itemi :
a) Interpreteaza corect cântecele de iarna cunoscute. a)3 p.
b)Executa mişcări ritmice pe melodie,sugerate de text. b)3 p.
c)Respecta tonul si semnalul de inceput, dictia si respiratia in timpul intonarii cantecelor. c)4 p.

2.Proba aplicata : DEC- pictura - „ Tablou de iarna „ pictură (culori reci,stampilare si stropire)

Comportamente măsurabile:
 Sa realizeze lucrari plastice folosind diferite tehnici de lucru studiate, precum si elementele de limbaj plastic intr-o abordare originala.

Itemi :
a) Recunoaşte şi denumeşte tehnici de lucru studiate. a)2 p.
b) Realizeaza in mod original si personal spatiul plastic. b)2 p.
c) Denumeste culorile calde-reci, primare-secundare; c)2p.
d) Enumera elemente de limbaj plastic: linia si punctul. d)2p.
e) Duce la bun sfarsit lucrarea inceputa; e)1p.
d) Manifesta spirit critic si autocritic in evaluarea si autoevaluarea lucrarilor: d)1p.
Domeniul estetic si creativ- Educatie muzicala -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in devenire (5-7itemi )
Proba aplicata : DEC- Joc muzical - „ Cine canta mai bine? „ N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 6 - D -
11. 9 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 7 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
Domeniul estetic si creativ- Educatie plastica -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi )
Proba aplicata :-pictura - - „ Tablou de iarna „ pictură (culori reci,stampilare si stropire) N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 7 - D -
11. 9 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 7 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC- Educatie fizica -10 puncte

Scopul evaluarii sumative:


Verificarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ-utilitare (variante de mers, alergare , saritura, aruncare si prindere) precum si participarea
activa la jocurile de grup / respectarea regulilor jocului.

Proba aplicata :- Parcurs aplicativ- Joc „Prichindeii la concurs!”

Comportamente măsurabile:

 Să execute corect actiunile motrice invatate in conditii variate( variante de mers, alergare, saritura, aruncare si prindere);
 Să execute mişcări de orientare respectand comenzile educatoarei;
 Sa respecte ordinea actiunilor in traseul aplicativ;

Itemi :

a) Raspunde corect din punct de vedere motric la o sarcina data. a)2 p.


b) Executa exercitiile din etapa prelucrarii selective a aparatului locomotor cu promptitudine si corectitudine b)2 p.
respectand toate indicatiile;
c) Executa corect exercitiile de orientare spatiala respectand comenzile educatoarei; c)2p.
d) Respecta ordinea actiunilor din traseul aplicativ; d)2p.
e) Manifesta spirit de intrecere si fair-play in derularea intrecerii; e)2p.
Domeniul psiho-motric - Educatie fizica -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7itemi )
Probe aplicate :- Parcurs aplicativ – Joc „Prichindeii la concurs!” N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 10 A - -
4. 10 A - -
5. 10 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 10 A - -
10. 6 - D -
11. 9 A - -
12. 9 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 7 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%
ACTIVITATE OPTIONALA
Durata : - 1 an scolar

2.Proba aplicata : DEC- pictura - Tema la alegerea copiilor

Comportamente măsurabile:

 Sa realizeze lucrari plastice folosind diferite tehnici de lucru studiate, precum si elementele de limbaj plastic intr-o abordare originala.

Itemi :

a) Recunoaşte şi denumeşte tehnici de lucru studiate. a)2 p.


b) Realizeaza in mod original si personal spatiul plastic. b)2 p.
c) Denumeste culorile calde-reci, primare-secundare; c)2p.
d) Enumera elemente de limbaj plastic: linia si punctul. d)2p.
e) Duce la bun sfarsit lucrarea inceputa; e)1p.
d) Manifesta spirit critic si autocritic in evaluarea si autoevaluarea lucrarilor: d)1p.
Domeniul estetic si creativ-Optional- Educatie plastica -10 puncte A- comportament atins (8-10 itemi)
D-comportament in dezvoltare (5-7 itemi )
Proba aplicata :-pictura - Tema la alegerea copiilor N- comportament neatins (0-4 itemi )

Nr.ctr. Numele si prenumele Punctaj / itemi Comportament atins Comportament in Comportament Observ
dezvoltare neatins atii
A D N
1. 10 A - -
2. 9 A - -
3. 9 A - -
4. 10 A - -
5. 9 A - -
6. 10 A - -
7. 10 A - -
8. 9 A - -
9. 9 A - -
10. 6 - D -
11. 8 A - -
12. 8 A - -
13. 10 A - -
14. 10 A - -
15. - - - - Absent
16. 6 - D -
17. 10 A - -
18. 10 A - -
19. 10 A - -
20. - - - - Absent
21. 10 A - -
22. 10 A - -
23. - - - - Absent

TOTAL NR. COPII 20 18 2 0


PROCENTAJ 100% 90 % 10 % 0%

3. Concluzii si masuri ameliorative


CONCLUZII SI MASURI AMELIORATIVE ALE EVALUARII SUMATIVE
PE DOMENII EXPERIENTIALE

Rezultatele evaluarii sumative arata ca nivelul la care se situeaza grupa, in ansamblul ei este unul ridicat, la toate domeniile experientiale
si domenii de comportament , inregistrandu-se progrese considerabile la toate categoriile de activitati.

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE OBTINUTE LA EVALUAREA SUMATIVA PE DOMENII EXPERIENTIALE

Tipul de DLC DS-cmi DS-m DOS DEC DPM DOS-op TOTAL


comportament
A 80 % 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 87,85 %
D 20% 15 % 10 % 10 % 10% 10% 10% 12,14 %
N - - - - - - - -

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – Educarea limbajului – 10 puncte


Nr. Proba de evaluare aplicata Punctaj Punctaj atins Nr.de prescolari Nr.de prescolari Nr.de prescolari Procentaj
ctr. Maxim/ cu cu cu
itemi comportament A comportament D comportament N

 5 p. – 1 presc. 80 % - A
1. Joc didactic: „Ghiceste ce am 10 puncte  6 p - 1 presc. 16 4 - 20 % - D
in cos ! „  7 p. - 2 presc.
 8 p. – 3 presc.
 9 p. - 7 presc.
 10 p. – 6 presc.

CONCLUZII:
 În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu
cuvinte , expresii si constructii verbale complexe.
 Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple dar si dezvoltate, reţin cu uşurinţă expresii ritmate /fragmente reprezentative;
 Recită cursiv, coerent, expresiv textul poeziei memorate, povestesc si repovestesc fragmente din poveştile cunoscute respectand firul epic si
cronologic utilizând în povestirea lor dialogul ( cu ajutorul educatoarei) acolo unde este necesar, intonatia si gestica corespunzatoare.
 Prescolarii dispun de capacitatea de a relata dar si de a asculta anumite contexte/fapte/intamplari extragand mesajul relatarii;
 Prescolarii percep tot mai intens deficientele-dificultatile de vorbire existente la anumiti colegi(dislalie, omisiuni, substituiri, deformari de
sunete...) incercand permanent sa se corecteze: acestea fiind cazurile care sunt sub stricta observatie si indrumare logopedica si psihologica:
Gherghel Alexandru care a inregistrat minimale progrese, Neagu Emilian care a inregistrat progrese simtitoare atat in ceea ce priveste limbajul si
actul comunicarii in general cat si in latura comportamentala si de conduita. De asemenea prescolarul Ivan Sebastian a inregistrat progrese
remarcabile in ceea ce priveste pronuntia corecta a cuvintelor si integrarea acestora in contexte ample corecte din punct de vedere logic,
gramatical si fonetic; In acest sens putem afirma si faptul ca Chirica Larisa a inregistrat progrese notabile in ceea ce priveste prununtarea corecta
a cuvintelor care contin consoanele „r”, „t”,”s” sau silabe care contin combinatii de 2-3 consoane, precum si integrarea acestora in contexte
complexe, propozitii, fraze.
 Utilizeaza gesturi si mimica cirespunzatoare contextului, raspunzand verbal si nonverbal la sarcinile date;
 Identifica si recunosc sunetele si literele ce compun anumite cuvinte si propozitii; asociaza sunetele ci literele corespunzatoare; recunosc literele
mici/mari de tipar si pune in corespondenta cu sunetul asociat;
 Manifesta interes pentru scris si citit conform particularitatilor de varsta si individuale;
 Utilizeaza corespunzator instrumentele de scris;
 Respecta regulile jocului didactic si duce la bun sfarsit sarcinile incepute;
MĂSURI AMELIORATIVE:
a) Copiii care au dificultăţi de pronunţie mai sus mentionati - vor desfăşura mai multe jocuri exerciţiu de corectare a vorbirii si vor urma sedintele cu
logopedul gradinitei si cele in particular;
b) Copiii care sunt mai retrasi/ introvertiti sau intampina dificultati de adaptare si integrare in colectivitate ( Soos Andrei, Ivan Sebastian) vor fi solicitaţi
mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în forţele proprii;
c) Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului; Se va pune accentul pe pronunţia corectă a
sunetelor
d) Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu continut specilic varstei si particularitatilor individuale ale fiecarui prescolar in
parte.
e) Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre gradinita si familie , in vederea implicarii cat mai active a parintilor in procesul instructiv-
educativ avand ca scop atingerea obiectivelor educationale conform cerintelor socio-culturale.

DOMENIUL STIINTE – Activitate matematica - 10 puncte


-Cunoasterea mediului inconjurator – 10 puncte

Nr. Proba de evaluare aplicata Punctaj Punctaj atins Nr.de prescolari Nr.de prescolari Nr.de prescolari Procentaj
ctr. Maxim/ cu cu cu
itemi comportament A comportament D comportament N

 5 p. – 1 presc. 85 % - A
1. Activitate matematica 10 puncte  6 p - 1 presc. 17 3 - 15 % - D
Joc didactic: „Aseaza legumele  7 p. - 1 presc.
si fructele dupa cum iti spun !”  8 p. – 3 presc.
 9 p. - 5 presc.
 10 p. – 9 presc.
 5 p. – 0 presc. 90 % - A
2. Cunoasterea mediului 10 puncte  6 p - 2 presc. 18 2 - 10 % - D
inconjurator  7 p. - 0 presc.
Joc didactic: „Potriveste  8 p. – 2 presc.
imaginea”  9 p. - 5 presc.
 10 p. –11 presc.
DOMENIUL ŞIINŢE:- Cunoasterea mediului inconjurator

CONCLUZII:
 În cadrul activităţilor de cunoaştea mediului, copiii au demonstrat că sunt mari iubitori de natură, şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinţele despre
toamnă şi iarnă .
 Prescolarii recunosc si identifica diferite aspecte ale celor doua anotimpuri: elemente, fenomene, caracteristici.
 Cunosc si enumera diferite activitati desfasurate de om specifice celor doua anotimpuri;
 Denumesc aspecte asemanatoare dar si diferite ale celor doua anotimpuri;
 Utilizeaza termeni specifici precum: fenomene naturale, ploaie , ninsoare, bruma, crivat, ger, lapovita...siii incadreaza in contexte
corespunzatoare;

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate:
colorare, citire de imagini, jocuri de masa sau cele de rol, precum si activitati recuperatorii cu parintii si cadrele specializate in cazul celor doi
prescolari G.A. si N.E.

DOMENIUL STIINTE: - Activitate matematica

CONCLUZII:
 În cadrul activităţilor matematice, preşcolarii au demonstrat că recunosc formele geometrice învăţate, au realizat diferite construcţii cu
aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile interactive ce solicita recunoaştere, seriere, corespondenţă ...
 Stiu să plaseze obiectele în diferite poziţiile spatiale respectand anumite cerinte si criterii indicate’
 Formeaza multimi respectand anumite cerinte si criterii: culoare, forma, marime;
 Recunosc si descriu atributele formelor geometrice;
 Folosesc corect limbajul matematic;
 Respecta regulile jocului s duc la bun sfarsit sarcinile incepute;

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-alese, prin diverse forme de activitate:
construcţii cu forme geometrice , sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Ghici unde s-a ascuns ursuleţul” „Aşează
jucăria”, etc, pentru stabilirea relaţiilor spaţiale , a formelor geometrice etc, , precum si activitati recuperatorii cu parintii si cadrele specializate
in cazul celor doi prescolari G.A. si N.E.
DOMENIUL OM SI SOCIETATE :- Educatie pentru societate - 10puncte
- Activitate practica – 10 puncte

Nr. Proba de evaluare aplicata Punctaj Punctaj atins Nr.de prescolari Nr.de prescolari Nr.de prescolari Procentaj
ctr. Maxim/ cu cu cu
itemi comportament A comportament D comportament N

 5 p. – 0 presc.
1. Educatie pentru societate 10 puncte  6 p - 2 presc. 18 2 - 90 % - A
Joc didactic: „Cine stie mai  7 p. - 0 presc. 10 % - D
multe ?”  8 p. – 2 presc.
 9 p. - 5 presc.
 10 p. –11 presc.
 5 p. – 0 presc.
2. Activitate practica 10 puncte  6 p - 2 presc. 18 2 - 90 % - A
Colaj „Omul de zapada”  7 p. - 0 presc. 10 % - D
 8 p. – 2 presc.
 9 p. - 5 presc.
 10 p. –11 presc.

CONCLUZII:
 În cadrul acestor activităţi, preşcolarii au dovedit că pot să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Cunosc şi utilizează unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice,precum si tehnici de baza: rupere, lipire,
asamblare,mototolire;
 Manifesta spirit critic si autocritic in evalearea lucrarilor;
 Duc la bun sfarsit lucrarile incepute , respectand sarcinile date;
 Participa activ la rezolvarea sarcinilor curente;
 Cunosc rolul si importanta traditiilor si obiceiurilor de iarna specific romanesti;
 Denumesc sarbatori nationale de importanta majora: 1 Decembrie. 24 Ianuarie ‚precum si insemnatatea acestora din punct de vedere istoric;
 Dispun de norme de comportare civilizată , îşi manifestă sentimentele de dragoste, respect si spirit de echipa fata de colegi;

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente de patriotism prin implicarea in cat mai multe activitati si acte culturale;
 Vor fi încurajaţi în folosirea şi a altor instrumente si tehnici de lucru specifice activităţilor practice prin implicarea lor in cat mai multe activiti de
creatie si munca independenta care sa favorizeze dezvoltarea simtului estetic dar si a spiritului de echipa si intrajutorare;
DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV : - Educatie muzicala -10 puncte
-Educatie plastica – 10 puncte

Nr. Proba de evaluare Punctaj Punctaj atins Nr.de prescolari Nr.de prescolari Nr.de prescolari Procentaj
ctr. aplicata Maxim/ cu cu cu
itemi comportament A comportament D comportament N

 5 p. – 0 presc.
1. Educatie muzicala 10 puncte  6 p - 1 presc. 2 - 90 % - A
Joc muzical: „Cine canta  7 p. - 1 presc. 18 10 % - D
mai bine?”  8 p. – 1 presc.
 9 p. - 6 presc.
 10 p. –11 presc.
 5 p. – 0 presc.
2. Educatie plastica 10 puncte  6 p - 0 presc. 18 2 - 90 % - A
pictura „Tablou de iarna”  7 p. - 2 presc. 10 % - D
 8 p. – 1 presc.
 9 p. - 6 presc.
 10 p. –11 presc.

CONCLUZII:
 În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-au
încadrat în spaţiul dat, lucrând cu plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic;
 În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte muzicali, învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul
jocurilor iniţiate în cadrul activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri –
vocal - în timpul activităţilor pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente , creativitatea şi originalitatea, În redarea liberă a desenului , lăsând copiii să elaboreze
creaţii individuale, originale şi creative.
DOMENIUL PSIHOMOTRIC – Educatie fizica – 10 puncte

Nr. Proba de evaluare Punctaj Punctaj atins Nr.de prescolari Nr.de prescolari Nr.de prescolari Procenta
ctr. aplicata Maxim/ cu cu cu j
itemi comportament A comportament D comportament N

 5 p. – 0 presc.
1. Educatie fizica 10 puncte  6 p - 1 presc. 18 2 - 90 % -
Parcurs aplicativ-  7 p. - 1 presc. A
„Prichindeii la concurs!”  8 p. – 0 presc. 10 % -
 9 p. - 4 presc. D
 10 p. –14 presc.

CONCLUZII
 În cadrul activităţilor psihomotrice,preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările
solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-mişcări, solicitând aceste activităţi ori de câte ori este necesar;
 şi-au însuşit deprinderile utilitar-aplicateive si de igienă specifice precum si ţinuta corporală corectă in timpul miscarii...;
 participa activ si cu interes la activitati ducandu-si la bun sfarsit sarcinile primite;

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Se va avea in vedere ţinuta corporală corectă ,însă care va trebui sa fie urmarita permanent in vederea unei dezvoltari armonioase, prin diferite
jocuri si exercitii specifice varstei (jocuri ca „Mergi pe pod” „Voiniceii”.....)
I. DOMEMIUL DEZVOLTARII LIMBAJULUI SI A COMUNICARII – 15 puncte

1. Comunicarea verbala- 5 puncte


2. Comunicare nonverbala – 5 puncte
3. Comunicare scrisa – 5 puncte

●Comportamente urmărite:
a) -poarta discutii cu colegii şi educatoarea pe diferite teme propuse;
b) -primeşte mesaje,prelucreaza informatiile si îndeplineşte instrucţiuni simple;
c) -ştie să se prezinte si sa-si sustina propriile idei si pareri;
d) -denumeşte peste 5 jucării şi formulează o propoziţie dezvoltata despre o jucărie denumită;
e) -răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.
f) –asculta / relateaza intamplari traite , evenimente cotidiene pastrand firul logic al povestii;
g) -dispune de capacitatea de a conversa, de a adresa intrebari, de a raspunde cand este intrebat, de a se face inteles verbal de
persoane din afara anturajuluisau, de a intelege vorbirea celor din jur, de a initia o conversatie;
h) -construieste propozitii / fraza corecte din punct de vedere gramatical si logic;
i) -raspunde corespunzator unor situatii utilizand gesturi si mimica pentru a se exprima, a nuanta sau a completa exprimarea verbala;
j) -identifica si recunoaste sunetele ce compun cuvintele date;asciaza sunetele cu literee corespunzatoare; recunoaste literele mari /
mici de tipar si pune in corespondenta cu sunetul asociat; transpune sunetele in litere citire- scriere;

●Probe aplicate -ADP. – Intalnirea de dimineata : “Ce am invatat pana acum ?”


-ALA. – Biblioteca:-“Citim imagini despre anotimpul toamna si iarna “
- “Scriem dupa model...”
- Arta : Desene la alegere din cele doua anotimpuri;
- Joc de rol „De-a carnavalul fructelor si legumelor
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ-20 punct

1. Dezvoltare socială-10 puncte


2. Dezvoltare emoţională-10 puncte

1. Dezvoltare socială-10 puncte

●Comportamente urmărite:
1. -manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur; utilizează formulele “Te rog” şi” Mulţumesc”;
2. -încearcă să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor);
3. -reuşeşte să aştepte într-o situaţie dată;
4. -se joacă împreună cu alţi copii;
5. -ştie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă.
6. –respecta normele si regulile grupului din care face parte si isi indeplineste sarcinile care-i sunt atribuite;
7. -participa la jocurile grupului exprimandu-si sentimentele, gandurile, emotiile, cooperand cu toti membrii grupului;

●Probe aplicate
ADP-Intalnirea de dimineata:,,Un băiat şi o fetiţă merg frumos prin grădiniţă”, ,,Cum salut?”, ,,Cum spun mulţumesc?”
ALA-Joc de rol-,,De-a grădiniţa (socializare) ”,
-Constructii: “Parcul toamna”/ “Parcul iarna “
-Stiinte: “Cum ajutam copiii sarmani?”

2. Dezvoltare emoţională-10 puncte

●Comportamente urmărite:
1. -se prezintă pe sine si adopta deprinderi de comportare civilizata;
2. -răspunde la întrebări privind identitatea personală;
3. –raspunde afectiv la anumite situatii si contexe;
4. –intelege trairile afective ale celor din jur si reactioneaza la acestea;

●Probe aplicate
ADP-Intalnirea de dimineata:,,Cine sunt eu, cine eşti tu?”
ALA-Ştiinţă-,,Spune ce face piticul?”
-Joc de rol-,,De-a mama şi puiul”
-Nisip si apa “Pasii mei, pasii tai “
III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ-40 puncte

1.INTELECTUL -Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme-20 puncte


2.ACHIZITII SCOLARE -Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii- 20 puncte

1.INTELECTUL -Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme-20 puncte

●Comportamente urmărite:
1. -observă obiectele din sala de grupă;
2. -recunoaşte, numeşte obiectele indicate;
3. -separă jucăriile de alte obiecte;
4. -construieşte după model o figură simplă;realizeaza operatii matematice, compune si rezolva probleme matematice;

●Probe aplicate
ADP-Intalnirea de dimineata: ,,Jucăriile m-au aşteptat”, ,,Plimbăm păpuşa”
ALA-Ştiinţă-,,Ce trebuie să faci atunci când?”
-Joc de masă-,,Alege jucăriile care îţi plac cel mai mult!”
-Construcţii-,,Ce ştii să faci din cuburi?”

2.ACHIZITII SCOLARE -Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii- 20 puncte

●Comportamente urmărite:
1. -descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ: cunostinte despre om, mediul
inconjurator,fenomene...,caracteristici ale lumii vii;
2. -plasează obiecte în diferite poziţii spaţiale (sus, jos...),realizeaza operatii de seriere, grupare, clasificaresi masurare a obiectelor
3. -recunoaşte acţiuni ale omului şi este capabil să le imite;
4. –recunoaşte , identifica si denumeste caracteristicile obiectelor,

●Probe aplicate
ADP-Intalnirea de dimineata ,,Bogatiile toamnei!”
ALA-Ştiinţă-,,Stiati ca...?”, “De ce se intampla?”
-Joc de masă-,,Aşează la locul potrivit”
-Biblioteca: ‘Ghicitori pentru copii isteti “
-Arta: “Legume si fructe”
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ-15 puncte

1. Dezvoltare fizică-10 puncte

●Comportamente urmărite:
a) -îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi bate din palme);
b) –executa cu precizie deprinderile motrice :mers, alergare urcare si coborare, escaladare, depasirea obstacolelor, sarituri,catarari...;
c) –manipuleaza instrumentele de scriscorect, modeleaza plastelina, utilizeaza tacamurile...;
d) –detine controlul si autocontrolul miscarilor: in manipularea obiectelor, realizarea unor constructii, imitarea unor gesturi, echilibrul corpului;

●Probe aplicate
ADP-,,Câte unul după mine!”, ,,Batem palmele!”
ALA-Jocuri distractive-,,Cine soseşte primul?”, ,,Copilaşi, veniţi la mine!”, ,,Aleargă după iepuraş!”
-Biblioteca:”Grafisme”
-Stiinta:-“Ce a gresit pictorul in tabloul anotimpurilor?”

2..Sănătate şi igienă personală-5 puncte

●Comportamente urmărite:
a) -respectă regulile de igienă personală şi colectivă;
b) –dispune de deprinderi de igiena personala: spalarea mainilor, folosirea batistei, a toaletei;
c) -recunoaşte obiectele de uz personal şi cunoaşte modul de întrebuinţare a acestora.

●Probe aplicate
ADP-,,Mă pregătesc să merg la grădiniţă”
ALA-Joc de rol-,,Ce îmi place la tine?”
-Artă-,,Batista parfumată”-audiţie muzicală
-Stiinta: Puzzle “Anotimpul toamna”/ “Anotimpul iarna”
V. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE-10 puncte
(Curiozitate şi interes. Iniţiativă. Persistenţă în activitate. Creativitate.)

●Comportamente urmărite:
a) -participă la activităţile de învăţare şi la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de ascultător;
b) -acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (tobă, clopoţel);
c) -ascultă cu atenţie şi interes cântece pentru copii şi poate să reproducă corect un cântec simplu (înălţimea sunetelor), după modelul educatoarei;
d) -poate să ţină corect creionul în mână;
e) –prezinta persistenta in activitati, in realizarea sarcinilor, initiativa si independenta in actiuni de invatare si de joc,curiozitate si interes pentru tot ceea ce
este nou, creativitate, inventivitate in activitati artistice,constructii, muzica si miscare...

●Probe aplicate
ADP-Intalnirea de dimineata:,,Trezeşte-te când strigăm cucuriguuu!”
ALA-Ştiinţă-,,Ce culoare are creionul tău?”
-Artă-,,Strângem plastilina în pumn”
-,,Cântă ca mine!”, ,,Ne jucăm cu creionul pe hârtie”
-Joc de miscare: “Ursul doarme si viseaza”,”Alunelul”

EVALUAREA GRADULUI DE SOCIABILITATE


RELAŢIONARE CU RELAŢIONARE CU PARTICIPAREA LA ÎNŢELEGEREA PROBLEMEI ŞI
NR. ADULTUL CEILALŢI COPII ACTIVITĂŢI EXECUTAREA CERINŢELOR
COPII

Nu înţelege
cooperează

Execută cu
stă retras
respinge

Înţelege

Execută

Execută
înţelege
observă
acceptă

acceptă
iniţiază

iniţiază

perţial

parţial
singur
solitar

ajutor
20 16 - 4 9 11 - 9 11 - 10 10 - 10 5 5
EVALUAREA EXPRIMĂRII VERBALE
VOCABULAR RITMUL VORBIRII FOLOSIREA EXPRESIILOR

PROBLEME DE
NR. DEOSEBITE

EXPRIMARE
COPII

sărăcăcios

niciodată
sacadat

deseori
uneori
mediu

fluent
bogat

rapid

lent
20 12 6 2 12 1 15 1 7 9 4 2

EVALUAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ


NR. VERBALIZAREA CELOR OBSERVATE DEZVOLTAREA ATENŢIEI GRUPAREA OBIECTELOR
COPII

concentra

concentra
Nu poate

Se poate

mărime
parţială

culoare
corectă
Redare

Redare

formă
Nu se
Atent

După
poate

După

După
rada

20 10 6 4 10 6 4 15 18 17
EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOMOTRICE
NR. DEZVOLTARE MOTRICĂ COORDONAREA MIŞCĂRILOR FINE
COPII

a pumnului
Săritură pe

Săritură pe

mărgele( g
creionul în
deschidere
Închiderea
corectă de

ăuri mari,
Echilibru
un picior
picioare

şireturi)
ambele
Poziţie

correct
picior

Înşiră
pe un

mână
mers

Ţine
şi
20 20 18 14 14 19 17 17

CONCLUZII SI MASURI AMELIORATIVE ALE EVALUARII SUMATIVE


PE DOMENII COMPORTAMENTALE
CENTRALIZATOR
DEZVOLTARE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ DEZVOLTARE ÎN PLAN ARTISTIC SOCIABILI
PSIHOMOTRICĂ TATE

COLOREAZĂ
DEZVOLTAR

IMAGINAŢIE

MÂZGĂLITU
COORDONA

MIŞCĂRILO

GÂNDIRE

ATENŢIE
E FIZICĂ

LIMBAJ

CÂNTĂ
REA

RI
R

NR. A 15 16 15 16 15 16 18 18 20 16
COPII D 5 4 5 4 5 4 2 2 4
20 N
PROCENTAJ A 75 % 80 % 75 % 80 % 75 % 80 % 90 % 90 % 100 % 80 %
D 25 % 20 % 25 % 20 % 25 % 20 % 10 % 10 % 0% 20 %
TOTAL A 82,5 %
PROCENTAJ D 17,5 %
N -
CONCLUZII:

DOMENIUL - DEZVOLTARE COGNITIVĂ

Intelectul :
Gandirea :
 S-a constatat ca la acest nivel de varsta predomina elemente ale egocentrismului, animismului si sincretismului gandirii;
 S-au observat progrese in ceea ce priveste capacitatea de a utiliza operatiile gandirii : analiza, sinteza, comparatia, serierea, ordonarea, generalizarea;
 Prescolarii si-au dezvoltat capacitatea de a selecta si grupa obiectele dupa un anumit criteriu; sesiseaza concretul si absurdul din contexte si imagini
familiare;
 Denumesc notiuni concrete si abstracte ; denumesc notiuni din sfera a 4-5 notiuni integratoare (imbracaminte, jucarii...)
 Inteleg sarcinile concret-intuitive, verbale ; inteleg relatia cauza-efect, rezolva probleme, iau decizii...

Memoria :
 S-au observat progrese calitative dar si cantitative in ceea ce priveste volumul si durata procesului de memorare ( rapiditatea memorarii verbale a
imaginilor , durata pastrarii, formele dominante ale reactualizarii: recunoastere, reproducere;
 De asemenea s-a observat o evolutie in ceea ce priveste acuratetea reproducerii: care este mult mai fidela, fara dificultati, creatoare, precum si
promptitudinea reactualizarii bazata pe o memorie logica si mai putin mecanica cu elemente ale memorarii voluntare tot mai pregnanta.

Imaginatia :
 La aceasta varsta imaginatia este una reproductiva – deseneaza dupa model , dar si creatoare bazata pe reprezentarile anterioare.

Atentia :
 Prezinta o stabilitate mai mare fata de cea observata in cadrul evaluarii initiale in cadrul activitatilor didactice dar si in timpul jocului.
 Concentrarea este mai pronuntata in cadrul activitatilor cu intreaga grupa de prescolari fata de activitatile la libera alegere, in grupuri mai mici.
 De asemenea se manifesta tot mai pregnant atentia distributiva cu foarte mici manifestari ale deficitului de atentie si concentrare ( G.A., N.E. ).

!!! Cei doi prescolari G.A. si N.E. necesita sprijin si supraveghere permanenta pe parcursul intregului proces instructiv-educativ.
 In cazul prescolarului G.A., evolutia sa intelectuala si comportamentala inregistreaza pasi foarte mici comparativ cu rezultatele obtinute la
evaluarea initiala dar si comparativ cu gradul de dezvoltare pe nivel de varsta:
- elementele egocentrismului se manifesta intr-o maniera mai pronuntata, simte permanent nevoia de a se afla in centrul atentiei, nu
accepta postura de egalitate fata de ceilalti copii; nu accepta regulile jocului, doreste sa-si insuseasca permanent toate jucariile pe care le
prefera;
-s-au observat progrese infime in ceea ce priveste capacitatea de a utiliza operatiile gandirii : analiza, sinteza, comparatia, serierea,
ordonarea, generalizarea, toate acestea fiind limitate de imposibilitatea de concentrare si mai ales dorinta intrinseca de a coopera, de a
lucra chiar si sub influenta stimularilor;
- Intelege sarcinile concret-intuitive si verbale intr-o anumita masura insa nu le indeplineste sau mai bine spus nu duce la bun sfarsit
lucrarea sau sarcina inceputa ; nu ia decizii si nu se implica voluntar in niciun fel de activitate sau actiune;
- In ceea ce priveste memoria, prezinta selectivitate in insusirea sau memorarea unor cunostinte, informatii, poezii sau cantece; memoreaza
tot ceea ce-i prezinta interes sau accesibilitate;
- Imaginatia este ingradita de vointa sa de a lucra, de a percepe anumite realitati dar si de a reproduce; sprijinit permanent indeplineste
anumite sarcini, insa doar su stricta supraveghere.
 In cazul prescolarului N.E.se poate observa o evolutie remarcabila fata de rezultatele obtinute la evaluarea initiala.
- Cea mai spectaculoasa evolutie o inregistreaza in ceea ce priveste puterea de concentrare si atentia distributiva; reuseste sa fie atent o
perioada mai indelungata de timp lucru care-i favorizeaza intelegerea informatiilor si cunostintelor transmise , a regulilor si implicit
rezolvarea sarcinilor de lucru;
- Memoreaza si reproduce scurte fragmente din poezii, cantece sau fragmente din povesti;
- Denumeste notiuni simple si concrete - notiuni din sfera a 2-3 notiuni integratoare (imbracaminte, jucarii...), lucru care denota un progres
vizibil cu toate ca necesita sprijin permanent;

DOMENIUL - DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI A COMUNICARII

1. Comunicarea verbala – Vocabularul : S-a observat imbogatirea vocabularului cu cuvinte si expresii noi, constructii verbale simple si complexe, exis-
tand doua cazuri in colectivul de prescolari care intampina dificultati in insusirea de noi cuvinte si integrarea
acestora in diferite contexte. De asemenea acesti prescolari intampina dificultati si in pronuntarea unor sunete-
consoane dar si in dezvoltarea unor costructii verbale simple si complexe corecte din punct de vedere gramatical
si logic ( nu se realizeaza acordul subiectului cu predicatul, dar si acordul de gen si numar).
- Capacitatea de a relata / a asculta : Prescolarii sunt capabili sa transmita diferite intamplari si evenimente cotidiene , pastrand
firul logic al povestirii, dar si sa participe ca ascultator la conversatie.
- Capacitatea de a conversa : 80 % din prescolari sunt capabili sa adreseze intrebari , sa raspunda atunci cand li se adreseaza
intrebari, de a initia , conduce si finaliza o conversatie.
- Capacitatea de a construi propozitii / fraze: prescolarii sunt capabili sa formuleze propozitii si fraze corecte din punct de vedere
logic si gramatical.
- Deficiente / dificultati de vorbire : din cei 20 de prescolari , 2 intampina dificultati de exprimare ,substituiri dar si deformari de
sunete, urmand ca acestia sa urmeze programe de ameliorare.
2. Comunicarea nonverbala :- Prescolarii utilizeaza gesturi si mimica corespunzatoare pentru a exprima, nuata sau completa exprimarea verbala;de ase-
menea recunoaste semnificatia gesturilor si mimicii celor din jur raspunzand corespunzator fiecarei situatii in parte;
3. Comunicarea scrisa :- Cititul - prescolarii identifica si recunosc anumite sunete ce compun un cuvant si asocieaza sunetele cu literele corespunzatoare,
- identificarea literelor cuprinse propriul nume cu sunetele corespunzatoare;
- prescolarii manifesta interes pentru citit;
- Scrierea - prescolarii realizeaza diferentele dintre cifre si litere si executa diferite grafisme;
- adopta o pozitie corecta in timpul scrisului, utilizeazadiferitele instrumente de scris corespunzator;
!!! In cazul prescolarului G.A dar si N.E. se poate afirma faptul ca au inregistrat progrese in ceea ce priveste limbajul si comunicarea verbala, progrese
mult mai vizibile din toate puncte de vedere in ceea ce-l priveste pe N.E. ( vocabular imbogatit, propoztii simple si dezvoltate inteligibile insa de cele
mai multe ori cu greseli fonetice si gramaticale, omisiuni sau pronuntie incorecta a sunetelor) ; N.E. prezinta dorinta si interes de cele mai multe ori
pentru scris, pictura si desen, exprimandu-se mult mai usor decat verbal; G.A. prezinta de cele mai multe ori refuzul pentru munca independenta: scris,
desen, pictura, modelaj sau alte activitati independente fie si creative sau la libera alegere.

DOMENIUL - DEZVOLTAREA SOCIO – EMOTIONALA

1.Sociabilitatea :
 Relatiile socio-afective
- 90 % din prescolarii grupei participa activ si cu interes la activitatile didactice de grup si jocurile organizate;
- 2 prescolari intampina dificultati in ceea ce priveste adaptarea si integrarea in colectivul grupei, fiind retrasi, fara initiativa;
- 3 prescolari manifesta spirit autoritar, de conducatori, de lideri avand permanent initiativa si dinamism in actiuni dar si in luarea deciziilor;
- nu s-au observat manifestari agresive din partea prescolarilor, insa s-au remarcat excese de furie ,de inadaptare la regulile si programul strict al
procesului instructiv-educativ;
- in general prescolarii respecta deciziile cadrelor didactice , stabilesc relatii de subordonare cu acestea , precum si relatii si comportamente
prosociale de intrajutorare si sprijinire fata de colegi ;
 Integrarea sociala
- prescolarii grupei dispun de deprinderi de comportare civilizata , adopta si respecta normele grupului in linii mari;
- isi indeplinesc sarcinile in cadrul grupului din care fac parte, implicandu-se in bunul demers si desfasurare a activitatii;
- participa activ la jocurile colective si duc la bun sfarsit sarcinile incepute;
 Roluri in grup –sunt prescolari care adopta o pozitie de lideri – de conducatori altii prefera sa fie condusi in cadrul activitatior si jocurilor,
iar o mica parte trec cu foarte mare usurinta de la un rol la altul;
2.Afectivitatea :
 Stabilitatea afectiva – la aceasta varsta o mica parte a prescolarilor dispun de o persistenta in timp a reactiilor afective, majoritatea avand
reactii afective diferite de scurta durata, trecand cu foarte mare usurinta de la o stare la alta;
 Reactii afective primare –in cadrul grupei exista 3 prescolari care prezinta o instabilitate afectiva si emotionala : fiind usor recalcitranti, emo-
tivi, indiferenti, plangaciosi, capriciosi...
 Dispozitii afective : -majoritatea prescolarilor prezinta o stare de buna dispozitie , de veselie, de armonie si cooperare;
 Reactii afective complexe : - peste 90 % din prescolarii grupei prezinta sentimentul responsabilitatii fata de sarcinile ce urmeaza a fi indeplinite ,
sentimentul curiozitatii fata de tot ceea ce este nou si interesant, spiritul datoriei si al cooperarii cu ceilalti colegi ;
 Reactiile la interdictii :- majoritatea prescolarilor inteleg rolul si importanta regulilor si a restrictiilor din cadrul institutionalizat al gradinitei
-sunt ascultatori si supusi fara reactii de razvratire impotriva acestora;

DOMENIUL – DEZVOLTARII PSIHO-MOTRICE

1.Sanatate si igiena personala:-Starea generala a sanatatii:-niciun prescolar al grupei nu a prezentat o situatie a starii de sanatate care sa ridice proble
me sau sa necesite o stricta supravegere; prescolarii fiind inregistrati doar cu boli ale copi-
lariei ;
-Deprinderi de igiena personala: -toti prescolarii dispun de deprinderi de igiena personala: se spala singuri pe maini,
folosesc corespunzator batista si toaleta;
-Deprinderi de igiena a vestimentatiei : -prescolarii grupei se imbraca si se dezbraca singuri, isi aranjeaza lucrurile
conform cerintelor si regulilor de ordine interioara;

-Deprinderi de igiena colectiva : -prescolarii prezinta grija fata de obiectele personale, fata de jucarii, rechizite, dar si
fata de lucrurile personale ale colegilor;
2.Psiho-motricitatea : -îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi bate din palme) cu exceptia celor doi
Prescolari N.E.si G.A.;
–executa cu precizie deprinderile motrice :mers, alergare urcare si coborare, escaladare, depasirea obstacolelor, sarituri,catarari...;
–manipuleaza instrumentele de scriscorect, modeleaza plastelina, utilizeaza tacamurile...;
–detine controlul si autocontrolul miscarilor: in manipularea obiectelor, realizarea unor constructii, imitarea unor gesturi,echili-
brul corpului;

DOMENIUL – DEZVOLTAREA CAPACITATILOR SI ATITUDINILOR DE INVATARE

Achizitii scolare:
-prescolarii prezinta interes pentru tot ceea ce este noucu exceptia celor doi prescolai G.A.si N.E. care spre deosebire de perioada evalu-
arii initiale au inregistrat progrese usoare;
-prezinta initiativa si independenta in actiuni de invatare si joc;
-majoritatea prescolarilor participă la activităţile de învăţare şi la cele de joc atât în calitate de vorbitori cât şi în calitate de ascultători;
-prezinta persistenta in activitati, in realizarea sarcinilor, planificarea propriilor activitati;
-prezinta inventivitate in activitatile artistice , constructii, muzica sau miscare;

APRECIERI SI MASURI AMELIORATIVE :


 Se urmareste pe viitor desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu continut specific / adecvat varstei si particularitatilor individuale ale
fiecarui prescolar in parte ;
 Se vor aborda activitati variate care sa stimuleze si sa aprofundeze centrul cunoasterii prescolarilor, respectand interesul si aptitudinile acestora;
 Se urmareste monitorizarea continua a rezultatelor prescolarilor in vederea inlaturarii lacunelor existente si asigurarea unui proces instructiv-
educativ coerent care sa duca la asimilarea si aprofundarea cunostintelor conform cerintelor educationale;
 Prescolarii care intampina deficiente / dificultati de vorbire sau comportament vor fi indrumati catre cadrele de specialitate in vederea remedierii
acestora;
 Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai stranse intre gradinita si familie in vederea implicarii bilaterale in actul educativ, avand ca drept scop
atingerea obiectivelor prestabilite.

RECOMANDARI:
 pentru prescolarii care necesita o supravegere mai atenta, se indica abordarea intregului proces educational diferentiat conform particularitatilor
acestora, in stransa conlucrare cu cadrele specializate: logopedul, psihologul din gradinita dar si sedintele recuperatorii din particular de care beneficiaza
prescolarii;
 dezvoltarea cat mai multor proiecte si activitati care sa le trezeasca interesul si posibilitatile de progres;
 implicarea parintilor in cat mai multe activitati si actiuni care sa favorizeze progresul si recuperearea copiilor care necesita acest lucru dar si
performarea celora care care prezinta posibilitati intelectuale si interes.

S-ar putea să vă placă și