Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lectie

Data: 27.03.2017
Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic Gh. Duca /Şcoala Gimnaziala,,Marin
Sorescu’’Constanta
Clasa: a X-a A
Profesor: Simion Marioara
Aria curriculară: Om si Societate
Disciplina: Psihologie
Unitatea de învăţare: Comunicarea, limbajul, atenția
Conţinutul învăţării: Evaluare
Tipul lecţiei: Verificare şi apreciere

A. Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea
demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viata reala.
2. Aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale in rezolvarea unor situatii
problema, precum si analizarea posibilitatilor personale de dezvoltare.
B. Competențe specifice:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:
1. Sa determine valoarea de adevar a afimatiei conform careia limbajul scris
beneficiaza de mai multe mijloace de expresie decat limbajul oral.
2. Sa identifice care tip de atentie are mai mare eficienta pentru activitatea umana.
3. Sa arate ,care tip de limbaj necesita respectarea anumitor conditii (realizarea unui
plan,continuitatea ideilor,etc.)
4. Sa se arate in care din meserii se solicita intr-o mai mare masura o mobilitate a
atentiei.
5. Sa se determine in care din modalitatile de utilizare a limbajului se evidentiaza mai
bine capacitatea de gandire a omului
6. Sa se determine valoarea de adevar a afirmatiei potrivit careia calitatile atentiei
sunt influentate de interesul subiectului pentru obiectul sau activitatea care ii
solicita atentia.

-1-
7. Sa determine valoarea de adevar potrivit careia elevii din clasele mari ajung la
starea de atentie postvoluntara.
8. Sa se arata care este forma fundamentala a limbajului
9. Sa se rearanjeze o fraza intr-o forma coerenta ,potrivit cunostintelor dobandite.
10. Sa enumere variantele limbajului oral.
11. Sa defineasca atentia.
C. Competențe afective
1. Valorificarea optima si creativa a propriului potential
2. Increderea in sine
E. Metode si procedee
1. Expunerea explicativa
2. Munca individuala
3. Test de evaluare a cunoștintelor
F. Material didactic
1. Test de evaluare
G. Material bibliografic
1. Margareta Modrea, Psihologia in intrebari si raspunsuri, Ed. Aliter, 1997
2. Margareta Modrea, Psihologia in modele explicative, Ed. Aliter, 1997
3. Dorina Salavastru, Didactica psihologiei, Ed. Polirom, Iasi 2002
4. Doina Olga Stefanescu, Elena Balan, Cristina Stefan, Psihologie, manual pt.
clasa a X a, Ed.Humanitas 2005
5. Elena Lupsa, Victor Bratu,Manual pentru clasa a Xa ,Ed.Corvin,2005

-2-
Momentele lectiei Ob. Activitatea profesorului/elevului Durata Metode Mijloace
1. Pregatirea  Se face prezenta
elevilor si a clasei  Se verifica daca elevii sunt pregatiti pentru ora
pentru activitate de psihologie 4 min. Conversatia Catalog
 Se organizeaza materialul didactic
2. Anuntarea temei Elevii vor primi materialul didactic si instructajul  Chestionar cu itemi cu raspunsuri inchise, la
necesar in vederea bunei desfasurari a testului 2 min. Conversatia alegere, cu raspunsuri duale.
precum si punctajul pentru fiecare item al testului Explicatia  Itemi cu raspunsuri deschise.
3. Enuntarea Se vor anunta si enumera obiectivele din test:  Chestionar cu itemi cu raspunsuri inchise, la
obiectivelor alegere, cu raspunsuri duale.
C1 Sa determine valoarea de adevar a afimatiei  Itemi cu raspunsuri deschise.
conform careia limbajul scris beneficiaza de mai
multe mijloace de expresie decat limbajul oral.
Conversatia
C2 Sa identifice care tip de atentie are mai mare Expunerea
eficienta pentru activitatea umana. 4 min. explicativa
Explicatia
C3 Sa arate ,care tip de limbaj necesita respectarea
anumitor conditii (realizarea unui
plan,continuitatea ideilor,etc.)

C4 Sa se arate in care din meserii se solicita intr-o


mai mare masura o mobilitate a atentiei.

-3-
C5 Sa se determine in care din modalitatile de
utilizare a limbajului se evidentiaza mai bine
capacitatea de gandire a omului.

C6 Sa se determine valoarea de adevar a afirmatiei


potrivit careia calitatile atentiei sunt influentate
de interesul subiectului pentru obiectul sau
activitatea care ii solicita atentia.

C7 Sa determine valoarea de adevar potrivit careia


elevii din clasele mari ajung la starea de atentie
postvoluntara.
C8
Sa se arata care este forma fundamentala a
limbajului
C9
Sa se rearanjeze o fraza intr-o forma coerenta
,potrivit cunostintelor dobandite.
C10
Sa enumere variantele limbajului oral.
C11
Sa defineasca atentia

-4-
4. Desfasurarea Elevii vor trece la rezolvarea testului (vezi anexa) 30 min. Lucru Test de evaluare
testului individual Pixuri
5. Fixarea  Prezentarea raspunsurilor corecte la itemii din Conversatia  Test de evaluare cu itemi cu raspunsuri
cunostintelor, test. 10 min. Expunerea inchise, la alegere, cu raspunsuri duale.
asigurarea feed-  Discutii pe marginea problemelor ridicate de explicativa  Itemi cu raspunsuri deschise.
back-ului test. Itemi
Explicatia
6. Aprecieri finale Se vor face aprecierile finale 1 min. Conversatia

-5-
Fisa privind rezultatele obtinute la proba de evaluare

Data: 27.03.2017
Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic Gh. Duca /Şcoala Gimnaziala,,Marin Sorescu’’Constanta
Clasa: a X-a A
Profesor: Simion Marioara
Aria curriculară: Om si Societate
Disciplina: Psihologie
Unitatea de învăţare: Comunicare, limbaj, atentia
Conţinutul învăţării: Evaluare
Tipul lecţiei: Verificare şi apreciere

A. Obiective operationale:

1. Sa determine valoarea de adevar a afimatiei conform careia limbajul scris beneficiaza de mai
multe mijloace de expresie decat limbajul oral.
2. Sa identifice care tip de atentie are mai mare eficienta pentru activitatea umana.
3. Sa arate ,care tip de limbaj necesita respectarea anumitor conditii (realizarea unui
plan,continuitatea ideilor,etc.)
4. Sa se arate in care din meserii se solicita intr-o mai mare masura o mobilitate a atentiei.
5. Sa se determine in care din modalitatile de utilizare a limbajului se evidentiaza mai bine
capacitatea de gandire a omului
6. Sa se determine valoarea de adevar a afirmatiei potrivit careia calitatile atentiei sunt
influentate de interesul subiectului pentru obiectul sau activitatea care ii solicita atentia.
7. Sa determine valoarea de adevar potrivit careia elevii din clasele mari ajung la starea de
atentie postvoluntara.
8. Sa se arata care este forma fundamentala a limbajului
9. Sa se rearanjeze o fraza intr-o forma coerenta ,potrivit cunostintelor dobandite.
10. Sa enumere variantele limbajului oral.
11. Sa defineasca atentia.

-6-
Analiza rezultatelor testului

Număr de elevi înscrişi: 16

Număr de elevi prezenţi: 15

Note obţinute:

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10


- - - 2 3 3 4 1 2

Media clasei: 6.5

-7-
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- simplitatea testului - media pe clasa mica
- utilizarea notiunilor de cultura generala - confuzii frecvente
- dificultati de intelegere a termenilor
- probleme in determinarea definitiei
- dificultati de exprimare in scris
- motivatie scazuta pentru invatare si
deschidere spre nou
- lipsa capacitatilor de competitie

- lipsa cunostintelor anterioare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- autocunoastere si cunoasterea celuilalt - Scaderea interesului pentru invatare si
- dezvoltarea gandirii critice scoala in general
- trezirea interesului pentru dezvoltarea - Carente educationale si lacune in achizitii
personalitatii si integrarea sociala - Absenteismul de la ore
- incredere in posibilitatea autoformarii
- cresterea motivatiei pentru invatare
- valorificarea mecanismelor cognitive
- surprinderea aspectelor esenţiale ale vieţii
psihice şi a problemelor ce pot apărea în
legătură cu oricare din componentele sale
- dispoziţie pentru competitie.

-8-
MODALITĂŢI CONCRETE DE CRESTERE A PERFORMANTELOR:

 derularea unor activitati in care sa fie inclusa si lectura, dezbaterea si braistormingul

 adaptarea metodelor şi mijloacelor utilizate la specificul vârstei, clasei şi disciplinei, dar şi


evitarea surmenajului şi supraîncărcării.

 conştientizarea elevului asupra posibilităţile sale reale

 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev si pe caracteristicile acestuia

 diminuarea fenomenului de absenteism


 Organizarea de lectii bazate pe exercitii aplicative.
 Folosirea unor metode de lucru in echipe in vederea implicarii unui numar cat mai mare de
elevi.
 Adaptarea continutului informational la capacitatile de intelegere a elevilor.
 Asigurarea feed-back-ului pe parcursul intregii lectii pentru a constata gradul de intelegere al
elevilor pentru noile cunostinte.

-9-
ANEXA 1

Test de evaluare Clasa:


Disciplina-psihologie Nume:

1.Este adevarata fraza:


,,Limbajul scris beneficiaza de mai multe mijloace de expresie decat limbajul oral”
a)Da b) Nu

2.Care tip de atentie are mai mare eficienta pentru activitatea umana?
a)intentionata b) neintentionata

3.Care dintre formele de limbaj necesita respectarea urmatoarelor conditii:


-realizarea unui plan prealabil
-continuitatea ideilor
-organizarea si claritatea maxima
-utilizarea corecta a semnelor ortografice
-eliminarea erorilor gramaticale.
a)limbajul intern b)limbajul oral
c)monologul c)limbajul scris

4.Care din urmatoarele meserii necesita in mai mare masura mobilitatea atentiei?
a)profesor b)sofer c)ceasornicar

5.Care din urmatoarele modalitati de utilizare a limbajului evidentiaza mai bine capacitatea de
gandire a omului.
a)exprimarea orala libera
b)elaborarea independenta de texte
c)lectura unor texte diverse.

6.Este adevarata fraza?


,,Calitatile atentiei sunt influentate favorabil de interesul subiectului pentru obiectul sau activitatea
care ii solicita atentia.”
a) da b) nu

7.Este adevarata fraza:


,,De regula elevii din clasele mari ajung la starea de atentie postvoluntara.
a) da b)nu

8.Care este forma fundamentala a limbajului?


a)oral b) scris c) intern

9.Rearanjati fraza:
mediul educatia si dependent ereditatea de fenomen psihic este un limbajul unui individ

10.Enumerati variantele limbajului oral.

11.Ce este atentia?

- 10 -
Anexa 2

Raspunsurile corecte si punctajul acordat la testul din Anexa 1

1. b – 0,5p
2. a – 0,5p
3. c – 0,5p
4. b – 0,5p
5. b – 0,5p
6. a – 0,5p
7. a – 0,5p
8. a – 0,5p
9. Limbajul este un fenomen psihic,dependent de ereditatea,educatia si mediul unui
individ. -1p
10. Monologul si dialogul -1 p
11. Atentia este fenomenul psihic reglator care consta in orientarea selectiva si
concentrarea energiei psihonervoase in directia unui stimul pentru desfasurarea
optima a unei activitati.- 2 p

Se acorda 2 puncte din oficiu

- 11 -

S-ar putea să vă placă și