Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE SUMATIVĂ

GRUPA MARE A „ MĂMĂRUŢE”

AN ŞCOLAR 2016 – 2017

GRĂDINIŢA CU PP NR, 16 SIBIU

EDUCATOARE: PALCU ALINA IOANA


Evaluarea sumativă s-a bazat pe probele scrise, orale, practice dar şi a observării
comportamentului copiilor pe parcursul unei săptămâni, finalizata prin completarea fişelor de evaluare
sumativă elaborate de educatoare.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE


COMUNICARE ORALĂ
1. Probă pentru determinarea deficiențelor de vorbire: „Ce este acesta?” – joc exercițiu.
Comportamente urmărite:
- să recunoască obiectele de pe jeton;
- să pronunțe corect toate sunetele din cuvântul respectiv.
Instructaj: copilul ridică jetonul și denumește obiectul de pe el în următoarea ordine:
- jgheab, pumn, creangă, stradă, floare, vreau, toamnă, iarnă.

2. Probă pentru determinarea volumului vocabularului copiilor: „Eu spun una, tu spui
multe.” – joc exercițiu.
Comportamente urmărite:
- să denumească corect imaginile de pe jeton;
- să folosească corect singularul și pluralul (măr – mere, copil – copii, fruct - fructe).
Instructaj: un copil ridică jetonul cu un obiect indicat; la întrebarea „Cine are mai multe
obiecte asemănătoare?”, copiii cu mai multe obiecte pe jeton îl ridică.
EXPRESIVITATEA ȘI CREATIVITATEA LIMBAJULUI
3. Probă pentru determinarea fluenței, expresivității, creativității în vorbire:
3.a. „Cine recită cel mai bine?” – joc exercițiu
Comportament urmărit: să extragă un bilețel din coșuleț, să recite poezia pe care i-am citit-o
de pe bilețel, să continue poezia începută de mine, să respecte intonația, ritmul și pauza.
Instructaj: recită clar și expresiv cu/ fără ajutor din partea educatoarei, poezii învățate anterior.
3.b. „În țara poveștilor” –convorbire
Comportamente urmărite:
- să recunoscă personajele din fișa de evaluare;
- să spună din ce poveste fac parte;
- să asocieze fiecărui personaj o imagine din a doua coloană din fișa de evaluare.
Instructaj: Le-am prezentat fișa de evaluare și pe rând comportamentele urmărite.
3.c. „Propoziții – Cuvinte - Sunete” – joc didactic – exercițiu
Comportamente urmărite:
- să formuleze propoziții cu două- trei cuvinte;
- să stabilească numărul cuvintelor în propoziție;
- să identifice și să recunoască sunetul inițial dintr-un cuvânt dat.
Instructaj: formulează o propoziție cu 2-3 cuvinte, stabilește numărul cuvintelor în propoziție,
identifică sunetul inițial al unui cuvânt dat.
DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – CUNOAȘTEREA MEDIULUI
I. Probă pentru cunoașterea plantelor. „Spune ce sunt” – joc didactic – exercițiu (fructe,
legume, flori, obiecte de toaletă și alimente)
Comportamente urmărite:
- să se verifice capacitatea de generalizare a copiilor;
- să denumească categoria de: fructe, legume, flori, obiecte de toaletă și alimente.
Instructaj:
1. Spune ce sunt: mărul, para, nuca, strugurele? (fructe).
2. Spune ce sunt: roșia, ardeiul, varza, vânăta, cartoful, ceapa? (legume).
3. Spune ce sunt: crizantema, tufănica, dalia, garoafa ... etc.? (flori).
4. Spune ce sunt: săpunul, periuța de dinți, pasta, prosopul, piptănul, ... etc.? (obiecte de
toaletă).
5. Spune ce sunt: pâinea, laptele, carnea, uleiul, ... etc.? (alimente)

II: Probă de cunoaștere și descriere a unor elemente componente ale lumii înconjurătoare.
„Când se întâmplă și de ce?” – joc didactic – exercițiu
Comportamente urmărite:
- să identifice și să descrie imagini ale anotimpurilor;
- să diferențieze fructele de legume;
- să recunoască și să diferențieze florile din anotimpul de toamnă;

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – ACTIVITATE MATEMATICĂ


PROBA I: Recunoaște și descrie figurile geometrice. „Ce este și ce nu este la fel” – joc
exercițiu
Comportamente urmărite:
- să recunoască formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi;
- să sesizeze asemănări și deosebiri dintre două piese

PROBA II: Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numerele și cifrele.


„Rezolvă repede și bine” – joc didactic – exercițiu
Comportamente urmărite:
- să numeroteze merele din șir;
- să coloreze cu roșu primul, al 3-lea și al 5-lea măr, cu galben al 2-lea, al 4-lea și al 6-
lea;
- să descopere care sunt vecinii cifrelor 4 și 6
- să coloreze tot atâtea pătrate cât îi arată cifra;
- să formeze grupe cu 5 și cu 6 obiecte.

PROBA III: Dezvoltarea capacității de rezolvare de probleme prin achiziții de strategii adecvate
„Răspunde repede și bine” – joc exercițiu
Comportamente urmărite:
- să deseneze tot atâtea obiecte într-o grupă cât le arată cifra din căsuță;
- să asocieze cifra la numărul de obiecte care corespunde grupei respective.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE – EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE


PROBA I: „Așa da, așa nu” – concurs de ghicitori și proverbe privind comportamentul
pozitiv
sau negativ
Comportamente urmărite:
- să răspundă la ghicitorile și proverbele prezentate în imagini;
- să cunoască și să respecte norme de comportare în societate;
- să-și exprime opinia cu privire la consecințele pozitive sau negative ale unor
comportamente.
Instructaj:
- răspunde la ghicitorile și proverbele prezentate;
- acceptă și respectă regulile stabilite pentru grupul de copii;
- conștientizeză consecințele pozitive și negative ale comportamentului său asupra celor
din jur.
DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITĂȚI PRACTICE ȘI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
PROBA I: Tablou de iarnă – evaluarea tehnicilor de lucru diferite – îndoire, mototolire,
lipire
Comportamente urmărite:
- să lipească diferite forme pe suprafețe, realizând colaje;
- să ducă la bun sfârșit lucrarea începută.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE PLASTICĂ (desen,


modelaj)
PROBA I: Scene din povești – desen/ pictură.
Comportamente urmărite:
- să discrimineze culori după criterii asociate unor aspecte întâlnite în poveștile
învățate;
- să aplice culoarea pe o suprafață liberă;
- să obțină efecte plastice prin îmbinarea culorilor de bază.
Instructaj: veți desena pe foaia de hârtie o scenă care v-a plăcut mai mult dintr-o poveste.

PROBA II: „Îmi place să modelez” – personaje din povești - modelaj.


Comportamente urmărite:
- să recunoască și să denumească materialele folosite;
- să redea teme plastice specifice modelajului.
Instructaj: veți modela un personaj dintr-o poveste cunoscută.
PROBA III: „Proba omulețului” - desen.
Comportamente urmărite:
- să deseneze un copil;
- să realizeze cap, trunchi, picioare, brațe;
- să deseneze la cap: ochi, gură, nas.
Instructaj: desenați un copil.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE MUZICALĂ


PROBA I: Cântece îndrăgite de copii – repetarea cântecelor învățate în semestrul I.
Recunoaște și mergi cum bat – joc ritmic.
Comportamente urmărite:
- să recunoscă cântecul ascultând un fragment melodic;
- să interpreteze cântece scurte, respectând înălțimea sunetelor;
- să recunoască după un fragment melodic jocul cu cântec;
- să execute mișcări ritmice pe melodie, sugerate de text;
- să meargă mai repede, mai încet sau mai rar după bătăile din palme.
Instructaj:
- ascultați cu atenție ce cânt eu;
- voi trebuie să recunoașteți melodia și s-o cântați;
- mergeți cum bat eu din palme.
DOMENIUL EXPERENȚIAL: PSIHOMOTRIC – EDUCAȚIE FIZICĂ
PROBA I: „Sportivii la concurs” – evaluarea mișcărilor motrice utilitar – aplicative
învățate
mers, alergare, săritură, aruncare;
Comportamente urmărite:
- să execute exerciții de mers și alergare păstrând poziția corectă;
- să execute corect și rapid diferite mișcări la comandă, raportându-se la un reper dat;
- să sară pe o distanță de 5 metri pe piciorul stâng, apoi pe cel drept;
- să nu balanseze brațele în timpul săriturii;
- să nu devieze de la linia dreaptă mai mult de 50 cm.
Instructaj:
- execută relativ corect mersul și alergarea;
- ridică brațele, sare ca mingea, stă într-un picior;
- aleargă spre reperul dat.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE DOENII EXPERENȚIALE


ACTIVITĂȚI PE DOMENII
TEMA ACTIVITĂȚILOR – MIJLOACE DE EVALUARE
EXPERENȚIALE
1. „În țara poveștilor” – convorbire cu suport ilustrativ (poveștile: „Capra cu
trei iezi”, „Punguța cu doi bani”, „Cei trei purceluși”, „Albă ca zăpada”, „Ursul
Domeniul Limbă și
păcălit de vulpe”, etc.);
Comunicare
2. „Cine recită cel mai bine?” – joc exercițiu – concurs (poeziile învățate pe
Educarea limbajului
semestrul I);
3. „Propoziții – cuvinte - sunete” – joc didactic.
Domeniul Știință 1. „Răspunde repede și bine!” – joc didactic – evaluare;
Activitate matematică 2. „Ce este și ce nu este la fel” – joc exercițiu – cu trusa logică.
1. „Când se întâmplă și de ce?” – joc didactic – exercițiu (cu referire la
Domeniul Știință anotimpurile toamnă și iarnă);
Cunoașterea mediului 2. „Spune ce sunt” – joc didactic – exercițiu (fructe, legume, flori, obiecte de
toaletă, alimente).
Domeniul Om și Societate 1. „Așa da, așa nu!” – concurs de ghicitori și proverbe privind comportamentul
Educație pentru societate pozitiv și negativ abordat.
Domeniul Om și Societate 1. „Tablou de iarnă” – evaluarea tehnicilor de lucru diferite (îndoire, înnodare,
Activități practice mototolire, lipire).
Domeniul Estetic și Creativ 1. „Cântece îndrăgite de copii” – repetarea cântecelor și jocurilor cu cântec
Educație muzicală învățate pe semestrul I;
DESEN
Domeniul Estetic și Creativ 1. „Scene din povești” - pictură
Activitate artistico-plastică MODELAJ
1. „Scene din povești” - modelaj
Domeniul Psiho - Motric 1. „Sportivii la concurs” – evaluarea mișcărilor motrice utilitar – aplicative
Educație fizică învățate (mers, alegare, săritură, aruncarea mingii).

CONCLUZIILE EVALUĂRII ȘI MĂSURILE AMELIORATIVE:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce
priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple
despre un obiect , reţin cu uşurinţă expresii ritmate , recită expresiv, repovestesc fragmente din
poveştile învăţate, utilizând în povestirea lor dialogul.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au dificultăţi de pronunţie vor fi implicați în mai multe jocuri exerciţiu de
corectare a vorbirii.
Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în forţele
proprii;
Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului;
Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

DOMENIUL ŞIINŢE
În cadrul activităţilor DŞ 1, de cunoaşte a mediului, copiii au demonstrat că sunt mari iubitori
de natură, şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinţele despre toamnă şi iarnă (aspecte, elemente
specifice) .
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: colorare, citire de imagini, jocuri de
masa sau cele de rol.
În cadrul activităţilor DŞ2, matematice, preşcolarii au demonstrat că recunosc formele geometrice
învăţate, au realizat diferite construcţii cu aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile
interactive ce solicita recunoaştere, seriere, corespondenţă , cu succes, ştiu să plaseze obiectele
în poziţiile indicate, pe categorii de culoare, mic-mare, sus-jos., gros-subţire, folosind limbajul
matematic adecvat.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor
liber-alese, prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme geometrice , sortarea
jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Ghici unde s-a ascuns ursuleţul”
„Aşează jucăria”, „Domnişoara Drăguţica s-a-ncurcat …” etc, pentru stabilirea relaţiilor
spaţiale , a formelor geometrice etc.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a
culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-au încadrat în spaţiul dat, lucrând cu
plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente , creativitatea şi originalitatea,
În redarea liberă a desenului , lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale şi creative.

În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte


muzicali, învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul jocurilor
iniţiate în cadrul activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările
sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri – vocal - în timpul activităţilor
pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
În cadrul activităţilor psihomotrice , preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării
activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-
mişcări, solicitând aceste activităţi ori de câte ori se poate . şi-au însuşit deprinderile de igienă
specifice, ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată .

MĂSURI AMELIORATIVE:
ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată, prin
jocuri ca „Mergi pe pod” „Voiniceii”.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

În cadrul acestor activităţi, preşcolarii au dovedit că pot să efectueze operaţii simple de lucru
cu materiale din natură şi sintetice, cunosc şi utilizează unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice, şi-au însuşit norme de comportare civilizată , îşi manifestă sentimentele şi au
căpătat sentimentul „unitar”, ajutându-se reciproc.

MĂSURI AMELIORATIVE:
se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente, punând copiii în situaţia de oferii ajutor
vor fi încurajaţi în folosirea şi altor instrumente de lucru specifice activităţilor practice
(foarfeca).

CENTRALIZATOR EVALUARE SUMATIVĂ


NR. NUME PRENUME D.L.C. D.Ş. D.S. D.O.S. DOS D.E.C. D.E.C. D.P.M
CRT. Ed. Act. Cun. Ed.pt. Act. Ed.muz Act.art Ed.
limbaj Mat. Med. soc. practic .- pl. fizică
ă
A A D A A A
1
AVRAM CĂLIN A D
2 D A A A A A
BĂDILĂ DARIA A D
3 A A A A A A
BELIA MATEO A A
4 D D A A A A
BENA MARIUS D D
5 D D D A A A
BENA MIHAELA A D
6 A A D D A A
BENCHEA IOAN A A
7 D D D D A A
BOSNEA SOFIA A A
8 A A A A A A
BUDA THEODOR A A
9 A A A A A A
CHIOREAN
RITA A D
10 D A D A A A
DAVID MIRUNA A A
11 D A A D A A
DRAGA SARAH D D
12 DRAGOMAN A A A D A A
ALBERT D A
13 A A D D A A
GÂNDILĂ ARRIS A A
14 GOIA A A A A A A
RAISA A A
15 IANCU NS NS D D NS D
IANIS D NS
16 IVAN D A A A A A
ALEXANDRA A D
17 A A A A A A
MADINA IONUŢ A A
18 D A A A A A
NECULA ALESIA A A
19 A A A A A A
OLARIU ABIGAIL A A
20 PĂUNA A A A A A A
ANAMARIA A A
21 A A A A A A
ROTAR ARIANA A A
22 A A A A A A
SPATACEAN
RADU A A
23 D D A A A A
ȘOAITĂ ALESIA A D
24 TOROCZKAY A D D A A A
MARCU D A
25 A A A A A A
VAIDA IOAN A A
26 A D D D D D
RUSU
ALEXANDRU D D
27 NS NS NS D NS NS
OLARIU SOPHI D NS
28 A D A A A A
DĂNEASĂ FILIP A A

COMPORT ED. CUN ACT. ACT.A ED. ED. ACT. ED. TO


T
AMENT LIMB MED. MATE RT-PL MUZ SOC PRT FIZ
A 19 18 17 25 21 19 17 25 161

D 9 9 10 1 7 10 9 2 57

NS 0 1 1 1 0 1 1 1 6

PROCENTAJ COMPOTAMENTE
D NS
25% 3%

A
72%