Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUAREA SUMATIVĂ

(pe domenii de dezvoltare)


Perioada evaluării: 30.01. 2018 – 2.02.2018
Grupa mare C
An școlar 2017 – 2018

Educatoare:Palcu Alina Ioana

Grădinița cu PP nr. 16 Sibiu


A . DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

Comportamente urmărite:
-îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi
bate din palme);
-merge sau aleargă în direcţia indicată de educatoare;
-poate să stea într-un picior 3 secunde

a. Dacă copiii execută corect alergarea cu ocolire și pășire peste obstacole,


îmbinată cu mers și oprire la semnal fără ajutorul educatoarei, vor obține
3p, dacă necesită sprijin obțin 2p, iar dacă nu reușesc obțin 1p;
b. Dacă copiii reușesc să execute corect târârea pe genunchi și palme fără
ajutor, vor obține 2p, dacă necesită sprijin obțin 1p, iar dacă nu reușesc
obțin 0p.

Tema
activităţii Puncta
TES Comportamente Total
/ Forma Itemi j
T măsurabile de max
maxim
realizare
a. Aleargă: cu ocolire și pășire 3p
- să execute corect peste obstacole, îmbinată cu
deprinderile motrice Joc mers și oprire la semnal.
învățate; “Ștafeta
A. - să execute corect acțiunile prieteniei” 5p
- (parcurs b. Execută corect acțiunea de: 2p
de alergare și târâre
aplicativ) târâre pe palme și genunchi.
învățate.

A= COMPORTAMENT ATINS= 4-5p;


D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 2-3p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0-1p.
Nr. copiilor testaţi: 22
Calificativ A D NS
Nr. de copii 19 2 1
Procentaj 85% 9% 6%

EVALUARE SUMATIVA PSIHOMOTRIC

A
9% 6% D
NS

85%
B. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Pentru fiecare parte a corpului omenesc recunoscută copiii primesc câte 1p;
2. Dacă copiii precizează care este importanța acestora în viața omului, fără ajutorul
educatoarei, vor obține 2p, dacă necesită ajutor din partea educatoarei obțin 1p, iar
dacă nici cu ajutor nu arată importanța acestora, obțin 0p;
3. Pentru cunoașterea fiecărei reguli de igienă personală copiii obțin câte 1p.

Punct
Tot
Comportamente Tema activităţii / aj
Itemi al
măsurabile Forma de realizare maxi
max
m
- să recunoască și 1. Recunoaște și denumește
să denumească 3 trei părți ale corpului 3p
părți ale corpului omenesc;
omenesc și “Ce știu despre
2. Precizează importanța 8p
importanța mine?” 2p
Convorbire acestora în viața omului;
acestora;
-să precizeze 3. Cunosc 3 reguli de igienă
reguli de igienă 3p
personală învățate.
personală.
A= COMPORTAMENT ATINS= 6-8p;
D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 3-5p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0-2p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 16 5 1
Procentaj 73% 23% 4%

EVALUARE SUMATIVĂ DEZVOLTARE SOCIO EMOŢIONALĂ


5%
23%

A
D
NS

73%
EDUCAŢIE MUZICALĂ
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Dacă copiii recunosc cântecul după audierea fragmentului melodic fără ajutor obțin
2p, dacă recunosc cântecul cu ajutor obțin 1p, iar dacă nu recunosc cântecul audiat,
obțin 0p.

2. Dacă copiii cântă individual , fără ajutor, cântece învățate, vor obține 2p,
3. dacă necesită ajutor în redarea cântecelor, vor obține 1p, iar dacă nu reușesc să cânte,
vor obține 0p.

Tema Punct
Tot
Comportamente activităţii / aj
Itemi al
măsurabile Forma de maxi
realizare max
m
1.Recunosc cântecul după
-să recunoască cântece “Cântăm și audierea unui fragment
după audierea unui ne bucurăm!” melodic ; 2p
fragment melodic; recunoaștere 4p
-să cânte în grup sau și redare
individual cântece fragment
cântec 2. Cântă în grup sau individual 2p
învățate.
cântece învățate.

A = COMPORTAMENT ATINS=3-4p;
D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 1-2p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 17 4 1
Procentaj 77% 18% 5%

EVALUARE SUMATIVĂ SOCIO EMOŢIONALĂ


18% 5%

A
D
NS

77%

C. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE


DOMENIUL ESTETIC CREATIV
EDUCAȚIE ARTISTICO PLASTICĂ
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Dacă copiii reușesc să redea tema aleasă fără ajutor vor obține 2p, dacă necesită ajutor
obțin 1p, iar dacă nu vor reda tema aleasă obțin 0p.

2. Dacă copiii folosesc corect pensula și aleg culorile potrivite anotimpului ales fără
ajutor, vor obține 2p, dacă necesită ajutor obțin 1p, iar dacă nu vor reuși să aleagă
culorile potrivite și nici pensula nu o folosește corespunzător obțin 0p.

A = COMPORTAMENT ATINS=3-4p;
Tema Punct
Tota
Comportamente activităţii / aj
Itemi l
măsurabile Forma de maxi
realizare max
m
- să creeze forme şi 1.Trasează cu siguranță linii,
modele noi, prin puncte şi pete de culoare, redând
îmbinarea elementelor forme din natură și respectând 2p
de limbaj plastic; “Peisaj din proporțiile.
natură” - 4p
-să respecte poziția pictură
2. Folosește corect pensula ca
corectă a corpului față instrument de lucru, folosind 2p
de suportul de lucru. culorile potrivite anotimpului ales
(iarna sau toamna).
D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 1-2p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 17 4 1
Procentaj 77% 18% 5%
CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE
DEC -ACT ARTISTICO PLASTICE
18% 5%
A
D
NS

77%

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITATE PRACTICĂ
Comportamente măsurabile Tema Itemi Puncta Total
activităţii / j
Forma de max
realizare maxim
-să taie pe contur elementele 1. Decupează pe contur elementele
componente ale omului de componente (9 elemente) ale omului 9p
zăpadă; de zăpadă;
-să îmbine din imaginație “Haiosul 2. Îmbină elementele componente
om de obținute pentru realizarea temei; 2p 13p
elementele componente obținute
zăpadă”
prin decupare pentru realizarea aplicație
imaginii omului de zăpadă; 3. Lipeşte elementele componente
din imaginație pentru obținerea 2p
-să execute corect operația de
lipire. omului de zăpadă.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Pentru fiecare element component decupat copiii obțin câte 1p;


2. Dacă copiii reușesc să îmbine elementele componente fără ajutor, obțin 2p, dacă
necesită sprijin obțin 1p, iar dacă nu reușesc obțin 0p;
3. Pentru realizarea corectă a lipirii părților componente ale omului de zăpadă fără ajutor,
copiii obțin 2p, pentru realizarea acestora cu ajutor obțin 1p, iar pentru nerealizarea
lipirii, obțin 0p.

A = COMPORTAMENT ATINS=9- 13p;


D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 4 -8p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 - 3 p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 11 8 3
Procentaj 50% 36% 14%
CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE
DEC -ACT ARTISTICO PLASTICE
14%
A
D
50% NS

36%

D. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente Tema activităţii / Punctaj Total


TEST Itemi
măsurabile Forma de realizare maxim max
- să denumească povestea din 1.Recunoaște 2 personaje și
imagine; denumește povestea din care face
2p
- să recunoască 2 personaje parte imaginea respectivă.
din povestea respectivă;
- să precizeze însușirile 2.Precizează însușirile specifice
specifice identificând ”Recunoaște identificând valențele
valențele pozitive și negative personajul!”- fișă pozitive/negative ale 2p
ale personajelor; individuală- testare personajelor.
-să coloreze imaginile care
fac parte din poveste; 3.Colorează imaginile care fac
-să taie cu o linie imaginile parte din povestea”Fata babei și
care nu fac parte din poveste. fata moșneagului”și taie cu o linie 2p 10p
imaginile care nu fac parte din
poveste.
2.Formează propoziții
interogative corecte; 1p

3.Găsește corect adjectivele


substantivelor (3 substantive); 1p

4. Stabilește ordinea corectă a


cuvintelor în propoziție (o 2p
propoziție).

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
A. 1. Pentru fiecare sarcină în parte ( recunoașterea celor 2 personaje și denumirea
poveștii), copiii vor obține câte 1p;
2. Dacă copiii rezolvă sarcina fără ajutor vor obține 4p, dacă în rezolvarea fișei copiii
necesită ajutor vor obține 2p, iar dacă sarcina nu va fi rezolvată, ei vor obține 0p;
3. Pentru colorarea fiecărei imagini care face parte din povestea...... , copiii obțin câte
1p.

A = COMPORTAMENT ATINS=8- 10p;


D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 4 -7p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 - 3 p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 15 6 1
Procentaj 68% 27% 5%

REZULTATE EVALUARE DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII

5%
27%

A
D
NS

68%

E. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ


DOMENIUL ŞTIINŢĂ
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Comportamente Tema activităţii / Punctaj Total


Itemi
măsurabile Forma de realizare maxim max
1. recunoaște, denumește și
-să recunoască bifează 3 fenomene specifice 3p
fenomene specifice anotimpului iarna;
anotimpului toamna și ”Când se întâmplă și de 2.Încercuiește cu roșu 3 obiceiuri
iarna; ce ?”(toamnă/iarnă) - 3p 10p
sau tradiții de iarnă;
- să recunoască sporturi convorbire
de iarnă, precum și Rezolvare de fişă  3.Colorează 2 aspecte de toamnă; 2p
obiceiuri și tradiții de
4.Încercuiește cu verde 2 sporturi
iarnă. 2p
de iarnă;

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Pentru recunoașterea, denumirea și bifarea fiecărui fenomen specific


anotimpului iarna, se obține câte 1p;
2. Pentru încercuirea fiecărui obicei sau tradiție de iarnă, se obține câte 1p;
3. Pentru colorarea fiecărui aspect de toamnă se obține câte 1p;
4. Pentru încercuirea cu verde a fiecărui sport de iarnă se obține câte 1p.
A = COMPORTAMENT ATINS=8- 10p;
D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 4 -7p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 - 3 p.
Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 14 6 2
Procentaj 64% 27% 9%

DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ Cun med


9%
A
27% D
NS

64%

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
ACTIVITATE MATEMATICĂ
Tema
TES activităţii / Punctaj Total
Comportamente măsurabile Itemi
T Forma de maxim max
realizare
1. Colorează frunzele late; 2p

2. Încercuiește fulgii mici ; 2p


”Ne jucăm cu
- să coloreze frunzele late; frunze și 3. Ordonează fulgii în ordine
- să încercuiască fulgii mici; fulgi ! ”- joc crescătoare, de la cel mai mic la cel
3p
- să ordoneze fulgii (mari/mici) și exercițiu mai mare, trasându-i la cifra 10p
A.
fularele (late/înguste) în ordine Rezolvare de potrivită ;
crescătoare/descrescătoare, fişă
4. Ordonează fularele în ordine
trasându-le la cifra potrivită.
descrescătoare, de la cel mai lat la
3p
cel mai îngust, trasându-le la cifra
potrivită.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Dacă copiii colorează cele două frunze late dintre toate celelalte frunze, obțin
2p, dacă colorează doar una, obțin 1p, iar dacă nu colorează niciuna, obțin 0p;
2. Dacă copiii încercuiesc cei doi fulgi mici dintre toți fulgii existenți, obțin 2p,
dacă încercuiesc doar unul, obțin 1p, iar dacă nu încercuiesc niciunul, obțin 0p;
3. Dacă copiii rezolvă sarcina corect fără ajutor, obțin 3p, dacă rezolvă sarcina cu
ajutor, obțin 1p, iar dacă nu rezolvă sarcina deloc, vor obține 0p;
4. Dacă copiii rezolvă sarcina corect fără ajutor, obțin 3p, dacă rezolvă sarcina cu
ajutor, obțin 1p, iar dacă nu rezolvă sarcina, vor obține 0p.

A = COMPORTAMENT ATINS=8- 10p;


D=COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE= 4 -7p;
NS= NECESITĂ SPRIJIN= 0 - 3 p.

Nr. copiilor testaţi: 22

Calificativ A D NS
Nr. de copii 14 6 2
Procentaj 64% 32% 4%

DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ Act. Matematice


5%

32% A
D
NS

64%

CENTRALIZATOR EVALUARE SUMATIVĂ


Rezultatele evaluării sumative la grupă se reflectă astfel:
Nr. Categoria de activitate Nr. copii Comportament Comportament în Comport. Care
crt. testaţi atins (A) dezvoltare (D) necesită
sprijin(NS)
1 DPM – Educaţie fizică 22 19 2 1
2 DOS–Educaţie pentru 22 16 5 1
societate
3 DOS –Activitate practică 22 17 4 1
4 DEC – Educaţie muzicală 22 17 4 1
5 DEC–Activități artistico- 22 11 8 3
plastică
6 DLC –Educarea limbajului 22 15 6 1
7 DS –Cunoaşterea mediului 22 14 6 2
8 DȘ - Activități matematice 22 14 6 2
TOTAL COPII 176 123 41 12

CENTRALIZATOR EVALUARE SUMATIVĂ


GRUPA MARE

7%
23%

A
D
NS

70%

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce


priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul
semestrului I, şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-
afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes ciclul primar.