Sunteți pe pagina 1din 38

EVALUARE INIȚIALĂ

GRUPA MIJLOCIE B
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„ION CREANGĂ”
Prof. Crețu Viorica
Prof. Frăsîna Danisia

10-21 septembrie 2018


EVALUARE INIŢIALĂ

GRUPA MIJLOCIE

DATA: 12.09.2018

ACTIVITATEA: DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI

TEMA: „SPUNE CE VEZI ÎN IMAGINI...”

FORMA DE REALIZARE: povestire după imagini, fişă de evaluare

FORMA DE EVALUARE: orală, scrisă

MATERIAL FOLOSIT: jetoane cu imaginiale unor obiecte uzuale, fişă de evaluare, instrumente de
colorat

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să pronunţe relativ corect cuvintele fără omisiuni sau inversări de sunete;


- să formeze propoziţii simple ca răspuns la întrebările primite.
- să recunoască obiectele din imagini.
ITEMI:1.Denumeşte obiecte uzuale.

2.Formulează o propoziţie despre obiectul denumit.

3.Colorează jucăriile.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Denumeşte corect obiecte uzuale, pronunţând cuvintele fără omisiuni sau inversări.

2.Formulează corect o propoziţie simplă despre obiectul denumit.

3.Colorează corect jucăriile folosind corect instrumentele de colorat.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Denumeşte obiecte uzuale pronunţând relativ corect cuvintele.

2.Formulează cu ajutor propoziţii simple despre obiectul denumit.

3.Colorează cu ajutor jucăriile neutilizând corect instrumentele de colorat.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI D D A D

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A D A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA D D D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A D A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A D A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A D A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA D A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ D D D D

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A D A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN A A A A

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A D A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 25

A-comportament însuşit 19

D-comportament în dezvoltare 6

/-comportament absent sau copil neprezentat 1

Aprecieri şi concluzii:

Marea majoritate a preșcolarilor sunt familiarizați cu obiectele uzuale mediului gradiniței și celui familiar
și înțeleg utilitatea acestora reușind, de altfel, să formuleze propoziții simple. Deși unii copii au un nivel
bun al limbajului, au mici dificultăți în mânuirea instrumentelor de scris. Există cazuri speciale ce
necesită terapie logopedică.
DATA:17.09.2018

ACTIVITATEA: DŞ – CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: „CE POȚI SĂ SPUI DESPRE?”

FORMA DE REALIZARE: joc didactic, fişă de evaluare

FORMA DE EVALUARE: orală, scrisă

MATERIAL FOLOSIT: fişă de evaluare, instrumente de colorat

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să enumere părţile componente ale corpului uman;


- să recunoască unele obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
- să acţioneze conform cerinţelor educatoarei.

ITEMI:1.Spune care sunt principalele părţi componente ale corpului.

2.Spune ce poţi face cu...

3.Colorează rochiţa şi pantalonii din imagine.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Numeşte corect principalele părţi componente ale corpului uman.

2.Indică corect întrebuinţările organelor de simţ.

3.Colorează corect rochia şi pantalonii din imagine, utilizând corect instrumentele de


colorat.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE.

1.Numeşte cu ajutor părţile componente ale corpului uman.

2.Indică cu ajutor întrebuinţările organelor de simţ.

3.Colorează cu ajutor rochia şi pantalonii din imagine .


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A A A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A A A A

8. DUMITRIU C IOANA A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI A A A A

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ A A A A

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN A A D D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS A A D A

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN A A D A

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 24

A-comportament însuşit 24

D-comportament în dezvoltare 0

/-comportament absent 0

Aprecieri şi concluzii

Copiii din grupă cunosc organele de simț și atributele acestora cît și poziționarea lor în cadrul schemei
corporale. Menționează importanța acestora pentru desfășurarea activității zilnice a omului și modurile
în care au sesizat ca acestea se îngrijesc. Copiii au diferențiat corect stilul vestimentar specific fiecărui
gen.
DATA: 11.09.2018

ACTIVITATEA: DŞ – ACTIVITATE MATEMATICĂ

TEMA: „Unde am așezat jucăria?”

FORMA DE REALIZARE: joc didactic, fişă de evaluare

FORMA DE EVALUARE: orală, scrisă

MATERIAL FOLOSIT: jucării diverse: maşini, păpuşi, cuburi pentru construit, fişă de evaluare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să clasifice jucăriile după criteriul formei;


- să compare jucării de acelaşi fel după criteriul mărimii.
- să poziționeze corect jucăriile din mulţimi după indicațiile date.

ITEMI: 1.Separă jucăriile de acelaşi fel (maşini, păpuşi, cuburi)

2.Arată care jucărie este mică şi care este mare.

3.Colorează maşina mică, taie cu o linie maşina mare.

4.Poziționează jucăria la locul indicat.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ATINS:

1.Separă corect jucăriile de acelaşi fel.

2.Indică corect jucăria mare şi pe cea mică.

3.Colorează corect jucăria mică şi taie cu o linie jucăria mare.

4.Poziționează singur jucăria după indicații.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Separă cu ajutor jucăriile de acelaşi fel.

2.Indică cu ajutor jucăria mare şi mică.

3.Colorează cu ajutor jucăria mică şi taie jucăria mare.

4. Poziționează cu ajutor jucăriile la locul indicat.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A A A A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A A D A A

8. DUMITRIU C IOANA A A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI A A D D A

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A A A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN A D D D D


20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A A

21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS A D D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN A A D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 23

A-comportament însuşit 20

D-comportament în dezvoltare 3

/-comportament absent 0

Aprecieri şi concluzii

Se remarcă faptul că majoritatea preșcolarilor fac diferența mare-mic, recunosc gruparea jucăriilor după
un criteriu și fac dovada diferențierii în scris a dimensiunilor prin colorare și tăiere. Sunt și preșcolari
neatenți la indicațiile verbale care au realizat invers marcarea elementelor în fișă. Ei sunt capabili să
redea verbal indicații de poziționare spațială dar și să execute comenzi de poziționare.
DATA: 14.09.2018

ACTIVITATEA: DOS- EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

TEMA: „CUVINTE FERMECATE”

FORMA DE REALIZARE: convorbire

FORMA DE EVALUARE: orală

MATERIAL FOLOSIT: jucării diverse

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să cunoască norme elementare de convieţuire în grup;


- să utilizeze formulele de politeţe.

ITEMI:1.Foloseşte formulele „Te rog!” şi „Mulţumesc!” atunci când ceri ceva.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Foloseşte corect formulele de politeţe atunci când cere ceva.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Foloseşte după model formulele de politeţe.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI D

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A

5.COTEANU CSG GEORGIA A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A

8. DUMITRIU C IOANA A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE D

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A

12. IACOB V SARA ELENA A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU D

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D

22. PETRESCU ȘD ANDREI D

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D

24.RACU L CODRIN TUDOR /

25. SANDU IB IULIA A

26. VIERIU MA ALBERT A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 17

D-comportament în dezvoltare 6

/-copil absent 3

Aprecieri şi concluzii

Se remarcă latura egocentrică a preșcolarilor în ceea ce privește observarea, corectarea, analiza unor
situații uzuale de folosire a formulelor de politețe. Deși le cunosc le este greu să le aplice in situații
concrete. Sunt protocolari atunci când le au ca formule de joc dar neatenți din moment ce situația își
precipită ritmul.
DATA: 21.09. 2018

ACTIVITATEA: DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ

TEMA:”CÂMPUL CU FLORI”

FORMA DE REALIZARE: rupere, mototolire, lipire

FORMA DE EVALUARE: prin probă practică

MATERIAL FOLOSIT: hârtie colorată, coli A5, lipici

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să rupă hârtia în bucăţi mici;


- să mototolească bucăţile de hârtie realizând ghemotoace;
- să lipească bucăţile de hârtie mototolite.

ITEMI: 1.Rupe în bucăţi mici hârtia colorată.

2.Mototoleşte bucăţile de hârtie.

3.Lipeşte bucăţile de hârtie .

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Rupe fără ajutor hârtia în bucăţi mici.

2.Mototoleşte fără ajutor bucăţile de hârtie.

3.Lipeşte fără ajutor bucăţile de hârtie.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Rupe cu ajutor hârtia în bucăţi mici.

2.Mototoleşte cu ajutor bucăţile de hârtie.

3.Lipeşte cu ajutor bucăţile de hârtie.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A A A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A A D A

8. DUMITRIU C IOANA A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI A D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN A A A A

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS A A A A

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN A A A A

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 22

D-comportament în dezvoltare 1

/-comportament absent 3

Aprecieri şi concluzii

Copiii au reușit să manevreze hărtia cu mai multă sau mai puțină ușurință însă, aproape toți, au efectuat
acțiunile de rupere, mototolire și lipire a hârtiei.
DATA: 13.09.2018

ACTIVITATEA: DEC – EDUCAŢIE MUZICALĂ

TEMA: „CE CÂNTECE MAI ȘTIM?”

FORMA DE REALIZARE: cântec

FORMA DE EVALUARE: orală

MATERIAL FOLOSIT: cântece pentru copii

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să audieze cu interes cântece cu linia melodică simplă;


- să intoneze linia muzicală a unui cântec.

ITEMI:1.Ascultă cântecele interpretate de educatoare.

2.Reprodu după modelul educatoarei cântecul.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Ascultă cu interes şi atenţie cântece.

2.Reproduce corect după modelul dat un cântec pentru copii.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Ascultă relativ atent cântece.

2.Reproduce relativ corect , după modelul dat un cântec simplu.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI D D D

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A D A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA D D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU D D D

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D


20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A

21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / /

25. SANDU IB IULIA A A A

26. VIERIU MA ALBERT A D D


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 15

D-comportament în dezvoltare 8

/-copil absent 3

Aprecieri şi concluzii

Majoritatea preșcolarilor au recunoscut cântecele învățate, au solicitat să le mai asculte pe cele


preferate. Un impas îl întâmpină preșcolarii atunci când trebuie să își racordeze tonul vocal la tonalitatea
și ritmul cântecului.
DATA: 11.09.2018

ACTIVITATEA: DEC – EDUCAŢIE PLASTICĂ

TEMA: „COLOREAZĂ CORESPUNZĂTOR!”

FORMA DE REALIZARE: PICTURĂ

FORMA DE EVALUARE: prin probă practică

MATERIAL FOLOSIT: coli desen cu imaginea unui fluture şi a unei flori, acoarele, pensoane, pahare cu
apă, servețele

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să discrimineze culori după criterii asociate unor aspecte întâlnite în mediul apropiat;
- să coloreze o suprafaţă dată uniform şi fără a depăşi conturul dat.

ITEMI:1.Recunoaşte culoarea obiectelor.

2.Colorează fluturele şi floarea.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Recunoaşte culorile (primare) ale obiectelor.

2.Pictează uniform şi fără a depăşi conturul fluturele şi floarea.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Recunoaşte două culori primare.

2. Pictează depăşind conturul fluturele şi floarea.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A D A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A D D

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A D D

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A D D

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / /

25. SANDU IB IULIA A A A

26. VIERIU MA ALBERT A D D


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 23

A-comportament însuşit 14

D-comportament în dezvoltare 9

/-comportament absent 3

Aprecieri şi concluzii

O bună parte din preșcolari au identificat corect culorile utilizând un limbaj adecvat. In ceea ce privește
utilizarea instrumentelor de pictură și a efectuării tehnicilor corecte de utilizare preșcolarii încă
întâmpină dificultăți datorate insuficientei exersări a musculaturii fine a mâinii.
DATA:12.09.2018

ACTIVITATEA: DPM –EDUCAŢIE FIZICĂ

TEMA: „Atenție la mine!”

FORMA DE REALIZARE: exerciţii fizice

FORMA DE EVALUARE:prin probe practice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să execute la comandă mişcări ale diferitelor segmente ale corpului

ITEMI:1.Mergi în direcţia indicată.

2.Întinde mâinile.

3.Bate din palme.

4.Sări ca păsărica.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Merge corect în direcţia indicată.

2.Întinde corect mâinile.

3.Bate corect din palme.

4.Sare corect pe două picioare.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Merge după indicaţii repetate în direcţia dată.

2.Întinde mâinile după demonstraţia educatoarei.

3.Bate din palme după demonstraţia educatoarei.

4.Sare ca păsărica după demonstraţia educatoarei.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A A A A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A A A A A

8. DUMITRIU C IOANA A A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D A A A A

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU D A A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D A A A A

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS A A A A A

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D A A A A

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 23

D-comportament în dezvoltare 0

/-copii absenți 3

Aprecieri şi concluzii

Preșcolarii dispun de o bună coordonare motrica la nivelul grupelor musculare mari. Execută mișcările la
comandă în timp util și cu un minim de efort. Sunt copiii care, în funcție de nivelul de atenție, întâmpină
dificultăți în ceea ce privește orientarea în spațiu.
DATA: 19.09.2018

ACTIVITATEA: DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI

TEMA: „Gradinița mea”de E.Podoleanu

FORMA DE REALIZARE: memorizare

FORMA DE EVALUARE: orală

MATERIAL FOLOSIT: imagini cu copiii ce realizează diferite acţiuni

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să pronunţe relativ corect cuvintele fără omisiuni sau inversări de sunete;


- să recunoască în imagini acţiunile copiilor
- să formeze propoziţii simple descriind acţiunea copiilor

ITEMI:1.Denumeşte acţiunile copiilor din imagini.

2.Formulează o propoziţie descriind acţiunea copiilor.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Denumeşte corect acţiunile copiilor din imagini, pronunţând cuvintele fără omisiuni
sau inversări.

2.Formulează corect o propoziţie simplă descriind acţiunea copiilor.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Denumeşte acţiunile pronunţând relativ corect cuvintele.

2.Formulează cu ajutor propoziţii simple despre acţiunea copiilor.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI D D D

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA D A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA D A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA D D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU D D D

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI D A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA D A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ D A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / /

25. SANDU IB IULIA A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 16

D-comportament în dezvoltare 7

/-copii absenți 3

Aprecieri şi concluzii

Majoritatea preșcolarilor de grupă mijlocie prezintă dorința de a comunica, un grad bun de socializare și
de dorință de afirmare, de înțelegere a mesajului imaginilor, a mesajului oral. Ei întâmpină dificultăți ce
necesită terapie logopedică care să soluționeze dificultățile de pronunție, ritmul și tonalitatea vorbirii.
DATA:18.09.2018

ACTIVITATEA: DŞ – ACTIVITATE MATEMATICĂ

TEMA: „PRIETENII HAZLII”

FORMA DE REALIZARE: joc didactic

FORMA DE EVALUARE: orală

MATERIAL FOLOSIT:urs de pluş, cifre, jetoane

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să numească caracteristicile unor obiecte indicate


- să formeze mulțimi după un criteriu dat
- să raporteze cantitatea la număr și numărul la o cifra în concentrul 1-3

ITEMI:1.Formează mulțimea după culoare (mărime)!

2. Numără și gasește cifra corespunzătoare!

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Formează mulțimea prin raportare la criteriul dat.

2. Numără și identifică corect cifra.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1. Formează mulțimea cu ajutor.

2. Necesită ajutor la efectuarea numărării și identificării cifrei corespunzătoare.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A D D

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA D D D

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA D D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / /

25. SANDU IB IULIA A A A

26. VIERIU MA ALBERT D D D


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 23

A-comportament însuşit 15

D-comportament în dezvoltare 8

/-copii absenți 3

Aprecieri şi concluzii

Preșcolariii sesizează criteriile de formare a mulțimii dar, unii, întâmpină încă dificultăți în ceea ce
privește numărarea și identificarea cifrelor.
DATA: 10.09.2018

ACTIVITATEA: DŞ – CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: „ÎN CE ANOTIMP SUNTEM?”

FORMA DE REALIZARE: citire de imagini

FORMA DE EVALUARE: orală, scrisă

MATERIAL FOLOSIT: imagini specifice anotimpurilor, fişă de evaluare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să recunoască unele aspecte specifice anotimpurilor.


- să identifice elemente specifice ale anotimpului de toamnă.

ITEMI: 1.Identifică în imagini cele patru anotimpuri.

2. Explică schimbările din natură.

3. Prezintă elemente specifice anotimpului de toamnă

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1. Identifică corect imagini cu cele patru anotimpuri.

2. Explică corect argumentând părerile emise.

3.Identifică fructe și legume specifice anotimpului de toamnă.

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE.

1. Identifică cu ajutor imagini cu cele patru anotimpuri.

2. Explică neargumentat părerile emise.

3.Identifică cu sprijin fructe și legume specifice anotimpului de toamnă.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A D A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A D A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A D D D

8. DUMITRIU C IOANA A A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI D D D D

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A A A A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A D A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A D A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ / / / /

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A D A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN D D D D


20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A A

21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS D D D D

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN D D D D

24.RACU L CODRIN TUDOR / / / /

25. SANDU IB IULIA A A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A D A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

18

D-comportament în dezvoltare 5

/-copii absenți 3

Aprecieri şi concluzii

Preșcolarii sunt capabili să prezinte aspecte specifice ale anotimpurilor atât în natură cât și în viața
oamenilor . O bună parte dintre ei argumentează existența anumitor stări și acțiuni pe care le observă în
jurul lor frecvent sau le găsesc expuse în imagini. Ei sunt interesați de activitățile și elementele
anotimpului actual oferind detalii despre fructele și legumele cunoscute. Preșcolarii cu deficiențe de
vorbire întâmpină reale dificultăți în a-și exprima opinia.
DATA: 19.09.2018

ACTIVITATEA: DPM –EDUCAŢIE FIZICĂ

TEMA: „RESPECTĂ COMANDA!”

FORMA DE REALIZARE: exerciţii fizice

FORMA DE EVALUARE:prin probe practice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să execute corect mersul şi alergarea într-o direcţie indicată


- să se raporteze la un reper dat

ITEMI:1.Mergi în şir câte unu după educatatoare.

2.Aleargă spre uşă.

BAREM DE NOTARE (DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ):

COMPORTAMENT ÎNSUŞIT:

1.Merge corect în şir după educatoare în direcţia indicată.

2.Aleargă în direcţia indicată

COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE:

1.Merge după indicaţii repetate în direcţia dată.

2.Aleargă după indicaţii repetate în direcţia dată.


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE: ITEMI/COPII

Itemi componenţi Apreciere


globală
Numele şi prenumele copiilor I1 I2 I3 I4

1.ACHIȚULESEI CA MATIAS ANDREI A A A

2.BAILĂU C. ANASTASIA MARIA A A A

3. BOULEȚ AD ADRIAN DENIS A A A

4.CIORTESCU A ANDREEA SOFIA A A A

5.COTEANU CSG GEORGIA A A A


SORANA

6.CRISTEA VF ADELA A A A

7. DUMITRACHE SOFIA MARIA A D A

8. DUMITRIU C IOANA A A A

9. GENEȘ MC RAREȘ MATEI A A A

10. GRIGORESCU ȘC GEORGE A A A

11. HAIDĂU CR LUCA ADRIAN A A A

12. IACOB V SARA ELENA A A A

13. IFTIMIE DG DRAGOȘ EUSEBIU A D A

14. MAXIM EF TUDOR FLORIN / / /

15. MAZILU RG SEBASTIAN ANDREI A A A

16. MĂRGUȚĂ IP ALLIA MARIA A A A

17. MELNIC R DAYIDE RAREȘ A D A

18. MILITARU CC DAVID IONUȚ A A A

19. NĂDEJDE D MATEI ȘTEFAN A A A

20. NIȚESCU IO ANDREI TEODOR A A A


21. OBIANG NKA JP JEAN LOUIS A A A

22. PETRESCU ȘD ANDREI A A A

23. POPA C ȘTEFAN CRISTIAN A A A

24.RACU L CODRIN TUDOR / / /

25. SANDU IB IULIA A A A

26. VIERIU MA ALBERT A A A


ALEXANDRU MIHAIL

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Număr copii 26

A-comportament însuşit 24

D-comportament în dezvoltare 0

/- copii absenți 2

Aprecieri şi concluzii

Toți copiii au deprinderi de mers și alergare pe care le utilizează în mod corespunzător. Atitudinea față
de comanda dată este condiționată la unii copii de nivelul de dezvoltare al atenției voluntare cât și de
nivelul de integrare în rutina grupului școlar.
Plan de măsuri ameliorative:

 inserarea în cadrul activităților de educarea limbajului și a celor de educație muzicală a


exercițiilor pentru corectare a deficiențelor sesizate corespunzător de prof. logoped din
școală;
 efectuarea unui program de terapie logopedică cu acei copii care necesită acest lucru;
 executarea de jocuri de mișcare și orientare spațială care să stimuleze atenția și
coordonarea copiilor;
 realizarea de activități practice în care copiii să se familiarizeze și să își formeze atât
practic-gospodărești cât și deprinderea de a comunica, colabora, lucra în echipă și a
deveni mai atent la alteritate;
 conceperea de activități de consiliere atât pentru părinți cât și pentru copiii de la grupă
care să creeze un ambient educațional eficient stimulării dezvoltării preșcolarilor;
 conceperea de activități extrașcolare care să creeze conexiunea grădiniță – realitate
cotidiană și care să motiveze învățarea la preșcolari prin sesizarea de către aceștia a
utilității celor învățate;
 inițierea copiilor în activități cu invitați speciali care să aparțină unei anumite arii a
cunoașterii și care să creeze copiilor perspective în anumite domenii dar și posibilitatea
cunoașterii unor modele profesionale demne de urmat;
 organizarea de activități deschise cu părinții prin care copilul să poată fi apreciat pentru
eforturile sale în învățare iar părintele să păstreze o bună legătură cu mediul grădiniței;
 implicarea preșcolarilor în confecționarea de jocuri și obiecte utile care să antreneze în
mod integrat cunoștințele, capacitățile, deprinderile acestora;

S-ar putea să vă placă și