Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE ANUALĂ

GRUPA MIJLOCIE – G.P.P „ION CREANGĂ”

Prof.Crețu Viorica

Prof. Frăsîna Danisia

TEMA PROIECTE TEMATICE / TEMA SĂPTĂMÂNII DURATA


EVALUARE Săptămâna 1 10-14.09.2018
INIȚIALĂ Săptămâna 2 17-21.09.2018
Cine sunt/suntem? Eu, noi și lumea înconjurătoare. 24.09-19.10.2018
1. Din nou la grădiniță 1.(24-28.09.2018)
2. Familia mea 2.(1-5.10.2018)
3. Corpul meu 3.(8-12.10.2018)
4. Localitatea mea 4.(15-19.10.2018)
Când/cum și de ce se Toamnă darnică. 22.10-17.11.2018
întâmplă? 1. Mândră Toamnă 1.(22-26.10.2018)
2. Carnavalul fructelor 2.(5-9.10.2018)
3. Hora legumelor 3.(12-16.10.2018)
Cum este/a fost și va Cosmosul (T.S.I.) 19-23.11.2018
fi aici, pe Pământ? Cu ce călătorim?(T.S.I.) 26-30.11.2018
Pe cărările iernii 3-21.12.2018
1. Iarna 1.(3-7.12.2018)
2. Jocurile iernii 2.(10-14.12.2018)
3. Moș Crăciun 3.(17-21.12.2018)
A fost odată... 14-26.01.2019
1. Strămoșii noștri 14-18.01.2019
2. În lumea dinozaurilor 21-25.01.2019
EVALUARE SUMATIVĂ SEM. I 28.01-1.02.2019
Prietenii noștri 11.02-1.03.2019
1. Animale domestice 1.(11-15.02.2019)
2. Animale salbatice 2.(18-22.02.2019)
3. Lumea apelor 3.(25.02-1.03.2019)
Cu ce și cum Primăvară, bine ai venit! 4 – 29.03.2019
exprimăm ceea ce 1. Pe aripi de primăvară 1.(4-8.03.2019)
simțim? 2. De ziua mamei 2.(11-15.03.2019)
3. Vitamine de primăvară 3.(18-22.03.2019)
4. Arte frumoase 4.(25-29.03.2019)

Cum este/a fost și va Micii ecologiști (T.S.I.) 1-5.04.2019


fi aici, pe Pământ? La Paști (T.S.I.) 8-12.04.2019

ȘCOALA ALTFEL 15-19.04.2019


Cine și cum Învăț de pe acum 6-24.05.2019
planifică/organizează 1. Răsplata muncii 1.(6-10.05.2019)
o activitate? 2. Meserii/profesii 2.(13-17.05.2019)
3. Să călătorim! 3.(20-24.05.2019)
Ce și cum vreau să Să fii mândru de mine! 27-31.05.2019
fiu? 1. 112- Să mă ajute cineva!
EVALUARE 1 iunie – La mulți ani, copile! 3-7.06.2019
FINALĂ Vine vacanța mare! 10-14.06.2019

Nr. ............din...............2018

Doamnă Director,

Subsemnata Crăciun (căs. Frăsîna) Danisia personal didactic în învățământ, localitatea


Iași, jud. Iași, funcția didactică profesor pentru învățământul primar și preșcolar, având
domiciliul în Iași, jud. Iași, Șos. Tudor Neculai nr.3, telefon 0757125253 vă rog să-mi aprobați
evaluarea dosarului pentru „Sistemul de acumulare, recunoașterea și echivalarea creditelor
profesionale transferabile”, acumulate în perioada 2015-2018, în conformitate cu OMECTS nr.
5562/ 07.10.2011. Alăturat vă înaintez dosarul cu documente justificative pentru recunoașterea și
echivalarea creditelor transferabile.

Vă mulțumesc!
Iași

18.10.2018

Declarație pe propria răspundere

Subsemnata Crăciun (căs. Frăsîna) Danisia personal didactic în învățământ, localitatea


Iași, jud. Iași, funcția didactică profesor pentru învățământul primar și preșcolar, având
domiciliul în Iași, jud. Iași, Șos. Tudor Neculai nr.3, telefon 0757125253, legitimată prin CI,
seria MZ, nr. 269658, CNP 2840221374545 declar pe propria răspundere că am promovat
examenul de licență specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, Univ.„A.I.Cuza”, Iași, sesiunea iulie 2018. Menționez că am
promovat examenul cu media 9,50.

Întocmită într-un exemplar pe proprie răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt


pedepsite conform legii.

Data
Semnătura