Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT TEMATIC

TEMA DE STUDIU: ..................................................................................


NIVELUL: ...................................................................................................
ARGUMENT:...............................................................................................

DURATA: .....................................................................................................
LOC DE DESFĂŞURARE: .........................................................................
SCOPUL: .......................................................................................................

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE


- Domeniul Limbă şi comunicare

- Domeniul Ştiinţe

- Domeniul Om şi societate

- Domeniul Estetic şi creativ

- Domeniul Psihomotric
METODE ŞI PEOCEDEE: .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
MIJLOACE DIDACTICE: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
FORME DE ORGANIZARE: ...............................................................................................................
HARTA PROIECTULUI:

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce vrem să aflăm?


CENTRE DE INTERES PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

PERSOANE IMPLICATE: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

FORME DE EVALUARE ŞI DISEMINARE: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

RESURSE BIBLIOGRAFICE: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….......