Sunteți pe pagina 1din 15

EVALUARE SUMATIVĂ SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I, GRUPA____________ AN ȘCOLAR ________________

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE DOMENII EXPERENȚIALE

ACTIVITĂȚI PE DOMENII
TEMA ACTIVITĂȚILOR – MIJLOACE DE EVALUARE
EXPERENȚIALE
1. „În țara poveștilor” – convorbire cu suport ilustrativ (poveștile: „Capra cu trei iezi”, „Punguța cu
Domeniul Limbă și
doi bani”, „Cei trei purceluși”, „Albă ca zăpada”, „Ursul păcălit de vulpe”, etc.);
Comunicare
2. „Cine recită cel mai bine?” – joc exercițiu – concurs (poeziile învățate pe semestrul I);
Educarea limbajului
3. „Propoziții – cuvinte - sunete” – joc didactic.
Domeniul Știință 1. „Răspunde repede și bine!” – joc didactic – evaluare;
Activitate matematică 2. „Ce este și ce nu este la fel” – joc exercițiu – cu trusa logică.
Domeniul Știință 1. „Când se întâmplă și de ce?” – joc didactic – exercițiu (cu referire la anotimpurile toamnă și iarnă);
Cunoașterea mediului 2. „Spune ce sunt” – joc didactic – exercițiu (fructe, legume, flori, obiecte de toaletă, alimente).
Domeniul Om și Societate 1. „Așa da, așa nu!” – concurs de ghicitori și proverbe privind comportamentul pozitiv și negativ
Educație pentru societate abordat.
Domeniul Om și Societate
1. „Tablou de iarnă” – evaluarea tehnicilor de lucru diferite (îndoire, înnodare, mototolire, lipire).
Activități practice
Domeniul Estetic și Creativ
1. „Cântece îndrăgite de copii” – repetarea cântecelor și jocurilor cu cântec învățate pe semestrul I;
Educație muzicală
DESEN
Domeniul Estetic și Creativ 1. „Scene din povești” - pictură
Activitate artistico-plastică MODELAJ
1. „Scene din povești” - modelaj
Domeniul Psiho - Motric 1. „Sportivii la concurs” – evaluarea mișcărilor motrice utilitar – aplicative învățate (mers, alegare,
Educație fizică săritură, aruncarea mingii).
TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE


COMUNICARE ORALĂ
1. Probă pentru determinarea deficiențelor de vorbire: „Ce este acesta?” – joc exercițiu.
Comportamente urmărite:
- să recunoască obiectele de pe jeton;
- să pronunțe corect toate sunetele din cuvântul respectiv.
Instructaj: copilul ridică jetonul și denumește obiectul de pe el în următoarea ordine:
- jgheab, pumn, creangă, stradă, floare, vreau, toamnă, iarnă.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

2. Probă pentru determinarea volumului vocabularului copiilor: „Eu spun una, tu spui multe.” – joc
exercițiu.
Comportamente urmărite:
- să denumească corect imaginile de pe jeton;
- să folosească corect singularul și pluralul (măr – mere, copil – copii, fruct - fructe).
Instructaj: un copil ridică jetonul cu un obiect indicat; la întrebarea „Cine are mai multe obiecte
asemănătoare?”, copiii cu mai multe obiecte pe jeton îl ridică.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

EXPRESIVITATEA ȘI CREATIVITATEA LIMBAJULUI


3. Probă pentru determinarea fluenței, expresivității, creativității în vorbire:
3.a. „Cine recită cel mai bine?” – joc exercițiu
Comportament urmărit: să extragă un bilețel din coșuleț, să recite poezia pe care i-am citit-o de pe
bilețel, să continue poezia începută de mine, să respecte intonația, ritmul și pauza.
Instructaj: recită clar și expresiv cu/ fără ajutor din partea educatoarei, poezii învățate anterior.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

3.b. „În țara poveștilor” –convorbire


Comportamente urmărite:
- să recunoscă personajele din fișa de evaluare;
- să spună din ce poveste fac parte;
- să asocieze fiecărui personaj o imagine din a doua coloană din fișa de evaluare.
Instructaj: Le-am prezentat fișa de evaluare și pe rând comportamentele urmărite.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

3.c. „Propoziții – Cuvinte - Sunete” – joc didactic – exercițiu


Comportamente urmărite:
- să formuleze propoziții cu două- trei cuvinte;
- să stabilească numărul cuvintelor în propoziție;
- să identifice și să recunoască sunetul inițial dintr-un cuvânt dat.
Instructaj: formulează o propoziție cu 2-3 cuvinte, stabilește numărul cuvintelor în propoziție,
identifică sunetul inițial al unui cuvânt dat.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.
TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – ACTIVITATE MATEMATICĂ


PROBA I: Recunoaște și descrie figurile geometrice. „Ce este și ce nu este la fel” – joc exercițiu
Comportamente urmărite:
- să recunoască formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi;
- să sesizeze asemănări și deosebiri dintre două piese
Instructaj: se lucrează individual cu trusa logică.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

PROBA II: Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numerele și cifrele.


„Rezolvă repede și bine” – joc didactic – exercițiu
Comportamente urmărite:
- să numeroteze merele din șir;
- să coloreze cu roșu primul, al 3-lea și al 5-lea măr, cu galben al 2-lea, al 4-lea și al 6-lea;
- să descopere care sunt vecinii cifrelor 4 și 6
- să coloreze tot atâtea pătrate cât îi arată cifra;
- să formeze grupe cu 5 și cu 6 obiecte.
Instructaj: se lucrează individual pe fișă.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

PROBA III: Dezvoltarea capacității de rezolvare de probleme prin achiziții de strategii adecvate
„Răspunde repede și bine” – joc exercițiu
Comportamente urmărite:
- să deseneze tot atâtea obiecte într-o grupă cât le arată cifra din căsuță;
- să asocieze cifra la numărul de obiecte care corespunde grupei respective.
Instructaj: se lucrează individual pe fișă.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

PROBA IV: Determinarea pozițiilor spațiale. „Spune unde ai așezat jucăria?” – joc exercițiu
Comportamente urmărite:
- să recunoască simbolurile operațiilor de pe fișă (+, -, =);
- să utilizeze termenii de adunare și scădere;
- să efectueze operații simple de adunare și scădere cu 1-2 unități;
- să scrie cifra corespuzătoare operațiilor de pe fișă.
Instructaj: se lucrează individual pe fișă.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.
TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – CUNOAȘTEREA MEDIULUI

I. Probă pentru cunoașterea plantelor. „Spune ce sunt” – joc didactic – exercițiu (fructe, legume,
flori, obiecte de toaletă și alimente)

Comportamente urmărite:
- să se verifice capacitatea de generalizare a copiilor;
- să denumească categoria de: fructe, legume, flori, obiecte de toaletă și alimente.

Instructaj:
1. Spune ce sunt: mărul, para, nuca, strugurele? (fructe).
2. Spune ce sunt: roșia, ardeiul, varza, vânăta, cartoful, ceapa? (legume).
3. Spune ce sunt: crizantema, tufănica, dalia, garoafa ... etc.? (flori).
4. Spune ce sunt: săpunul, periuța de dinți, pasta, prosopul, piptănul, ... etc.? (obiecte de toaletă).
5. Spune ce sunt: pâinea, laptele, carnea, uleiul, ... etc.? (alimente).

Proba s-a aplicat individual.

Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

II: Probă de cunoaștere și descriere a unor elemente componente ale lumii înconjurătoare. „Când
se întâmplă și de ce?” – joc didactic – exercițiu

Comportamente urmărite:
- să identifice și să descrie imagini ale anotimpurilor;
- să diferențieze fructele de legume;
- să recunoască și să diferențieze florile din anotimpul de toamnă;
- să recunoască anotimpurile și să descrie aspectele caracteristice acestora.

Instructaj: se lucrează individual pe fișă.

Proba s-a aplicat individual.

Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.
TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE – EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

PROBA I: „Așa da, așa nu” – concurs de ghicitori și proverbe privind comportamentul pozitiv
sau negativ
Comportamente urmărite:
- să răspundă la ghicitorile și proverbele prezentate în imagini;
- să cunoască și să respecte norme de comportare în societate;
- să-și exprime opinia cu privire la consecințele pozitive sau negative ale unor comportamente.
Instructaj:
- răspunde la ghicitorile și proverbele prezentate;
- acceptă și respectă regulile stabilite pentru grupul de copii;
- conștientizeză consecințele pozitive și negative ale comportamentului său asupra celor din jur.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE


ACTIVITĂȚI PRACTICE ȘI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ

PROBA I: Tablou de iarnă – evaluarea tehnicilor de lucru diferite – îndoire, mototolire, lipire
Comportamente urmărite:
- să lipească diferite forme pe suprafețe, realizând colaje;
- să ducă la bun sfârșit lucrarea începută.
Instructaj: se lucrează individual pe fișă.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.
TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE PLASTICĂ (desen, modelaj)

PROBA I: Scene din povești – desen/ pictură.


Comportamente urmărite:
- să discrimineze culori după criterii asociate unor aspecte întâlnite în poveștile învățate;
- să aplice culoarea pe o suprafață liberă;
- să obțină efecte plastice prin îmbinarea culorilor de bază.
Instructaj: veți desena pe foaia de hârtie o scenă care v-a plăcut mai mult dintr-o poveste.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

PROBA II: „Îmi place să modelez” – personaje din povești - modelaj.


Comportamente urmărite:
- să recunoască și să denumească materialele folosite;
- să redea teme plastice specifice modelajului.
Instructaj: veți modela un personaj dintr-o poveste cunoscută.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

PROBA III: „Proba omulețului” - desen.


Comportamente urmărite:
- să deseneze un copil;
- să realizeze cap, trunchi, picioare, brațe;
- să deseneze la cap: ochi, gură, nas.
Instructaj: desenați un copil.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE MUZICALĂ

PROBA I: Cântece îndrăgite de copii – repetarea cântecelor învățate în semestrul I.


Recunoaște și mergi cum bat – joc ritmic.
Comportamente urmărite:
- să recunoscă cântecul ascultând un fragment melodic;
- să interpreteze cântece scurte, respectând înălțimea sunetelor;
- să recunoască după un fragment melodic jocul cu cântec;
- să execute mișcări ritmice pe melodie, sugerate de text;
- să meargă mai repede, mai încet sau mai rar după bătăile din palme.
Instructaj:
- ascultați cu atenție ce cânt eu;
- voi trebuie să recunoașteți melodia și s-o cântați;
- mergeți cum bat eu din palme.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.

TESTARE SUMATIVĂ – GRUPA MARE

DOMENIUL EXPERENȚIAL: PSIHOMOTRIC – EDUCAȚIE FIZICĂ

PROBA I: „Sportivii la concurs” – evaluarea mișcărilor motrice utilitar – aplicative învățate


mers, alergare, săritură, aruncare;
Comportamente urmărite:
- să execute exerciții de mers și alergare păstrând poziția corectă;
- să execute corect și rapid diferite mișcări la comandă, raportându-se la un reper dat;
- să sară pe o distanță de 5 metri pe piciorul stâng, apoi pe cel drept;
- să nu balanseze brațele în timpul săriturii;
- să nu devieze de la linia dreaptă mai mult de 50 cm.
Instructaj:
- execută relativ corect mersul și alergarea;
- ridică brațele, sare ca mingea, stă într-un picior;
- aleargă spre reperul dat.
Proba s-a aplicat individual.
Rezultate: total copii testați ......... din care: ......... comportamente atinse,
......... comportamente în dezvoltare.
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________
DOMENIUL EXPERENȚIAL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE – EDUCAREA LIMBAJULUI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să recite o poezie cunoscută A


respectând intonația, ritmul și
pauza. D
Să pronunțe corect toate A
sunetele dintr-un cuvânt dat. D
Să folosească corect singularul A
și pluralul. D
Să recunoască personajul de pe A
fișă din prima coloană. D
Să spună din ce poveste fac A
parte personajele. D
Să asocieze fiecărui personaj o A
imagine din a doua coloană din
fișa de evaluare. D
Să formuleze propoziții cu două A
– trei cuvinte pe baza unor
imagini date. D
Să stabilească numărul A
cuvintelor în propoziție D
Să recunoască sunetul inițial A
dintr-un cuvânt dat. D
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D
Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________
DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – ACTIVITATE MATEMATICĂ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să recunoască formele A
geometrice: cerc, pătrat, triunghi D
Să sesizeze asemănări și A
deosebiri dintre 2 piese. D
Să numere înainte – înapoi în A
limitele 1 - 6. D
Să numeroteze merele din șirul A
dat pe fișă. D
Să coloreze cu roșu primul, al 3- A
lea, al 5-lea, cu galben al 2-lea,
al 4-lea și al 6-lea obiect. D
Să recunoască vecinii unui A
număr dat (4 și 6). D
Să coloreze tot atâtea pătrate cât A
arată cifra. D
Să deseneze în spațiul dat mai A
mult sau mai puțin cu o unitate D
Să recunoască simbolurile A
operațiilor efectuate. D
Să scrie cifra corspunzătoare A
operațiilor de pe fișă. D
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D

Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________


DOMENIUL EXPERENȚIAL: ȘTIINȚĂ – CUNOAȘTEREA MEDIULUI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să identifice și să descrie A
imagini ale anotimpurilor:
D
iarna și toamnă.
Să descrie aspecte A
caracteristice acestor două
D
anotimpuri.
Să diferențieze fructele de A
legume. D
Să recunoască animale A
domestice și sălbatice și să
D
le diferențieze.
Să denumească categorii A
de fructe, legume, flori. D
să denumească categorii de A
obiecte de toaletă și
D
alimente.
TOTAL A
COMPORTAMENTE
ATINSE ȘI ÎN D
DEZVOLTARE
Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________


DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE – EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să răspundă la ghicitorile A
și proverbele prezentate în
D
imagini
Să cunoască și să respecte A
norme de comportare în
D
societate
Să-și exprime opinia cu A
privire la consecințele
pozitive sau negative ale D
unor comportament
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D
DOMENIUL EXPERENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE – ACTIVITĂȚI PRACTICE ȘI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
Să lipească diferite forme A
pe suprafețe, realizând
colaje. D
Să ducă la bun sfârșit A
lucrarea începută. D
Să mențină acuratețea A
lucrării. D
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D
Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________


DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE PLASTICĂ (desen - modelaj)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să aplice culoarea pe o A
suprafață liberă. D
Să obțină efecte plastice A
prin îmbinarea culorilor. D
Să redea forme de A
dimensiuni și culori
diferite prin aplicarea unor D
tehnici ale modelajului.
A
Să redea corpul unui copil.
D
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D
DOMENIUL EXPERENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV – EDUCAȚIE MUZICALĂ
Să asculte și să A
interpreteze cântece scurte,
respectând înălțimea D
sunetelor.
Să execute mișcări ritmice A
pe melodie sugerate de
D
text.
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D

Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR EVALUĂRII SUMATIVE – SEMESTRUL I – GRUPA _______________ AN ȘCOLAR ___________


DOMENIUL EXPERENȚIAL: PSIHOMOTRIC – EDUCAȚIE FIZICĂ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

COMPORTAMENTE
MĂSURABILE

Să execute exerciții de A
mers și alergare păstrând
D
poziția corectă a corpului.
Să execute corect și rapid A
mișcări la comandă,
raportându-se la un reper D
dat.
Să sară pe o distanță de 5 A
metri pe piciorul stâng
D
apoi pe cel drept.
TOTAL COMPORTAMENTE A
ATINSE ȘI ÎN DEZVOLTARE D
Legendă:
A – Comportament atins Educatoare,
D – Comportament în dezvoltare

GRĂDINIȚA ________________________
LOC. ________________, JUD. _____________________

CENTRALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE DE COPII ÎN URMA EVALUĂRII SUMATIVE


AN ȘCOLAR _____________________ GRUPA _______________________

NR. COMPORTAMENTE MĂSURABILE


CRT ACTIVITĂȚI EXPERENȚIALE Comportament Comportamente în
Total copii
. e atinse dezvoltare
I. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
ACTIVITATE MATEMATICĂ
II. DOMENIUL ȘTIINȚĂ
CUNOAȘTEREA MEDIULUI
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
III. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITATE PRACTICĂ
DOMENIUL ESTETIC ȘI EDUCAȚIE MUZICALĂ
IV. DESEN
CREATIV EDUCAȚIE PLASTICĂ
MODELAJ
V. DOMENIUL PSIHOMOTRIC EDUCAȚIE FIZICĂ

EDUCATOARE,
__________________