Sunteți pe pagina 1din 6

Grupa mare

Cadru didactic : Oprea Alexandra

Tema activitaţii : ,, Balada unui greier mic ’’ de George Topârceanu


Denumirea activității : Educarea limbajului
Mijloc de realizare : memorizare
Tipul activităţii : transmitere de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale :

O1 – să recite corect si cat mai expresiv, respectand intonaţia, ritmul si pauzele necesare;
O2 – să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte si expresii noi;
O3 – să inţeleaga mesajul poeziei ;
O4 – să recunoască personajul principal al poeziei (greierele);
O5 – să memoreze logic poezia “Balada unui greier mic” ;

Strategii didactice :
a) Metode şi procedee : explicatia , conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea ,exerciţiul .
b) Materiale didactice : imagini cu personajele din poezie, suportul cadru pe care stau imaginile.

Organizarea conţinutului : secvenţială ;

Modul de intervenţie al cadrului didactic : permanent ;

Forma de organizare : frontal si individual .

DURATA : 20-25 minute.


Demers didactic

ETAPELE OB. CONTINUT STRATEGII


ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIV DIDACTICE/
EVALUARE

1.Moment Copiii vor fi antrenaţi in aranjarea scăunelelor


organizatoric in semicerc. Se va aerisi sala de grupă şi se va
pregăti materialul didactic.

2.Captarea atentiei Se va realiza prin interpretarea unei strofe din


cantecul “A ruginit frunza din vii ” :
« A ruginit frunza din vii
Si rândunelele au plecat
Pustii sunt lanuri şi câmpii
Pustii sunt horele din sat . »

Îi voi anunţa pe copii că astăzi vom învăţa o Explicaţia


3.Anuntarea temei poezie despre ce se întâmplă cu unele
si a obiectivelor vieţuitoare în acest anotimp. Poezia se

2
numeşte ,, Balada unui greier mic ’’ , de
George Topârceanu.

4. Dirijarea Recitare Balada unui greier mic


invăţării a poeziei de George Toparceanu
model de
către
doamna Peste dealuri zgribulite,
educatoa Peste ţarini zdrenţuite,
re A venit aşa, deodată,
Toamna cea intunecată.
…………………….
Doar pe coastă, la urcuş,
Din casuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat in tuş
Si pe-aripi pudrat cu brumă,
_ Cri, cri, cri
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun
Ca puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut,
La vecina mea furnică,

3
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut...
Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfarşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a ispravit...
O3 _ Cri, cri, cri
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necajit !

Se va recita inca o dată poezia, de această Explicaţia


O2 dată folosindu-se imaginile. Li se va explica Conversaţia
O4 copiilor conţinutul de idei precum si cuvintele
noi şi expresiile din text (zgribulite,
zdrenţuite, humă, tuş, brumă). Se va mai
recita 1-2 ori poezia model, de educatoare.
Frontala
Obiectiv considerat
realizat dacă copiii
inţeleg suferinţa
greieraşului.

4
Memorar Poezia va fi memorată pe unităţi logice. Se va
O5 ea repeta prima strofă, apoi se trece la Exerciţiul
efectivă următoarea, care va fi repetată împreună cu
a poeziei prima pentru fixarea in memorie a Obiectiv considerat
fragmentelor logice in succesiunea lor realizat dacă se
firească ş.a.m.d. memorează logic cea
mai mare parte a
poeziei.
Frontala şi individuală

5.Obtinerea Recitare Memorarea poeziei se realizează pe grupe Exerciţiul


performantei a corectă (greieraşii şi furnicuţele) apoi cu 2-3 copii sau
a poeziei pe roluri cu ajutorul doamnei educatoare.
şi fixarea Frontala şi individuală
conţinut Obiectiv realizat dacă
ului de copiii recită respectand
idei intonaţia, ritmul şi
pauzele necesare, cu
cat mai puţin ajutor din
partea educatoarei.

5
Se fixează titlul, autorul şi personajul Discuţia colectivă
7.Asigurarea principal.
retenţiei si a Frontală
transferului

8.Evaluarea Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Observatia


activităţii activităţii.
Aprecierea verbala