Sunteți pe pagina 1din 14

Perioada: 2 săptămâni (S14 – S15) → 03.06.2019 – 14.06.

2019

SEM. II
Competenţe
Ziua Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenta, ziua, data,meteo, Planurile mele de vacanță a. auxiliar, fișe de lucru, Observare
1.1, 2.2., 3.1. agenda zilei, impresii creioane colorate, laptop sistematică
Dezvoltare emoțională și b. conversaţia, explicaţia,
- discuții despre planurile de vacanță
AVAP - identificarea locului în care persoanele ilustrate doresc socială exercițiul, joc de rol
2.2. c. activitate frontală, pe
să-și petreacă vacanța (labirint)
MM - colorarea obiectelor care se pot lua la mare grupe, individuală
2.1. - joc de rol ,,La țară la bunici”
- realizarea unui desen cu locul unde vor să-și petreacă
vacanța și cu persoanele de care sunt însoțiți
- întocmirea unui program de activități pentru o zi de tabără
la munte
- audierea cântecului: ,,Vacanța mare”
JOC: ,,Cărarea buclucașă”

1
CLR - realizarea unui dialog între copii și vânzătoare, pe baza La cumpărături a. manual, fișe de lucru, Temă de lucru în
1.1, 1.2., 1.3. imaginii din manual laptop, videoproiector clasă:
2.1, 2.4., 3.1. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora Sunetul k, literele de tipar b. conversaţia, explicaţia, - identificarea
în silabe k / K și litera de mână k exerciţiul, metoda literei k și a
DP - identificarea sunetului ,,k” în silabe fonetico- analitico – cuvintelor scrise
2.2. - asocierea sunetului ,,k” cu literele ,,k, K” Dialogul sintetică, observarea
corect
MEM - observarea imaginilor şi citirea literei iniţiale Scrierea corectă a cuvintelor dirijată
5.2. - citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor, despărţirea care conţin litera ,,k” c. activitate frontală,
AVAP acestora în silabe individuală
2.2. - exerciţii de identificare a sunetelor care compun fiecare
silabă
- exemplificarea de cuvinte care încep / se termină/conţin
2 ORE sunetul ,,k” şi stabilirea poziţiei acestuia
- completarea unor casete cu silabe potrivite, pentru a forma
cuvinte
- exerciții de fonetică şi vocabular
- stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de
mână
- scrierea literelor ,,k, K” de mână
- exerciii de transcriere, copiere, dictare
- exerciţii de identificare a literelor ,,k, K” de tipar şi de
mână
- ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii
- formularea unor enunțuri cu cuvinte date
- citirea textului ,,Problema”
- formularea răspunsului problemei într-un enunţ
- copierea problemei în caiet
- compunerea unei probleme, folosind cuvinte date
- alcătuiri de propoziții după imagini date
- citirea unor probleme date și scrierea întrebărilor
corespunzătoare
- realizarea unei liste de cumpărături (de la magazinul
Kaufland)
- colorarea unor variante corecte (5 kilograme de orez, 10
kilometri de ceapă etc.)
Concurs: ,,Cât de multe știi despre koala/kiwi/karate?”

2
MM - audierea unor cântece pentru copii Audierea unor cântece a. laptop, CD Interpretare
2.1.,3.1, 3.2. - intonarea unor cântece audiate interpretate de copii b. conversația, vocală
- exerciţii de mişcări libere sugerate de textul şi ritmul explicația,
CLR cântecelor audiate demonstrația, exercițiul
2.3. - interpretarea cântecului ,,Stă la geam o păsărică” (din c. frontală, individuală,
folclorul copiilor) pe grupe
Marţi MEM - denumirea și desenarea figurilor geometrice / corpurilor Se apropie vacanța mare a. manual, culegere, fișe Autoevaluare
1.1., 2.2., 3.1., geometrice de lucru controlată
4.1., 5.1. - completarea unor desene cu figuri / corpuri geometrice RECAPITULARE FINALĂ I b. conversaţia, exerciţiul,
- completarea unui tabel cu numărul corpurilor geometrice Figuri și corpuri geometrice. explicaţia, munca
dintr-o mulțime dată Date. Corpul omenesc independentă, jocul
CLR - identificarea numărului de fețe și forma corpurilor didactic, problematizarea
1.4. geometrice c. activitate frontală,
AVAP - citirea datelor unei probleme dintr-un tabel, rezolvarea individuală, pe grupe
2.2. acesteia
- colorarea (după un cod al culorilor) unor figuri / corpuri
geometrice după un criterii date (interior/oblică/sub etc.)
- identificarea numelui și poziției unor copii, după repere
date
- completarea unui tabel cu denumirile unor figuri / corpuri
geometrice
- identificarea părților scheletului uman
CLR - intuirea imaginii din manual Scrisoarea a. manual, auxiliar Evaluare după
1.1., 1.2.,1.3., - exerciții de observare , recunoaştere şi pronunţie a numelor Sunetele şi literele ,,q, Q, w, b. conversaţia, explicaţia, modul de
2.1, 2.4., 3.1. personajelor din imagine W, y, Y” de tipar şi de mână exerciţiul, metoda rezolvare a
- asocierea sunetelor ,,q, w, y” cu literele ,,q, Q, w, W, y, Y” fonetico- analitico – sarcinilor de lucru
DP de tipar şi de mână Scrisoarea sintetică, problematizarea
3.1. - exerciţii de citire a unor cuvinte care conţin literele ,,q, Q, Scrierea corectă a cuvintelor c. activitate frontală,
AVAP w, W, y, Y” de tipar care conţin literele ,,q, w, y” individuală
2.2. - scrierea literelor ,,q, Q, w, W, y, Y” de mână
- transcrierea numelor unor personaje din desene animate
2 ORE - citirea textului ,,Scrisoarea”
- discuții despre modul de redactare a unei scrisori
- copierea scrisorii
- redactarea unei scrisori pentru o persoană dragă
- citirea textului ,,Mowgli”
- transcrierea a patru nume din text
- redactarea unei povești / poezii despre un personaj preferat

3
EFS - explicatii, demonstratii; Jocuri recreative - mingi Observare
2.2., 3.1., 3.3. - respectarea regulilor; ,,Cursa paianjenului" ,,Podul - jaloane sistematică
- jocuri pe echipe; umblator" ,,Merg pe strada" - teren marcat
CLR - corectari, aprobari, dezaprobari ,,Puii de cuc"
1.2.
Miercuri

MEM - identificarea numerelor pare / impare Se apropie vacanța mare a. manual, culegere, fișe Evaluare după
1.1., 1.2., 1.3., - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau de lucru rezolvarea
2.1., 4.1., 5.1. eliminarea unui număr de unităţi RECAPITULARE FINALĂ II b. conversaţia, exerciţiul, sarcinilor de lucru
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine dintre cardinalele a explicaţia, munca
CLR două mulţimi Numere naturale de la 0 la independentă, jocul
1.4. - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor numere date 100. Corpul omenesc didactic, problematizarea
AVAP - recunoaşterea şi localizare organelor interne majore ale c. frontală, individuală
2.2. omului
- asocierea organelor interne cu părțile scheletului uman care
le adăpostește
- identificarea zonelor unde se găsesc organele interne
majore, pe propriul corp
- identificarea poziției unor obiecte (sus, stânga, spate etc.)
- colorarea unor numere, după criterii date
AVAP - rememoarea activităţilor desfăşurate cu diferite ocazii: Foto-film a. poze de la diferite Observarea
1.1;1.3., 2.2.; 2.3., excursii, drumeţii, activităţi desfăşurate în clasă, 8 Martie, Colegii mei activităţi, coli, lipici, sistematică
2.4. iarna etc. foarfecă, creioane - aprecieri
- realizarea unui foto-film, pe baza fotografiilor realizate la colorate, carioci individuale
CLR desfăşurarea activităţilor b. conversaţia euristică,
1.4. - expunerea lucrărilor realizate demonstraţia, exerciţiul
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place cel c. activitate frontală, în
mai mult? De ce? grup, individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

4
Joi MEM - aflarea unor sume / diferențe, respectând anumite condiţii Recapitulare finală a. manual, culegere, fișe Observare
1.1.;1.3.; 1.4.; - compararea a două sume / diferențe de lucru sistematică
1.6. 3.1.; 3.2.; - rezolvare de probleme Adunarea și scăderea în b. conversaţia, exerciţiul,
4.1., 5.2. - completarea unor tabele cu sume / diferențe concentrul 0 – 100. Plante și explicaţia, munca
corespunzătoare animale. Probleme. independentă, jocul
- aflarea unor sume / diferențe; efectuarea probei acestora didactic, problematizarea
CLR - fixarea locului fiecărui organ intern al unui animal c. frontală, individuală,
1.2.; 2.1. - verbalizarea rolului pe care în are fiecare organ intern în perechi
- asocierea organelor interne cu obiecte cu rol asemănător
AVAP - compunere și rezolvare de exerciții respectând condiții date
1.3. - desenarea unor părți lipsă ale plantelor ilustrate
- numirea părților componente ale plantelor
- verbalizarea rolului pe care îl are fiecare parte componentă
- numerotare imaginilor, după etapele de creștere
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru creșterea
și dezvoltarea unei plante
- completarea unui tabel cu date referitoare la plante
CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii române Alfabetul limbii române a. manual, auxiliar, fișe Observare
1.1., 1.2.,1.3., - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului de lucru sistematică
2.1, 2.4., 3.1. - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date b. conversaţia, explicaţia,
- identificarea numărului de cuvinte ale enunţului exerciţiul, metoda
DP - despărţirea cuvintelor în silabe fonetico- analitico –
3.1. - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică sintetică, problematizarea
AVAP - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii române c. activitate frontală,
2.2. - exerciţii de scriere de propoziţii în care toate cuvintele să individuală
înceapă cu aceeaşi literă
2 ORE - completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite
- corectarea unor greşeli şi transcrierea corectă a
propoziţiilor
- scrierea / colorarea unor personaje din povești, desene
animate în ordine alfabetică
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului limbii române

5
AVAP - rememoarea activităţilor desfăşurate cu diferite ocazii: Foto-film a. poze de la diferite Observarea
1.1;1.3., 2.2.; 2.3., excursii, drumeţii, activităţi desfăşurate în clasă, 8 Martie, Colegii mei activităţi, coli, lipici, sistematică
2.4. iarna etc. foarfecă, creioane
- realizarea unui foto-film, pe baza fotografiilor realizate la colorate, carioci
CLR desfăşurarea activităţilor b. conversaţia euristică,
1.4. - expunerea lucrărilor realizate demonstraţia, exerciţiul
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place cel c. activitate frontală, în
mai mult? De ce? grup, individuală
Vineri CLR - audierea poeziei Vine vara cu vacanță, de a. fișe de lucru Observare
1.3., 2.2. 3.1., 4.2. - discuții pe baza poeziei audiate Emilia Plugaru b. conversația, explicația, sistematică
- exemplificarea locurilor unde vor merge în vacanță exercițiul, cadranele
AVAP - relatarea unei întâmplări din vacanță c. frontală, individuală
2.2. - completare de enunțuri lacunare cu informații din text
- colorarea unor imagini
Joc de rol: ,,La mare”

6
MEM - efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, în Recapitulare finală a. manual, culegere, fișe Interevaluare
1.1, 1.2., 1.3, concentrul 0-100, fără / cu trecere peste ordin, respectând de lucru
1.4., 1.5., 1.6., algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor Adunarea și scăderea în b. conversaţia, exerciţiul,
3.1., 4.1., 5.2. - rezolvare de probleme concentrul 0 – 100. Probleme. explicaţia, experimentul,
- utilizarea unor termeni matematici: sumă sau total, cu atât Transformări ale apei. Surse munca independentă,
CLR mai mare / măriţi numărul cu...,descăzut, scăzător, diferență, de energie jocul didactic,
1.2. cu atât mai mic / miciți numărul cu... problematizarea, floare
AVAP - exerciţii de calculare a sumei / diferenței şi de verificarea de lotus, cubul
2.2. rezultatului obţinut prin operația inversă c. frontală, individuală, pe
- completarea unor adunări cu termenul lipsă grupe
- ordonare crescătoare / descrescătoare a sumelor /
diferențelor obținute
- observarea unor imagini care redau procese de
transformare a apei; numirea acestora
- realizarea unor experimente care să pună în evidenţă
transformări ale apei
- verbalizarea a ceea ce este solidificarea, topirea,
evaporarea și fierberea
- realizarea unor desene sugestive pentru fiecare proces
- numirea surselor de energie reprezentate prin imagini
- exemplificarea unor obiecte care funcționează cu energie
electrică
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date
- identificarea și colorarea unor sume / diferențe corecte etc.

MM - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Mişcare pe muzică a. laptop, boxe, cântece Observare
2.1.,3.1, 3.2. afectivă pentru copii sistematică
- exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritmul şi de textul b. conversația,
melodiei explicația, demonstrația,
CLR - mişcarea liberă, mişcarea dirijată exercițiul
1.1. - mişcarea diferenţiată pe grupe (personaje) c. act. frontală, pe grupe,
Cântec: ,,Dansul, Iepuraşul Ţup” de Gh.Ciorănescu individuală
Jocuri cu cântec –în aer liber
EFS - explicatii, demonstratii Jocuri recreative - bete Aprecieri verbale
2.2., 3.1., 3.3. - respectarea regulilor ,,Leapsa pe - minge globale și
- jocuri pe echipe ghemuite" ,,Soarecele si - franghii individuale
CLR - corectari, aprobari, dezaprobari pisica"
1.2.

7
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenta, ziua, data,meteo, Planurile mele de vacanță a. fișe de lucru, creioane Observare
1.1, 2.2., 3.1. agenda zilei, impresii colorate sistematică
Vacanţa la bunici b. conversaţia, explicaţia,
- discuții despre planurile de vacanță
AVAP - audierea poeziei ,,Vacanța la bunici” de Alina-Georgiana Drosu exercițiul, blazonul
2.2. c. activitate frontală,
- discuții despre poezia audiată
MEM - exemplificarea unor mâncăruri preferate (făcute de bunica) individuală
1.1. - colorarea imaginii ,,La țară, la bunici”
- identificarea animalelor domestice dintr-o mulțime de
animale, scrierea numărului acestora
- exemplificarea unor activități pe care le fac la bunici
- redactarea unui scurt text cu titlul ,,La bunici”
CLR - citirea textului ,,Un cal înaripat” Un cal înaripat, a. manual, fișe de lucru Temă de lucru în
1.1., 1.4., 2.1., - formulare de răspunsuri la întrebări după Petru Demetru b. conversaţia, explicaţia, clasă:
2.3., 2.4., 3.1., - identificarea variantei corecte Popescu exerciţiul - formulare de
3.4., 4.1., 4.2. - scrierea unor detalii (titlu, autor, alineate) c. frontală, individuală răspunsuri la
- exerciții diverse pe baza textului întrebări date
AVAP - exerciții de transformare a cuvintelor, după model
2.2. - transcrierea dialogului
CLR - citirea poeziei ,,Somnoroase păsărele” Somnoroase păsărele ... a. manual, fișe de lucru Observare
1.1., 1.4., 2.1., - discuții pe baza textului citit de Mihai Eminescu b. conversaţia, explicaţia, sistematică
2.3., 2.4., 3.1., - identificarea variantei corecte de răspuns exerciţiul
3.4., 4.1. - scrierea în căsuțe a numărului de silabe pentru uvinte date c. frontală, individuală
- exerciții de sinonimie, antonimie
MEM - exerciții de transformare a cuvintelor, după model
1.1. - selectarea unor cuvinte, din poezie, care conțin grupul de
sunete ,,oa”
- alcătuiri de enunțuri după imagini
MM - repetarea cântecelor învățate Cântarea vocală în grup şi a. laptop, imagini Interpretarea
1.4., 2.2., 3.1. - audierea unor cântece pentru copii individual b. conversația, exercițiul vocală
CLR - identificarea unor cântece după imagni explicația, demonstrația,
2.4. Joc-concurs :„Micii interpreţi” c. frontală, individuală

8
Marţi MEM - exerciții de ordonare a unor obiecte pe baza lungimii RECAPITULARE FINALĂ a. manual, culegere, fișe Autoevaluare
1.2., 1.3., 1.4., acestora III de lucru controlată
1.5., 3.1., 5.2. - identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime / b. conversaţia, exerciţiul,
6.1., 6.4. capacitate şi a unor instrumente adecvate Instrumente și unități de explicaţia, experimentul,
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici măsură. Forme de energie. munca independentă,
privind capacitatea acestora- plin, gol, jumătate etc. jocul didactic,
- ordonare crescătoare / descrescătoare a vaselor, în funcție problematizarea, floare
CLR de capacitatea fiecăruia de lotus, cubul
1.4. - rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de c. frontală, individuală, pe
măsură grupe
- recunoaşterea monedelor şi bancnotelor ţării noastre
- schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu altul, având
aceeaşi valoare
- efectuări de adunări și scăderi, după criterii date
- discuții despre sursele de energie
- exemplificarea unor aparate care folosesc energie electrică
- identificarea surselor care consumă energie în mod
nejustificat
CLR - citirea textului ,, Va-can-ță! ” Va-can-ță! a. manual, fișe de lucru Observare
1.1., 1.4., 2.1., - formulare de răspunsuri la întrebări după Mircea Sântimbreanu b. conversaţia, explicaţia, sistematică
2.3., 2.4., 3.1., - completarea unor spații lacunare cu informații din text exerciţiul, munca
3.4., 4.1., 4.2. - selectarea variantei corecte de răspuns independentă
- selectarea, din text, a unor cuvinte după cerințe date c. frontală, individuală
DP - exerciții de transcriere, dictare
2.2. - formulare de enunțuri
- descrierea animalului preferat
CLR - citirea poeziei ,, Cartea ” Cartea a. auxiliar Aprecieri globale
1.1., 1.4., 2.1., - formulare de răspunsuri la întrebări b. conversaţia, explicaţia, și individuale
2.3., 2.4., 3.1., - identificarea însușirilor potrivite unor substantive date, așa exerciţiul, munca
3.4., 4.1., 4.2. cum reies din poezie independentă
- exemplificarea jucăriilor lui Bufni c. frontală, individuală
DP - scrierea unor cuvinte cu înțeles asemănător / opus pentru
3.1. cuvinte date
- scrierea unui scurt text despre cartea lui Bufni
- transcrierea strofei care le-a plăcut mai mult
EFS - explicatii, demonstratii, Jocuri recreative - banci de gimnastica Observare
2.2., 3.1., 3.3. - respectarea regulilor ,,Al treilea fuge" - stegulete sistematică
- exersarea deprinderilor insusite in conditii variate ,,Mingea calatoare" “Pisicile si - minge
CLR - corectari, recomandari ogarul"
1.1.

9
Miercuri

MEM - completarea unor casete cu zilele săptămânii, în ordinea RECAPITULARE FINALĂ a. manual, culegere, fișe Autoevaluare
1.2., 1.3., 1.4., succesiunii lor în săptămână III de lucru controlată
1.5., 3.1., 4.2.,5.2. - numirea lunilor anului b. conversaţia, exerciţiul,
- precizarea lunilor specifice fiecărui anotimp Instrumente și unități de explicaţia, experimentul,
AVAP - exerciții de imitare a unor sunete măsură. munca independentă,
2.2. - identificarea unor obiecte care produc sunete și vibrații Forțe și mișcare. Unde și jocul didactic,
- colorarea unor obiecte care produc zgomote vibrații problematizarea
- discuții despre influența zgomotelor asupra activității de c. frontală, individuală, în
învățare perechi
- colorarea unor căsuțe, după cerințe date
- rezolvare de probleme (preț, rest etc.)
- descrierea unor imagini
AVAP - realizarea albumului clasei Albumul clasei b. conversaţia, explicația, Observarea
1.1;1.3., 2.2.; 2.3., exerciţiul sistematică
2.4. c. frontal, în grup

CLR
1.4.
LB. ENGLEZĂ
RELIGIA
Joi MEM Itemii probei de evaluare Evaluare finală a. fişe de evaluare Probă scrisă
1.4., 3.1., 5.1. b. conversație, munca
6.1; 6.2., 6.3. independentă
c. activitate individuală

CLR Exerciții recapitulative Recapitulare a. fişe de lucru Observare


1.42.2; 2.4 b. conversația, explicația, sistematică
3.2;3.3.3.4 exerciţiul
c. activitate individuală
AVAP 2.2.
CLR Itemii probei de evaluare Evaluare finală a. fişe de evaluare Probă scrisă
1.1,1.3., 2.1.,2.3. b. conversație, munca
3.2, 3.4 4.1;4.2 independentă
c. activitate individuală

AVAP Expunerea lucrărilor A sosit vacanța a. lucrările elevilor Expoziție cu


1.1;1.3., 2.2; b. turul galeriei, analiza lucrările elevilor
2.3., 2.4 swot
CLR 1.4.

10
Vineri CLR - 1.1,1.3 Exerciții de ameliorare și dezvoltare Recapitulare finală - fișe de Observare
2.1,2.3 ameliorare și sistematică
3.2,3.4 dezvoltare
4.1;4.2
MEM – 1.4 Exerciții de ameliorare și dezvoltare Recapitulare finală fișe de ameliorare și Observare
3.1 dezvoltare sistematică
5.1
6.1;6.2
6.3

MM – 2.1 Evaluare Evaluare a. laptop, videoproiector Aprecieri


3.1, 3.2 - Cântarea prin diferite procedee b. conversația, exercițiul individuale
- Mişcare pe muzică c. act. individuală
- Cântarea vocală în grup, individual
EFS - respectarea regulilor impuse de joe; Jocuri recreative - cercuri Observare
2.2., 3.1., 3.3. - intreceri pe echipe; ,,Cursa intr-un picior" - creta sistematica
- corectari; ,,Barza schioapa" - banca de gimnastica
CLR - evidentieri “Puntea peste prapastie”
1.1.

Alfabetul

11
A: Ana ac cu aţă are.
B: Barbu bate toba tare.
C: Carmen cumpără curea.
D: Dinu spune: da, da, da!

E: Ene vede o pisică.


F: Fane fuge cu Fănică.
G: Gheorghe ghete noi ar vrea.
H: Horea râde: ha, ha, ha!
I: Ica a găsit inelul.

J: Jana joacă ,,Alunelul”.


K: Karla cară kilograme.
L: Laura leagă baloane.
M: Marina mănâncă mure.

N: Nică strigă în pădure.


O: Olga vrea un ou cât casa.
P: Petre prinde peşti cu plasa.
R: Radu a dresat un urs.

S: Silviu stă pe casă sus.


Ş: Ştefan sforăie în cort.
T: Tudor a mâncat un tort.
Ţ: Ţicu ţopăie spre ţap.

U: Ursula mută un dulap.


V: Voicu vesel ia cravata.
X: Xenia duce găleata.
Z: Zaharia zice: gata!

12
Vacanţa la bunici
de Alina-Georgiana Drosu

Şi-a venit vacanţa mare


Şcoala a luat sfârşit
E iunie-n calendare
Şi la bunici am pornit.

Mă-ndrept acum la ţară


Unde bunicii mă aşteaptă
Ca în fiecare vară
Pe băncuţa de la poartă.

Bunica mi-a făcut placinte


Cu drag ea le-a preparat.
Fiindcă am fost cuminte
Şi "Premiul I" l-am luat.

VINE VARA CU VACANŢĂ


de Emilia Plugaru

Vine vara cu vacanţă,


Vine vara, măi copii!
Să zburdăm de rând cu vântul,
Prin vâlcele, prin câmpii!

Hai să facem cât mai multe


Ghiduşii copilăreşti,

13
Hai la munte, hai la mare,
La bunici hai, la poveşti!

La căpşuni hai, la cireşe!


Eu vă spun, de bună seamă,
Vara cea cu multe şotii
E mereu cu noi de-o seamă!

14

S-ar putea să vă placă și