Sunteți pe pagina 1din 19

UNITATEA DE INVATARE:IN FAMILIE

Perioada : 4 săptămâni ( S4 – S7) → 4.10.2021 –22 .10.2021

Compet. Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului


Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice de elevi

Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo


Luni -citirea poeziei “Bine e la noi acasă” a., caiet, fişe de lucru,
-formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la fişe de evaluare, imagini
conţinutul poeziei audiate Casa noastră cu diverse obiecte,
-pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul auxiliare didactice,
a Sunetul şi literele (de jetoane cu imagini
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, numărarea tipar şi de mână): a adecvate,plastilină,hârtie
silabelor unui cuvânt creponată Observarea sistematică
-exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor Oferirea unor b.conversaţia, explicaţia,
şi a sunetelor informaţii exerciţiul, munca Aprecieri globale și
-corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de despre independentă, munca în individuale
comunicare scrisă locuinţă / echipă,
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt adresă problematizarea,
-rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe jocul, învăţarea prin
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor Citirea / scrierea descoperire
-exerciţii de scriere a literei a mic de mână literelor de mână c.activitate frontală,pe
-Modelaj – litera a mic de mână- din plastilină hârtie grupe, activitate
creponată individuală
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă
C.L.R. -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după Comunicare orală a., caiet, fişe de lucru, Observarea sistematică
1.3. imagini; (ascultare,vorbire,inter fişe de evaluare, imagini
1.5.,2.1. -marcarea sunetului/literei ce va fi studiată acţiune) cu diverse obiecte, Aprecieri globale și
2.2.,2.3. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, numărarea Citire/lectură auxiliare didactice, individuale
silabelor unui cuvânt Scriere/redactare jetoane cu imagini
4.1
-exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor Elemente de adecvate,laptop
şi a sunetelor construcţie a b.conversaţia, explicaţia,
MM -corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de comunicării exerciţiul, munca
1.1.,1.2 comunicare scrisă independentă, munca în
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Sunetul a şi litera a echipă,
-rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe problematizarea,
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor jocul, învăţarea prin
-exerciţii de scriere a literei a mic de mână descoperire
c.activitate frontală,pe
-Jocul silabelor muzicale. grupe, activitate

1
individuală
- prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, Manual
interviu) a trei aspecte plăcute
referitoare la viața de școlar Observarea sistematică
DP- 2.2 - jocuri de continuare a unor fraze, pentru O zi din viața de
conversatia
AVAP – 1.1 evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place la școală școlar
explicatia Aprecieri globale si
CLR – 1.4 pentru că…”, „Materia mea preferată este…”, „Școala este jocul didactic individuale
importanță pentru că…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”, activitate frontală
„Sunt mândru de mine atunci când…” individuală
MEM – Discuţii despre Soare- sursă de lumină. Soarele, sursă de
3.2., 4.1, 4.2. Desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, la lumină și căldură
aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp de o • În, pe, deasupra, Observarea sistematică
Mnual
CLR – săptămână şi evidenţierea regularităţilor dedesubt, lângă, în faţă,
în spate, stânga, act. frontală
2.1,2.3 Efecte positive și negative ale Soarelui Aprecieri globale si
dreapta individuală
AVAP – 2.1, Experiment individuale
2.2 Activitate practică • Scheletul omului
Desen: „Soarele”
Marţi recitarea poeziei “Bine e la noi acasă” Casa noastră a., caiet, fişe de lucru,
-exerciţii de formulare de propoziţii cu suport vizual- fişe de evaluare, imagini
planşe cu plante şi fructele lor; Sunetul şi literele (de cu diverse obiecte,
-delimitarea cuvintelor din enunţuri; tipar şi de mână): A auxiliare didactice,
Observarea sistematică
C.L.R. -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie jetoane cu imagini
1.3, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe adecvate
Oferirea unor Aprecieri globale si
2.1, -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor b.conversaţia, explicaţia,
informaţii individuale
şi a sunetelor exerciţiul, munca
2.4 despre
-exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din independentă, munca în
3.1, 3.2,3.3 interiorul unei silabe / cuvânt
membrii
echipă,
4.1 familei
-exerciţii de depistare a sunetului “a” în cadrul unui problematizarea,
cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) jocul, învăţarea prin
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care încep,conţin Citirea unor cuvinte descoperire
AVAP sau se termină cu sunetul “a” scrise cu litere de tipar c.activitate frontală,pe
1.2,2.3 -scrierea literei A mare de mână / de mână grupe, activitate
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; individuală
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru
scris;
-Modelaj – litera A mare de mână- din plastilină/hârtie
creponată
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă
C.L.R. - exerciţii de dezvoltare a Casa noastră a. caiet, fişe de lucru, fişe Observarea sistematică
1.1.,1.2. musculaturii fine a mâinii de evaluare, auxiliare
1.3.,1.4. - modelarea din plastilină a contururilor unor litere; Sunetul şi literele (de didactice, jetoane cu Aprecieri globale si
1.5.,2.1. decorarea literelor de mână şi de tipar; tipar şi de mână): A imagini adecvate, individuale
2.2.,2.3. - trasarea în duct continuu a literelor de mână planşe:formule specifice

2
în situaţii
(începând prin unirea punctelor care le compun) concrete:invitaţie, urare,
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu prezentare, solicitare
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe b.conversaţia, explicaţia,
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu exerciţiul, munca
4.1
independentă, munca în
markerul pe coli mari
Citirea / scrierea echipă,
AVAP - scrierea literelor de mână, folosind diverse
literelor de mână problematizarea,
1.2,2.3 instrumente de scris (creion, carioca, stilou, jocul, învăţarea prin
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie descoperire
liniată, tablă etc.) c.activitate frontală,pe
grupe, activitate
individuală
EFS
evidenţierea forţei apei / vântului, ca sursă de energie prin lectricitatea
utilizarea unor modele (de ex. morişca pusă în mişcare de
MEM – a Manual, fișe de lucru,
vânt)
3.2., 4.1, 4.2. laptop, videoproiector Apreciere globală
- numirea aparatelor electrocasnice care folosesc curentul
act. frontală Apreciere individuală
electric
CLR – 1.1 individuală, pe grupe Lucrare practică
- discuții privitoare la efectele întreruperii curentului
MM – 1.4
electric
- exemple de activități în care se folosește curentul electric
Miercuri -evidenţierea forţei apei / vântului, ca sursă de energie prin Electricitatea
utilizarea unor modele (de ex. morişca pusă în mişcare de
MEM –
vânt) Manual, fișe de lucru, Observarea sistematică
3.2., 4.1, 4.2.
- numirea aparatelor electrocasnice care folosesc curentul laptop, videoproiector
electric act. frontală Aprecieri globale si
CLR – 1.1
- discuții privitoare la efectele întreruperii curentului individuală, pe grupe individuale
MM – 1.4
electric
- exemple de activități în care se folosește curentul electric
Lb. engleză
CLR- -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba Zile de toamnă, G. a.auxiliar, Temă de lucru în
1.1,1.2,1 în această povestioară?” Coșbuc planșe cu imagini din clasă:
.3,1.4,2.1 - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte Prezentarea fabulă - formulare de
,2.2,2.3, care testează înţelegerea textului audiat povestioarei;discuții b.conversaţia, explicaţia, răspunsuri la întrebări
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul privind morala exerciţiul, munca
2.4,3.1
unui mesaj/ text scurt audiat povestioarei independentă, munca în
,3.3 -identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadru didactic- echipă,problemati-zarea,
colegi jocul, învăţarea prin
AVAP- -Desen: cele două anotimpuri prezentate în poezie descoperire
2.2 c.activitate frontală,
activitate individuală

3
MM – 1.4; - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, Cântarea vocală
2.1 femeie, copil sau un instrument reproducerea în grup a -Poziția, emisia
CLR 1.4 cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea naturală, dicția
1.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului
laptop
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale Observarea sistematică
act. frontală/ individuală
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe
onomatopeice, însoţite de mişcare
-,,Clopoțelul”

Joi - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi Familia mea a.caiet, manual,


silabelor fişe de lucru, fișă cu Evaluare predictivă
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Sunetul şi literea (de poezia ,,Mama” de G.B.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, tipar şi de mână):m Arădeanu
colegi, despre activităţile preferate etc., folosind b.conversaţia, explicaţia,
CLR- enunţuri simple exerciţiul, munca
1.1,1.2, Citirea / scrierea
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme literelor de mână independentă, munca în
1.3,1.4, echipă,
familiare reale sau imaginate Silaba ma
2.1,2.2, problematizarea,
2.3, - jocuri de tipul: „Continuă versul / Cuvântul mama
jocul, învăţarea prin
2.4,3.1, strofa”
descoperire
3.3 - recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi
c.activitate frontală,
de mână
activitate individuală
2h - realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- asocierea unor cuvinte / enunţuri, scrise cu litere de
MM tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
1.1.,1.2 - punerea în corespondenţă a imaginilor cu
mesajele orale / scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
Cântecul Mama, din folclorul copiilor
- identificarea poziţiei verticale, orizontalele sau oblice
- scrierea pe reţeaua caietului de matematică
- recunoașterea pozițiilor unor animale (interior, exterior)
Probă orală:
Cântec: Numărătoarea (primele patru strofe)
MEM – Poziții ale unui obiect recunoaște-rea poziției
- identificarea poziţiei unor obiecte caiet de lucru, auxiliar
1.1 ,2.1 • Verticală, orizontală, unor obiecte
- desenarea unor linii în diverse poziții act. frontală
AVAP – 2.2 oblică, interior, exterior
- colorarea unor obiecte după criterii dat individuală
MM – 1.4 Aprecieri globale si
- exerciții de completare a unor desene, folosind linii în
diverse poziții individuale

MM – 1.4; - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, Cântarea vocală LAPTOP Observarea sistematică

4
2.1 femeie, copil sau un instrument reproducerea în grup a -Tonul Probă orală:
CLR 1.4 cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea -Semnalul de început
recunoaște-rea poziției
1.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului -Sincronizarea
unor obiecte
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale Cântarea vocală
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice -Poziția, emisia
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe naturală, dicția Aprecieri globale si
onomatopeice, însoţite de mişcare individuale
-,,Clopoțelul”

EFS

Vineri -
conversatia,povestirea, Observarea sistematică
-Fisa de lectura -caiet de lucru auxiliar
CLR explicatia
,,Paunul’ de Lev Tolstoi -act. frontală
-audierea Aprecieri globale si
individuală
povestioarei/fabulei si individuale

EF
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
AVAP: 1.1; utilizate;
1.3; 2.1; 2.2. a. şablon, frunze, petale,
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
Materiale, instrumente, seminţe, lipici, , acuarele,
formelor ce au suferit deformări minore etc;
MEM: 5.1. tehnici şi procedee de pensule, foarfecă.
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de Apreciere globală și
lucru b.conversaţia, explicaţia,
domeniu individuală
MM 1.4. demonstraţia, observaţia,
-vizionarea unor imagini cu frunze de toamnă cu fond
2. Rama de tablou exerciţiul,
muzical Expunerea lucrărilor
(lipire, colaj) problematizarea.
-realizarea unei planșe prin tehnica amprentării cu frunze
c. activitate frontală,
sau aplicarea de frunze
activitate individuală.
2 ore -Joc – „Spune povestea mea” ( crează o poveste pentru
tabloul realizat)
Luni
C.L.R. - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi Familia mea a., caiet, fişe de lucru, Observarea sistematică
1.1.,1.2. silabelor fişe de evaluare, imagini
1.3.,1.4. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Sunetul şi literea (de cu diverse obiecte, Aprecieri globale si
1.5.,2.1. - identificarea unor silabe pentru a forma cuvinte tipar şi de mână):M auxiliare didactice, individuale
2.2.,2.3. - dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme jetoane cu imagini
4.1. familiare reale sau imaginate adecvate,laptop
Citirea / scrierea
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi b.conversaţia, explicaţia,
literelor de mână
de mână exerciţiul, munca
Silaba ma
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram independentă, munca în
Cuvântul mama
AVAP - punerea în corespondenţă a literelor / silabelor echipă,
1.2,2.3 de tipar cu cele de mână problematizarea,
jocul, învăţarea prin

5
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii descoperire
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; c.activitate frontală,pe
decorarea literelor de mână şi de tipar grupe, activitate
individuală
C.L.R. -exerciţii de formulare de propoziţii cu suport vizual- Sunetul şi literea (de
1.1.,1.2. planşe cu plante şi fructele lor; tipar şi de mână):M
1.3.,1.4. - audierea poveștii literei M;
1.5.,2.1. -delimitarea cuvintelor din enunţuri; a., caiet, fişe de lucru,
Citirea / scrierea
2.2.,2.3. -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie auxiliare didactice,
literelor de mână
4.1. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe b.conversaţia, explicaţia,
Silaba ma
-exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor exerciţiul, munca
Cuvântul mama Observarea sistematică
şi a sunetelor independentă, munca în
-exerciţii de depistare a sunetului “m” în cadrul unui echipă,
Aprecieri globale si
AVAP cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) problematizarea,
individuale
1.2,2.3 -exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care încep,conţin jocul, învăţarea prin
sau se termină cu sunetul “u” descoperire
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru c.activitate frontală,pe
scris; grupe, activitate
-scrierea literei M mare de mână individuală
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie;
-Modelaj – litera M mare de mână- din plastilină/hârtie
creponată/sârme colorate
EF
MEM- -citirea numerelor de la 0 la 31 Recunoașterea, a.manual, auxiliar
1.1., 1.3. -reprezentarea zecilor și a unităților formarea, citire și, b.conversaţia,
-evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr scrierea numerelor explicaţia, demonstraţia,
-scrierea numerelor de la 0 la 31 naturale de la 0 la 31 exerciţiul, jocul didactic, Temă de lucru în
AVAP - exerciții de numărare a elementelor si scriere a învăţarea prin clasă:
2.2 cardinalului unor multimi date; descoperire, - citirea și scrierea
- exerciții de ordonare crescător / descrescător problematizarea, munca numerelor de la 0 la 31
- exerciții de compunere / descompunere a numerelor independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală

M.M 1.2 jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau


2.1 2.2 un instrument)
3.1 3.4 -executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, Cântarea vocală
deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes, -Tonul laptop
Observarea sistematică
CLR 1.4 „Voiniceii” de A. Ivăşcanu -Semnalul de început act. frontală individuală
1.1 -alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale -Sincronizarea
pentru fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
Marti C.L.R. - intuirea imaginilor din manual Cu trenul a. caiet, fişe de lucru, Observare

6
- selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi Sunetul şi literele (de directă,probă orală,
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea tipar şi de mână): u autoevaluare
1.1.,1.2. Formularea unei
acestora în silabe
1.3.,1.4. propoziţii
- identificarea sunetului u în silabe fişe de evaluare, imagini
1.5.,2.1 Semnificaţia unor
- asocierea sunetului u cu litera u şi U cu diverse obiecte
- scrierea literei u şi a silabelor mu, um, au simboluri
b.conversaţia, explicaţia,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, exerciţiul, munca
beţişoare, plastilină Modele de independentă, munca în
- exemplificarea unor substantive proprii comportament echipă,
- stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele problematizarea,
de mână jocul, învăţarea prin
- citirea silabelor descoperire
MM - completarea cuvintelor cu silabele potrivite c.activitate frontală,
2.2 - Joc de rol: Cum mă comport în mijloacele de transport activitate individuală
în comun
2h - frământări de limbă: sunetul ,,u” de Ion Berca
-Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
- scrierea literei ,,u” de mână
Religie

AVAP- - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Culoarea- forma de a. caietul de arte vizuale Apreciere globală
1.1 1.2 utilizate; exprimare a ideilor și şi abilităţi practice, Apreciere individuală
2.2 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a a trăirilor personale. şablon, frunze, petale,
2.4 formelor ce au suferit deformări minore etc; seminţe, lipici, , acuarele, Probă practică
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de Copacul rodnic pensule, foarfecă.
MM domeniu ( decupare, lipire, b.conversaţia, explicaţia,
1.4 -vizionarea unor imagini cu frunze de toamnă cu fond amprentare, demonstraţia, observaţia,
muzical asamblare -pata) exerciţiul,
-realizarea unei planșe prin tehnica amprentării cu frunze problematizarea.
sau aplicarea de frunze c. activitate frontală,
-audiţie-„Popas” activitate individuală.

Miercuri MEM- -citirea numerelor de la 0 la 31 Recunoașterea, a.caiet, fişe de Observarea sistematică


-evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr formarea, citire și, lucru,auxiliare, planşe,
1.1, 1.3. - exerciții de numărare a elementelor si scriere a scrierea numerelor plastilină
cardinalului unor multimi date; naturale de la 0 la 31 b.conversaţia, Apreieri globale și
AVAP - exerciții de ordonare crescător / descrescător explicaţia, demonstraţia, individuale
2.2 - exerciții de reprezentare grafică a unor numere date; exerciţiul, jocul didactic,
- scrierea vecinilor unor numere date; învăţarea prin
- exerciții de ordonare crescător / descrescător; descoperire,
- exerciții de scriere a unor numere cuprinse între ... și între problematizarea, munca
... independentă

7
- modelarea unor numere din plastilină, respectând c.activitate frontală,
anumite cerințe matematice activitate individuală
activitate în grup
Lb. engleză -
-iniţierea unor dialoguri în legătură cu poezia audiată Septembrie, de
CLR– 2.1; -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini; Geoege Coșbuc calculator Observare sistematică
2.2 -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie Prezentarea videoproiector
MM – 1.4 JOC: Numește personajul care face următoarele acțiuni poeziei;ordonarea activitate frontală Aprecieri globale si
AVAP – 2.2 Desen: Personajele poeziei cronologică a individuală individuale
Audierea unor cântece cu tema familia imaginilor
M.M 1.2 jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau
2.1 2.2 un instrument)
3.1 3.4 -executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, Cântarea vocală
deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes, -Tonul laptop
Observarea sistematică
CLR 1.4 „Voiniceii” de A. Ivăşcanu -Semnalul de început act. frontală individuală
1.1 -alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale -Sincronizarea
pentru fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
Joi - intuirea imaginilor din manual
- selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi
C.L.R. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea
1.1.,1.2. acestora în silabe
a. caiet,auxiliar,fişe de
1.3.,1.4. - identificarea sunetului un în silabe
Cu trenul lucru
1.5.,2.1 - asocierea sunetului u cu litera u şi U
Sunetul şi literele (de b.conversaţia, explicaţia,
- scrierea literei u / U şi a silabelor mu, um, au
tipar şi de mână): U exerciţiul, munca Observare directă
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână,
Formularea unei independentă, munca în
beţişoare, plastilină
propoziţii echipă,
- exemplificarea unor substantive proprii
Semnificaţia unor problematizarea, Apreieri globale și
- stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele
simboluri jocul, învăţarea prin individuale
2h de mână
descoperire
- citirea silabelor
c.activitate frontală,
- completarea cuvintelor cu silabele potrivite
activitate individuală
MM - Joc de rol: Cum mă comport în autobuz- frământări de
2.2 limbă
-Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
- scrierea literei ,,U” de mână

MEM 1.2. - adăugarea / extragerea de elemente dintr-o Compararea și ordonarea a.materiale: manual, fişe Probă orală
1.3., 1.6. mulţime de obiecte numerelor naturale de la 0 la de lucru, planşe
- numărarea şi scrierea numărului obiectelor unei 31 b.procedurale:
CLR 4.1 mulţimi conversaţia,
MM 1.4 - citirea şi scrierea relaţiei de ordine dintre Mai mare, mai mic, egal (>, <, explicaţia, demonstraţia,
cardinalele a două mulţimi =) exerciţiul,

8
- ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor problematizarea, munca
numere date independentă
- Poezie: Numărătoarea, T. Constantinescu c.forme de organizare a
Cântecul numerelor colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală
 Întâlnirea de dimineaţă -salutul, prezenta, ziua,
data, meteo, agenda zilei, impresii În drum spre școală
Auxiliar Sinapsis Observarea
Spre școală conversatia sistematică:
DP. 2.3 - discuții despre textul audiat
explicatia atitudinea elevilor
AVAP – 1.1 - exerciții pe baza textului
jocul didactic față de sarcina
- descoperirea drumului elefănțelului spre școală
activitate frontală dată
- utilizarea ,,cuvintelor magice” în enunțuri proprii
individuală
JOC: ,,Un altfel de salut”
Semaforul - colaj
Discuţii despre păsări cunoscute din ţara noastră - planşă model, carton,
Analiza planşei model „Rândunica”. Identificarea acuarele,foarfecă,lipici
AVAP - 1.3 etapelor de lucuru pentru realizarea acesteia - conversaţia euristică,
Rândunica Expunerea
2.3, 2.4 Exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date munca independentă,
lucrărilor
MEM - 3.1 Expunerea lucrărilor realizate analiza swot
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi - activitate frontală, pe
place cel mai mult? De ce? grupe, individuală
Vineri - ex. de numărare, ordonare, comparare a numerelor Compararea și ordonarea
a. manual, auxiliar, fişe
naturale 0- 31(folosind semnele de relatie <, > , =) de lucru, planşe
numerelor naturale de la 0 la
MEM 1.2. - încercuirea (cu creioane colorate) a numerelor b.conversaţia,
31 Observare directă
1.3., 1.6. date, după anumite criteria explicaţia, demonstraţia,
- completarea unor casete cu numere exerciţiul,
corespunzătoare Mai mare, mai mic, egal (>, <, Aprecieri globale
AVAP problematizarea, munca
- realizarea unor colaje / fotografii cu imagini ale =) și individuale
2.2 independentă
Soarelui c. activitate frontală,
activitate individuală
EF
Discuţii despre păsări cunoscute din ţara noastră - planşă model, carton,
Analiza planşei model „Rândunica”. Identificarea acuarele,foarfecă,lipici
AVAP - 1.3 etapelor de lucuru pentru realizarea acesteia - conversaţia euristică,
Rândunica Expunerea
2.3, 2.4 Exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date munca independentă,
lucrărilor
MEM - 3.1 Expunerea lucrărilor realizate analiza swot
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi - activitate frontală, pe
place cel mai mult? De ce? grupe, individuală
M.M 1.2 jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, Cântarea vocală laptop Interpretare
2.1 2.2 copil sau un instrument) -Tonul act. frontală individuală vocală
3.1 3.4 -executarea unor mişcări sugerate de text (de -Semnalul de început
exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de -Sincronizarea

9
L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu
-alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
CLR 1.4
corporale pentru fiecare cântec
1.1
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
-,,Deschide urechea bine”

Luni C.L.R. - construirea corectă a unorenunţuri după imagini • Aniversarea Nanei


1.1.,1.2. - descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să -Sunetul şi literele (de
1.3.,1.4. conţină sau să se termine cu sunetul n tipar şi de mână): n
2.1.,2.2. - asocierea sunetului n cu litera n / N -Invitaţia: realizarea unei
2.3.,2.4. - citirea silabelor şi a cuvintelor invitaţii utilizând desene / a.caiet, fişe de lucru, fişe
- asocierea cuvântului scris cu imaginea simboluri / litere / cuvinte de evaluare, imagini cu
MM corespunzătoare -Reguli de vorbire diverse obiecte, auxiliare
1.1.,1.2 - scrierea literei n, izolat, în silabe şi în cuvinte eficientă didactice, jetoane cu
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, imagini adecvate
beţişoare, plastilină b.conversaţia, explicaţia,
- punerea în corespondenţă a silabei scrise de Observare
exerciţiul, munca
2h tipar cu silaba scrisă de mână directă,probă
independentă, munca în
orală,
- citirea propoziţiilor enunţiative şi a echipă,
autoevaluare
propoziţiilor interogative problematizarea,
- scrierea propoziţiei, alineatul, scrierea cu jocul, învăţarea prin
descoperire
majusculă
c.activitate frontală,pe
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, grupe, activitate
beţişoare, plastilină individuală
- colorarea şi decorarea literelor n obţinute din
figuri tangram
În vizită, joc de rol
- scrierea literei ,,n” de mână
EF
MEM - - adăugarea / extragerea de elemente dintr-o Numere pare, numere
1.1, 1.6., 5.1. mulţime de scrierea unui şir de numere pare / impare a. manual, fişe de lucru
impare, având date limitele intervalului b. conversaţia,
CLR – 1.2. - identificarea numerelor pare / impare și colorarea explicaţia, demonstraţia, Temă de lucru în
AVAP – 2.6. acestora exerciţiul, învăţarea prin clasă:
- compararea unor numere naturale descoperire, identificarea
- completarea unor șiruri numerice
problematizarea, munca numerelor pare /
- stabilirea valorii de adevăr a unor relații
independentă impare
matematice
Cântecul numerelor c. activitate frontală,
activitate individuală

10
Marți C.L.R. - construirea corectă a unorenunţuri după imagini Aniversarea Nanei a.caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
1.1.,1.2. - descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să -Sunetul şi literele (de de evaluare, imagini cu sistematică:
1.3.,1.4. conţină sau să se termine cu sunetul n tipar şi de mână): N diverse obiecte, auxiliare atitudinea elevilor
2.1.,2.2. - asocierea sunetului n cu litera n / N didactice, jetoane cu față de sarcina
2.3.,2.4. - citirea silabelor şi a cuvintelor -Reguli de vorbire imagini adecvate dată
- asocierea cuvântului scris cu imaginea Eficientă b.conversaţia, explicaţia,
MM corespunzătoare - Scrierea cu majusculă exerciţiul, munca
1.1.,1.2 - scrierea literei N, izolat, în silabe şi în cuvinte independentă, munca în
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, echipă,
beţişoare, plastilină problematizarea,
2h - punerea în corespondenţă a silabei scrise de jocul, învăţarea prin
tipar cu silaba scrisă de mână descoperire
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, c.activitate frontală,pe
grupe, activitate
beţişoare, plastilină
individuală
-realizarea ,,Arborelui clasei”
- scrierea literei ,,N” de mână
Religie
AVAP -numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Pictură
1.1 utilizate; a. caietul de arte vizuale
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor Colaj şi abilităţi practice,
2.1 obiectelor din mediul cunoscut; şablon, fire textile,
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în 2. Floarea-soarelui foarfecă, lipici, boabe de Apreciere globală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore decupare, lipire, pensulaţie piper, acuarele, pensule. Apreciere
MEM etc; b.conversaţia, explicaţia, individuală
3.2. - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie demonstraţia, observaţia, Lucrare practică
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, exerciţiul.
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ; c. activitate frontală,
activitate individuală
-realizarea colajului.
Miercuri MEM - adăugarea / extragerea de elemente dintr-o Recapitulare
MEM mulţime de obiecte
1.1, 1.2 - exerciții de citire, scriere, ordonare a numerelor a. manual, auxiliar
1.3., 1.6. - scrierea numerelor de la … până la … b. conversaţia,
2.1. - citirea şi scrierea relaţiei de ordine dintre explicaţia, exerciţiul,
cardinalele a două mulţimi
problematizarea, munca Interevaluare
CLR – 1.2. - completarea unor șiruri numerice
independentă
- stabilirea valorii de adevăr a unor relații
matematice c. activitate frontală,
MM – 2.1.
- identificarea poziției unui obiect activitate individuală
Cântecul numerelor

Lb. engleză
CLR- -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce *Lectură a.fișă de lectură Observare directă
1.1,1.2, este vorba în text?” b.conversaţia, explicaţia,

11
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
2.1,2.2, scurte care testează înţelegerea textului audiat
2.3,2.4, - formularea unor răspunsuri la întrebări despre
3.1, 3.3. conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat exerciţiul, munca
3.4. - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text independentă,
audiat Livada, de Ion Creangă ciorchinele, diamantul
AVAP- - desenarea personajelor principale. c.activitate frontală,
2.6. -completarea unui desen/fişă cu personajele care activitate individuală
MEM lipsesc; colorarea desenului
1.3 - numerotarea scenelor din poezie în ordinea în care
s-au petrecut întâmplările
-executarea unor mişcări sugerate de text (de Percuţia corporală (bătăi
MM exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de din palme, cu
a.casetofon, cd-uri,
2.1 L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu degetul în bancă, cu palmele
b.conversația, explicația,
2.2 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin pe genunchi)
demonstrația, exercițiul,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, Aplicații practice
jocul
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a
c. frontală, individuală,pe
M.E.M. percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
grupe
1.1. 2.1. degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi)
”O vioară mică,, de C. Mareș

Joi CLR -1.1; - identificarea sunetului i în silabe şi în cuvinte În grădină ● metoda fonetică Observare directă
1.2 - asocierea sunetului i cu litera i / I -Sunetul şi literele de tipar : i, analitico - sintetică,
1.3; 1.4 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor I conversaţia, explicaţia,
2.1; 2.2 - completarea cuvintelor cu silabele potrivite demonstraţia, exerciţiul,
2.3; 2.4 - Litera de mână: i jocul didactic, jocul de
- modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei
3.1;3.3 -Oferirea unor informaţii despre rol
litere /unui sunet
4.1 activităţile preferate ● activităţi frontale,
- încercuirea literelor I și I
- realizarea unui dialog elev – elev pornind de la individuale, în grupuri
AVAP o imagine dată -Propoziţia interogativă, mici
2.3., 2.6. - formulare de enunțuri cu cuvinte date; intonarea acesteia
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină
2h - identificarea unor situaţii de utilizare a
majusculei
- formularea unor cuvinte cu ajutorul
alfabetarului
- colorarea şi decorarea literelor i şi I obţinute din
figuri tangram
,, Colorează imaginile in care vezi obiecte ale caror
nume conţin sunetul “i”
- scrierea literei i de mână
MEM Itemii probei de evaluare Probă de evaluare a.fișe de evaluare Probă scrisă
1.1, 1.2 b.procedurale:

12
1.3., 1.6. conversaţia, munca
2.1. independentă
c. activitate individuală

- Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,


data,meteo, agenda zilei, impresii
- citirea/ fixarea unor ore pe ceas; a. auxiliar, fișe de Observarea
DP
lucru
1.1 , 2.2 - realizare de corespondențe între imagini și sistematică
b. conversatia,
3.1 etichete date; Sunt punctual la școală
explicatia, exercițiul,
- numirea unor sarcini de lucru pe care elevul le Aprecieri
jocul didactic
AVAP – 1.1 poate realiza la diverse discipline; individuale și
c. activitate frontală
CLR – 1.4 - colorarea unor obiecte, după criterii date; colective
individuală
JOC: ,,Imită mișcările”

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor


1.1 utilizate;
a. : caietul de arte
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor
vizuale şi abilităţi
2.1 obiectelor din mediul cunoscut;
1. Dovleacul(tăiere, lipire, practice,şablon Apreciere globală
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în
răsucire) b.explicaţia, și individuală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore
demonstraţia, observaţia,
etc;
exerciţiul, analiza swot Lucrare practică
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie
c. activitate frontală,
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură,
activitate individuală.
MEM modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ;
2.1 -realizarea colajului.
Vineri Oră de ameliorare-
dezvoltare:
– Activităţile de învăţare cu
caracter ameliorativ se vor
stabili în funcţie de
Resurse materiale: Evaluarea
MEM problemele (individuale/ale
AMELIORARE/ DEZVOLTARE după rezolvarea
1.1, 1.2 majorităţii elevilor) ce vor fi fișe de ameliorare, fișe sarcinilor de
1.3., 1.6. identificate după evaluarea de dezvoltare,
Pot mai mult! ameliorare/
2.1. sumativă.
Resurse procedurale: dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare
- Exerciții diverse
CLR vor avea un grad ridicat de conversația, explicația,
1.1.,1.2. dificultate şi vor fi stabilite exercițiu Autoevaluarea
pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate
prin proba de evaluare
sumativă.
EF

13
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 utilizate;
a. : caietul de arte
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor
vizuale şi abilităţi
2.1 obiectelor din mediul cunoscut;
1. Dovleacul(tăiere, lipire, practice,şablon Apreciere globală
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în
răsucire) b.explicaţia, și individuală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore
demonstraţia, observaţia,
etc;
exerciţiul, analiza swot Lucrare practică
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie
c. activitate frontală,
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură,
activitate individuală.
MEM modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ;
2.1 -realizarea colajului.

- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin Percuţia corporală (bătăi


MM acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, din palme, cu
a.laptop, videoproiector
2.1 trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a degetul în bancă, cu palmele
b.conversația, explicația,
2.2 percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale pe genunchi) Aplicații practice
demonstrația, exercițiul
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi)
c. frontală, individuală
M.E.M. ,,De-a soldații”
1.1. 2.1.

Luni CLR -1.1; - identificarea sunetului i în silabe şi în cuvinte În grădină


1.2 - asocierea literelor de tipar cu cele de mână -Sunetul şi literele de tipar : i,
1.3; 1.4 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor I
2.1; 2.2 - citirea în dialog
2.3; 2.4 - Litera de mână: I
- completarea cuvintelor cu silabele potrivite metoda fonetică
3.1;3.3 - formulare de enunțuri cu cuvinte date; analitico - sintetică,
4.1 - identificarea unor situaţii de utilizare a conversaţia, explicaţia,
majusculei -Propoziţia interogativă, demonstraţia, exerciţiul,
AVAP - formularea unor cuvinte cu ajutorul intonarea acesteia jocul didactic, jocul de
2.3., 2.6. alfabetarului rol
- desenarea unor obiecte care conțin sunetul i - activităţi frontale,
2h Observare
- povestirea unor întâmplări, evenimente din viața individuale, în grupuri
sistematică
proprie; mici
- realizare de corespondențe între cuvinte scrise cu
litere de tipar și cuvinte scrise cu litere de mână
- scrierea literei I de mână - scrierea literei i de
mână
EF
MEM – - observarea scheletului corpului omenesc (planșă); Corpul omenesc. Scheletul a.manual, planșă, puzzle,
2.1., 2.2., - formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza mulaje
4.1. planșei prezentate; b. conversaţia euristică,
- realizarea de corespondențe între părți component explicaţia, exerciţiul, Evaluare
DP ale scheletului și numerele de pe corpul uman învăţarea prin predictivă

14
3.1. - asamblarea scheletului (puzzle) descoperire,
- numirea părților component ale scheletului problematizarea, munca
independentă
c. frontal, individual
Marți CLR -1.1; -Recapitularea literelor u,n, i Recapitulare Autoevaluarea
1.2 -ex. de citire a literelor, silabelor, cuvintelor a, m,u, n, i controlată
1.3; 1.4 -ex. de despărtire a cuvintelor în silabe
2.1; 2.2 -ex. de analiză fonetică Evaluare sumativă
2.3; 2.4 - ex. citire a unei benzi desenate (realizarea unor a. manual, auxiliar, fișe
3.1;3.3 dialoguri) de evaluare Probă scrisă
4.1 - ex. asociere imagini cu litera initial scrisă de mână b. conversația, explicația,
-ex. de copiere, transcriere si dictare exercițiu, munca
- formare de cuvinte din litere / silabe date independent
AVAP – 2.6.
- formularea unor propoziții după imagini / c. frontal, individual
reprezentare grafică
2h
- scrierea unor cuvinte după scheme grafice
- colorarea unor perechi de litere
- rezolvarea itemilor din fișa de evaluare
Religie
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Colaj a. laptop,şablon
1.1 utilizate; Pictură b.explicaţia,
2.1 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie 1. Grivei( decupare, lipire, demonstraţia, observaţia,
2.2 de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, pensulaţie –forme exerciţiul, Expunerea
2.3 modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); neregulate problematizarea. lucrărilor
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; c. activitate frontală,
MM -realizarea jucăriilor. activitate individuală
2.1. -interpretare ,,Azi Grivei e mânios”
Miercuri MEM - efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, fișe de lucru
1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică,
1.6. - aflarea sumei a două numere explicaţia, exerciţiul,
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.1 - compararea unor sume descoperire,
- verbalizarea proprietăților adunării problematizarea, munca Observare
independentă sistematică
c. activitate frontală,
activitate individual
Lb. engleză
C.L.R. - audierea poveștii - fişe de lucru; Observare
1.1.1.2.,2.1 -formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se - creioane colorate; sistematică
2.2.2.3. solicită lămuriri sau informaţii diverse Povestea mărului - coli A4;
AVAP- -realizarea unui desen cu elemente din poveste etc. - laptop
2.2 - videoproiector

MM 1.4. -însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea Cântarea cu acompaniament a.laptop Observare directă

15
2.2., 3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul -Acompaniament instrumental
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / realizat de cadrul didactic
b.conversația, explicația,
receptarea lor de către copii
demonstrația, exercițiul,
AVAP 2.3. -utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile
jocul
pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple
c. frontală, individuală,pe
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri
grupe
de lemn decorate de copii etc.)
,,De-a soldații”

Joi – exerciții cu caracter ameliorative; se vor stabili în


funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii a. manual, laptop, fișe
CLR – 1.2; elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea ameliorare / dezvoltare,
1.3; 2.1; 4.1 sumativă. fişe de lucru; creioane
– exerciții de dezvoltare; exercițiile vor avea un
DP Ridichea uriașă colorate, coli A4
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru Probă orală /
3.1. b. conversația, explicația,
elevii care vor demonstra realizarea tuturor scrisă
AVAP Activități de recuperare / exercițiu, munca
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
2.6. dezvoltare independent,
evaluare sumativă.
organizatorul grafic
- audierea poveștii ,,Ridichea uriașă”
2h c. frontal, individual, pe
- Povestire / Repovestire cu ajutorul imaginilor
grupe
- exerciții pe baza textului
JOC: ,,Scara poveștii”
MEM - efectuarea de adunări în diferite contexte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, auxiliare
1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică,
1.6. Evaluare
- aflarea sumei a două / trei numere explicaţia, exerciţiul,
predictivă
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.2. - compararea unor sume descoperire,
- exemplificarea proprietăților adunării problematizarea, munca
- completarea unor casete cu numere potrivite independentă
- reprezentarea unor sume pe axa numerelor c. activitate frontală,
activitate individual
DP - Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, Cum comunicăm în clasă a. auxiliary, fișe de lucru
1.1, 2.2 2.3, data,meteo, agenda zilei, impresii b. conversatia euristică,
3.1, 3.2. - discuții pe baza textului ,,Pufuleț” Comunicare școlară eficientă explicatia, jocul
- realizarea de corespondențe între numele Abilități de comunicare de didactic, exercițiul Evaluare după
AVAP personajelor și imagini bază metoda semaforului rezolvarea
2.6. - realizarea unor dialoguri în care se folosesc c. activitate frontală, sarcinilor de lucru
CLR ,,cuvinte magice” individuală
1.4, 3.1. - Așa DA / Așa NU
- Colorarea unor desene, după criterii date
JOC: ,,Jocul numelor”
Vineri MEM - efectuarea de adunări în diferite contexte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, auxiliare Observare
1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică, sistematică
1.6. - aflarea sumei a două / trei numere explicaţia, exerciţiul,

16
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.2. - compararea unor sume descoperire,
- exemplificarea proprietăților adunării problematizarea, munca
- completarea unor casete cu numere potrivite independentă
- reprezentarea unor sume pe axa numerelor etc. c. activitate frontală,
activitate individual, pe
grupe
EFS

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Mărul hazliu ( rupere, lipire, conversaţia, explicaţia,
1.1 2.1 2.2 utilizate; pensulaţie-forme regulate) demonstraţia, observaţia,
2.3 - verbalizarea etapelor de lucru exerciţiul, munca Expunerea
- realizarea lucrărilor independentă lucrărilor
MM 2.1 -interpretare cântece despre fructe

MM 1.4 -însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea Cântarea cu acompaniament a.casetofon, cd-uri, Evaluare orală
3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul -Acompaniament instrumental b.conversația, explicația,
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / realizat de cadrul didactic demonstrația, exercițiul,
AVAP 2.2 receptarea lor de către copii jocul
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile c. frontală, individuală,pe
pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple grupe
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri
de lemn decorate de copii etc.)
-,,De-a soldații”

Clopotelul versuri (track 3-4)


Cling! Cling! Cling!
Cling! Cling! Cling! Cling! Noi dorim sa invatam
Clopotelul suna,
Si spre scoala cu drag sa ne-ndreptam
Si la scoala pe toti ne adunam

Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Cling!


Clopotelul suna, Sa cantam frumos,
Si la scoala pe toti ne aduna Cantec dulce si melodios

Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Cling!


Noi dorim sa invatam
Sa cantam frumos,
Si spre scoala cu drag sa ne-ndreptam
Cantec dulce si melodios

17
Câte unul pe cărare – (track 5-6)

1.Cate unul pe carare Ascultati si glasul lor


Mergem in padurea mare Mor, mor, mor si mor, mor, mor
In padure pasarele
Canta sus pe ramurele.  Refren:
Uite sus si uite jos 
Refren: Totu-i vesel si frumos
Uite sus si uite jos  Ascultati si glasul lor
Totu-i vesel si frumos Mor, mor, mor si mor, mor, mor
Fiecare-n fel si chip
Cip cirip si cip cip cip.  3. Intr-o zi se intalnira
Ei pe loc se sfatuira
2.Umbla ursii prin padure  Ca sa cante toti in cor
Dupa fragi si dupa mure Cip, cirip si mor mor mor
Acum canta toti in cor
Refren: Cip, cirip si mor mor mor
Uite sus si uite jos 
Totu-i vesel si frumos

O vioara mica de-as


avea – (Track 9-10)
O vioară mică de-aș avea
Diri-diri dum, dum, dum, dum, dum
O vioară mică mi-ar plăcea
Diri-diri dum, dum, dum, dum, dum
Toată ziua aș cânta
Toată ziua aș cânta
Multe cântece cu ea
Multe cântece cu ea

De-a soldații (Track 11-12)

18
Ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta
Trambita rasuna Mandru ne priveste Mergem fara frica
Ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta
Soldații se-adună Avem pusti in spate Vine si Azorica
Ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta
Steagul straluceste Coif si sabii late

19

S-ar putea să vă placă și