Sunteți pe pagina 1din 14

Perioada : 3 săptămâni ( S12 – S14) → 03.12.2018 – 21.12.

2018

Competente Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului


Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice de elevi
-Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, a. auxiliar, fişe de lucru Observarea
meteo, agenda zilei, impresii b.conversaţia euristică, sistematică
DP – 2.2.; 3.1. - audierea poveștii ,,Soarele și ploaia” explicația, exerciţiul,
- discuții referitoare la povestea audiată problematizarea,
AVAP – 1.1 - enumerarea lucrurilor importante din viața lor metoda semaforul, Aprecieri
CLR – 1.4. - motivarea importanței lor într-o anumită ipostază Fiecare este important jocul didactic individuale și
- prezentarea unei întâmplări conflictuale și rezolvarea c. activitate frontală, colective
acesteia Transmiterea de mesaje activitate individuală,
Luni - desemnarea a trei persoane importante din viața lor și verbale și nonverbale despre activitate în perechi
motivarea alegerii făcute propriile experiențe de viață
- desenarea unor obiecte, considerate importante, din
ghiozdan
JOC: ,,Mașinăria”
C.L.R. - asocierea sunetului ce cu grupul de litere ce
1.1.,1.2.1.3.,1.4. -identificarea poziţiei sunetului în cuvânt
2.2, 2.3, 2.4 Cenuşăreasa
- exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul ce
3.1,3.2,3.4 Sunetul şi grupul de a.manual, decupaje din Observare
- citireacuvintelor, propoziţiilor
4.1,4.2 litere de tipar ce / Ce ; ziareşi reviste, alfabetar sistematică
- formularea de propoziţii după imagini
grupul de litere de mână b.conversaţia, observaţia
- realizarea acordului gramatical în propoziţii
AVAP ce dirijată, exerciţiul,jocul
- formularea răspunsuri la întrebări date probăorală/
2.2. Repovestireaunor didactic,metodafonetico
- scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii scrisă
DP întâmplări auzite - analitico –sintetică
- copieri, transcrieri, dictări
3.1. Textul. Aşezarea textului în c.,frontală, individuală
- dramatizarea poveștii
pagină
- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii
2h - identificarea imaginilor care conțin sunetul ce
- scrierea grupului de litere ce de mână
MM - joc de recunoaştere a sunetelor din mediul înconjurător Cântarea vocală a.laptop, stick Interpretarea
1.1 - jocul:„Jucăriile perechi” Cântarea în colectiv b.conversația, vocală
1.3 -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea explicația,

1
lor în perechi
CLR - identificarea şi mânuirea jucăriilor potrivite pentru demonstrația, exercițiul,
1.4 imitarea diferitelor sonorităţi din natură jocul didactic
DP -interpretarea cântecului ,,Prima zăpadă” c. frontală, individuală,
3.1. pe grupe

- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau Recapitulare a.manual, fişe de lucru,
eliminarea unui număr de unităţi planșe
- recunoaşterea numerelor pare / impare b.conversaţia,
- recunoaşterea şi localizare organelor interne majore ale exerciţiul, explicaţia,
MEM
omului munca independentă,
Marţi 1.4, 1.3
- numirea părților scheletului uman care le adăpostesc problematizarea, jocul
1.6, 3.1
- identificarea zonelor unde se găsesc organele interne didactic Observare
majore, pe propriul corp c.activitate frontală, sistematică
CLR: 2.1; 2.3.
- ordonare crescător / descrescător activitate în perechi,
- compararea unor sume / diferențe activitate individuală
AVAP: 1.3,2.1.
- scrierea unor numere mai mici / mari mari decat ...
- scrierea unor numere de doua cifre identice
- încercuirea unor numere care au cifra unităților mai
mare / mai mică decât a zecilor
-identificarea poziţiei sunetului în cuvânt Cenuşăreasa a.manual, auxiliar, fișe
C.L.R. - exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat Sunetul şi grupul de de lucru
1.1.,1.2.1.3.,1.4. - formulare de răspunsuri la întrebări date litere (de tipar şi de b.conversaţia, observare
2.2, 2.3, 2.4 - citirea cuvintelor, propoziţiilor mână): Ce observaţiadirijată, sistematică
3.1,3.2,3.4 - copieri, transcrieri, dictări Repovestirea unor exerciţiul,jocul
4.1.,4.2 - scrierea cuvintelor punctate pe liniatură întâmplări auzite didactic,metodafonetico
- completarea unor cuvinte / prpoziții lacunare - analitico –sintetică probăorală/
Textul. Aşezarea textului în
AVAP - formularea de enunțuri false / adevărate, cu privire la c.individuală,frontalăşi scrisă
pagină
2.2. basmul ,,Cenușăreasa” în grup
- despărțirea în silabe a unor cuvinte date autoevaluare
2h - descoperirea greșelilor existente în propoziții date
- scrierea grupului de litere Ce de mână
EFS - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul • Aruncarea lansata cu una si - sala de sport - observare
2.1 usor inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu cu doua maini - mingi sistematica
2.2 doua maini in dreptul pieptului; - fluier - aprecieri
2.3 - se arunca prin impingerea acesteia inainte simultan - creta colective si
cu indepartarea bratelor inainte; individuale
- aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea
tinuta in palma bratului indemanatec, care este ridicat
DP deasupra umarului;

2
- piciorul opus bratului de aruncare este usor inainte;
- in momentul aruncarii, bratul cu mingea se duce
3.1.
putin inapoi, miscarea executandu-se din umar prin intinderea
bratului spre inainte si lansarea mingii

Miercuri MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare


1.4, 1.3 b.conversaţia, munca
Probă scrisă
1.6, 3.1 Evaluare sumativă independentă
c.activitate frontală,
individuală
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a., şablon, fire textile,
1.1,2.1 utilizate; foarfecă, lipici, boabe
Confecţii şi jucării
2.2,2.5 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a de piper / semințe de
Obiecte realizate din Apreciere
formelor ce au suferit deformări minore etc; măr
materiale refolosibile globală
MEM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de b.conversaţia,
2.1 domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, explicaţia, Apreciere
Păpuşa Cenușăreasa individuală
construcţii, confecţii, foto-video); demonstraţia, munca
(tăiere, coasere, răsucire,
CLR -realizarea trăsăturilor păpuşii în funcţie de modelul independentă Lucrare
lipire)
1.2 reprezentat; c. activitate frontală, practică
- descrierea etapelor de lucru activitate individuală.
- executarea lucrării
- Joc de rol: ,,Prietena mea păpușa”
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi C.L.R. - citirea cuvintelor, propoziţiilor care conțin grupul de Cenuşăreasa a.auxiliar, fișe de lucru
1.1.,1.2.1.3.,1.4. litere ce Sunetul şi grupul de b.conversaţia,
2.2, 2.3, 2.4 - delimitarea cuvintelor în propoziții date litere (de tipar şi de explicația, exerciţiul,
3.1,3.2,3.4 - scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date mână): ce/Ce jocul didactic,
4.1,4.2 - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite ciorchinele
- desenarea unor obiecte care conțin sunetul ce = consolidare = c.individuală, frontală şi Interevaluare
AVAP - copieri, transcrieri, dictări în grup
2.6. - ordonarea silabelor / cuvintelor pentru a obține cuvinte /
MM propoziții
1.2. - desenarea portretelor unor personaje din povești
2h Audiţie- Colinde
Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare- a. fișe de ameliorare,  Evaluarea
- exerciții de ameliorare - dezvoltare dezvoltare: fișe de dezvoltare, după
MEM – Activităţile de învăţare cu b. conversația, rezolvarea
1.4, 1.3 caracter ameliorativ se vor explicația, exercițiu sarcinilor de
1.6, 3.1 stabili în funcţie de c. frontal, individual ameliorare/
problemele (individuale/ale dezvoltare:

3
CLR majorităţii elevilor) ce vor fi
1.2. identificate după evaluarea Autoevaluarea
sumativă.
– Activităţile de dezvoltare
vor avea un grad ridicat de
dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de ev.
AVAP: -descrierea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale Tehnici de lucru-Origami explicatia, demonstratia Observare
1.1,1.3 lumii; „Copii din lumea întreagă” exercitiul, turul galeriei, sistematică
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii (chipuri de copii) (pensulaţie,decupare,îndoire, analiza swot
-folosirea tehnicii origami în aplicaţii/compoziţii alese lipire) act. frontală individuală Expunerea
CLR -realizarea unor colaje cu chipuri de copii din întreaga lucrărilor
1.1.; 1.2 lume;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor
şi materialelor de lucru
Vineri CLR Lectura invatatoarei. Povestea lui Moş Crăciun a. fişe de lucru, Observare
1.1 1.2 - explicarea cuvintelor necunoscute creioane colorate directă
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date b. conversația,
- ordonare cronologică a imaginilor care reprezintă exercițiul, blazonul,
AVAP secvențele poveștii organizatorul grafic,
2.6. - discuții privind obiceiurile și traditiile de iarnă scheletul de recenzie
- numirea cadourilor pe care le așteaptă de la Moș Crăciun c. frontal, individual
- colorarea unor secvențe din poveste
MEM - descoperirea recompense unui sportive, colorând POT MAI MULT! a.manual, auxiliar, Autoevaluare
1.4, 1.3 segmente ale traseului după criteria date fişe de lucru controlată
1.6, 3.1 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând b.conversaţia, exerciţiul,
semnele <, >, = explicaţia, munca
CLR - completarea unor casete care reprezintă organe interne independentă,
1.2 majore cu numere, după criteria date problematizarea,
AVAP - ordonare crescător / descrescător c.activitate frontală,
2.6. - scrierea unor numere mai mici / mari mari decat ... activitate individuală
- încercuirea unor numere care au cifra unităților mai
mare / mai mică decât a zecilor etc.

MM - executarea unor mişcări sugerate de text Evaluare orală


2.1, 3.1., 3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Mişcare pe muzică:liberă Laptop
- dans cu paşi egali sau sugerată de textul activitate frontală
DP 1.1. Cântec- ,,E noapte şi-n poartă îmi bate …” cântecelor individuală

4
EFS - exersarea rostogolirii mingii pe sol ( se realizeaza prin  Aruncarea cu - teren de sport
2.1.; 2.2.; 2.3 impingerea mingii pe sol cu o mana ; conducerea se rostogolire a obiectului pe - mingii
Observarea
realizeaza cu bratul indemanatic) sol la distanta - spatii marcate
sistematică
CLR 1.1. - intreceri : “Stafeta cu mingea rostogolita”

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, În familie a. auxiliar, fişe de Observarea
1.1.; 2.3.; 3.1. data,meteo, agenda zilei, impresii lucru, rechizite sistematică,
- audierea unui text despre familie; Identificarea unor sarcini de b.conversaţia euristică, aprecieri
AVAP – 1.1. - discutarea continutului textului lucru în context variate exerciţiul, muncă individuale,
CLR – 1.4. - desenarea membrilor familiei și scrierea numelor acestora independentă, explicația colective
- numirea activităților pe care le fac membrii familiei joc de rol, joc didactic
- numirea activităților proprii făcute în familie c. activitate frontală,
Interviul activitate individuală,
- adresarea colegului de bancă întrebări despre activitate în perechi
familia sa
- realizarea unui colaj cu informațiile aflate (cuvinte
și simboluri)
- găsirea unui simbol pentru fiecare membru al familiei
JOC: ,,Găsește-ți familia”
C.L.R. - identificarea sunetului t în silabeşi în cuvinte La munte - manual, alfabetar, fișe
1.3, 2.2, 3.1, - exemplificarea unor cuvinte ceconţin litera t Sunetulşi literele de tipar t de lucru
3.2, 4.1,4.2 - asocierea sunetului t cu litera t și T şi de mână t - metoda fonetică
Scrierea cuvintelor ce analitico - sintetică,
- citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor conţin diftongul ia Apreciere
AVAP 2.2 conversaţia, explicaţia,
- scrierea literei t izolat,în cuvinte, în propoziţii Textul: aşezarea textului în globală
2h demonstraţia, exerciţiul,
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii care pagină Apreciere
jocul didactic, jocul de
conțin sunetul t individuală
rol
- copieri, transcrieri - activităţi frontale,
- descoperirea propozițiilor ascunse în careu individuale, în grupuri
Jocde rol -Călătorim cu trenul mici
MM Mişcare pe muzică:liberă a.laptop
2.1, 3.1 - executarea unor mişcări sugerate de text sau sugerată de textul b.conversația,
3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite cântecelor explicația, Observare
- dans cu paşi egali exercițiul, jocul sistematică
DP Cântec- Baba Iarnă intră-n sat c. frontală, individuală,
1.1. pe grupe
Marți MEM – - numirea părților componente ale corpului omenesc Organe majore ale a.manual, fişe de lucru, Temă de lucru
2.1.; 4.1 - desenarea unor obiecte pe care le pot recunoaște după corpului omenesc – planșe în clasă

5
auz, văz, pipăit, miros, gust localizare b.conversaţia, - localizarea
AVAP - discuții privind durerile de cap sau de stomac explicaţia, exerciţiul, organelor
1.3 - asocierea unei activități cu organul intern cel mai solicitat munca independentă, interne
2.1 - realizare de corespondențe între organele interne ale învăţarea prin
omului și acțiunile în care au rol principal descoperire,
- desenarea alimentelor potrivite pentru micul dejun problematizarea,
c.activitate frontală /
independentă
C.L.R. --exemplificarea unor cuvinte care conţin litera T La munte - metoda fonetică Autoevaluare
1.3, 2.2, 3.1, -- asocierea sunetului Tcu litera T Sunetulşi literele de tipar t analitico - sintetică, controlată
3.2, 4.1,4.2 -- citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor și T şi litera de mână T conversaţia, explicaţia,
Scrierea cuvintelor ce demonstraţia, exerciţiul,
--scriereadupă dictare a unor cuvinteşi propoziţii scurte- conţin diftongul ia jocul didactic, jocul de
AVAP 2.2 scrierea unui dialog format din două replici
2h Textul: aşezarea textului în rol
- scrierea unor cuvinte date, citite invers pagină - activităţi frontale,
-schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a altera individuale, în grupuri
mesajul comunicării mici
- scrierea literei T de mână
EFS -exersarea prinderii mingii ( picioarele departat, stangul Prinderea mingii - teren de sport Observare
2.1 inainte, palmele formeaza un caus orientat spre inainte; se - mingi de tenis , de sistematică
2.2 amortizezeza mingea prin flexibilitatea degetelor) handbal
2.3 - exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal
la perete.
- prinderea mingii cu două mâini deasupra capului,
CLR 1.4. pozitia de pe un genunchi, prin alunecarea unui picior
inapoi, urmarind ca partea anterioara a coapsei sa fie in
contact direct cu solul, varful piciorului bine intins pe sol
Jocuri: “Mingea la capitan”, “Mingea suveica”, etc.

Miercuri MEM – - realizarea corespondenței între denumirea organelor Organe majore ale a.manual, fişe de lucru,
2.1.; 4.1 interne (scrise pe etichete) și acțiunile sugerate de imagini corpului omenesc – roluri auxiliar
date b. conversaţia euristică,
AVAP - stabilirea rolului fiecărui organ intern explicaţia, exerciţiul,
Tehnica
2.6. - tăierea alimentelor nepotrivite din meniuri date jocul didactic,
,,Colegii
- numerotarea în casete (pe un schelet uman) a organelor problematizarea, munca
întreabă”
interne ale omului ; explicarea rolului fiecăruia independentă
- desenarea unor alimente care ne fac oasele mai puternice c. activitate frontală,
Proiect ,,Sănătatea, cea mai mare bogăție” activitate individuală,
pe grupe

AVAP: -realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Simfonia vitaminelor explicatia,demonstratia Apreciere
1.1,1.3 apropiat; (pensulaţie, decupare, exercitiul,act. frontală globală si

6
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în lipire) individuală individuală
aplicaţii/compoziţii alese Expunerea
CLR 1.1. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; lucrărilor
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi C.L.R. -identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea a. manual, decupaje din Apreciere
1.1.,1.2. - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetulşi literele de tipar s ziare şi reviste, globală
1.3.,1.4. - asocierea sunetului s cu litera s și S şi litera de mână s plastilină, Apreciere
2.1.,2.2. - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor b.conversaţia, individuală
2.3.,2.4. -scrierea literei sizolat, în cuvinte, propoziţii Cuvinte cu sens opus observaţia dirijată,
-scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul
AVAP - despărțirea cuvintelor la capăt de rând diftongul oa didactic, metoda
2.6. - modelarea literelor analitico –fonetico –
- asocierea cuvintelor pentru a forma expresii Redarea unui dialog sintetică
2h - copieri , transcrieri, dictări c. individuală,
- redactarea unui dialog între elevi și Moș Crăciun frontală, îngrup
- scrierea literei s de mână

MEM - 1.4; 1.5; - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând Adunarea numerelor a.manual, fişe de lucru
1.6; 3.1 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără b.conversaţia, explicaţia,
- crearea unor probleme simple după imagini / desene date trecere peste ordin exerciţiul, munca
CLR - completarea unor casete lacunare independentă, Observare
1.2. - compararea sumelor obținute, utilizând semnele <, >, = demonstraţia, directă
- continuarea unor șiruri numerice problematizarea,
- află numerele cu ... mai mari decât ... c.activitate frontală,
- realizarea unor corespondențe între sume și imagini individuală
AVAP - descrierea brăduțului; Realizarea unui cadou conversaţia, explicaţia,
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în demonstraţia,
2.2,2.4 aplicaţii/compoziţii alese observaţia,munca
-realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale cu independentă
Lucrare
CLR chipul propriu sau al altei persoane; c. activitate frontală,
activitate individuală practică
1.2. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor
şi materialelor de lucru
- E sănătos să faci sport pentru că…convorbire
Vineri Lectura invatatoarei. Motanul încălţat, de a.laptop, planșe cu Interevaluare
CLR - formulare de răspunsuri la întrebări date Charles Perault imagini din poveste,
1.1 1.2 - formulare de enunțuri privitoare la povestea audiată fișe de lucru
1.4 2.1 - păreri PRO / CONTRA cu argumente b.conversaţia euristică,

7
- joc de rol explicaţia, scheletul de
MEM - ordonarea cronologică a evenimentelor poveștii recenzie, munca
1.3. - colorare personaje / secvențe din poveste independentă,
AVAP c.activitate frontală,
2.6. activitate individuală, în
perechi
MEM - 1.4; 1.5; - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând Adunarea numerelor
1.6; 3.1 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără a.manual, fişe de lucru,
- compararea a două sume trecere peste ordin auxiliar
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini b.conversaţia, exerciţiul,
1.1.,1.2. - relaţionarea rolului organelor majore interne cu sume explicaţia, munca
Interevaluare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme independentă,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice problematizarea
- completarea unui tabel cu date corespunzătoare c.activitate frontală,
- încercuirea rezultatelor corecte individuală
- găsirea săniuțelor fiecărui copil, prin găsirea unor sume

MM - executarea unor mişcări sugerate de text Mişcarea pe muzică a.laptop


2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite b.conversația,
3.2 - dans cu paşi egali Învățarea cântecului explicația, Interpretare
Cântec- Baba Iarnă intră-n sat (repetare) exercițiul, vocală
DP c. frontală, individuală,
1.1. pe grupe
EFS - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul Exerciții de aruncare /
2.1 usor inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu prindere
2.2 doua maini in dreptul pieptului;
2.3 - se arunca prin impingerea acesteia inainte simultan
cu indepartarea bratelor inainte; - observare
- sala de sport
CLR - aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea sistematica
- mingi de tenis, de
2.4. tinuta in palma bratului indemanatic, care este ridicat - aprecieri
handbal
deasupra umarului; colective si
- fluier
- exersarea prinderii mingii ( picioarele departat, stangul individuale
inainte, palmele formeaza un caus orientat spre inainte; se
amortizezeza mingea prin flexibilitatea degetelor)
- exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal la
perete.

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, Evenimente din viața mea auxiliar, fișe de lucru Observarea
2.1. ; 2.2.; 3.1. meteo, agenda zilei, impresii conversația euristică sistematică
- relatarea unor evenimente plăcute Prezentarea unor experiențe explicația, metoda

8
AVAP - desenarea și decorarea unui tort, numirea a trei dorințe personale
1.1. - notarea în cadrane a numelor colegilor născuți în cele 4
cadranelor
CLR anotimpuri
jocul didactic
1.4. - mimarea unor situații date
activitate frontală
- desenarea sub Bradul de Crăciun a unor cadouri pe care
individuală
le-ar face persoanelor dragi
JOC: ,,HA-HA-HA!”
CLR - - gruparea în tabel a cuvintelor (care conțin litera s) în Scrisoarea
1.3; 2.2 funcție de numărul de silabe Sunetul şi literele de tipar s a.manual, fișe de lucru,
3.1;3.2 -scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte și S şi litera de mână S auxiliar
4.1 ,4.2 - despărțirea cuvintelor la capăt de rând b.conversaţia,
- copieri , transcrieri, dictări Cuvinte cu sens opus observaţiadirijată,
MM - formulare de întrebări la răspunsuri date Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul
2.1. - numirea unor ingrediente care ar putea fi folosite pentru diftongul oa didactic, metoda Autoevaluare
o rețetă culinară (cuvinte care să conțină litera s) analitico – fonetico –
2h - scrierea literei S de mână Cuvinte cu înțeles opus sintetică
- scrierea unor cuvinte după model dat c.frontală, în echipă,
- exerciții de antonimie individuală
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”
MM - discuții despre semnificația Crăciunului Colinde a.laptop , CD
2.1, 3.1 - audierea unor colinde b.conversația,
Interpretarea
3.2 - învățarea colindei ,,În cetatea împărătească” explicația,
vocală
CLR 1.4. exercițiul
c. frontală, individuală
Marți
MEM - rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, respectând Scăderea numerelor
1.4; 1.5; 1.6; 3.1 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără a. manualfişe de lucru,
- compararea a două diferențe trecere peste ordin b.conversaţia euristică,
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini exerciţiul, explicaţia,
Temă de lucru
1.2. - relaţionarea rolului organelor majore interne cu diferențe munca independentă,
în clasă
- extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a învăţarea prin
- aflarea unor
obţine o mulţime “cu tot atâtea elemente” descoperire,
diferențe
- efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă problematizarea
- transformarea problemelor de scădere în operaţii de c.activitate frontală,
adunare individulă

CLR -1.1; 1.2 - asocierealiterei mici / mari de mână Recapitulare a.manual, fișe de lucru, Interevaluare
1.3; 1.4 -identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat auxiliar
2.1; 2.2 -dezvoltarea unei propoziţii prin adăugareaunui număr Sunetul grupul de litere b.conversaţia euristică,
2.3; 2.4 de cuvinte indicat observaţia dirijată,
ce/Ce

9
3.1;3.3 - exerciţii de sinonimie / antonimie Sunetul/literele t/T,s/S
4.1 - citirea literelor, silabelor,cuvintelor de tipar
şi de mână exerciţiul, metoda
MM - copierea, transcrieri, dictări analitico – fonetico –
1.1. - combinarea unor silabe pentru a obține propoziții
sintetică
- ordonarea cuvintelor date pentru a obține propoziții
- redarea unor dialoguri c.frontală, în perechi,
2h individuală
- citirea unui text dat
- formularea unei întrebări pentru ultima propoziție din text
- formularea răspunsului pentru întrebarea textului etc.
- audiții muzicale (colinde)

EFS - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul • Aruncarea și prinderea -sala de sport - aprecieri
2.1 usor inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu obiectelor - mingi de tenis , de individuale şi
2.2 doua maini in dreptul pieptului; handbal colective
2.3 - aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea - fluier
tinuta in palma bratului indemanatic, care este ridicat
deasupra umarului;
exersarea rostogolirii mingii pe sol ( se realizeaza prin
impingerea mingii pe sol cu o mana ; conducerea se
realizeaza cu bratul indemanatic)
- exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal la
perete.
Miercuri MEM - efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă Scăderea numerelor a. manual, auxiliar
1.4; 1.5; 1.6; 3.1 - transformarea problemelor de scădere în operaţii de naturale de la 0 la 31, fără b.conversaţia euristică,
adunare trecere peste ordin exerciţiul, explicaţia,
AVAP - asocierea unor diferențe cu fulgul corespunzător munca independentă, Observare
2.6. - colorarea oamenilor de zăpadă după cerințe date problematizarea directă
- completarea unor scăderi lacunare cu numere potrivite c.activitate frontală,
- găsirea fularului fiecărui copil, după cerințe date individulă
- compunerea unor probleme după imagini
AVAP: - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Plicul (origami) explicatia, demonstratia Apreciere
1.1,1.3 apropiat; exercitiul globală
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în act. frontală Apreciere
aplicaţii/compoziţii alese individuală individuală
CLR - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
1.2. - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor
şi materialelor de lucru
- executarea lucrării
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR – 1.2; 1.3; Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă fișe de evaluare Probă scrisă

10
Sunetul grupul de litere
conversația, munca
2.1; 4.1 ce/Ce independentă
Sunetul/literele t/T,s/S frontal, individual

- citirea unor cuvinte, propoziții Ajutoarele lui Moș a.manual, fișe de lucru,
- combinarea unor silabe pentru a forma cuvinte Crăciun auxiliar
- ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții b.conversaţia euristică,
CLR – 1.2; 1.3; Activități de recuperare /
- formularea unor întrebări pentru propoziții date
2.1; 4.1 dezvoltare observaţia dirijată,
- formularea unor propoziții după imagini, respectând
exerciţiul, metoda Autoevaluare
reprezentări date
AVAP analitico – fonetico – controlată
- scrierea denumirilor unor obiecte sugerate de imagini
2.6. sintetică
- realizare de corespondențe între scrierea de tipar și cea de
mână c.frontală, în perechi,
- colorarea fulgilor de zăpadă, respectând criterii date individuală
- completarea unor propoziții lacunare etc.
MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, a.auxiliar, fişe de lucru,
1.2.; 1.4; 1.5; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a Recapitulare b.conversaţia euristică,
1.6; 3.1 zecilor Adunarea şi scăderea nr. exerciţiul, explicaţia,
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin nat. de la 0 la 31, fără munca independentă,
Interevaluare
AVAP operaţia inversă trecere peste ordin problematizarea, floare
2.6. - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere de lotus
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice c.activitate frontală,
– aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare individuală, pe grupe
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare

AVAP - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Ornamente pentru Pomul explicatia, demonstratia
1.1,1.3 apropiat; de Crăciun munca independentă
act. frontală, Lucrare
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în (colorare, decupare, lipire)
practică
aplicaţii/compoziţii alese individuală
CLR -realizarea unor ornamente pentru a împobobi brăduțul; Expunerea
1.2. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; lucrărilor
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor
şi materialelor de lucru

Vineri CLR Cei trei purceluși a.lapop Observare


1.1 1.2 Lectura invatatoarei. – prezentare power point b.conversaţia, sistematică
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebările învățătoarei explicaţia, exerciţiul,
- povestirea poveștii munca independentă,

11
AVAP - dramatizare
1.2.; 2.6. - colorarea unor secvențe din poveste
- ordonarea cronologică a evenimentelor etc.
diagrama venn,
scheletul de recenzie
c.activitate frontală,
activitate individuală

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Adunarea şi scăderea nr.


respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a nat. de la 0 la 31 fără
MEM zecilor trecere peste ordin
a.auxiliar, fişe de lucru,
1.2.; 1.4; 1.5; - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin
b.conversaţia euristică,
1.6; 3.1 operaţia inversă
exerciţiul, explicaţia,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere
munca independentă, Observare
AVAP - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice
problematizarea, sistematică
2.6. - compararea a două diferențe / sume
organizatorul grafic
CLR - rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
c.activitate frontală,
2.4. operație
individuală, pe grupe
- colorarea unor numere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare
- încercuirea unor rezultate corecte

MM - audierea unor colinde Colinde


2.1, 3.1 - interpretarea unor colinde a.laptop, cd-uri,
Evaluare orală
3.2 b.conversația, exercițiul
Interpretare
muzical
vocală
DP c. frontală, pe grupe
2.2.
EFS - exerciții de aruncare și prindere a mingii Evaluare aruncări și -sala de sport
2.1. prinderi - mingi de tenis , de - probă de
2.2. handbal control
2.3. - fluier

POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN

12
Povestea lui Moş Crăciun spune că adevăratul Moș Crăciun a trăit cu mult timp în urmă, într-un loc numit Asia Mică. Acel ținut este
acum Turcia. Numele lui era Nicolae.
Părinții lui Nicolae au murit când el era doar un adolescent. Ca moștenire, părinții i-au lăsat o avere impresionantă – foarte mulți bani
care l-au transformat peste noapte într-un tânăr extrem de bogat. Rămas singur, a plecat să locuiască împreună cu unchiul său, care era
preot.
Într-o zi, Nicolae a auzit despre un om care își pierduse toți banii. Omul acela avea trei fiice care erau destul de mari pentru a se
căsători. Însă în vremurile acelea, fiecare dată ajunsă la vârsta măritişului trebuia să aibă bani pentru a se căsători. Acești bani
reprezentau zestrea și erau folosiți de tânăra familie ca ajutor la început de drum. Era cât se poate de clar: dacă nu aveai bani ca zestre,
nu te căsătoreai.
Tatăl şi cele trei fete erau atât de săraci încât nici nu mai aveau ce să mănânce… Cele trei surori urmau să fie vândute ca slave,
deoarece nu mai aveau cu ce să trăiască acasă, oricât de mult şi-ar fi dorit tatăl lor  să rămână alături de el. Fetele erau foarte triste –
din cauza lipsei banilor, nu îşi puteau întemeia propriile familii. Şi urmau să fie sclave – nu mai puteau decide unde să locuiască, ce să
facă, practic nu mai puteau hotărî nimic în ceea ce le priveşte.
Cu o noapte înainte să fie vândută, fiica cea mare şi-a spălat ciorapii şi i-a pus în faţa focului, să se usuce. Apoi, tatăl şi cele trei surori
au mers la culcare.
Dimineaţa, când s-a trezit, fiica cea mare a văzut un nod la ciorapi. Uitându-se cu mai mare atenţie, ea a găsit un săculeţ greu, plin cu
bănuţi de aur! Suficienţi bănuţi pentru a asigura hrană familiei, iar ei – zestrea de care avea atâta nevoie! Vă imaginaţi cât de fericiţi au
fost cu toţii!
Dimineaţa următoare au găsit un alt săculeţ cu bănuţi de aur. Două dintre fete erau salvate! Câtă bucurie!
Văzând toate acestea, noaptea următoare, tatăl a plănuit să stea treaz, pentru a descoperi cine îi ajută fetele. De oboseală, a aţipit, însă,
la un moment dat, un clinchet (ca şi când un alt săculeţ cu bănuţi de aur a căzut pe podea) l-a trezit. A sărit imediat de pe scaun şi a
fugit afară. Pe cine a prins ascunzăndu-se după colţ?

13
Nicolae, tânărul care locuia cu unchiul său. ’Nicolae, tu erai! Îţi mulţumim pentru ajutor, nici nu ştiu ce să spun, abia îmi găsesc
cuvintele… ’ ’Te rog, nu-mi mulţumi, mulţumeşte-I Domnului că rugăciunile tale au fost ascultate. Te rog, nu spune celorlaţi despre
mine’, a răspuns Nicolae.
Minunile nu s-au oprit. Nicolae a continuat să-şi ajute semeni, dar întotdeauna a încercat să o facă în secret. Nu îşi dorea atenţie sau
mulţumiri. Anii au trecut, iar Nicolae a fost ales episcop. Episcopii au grijă de semenii lor aşa cum păstorii au grijă de oile lor. Aşa a
făcut şi Nicolae. Atunci când nu mai era nimic de mâncare, el găsea grâu; astfel, nimeni nu rămânea flămând. Întotdeauna i-a ajutat pe
cei aflaţi în necaz. Întreaga sa viaţă, Nicolae i-a învăţat pe oameni să-l iubească pe Dumnezeu şi să aibă grijă unii de alţii.
Toată lumea l-a iubit pe Nicolae. După ce a murit, poveştile despre binele şi lucrurile bune pe care Nicolae le-a făcut au ajuns în
fiecare colţişor al lumii. Unele povestiri vorbeau despre grija lui deosebită pentru copii, pe care i-a ajutat şi protejat atunci când erau în
pericol, necaz, suferinţă. Aşa, din ce în ce mai mulţi oameni au aflat despre bunul Nicolae. Şi şi-au dorit să fie ca el. Nicolae este un
exemplu de cum ar trebui să trăim. De aceea a devenit sfânt.
Aceasta este povestea lui Moş Crăciun cel adevărat, nimeni altul decât Sfântul Nicolae. Până în zilele noastre, Sfântul Nicolae, sau
Moş Crăciun, este un prieten special al copiilor.

14