Sunteți pe pagina 1din 16

Perioada: 3 săptămâni (S18 – S20) → 3.02.2020 – 21.02.

2020

Competente Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse Evaluare
specifice continut
SAPTAMANA 3-7 FEBRUARIE
- identificarea sunetului d în silabe şi în cuvinte
C.L.R. - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul d Sunetul şi
1.3. 2.2, - asocierea sunetului d cu literad literele de tipar a. manual, decupaje din
2.3, - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor d / D și litera ziare şi reviste,
3.1,3.2, 4.1 - scrierea literei d izolat, în cuvinte, în propoziţii de mână d alfabetar, plastilină
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii
AVAP b.conversaţia,
scurte Textul
2.2 observaţia dirijată,
- formulare de enunțuri cu cuvinte date Evaluare
MM exploicația, exerciţiul,
Luni - confecţionarea literelor plastilină reciprocă
1.1 jocul didactic, metoda
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite fonetico- analitico –
Oferirea de
- modificarea sensului unui cuvânt prin înlocuirea unei litere sintetică
informaţii
- identificarea variantei corecte a unei propoziţii în legătură cu textul citit c.individuală, frontală
despre mediul
Joc de rol: La stomatolog şi în grup
natural
Audierea textului ,,De-a Delta Dunării” de Marin Sorescu
- discuții despre Delta Dunării
- scrierea literei d de mână
MEM - observarea unor imagini; numirea animalelor Din lumea celor a. manual, fişe de Evaluare
3.1., 3.2., - vizionarea unor filmulețe cu animale care nu cuvântă lucru, planşe diverse, după modul
4.1. - discuții despre animale atlase, laptop, cd de rezolvare
4.2., 5.1. - identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor b.conversaţia euristică, a sarcinilor
- enumerarea unor deosebiri dintre scheletul omului și cel al animalelor Animale - explicaţia, munca de lucru
CLR - identificarea şi clasificarea animalelor (mamifere, păsări, peşti, amfibieni, Scheletul independentă,
1.2. reptile) diagrama venn,
AVAP - prezentarea unui album referitor la viaţa unor animale învăţarea prin
2.2 - completarea unor casete cu denumiri potrivite descoperire
- asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora c.activitate frontală, în
- realizarea unui poster cu titlul ,,Animale preferate” perechi / independentă
-Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei, a. auxiliar, fişe de Observarea
impresii lucru sistematică,
DP - audierea poveștii ,,Școala furnicuțelor” b. conversaţia euristică, aprecieri
1.2.; 2.1. - discuții pe baza poveștii audiate exerciţiul, explicația, individuale
- colorarea imaginilor care reprezintămcomportamente civilizate în școală joc didactic,
AVAP - numirea obiectelor care ne ajută la păstrarea curățeniei Școala mea e ciorchinele
1.1. - enumerarea acelor reguli care ne ajuta să ne păstrăm curată școala curată c. activitate frontală,
MEM - jocuri de rol/ de mimă, referitoare la regulile ce se impun pentru a avea o activitate individuală,
1.3. clasă curată Norme de igienă activitate în grup
MM - ordonarea unor acțiuni prin numerotare la școală
1.1. JOC: ,,Dansul cu mătura”

MM - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură


a.laptop, cd-uri,
1.1 (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui, glasul animalelor domestice etc.)
b.conversația,
1.3 - jocul:„Perechile jucăriilor” Cântarea vocală
explicația,
- jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a Cântarea în Observare
demonstrația,
CLR percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură colectiv sistematică
exercițiul, jocul
1.4 -interpretarea cântecului ,,CE PETRECERE FRUMOASĂ!” c. frontală, individuală /
în colectiv
- identificarea sunetului d în silabe şi în cuvinte Sunetul şi a.manual, auxiliar,
Marţi - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul d literele de tipar imagini cu Delta
C.L.R.
- asocierea sunetului d cu litera D d / D și litera Dunării
1.3. 2.2,
- citirea silabelor, cuvintelor,propoziţiilor de mână D b.conversaţia,
2.3,
- scrierea literei D izolat, în cuvinte, în propoziţii observaţia dirijată,
3.1,3.2, 4.1
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte Textul exerciţiul, jocul
- ordonare de cuvinte pentru a obține propoziții didactic,metoda
AVAP
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite fonetico- analitico – Autoevaluare
2.6.
- modificarea sensului unui cuvânt prin înlocuirea unei litere Oferirea de sintetică
MEM
- trecerea unor cuvinte de la singular la plural informaţii c.individuală, frontală
1.3.
- identificarea variantei corecte a unei propoziţii în legătură cu textul despre mediul
citit ,,Două surori” natural
- conversaţie ,,În Delta Dunării”
2h
Activităţi transdisciplinare: realizarea unui poster cu imagini din Delta
Dunării
MEM - identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor Animale – a.manual, fişe de lucru
1.4., 1.5., - identificarea şi clasificarea animalelor Scheletul b.conversaţia,
1.6., - asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora exerciţiul, explicaţia,
3.1., 3.2., - numărarea unor animale din ograda bunicii Adunarea munca independentă, Evaluare
4.1. - completarea unor casete cu numere, pentru a forma zecea dată numerelor învăţarea prin după modul
4.2., 5.1. - descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii naturale de la 0 descoperire, de rezolvare
- asocierea unor exerciții de adunare cu părți ale scheletului viețuitoarelor, în la 20, cu trecere problematizarea a sarcinilor
CLR funcție de sume peste ordin c.activitate frontală, de lucru
- rezolvare de probleme individuală
1.2. - completarea unor tabele cu sume potrivite

AVAP - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au Peştele – a. lucrarea model,
1.1, 2.3., suferit deformări minore etc; decupare, şabloane, carton, lipici,
2.4. - prezentarea etapele de realizare ale lucrǎrii: bobinare ochişori, foarfece
- decuparea dupǎ contur a peştelui; b. expunerea,
MEM - asamblarea prin lipire; conversaţia, explicaţia, Lucrare
4.2. - bobinarea aţei demonstraţia, practică
CLR - desenarea ochisorilor şi a codiţei exerciţiul, observaţia
1.4., 2.3. - expunerea lucrărilor c. activitate frontală,
activitate individuală.
Miercuri EDUCAȚIE FIZICĂ
- identificarea sunetului ş în silabe şi în cuvinte Meşterul popular a.manual, decupaje din
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul ş ziare şi reviste, laptop,
C.L.R. - asocierea sunetului ş cu litera ş / Ş Sunetul şi literele videoproiector, stick
1.3. 2.2, - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor de de tipar ş / Ș b.conversaţia,
2.3, - scrierea literei ş / Ş izolat, în cuvinte şi în propoziţii şi litera de explicația,observaţia
3.1,3.2, 4.1 - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte mână ş dirijată, exerciţiul, jocul
DP - copiere, transcriere didactic,metoda
3.3. fonetico- analitico – Autoevaluare
- asocierea literelor de tipar cu cele de mână controlată
MM - formulare de enunțuri cu cuvinte date sintetică
1.1 - completarea cuvintelor cu silabe c.individuală,frontală şi
- confecţionarea literelor din plastilină, sârmă moale în grup
- vizionarea unor material despre meșteșuguri populare
- discuții despre meșteșugurile populare
- audierea cântecului ,,Meșterul fierar”
- scrierea literei ș de mână
MEM - identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor Animale – a.manual, fişe de lucru
1.4., 1.5., - identificarea şi clasificarea animalelor Scheletul b.conversaţia,
1.6., - asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora exerciţiul, explicaţia,
3.1., 3.2., - numărarea unor animale din ograda bunicii Adunarea munca independentă, Evaluare
4.1. - completarea unor casete cu numere, pentru a forma zecea dată numerelor învăţarea prin după modul
4.2., 5.1. - descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii naturale de la 0 descoperire, de rezolvare
- asocierea unor exerciții de adunare cu părți ale scheletului viețuitoarelor, în la 20, cu trecere problematizarea a sarcinilor
CLR funcție de sume peste ordin c.activitate frontală, de lucru
1.2. - rezolvare de probleme individuală
- completarea unor tabele cu sume potrivite

MM - audierea poeziei ,,Limba românească” de George Sion Observare


2.1, 3.1 - discuții privitoare la conținutul poeziei și a mesajului acesteia Cântarea vocală laptop, CD
CLR - audiție – Graiul neamului ,,Un cântec pentru țara mea” (Cristina Cântarea în activitate frontală
1.2. Pintilie); ,,Nu ne vindem țara” (Ionuț Langa); colectiv individual
sistematică
DP ,,Țara mea-i un colț de rai” (Maria Luiza Mih) etc.
2.2.

Joi - identificarea sunetului ş în silabe şi în cuvinte Meşterul popular a.manual, decupaje din
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul ş ziare şi reviste, laptop,
- asocierea sunetului ş cu litera ş / Ş Sunetul şi literele videoproiector, stick
C.L.R. - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor de de tipar ş / Ș b.conversaţia,
1.3. 2.2, - scrierea literei ş / Ş izolat, în cuvinte şi în propoziţii explicația,observaţia
şi litera de
2.3, - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte dirijată, exerciţiul, jocul
mână ş
3.1,3.2, 4.1 - copiere, transcriere didactic,metoda
DP - asocierea literelor de tipar cu cele de mână fonetico- analitico –
3.3. Autoevaluare
- formulare de enunțuri cu cuvinte date sintetică controlată
MM Cuvântul
- completarea cuvintelor cu silabe c.individuală,frontală şi
1.1 - confecţionarea literelor din plastilină, sârmă moale în grup
- vizionarea unor material despre meșteșuguri populare Utilizarea
- discuții despre meșteșugurile populare cuvintelor
2h - audierea cântecului ,,Meșterul fierar” noi în
- scrierea literei ș de mână contexte
adecvate

MEM - identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor Animale – a.manual, fişe de lucru
1.4., 1.5., - identificarea şi clasificarea animalelor Scheletul b.conversaţia,
1.6., - asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora exerciţiul, explicaţia,
3.1., 3.2., - numărarea unor animale din ograda bunicii Adunarea munca independentă, Evaluare
4.1. - completarea unor casete cu numere, pentru a forma zecea dată numerelor învăţarea prin după modul
4.2., 5.1. - descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii naturale de la 0 descoperire, de rezolvare
- asocierea unor exerciții de adunare cu părți ale scheletului viețuitoarelor, în la 20, cu trecere problematizarea a sarcinilor
CLR funcție de sume peste ordin c.activitate frontală, de lucru
1.2. - rezolvare de probleme individuală
- completarea unor tabele cu sume potrivite

LIMBA FRANCEZA
Vineri C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri sau Țara mea, de - fişe de lucru; Observare
1.1.,1.2.,2. informaţii diverse Otilia Cazimir - creioane colorate; sistematică
1., - formulare de enunțuri cu cuvintele noi - coli A4;
2.2.,2.3. - discuții privind frumusețile țării noastre
AVAP - realizarea unui desen – Hora bucuriei
2.6.
AVAP - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul apropiat şi depărtat; explicația, Observare
1.1,1.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au Românaș și demonstrația, sistematică
2.2,2.4 suferit deformări minore etc; româncuță exercițiul, analiza swot,
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta (pictură / turul galeriei Expoziție
CLR foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); desen) act. frontală / lucrări
1.2. -descrierea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale lumii; individuală
DP - discuții despre locurile și oamenii din România;
3.1. -realizarea de aplicaţii
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- realizarea lucrării
RELIGIE
EDUCAȚIE FIZICĂ
SAPTAMANA 10-14 FEBRUARIE
Luni C.L.R. - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Meşterul popular
1.3 1.4, - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte
2.1 2.2, - copierea unui text Sunetul şi literele
3.1, - asocierea literelor de tipar cu cele de mână de de tipar ş / Ș - metoda fonetică
- modificarea sensului unui cuvânt prin înlocuirea unei litere şi litera de analitico - sintetică,
3.2, - completarea cuvintelor cu silabe mână Ș conversaţia, explicaţia,
4.1,4.2 - scrierea diminutivelor pentru cuvinte date Aprecieri
exerciţiul, jocul
- discuții privind legătura dintre conținutul textului și ilustrație globale și
Cuvântul didactic
AVAP - completarea unor propoziții cu semnele de punctuație potrivite. individuale
Utilizarea - activităţi frontale,
2.2 - scrierea literei Ș de mână cuvintelor individuale, în grupuri
noi în mici
contexte
adecvate

MEM - aflarea unor diferențe Scăderea a. manual, fişe de Probă orală


1.2., 1.3., - efectuarea unor exerciții de scădere și colorarea diferențelor după un cod al numerelor lucru, b.conversaţia,
1.4., culorilor naturale de la 0 explicaţia, exerciţiul,
1.5., 1.6., - rezolvare de probleme la 20, cu trecere munca independentă,
5.2. - completarea unor tabele peste ordin problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat c.activitate frontală, în
CLR - compararea a două diferențe perechi, individuală
1.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor diferențe
AVAP - exerciţii de operare cu termeni matematici: termeni, sumă sau total,
1.1. descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data,meteo, agenda zilei, Am grijă de mine a. auxiliar, fişe de Evaluare
1.2.; 2.1. impresii lucru reciprocă
AVAP - audierea poeziei ,,Nu uitați” de Stelian Mihnea Norme de igienă b. conversaţia euristică,
1.1 - discuții despre importanța igienei personale personală exerciţiul, muncă
CLR - numirea unor norme de igienă personală independentă,
1.4 - colorarea unor imagini cu secvențe din poezie problematizarea, jocul
- ghicitori, desenarea răspunsului didactic
JOC: ,,Cine-i șeful?” c. activitate frontală,
individuală, pe rechi
MM - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură Melodia a.laptop, cd-uri,
2.1, 3.1 - recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în perechi -Genuri muzicale : b.conversația,
3.2 - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a folclorul copiilor explicația,
CLR percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură demonstrația, Interpretarea
- audierea unor cântece din folclorul copiilor vocală
1.1. exercițiul, jocul
- interpretarea cântecului ,,Numărătoarea” c. frontală,
individuală,pe grupe
C.L.R. - asocierea sunetului î cu literele î / Î România - metoda fonetică Observare
Marţi 1.3., - diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici şi mari analitico - sintetică, sistematică
1.4, - identificarea unor situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de Sunetul şi conversaţia, explicaţia,
2.1., mână litera (de exerciţiul, jocul
- alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date mână şi de didactic,
2.2, - scrierea literelor î / Î, â de mână - activităţi frontale,
3.1, tipar)
- identificarea regulilor de scriere cu î / â î, â / Î individuale, în grupuri
3.2, - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului (diminutive, formare de cuvinte mici
4.1,4.2 prin derivare, fără terminologie)
Familia lexicală
- conversaţie: Ţara mea
AVAP 2.2 -audiţie- Sunt român voinic
- exerciții de scriere corectă
2h - copieri, transcrieri, dictări
- realizarea unui desen care prezintă un peisaj românesc
- citirea textului ,,România”
- formulare de răspunsuri la întrebări date
MEM - aflarea unor diferențe Scăderea a. manual, fişe de Probă orală
1.2., 1.3., - efectuarea unor exerciții de scădere și colorarea diferențelor după un cod al numerelor lucru, b.conversaţia,
1.4., culorilor naturale de la 0 explicaţia, exerciţiul,
1.5., 1.6., - rezolvare de probleme la 20, cu trecere munca independentă,
5.2. - completarea unor tabele peste ordin problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat c.activitate frontală, în
CLR - compararea a două diferențe perechi, individuală
1.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor diferențe
AVAP - exerciţii de operare cu termeni matematici: termeni, sumă sau total,
1.1. descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...
AVAP: - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Buchetul de a. hârtie cartonată – Aprecieri
1.1,1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul cunoscut; ghiocei alb, verde (pentru globale și
2.2,2.4 - realizarea lucrării (decupare, lipire) ghiocei), o coală de individuale
hârtie colorată  – verde
CLR (un verde  mai deschis Lucrare
1.2.;1.4. decât verdele folosit practică
pentru ghiocei), un tub
de carton (de la hârtie
igienică), foarfecă
lipici, panglică roşie /
şnur mărţişor
b.conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. activitate frontală,
activitate individuală.
EDUCAȚIE FIZICĂ
LIMBA FRANCEZA
RELIGIE
Miercuri EDUCAȚIE FIZICĂ
C.L.R. - intuirea imaginilor Oraşul lui a. manual, alfabetar, Tehnica
1.3.,1.4. - formulare de enunțuri cu cuvinte date Bucur sârmă moale, ,,Pălăria cu
2.1.,2.2. - delimitarea cuvintelor în propoziţii plastilină, figuri întrebări”
3.1, 3.2, 4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe Tangram
Sunetul şi literele
- identificarea sunetului b în silabe şi în cuvinte şi asocirea acestuia cu litera b.conversaţia, RAI,
de de tipar b / B
CLR b/B explicația, observaţia
şi litera de
1.2. - scrierea literei b / B izolat şi în cuvinte dirijată, exerciţiul,
mână b
AVAP - exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul b în poziţie iniţială metoda analitico –
2.6. fonetico – sintetică
- citirea integrală a cuvintelor şi propoziţiilor
c. frontal, individuală,
- exerciţi de fonetică şi vocabular în perechi
- completarea unor propoziţii eliptice Oferirea unor
- confecţionarea literelor din sârmă moale, plastilină, figuri Tangram informaţii despre
- audierea textului ,,Legenda orașului București” de Dumitru Almaș mediul social şi
- discuții pe baza textului audiat
natural apropiat
- conversaţie: Bucureşti – capitala țării
- scrierea literei b de mână Povestirea unor
întâmplări
MEM - aflarea unor diferențe Scăderea a. manual, fişe de Probă orală
1.2., 1.3., - efectuarea unor exerciții de scădere și colorarea diferențelor după un cod al numerelor lucru, b.conversaţia,
1.4., culorilor naturale de la 0 explicaţia, exerciţiul,
1.5., 1.6., - rezolvare de probleme la 20, cu trecere munca independentă,
5.2. - completarea unor tabele peste ordin problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat c.activitate frontală, în
CLR - compararea a două diferențe perechi, individuală
1.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor diferențe
AVAP - exerciţii de operare cu termeni matematici: termeni, sumă sau total,
1.1. descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...
- joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură Melodia
a.laptop, cd-uri,
MM (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) -Genuri muzicale
b.conversația,
2.1, 3.1 - jocul:„Perechile jucăriilor” : folclorul
explicația,
3.2 -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în perechi copiilor, Evaluare
demonstrația,
CLR - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a orală
exercițiul, jocul
1.1. 1.4 percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
c. frontală, individuală,
-interpretarea cântecului ,,Melc, melc codobelc”
pe grupe
Joi C.L.R. - intuirea imaginilor Oraşul lui a. manual, alfabetar, Tehnica
1.3.,1.4. - formulare de enunțuri cu cuvinte date Bucur sârmă moale, ,,Pălăria cu
2.1.,2.2. - delimitarea cuvintelor în propoziţii plastilină, figuri întrebări”
3.1, 3.2, 4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe Tangram
Sunetul şi literele
- identificarea sunetului b în silabe şi în cuvinte şi asocirea acestuia cu litera b.conversaţia, RAI,
de de tipar b / B
CLR b/B explicația, observaţia
şi litera de
1.2. - scrierea literei b / B izolat şi în cuvinte dirijată, exerciţiul,
mână b
AVAP - exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul b în poziţie iniţială metoda analitico –
2.6. fonetico – sintetică
- citirea integrală a cuvintelor şi propoziţiilor
c. frontal, individuală,
- exerciţi de fonetică şi vocabular în perechi
2h - completarea unor propoziţii eliptice Oferirea unor
- confecţionarea literelor din sârmă moale, plastilină, figuri Tangram informaţii despre
- audierea textului ,,Legenda orașului București” de Dumitru Almaș mediul social şi
- discuții pe baza textului audiat
natural apropiat
- conversaţie: Bucureşti – capitala țării
- scrierea literei b de mână
Povestirea unor
întâmplări
MEM - aflarea unor diferențe Scăderea a. manual, fişe de Probă orală
1.2., 1.3., - efectuarea unor exerciții de scădere și colorarea diferențelor după un cod al numerelor lucru, b.conversaţia,
1.4., culorilor naturale de la 0 explicaţia, exerciţiul,
1.5., 1.6., - rezolvare de probleme la 20, cu trecere munca independentă,
5.2. - completarea unor tabele peste ordin problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat c.activitate frontală, în
CLR - compararea a două diferențe perechi, individuală
1.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor diferențe
AVAP - exerciţii de operare cu termeni matematici: termeni, sumă sau total,
1.1. descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...

Vineri C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri sau Țara mea, de a.fișe de lucru
1.1.1.2.,2.1. informaţii diverse Andrei Ciurunga b.conversaţia,
2.2.2.3. - formulare de enunțuri cu cuvintele noi explicaţia, exerciţiul,
- discuții despre frumusețile țării noastre Autoevaluare
RAI, cadranele
AVAP - descrierea unor peisaje din localitatea natală, care le place foarte mult c.activitate frontală,
2.6. - desenarea unor secvențe din poezie activitate individuală

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Peisaj de explicatia,demonstratia


1.1,1.3., 2.3. - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul cunoscut; primăvară exercitiul, turul
- exemplificare culori primare / binare; modul de combinare a culorilor ( pictură) galeriei, analiza swot Observare
CLR - verbalizarea modului de lucru, în vederea realizării lucrării act. frontală, sistematică
1.1. , 2.2. - executarea lucrării individuală
MM - audierea cântecului ,,Vine, vine primavera” Expunerea
1.1. lucrărilor

SAPTAMANA 10-14 FEBRUARIE


Luni
CLR - - despărţirea cuvintelor în silabe 4. Oraşul lui a.manual, decupaje din Aprecieri
1.3; 2.2 - identificarea sunetului b în silabe şi în cuvinte şi asocirea acestuia cu litera Bucur ziare şi reviste,
3.1;3.2 b/B alfabetar, sârmă
4.1 ,4.2 - numirea unor nume care au sunetul inițial b Sunetul şi literele moale, plastilină,
în poziţie iniţială de de tipar b / B b.conversaţia,
- delimitarea cuvintelor într-o propoziție şi litera de mână B observaţia dirijată,
DP - scrierea unor cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date exerciţiul, jocul globale și
3.1. - citirea integrală a textului ,,Orașul lui Bucur” Cuvinte cu înțeles didactic, metoda individuale
AVAP - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri în legătură cu textul citit asemănător / opus analitico – fonetico –
2.1 - asocierea unor cuvinte date cu opusul lor sintetică
- realizarea unei liste cu orașe din țară care se scriu cu ,,B” c.frontală, în echipă,
- scrierea literei B de mână individuală
2h Activităţi transdisciplinare: Oraşul lui Bucur: afiș / colaj
MM -joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură Interpretarea a.laptop, cd-uri,
2.1, 3.1 (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) vocală b.conversația,
3.2 - jocul:„Perechile jucăriilor”-recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi explicația,
asocierea lor în perechi demonstrația, Evaluare
CLR - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a orală
exercițiul, jocul
1.4. percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
didactic
DP -interpretarea cântecului ,,Iarnă să te duci cu bine”
2.2. c. frontală, individuală
MEM
Marţi 1.1, 1.2.,
- efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-20, cu
1.3,
trecere peste ordin a. manual, fişe de lucru
1.4., 1.5.,
- ordonare crescătoare / descrescătoare, după criteria date b.
1.6.,
- rezolvare de probleme conversaţia,explicaţia,
3.1., 4.1., Autoevaluare
- colorarea unor imagini care au rezultate corecte problematizarea,
5.2. controlată
- completarea unor sume / diferențe cu termenul lipsă RECAPITULARE exerciţiul
- încercuirea sumei / diferențe corecte c.activitate frontală,
CLR
- asocierea adunărilor / scăderilor cu sumele / diferențele corespunzătoare activitate individuală
1.4.
AVAP
2.6.
EDUCAȚIE FIZICĂ
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
EDUCAȚIE FIZICĂ
Miercuri MEM
1.1, 1.2.,
- efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-20, cu
1.3,
trecere peste ordin a. manual, fişe de lucru
1.4., 1.5.,
- ordonare crescătoare / descrescătoare, după criteria date b.
1.6.,
- rezolvare de probleme conversaţia,explicaţia,
3.1., 4.1., Autoevaluare
- colorarea unor imagini care au rezultate corecte problematizarea,
5.2. controlată
- completarea unor sume / diferențe cu termenul lipsă RECAPITULARE exerciţiul
- încercuirea sumei / diferențe corecte c.activitate frontală,
CLR
- asocierea adunărilor / scăderilor cu sumele / diferențele corespunzătoare activitate individuală
1.4.
AVAP
2.6.
CLR -1.1; - citirea textului ,,În luncă” RECAPITULARE a.manual, auxiliar, Interevaluare
1.2 - formulare de întrebări / răspunsuri laptop, fișe de lucru
1.3; 1.4 - completarea unor propoziții cu imagini date b.conversaţia, RAI,
2.1; 2.2 - stabilirea numărului de silabe pentru cuvinte date observaţia dirijată,
2.3; 2.4 - asocierea unor cuvinte cu sens asemănător exerciţiul, jocul
3.1;3.3 - scrierea unor cuvinte cu înțeles opus didactic, metoda
4.1 - completarea unor enunțuri lacunare analitico – fonetico –
MM - ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a obține cuvinte / propoziții sintetică
1.1 - descoperirea unor enunțuri adevărate, după imagini date c.frontală, individuală,
- copieri, transcrieri, dictări în grupuri mici
2h - colorarea unor cuvinte, după crințe date
- completarea unui text cu semen de punctuație potrivite
- audiere ,,Sunete de păsări, în pădure”
AVAP: - numirea materialelor, instrumentelor utilizate; Felicitare explicatia,
1.1,1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul cunoscut; pentru mama demonstratia exercitiul Expunerea
2.2,2.4 - descrierea etapelor de lucru și a tehnicii folosite act. frontală lucrărilor
(tehnica quilling)
CLR -realizarea felicitării individuală
1.1., 2.2. Audiție: „Mama, doar mama” etc.
MM
1.3.
Joi MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă
1.4., 1.5., b. conversația, munca
1.6., independent
3.1., 3.2., c. frontal, individual
4.1.
4.2., 5.2.

CLR –1.2, Itemii probei de evaluare Evaluare fișe de evaluare Interevaluare


1.3, 1.4;2.1, Proiect: Patria mea sumativă imagini diverse
2.2; 3.1, 3.2, - realizarea unui poster cu imagini reprezentative pentru România
fișe de lucru
4.1,4.2 - discuții despre patria noastră Proiect: Patria explicatia
- numirea unor români iluștri (Enescu, Brâncuși, Paulescu etc.) mea exercitiul
MM 2.1. - proverbe despre patrie etc.
jocul didactic etc.
DP 3.1. Audiție: Cântece patriotice
ac.frontală
AVAP 2.6.
individuală, pe grupe
2h
MM -joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură Interpretarea a.laptop, cd-uri,
2.1, 3.1 (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) vocală b.conversația,
3.2 - jocul:„Perechile jucăriilor”-recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi explicația,
asocierea lor în perechi demonstrația, Evaluare
CLR - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a orală
exercițiul, jocul
1.4. percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
didactic
DP -interpretarea cântecului ,,Iarnă să te duci cu bine”
2.2. c. frontală, individuală
Vineri CLR - audierea textului Povestea
1.1 1.2 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale sau preafrumoasei
1.4 2.1 de detaliu desprinse din textul citit; Dochia
- alcătuirea unei hărți a personajelor; a.fișe de lucru
b.conversaţia, explicaţia,
AVAP: 1.2, - completarea unui tabel cu informații din text;
exerciţiul, munca
2.2, 2.3 -păreri PRO / CONTRA cu argumente; Observare
independentă,
- desenarea / colorarea unor secvențe din povestire; sistematică
problematizarea,blazonul
- explicarea cuvântului ,,patriot / patriotism” etc. c.activitate frontală,
activitate individuală

MEM - efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris Pot mai mult! a. manual, fișe de Autoevaluare
1.4., 1.5., - colorarea unor trasee matematice; descoperirea unor schelete de animale ameliorare, fișe de controlată
1.6., - vizionarea unor documentare despre animalele descoperite prin colorarea Exerciții de dezvoltare, culegere
3.1., 3.2., traseului ameliorare / b. conversația,
4.1. - compararea a două sume / diferențe dezvoltare explicația, exercițiul,
4.2., 5.2. - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor sume / diferențe problematizarea, joc de
- verificarea rezultatului prin operație inversă rol
CLR JOC: Dialoguri între animale c. frontal, individual, în
1.2.; 1.4. perechi
AVAP
2.6.
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor utilizate; Păpuşa explicatia, Aprecieri
1.1,1.3 - descrierea etapelor de lucru și a tehnicii folosite (tăiere, coasere, demonstratia globale și
2.3 -realizarea păpușii răsucire, lipire) exercitiul individuale
CLR 1.1 Audiție: ,,Vine, vine primăvara” act. frontală individuală Expunerea
MM 1.3. lucrărilor
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, agenda zilei, Trăiesc sănătos,
1.2.; 2.1. impresii mănânc sănătos Auxiliar
AVAP - numerotarea unor imagini date în ordinea potrivită conversatia
1.1., 2.6. - crearea unei povești, după imagini date Stil de viață explicatia Observarea
MEM - numirea unor activități pe care le face / nu le face acasă sănătos RAI sistematică
1.3. - numirea / colorarea unor activități care ne ajută să fim sănătoși jocul didactic
CLR - prepararea unei salate de fructe activitate frontală
1.2., 1.4. JOC: ,,Praful de cretă” individuală
ȚARA MEA
de Otilia Cazimir

Frumoasă mi-e ţara străveche, 


Întinsă pe munţi şi pe văi, 
Cu fete cu flori la ureche, 
Cu mândri şi ageri flăcăi!

Frumoasă mi-e ţara cea nouă, 


Când râde cu râs tineresc, 
Cum râde grădina când plouă
Şi florile când înfloresc. 

ȚARA MEA
de Andrei Ciurunga

Cât de mândră-i țara mea!


Munți cu creștetul de nea
Și cu poale de smarald,
Unde-i soarele mai cald.

Dealurile-numai vii, 
Râd în struguri-aurii, 
Șesurile-s mari de grâu, 
Spicele ne trec de brâu.

Marea, valuri care vin 


De departe, din senin, 
Și se sparg și iarăși fug…
Iar în jur e doar belșug.

POVESTEA PREAFRUMOASEI DOCHIA – Povestiri istorice

Decebal avea o soră numită Dochia. Era aşa de tânără, de vitează şi de frumoasă încât, atunci când a văzut-o, împăratul Traian a prins
mare dragoste pentru dânsa. I-a zis:
– Te-am văzut, Dochia, cu cât curaj ţi-ai apărat cetatea de la Sarmizegetusa. Acum, când eu l-am biruit pe fratele tău Decebal şi am
cucerit Dacia, iar războiul s-a sfârşit, vreau să vii cu mine la Roma. Vei trăi acolo în bogăţie şi mărire, în palatul meu cel cu pereţi
auriţi şi împodobit numai cu lucruri scumpe.
– Mulţumesc, împărate, a zis Dochia. Admir vitejia şi bunătatea ta. Dar eu la Roma nu pot merge.
–  De ce?
– Pentru că sunt sora lui Decebal. Iar el şi-a curmat singur zilele ca să nu ajungă prizonierul tău. Oricât de frumos ar fi palatul tău,
eu acolo tot o biată roabă aş fi. Şi apoi sunt multe fete dace mai frumoase ca mine; dacă vrei, însoţeşte-le cu romani de-ai tăi, să se
zămislească un nou popor, care să aibă în firea lui dârzenia şi vitejia noastră şi măreţia voastră. Eu însă de aici nu plec, voiesc să mă
îngrop aici, în pământul sfânt al Daciei.
Traian împăratul i-a ascultat povaţa. Dar când a aflat că Dochia a luat o turmă de mioare, s-a făcut păstoriţă şi a urcat în munţi,
departe, s-a supărat foc. Fiind el împărat mare şi puternic, a vrut ca măcar sora lui Decebal să-i fie ca o podoabă în carul de triumf. Şi-
a luat câţiva ostaşi credincioşi şi a pornit în urmărirea Dochiei. A mers zile şi săptămâni, peste dealuri şi văi. A găsit-o abia în vârful
muntelui Ceahlău: păştea oile, pe un plai înclinat către soare, cu iarbă deasă şi flori multe albe, roşii şi albastre.
– Dochia, a zis Traian, acum nu mai scapi, te iau cu mine!
– Nu, împărate! Mai bine mor ca fratele meu Decebal, decât s-ajung roabă.
– Îţi vreau binele, Dochia: ai să trăieşti în mare bogăţie!
– Dacă-mi vrei binele, lasă-mă în ţara mea, aici, în Dacia.
– Neîduplecato! Te iau cu de-a sila. Te răpesc!
Şi a şi făcut semn ostaşilor s-o prindă. Speriată, Dochia a ridicat mâinile spre cer şi a şoptit:
– Stană de piatră mă fac şi rămân aici în ţara mea!
În adevăr, cât ai clipi din ochi, Dochia cea preafrumoasă, cu toate mioarele ei, răspândite pe pajişte, s-au prefăcut în stânci, înfipte în
piatra muntelui. Traian a încremenit şi el de uimire. Când şi-a venit în fire, a zis:
– N-am ce face; dacii,bărbaţi si femei, sunt legaţi de ţara lor ca munţii şi stâncile lor. Nu pot decât să ascult sfatul Dochiei si să aduc
aici cât mai mulţi romani.
Şi zicând aşa, Traian s-a întors la Roma.
Iar pe muntele Ceahlău se vede şi azi o stâncă înaltă, ca o păstoriţă, iar în jur câteva zeci de stânci răsfirate pe plai, ca nişte oi brumării.