Sunteți pe pagina 1din 12

Perioada : 3 săptămâni ( S12 – S14) → 02.12.2018 – 20.12.

2018

Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
SAPTĂMÂNA 2-6 DECEMBRIE
C.L.R. - asocierea sunetului ce cu grupul de litere ce
1.1.,1.2.1.3.,1.4. -identificarea poziţiei sunetului în cuvânt
2.2, 2.3, 2.4 Cenuşăreasa
- exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul ce
3.1,3.2,3.4 Sunetul şi grupul de a.manual, decupaje din Observare
- citireacuvintelor, propoziţiilor
4.1,4.2 litere de tipar ce / Ce ; ziareşi reviste, alfabetar sistematică
- formularea de propoziţii după imagini
grupul de litere de mână b.conversaţia, observaţia
- realizarea acordului gramatical în propoziţii
AVAP ce dirijată, exerciţiul,jocul
- formularea răspunsuri la întrebări date probăorală/
Luni 2.2. Repovestireaunor didactic,metodafonetico
- scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii scrisă
DP întâmplări auzite - analitico –sintetică
- copieri, transcrieri, dictări
3.1. Textul. Aşezarea textului în c.,frontală, individuală
- dramatizarea poveștii
pagină
- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii
- identificarea imaginilor care conțin sunetul ce
- scrierea grupului de litere ce de mână
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau eliminarea Recapitulare a.manual, fişe de lucru,
unui număr de unităţi planșe
- recunoaşterea numerelor pare / impare b.conversaţia,
MEM - recunoaşterea şi localizare organelor interne majore ale omului exerciţiul, explicaţia,
1.4, 1.3 - numirea părților scheletului uman care le adăpostesc munca independentă,
1.6, 3.1 - identificarea zonelor unde se găsesc organele interne majore, pe problematizarea, jocul
Observare
propriul corp didactic
sistematică
CLR: 2.1; 2.3. - ordonare crescător / descrescător c.activitate frontală,
- compararea unor sume / diferențe activitate în perechi,
AVAP: 1.3,2.1. - scrierea unor numere mai mici / mari mari decat ... activitate individuală
- scrierea unor numere de doua cifre identice
- încercuirea unor numere care au cifra unităților mai mare / mai
mică decât a zecilor
-Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, a. auxiliar, fişe de lucru Observarea
agenda zilei, impresii b.conversaţia euristică, sistematică
DP – 2.2.; 3.1. - audierea poveștii ,,Soarele și ploaia” explicația, exerciţiul,
- discuții referitoare la povestea audiată problematizarea,
AVAP – 1.1 - enumerarea lucrurilor importante din viața lor metoda semaforul, Aprecieri
CLR – 1.4. - motivarea importanței lor într-o anumită ipostază Fiecare este important jocul didactic individuale și
- prezentarea unei întâmplări conflictuale și rezolvarea acesteia c. activitate frontală, colective

1
- desemnarea a trei persoane importante din viața lor și motivarea Transmiterea de mesaje activitate individuală,
alegerii făcute verbale și nonverbale despre activitate în perechi
- desenarea unor obiecte, considerate importante, din ghiozdan propriile experiențe de viață
JOC: ,,Mașinăria”
MM - joc de recunoaştere a sunetelor din mediul înconjurător
1.1 - jocul:„Jucăriile perechi” a.laptop, stick
1.3 -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în b.conversația,
perechi Cântarea vocală explicația,
Interpretarea
CLR - identificarea şi mânuirea jucăriilor potrivite pentru imitarea Cântarea în colectiv demonstrația, exercițiul,
1.4 diferitelor sonorităţi din natură jocul didactic vocală
DP -interpretarea cântecului ,,Prima zăpadă” c. frontală, individuală,
3.1. pe grupe

Marti -identificarea poziţiei sunetului în cuvânt Cenuşăreasa a.manual, auxiliar, fișe


C.L.R. - exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat Sunetul şi grupul de de lucru
1.1.,1.2.1.3.,1.4. - formulare de răspunsuri la întrebări date litere (de tipar şi de b.conversaţia, observare
2.2, 2.3, 2.4 - citirea cuvintelor, propoziţiilor mână): Ce observaţiadirijată, sistematică
3.1,3.2,3.4 - copieri, transcrieri, dictări Repovestirea unor exerciţiul,jocul
4.1.,4.2 - scrierea cuvintelor punctate pe liniatură întâmplări auzite didactic,metodafonetico
- completarea unor cuvinte / prpoziții lacunare - analitico –sintetică probăorală/
Textul. Aşezarea textului în
AVAP - formularea de enunțuri false / adevărate, cu privire la basmul c.individuală,frontalăşi scrisă
pagină
2.2. ,,Cenușăreasa” în grup
- despărțirea în silabe a unor cuvinte date autoevaluare
2h - descoperirea greșelilor existente în propoziții date
- scrierea grupului de litere Ce de mână
MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare
1.4, 1.3 b.conversaţia, munca
Probă scrisă
1.6, 3.1 Evaluare sumativă independentă
c.activitate frontală,
individuală
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; a., şablon, fire textile,
Confecţii şi jucării
1.1,2.1 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor foarfecă, lipici, boabe
Obiecte realizate din Apreciere
2.2,2.5 ce au suferit deformări minore etc; de piper / semințe de
materiale refolosibile globală
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu măr
MEM (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, b.conversaţia, Apreciere
Păpuşa Cenușăreasa individuală
2.1 foto-video); explicaţia,
(tăiere, coasere, răsucire,
-realizarea trăsăturilor păpuşii în funcţie de modelul reprezentat; demonstraţia, munca Lucrare
lipire)
CLR - descrierea etapelor de lucru independentă practică
1.2 - executarea lucrării c. activitate frontală,
- Joc de rol: ,,Prietena mea păpușa” activitate individuală.
Miercuri EUCAȚIE FIZICĂ

2
Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare- a. fișe de ameliorare,  Evaluarea
- exerciții de ameliorare - dezvoltare dezvoltare: fișe de dezvoltare, după
MEM – Activităţile de învăţare cu b. conversația, rezolvarea
1.4, 1.3 caracter ameliorativ se vor explicația, exercițiu sarcinilor de
1.6, 3.1 stabili în funcţie de c. frontal, individual ameliorare/
problemele (individuale/ale dezvoltare:
CLR majorităţii elevilor) ce vor fi
1.2. identificate după evaluarea Autoevaluarea
sumativă.
– Activităţile de dezvoltare
2h vor avea un grad ridicat de
dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de ev.
C.L.R. Cenuşăreasa a.auxiliar, fișe de lucru
1.1.,1.2.1.3.,1.4. - citirea cuvintelor, propoziţiilor care conțin grupul de litere ce Sunetul şi grupul de b.conversaţia,
2.2, 2.3, 2.4 - delimitarea cuvintelor în propoziții date litere (de tipar şi de explicația, exerciţiul,
3.1,3.2,3.4 - scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date mână): ce/Ce jocul didactic,
4.1,4.2 - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite ciorchinele
- desenarea unor obiecte care conțin sunetul ce = consolidare = c.individuală, frontală şi Interevaluare
AVAP - copieri, transcrieri, dictări în grup
2.6. - ordonarea silabelor / cuvintelor pentru a obține cuvinte / propoziții
MM - desenarea portretelor unor personaje din povești
1.2. Audiţie- Colinde

MM - executarea unor mişcări sugerate de text


2.1, 3.1., 3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Mişcare pe muzică:liberă Laptop
- dans cu paşi egali sau sugerată de textul activitate frontală
DP 1.1. Cântec- ,,E noapte şi-n poartă îmi bate …” cântecelor individuală Evaluare orală

Joi C.L.R. - citirea cuvintelor, propoziţiilor care conțin grupul de litere ce Cenuşăreasa a.auxiliar, fișe de lucru Interevaluare
1.1.,1.2.1.3.,1.4. - delimitarea cuvintelor în propoziții date Sunetul şi grupul de b.conversaţia,
2.2, 2.3, 2.4 - scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date litere (de tipar şi de explicația, exerciţiul,
3.1,3.2,3.4 - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite mână): ce/Ce jocul didactic,
4.1,4.2 - desenarea unor obiecte care conțin sunetul ce ciorchinele
- copieri, transcrieri, dictări = consolidare = c.individuală, frontală şi
AVAP - ordonarea silabelor / cuvintelor pentru a obține cuvinte / propoziții în grup
2.6. - desenarea portretelor unor personaje din povești

3
MM
1.2. Audiţie- Colinde

MEM - descoperirea recompense unui sportive, colorând segmente ale POT MAI MULT! a.manual, auxiliar, Autoevaluare
1.4, 1.3 traseului după criteria date fişe de lucru controlată
1.6, 3.1 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, b.conversaţia, exerciţiul,
>, = explicaţia, munca
CLR - completarea unor casete care reprezintă organe interne majore cu independentă,
1.2 numere, după criteria date problematizarea,
AVAP - ordonare crescător / descrescător c.activitate frontală,
2.6. - scrierea unor numere mai mici / mari mari decat ... activitate individuală
- încercuirea unor numere care au cifra unităților mai mare / mai
mică decât a zecilor etc.
LIMBA FRANCEZA
Vineri CLR Lectura invatatoarei. Povestea lui Moş Crăciun a. fişe de lucru, Observare
1.1 1.2 - explicarea cuvintelor necunoscute creioane colorate directă
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date b. conversația,
- ordonare cronologică a imaginilor care reprezintă secvențele exercițiul, blazonul,
AVAP poveștii organizatorul grafic,
2.6. - discuții privind obiceiurile și traditiile de iarnă scheletul de recenzie
- numirea cadourilor pe care le așteaptă de la Moș Crăciun c. frontal, individual
- colorarea unor secvențe din poveste
AVAP: -descrierea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale lumii; Tehnici de lucru-Origami explicatia, demonstratia Observare
1.1,1.3 -realizarea de aplicaţii (chipuri de copii) „Copii din lumea întreagă” exercitiul, turul galeriei, sistematică
2.2,2.4 -folosirea tehnicii origami în aplicaţii/compoziţii alese (pensulaţie,decupare,îndoire analiza swot
-realizarea unor colaje cu chipuri de copii din întreaga lume; , lipire) act. frontală individuală Expunerea
CLR - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; lucrărilor
1.1.; 1.2 - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru

SĂPTĂMÂNA 9-13 DECEMBRIE


Luni C.L.R. - identificarea sunetului t în silabeşi în cuvinte La munte - manual, alfabetar, fișe Apreciere
1.3, 2.2, 3.1, - exemplificarea unor cuvinte ceconţin litera t Sunetulşi literele de tipar t de lucru globală
3.2, 4.1,4.2 - asocierea sunetului t cu litera t și T şi de mână t - metoda fonetică Apreciere
Scrierea cuvintelor ce analitico - sintetică, individuală
- citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor conţin diftongul ia conversaţia, explicaţia,
AVAP 2.2 - scrierea literei t izolat,în cuvinte, în propoziţii Textul: aşezarea textului în demonstraţia, exerciţiul,
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii care conțin pagină jocul didactic, jocul de
sunetul t rol

4
- copieri, transcrieri - activităţi frontale,
- descoperirea propozițiilor ascunse în careu individuale, în grupuri
Jocde rol -Călătorim cu trenul mici
MEM – - numirea părților componente ale corpului omenesc Organe majore ale a.manual, fişe de lucru, Temă de lucru
2.1.; 4.1 - desenarea unor obiecte pe care le pot recunoaște după auz, văz, corpului omenesc – planșe în clasă
pipăit, miros, gust localizare b.conversaţia, - localizarea
AVAP - discuții privind durerile de cap sau de stomac explicaţia, exerciţiul, organelor
1.3 - asocierea unei activități cu organul intern cel mai solicitat munca independentă, interne
2.1 - realizare de corespondențe între organele interne ale omului și învăţarea prin
acțiunile în care au rol principal descoperire,
- desenarea alimentelor potrivite pentru micul dejun problematizarea,
c.activitate frontală /
independentă
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data,meteo, În familie a. auxiliar, fişe de Observarea
1.1.; 2.3.; 3.1. agenda zilei, impresii lucru, rechizite sistematică,
- audierea unui text despre familie; Identificarea unor sarcini de b.conversaţia euristică, aprecieri
AVAP – 1.1. - discutarea continutului textului lucru în context variate exerciţiul, muncă individuale,
CLR – 1.4. - desenarea membrilor familiei și scrierea numelor acestora independentă, explicația colective
- numirea activităților pe care le fac membrii familiei joc de rol, joc didactic
- numirea activităților proprii făcute în familie c. activitate frontală,
Interviul activitate individuală,
- adresarea colegului de bancă întrebări despre familia sa activitate în perechi
- realizarea unui colaj cu informațiile aflate (cuvinte și
simboluri)
- găsirea unui simbol pentru fiecare membru al familiei
JOC: ,,Găsește-ți familia”
MM Mişcare pe muzică:liberă a.laptop
2.1, 3.1 - executarea unor mişcări sugerate de text sau sugerată de textul b.conversația,
3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite cântecelor explicația, Observare
- dans cu paşi egali exercițiul, jocul sistematică
DP Cântec- Baba Iarnă intră-n sat c. frontală, individuală,
1.1. pe grupe
Marți C.L.R. --exemplificarea unor cuvinte care conţin litera T La munte - metoda fonetică Autoevaluare
1.3, 2.2, 3.1, -- asocierea sunetului Tcu litera T Sunetulşi literele de tipar t analitico - sintetică, controlată
3.2, 4.1,4.2 -- citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor și T şi litera de mână T conversaţia, explicaţia,
Scrierea cuvintelor ce demonstraţia, exerciţiul,
--scriereadupă dictare a unor cuvinteşi propoziţii scurte-scrierea unui conţin diftongul ia jocul didactic, jocul de
AVAP 2.2 dialog format din două replici
2h Textul: aşezarea textului în rol
- scrierea unor cuvinte date, citite invers pagină - activităţi frontale,
-schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a altera mesajul individuale, în grupuri
comunicării mici
- scrierea literei T de mână

5
MEM – - realizarea corespondenței între denumirea organelor interne Organe majore ale a.manual, fişe de lucru,
2.1.; 4.1 (scrise pe etichete) și acțiunile sugerate de imagini date corpului omenesc – roluri auxiliar
- stabilirea rolului fiecărui organ intern b. conversaţia euristică,
AVAP - tăierea alimentelor nepotrivite din meniuri date explicaţia, exerciţiul,
Tehnica
2.6. - numerotarea în casete (pe un schelet uman) a organelor interne ale jocul didactic,
,,Colegii
omului ; explicarea rolului fiecăruia problematizarea, munca
întreabă”
- desenarea unor alimente care ne fac oasele mai puternice independentă
Proiect ,,Sănătatea, cea mai mare bogăție” c. activitate frontală,
activitate individuală,
pe grupe
AVAP: -realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul apropiat; Simfonia vitaminelor explicatia,demonstratia Apreciere
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în (pensulaţie, decupare, exercitiul,act. frontală globală si
2.2,2.4 aplicaţii/compoziţii alese lipire) individuală individuală
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Expunerea
CLR 1.1. - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi lucrărilor
materialelor de lucru
Miercuri EUCAȚIE FIZICĂ
C.L.R. -identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea a. manual, decupaje din Apreciere
1.1.,1.2. - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetulşi literele de tipar s ziare şi reviste, globală
1.3.,1.4. - asocierea sunetului s cu litera s și S şi litera de mână s plastilină, Apreciere
2.1.,2.2. - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor b.conversaţia, individuală
2.3.,2.4. -scrierea literei sizolat, în cuvinte, propoziţii Cuvinte cu sens opus observaţia dirijată,
-scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul
AVAP - despărțirea cuvintelor la capăt de rând diftongul oa didactic, metoda
2.6. - modelarea literelor analitico –fonetico –
- asocierea cuvintelor pentru a forma expresii Redarea unui dialog sintetică
- copieri , transcrieri, dictări c. individuală,
- redactarea unui dialog între elevi și Moș Crăciun frontală, îngrup
- scrierea literei s de mână

MEM - 1.4; 1.5; - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând algoritmul şi Adunarea numerelor a.manual, fişe de lucru
1.6; 3.1 aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără b.conversaţia, explicaţia,
- crearea unor probleme simple după imagini / desene date trecere peste ordin exerciţiul, munca
CLR - completarea unor casete lacunare independentă, Observare
1.2. - compararea sumelor obținute, utilizând semnele <, >, = demonstraţia, directă
- continuarea unor șiruri numerice problematizarea,
- află numerele cu ... mai mari decât ... c.activitate frontală,
- realizarea unor corespondențe între sume și imagini individuală
MM - executarea unor mişcări sugerate de text Mişcarea pe muzică a.laptop Interpretare
2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite b.conversația, vocală
3.2 - dans cu paşi egali Învățarea cântecului explicația,

6
Cântec- Baba Iarnă intră-n sat (repetare) exercițiul,
DP c. frontală, individuală,
1.1. pe grupe
Joi C.L.R. -identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea a. manual, decupaje din Apreciere
1.1.,1.2. - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetulşi literele de tipar s ziare şi reviste, globală
1.3.,1.4. - asocierea sunetului s cu litera s și S şi litera de mână s plastilină, Apreciere
2.1.,2.2. - citirea silabelor,cuvintelor, propoziţiilor b.conversaţia, individuală
2.3.,2.4. -scrierea literei sizolat, în cuvinte, propoziţii Cuvinte cu sens opus observaţia dirijată,
-scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul
AVAP - despărțirea cuvintelor la capăt de rând diftongul oa didactic, metoda
2.6. - modelarea literelor analitico –fonetico –
- asocierea cuvintelor pentru a forma expresii Redarea unui dialog sintetică
2h - copieri , transcrieri, dictări c. individuală,
- redactarea unui dialog între elevi și Moș Crăciun frontală, îngrup
- scrierea literei s de mână

MEM - 1.4; 1.5; - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând algoritmul şi Adunarea numerelor
1.6; 3.1 aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără a.manual, fişe de lucru,
- compararea a două sume trecere peste ordin auxiliar
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini b.conversaţia, exerciţiul,
1.1.,1.2. - relaţionarea rolului organelor majore interne cu sume explicaţia, munca
Interevaluare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme independentă,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice problematizarea
- completarea unui tabel cu date corespunzătoare c.activitate frontală,
- încercuirea rezultatelor corecte individuală
- găsirea săniuțelor fiecărui copil, prin găsirea unor sume
LIMBA FRANCEZA
Vineri Lectura invatatoarei. Motanul încălţat, de a.laptop, planșe cu
CLR - formulare de răspunsuri la întrebări date Charles Perault imagini din poveste,
1.1 1.2 - formulare de enunțuri privitoare la povestea audiată fișe de lucru
1.4 2.1 - păreri PRO / CONTRA cu argumente b.conversaţia euristică,
- joc de rol explicaţia, scheletul de
Interevaluare
MEM - ordonarea cronologică a evenimentelor poveștii recenzie, munca
1.3. - colorare personaje / secvențe din poveste independentă,
AVAP c.activitate frontală,
2.6. activitate individuală, în
perechi
AVAP - descrierea brăduțului; Realizarea unui cadou conversaţia, explicaţia, Lucrare
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în demonstraţia, practică
2.2,2.4 aplicaţii/compoziţii alese observaţia,munca
-realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale cu chipul independentă
CLR propriu sau al altei persoane; c. activitate frontală,

7
1.2. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; activitate individuală
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
- E sănătos să faci sport pentru că…convorbire
RELIGIE
EUCAȚIE FIZICĂ
SĂPTAMANA 13-21 DECEMBRIE

Luni CLR - - gruparea în tabel a cuvintelor (care conțin litera s) în funcție de Scrisoarea
1.3; 2.2 numărul de silabe Sunetul şi literele de tipar s a.manual, fișe de lucru,
3.1;3.2 -scrierea după dictarea unor cuvinte şi propoziţii scurte și S şi litera de mână S auxiliar
4.1 ,4.2 - despărțirea cuvintelor la capăt de rând b.conversaţia,
- copieri , transcrieri, dictări Cuvinte cu sens opus observaţiadirijată,
MM - formulare de întrebări la răspunsuri date Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul
2.1. - numirea unor ingrediente care ar putea fi folosite pentru o rețetă diftongul oa didactic, metoda Autoevaluare
culinară (cuvinte care să conțină litera s) analitico – fonetico –
- scrierea literei S de mână Cuvinte cu înțeles opus sintetică
- scrierea unor cuvinte după model dat c.frontală, în echipă,
- exerciții de antonimie individuală
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”
MEM - rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, respectând algoritmul şi Scăderea numerelor Temă de lucru
a. manualfişe de lucru,
1.4; 1.5; 1.6; 3.1 aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor naturale de la 0 la 31, fără în clasă
b.conversaţia euristică,
- compararea a două diferențe trecere peste ordin - aflarea unor
exerciţiul, explicaţia,
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini diferențe
munca independentă,
1.2. - relaţionarea rolului organelor majore interne cu diferențe
învăţarea prin
- extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine o
descoperire,
mulţime “cu tot atâtea elemente”
problematizarea
- efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă
c.activitate frontală,
- transformarea problemelor de scădere în operaţii de adunare
individulă
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo, Evenimente din viața mea
2.1. ; 2.2.; 3.1. agenda zilei, impresii auxiliar, fișe de lucru
- relatarea unor evenimente plăcute Prezentarea unor experiențe
conversația euristică
AVAP - desenarea și decorarea unui tort, numirea a trei dorințe personale
explicația, metoda Observarea
1.1. - notarea în cadrane a numelor colegilor născuți în cele 4
cadranelor sistematică
CLR anotimpuri
jocul didactic
1.4. - mimarea unor situații date
activitate frontală
- desenarea sub Bradul de Crăciun a unor cadouri pe care le-ar face
persoanelor dragi individuală
JOC: ,,HA-HA-HA!”

8
MM - discuții despre semnificația Crăciunului Colinde a.laptop , CD
2.1, 3.1 - audierea unor colinde b.conversația,
Interpretarea
3.2 - învățarea colindei ,,În cetatea împărătească” explicația,
vocală
CLR 1.4. exercițiul
c. frontală, individuală
Marți CLR -1.1; 1.2 - asocierealiterei mici / mari de mână Recapitulare
1.3; 1.4 -identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat
2.1; 2.2 -dezvoltarea unei propoziţii prin adăugareaunui număr de Sunetul grupul de litere a.manual, fișe de lucru,
2.3; 2.4 cuvinte indicat ce/Ce auxiliar
3.1;3.3 - exerciţii de sinonimie / antonimie
Sunetul/literele t/T,s/S b.conversaţia euristică,
4.1 - citirea literelor, silabelor,cuvintelor de tipar şi de observaţia dirijată,
mână exerciţiul, metoda
MM - copierea, transcrieri, dictări Interevaluare
analitico – fonetico –
1.1. - combinarea unor silabe pentru a obține propoziții sintetică
- ordonarea cuvintelor date pentru a obține propoziții c.frontală, în perechi,
2h - redarea unor dialoguri
individuală
- citirea unui text dat
- formularea unei întrebări pentru ultima propoziție din text
- formularea răspunsului pentru întrebarea textului etc.
- audiții muzicale (colinde)
MEM - efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă Scăderea numerelor a. manual, auxiliar
1.4; 1.5; 1.6; 3.1 - transformarea problemelor de scădere în operaţii de adunare naturale de la 0 la 31, fără b.conversaţia euristică,
- asocierea unor diferențe cu fulgul corespunzător trecere peste ordin exerciţiul, explicaţia,
AVAP - colorarea oamenilor de zăpadă după cerințe date munca independentă, Observare
2.6. - completarea unor scăderi lacunare cu numere potrivite problematizarea directă
- găsirea fularului fiecărui copil, după cerințe date c.activitate frontală,
- compunerea unor probleme după imagini individulă

AVAP: - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul apropiat; Plicul (origami) explicatia, demonstratia Apreciere
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în exercitiul globală
2.2,2.4 aplicaţii/compoziţii alese act. frontală Apreciere
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; individuală individuală
CLR - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
1.2. materialelor de lucru
- executarea lucrării

Miercuri EUCAȚIE FIZICĂ


CLR – 1.2; 1.3; Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă fișe de evaluare Probă scrisă
2.1; 4.1 conversația, munca

9
Sunetul grupul de litere
ce/Ce independentă
Sunetul/literele t/T,s/S frontal, individual

MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, respectând a.auxiliar, fişe de lucru,
1.2.; 1.4; 1.5; 1.6; algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor Recapitulare b.conversaţia euristică,
3.1 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă Adunarea şi scăderea nr. exerciţiul, explicaţia, Interevaluare
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere nat. de la 0 la 31, fără munca independentă,
AVAP - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice – trecere peste ordin problematizarea, floare
2.6. aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare de lotus
- compararea a două diferențe / sume c.activitate frontală,
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură operație individuală, pe grupe
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare

MM - audierea unor colinde Colinde


2.1, 3.1 - interpretarea unor colinde a.laptop, cd-uri,
Evaluare orală
3.2 b.conversația, exercițiul
Interpretare
muzical
vocală
DP c. frontală, pe grupe
2.2.
Joi CLR – 1.2; 1.3; - citirea unor cuvinte, propoziții Ajutoarele lui Moș a.manual, fișe de lucru, Autoevaluare
2.1; 4.1 - combinarea unor silabe pentru a forma cuvinte Crăciun auxiliar controlată
- ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții b.conversaţia euristică,
AVAP - formularea unor întrebări pentru propoziții date Activități de recuperare /
observaţia dirijată,
2.6. - formularea unor propoziții după imagini, respectând reprezentări dezvoltare exerciţiul, metoda
date analitico – fonetico –
- scrierea denumirilor unor obiecte sugerate de imagini sintetică
- realizare de corespondențe între scrierea de tipar și cea de mână c.frontală, în perechi,
- colorarea fulgilor de zăpadă, respectând criterii date individuală
- completarea unor propoziții lacunare etc.

10
MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, respectând a.auxiliar, fişe de lucru,
1.2.; 1.4; 1.5; 1.6; algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor Recapitulare b.conversaţia euristică,
3.1 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă Adunarea şi scăderea nr. exerciţiul, explicaţia,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere nat. de la 0 la 31, fără munca independentă,
AVAP - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice – trecere peste ordin problematizarea, floare Interevaluare
2.6. aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare de lotus
- compararea a două diferențe / sume c.activitate frontală,
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură operație individuală, pe grupe
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare

LIMBA FRANCEZA
Vineri CLR Cei trei purceluși
1.1 1.2 Lectura invatatoarei. – prezentare power point
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebările învățătoarei
a.lapop
- povestirea poveștii
b.conversaţia,
AVAP - dramatizare
explicaţia, exerciţiul,
1.2.; 2.6. - colorarea unor secvențe din poveste
munca independentă, Observare
- ordonarea cronologică a evenimentelor etc.
diagrama venn, sistematică
scheletul de recenzie
c.activitate frontală,
activitate individuală

AVAP - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul apropiat; Ornamente pentru Pomul explicatia, demonstratia
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în de Crăciun munca independentă
act. frontală, Lucrare
2.2,2.4 aplicaţii/compoziţii alese (colorare, decupare, lipire)
practică
-realizarea unor ornamente pentru a împobobi brăduțul; individuală
CLR - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Expunerea
1.2. - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi lucrărilor
materialelor de lucru

RELIGIE
EUCAȚIE FIZICĂ

11
POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN
Povestea lui Moş Crăciun spune că adevăratul Moș Crăciun a trăit cu mult timp în urmă, într-un loc numit Asia Mică. Acel ținut este acum Turcia. Numele lui era Nicolae.
Părinții lui Nicolae au murit când el era doar un adolescent. Ca moștenire, părinții i-au lăsat o avere impresionantă – foarte mulți bani care l-au transformat peste noapte într-un tânăr
extrem de bogat. Rămas singur, a plecat să locuiască împreună cu unchiul său, care era preot.
Într-o zi, Nicolae a auzit despre un om care își pierduse toți banii. Omul acela avea trei fiice care erau destul de mari pentru a se căsători. Însă în vremurile acelea, fiecare dată ajunsă
la vârsta măritişului trebuia să aibă bani pentru a se căsători. Acești bani reprezentau zestrea și erau folosiți de tânăra familie ca ajutor la început de drum. Era cât se poate de clar:
dacă nu aveai bani ca zestre, nu te căsătoreai.
Tatăl şi cele trei fete erau atât de săraci încât nici nu mai aveau ce să mănânce… Cele trei surori urmau să fie vândute ca slave, deoarece nu mai aveau cu ce să trăiască acasă, oricât
de mult şi-ar fi dorit tatăl lor  să rămână alături de el. Fetele erau foarte triste – din cauza lipsei banilor, nu îşi puteau întemeia propriile familii. Şi urmau să fie sclave – nu mai puteau
decide unde să locuiască, ce să facă, practic nu mai puteau hotărî nimic în ceea ce le priveşte.
Cu o noapte înainte să fie vândută, fiica cea mare şi-a spălat ciorapii şi i-a pus în faţa focului, să se usuce. Apoi, tatăl şi cele trei surori au mers la culcare.
Dimineaţa, când s-a trezit, fiica cea mare a văzut un nod la ciorapi. Uitându-se cu mai mare atenţie, ea a găsit un săculeţ greu, plin cu bănuţi de aur! Suficienţi bănuţi pentru a asigura
hrană familiei, iar ei – zestrea de care avea atâta nevoie! Vă imaginaţi cât de fericiţi au fost cu toţii!
Dimineaţa următoare au găsit un alt săculeţ cu bănuţi de aur. Două dintre fete erau salvate! Câtă bucurie!
Văzând toate acestea, noaptea următoare, tatăl a plănuit să stea treaz, pentru a descoperi cine îi ajută fetele. De oboseală, a aţipit, însă, la un moment dat, un clinchet (ca şi când un alt
săculeţ cu bănuţi de aur a căzut pe podea) l-a trezit. A sărit imediat de pe scaun şi a fugit afară. Pe cine a prins ascunzăndu-se după colţ?
Nicolae, tânărul care locuia cu unchiul său. ’Nicolae, tu erai! Îţi mulţumim pentru ajutor, nici nu ştiu ce să spun, abia îmi găsesc cuvintele… ’ ’Te rog, nu-mi mulţumi, mulţumeşte-I
Domnului că rugăciunile tale au fost ascultate. Te rog, nu spune celorlaţi despre mine’, a răspuns Nicolae.
Minunile nu s-au oprit. Nicolae a continuat să-şi ajute semeni, dar întotdeauna a încercat să o facă în secret. Nu îşi dorea atenţie sau mulţumiri. Anii au trecut, iar Nicolae a fost ales
episcop. Episcopii au grijă de semenii lor aşa cum păstorii au grijă de oile lor. Aşa a făcut şi Nicolae. Atunci când nu mai era nimic de mâncare, el găsea grâu; astfel, nimeni nu
rămânea flămând. Întotdeauna i-a ajutat pe cei aflaţi în necaz. Întreaga sa viaţă, Nicolae i-a învăţat pe oameni să-l iubească pe Dumnezeu şi să aibă grijă unii de alţii.
Toată lumea l-a iubit pe Nicolae. După ce a murit, poveştile despre binele şi lucrurile bune pe care Nicolae le-a făcut au ajuns în fiecare colţişor al lumii. Unele povestiri vorbeau
despre grija lui deosebită pentru copii, pe care i-a ajutat şi protejat atunci când erau în pericol, necaz, suferinţă. Aşa, din ce în ce mai mulţi oameni au aflat despre bunul Nicolae. Şi
şi-au dorit să fie ca el. Nicolae este un exemplu de cum ar trebui să trăim. De aceea a devenit sfânt.
Aceasta este povestea lui Moş Crăciun cel adevărat, nimeni altul decât Sfântul Nicolae. Până în zilele noastre, Sfântul Nicolae, sau Moş Crăciun, este un prieten special al copiilor.

12