Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea UT 4.

Povesti la gura sobei

Săptămânile XII-XV - 02.12.2020 –22.12.2020


Săptămâna I

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni C.L.R. Cenuşăreasa Cenuşăreasa a.manual, decupaje din Observare
30.11. 1.1.,1.2.1.3.,1 Sunetulşigrupul de litere Sunetulşigrupul de litere detipar ce / Ce ; grupul de ziareşi reviste, sistematică
detipar ce / Ce ; grupul de litere de mână ce alfabetar
.4. b.conversaţia,
litere de mână ce Repovestireaunor întâmplări auzite probăorală/
2.2, 2.3, 2.4 Repovestireaunor Textul.Aşezarea textuluiîn pagină observaţiadirijată, scrisă
3.1,3.2,3.4 întâmplări auzite - asociereasunetului cecu grupul de literece exerciţiul,jocul
4.1,4.2 Textul.Aşezarea textuluiîn -identificareapoziţiei sunetului în cuvânt didactic,metodafonetic
pagină - exemplificareade cuvinte care conţin sunetulce o- analitico –sintetică
AVAP - citireacuvintelor, propoziţiilor c.,frontală,
2.2. -formulareadepropoziţii dupăimagini individuală
-realizareaacordului gramatical în propoziţii
DP -formularearăspunsuri la întrebări date
3.1. -scriereagrupului delitereîn cuvinteşi propoziţii
- copieri, transcrieri, dictări
-dramatizarea poveștii
-identificarealocului, timpului, personajeloracţiunii
- identificarea imaginilor care conțin sunetul ce
- scrierea grupului de litere ce de mână
C.L.R. Cenuşăreasa Cenuşăreasa a.manual, decupaje din Observare
1.1.,1.2.1.3.,1 Sunetulşigrupul de litere Sunetulşigrupul de litere detipar ce / Ce ; grupul de ziareşi reviste, sistematică
detipar ce / Ce ; grupul de litere de mână ce alfabetar
.4. b.conversaţia,
litere de mână ce Repovestireaunor întâmplări auzite probăorală/
2.2, 2.3, 2.4 Repovestireaunor Textul.Aşezarea textuluiîn pagină observaţiadirijată, scrisă
3.1,3.2,3.4 întâmplări auzite - asociereasunetului cecu grupul de literece exerciţiul,jocul
4.1,4.2 Textul.Aşezarea textuluiîn -identificareapoziţiei sunetului în cuvânt didactic,metodafonetic
pagină - exemplificareade cuvinte care conţin sunetulce o- analitico –sintetică
AVAP - citireacuvintelor, propoziţiilor c.,frontală,
2.2. -formulareadepropoziţii dupăimagini individuală
-realizareaacordului gramatical în propoziţii
DP -formularearăspunsuri la întrebări date
3.1. -scriereagrupului delitereîn cuvinteşi propoziţii
- copieri, transcrieri, dictări
-dramatizarea poveștii
-identificarealocului, timpului, personajeloracţiunii
- identificarea imaginilor care conțin sunetul ce
- scrierea grupului de litere ce de mână
M.E.M. Scăderea numerelor naturale • Joc de rol: La piață. Pe catedră vor fi diferite legume și a. manual, fişe de Observarea
1.4. formate numai din zeci. Proba fructe cu prețurile atașate. Un copil va fi vanzătorul, colegul lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. adunării și a scăderii său va fi cumpărătorul. Cumpărătorul va avea 100 lei de explicaţia, exerciţiul,
1.6. cheltuială ( banii pot fi confecționati la ora de AVAP sau pot învăţarea prin
3.1. fi folosite cartonase cu numere). Cu acești bani, copilul va descoperire,
4.1. face cumpărăturile potrivite. Se va menționa restul primit, de problematizarea,
4.2. fiecare dată. Jocul va continua cu alți doi copii. munca independentă
5.2. -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental c.activitate frontală,
- efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă activitate individuală
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere
CLR - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice –
aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- transformarea unei probleme după criterii date

EFS • Aruncarea lansata cu una • Aruncarea lansata cu una si cu doua maini - sala de sport - observare
2.1 si cu doua maini - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul usor - mingi sistematica
2.2 inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu - fluier -
2.3 doua maini in dreptul pieptului; - creta apreciericolect
- se arunca prin impingerea acesteia inainte simultan ive
cu indepartarea bratelor inainte; siindividuale
- aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea
DP tinuta in palma bratului indemanatec, care este ridicat
3.1. deasupra umarului;
- piciorul opus bratului de aruncare este usor inainte;
- in momentul aruncarii, bratul cu mingea se duce
putin inapoi, miscarea executandu-se din umar prin intinderea
bratului spre inainte si lansarea mingii

Marți C.L.R. Cenuşăreasa -identificareapoziţiei sunetului în cuvânt a.manual, auxiliar, fișe observare
01.12. 1.1.,1.2.1.3.,1 Sunetulşigrupul de litere - exemplificareade cuvinte care conţin sunetulstudiat de lucru sistematică
(detipar şi de mână): Ce - formulare de răspunsuri la întrebări date b.conversaţia,
.4. - citireacuvintelor, propoziţiilor observaţiadirijată,
Repovestireaunor probăorală/
2.2, 2.3, 2.4 întâmplări auzite - copieri, transcrieri, dictări exerciţiul,jocul scrisă
3.1,3.2,3.4 Textul.Aşezarea textuluiîn - scrierea cuvintelor punctate pe liniatură didactic,metodafonetic
4.1.,4.2 pagină - completarea unor cuvinte / prpoziții lacunare o- analitico –sintetică
autoevaluare
- formularea de enunțuri false / adevărate, cu privire la c.individuală,frontalăşi
basmul ,,Cenușăreasa” în grup
AVAP - despărțirea în silabe a unor cuvinte date
2.2. - descoperirea greșelilor existente în propoziții date
- scrierea grupului de litere Ce de mână

M.E.M. Scăderea numerelor naturale Realizarea unei demonstrații la tablă cu jetoane magnetice. a. manual, fişe de Observarea
1.4. formate numai din zeci. Proba Se vor arăta cele două moduri în care se realizează proba lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. adunării și a scăderii scăderii și proba adunării. Se așază jetoanele, pe coloane, explicaţia, exerciţiul,
1.6. în număr egal cu numărul de obiecte din fiecare exercițiu. Se învăţarea prin
3.1. vor scrie exercițiile cu numerele corespunzătoare. Se descoperire,
4.1. compară coloanele obținute și se formulează concluzii (act. problematizarea,
4.2. frontală) legate de proba adunării și proba scăderii. Se munca independentă
5.2. subliniază necesitatea și importanța probei în rezolvarea c.activitate frontală,
exercitiilor și a problemelor. activitate individuală
-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental
CLR - efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice –
aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- transformarea unei probleme după criterii date
LB. ENGLEZA
MM Cântarea vocală -joc de recunoaştere a sunetelor din mediul a.laptop, stick Interpretarea
1.1 Cântarea în colectiv înconjurător b.conversația, vocală
1.3 - jocul:„Jucăriile perechi” explicația,
-recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi demonstrația,
CLR asocierea lor în perechi exercițiul, jocul
1.4 - identificarea şi mânuirea jucăriilor potrivite didactic
DP pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură c. frontală,
3.1. -interpretarea cântecului,,Prima zăpadă individuală,pe grupe

Miercuri
02.12. M.E.M. Scăderea unui număr natural -Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental a. manual, fişe de Observarea
1.4. format din unități dintr-un - efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. număr format din zeci și unități - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere explicaţia, exerciţiul,
1.6. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice – învăţarea prin
3.1. aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare descoperire,
4.1. - compararea a două diferențe / sume problematizarea,
4.2. - rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură munca independentă
5.2. operație c.activitate frontală,
- transformarea unei probleme după criterii date activitate individuală
-Realizarea unui desen după operația de matematică dată

AVAP
C.L.R. Cenuşăreasa -identificareapoziţiei sunetului în cuvânt a.manual, auxiliar, fișe observare
1.1.,1.2.1.3.,1 Sunetulşigrupul de litere - exemplificareade cuvinte care conţin sunetulstudiat de lucru sistematică
(detipar şi de mână): Ce - formulare de răspunsuri la întrebări date b.conversaţia,
.4. - citireacuvintelor, propoziţiilor observaţiadirijată,
Repovestireaunor probăorală/
2.2, 2.3, 2.4 întâmplări auzite - copieri, transcrieri, dictări exerciţiul,jocul scrisă
3.1,3.2,3.4 Textul.Aşezarea textuluiîn - scrierea cuvintelor punctate pe liniatură didactic,metodafonetic
4.1.,4.2 pagină - completarea unor cuvinte / prpoziții lacunare o- analitico –sintetică
autoevaluare
- formularea de enunțuri false / adevărate, cu privire la c.individuală,frontalăşi
basmul ,,Cenușăreasa” în grup
AVAP - despărțirea în silabe a unor cuvinte date
2.2. - descoperirea greșelilor existente în propoziții date
- scrierea grupului de litere Ce de mână

MM Mişcare pe muzică:liberă sau - executarea unor mişcări sugerate de text Evaluare


2.1, 3.1., 3.2 sugerată de textul cântecelor - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Laptop orală
- dans cu paşi egali activitate frontală
DP1.1. Cântec-,,E noapte şi-n poartă îmi bate …” individuală

EFS Aruncarea cu - exersarea rostogolirii mingii pe sol ( se realizeaza prin - teren de sport Observarea
2.1.; 2.2.; 2.3 rostogolire a obiectului pe sol impingerea mingii pe sol cu o mana ; conducerea se - mingii sistematică
la distanta realizeaza cu bratul indemanatic) - spatii marcate
CLR 1.1. - intreceri : “Stafeta cu mingea rostogolita”

Joi C.L.R. Cenuşăreasa - citireacuvintelor, propoziţiilor care conțin grupul de litere a.auxiliar, fișe de lucru Interevaluar
03.12. 1.1.,1.2.1.3.,1 Sunetulşigrupul de litere ce b.conversaţia, e
(detipar şi de mână): ce/Ce - delimitarea cuvintelor în propoziții date explicația,exerciţiul,joc
.4. ul didactic, ciorchinele
2.2, 2.3, 2.4 - scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor
= consolidare = date c.individuală,front
3.1,3.2,3.4 ală şi în grup
4.1,4.2 - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte
potrivite
AVAP - desenarea unor obiecte care conțin sunetul ce
2.6. - copieri, transcrieri, dictări
MM - ordonarea silabelor / cuvintelor pentru a obține
1.2. cuvinte / propoziții
- desenarea portretelor unor personaje din povești
Audiţie- Colinde
C.L.R. La munte - identificareasunetuluit în silabeşi în cuvinte - manual, alfabetar, Apreciere
1.3, 2.2, Sunetulşi literele de tipart și T -exemplificareaunor cuvinte ceconţin litera t fișe de lucru globală
3.1, 3.2, şi demânăt - asociereasunetuluit cu literat - metoda fonetică Apreciere
4.1,4.2 analitico - sintetică, individuală
- citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
- scrierealitereitizolat,în cuvinte, în propoziţii demonstraţia,
M.E.M. Scăderea unui număr natural -Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental a. manual, fişe de Observarea
1.4. format din unități dintr-un - efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. număr format din zeci și unități - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere explicaţia, exerciţiul,
1.6. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice – învăţarea prin
3.1. aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare descoperire,
4.1. - compararea a două diferențe / sume problematizarea,
4.2. - rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură munca independentă
5.2. operație c.activitate frontală,
- transformarea unei probleme după criterii date activitate individuală
-Realizarea unui desen după operația de matematică dată

AVAP
RELIGIE

Vineri
04.12.

Săptămâna a II a

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţ vatii
e specifice
Luni C.L.R. La munte - identificareasunetuluit în silabeşi în cuvinte - manual, alfabetar, Apreciere
07.12. 1.3, 2.2, Sunetulşi literele de tipart și T -exemplificareaunor cuvinte ceconţin litera t fișe de lucru globală
3.1, 3.2, şi demânăt - asociereasunetuluit cu literat - metoda fonetică Apreciere
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin analitico - sintetică, individuală
diftongulia - citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
Textul: aşezarea textuluiîn - scrierealitereitizolat,în cuvinte, în propoziţii demonstraţia,
AVAP 2.2 - scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţii care conțin exerciţiul, jocul
pagină
sunetul t didactic, jocul de rol
- copieri, transcrieri - activităţi frontale,
- descoperirea propozițiilor ascunse în careu individuale, în
Jocde rol -Călătorimcu trenul grupuri mici
C.L.R. La munte - identificareasunetuluit în silabeşi în cuvinte - manual, alfabetar, Apreciere
1.3, 2.2, Sunetulşi literele de tipart și T -exemplificareaunor cuvinte ceconţin litera t fișe de lucru globală
3.1, 3.2, şi demânăt - asociereasunetuluit cu literat - metoda fonetică Apreciere
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin analitico - sintetică, individuală
diftongulia - citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
Textul: aşezarea textuluiîn - scrierealitereitizolat,în cuvinte, în propoziţii demonstraţia,
AVAP 2.2 - scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţii care conțin exerciţiul, jocul
pagină
sunetul t didactic, jocul de rol
- copieri, transcrieri - activităţi frontale,
- descoperirea propozițiilor ascunse în careu individuale, în
Jocde rol -Călătorimcu trenul grupuri mici
MEM Animale, părți componente ale Observarea şi descrierea unor animale în imagini, mulaje sau a. manual, fişe de Observarea
1.4. corpului. Citirea și înregistrarea reale lucru, b.conversaţia, sistematică
1.6. datelor în tabele Evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, explicaţia, exerciţiul,
2.1. poziţia de deplasare, efectuarea diverselor mişcări necesare învăţarea prin
2.2. în activitatea zilnică a diverselor animale descoperire,
3.1. Recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe problematizarea,
4.1. imagini, mulaje munca independentă
4.2. Efectuarea de adunări şi scăderi pornind de la contexte de c.activitate frontală,
explorare a organismului animal activitate individuală
Identificarea diverselor părţi ale scheletului animal, prin
relaţionare cu imaginea completă a animalului
Desen: ,,Animalul preferat’’
AVAP
EFS Prinderea mingii -exersarea prinderii mingii ( picioarele departat, stangul - teren de sport Observare
2.1 inainte, palmele formeaza un caus orientat spre inainte; se - mingi de tenis , de sistematică
2.2 amortizezeza mingea prin flexibilitatea degetelor) handbal
2.3 - exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal la
perete.
- prinderea mingii cu două mâini deasupra capului,
CLR 1.4. pozitia de pe un genunchi, prin alunecarea unui picior
inapoi, urmarind ca partea anterioara a coapsei sa fie in
contact direct cu solul, varful piciorului bine intins pe sol
Jocuri: “Mingea la capitan”, “Mingea suveica”, etc.

Marți C.L.R. - La munte -- exemplificareaunor cuvinte care conţin litera T - metoda fonetică Autoevaluare
08.12. 1.3, 2.2, Sunetulşi literele de tipart și T -- asociereasunetuluiTcu literaT analitico - sintetică, controlată
3.1, 3.2, şi litera demânăT -- citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin demonstraţia,
diftongulia --scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte- exerciţiul, jocul
AVAP 2.2 Textul: aşezarea textuluiîn pagină scriereaunui dialog format dindouăreplici didactic, jocul de rol
-scrierea unor cuvinte date, citite invers - activităţi frontale,
-schimbareaordinii cuvintelor într-o propoziţie, fărăa altera individuale, în grupuri
mesajulcomunicării mici
- scrierea literei T de mână
MEM Scăderea numerelor naturale -Exerciţii de scădere a numerelor naturale în concentrul 0 – a. manual, fişe de Observarea
1.4. formate din zeci și unități 100, fără trecere peste ordin, prin numărare ; lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. • Evidenţierea terminologiei matematice la scădere – explicaţia, exerciţiul,
1.6. termeni, diferenţă; învăţarea prin
3.1. • Observarea desenelor de pe pag. din manual; scrierea şi descoperire,
4.1. efectuarea exerciţiilor de scădere corespunzătoare ; problematizarea,
4.2. • Exerciţii de aflare a diferenţei a două numere naturale munca independentă
5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a zecilor şi c.activitate frontală,
unităţilor; activitate individuală
• Identificarea surselor de energie de pe paginile din manual
şi caietul elevului;
• Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o
problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere
AVAP
LB. ENGLEZA
MM Mişcarea pe muzică - executarea unor mişcări sugerate de text a.laptop Interpretare
2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite b.conversația, vocală
3.2 Învățarea cântecului - dans cu paşi egali explicația,
Cântec- Baba Iarnă intră-n sat(repetare) exercițiul,
DP
1.1. c. frontală,
individuală, pe
grupe
Miercuri
09.12. MEM Scăderea numerelor naturale -Exerciţii de scădere a numerelor naturale în concentrul 0 – a. manual, fişe de Observarea
1.4. formate din zeci și unități 100, fără trecere peste ordin, prin numărare ; lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5. • Evidenţierea terminologiei matematice la scădere – explicaţia, exerciţiul,
1.6. termeni, diferenţă; învăţarea prin
3.1. • Observarea desenelor de pe pag. din manual; scrierea şi descoperire,
4.1. efectuarea exerciţiilor de scădere corespunzătoare ; problematizarea,
4.2. • Exerciţii de aflare a diferenţei a două numere naturale munca independentă
5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a zecilor şi c.activitate frontală,
unităţilor; activitate individuală
• Identificarea surselor de energie de pe paginile din manual
şi caietul elevului;
• Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o
problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere
AVAP
C.L.R. - La munte -- exemplificareaunor cuvinte care conţin litera T - metoda fonetică Autoevaluare
1.3, 2.2, Sunetulşi literele de tipart și T -- asociereasunetuluiTcu literaT analitico - sintetică, controlată
3.1, 3.2, şi litera demânăT -- citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin demonstraţia,
diftongulia --scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte- exerciţiul, jocul
Textul: aşezarea textuluiîn scriereaunui dialog format dindouăreplici didactic, jocul de rol
AVAP 2.2 -scrierea unor cuvinte date, citite invers
pagină - activităţi frontale,
-schimbareaordinii cuvintelor într-o propoziţie, fărăa altera individuale, în grupuri
mesajulcomunicării mici
- scrierea literei T de mână
MM Mişcare pe muzică:liberă sau a.laptop Observare
2.1, 3.1 sugerată de textul cântecelor - executarea unor mişcări sugerate de text b.conversația, sistematică
3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite explicația,
- dans cu paşi egali exercițiul, jocul
Cântec- Baba Iarnă intră-n sat c. frontală,
DP
1.1. individuală,pe grupe
Exerciții de aruncare / - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul usor - sala de sport - observare
EFS prindere inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu - mingi de tenis, de sistematica
2.1 doua maini in dreptul pieptului; handbal -
2.2 - se arunca prin impingerea acesteia inainte simultan - fluier apreciericolect
2.3 cu indepartarea bratelor inainte; ive
- aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea siindividuale
CLR tinuta in palma bratului indemanatic, care este ridicat
2.4. deasupra umarului;
- exersarea prinderii mingii ( picioarele departat, stangul
inainte, palmele formeaza un caus orientat spre inainte; se
amortizezeza mingea prin flexibilitatea degetelor)
- exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal la
perete.

Joi C.L.R. Scrisoarea -identificareasunetuluisîn silabe şi în cuvinte a. manual, decupaje din Apreciere
10.12. 1.1.,1.2. Sunetulşi literele de tiparsși S - exemplificareaunor cuvinte care conţin sunetuls ziareşi reviste, globală
1.3.,1.4. şi litera demânăs - asociereasunetuluis cu litera s plastilină, Apreciere
2.1.,2.2. - citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor b.conversaţia, individuală
2.3.,2.4. Cuvinte cu sens opus -scrierealiterei sizolat, în cuvinte,propoziţii observaţiadirijată,
Scrierea cuvintelor ce conţin -scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte exerciţiul,jocul
AVAP diftongul oa - despărțirea cuvintelor la capăt de rând didactic, metoda
2.6. - modelarea literelor analitico –fonetico –
Redarea unui dialog - asocierea cuvintelor pentru a forma expresii sintetică
- copieri , transcrieri, dictări c. individuală,
- redactarea unui dialog între elevi și Moș Crăciun frontală, îngrup
- scrierea literei s de mână

C.L.R. Scrisoarea -identificareasunetuluisîn silabe şi în cuvinte a. manual, decupaje din Apreciere


1.1.,1.2. Sunetulşi literele de tipar s și - exemplificareaunor cuvinte care conţin sunetuls ziareşi reviste, globală
1.3.,1.4. S şi litera de mână s - asociereasunetuluis cu litera s plastilină, Apreciere
2.1.,2.2. - citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor b.conversaţia, individuală
2.3.,2.4. Cuvinte cu sens opus -scrierealiterei sizolat, în cuvinte,propoziţii observaţiadirijată,
Scrierea cuvintelor ce conţin -scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte exerciţiul,jocul
AVAP diftongul oa - despărțirea cuvintelor la capăt de rând didactic, metoda
2.6. - modelarea literelor analitico –fonetico –
Redarea unui dialog - asocierea cuvintelor pentru a forma expresii sintetică
- copieri , transcrieri, dictări c. individuală,
- redactarea unui dialog între elevi și Moș Crăciun frontală, îngrup
- scrierea literei s de mână

MEM Organe majore la animale. Observarea şi descrierea organelor unor animale în imagini, a. manual, fişe de Observarea
1.4. Localizare și roluri. Scăderea mulaje sau reale (formă, aspect, mărime, localizare) lucru, b.conversaţia, sistematică
1.6. numerelor naturale în Recunoaşterea organelor majore şi localizarea acestora pe explicaţia, exerciţiul,
concentrul 0-100 imagini, mulaje învăţarea prin
2.1. Evidenţierea unor relaţii între forma organului şi poziţia descoperire,
2.2. acestuia în organismul animal (ex. creier – cutia craniană) problematizarea,
Evidenţierea unor relaţii între aspectul organelor şi rolul munca independentă
3.1. acestora în buna funcţionare a organismului animal (ex. c.activitate frontală,
4.1. aspectul buretos al plămânilor) activitate individuală
4.2. Efectuarea de diverse asocieri privind denumirea – imaginea
organului – rolul acestuia (prin colorare, folosind săgeţi etc.)
MM Cântec: ,,Graiul animalelor’’
RELIGIE

CLR - Scrisoarea - gruparea în tabel a cuvintelor (care conțin litera s) în funcție a.manual, fișe de Autoevaluar
Vineri
1.3; 2.2 Sunetulşi literele de tiparsși S de numărul de silabe lucru, auxiliar
3.1;3.2 şi litera demânăS -scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte b.conversaţia,
e
11.12
4.1 ,4.2 - despărțirea cuvintelor la capăt de rând observaţiadirijată,
Cuvinte cu sens opus - copieri , transcrieri, dictări exerciţiul, jocul
MM Scrierea cuvintelor ce conţin - formulare de întrebări la răspunsuri date didactic, metoda
2.1. diftongul oa - numirea unor ingrediente care ar putea fi folosite pentru o analitico – fonetico
rețetă culinară (cuvinte care să conțină litera s) – sintetică
Cuvinte cu înțeles opus - scrierea literei S de mână c.frontală, în echipă,
- scrierea unor cuvinte după model dat individuală
- exerciții de antonimie
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”
DP În familie Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data,meteo, a. auxiliar, fişe de Observarea
1.1.; 2.3.; 3.1. agenda zilei, impresii lucru, rechizite
- audierea unui text despre familie;
sistematică,
Identificarea unor sarcini de b.conversaţia aprecieri
AVAP – 1.1. lucru în context variate - discutarea continutului textului euristică, exerciţiul,
CLR – 1.4. - desenarea membrilor familiei și scrierea numelor acestora individuale,
muncă independentă, colective
- numirea activităților pe care le fac membrii familiei explicația joc de rol,
- numirea activităților proprii făcute în familie joc didactic
Interviul c. activitate frontală,
- adresarea colegului de bancă întrebări despre familia activitate individuală,
sa
activitate în perechi
- realizarea unui colaj cu informațiile aflate (cuvinte și
simboluri)
- găsirea unui simbol pentru fiecare membru al familiei
JOC: ,,Găsește-ți familia”
AVAP: Simfonia vitaminelor -realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din explicatia,demonstrat Apreciere
ia globală si
1.1,1.3 (pensulaţie, decupare, mediul apropiat; individuală
exercitiul,act. frontală
2.2,2.4 lipire) -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop individuală Expunerea
decorative în aplicaţii/compoziţii alese lucrărilor
CLR 1.1. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de
lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
AVAP Realizarea unui cadou - descrierea brăduțului; conversaţia, Lucrare
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, practică
2.2,2.4 decorative în aplicaţii/compoziţii alese demonstraţia,
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii observaţia,munca
CLR speciale cu chipul propriu sau al altei persoane; independentă
1.2. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de c. activitate frontală,
activitate individuală
lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
-E sănătos să faci sport pentru că…convorbire

AVAP Ornamente pentru Pomul de - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul explicatia, demonstratia Lucrare practică
Crăciun munca independentă
1.1,1.3 apropiat;
(colorare, decupare, lipire act. frontală, individuală Expunerea
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în lucrărilor
aplicaţii/compoziţii alese
CLR -realizarea unor ornamente pentru a împobobi brăduțul;
1.2. - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru

Săptămâna a IV-a

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni CLR - Scrisoarea - gruparea în tabel a cuvintelor (care conțin litera s) în a.manual, fișe de Autoevaluar
14.12. 1.3; 2.2 Sunetulşi literele de tiparsși S funcție de numărul de silabe lucru, auxiliar e
3.1;3.2 şi litera demânăS -scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte b.conversaţia,
4.1 ,4.2 - despărțirea cuvintelor la capăt de rând observaţiadirijată,
Cuvinte cu sens opus - copieri , transcrieri, dictări exerciţiul, jocul
MM Scrierea cuvintelor ce conţin - formulare de întrebări la răspunsuri date didactic, metoda
2.1. diftongul oa - numirea unor ingrediente care ar putea fi folosite pentru o analitico – fonetico –
rețetă culinară (cuvinte care să conțină litera s) sintetică
Cuvinte cu înțeles opus - scrierea literei S de mână c.frontală, în echipă,
- scrierea unor cuvinte după model dat individuală
- exerciții de antonimie
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”
CLR - Scrisoarea - gruparea în tabel a cuvintelor (care conțin litera s) în a.manual, fișe de Autoevaluar
1.3; 2.2 Sunetulşi literele de tiparsși S funcție de numărul de silabe lucru, auxiliar e
3.1;3.2 şi litera demânăS -scriereadupădictareaunor cuvinteşi propoziţiiscurte b.conversaţia,
4.1 ,4.2 - despărțirea cuvintelor la capăt de rând observaţiadirijată,
Cuvinte cu sens opus - copieri , transcrieri, dictări exerciţiul, jocul
MM Scrierea cuvintelor ce conţin - formulare de întrebări la răspunsuri date didactic, metoda
2.1. diftongul oa - numirea unor ingrediente care ar putea fi folosite pentru o analitico – fonetico –
rețetă culinară (cuvinte care să conțină litera s) sintetică
Cuvinte cu înțeles opus - scrierea literei S de mână c.frontală, în echipă,
- scrierea unor cuvinte după model dat individuală
- exerciții de antonimie
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”
M.E.M. Probleme care se rezolvă prin • Rezolvarea şi discutarea problemelor din manual a. manual, fişe de Observarea
1.4. două operații diferite  Explicarea modului de rezolvare a problemelor lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5.  Realizarea unui desen şi compunerea unei probleme care să explicaţia, exerciţiul,
1.6. se rezolve prin două operaţii- în perechi: fiecare copil învăţarea prin
3.1. compune o problemă, o dă spre rezolvare colegului, apoi o descoperire,
4.1. corectează; Profesorul indică numerele ce vor fi folosite în problematizarea,
4.2. problemă• munca independentă
5.2. Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o c.activitate frontală,
problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere activitate individuală
AVAP 2.2.
EFS Aruncarea și prinderea - aruncarea cu doua maini: picioarele departate cu stangul usor -sala de sport - aprecieri
2.1 obiectelor inainte, trunchiul drept, mingea se tine cu - mingi de tenis , de individuale şi
2.2 doua maini in dreptul pieptului; handbal colective
2.3 - aruncarea cu o mana: pozitie usor departata, mingea - fluier
tinuta in palma bratului indemanatic, care este ridicat
deasupra umarului;
exersarea rostogolirii mingii pe sol ( se realizeaza prin
impingerea mingii pe sol cu o mana ; conducerea se
realizeaza cu bratul indemanatic)
- exersarea aruncarii si prinderii mingii de tenis, handbal la
perete.
Marți CLR -1.1; 1.2 Recapitulare - asocierealiterei mici / mari de mână a.manual, fișe de Interevaluare
15.12. 1.3; 1.4 -identificareaimaginii potrivite unui cuvânt dat lucru, auxiliar
2.1; 2.2 Sunetul grupul de litere ce/Ce -dezvoltareaunei propoziţiiprin adăugareaunui număr de b.conversaţia
2.3; 2.4 cuvinte indicat euristică,
3.1;3.3 Sunetul/literele t/T,s/S observaţiadirijată,
- exerciţiidesinonimie / antonimie
4.1 exerciţiul, metoda
- citirealiterelor, silabelor,cuvintelor detipar şi analitico – fonetico –
MM demână sintetică
1.1. - copierea, transcrieri, dictări c.frontală, în perechi,
-combinarea unor silabe pentru a obține propoziții individuală
- ordonarea cuvintelor date pentru a obține propoziții
- redarea unor dialoguri
- citirea unui text dat
- formularea unei întrebări pentru ultima propoziție din text
- formularea răspunsului pentru întrebarea textului etc.
- audiții muzicale (colinde)
M.E.M. Probleme care se rezolvă prin • Rezolvarea şi discutarea problemelor din manual a. manual, fişe de Observarea
1.4. două operații diferite  Explicarea modului de rezolvare a problemelor lucru, b.conversaţia, sistematică
1.5.  Realizarea unui desen şi compunerea unei probleme care să explicaţia, exerciţiul,
1.6. se rezolve prin două operaţii- în perechi: fiecare copil învăţarea prin
3.1. compune o problemă, o dă spre rezolvare colegului, apoi o descoperire,
4.1. corectează; Profesorul indică numerele ce vor fi folosite în problematizarea,
4.2. problemă• munca independentă
5.2. Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o c.activitate frontală,
problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere activitate individuală
AVAP 2.2.
LB. ENGLEZA
MM Colinde - audierea unor colinde a.laptop, cd-uri, Evaluare
2.1, 3.1 - interpretarea unor colinde b.conversația, orală
3.2
exercițiul muzical Interpretare
DP c. frontală, pe vocală
2.2. grupe
Miercuri
16.12. M.E.M. Recapitulare -Efectuarea de scăderi în concentrul 0-100 a. manual, fişe de Observarea
1.1. Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără lucru, b.conversaţia, sistematică
1.2. precizarea terminologiei explicaţia, exerciţiul,
1.3. Aflarea diferenţei a două numere mai mici decât 100 învăţarea prin
1.4. Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ descoperire,
1.5. scheme date problematizarea,
1.6. Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o munca independentă
3.1. tematică dată/de la numere sau imagini date c.activitate frontală,
4.1. Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau activitate individuală
4.2. reprezentări simbolice
5.2. -Exerciți de identificare a părților componente ale unui
animal
Desen: Animale preferate
AVAP 2.1.

CLR -1.1; 1.2 Recapitulare - asocierealiterei mici / mari de mână a.manual, fișe de Interevaluare
1.3; 1.4 -identificareaimaginii potrivite unui cuvânt dat lucru, auxiliar
2.1; 2.2 Sunetul grupul de litere ce/Ce -dezvoltareaunei propoziţiiprin adăugareaunui număr de b.conversaţia
2.3; 2.4 cuvinte indicat euristică,
3.1;3.3 Sunetul/literele t/T,s/S - exerciţiidesinonimie / antonimie observaţiadirijată,
4.1 - citirealiterelor, silabelor,cuvintelor detipar şi exerciţiul, metoda
demână analitico – fonetico –
MM - copierea, transcrieri, dictări sintetică
1.1. -combinarea unor silabe pentru a obține propoziții c.frontală, în perechi,
- ordonarea cuvintelor date pentru a obține propoziții individuală
- redarea unor dialoguri
- citirea unui text dat
- formularea unei întrebări pentru ultima propoziție din text
- formularea răspunsului pentru întrebarea textului etc.
- audiții muzicale (colinde)
MM Colinde - discuții despre semnificația Crăciunului a.laptop, CD Interpretarea
2.1, 3.1 - audierea unor colinde b.conversația, vocală
3.2
CLR 1.4.
- învățarea colindei ,,În cetatea împărătească” explicația,
exercițiul
c. frontală,
individuală
EFS Evaluare aruncări și prinderi - exerciții de aruncare și prindere a mingii -sala de sport - probă de
2.1. - mingi de tenis , de control
2.2. handbal
2.3. - fluier
Joi CLR – 1.2; Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare fișe de evaluare Probă scrisă
17.12. 1.3; 2.1; 4.1 Sunetul grupul de litere ce/Ce conversația, munca
independentă
Sunetul/literele t/T,s/S frontal, individual
CLR – Ajutoarele lui Moș Crăciun - citirea unor cuvinte, propoziții a.manual, fișe de Autoevaluare
1.2; 1.3; 2.1; Activități de recuperare / - combinarea unor silabe pentru a forma cuvinte lucru, auxiliar controlată
4.1 dezvoltare - ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții b.conversaţia
- formularea unor întrebări pentru propoziții date euristică,
AVAP - formularea unor propoziții după imagini, respectând observaţiadirijată,
2.6. reprezentări date exerciţiul, metoda
- scrierea denumirilor unor obiecte sugerate de imagini analitico – fonetico –
- realizare de corespondențe între scrierea de tipar și cea de sintetică
mână c.frontală, în perechi,
- colorarea fulgilor de zăpadă, respectând criterii date
individuală
- completarea unor propoziții lacunare etc.
M.E.M. Evaluare sumativă -rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare - fişe de evaluare; Apreciere
1.1. -exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, globală
2.1. recompense Apreciere
individuală

RELIGIE
Vineri CLR – 1.2; Ajutoarele lui Moș Crăciun - citirea unor cuvinte, propoziții a.manual, fișe de Autoevaluare
18.12. 1.3; 2.1; 4.1 Activități de recuperare / - combinarea unor silabe pentru a forma cuvinte lucru, auxiliar controlată
- ordonarea unor cuvinte date pentru a obține propoziții b.conversaţia
AVAP dezvoltare - formularea unor întrebări pentru propoziții date euristică,
2.6. - formularea unor propoziții după imagini, respectând observaţiadirijată,
reprezentări date exerciţiul, metoda
- scrierea denumirilor unor obiecte sugerate de imagini analitico – fonetico –
- realizare de corespondențe între scrierea de tipar și cea de sintetică
mână c.frontală, în perechi,
- colorarea fulgilor de zăpadă, respectând criterii date individuală
- completarea unor propoziții lacunare etc.
DP Evenimente din viața mea Evenimente din viața mea auxiliar, fișe de lucru Observarea
2.1. ; 2.2.; 3.1. conversația euristică sistematică
Prezentarea unor experiențe Prezentarea unor experiențe personale explicația, metoda
AVAP personale Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, cadranelor
1.1. meteo, agenda zilei, impresii jocul didactic
CLR - relatarea unor evenimente plăcute activitate frontală
1.4. - desenarea și decorarea unui tort, numirea a trei dorințe individuală
- notarea în cadrane a numelor colegilor născuți în cele 4
anotimpuri
- mimarea unor situații date
- desenarea sub Bradul de Crăciun a unor cadouri pe care le-
ar face persoanelor dragi
JOC: ,,HA-HA-HA!”
AVAP Ornamente pentru Pomul de - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din explicatia, Lucrare
Crăciun demonstratia practică
1.1,1.3 mediul apropiat; munca independentă
2.2,2.4 (colorare, decupare, -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop act. frontală, Expunerea
lipire decorative în aplicaţii/compoziţii alese individuală lucrărilor
CLR -realizarea unor ornamente pentru a împobobi
1.2. brăduțul;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de
lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
AVAP Ornamente pentru Pomul de - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din explicatia, Lucrare
Crăciun demonstratia practică
1.1,1.3 mediul apropiat; munca independentă
2.2,2.4 (colorare, decupare, -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop act. frontală, Expunerea
lipire decorative în aplicaţii/compoziţii alese individuală lucrărilor
CLR -realizarea unor ornamente pentru a împobobi
1.2. brăduțul;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de
lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru