Sunteți pe pagina 1din 25

Proiectarea UT 1.

Bine te-am regăsit, şcoală!

2 săptămâni I-II 14.09.2020 –25.09.2020


Săptămâna I
Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser
Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni CLR În drum spre școală - jocuri de rol Resursemateriale:man observare
14.09 2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, ual, fişede prezentare, sistematică
2.2  Salutul despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple imagini cu obiecte din
4.1 - exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.2  Prezentareaproprie mulţumire, adaptate interlocutorului şcolarului, Caiet de clasă
- relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie lucru (Ed Elicart)
 Oferirea unor sau din activitatea şcolară/a clasei Resurseprocedurale:co
informaţiidespreviaţa - enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei nversaţia, explicaţia,
deşcolar, despre - formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, demonstraţia,
propriapersoană referitoare la activităţi desfăşurate exersarea,exerciţiul,
Semne graficecare intrăîn - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa jocul didactic
componenţa literelor demână literelor de mână (actualizare) Forme deorganizarea
(actualizare - confecţionarea unor etichete, afişe, materiale necesare în colectivului:frontală,
activitatea zilnică în echipă, în perechi,
individuală
Joc:
Ghiceşte care sunt
CLR În drum spre școală - jocuri de rol Resursemateriale:man observare
2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, ual, fişede prezentare, sistematică
2.2  Salutul despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple imagini cu obiecte din
4.1 - exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.2  Prezentareaproprie mulţumire, adaptate interlocutorului şcolarului, Caiet de clasă
- relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie lucru (Ed Elicart)
 Oferirea unor sau din activitatea şcolară/a clasei Resurseprocedurale:co
informaţiidespreviaţa - enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei nversaţia, explicaţia,
deşcolar, despre - formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, demonstraţia,
propriapersoană referitoare la activităţi desfăşurate exersarea,exerciţiul,
Semne graficecare intrăîn - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa jocul didactic
componenţa literelor demână literelor de mână (actualizare) Forme deorganizarea
(actualizare - confecţionarea unor etichete, afişe, materiale necesare în colectivului:frontală,
activitatea zilnică în echipă, în perechi,
individuală
Joc:
Ghiceşte care sunt
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
EF Elemente de organizare a -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 activităţilor motrice -adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, fluier globală
Jocuri de mișcare culcat); procedurale: Apreciere
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; conversaţia, individuală
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor demonstraţia, Proba practica
interpersonale şi de grup; exerciţiul
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor forme de organizarea
stabilite; colectivului:
-participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de frontală, individuală
întrecere;
Marți CLR În drum spre școală - jocuri de rol Resursemateriale:man observare
15.09. 2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, ual, fişede prezentare, sistematică
2.2  Salutul despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple imagini cu obiecte din
4.1 - exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.2  Prezentareaproprie mulţumire, adaptate interlocutorului şcolarului, Caiet de clasă
- relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie lucru (Ed Elicart)
 Oferirea unor sau din activitatea şcolară/a clasei Resurseprocedurale:co
informaţiidespreviaţa - enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei nversaţia, explicaţia,
deşcolar, despre - formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, demonstraţia,
propriapersoană referitoare la activităţi desfăşurate exersarea,exerciţiul,
Semne graficecare intrăîn - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa jocul didactic
componenţa literelor demână literelor de mână (actualizare) Forme deorganizarea
(actualizare - confecţionarea unor etichete, afişe, materiale necesare în colectivului:frontală,
activitatea zilnică în echipă, în perechi,
individuală
Joc:
Ghiceşte care sunt
CLR În clasă -jocuri de rol de tipulvorbitor – Resursemateriale:man observare
1.4  Salutul ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, ual, fişede prezentare, sistematică
2.1 măşti etc. imagini cu obiecte din
3.3 Oferireadeinformaţii -jocuri de rol clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 despre colegiide clasă -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, şcolarului, Caiet de clasă
4.2 despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple lucru (Ed Elicart)
Regulidevorbire
-dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme familiare Resurseprocedurale:co
eficientă:
reale sau imaginate nversaţia, explicaţia,
vorbirea pe rând,
- conştientizarea existenţei unor regulisimple demonstraţia,
ascultarea
dedesfăşurarea schimburilor verbale(salutul, exersarea,exerciţiul,
interlocutorului,
prezentareascuzelor, transmiterea mulţumirilor, jocul didactic
păstrarea ideii
formulareaunei cereri, formulareaunor întrebări etc.)carepot Forme deorganizarea
Semne graficecare determinareuşita comunicării colectivului:frontală,
intrăîn componenţa -plasareaîn spaţiul clasei a unor jetoanesau în echipă, în perechi,
literelor demână afişecaretransmit mesaje (regulide conduită, aniversăriale individuală
(actualizare) copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesoruluietc.)
- executareaunor elemente grafice careintrăîn
componenţaliterelor demână(actualizare)
-organizareaîn clasăaunui colţ/panou, destinat
transmiterii unor mesaje şi informaţii(prindesene,
cuvinte/enunţuri simpleşi simboluri) peo temă aleasăde
copiisau referitoarela subiectul unui proiect
Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei şişcolăriţe,
muzicadeTimotei Popovici
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
AVAP Materiale şi instrumente de - discuţii colective, având ca suport lucrări şcolare, despre -instrumente şi Apreciere
1.1 lucru – folosirea lor rolul educaţiei plastice în viaţa şcolarului, subiecte preferate materiale de lucru: globală
1.3 Caracteristici observabile ale de copii; hârtie liniată şi
2.4 materialelor și instrumentelor - identificarea materialelor şi a instrumentelor de lucru; neliniată, diverse Apreciere
de lucru; - realizarea unei compoziţii cu subiect la alegere, pentru obiecte individuală
1. Desen verificarea aptitudinilor. creion grafit, creioane
În clasă( decupare lipire) - participarea la jocuri de tipul Săculeţul fermecat (elevii colorate, creioane
introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi cerate, peniţă, radieră
recunosc obiectul doar după formă) - haşurare, linie
- jocuri de tip Obiectul surpriză (ghicirea obiectului după modulată, repetiţie,
caracteristici aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce, pe caligrafie
rând, de acasă, un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie - conversaţia,
etc.) observaţia, exerciţiul
- linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără plastic
terminologie) - activitate frontală,
- desen liber, decoraţii (ce pregătesc scrisul), decoraţii simple individuală
Miercuri RELIGIE
16.09. CLR În clasă -jocuri de rol de tipulvorbitor – Resursemateriale:man observare
1.4  Salutul ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, ual, fişede prezentare, sistematică
2.1 măşti etc. imagini cu obiecte din
3.3 Oferireadeinformaţii -jocuri de rol clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 despre colegiide clasă -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, şcolarului, Caiet de clasă
4.2 despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple lucru (Ed Elicart)
Regulidevorbire
-dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme familiare Resurseprocedurale:co
eficientă:
reale sau imaginate nversaţia, explicaţia,
vorbirea pe rând,
- conştientizarea existenţei unor regulisimple demonstraţia,
ascultarea
dedesfăşurarea schimburilor verbale(salutul, exersarea,exerciţiul,
interlocutorului,
prezentareascuzelor, transmiterea mulţumirilor, jocul didactic
păstrarea ideii
formulareaunei cereri, formulareaunor întrebări etc.)carepot Forme deorganizarea
Semne graficecare determinareuşita comunicării colectivului:frontală,
intrăîn componenţa -plasareaîn spaţiul clasei a unor jetoanesau în echipă, în perechi,
literelor demână afişecaretransmit mesaje (regulide conduită, aniversăriale individuală
(actualizare) copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesoruluietc.)
- executareaunor elemente grafice careintrăîn
componenţaliterelor demână(actualizare)
-organizareaîn clasăaunui colţ/panou, destinat
transmiterii unor mesaje şi informaţii(prindesene,
cuvinte/enunţuri simpleşi simboluri) peo temă aleasăde
copiisau referitoarela subiectul unui proiect
Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei şişcolăriţe,
muzicadeTimotei Popovici
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
MM Cântarea vocală Cântare vocală în grup și individual calculator, imagini -aprecieri
1.3 Poziţia corectă, emisia naturală, Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cântecelor: sugerate de textul individuale
2.1 dicţia, sincronizare Numărătore, muzica V. Nicolescu cântecelor
Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din - conversația,
palme, bătăi cu degetul în bancă) explicația,
Exersarea prin joc a mișcării sugerate de textul și demonstrația,
ritmul melodiei exercițiul
- activitate frontală, pe
grupe, individual

Joi CLR În clasă -jocuri de rol de tipulvorbitor – Resursemateriale:man observare


17.09. 1.4  Salutul ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, ual, fişede prezentare, sistematică
2.1 măşti etc. imagini cu obiecte din
3.3 Oferireadeinformaţii -jocuri de rol clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 despre colegiide clasă -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, şcolarului, Caiet de clasă
4.2 despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple lucru (Ed Elicart)
Regulidevorbire
-dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme familiare Resurseprocedurale:co
eficientă:
reale sau imaginate nversaţia, explicaţia,
vorbirea pe rând,
- conştientizarea existenţei unor regulisimple demonstraţia,
ascultarea
dedesfăşurarea schimburilor verbale(salutul, exersarea,exerciţiul,
interlocutorului,
prezentareascuzelor, transmiterea mulţumirilor, jocul didactic
păstrarea ideii
formulareaunei cereri, formulareaunor întrebări etc.)carepot Forme deorganizarea
Semne graficecare determinareuşita comunicării colectivului:frontală,
intrăîn componenţa -plasareaîn spaţiul clasei a unor jetoanesau în echipă, în perechi,
literelor demână afişecaretransmit mesaje (regulide conduită, aniversăriale individuală
(actualizare) copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesoruluietc.)
- executareaunor elemente grafice careintrăîn
componenţaliterelor demână(actualizare)
-organizareaîn clasăaunui colţ/panou, destinat
transmiterii unor mesaje şi informaţii(prindesene,
cuvinte/enunţuri simpleşi simboluri) peo temă aleasăde
copiisau referitoarela subiectul unui proiect
Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei şişcolăriţe,
muzicadeTimotei Popovici
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
LIMBA ENGLEZA
MM Cântarea vocală Cântare vocală în grup și individual calculator, imagini -aprecieri
1.3 Poziţia corectă, emisia naturală, Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cântecelor: sugerate de textul individuale
2.1 dicţia, sincronizare Numărătoare, muzica V. Nicolescu cântecelor
Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din - conversația,
palme, bătăi cu degetul în bancă) explicația,
Exersarea prin joc a mișcării sugerate de textul și demonstrația,
ritmul melodiei exercițiul
- activitate frontală, pe
grupe, individual

Vineri DP Din nou la școală -Audierea textului ,, S-a pierdut un iepuraș”. Activități, exerciții -aprecieri
18.09. 1.1 Caracteristici personale simple, -Întrebă ri și ră spunsuri referitoare la text, esențializate selectiv - individuale
2.1 puncte tari şi limite observabile -jocuri pentru recunoașterea copiilor, pe baza enumeră rii la latitudinea
2.2 în activităţile şcolare şi de tip tră să turilor fizice relevante învățătorului
liber -jocuri de identificare a obiectelor de igienã personală și
explicarea modului de folosire a acestora
- jocuri de cunoaștere/intercunoaștere
-realizarea unei etichete cu datele proprii
-identificarea necesității de a pă stra lucrurile proprii fă ră
a le strica
-necesitatea unui program zilnic
-comunicarea prin semne
- exprimarea prin desen a regulilor de comunicare
-vorbim pe râ nd, ascultă m , respectă m programul școlar,
ajută m colegii, adresă m întrebă ri etc.)
- jocuri de rol
CLR În clasă -jocuri de rol de tipulvorbitor – Resursemateriale:man observare
1.4  Salutul ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, ual, fişede prezentare, sistematică
2.1 măşti etc. imagini cu obiecte din
3.3 Oferireadeinformaţii -jocuri de rol clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 despre colegiide clasă -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, şcolarului, Caiet de clasă
4.2 despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple lucru (Ed Elicart)
Regulidevorbire
-dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme familiare Resurseprocedurale:co
eficientă:
reale sau imaginate nversaţia, explicaţia,
vorbirea pe rând,
- conştientizarea existenţei unor regulisimple demonstraţia,
ascultarea
dedesfăşurarea schimburilor verbale(salutul, exersarea,exerciţiul,
interlocutorului,
prezentareascuzelor, transmiterea mulţumirilor, jocul didactic
păstrarea ideii
formulareaunei cereri, formulareaunor întrebări etc.)carepot Forme deorganizarea
Semne graficecare determinareuşita comunicării colectivului:frontală,
intrăîn componenţa -plasareaîn spaţiul clasei a unor jetoanesau în echipă, în perechi,
literelor demână afişecaretransmit mesaje (regulide conduită, aniversăriale individuală
(actualizare) copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesoruluietc.)
- executareaunor elemente grafice careintrăîn
componenţaliterelor demână(actualizare)
-organizareaîn clasăaunui colţ/panou, destinat
transmiterii unor mesaje şi informaţii(prindesene,
cuvinte/enunţuri simpleşi simboluri) peo temă aleasăde
copiisau referitoarela subiectul unui proiect

Activitate transdisciplinară cântecul Şcolărei şişcolăriţe,


muzicadeTimotei Popovici
AVAP -Sortarea materialelor de lucru - discuţii colective, având ca suport lucrări şcolare, despre - instrumente şi Apreciere
1.1 şi a instrumentelor în funcţie de rolul educaţiei plastice în viaţa şcolarului, subiecte preferate materiale de lucru: globală
1.3 proprietăţi/utilizări; de copii; hârtie liniată şi
2.4  Recunoașterea - identificarea materialelor şi a instrumentelor de lucru; neliniată, diverse Apreciere
culorilor - realizarea unei compoziţii cu subiect la alegere, pentru obiecte individuală
 Tehnici simple: lipire verificarea aptitudinilor. creion grafit, creioane
Desen - participarea la jocuri de tipul Săculeţul fermecat (elevii colorate, creioane
În curtea şcolii(repetiţie, introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi cerate, peniţă, radieră
caligrafie, nod recunosc obiectul doar după formă)
- jocuri de tip Obiectul surpriză (ghicirea obiectului după - haşurare, linie
caracteristici aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce, pe modulată, repetiţie,
rând, de acasă, un obiect cu caligrafie
semnificaţie personală, o jucărie etc.) -conversaţia,
- linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără observaţia, exerciţiul
terminologie) plastic
- desen liber, decoraţii (ce pregătesc scrisul), decoraţii simple -activitate frontală,
individuală
EF Elemente de organizare a -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 activităţilor motrice -adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, fluier globală
Jocuri de mișcare culcat); procedurale: Apreciere
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; conversaţia, individuală
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor demonstraţia, Proba practica
interpersonale şi de grup; exerciţiul
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor forme de organizarea
stabilite; colectivului:
-participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de frontală, individuală
întrecere;

Săptămâna a II a

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni CLR Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specificeîn situaţii concrete Resursemateriale: observare
21.09. 2.1 prietenă detipul:invitaţie, urare, solicitare, prezentareaunor scuze manual, caiet, stilou, sistematică
3.4 etc. creioane colorate,
4.1  Numerotarea - exersareaunor formulede adresare, desolicitare, carton colorat, hârtie activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de demulţumire, adaptate interlocutorului glasată/ creponată, clasă
orientareîn pagină - citireaunorcărţi degrup (cărţi uriaşe) foarfece, lipici
-memorareunorpoeziişi ghicitori din proprie iniţiativă Caiet de lucru (Editura
 Semne graficecare - confecţionareaunorminicărţi pe teme familiare Elicart
intrăîn componenţa (individual şiîn grup); realizarea„Abecedarului clasei”, Resurseprocedurale:co
literelor demână folosind planşe de colorat nversaţia, explicaţia,
(actualizare) - activităţiîn bibliotecaşcolii demonstraţia,
- completareaunui jurnaldelectură al clasei, folosind desene exersarea,exerciţiul,
 Propoziția. Propoziția şi enunţuri scurte jocul didactic
formată din două – - completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale
trei cuvinte textelor citite Forme deorganizarea
Identificarea unui obiect - observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, colectivului: frontală,
(obiectele școlarului) dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini în echipă, în perechi,
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa individuală
literelor de mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se
vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale

Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
CLR Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specificeîn situaţii concrete Resursemateriale: observare
2.1 prietenă detipul:invitaţie, urare, solicitare, prezentareaunor scuze manual, caiet, stilou, sistematică
3.4 etc. creioane colorate,
4.1  Numerotarea - exersareaunor formulede adresare, desolicitare, carton colorat, hârtie activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de demulţumire, adaptate interlocutorului glasată/ creponată, clasă
orientareîn pagină - citireaunorcărţi degrup (cărţi uriaşe) foarfece, lipici
-memorareunorpoeziişi ghicitori din proprie iniţiativă Caiet de lucru (Editura
 Semne graficecare - confecţionareaunorminicărţi pe teme familiare Elicart
intrăîn componenţa (individual şiîn grup); realizarea„Abecedarului clasei”, Resurseprocedurale:co
literelor demână folosind planşe de colorat nversaţia, explicaţia,
(actualizare) - activităţiîn bibliotecaşcolii demonstraţia,
- completareaunui jurnaldelectură al clasei, folosind desene exersarea,exerciţiul,
 Propoziția. Propoziția şi enunţuri scurte jocul didactic
formată din două – - completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale
trei cuvinte textelor citite Forme deorganizarea
Identificarea unui obiect - observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, colectivului: frontală,
(obiectele școlarului) dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini în echipă, în perechi,
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa individuală
literelor de mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se
vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale
Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii
Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
EF Elemente de organizare a -jocuri de mişcare; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 activităţilor motrice -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; fluier globală
„Toţi în cerc v-aşezaţi”; -adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, procedurale: Apreciere
parcurs aplicativ culcat); conversaţia, individuală
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; demonstraţia, Proba practica
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor exerciţiul
interpersonale şi de grup; forme de organizarea
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor colectivului:
stabilite; frontală, individuală
-participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de
întrecere;
Marți CLR Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specificeîn situaţii concrete Resursemateriale: observare
22.09. 2.1 prietenă detipul:invitaţie, urare, solicitare, prezentareaunor scuze manual, caiet, stilou, sistematică
3.4 etc. creioane colorate,
4.1  Numerotarea - exersareaunor formulede adresare, desolicitare, carton colorat, hârtie activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de demulţumire, adaptate interlocutorului glasată/ creponată, clasă
orientareîn pagină - citireaunorcărţi degrup (cărţi uriaşe) foarfece, lipici
-memorareunorpoeziişi ghicitori din proprie iniţiativă Caiet de lucru (Editura
 Semne graficecare - confecţionareaunorminicărţi pe teme familiare Elicart
intrăîn componenţa (individual şiîn grup); realizarea„Abecedarului clasei”, Resurseprocedurale:co
literelor demână folosind planşe de colorat nversaţia, explicaţia,
(actualizare) - activităţiîn bibliotecaşcolii demonstraţia,
- completareaunui jurnaldelectură al clasei, folosind desene exersarea,exerciţiul,
 Propoziția. Propoziția şi enunţuri scurte jocul didactic
formată din două – - completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale
trei cuvinte textelor citite Forme deorganizarea
Identificarea unui obiect - observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, colectivului: frontală,
(obiectele școlarului) dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini în echipă, în perechi,
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa individuală
literelor de mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se
vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale
Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii
Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
CLR Cartea, buna mea -utilizarea formulelor specificeîn situaţii concrete Resursemateriale: observare
2.1 prietenă detipul:invitaţie, urare, solicitare, prezentareaunor scuze manual, caiet, stilou, sistematică
3.4 etc. creioane colorate,
4.1  Numerotarea - exersareaunor formulede adresare, desolicitare, carton colorat, hârtie activităţiîn
4.3 paginilor, direcţii de demulţumire, adaptate interlocutorului glasată/ creponată, clasă
orientareîn pagină - citireaunorcărţi degrup (cărţi uriaşe) foarfece, lipici
-memorareunorpoeziişi ghicitori din proprie iniţiativă Caiet de lucru (Editura
 Semne graficecare - confecţionareaunorminicărţi pe teme familiare Elicart
intrăîn componenţa (individual şiîn grup); realizarea„Abecedarului clasei”, Resurseprocedurale:co
literelor demână folosind planşe de colorat nversaţia, explicaţia,
(actualizare) - activităţiîn bibliotecaşcolii demonstraţia,
- completareaunui jurnaldelectură al clasei, folosind desene exersarea,exerciţiul,
 Propoziția. Propoziția
şi enunţuri scurte jocul didactic
formată din două –
- completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale
trei cuvinte
textelor citite Forme deorganizarea
Identificarea unui obiect - observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, colectivului: frontală,
(obiectele școlarului) dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini în echipă, în perechi,
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa individuală
literelor de mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se
vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale
Activitate practică:
Amenajarea unui Colţ al cărţii
Activităţi transdisciplinare:
Memorizare: Cartea, de Virgil Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
AVAP Materiale şi instrumente de - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor -acuarele, tuşuri, Apreciere
1.3 lucru – folosirea lor plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; guaşe, tempera, hârtie, globală
Pictură - exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite grosimi foliede plastic, hârtie Apreciere
( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); colorată, cretă, individuală
- fluidizarea culorilor pigment; pigmenţi,burete
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale -pensulă, deget,
(aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări ştampilă, creioane
bidimensionale şi tridimensionale etc.) colorate,
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare- -pensulaţie, colaj,
obiect amprentare,
- pata- compoziţii ştampilare,
tamponare, pulverizare
-conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul plastic, jocul
didactic
Miercuri RELIGIE
23.09. CLR Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, numărareasilabelor Resursemateriale:man observare
1.3 unuicuvânt şi reprezentarealor prin ual, fişede prezentare, sistematică
2.1  Formulareaunei idei, unei simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi din palme imagini cu obiecte din
2.2 păreri -identificareaunorcuvinte date după clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 criteriiprecum:numărde sunete, sunet iniţial, sunet final şcolarului, Caiet de clasă
 Descriereaunui obiect, etc. lucru (Ed Elicart)
aunei persoane -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, Resurseprocedurale:co
despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple nversaţia, explicaţia,
 Povestireaunor întâmplări -formulareaunorenunţuri simple, corecte, demonstraţia,
trăite coerente,referitoarela activităţidesfăşurate exersarea,exerciţiul,
 Cuvântul. Cuvântul format - exprimareapropriei păreri în legătură cufapte sau jocul didactic
din una, două sau trei silabe situaţii familiare Forme deorganizarea
-scurtedescrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la colectivului:frontală,
Semne graficecare personaje de desene animate/ benzi desenate/persoane în echipă, în perechi,
intrăîn componenţa cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) individuală
literelor demână - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
(actualizare) literelor de mână (actualizare)
Activităţi transdisciplinare: cântecul Câte unul pe cărare
(folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
MM Cântarea vocală Cântare vocală în grup și individual calculator, imagini -aprecieri
1.3 Poziţia corectă, emisia naturală, Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cântecelor: sugerate de textul individuale
2.1 dicţia, sincronizare Numărătoare, muzica V. Nicolescu cântecelor
Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din - conversația,
palme, bătăi cu degetul în bancă) explicația,
Exersarea prin joc a mișcării sugerate de textul și demonstrația,
ritmul melodiei exercițiul
- activitate frontală, pe
grupe, individual

Joi CLR Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, numărareasilabelor Resursemateriale:man observare
24.09. 1.3 unuicuvânt şi reprezentarealor prin ual, fişede prezentare, sistematică
2.1  Formulareaunei idei, unei simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi din palme imagini cu obiecte din
2.2 păreri -identificareaunorcuvinte date după clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 criteriiprecum:numărde sunete, sunet iniţial, sunet final şcolarului, Caiet de clasă
 Descriereaunui obiect, etc. lucru (Ed Elicart)
aunei persoane -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, Resurseprocedurale:co
despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple nversaţia, explicaţia,
 Povestireaunor întâmplări -formulareaunorenunţuri simple, corecte, demonstraţia,
trăite coerente,referitoarela activităţidesfăşurate exersarea,exerciţiul,
 Cuvântul. Cuvântul format - exprimareapropriei păreri în legătură cufapte sau jocul didactic
din una, două sau trei silabe situaţii familiare Forme deorganizarea
-scurtedescrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la colectivului:frontală,
Semne graficecare personaje de desene animate/ benzi desenate/persoane în echipă, în perechi,
intrăîn componenţa cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) individuală
literelor demână - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
(actualizare) literelor de mână (actualizare)
Activităţi transdisciplinare: cântecul Câte unul pe cărare
(folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
LIMBA ENGLEZA
MM Cântarea vocală Cântare vocală în grup și individual calculator, imagini -aprecieri
1.3 Poziţia corectă, emisia naturală, Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cântecelor: sugerate de textul individuale
2.1 dicţia, sincronizare Numărătoare, muzica V. Nicolescu cântecelor
Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din - conversația,
palme, bătăi cu degetul în bancă) explicația,
Exersarea prin joc a mișcării sugerate de textul și demonstrația,
ritmul melodiei exercițiul
- activitate frontală, pe
grupe, individual

Vineri DP Din nou la școală -Audierea textului ,, S-a pierdut un iepuraș”. Activități, exerciții -aprecieri
25.09. 1.1 Caracteristici personale simple, -Întrebă ri și ră spunsuri referitoare la text, esențializate selectiv - individuale
2.1 puncte tari şi limite observabile -jocuri pentru recunoașterea copiilor, pe baza enumeră rii la latitudinea
2.2 în activităţile şcolare şi de tip tră să turilor fizice relevante învățătorului
liber -jocuri de identificare a obiectelor de igienã personală și
explicarea modului de folosire a acestora
- jocuri de cunoaștere/intercunoaștere
-realizarea unei etichete cu datele proprii
-identificarea necesității de a pă stra lucrurile proprii fă ră
a le strica
-necesitatea unui program zilnic
-comunicarea prin semne
- exprimarea prin desen a regulilor de comunicare
-vorbim pe râ nd, ascultă m , respectă m programul școlar,
ajută m colegii, adresă m întrebă ri etc.)
- jocuri de rol
CLR Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, numărareasilabelor Resursemateriale:man observare
1.3 unuicuvânt şi reprezentarealor prin ual, fişede prezentare, sistematică
2.1  Formulareaunei idei, unei simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi din palme imagini cu obiecte din
2.2 păreri -identificareaunorcuvinte date după clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 criteriiprecum:numărde sunete, sunet iniţial, sunet final şcolarului, Caiet de clasă
 Descriereaunui obiect, etc. lucru (Ed Elicart)
aunei persoane -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, Resurseprocedurale:co
despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple nversaţia, explicaţia,
 Povestireaunor întâmplări -formulareaunorenunţuri simple, corecte, demonstraţia,
trăite coerente,referitoarela activităţidesfăşurate exersarea,exerciţiul,
 Cuvântul. Cuvântul format - exprimareapropriei păreri în legătură cufapte sau jocul didactic
din una, două sau trei silabe situaţii familiare Forme deorganizarea
-scurtedescrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la colectivului:frontală,
Semne graficecare personaje de desene animate/ benzi desenate/persoane în echipă, în perechi,
intrăîn componenţa cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) individuală
literelor demână - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
(actualizare) literelor de mână (actualizare)
Activităţi transdisciplinare: cântecul Câte unul pe cărare
(folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
AVAP Materiale şi instrumente de - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor -acuarele, tuşuri, Apreciere
1.3 lucru – folosirea lor plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; guaşe, tempera, hârtie, globală
Pictură - exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite grosimi foliede plastic, hârtie Apreciere
( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); colorată, cretă, individuală
- fluidizarea culorilor pigment; pigmenţi,burete
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale -pensulă, deget,
(aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări ştampilă, creioane
bidimensionale şi tridimensionale etc.) colorate,
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare- -pensulaţie, colaj,
obiect amprentare,
- pata- compoziţii ştampilare,
tamponare, pulverizare
-conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul plastic, jocul
didactic
EF Elemente de organizare a -jocuri de mişcare; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 activităţilor motrice -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; fluier globală
„Căsuţa din pădure”; ştafetă -adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, procedurale: Apreciere
culcat); conversaţia, individuală
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; demonstraţia, Proba practica
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor exerciţiul
interpersonale şi de grup; forme de organizarea
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor colectivului:
stabilite; frontală, individuală
-participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de
întrecere;

Săptămâna a III a

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni CLR Amintiri din vacanţă -despărţirea cuvintelor în silabe, numărareasilabelor Resursemateriale:man observare
28.09. 1.3 unuicuvânt şi reprezentarealor prin ual, fişede prezentare, sistematică
2.1  Formulareaunei idei, unei simboluri/semne/jetoane/gesturi/bătăi din palme imagini cu obiecte din
2.2 păreri -identificareaunorcuvinte date după clasă, cu obiecteale activităţiîn
4.1 criteriiprecum:numărde sunete, sunet iniţial, sunet final şcolarului, Caiet de clasă
 Descriereaunui obiect, etc. lucru (Ed Elicart)
aunei persoane -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, colegi, Resurseprocedurale:co
despre activităţile preferateetc.,folosind enunţuri simple nversaţia, explicaţia,
 Povestireaunor întâmplări -formulareaunorenunţuri simple, corecte, demonstraţia,
trăite coerente,referitoarela activităţidesfăşurate exersarea,exerciţiul,
 Cuvântul. Cuvântul format - exprimareapropriei păreri în legătură cufapte sau jocul didactic
din una, două sau trei silabe situaţii familiare Forme deorganizarea
-scurtedescrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la colectivului:frontală,
Semne graficecare personaje de desene animate/ benzi desenate/persoane în echipă, în perechi,
intrăîn componenţa cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) individuală
literelor demână - executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
(actualizare) literelor de mână (actualizare)
Activităţi transdisciplinare: cântecul Câte unul pe cărare
(folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
CLR Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru Resursemateriale:man observare
1.1 indicareasemnificaţiei unui mesaj audiat ual, fişede prezentare, sistematică
1.2  Formulareaunei idei/unei -realizareaunui desencare corespundesubiectului imagini cu obiecte din
1.4 păreri proprii textului audiat clasă, cu obiecteale activităţiîn
2.2 -oferireade răspunsuri la întrebarea: „Desprece este şcolarului, Caiet de clasă
2.3  Desenareaunui obiect/unei vorba... (în acest fragment de poveste/în acest text)?” lucru (Ed Elicart)
2.4 persoane - decodificarea mesajului încifrat în ghicitori Resurseprocedurale:co
4.1 - identificarea personajelor/ nversaţia, explicaţia,
 Repovestirea unor personajului unui text audiat demonstraţia,
întâmplări auzite - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? exersarea,exerciţiul,
 Identificarea sunetelor unui Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” jocul didactic
cuvânt - identificarea elementelor dintr-un text audiat care se Forme deorganizarea
regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului colectivului:frontală,
Semne grafice care intră în - stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/ în echipă, în perechi,
componenţa literelor de mână sau întâmplările prezentate în povestirile audiate individuală
(actualizare) - jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea
unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/conduita unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în urma audierii
textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
literelor de mână (actualizare)
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
EF Formații de adunare în cerc și -jocuri de mişcare; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 semicerc: joc „Schimbaţi-vă -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; fluier globală
locurile” -deplasarea în cerc sau în coloană cite unul; procedurale: Apreciere
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; conversaţia, individuală
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor demonstraţia, Proba practica
interpersonale şi de grup; exerciţiul
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor forme de organizarea
stabilite; colectivului:
frontală, individuală
Marți CLR Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru Resursemateriale:man observare
29.09. 1.1 indicareasemnificaţiei unui mesaj audiat ual, fişede prezentare, sistematică
1.2  Formulareaunei idei/unei -realizareaunui desencare corespundesubiectului imagini cu obiecte din
1.4 păreri proprii textului audiat clasă, cu obiecteale activităţiîn
2.2 -oferireade răspunsuri la întrebarea: „Desprece este şcolarului, Caiet de clasă
2.3  Desenareaunui obiect/unei vorba... (în acest fragment de poveste/în acest text)?” lucru (Ed Elicart)
2.4 persoane - decodificarea mesajului încifrat în ghicitori Resurseprocedurale:co
4.1 - identificarea personajelor/ nversaţia, explicaţia,
 Repovestirea unor personajului unui text audiat demonstraţia,
întâmplări auzite - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? exersarea,exerciţiul,
 Identificarea sunetelor unui Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” jocul didactic
cuvânt - identificarea elementelor dintr-un text audiat care se Forme deorganizarea
regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului colectivului:frontală,
Semne grafice care intră în - stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/ în echipă, în perechi,
componenţa literelor de mână sau întâmplările prezentate în povestirile audiate individuală
(actualizare) - jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea
unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/conduita unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în urma audierii
textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
literelor de mână (actualizare)
CLR Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru Resursemateriale:man observare
1.1 indicareasemnificaţiei unui mesaj audiat ual, fişede prezentare, sistematică
1.2  Formulareaunei idei/unei -realizareaunui desencare corespundesubiectului imagini cu obiecte din
1.4 păreri proprii textului audiat clasă, cu obiecteale activităţiîn
2.2 -oferireade răspunsuri la întrebarea: „Desprece este şcolarului, Caiet de clasă
2.3  Desenareaunui obiect/unei vorba... (în acest fragment de poveste/în acest text)?” lucru (Ed Elicart)
2.4 persoane - decodificarea mesajului încifrat în ghicitori Resurseprocedurale:co
4.1 - identificarea personajelor/ nversaţia, explicaţia,
 Repovestirea unor personajului unui text audiat demonstraţia,
întâmplări auzite - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? exersarea,exerciţiul,
 Identificarea sunetelor unui Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” jocul didactic
cuvânt - identificarea elementelor dintr-un text audiat care se Forme deorganizarea
regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului colectivului:frontală,
Semne grafice care intră în - stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/ în echipă, în perechi,
componenţa literelor de mână sau întâmplările prezentate în povestirile audiate individuală
(actualizare) - jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea
unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/conduita unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în urma audierii
textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
literelor de mână (actualizare)
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
AVAP Materiale şi instrumente de - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor -acuarele, tuşuri, Apreciere
1.3 lucru – folosirea lor plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; guaşe, tempera, hârtie, globală
Pictură - exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite grosimi foliede plastic, hârtie Apreciere
( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); colorată, cretă, individuală
- fluidizarea culorilor pigment; pigmenţi,burete
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale -pensulă, deget,
(aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări ştampilă, creioane
bidimensionale şi tridimensionale etc.) colorate,
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare- -pensulaţie, colaj,
obiect amprentare,
- pata- compoziţii ştampilare,
tamponare, pulverizare
-conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul plastic, jocul
didactic
Miercuri RELIGIE
30.09. CLR Comoara cu povești -utilizarea imaginilor pentru Resursemateriale:man observare
1.1 indicareasemnificaţiei unui mesaj audiat ual, fişede prezentare, sistematică
1.2  Formulareaunei idei/unei -realizareaunui desencare corespundesubiectului imagini cu obiecte din
1.4 păreri proprii textului audiat clasă, cu obiecteale activităţiîn
2.2 -oferireade răspunsuri la întrebarea: „Desprece este şcolarului, Caiet de clasă
2.3  Desenareaunui obiect/unei vorba... (în acest fragment de poveste/în acest text)?” lucru (Ed Elicart)
2.4 persoane - decodificarea mesajului încifrat în ghicitori Resurseprocedurale:co
4.1 - identificarea personajelor/ nversaţia, explicaţia,
 Repovestirea unor personajului unui text audiat demonstraţia,
întâmplări auzite - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? exersarea,exerciţiul,
 Identificarea sunetelor unui Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” jocul didactic
cuvânt - identificarea elementelor dintr-un text audiat care se Forme deorganizarea
regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului colectivului:frontală,
Semne grafice care intră în - stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/ în echipă, în perechi,
componenţa literelor de mână sau întâmplările prezentate în povestirile audiate individuală
(actualizare) - jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulţi/copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea
unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/conduita unei persoane/o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil în urma audierii
textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- executarea unor elemente grafice care intră în componenţa
literelor de mână (actualizare)
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
MM Elemente de limbaj muzical reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, calculator, imagini -aprecieri
1.3 Timbrul respectând sincronizarea sugerate de textul individuale
1.5 Sunete din natură şi din mediul cântecelor
1.6 înconjurător - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului - conversația,
2.1 Sunete vocale explicația,
Sunete instrumentale - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin demonstrația,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, exercițiul
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei - activitate frontală, pe
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu grupe, individual
bătăi pe genunchi)

- jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi


pe muzica audiată

(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)

-,,Noi acum suntem şcolari,, de A. Ivăşcanu

Joi CLR Evaluare predictivă COMUNICARE ORALĂ Resursemateriale: observare


1.10. 1.1 -prezentareapropriei persoane; manual, coli de hârtie, sistematică
1.2 salutul creioane colorate,
1.3 -identificareanumăruluide stilou, Caiet de lucru probăde
1.4 cuvintedintr-un enunţ dat (Editura Elicart), evaluare
2.1 -formulareadeenunţuridupă reprezentări date Resurseprocedurale:co orală / scrisă
2.2 CITIRE / LECTURĂ nversaţia, explicaţia,
2.3 - citireacuvintelor, cu sprijin imagistic muncaindependentă,
2.4 -ordonareaunorimagini reprezentând programuldelucru al jocul didactic
elevului
-realizarea corespondenţei dintre imagine şi literainiţială a Forme deorganizarea
cuvântului sugerat de aceasta colectivului:
SCRIERE / REDACTARE individuală,
- scrierea pe liniatură dictando a trei litere mari/mici de frontală
tipar (la alegere); scrierea unor semne grafice indicate
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE Jocuri:
A COMUNICĂRII Cum mă numesc,
- identificarea numărului de silabe ale unui cuvânt sugerat de Mişcă vântul frunzele,
imagine Desenez şi scriu ce
ştiu
MEM Recapitularea achizițiilor Ex. de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, manual, caiet, fișe de - observare
1.1 dobândite în clasa crescător și descrescător Ex. de utilizare a unor denumiri și lucru, planșe, magneți, sistematică -
1.4 pregătitoare. simboluri matematice Identificarea poziției verticale, figurine, culori, coli activități în
1.5 • Figuri geometrice. orizontale, oblice, respectând codul culorilor Ex. de albe - conversația, clasă Evaluare
1.6 Orientare spațială și localizări compunere a nr. 0-30 Completarea unor serii numerice explicația, inițială
2.1 în spațiu Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date Ex. demonstrația,
2.2 • Mulțimi. Corespondență. de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte exercițiul,
3.1 Anotimpuri precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, problematizarea -
• Numerele naturale de la 0 la dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, activitate frontală,
10 vertical, oblic, interior, exterior individuală, în grup
• Numerele naturale de la 0 la Ex. de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător -calculator, imagini
10. Ex. de comparare a nr de la 0 la 30, Ex. de aflare a sumei și sugerate de textul
• Plante și animale: părți diferenței. Ex. de observare a părților componente ale cântecelor -
componente viețuitoarelor Ex de recunoașterea parților unei plante Ex. de conversația, explicația,
• Adunarea și scăderea recunoașterea surselor de energie după imagini, Ex. de demonstrația,
numerelor naturale în recunoașterea anotimpurilor si a unor fenome ale naturii. exercițiul
concentrul 0-10. Pământul, Recunoașterea părților componente ale corpului uman
Soarele, Luna Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale,
• Numere naturale de la 0 la 31. oblice, separate și în combinații Reprezentarea prin desene a
• Forme și transfer de energie unor modele decorative simple, cu linii orizontale, verticale,
• Exersăm pentru evaluare oblice
Evaluare
LIMBA ENGLEZA
MM Elemente de limbaj muzical reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, calculator, imagini -aprecieri
1.3 Timbrul respectând sincronizarea sugerate de textul individuale
1.5 Sunete din natură şi din mediul cântecelor
1.6 înconjurător - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului - conversația,
2.1 Sunete vocale explicația,
Sunete instrumentale - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin demonstrația,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, exercițiul
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei - activitate frontală, pe
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu grupe, individual
bătăi pe genunchi)

- jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi


pe muzica audiată

(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)

-,,Noi acum suntem şcolari,, de A. Ivăşcanu

Vineri DP Din nou la școală -Audierea textului ,, S-a pierdut un iepuraș”. Activități, exerciții -aprecieri
2.10. 1.1 Caracteristici personale simple, -Întrebă ri și ră spunsuri referitoare la text, esențializate selectiv - individuale
2.1 puncte tari şi limite observabile -jocuri pentru recunoașterea copiilor, pe baza enumeră rii la latitudinea
2.2 în activităţile şcolare şi de tip tră să turilor fizice relevante învățătorului
liber -jocuri de identificare a obiectelor de igienã personală și
explicarea modului de folosire a acestora
- jocuri de cunoaștere/intercunoaștere
-realizarea unei etichete cu datele proprii
-identificarea necesității de a pă stra lucrurile proprii fă ră
a le strica
-necesitatea unui program zilnic
-comunicarea prin semne
- exprimarea prin desen a regulilor de comunicare
-vorbim pe râ nd, ascultă m , respectă m programul școlar,
ajută m colegii, adresă m întrebă ri etc.)
- jocuri de rol
CLR Evaluare predictivă COMUNICARE ORALĂ Resursemateriale: observare
1.1 -prezentareapropriei persoane; manual, coli de hârtie, sistematică
1.2 salutul creioane colorate,
1.3 -identificareanumăruluide stilou, Caiet de lucru probăde
1.4 cuvintedintr-un enunţ dat (Editura Elicart), evaluare
2.1 -formulareadeenunţuridupă reprezentări date Resurseprocedurale:co orală / scrisă
2.2 CITIRE / LECTURĂ nversaţia, explicaţia,
2.3 - citireacuvintelor, cu sprijin imagistic muncaindependentă,
2.4 -ordonareaunorimagini reprezentând programuldelucru al jocul didactic
elevului
-realizarea corespondenţei dintre imagine şi literainiţială a Forme deorganizarea
cuvântului sugerat de aceasta colectivului:
SCRIERE / REDACTARE individuală,
- scrierea pe liniatură dictando a trei litere mari/mici de frontală
tipar (la alegere); scrierea unor semne grafice indicate
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE Jocuri:
A COMUNICĂRII Cum mă numesc,
- identificarea numărului de silabe ale unui cuvânt sugerat de Mişcă vântul frunzele,
imagine Desenez şi scriu ce
ştiu
AVAP Materiale şi instrumente de - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor -acuarele, tuşuri, Apreciere
1.3 lucru – folosirea lor plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; guaşe, tempera, hârtie, globală
Pictură - exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite grosimi foliede plastic, hârtie Apreciere
( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); colorată, cretă, individuală
- fluidizarea culorilor pigment; pigmenţi,burete
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale -pensulă, deget,
(aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări ştampilă, creioane
bidimensionale şi tridimensionale etc.) colorate,
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare- -pensulaţie, colaj,
obiect amprentare,
- pata- compoziţii ştampilare,
tamponare, pulverizare
-conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul plastic, jocul
didactic
EF Formații de adunare în linie -jocuri de mişcare; materiale: marcaje, Apreciere
1.2;3.1;3.2 pe un rând; parcurs aplicativ -adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; fluier globală
-deplasarea în cerc sau în coloană cite unul; procedurale: Apreciere
-acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple; conversaţia, individuală
-adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor demonstraţia, Proba practica
interpersonale şi de grup; exerciţiul
-participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor forme de organizarea
stabilite; colectivului:
frontală, individuală