Sunteți pe pagina 1din 5

PRPOIECT DIDACTIC

DATA: 09.03.2021
ÎNVĂȚĂTOR: Cucoș Diandra Mihaela
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 3 Codlea
CLASA: I B
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Magia primăverii”
SUBIECTUL LECȚIEI: Adunarea unui număr format din zeci și unități cu un număr format numai din
unități
TIPUL LECȚIEI: consolidare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, AVAP
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme
1.1. săînţeleagăsistemulzecimal de formare a numerelor (din zecişiunităţi),
utilizândobiectepentrujustificări;
1.2. săscrie, săcitească, să compare şisăordonezenumerelenaturale de la 0 la 100;
1.3. săefectuezeoperaţii de adunareînconcentrul 0-100 fărătrecerepesteordin;
3.1. săverbalizezemodalităţile de calculfolositeînrezolvareaunorprobleme practice şi de calcul;
4.1. sămanifeste o atitudinepozitivăşidisponibilitatefaţă de utilizareanumerelor;

COMPETENȚE INTEGRATE :

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O.1 Să recunoască numerele de la 0 la 100;
O.2 să adune corect un număr format din zeci și unități cu un număr format doar din unități;
O.3 să opereze corect cu terminologia matematică: ,,suma”, ,,total”, ,,termen” ;
O.4 să rezolve corect problemele și exercițiile date;
O.5 să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învățătoare;

STRATEGIA DIDACTICĂ :

 METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE :, demostrația, conversația euristică, exercițiul, jocul didactic,


explicația, povestirea
 MIJLOACE DIDACTICE : caiete, manualul Matematică și explorarea mediului, textul poveștii,
plicurile ce cuprind sarcinile ce necesită finalizare, cartonașe cu numere.
 FORMA DE ORGANIZARE : frontal, individual
 RESURSE TEMPORALE : 45 min
 BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE :
o Ordin nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a
o C. Bălan, C. Andrei, C. Voinea, N. Stan, Matematică și explorarea mediului, clasa I, EDP
Nr.cr Etapele lecției Conținut instructiv educativ Strategia didactică Evaluare
t
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. Moment Se asigura condițiile optime desfășurării lecției:
organizatoric aerisirea sălii de clasă,aranjarea mobilierului și
pregătirea materialelor necesare.
2. Reactualizarea Se verifică tema ( calitativ şi cantitativ).
cunoștințelor
anterioare
3. Captarea -Se va realiza prin intermediul unei povești citite
atenției elevilor:
Erau odată două prințese frumoase pe nume
Adunarea și Scăderea. Un zmeu rău le-a furat și le-a
închis în castelul său. Pentru a putea fi eliberate
trebuie să trecem de trei rânduri de porți.
Un copil de clasa I, ca și voi, l-a rugat pe zmeu să
elibereze cele două prințese pentru că are nevoie de
ele.
Zmeul s-a înduplecat și i-a spus că dacă cineva
reușește să treacă de cele trei condiții puse pe porți,
le va elibera. Vreți să le eliberăm noi pentru a-l
ajuta pe copil ?(anexa 1)
4. Anunțarea Se anunță tema, se scrie titlul lecției ,, : Adunarea
temei și a unui număr format din zeci și unități cu un număr
obiectivelor format numai din unități” și data. Se enunță
obiectivele operaționale.
5. Dirijarea -Se vor face exerciții pentru a ne reaminti cum se
învățării efectuează corect adunarea unui număr format din
zeci si unitați cu un număr format din zeci.
-Vom trece acum la exerciţiilepropriu-zise şi vom
încerca să deschidem porţile. Pe catedră sunt trei
plicuri :Poarta 1, Poarta 2, Poarta 3 .
Voi numi trei elevi. Fiecare dintre ei va veni în față
pentru a citi câte o scrisoare.
- Să vedem care este prima condiţie:
La prima poartă este un plic cu un bilet în el. În el
scrie:
„Poți urca pe cărare
Numai dacă așezi
În ordine crescătoare
Rezultatele exercițiilor următoare.”
Calculați:
13+3= 85+2=
32+7= 5+14=

La a doua poartă este un plic în care scrie:


„Primul pas tu l-ai făcut
Și notă ai obținut
Dar mai departe poți să sui
Numai dacă poți să spui
Care exercițiu are
Rezultatul cel mai mare”
Efectuați:
3+1+12= 61+7=
31+4= 4+11=

În plicul de la a treia poartă scrie:


„ Acum bine-ai rezolvat
Dar mai ai o treaptă de urcat
Calificativul FB te așteaptă
Dacă ai alcătuit și rezolvat oral îndată
O problemă după formula prezentată”
12+7=19
După deschiderea celor trei porți prințesele vor fi
eliberate iar eu îi voi felicita pe elevi pentru ajutorul
pe care l-au acordat copilului cu aceeași vârstă ca a
lor.
6. Obținerea Această etapă se va realiza prin rezolvarea
performanței exercitiilor 4 și 5 din auxiliarul de matematică.
Copiii vor ieși la tablă să rezolve exercițiile dar în
același timp vor nota și în auxiliar.
7. Asigurarea
retențeiei și a
transferului
8. Încheierea
lecției