Sunteți pe pagina 1din 21

Proiectarea UT 6.

Patria mea

3 săptămâni XIX- XXI 08.02.2021 –26.02.2021

Săptămâna I

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice
Luni C.L.R. Sunetulşi literelede -identificareasunetuluid în silabeşi în cuvinte a. manual, decupaje Evaluare
11.02. 1.3. 2.2, 2.3, tipard /D și litera de mână d - exemplificareaunor cuvinte ceconţin sunetuld din ziareşi reviste, reciprocă
- asociereasunetuluid cu literad alfabetar, plastilină
3.1,3.2, 4.1 Textul b.conversaţia,
- citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor
-scrierealiterei d izolat, încuvinte, în propoziţii observaţiadirijată,
AVAP -scriereadupădictareaunor cuvinte şi propoziţii exploicația,
2.2 Oferireadeinformaţii scurte exerciţiul,jocul
MM -formulare de enunțuri cu cuvinte date didactic,metodafonetic
despremediul natural o- analitico –sintetică
1.1 - confecţionarealiterelorplastilină
- completarea cuvintelorcu silabepotrivite c.individuală,front
-modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei alăşi în grup
litere
-identificareavariantei corectea unei propoziţiiîn legătură
cu textul citit
Jocde rol:La stomatolog
Audierea textului ,,De-a Delta Dunării” de Marin Sorescu
- discuții despre Delta Dunării
- scrierea literei d de mână
C.L.R. Sunetulşi literelede -identificareasunetuluid în silabeşi în cuvinte a. manual, decupaje Evaluare
1.3. 2.2, 2.3, tipard /D și litera de mână d - exemplificareaunor cuvinte ceconţin sunetuld din ziareşi reviste, reciprocă
- asociereasunetuluid cu literad alfabetar, plastilină
3.1,3.2, 4.1 Textul b.conversaţia,
- citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor
-scrierealiterei d izolat, încuvinte, în propoziţii observaţiadirijată,
AVAP -scriereadupădictareaunor cuvinte şi propoziţii exploicația,
2.2 Oferireadeinformaţii scurte exerciţiul,jocul
MM -formulare de enunțuri cu cuvinte date didactic,metodafonetic
despremediul natural o- analitico –sintetică
1.1 - confecţionarealiterelorplastilină
- completarea cuvintelorcu silabepotrivite c.individuală,front
-modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei alăşi în grup
litere

1
-identificareavariantei corectea unei propoziţiiîn legătură
cu textul citit
Jocde rol:La stomatolog
Audierea textului ,,De-a Delta Dunării” de Marin Sorescu
- discuții despre Delta Dunării
- scrierea literei d de mână
MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA UNUI NUMĂR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., FORMAT DIN ZECI ŞI - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., UNITĂŢI, CU UN NUMĂR obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. FORMAT DIN UNITĂŢI - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
EFS Echilibru - - exersarea mentinerii pozitiilor pe o suprafata lata de 20 cm - sala de sport Observare
2.1 mentinerea pozitiilor stand trasata pe sol ( se executa mersul in echilibru cu spatele - saltele sistematică
2.2 pe varfuri, pe un drept, capul sus, privirea inainte, bratele intinse lateral) - banca de gimnastica
2.3 - piciorul care executa pasirea este intins, contactul cu solul
genunchi, intr-un picior pe facandu-se cu varful piciorului
CLR sol si pe suprafete inguste - acelasi mers in echilibru pe o linie trasata pe sol
1.4. si inaltate - mers in echilibru pe partea lata si partea ingusta a
bancii de gimnastica
Marți C.L.R. Sunetulşi literelede -identificareasunetuluid în silabe şi în cuvinte a.manual, auxiliar, Autoevaluare
12.02. 1.3. 2.2, 2.3, tipard /D și litera de mână D - exemplificareaunor cuvinte ceconţin sunetuld imagini cu Delta
- asociereasunetuluid cu literaD Dunării
3.1,3.2, 4.1 Textul b.conversaţia,
- citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor
-scrierealiterei D izolat, încuvinte, în propoziţii observaţiadirijată,
AVAP -scriereadupădictareaunor cuvinteşi exerciţiul,jocul
2.6. Oferireadeinformaţii propoziţiiscurte didactic,metodafonetic
MEM - ordonare de cuvinte pentru a obține propoziții o- analitico –sintetică
despremediul natural c.individuală,frontală
1.3. - completarea cuvintelorcu silabe potrivite
-modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei
litere
- trecerea unor cuvinte de la singular la plural
-identificareavariantei corectea uneipropoziţiiîn legătură
cu textul citit ,,Două surori”
- conversaţie,,În DeltaDunării”
Activităţi transdisciplinare:realizareaunui poster
cuimagini din DeltaDunării

2
MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA UNUI NUMĂR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., FORMAT DIN ZECI ŞI - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., UNITĂŢI, CU UN NUMĂR obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. FORMAT DIN UNITĂŢI - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
LIMBA ENGLEZĂ
MM Cântarea vocală - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale a.laptop, cd-uri, Observare
1.1 Cântarea în colectiv clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, b.conversația, sistematică
1.3 lătratul câinelui, glasul animalelor domestice etc.) explicația,
- jocul:„Perechile jucăriilor” demonstrația,
CLR - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea exercițiul, jocul
1.4 jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) c. frontală,
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură individuală / în colectiv
-interpretarea cântecului ,,CE PETRECERE
FRUMOASĂ!”
Miercuri
13.02. MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA UNUI NUMĂR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., FORMAT DIN ZECI ŞI - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., UNITĂŢI, CU UN NUMĂR obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. FORMAT DIN UNITĂŢI - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
C.L.R. Sunetulşi literelede -identificareasunetuluid în silabe şi în cuvinte a.manual, auxiliar, Autoevaluare
1.3. 2.2, 2.3, tipard /D și litera de mână D - exemplificareaunor cuvinte ceconţin sunetuld imagini cu Delta
- asociereasunetuluid cu literaD Dunării
3.1,3.2, 4.1 Textul b.conversaţia,
- citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor
-scrierealiterei D izolat, încuvinte, în propoziţii observaţiadirijată,
AVAP -scriereadupădictareaunor cuvinteşi exerciţiul,jocul
2.6. propoziţiiscurte didactic,metodafonetic
3
MEM Oferirea de informaţii - ordonare de cuvinte pentru a obține propoziții o- analitico –sintetică
1.3. despre mediul natural - completarea cuvintelorcu silabe potrivite c.individuală,frontală
-modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei
litere
- trecerea unor cuvinte de la singular la plural
-identificareavariantei corectea uneipropoziţiiîn legătură
cu textul citit ,,Două surori”
- conversaţie,,În DeltaDunării”
Activităţi transdisciplinare: realizarea unui poster
cu imagini din DeltaDunării
MM Cântarea vocală - audierea poeziei ,,Limba românească” de George laptop, CD Observare
2.1, 3.1 Cântarea în colectiv Sion activitate frontală sistematică
CLR - discuții privitoare la conținutul poeziei și a individuală
1.2. mesajului acesteia
DP - audiție – Graiul neamului ,,Un cântec pentru țara
2.2. mea” (Cristina Pintilie); ,,Nu ne vindem țara”
(Ionuț Langa);
,,Țara mea-i un colț de rai” (Maria Luiza Mih) etc.

EFS Catarare pe - cu fata la scara fixa, piciarele sprijinite pe ultima sipca, - sala de - observare
2.1 scara fixa, prin pasire si bratele indoite, mainile apucate de sipca din dreptul pieptului sport sistematica
2.2 apucari succesive - se ridica piciorul stang pe prima sipca, se impinge in el pt a
ridica corpul, simultan cu ridicarea bratului opus pe
- scara fixa
2.3
CLR urmatoarea sipca
1.4. - se continua actiunea de urcare
Joi C.L.R. Meşterul popular -identificareasunetuluişîn silabeşi în cuvinte a.manual, decupaje din Autoevaluar
14.02. 1.3. 2.2, 2.3, - exemplificareaunor cuvinte ceconţin sunetulş ziareşi reviste, laptop, e
Sunetulşi literelede de tiparş / - asociereasunetuluiş cu litera ş / Ş videoproiector, stick
3.1,3.2, 4.1 b.conversaţia,
controlată
Ș şi litera de - citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor
DP -scrierealiterei ş /Şizolat, în cuvinteşi în propoziţii explicația,observaţiadir
mânăş
3.3. -scriereadupădictareaunor cuvinteşi ijată, exerciţiul,jocul
MM propoziţiiscurte didactic,metodafonetic
1.1 -copiere, transcriere o- analitico –sintetică
Cuvântul
- asocierealiterelor detipar cu celedemână c.individuală,front
-formulare de enunțuri cu cuvinte date alăşi în grup
Utilizarea cuvintelor noi în - completarea cuvintelorcu silabe
contexte adecvate - confecţionarea literelor din plastilină, sârmă moale
- vizionarea unor material despre meșteșuguri populare
- discuții despre meșteșugurile populare
- audierea cântecului ,,Meșterul fierar”
- scrierea literei ș de mână
C.L.R. Meşterul popular -identificareasunetuluişîn silabe şi în cuvinte a.manual, decupaje din Autoevaluar
ziareşi reviste, laptop,
4
1.3. 2.2, 2.3, - exemplificareaunor cuvinte ce conţin sunetulş videoproiector, stick e
3.1,3.2, 4.1 Sunetulşi literelede de tiparş / - asociereasunetuluiş cu litera ş / Ş b.conversaţia, controlată
Ș şi litera de - citireasilabelor,cuvintelor, propoziţiilor explicația,observaţiadir
DP -scrierealiterei ş /Şizolat, în cuvinteşi în propoziţii ijată, exerciţiul,jocul
mânăş
3.3. -scriereadupădictareaunor cuvinteşi didactic,metodafonetic
MM propoziţiiscurte o- analitico –sintetică
1.1 Cuvântul - copiere, transcriere c.individuală,front
- asocierealiterelor detipar cu cele demână alăşi în grup
-formulare de enunțuri cu cuvinte date
Utilizarea cuvintelor noi în - completarea cuvintelorcu silabe
contexte adecvate - confecţionarea literelor din plastilină, sârmă moale
- vizionarea unor material despre meșteșuguri populare
- discuții despre meșteșugurile populare
- audierea cântecului ,,Meșterul fierar”
- scrierea literei ș de mână

MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE FORMATE - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., DIN ZECI ŞI UNITĂŢI. obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. SOARELE – SURSĂ DE - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
LUMINĂ ŞI CĂLDURĂ respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
RELIGIE

Vineri C.L.R. Țara mea, de Otilia Cazimir -formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită - fişe de lucru; Observare
15.02. 1.1.,1.2.,2.1., lămuriri sau informaţii diverse - creioane colorate; sistematică
2.2.,2.3. - formulare de enunțuri cu cuvintele noi - coli A4;
AVAP - discuții privind frumusețile țării noastre
2.6. -realizarea unui desen – Hora bucuriei
DP Școala mea e curată -Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, a. auxiliar, fişe de Observarea
1.2.; 2.1. meteo, agenda zilei, impresii lucru sistematică,
Norme de igienă la școală - audierea poveștii ,,Școala furnicuțelor” b.conversaţia euristică, aprecieri
AVAP - discuții pe baza poveștii audiate exerciţiul, explicația,
1.1. individuale
- colorarea imaginilor care reprezintămcomportamente joc didactic,
MEM ciorchinele
civilizate în școală
1.3. c. activitate frontală,
- numirea obiectelor care ne ajută la păstrarea curățeniei
MM activitate individuală,
- enumerarea acelor reguli care ne ajuta să ne păstrăm curată
1.1. activitate în grup
școala
5
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la regulile ce se impun
pentru a avea o clasă curată
- ordonarea unor acțiuni prin numerotare
JOC: ,,Dansul cu mătura”
AVAP Românaș și româncuță - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din explicația, Observare
demonstrația, sistematică
1.1,1.3 (pictură / desen) mediul apropiat şi depărtat; exercițiul, analiza
2.2,2.4 - identificarea mai multor texturi, a formelor în swot, turul galeriei Expoziție
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore act. frontală / lucrări
CLR etc; individuală
1.2. - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie
DP de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură,
3.1. modelaj, construcţii, confecţii, foto-video);
-descrierea trăsăturilor copiilor din mai multe zone
ale lumii;
- discuții despre locurile și oamenii din România;
-realizarea de aplicaţii
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de
lucru;
- realizarea lucrării
AVAP Peştele – decupare, - identificarea mai multor texturi, a formelor în a. lucrarea model,
1.1, 2.3., 2.4. bobinare mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore şabloane, carton, Lucrare
etc; lipici, practică
MEM - prezentarea etapele de realizare ale lucrǎrii: ochişori,foarfece
4.2. - decuparea dupǎ contur a peştelui; b. expunerea,
CLR - asamblarea prin lipire; conversaţia,
- bobinarea aţei
1.4., 2.3. - desenarea ochisorilor şi a codiţei
explicaţia,
- expunerea lucrărilor demonstraţia,
exerciţiul,
observaţia
c. activitate frontală,
activitate individuală.

Săptămâna a II a

6
Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser
Ziua Competenţ vatii
e specifice
Luni C.L.R. Meşterul popular Cuvântul - metoda fonetică Aprecieri
18.02. 1.3 1.4, Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate analitico - sintetică, globale și
Sunetulşi literelede de tiparş / Ș - citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor conversaţia, explicaţia, individuale
2.1 2.2,
şi litera de -scriereadupădictareaunor cuvinteşi exerciţiul, jocul
3.1, 3.2, propoziţiiscurte didactic
4.1,4.2 mânăȘ
- copiereaunui text - activităţi frontale,
- asocierealiterelor detipar cu celedemână individuale, în grupuri
AVAP -modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei mici
2.2 litere
- completarea cuvintelorcu silabe
- scrierea diminutivelor pentru cuvinte date
- discuții privind legătura dintre conținutul textului și
ilustrație
- completarea unor propoziții cu semnele de punctuație
potrivite.
- scrierea literei Ș de mână
C.L.R. Meşterul popular Cuvântul - metoda fonetică Aprecieri
1.3 1.4, Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate analitico - sintetică, globale și
Sunetulşi literelede de tiparş / Ș - citireasilabelor,cuvintelor,propoziţiilor conversaţia, explicaţia, individuale
2.1 2.2,
şi litera de -scriereadupădictareaunor cuvinteşi exerciţiul, jocul
3.1, 3.2, propoziţiiscurte didactic
4.1,4.2 mânăȘ
- copiereaunui text - activităţi frontale,
- asocierealiterelor detipar cu celedemână individuale, în grupuri
AVAP -modificareasensului unui cuvânt prin înlocuireaunei mici
2.2 litere
- completarea cuvintelorcu silabe
- scrierea diminutivelor pentru cuvinte date
- discuții privind legătura dintre conținutul textului și
ilustrație
- completarea unor propoziții cu semnele de punctuație
potrivite.
- scrierea literei Ș de mână
MEM Adunarea numerelor naturale - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., de la 0 la 100, cu trecere peste 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE FORMATE - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., DIN ZECI ŞI UNITĂŢI. obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. SOARELE – SURSĂ DE - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
LUMINĂ ŞI CĂLDURĂ respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...

7
1.4
AVAP
2.2
EFS Tracțiune - - exersarea tractiunii- impingerii cu deplasarea propriului - banca de gimnastica Observare
2.1 impingere deplasarea propriului corp pe banca de gimnastica, prin impingeri realizate cu sistematică
2.2 corp, prin impingeri realizate cu bratele si cu picioarele
2.3 bratele si cu picioarele
CLR
1.4.
Marți C.L.R. România Familia lexicală - metoda fonetică Observare
19.02. 1.3., 1.4, - asociereasunetuluiî cu literele î /Î analitico - sintetică, sistematică
2.1., 2.2, Sunetulşi litera(de mânăşi -diferenţierealiterelor detipar şi demână, mici şimari conversaţia, explicaţia,
3.1, 3.2, de tipar) -identificareaunorsituaţiide folosirealiterelor mari exerciţiul, jocul
î, â/ Î detipar şi demână didactic,
4.1,4.2 - alcătuireaunorenunţurifolosind cuvintedate - activităţi frontale,
-scrierealiterelor î /Î, âdemână individuale, în grupuri
AVAP 2.2 -identificarearegulilor descriere cu î /â mici
- exerciţiideîmbogăţirea vocabularului(diminutive,
formare de cuvinteprin derivare,fără terminologie)
- conversaţie:Ţara mea
-audiţie- Sunt român voinic
- exerciții de scriere corectă
- copieri, transcrieri, dictări
- realizarea unui desen care prezintă un peisaj românesc
- citirea textului ,,România”
- formulare de răspunsuri la întrebări date
MEM Adunarea numerelor naturale - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., de la 0 la 100, cu trecere peste 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE FORMATE - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., DIN ZECI ŞI UNITĂŢI. obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. SOARELE – SURSĂ DE - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
LUMINĂ ŞI CĂLDURĂ respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
LIMBA ENGLEZĂ

8
MM Melodia - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale a.laptop, cd-uri, Interpretarea
2.1, 3.1 -Genuri muzicale : folclorul clasei, a sunetelor din natură b.conversația, vocală
copiilor
3.2 - recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi explicația,
CLR asocierea lor în perechi demonstrația,
1.1. - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea exercițiul, jocul
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) c. frontală,
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură individuală,pe grupe
- audierea unor cântece din folclorul copiilor
-interpretarea cântecului ,,Numărătoarea”
Miercuri
20.02. MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE A CĂROR - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., SUMĂ obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. ESTE 100 - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
SOARELE ŞI PĂMÂNTUL respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
C.L.R. România Familia lexicală - metoda fonetică Observare
1.3., 1.4, - asociereasunetuluiî cu literele î /Î analitico - sintetică, sistematică
2.1., 2.2, Sunetulşi litera(de -diferenţierealiterelor detipar şi demână, mici şimari conversaţia, explicaţia,
3.1, 3.2, mânăşi de tipar) -identificareaunorsituaţiide folosirealiterelor mari exerciţiul, jocul
î, â/ Î detipar şi demână didactic,
4.1,4.2 - alcătuireaunorenunţurifolosind cuvintedate - activităţi frontale,
-scrierealiterelor î /Î, âdemână individuale, în grupuri
AVAP 2.2 -identificarearegulilor descriere cu î /â mici
- exerciţiideîmbogăţirea vocabularului(diminutive,
formare de cuvinteprin derivare,fără terminologie)
- conversaţie:Ţara mea
-audiţie- Sunt român voinic
- exerciții de scriere corectă
- copieri, transcrieri, dictări
- realizarea unui desen care prezintă un peisaj românesc
- citirea textului ,,România”
- formulare de răspunsuri la întrebări date
MM Melodia - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale a.laptop, cd-uri, Interpretarea
2.1, 3.1 -Genuri muzicale : folclorul clasei, a sunetelor din natură b.conversația, vocală
copiilor
3.2 - recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi explicația,

9
CLR asocierea lor în perechi demonstrația,
1.1. - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea exercițiul, jocul
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) c. frontală,
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură individuală,pe grupe
- audierea unor cântece din folclorul copiilor

-interpretarea cântecului ,,Numărătoarea”


EFS Tarare pe palme - culcat facial, sprijin pe palme, bratele intinse, deplasare - saltele Probă
2.1 si pe genunchi inainte pe palme, crpul ramane intins si varfurile picioarelor - fluier practică
2.2 sprijinite pe sol
2.3 - sprijin pe palme si genunchi: se deplaseaza inainte la
CLR distanta de ½ pas, un genunchi si bratul opus, urmat de
deplasarea inainte a celorlalte membre opuse
1.2.
Joi C.L.R. Oraşul lui Bucur -intuireaimaginilor a. manual, alfabetar, Tehnica
21.02. 1.3.,1.4. -formulare de enunțuri cu cuvinte date sârmă moale, ,,Pălăria cu
Sunetulşi literelede de tiparb / -delimitarea cuvintelor înpropoziţii plastilină, figuri întrebări”
2.1.,2.2. Tangram
3.1, 3.2, 4.1 B şi litera de -despărţirea cuvintelor în silabe
mânăb -identificareasunetuluib în silabe şi în cuvinte şi asocirea b.conversaţia, RAI,
acestuia cu literab / B explicația,
CLR observaţiadirijată,
1.2. -scrierealitereib / B izolat şiîncuvinte
-exemplificareaunor cuvinte care conțin sunetul b în exerciţiul, metoda
AVAP analitico –fonetico –
2.6. poziţie iniţială
Oferireaunor informaţiidespre sintetică
- citireaintegrală acuvintelorşi propoziţiilor
mediul social şi natural c. frontal,
- exerciţi de foneticăşi vocabular individuală, în
apropiat
- completareaunorpropoziţiieliptice perechi
- confecţionarealiterelordin sârmă moale, plastilină, figuri
Povestireaunor întâmplări Tangram
- audierea textului ,,Legenda orașului București” de
Dumitru Almaș
- discuții pe baza textului audiat
- conversaţie:Bucureşti– capitalațării
- scrierea literei b de mână
C.L.R. Oraşul lui Bucur -intuireaimaginilor a. manual, alfabetar, Tehnica
1.3.,1.4. -formulare de enunțuri cu cuvinte date sârmă moale, ,,Pălăria cu
Sunetulşi literelede de tiparb / -delimitarea cuvintelor înpropoziţii plastilină, figuri întrebări”
2.1.,2.2. Tangram
3.1, 3.2, 4.1 B şi litera de -despărţirea cuvintelor în silabe
mânăb -identificareasunetuluib în silabe şi în cuvinte şi asocirea b.conversaţia, RAI,
acestuia cu literab / B explicația,
CLR observaţiadirijată,
1.2. -scrierealitereib / B izolat şiîncuvinte
-exemplificareaunor cuvinte care conțin sunetul b în exerciţiul, metoda
AVAP analitico –fonetico –
2.6. poziţie iniţială
Oferireaunor informaţiidespre sintetică
- citireaintegrală acuvintelorşi propoziţiilor
mediul social şi natural c. frontal,
- exerciţi de foneticăşi vocabular
10
apropiat - completareaunorpropoziţiieliptice individuală, în
- confecţionarealiterelordin sârmă moale, plastilină, figuri perechi
Povestireaunor întâmplări Tangram
- audierea textului ,,Legenda orașului București” de
Dumitru Almaș
- discuții pe baza textului audiat
- conversaţie:Bucureşti– capitalațării
- scrierea literei b de mână
MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE A CĂROR - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., SUMĂ obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. ESTE 100 - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
SOARELE ŞI PĂMÂNTUL respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
RELIGIE
Vineri C.L.R. Țara mea, de Andrei Țara mea, de Andrei Ciurunga a.fișe de lucru Autoevaluare
22.02. 1.1.1.2.,2.1. Ciurunga -formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită b.conversaţia,
2.2.2.3. lămuriri sau informaţii diverse
- formulare de enunțuri cu cuvintele noi
explicaţia,
AVAP - discuții despre frumusețile țării noastre exerciţiul, RAI,
2.6. - descrierea unor peisaje din localitatea natală, care le place cadranele
foarte mult c.activitate
- desenarea unor secvențe din poezie frontală, activitate
individuală
DP Am grijă de mine Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data,meteo, a. auxiliar, fişe de Evaluare
1.2.; 2.1. agenda zilei, impresii lucru reciprocă
AVAP Norme de igienă personal - audierea poeziei ,,Nu uitați” de Stelian Mihnea b.conversaţia
1.1 - discuții despre importanța igienei personale euristică, exerciţiul,
CLR - numirea unor norme de igienă personală muncă independentă,
1.4 - colorarea unor imagini cu secvențe din poezie problematizarea,
- ghicitori, desenarea răspunsului jocul didactic
JOC: ,,Cine-i șeful?” c. activitate frontală,
individuală, pe rechi

AVAP Peisaj de primăvară - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; explicatia,demonstrat Observare
1.1,1.3., 2.3. ( pictură) - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din ia sistematică
mediul cunoscut; exercitiul, turul
CLR - exemplificare culori primare / binare; modul de galeriei, analiza swot Expunerea
11
1.1. , 2.2. combinare a culorilor act. frontală, lucrărilor
MM - verbalizarea modului de lucru, în vederea individuală
1.1.
realizării lucrării
- executarea lucrării
- audierea cântecului ,,Vine, vine primavera”
AVAP: Buchetul de - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; a. hârtie cartonată – Aprecieri
1.1,1.3 ghiocei(decupare, lipire) - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din alb, verde (pentru globale și
mediul cunoscut; ghiocei), o coală de individuale
2.2,2.4
- realizarea lucrării hârtie colorată  –
verde (un verde  mai Lucrare
CLR deschis decât verdele practică
1.2.;1.4. folosit pentru
ghiocei), un tub de
carton (de la hârtie
igienică), foarfecă
lipici, panglică roşie /
şnur mărţişor
b.conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul
c. activitatefrontală,
activitate individuală.

Săptămâna a III a

Disciplina/ Detalii de conţinut Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe vatii
specifice

12
Luni CLR - Oraşul lui Bucur -numirea unor nume care au sunetul inițial b a.manual, decupaje Aprecieri
25.02. 1.3; 2.2 în poziţie iniţială din ziareşi reviste, globale și
3.1;3.2 Sunetulşi literelede de tiparb / - delimitarea cuvintelor într-o propoziție alfabetar, sârmă
4.1 ,4.2 - scrierea unor cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte moale, plastilină,
individuale
B şi litera de mânăB
date b.conversaţia,
Cuvinte cu înțeles asemănător / - citireaintegrală atextului ,,Orașul lui Bucur” observaţiadirijată,
DP opus -stabilireavalorii deadevăr aunor enunţuri în legăturăcu exerciţiul, jocul
3.1. -despărţirea cuvintelor în textulcitit didactic, metoda
AVAP silabe - asocierea unor cuvinte date cu opusul lor analitico – fonetico –
2.1 -identificareasunetuluib în - realizarea unei liste cu orașe din țară care se scriu cu ,,B” sintetică
silabe şi în cuvinte şi asocirea - scrierea literei B de mână c.frontală, în echipă,
acestuia cu literab / B Activităţi transdisciplinare: Oraşul luiBucur: afiș / colaj individuală

CLR - Oraşul lui Bucur -numirea unor nume care au sunetul inițial b a.manual, decupaje Aprecieri
1.3; 2.2 în poziţie iniţială din ziareşi reviste, globale și
3.1;3.2 Sunetulşi literelede de tiparb / - delimitarea cuvintelor într-o propoziție alfabetar, sârmă
4.1 ,4.2 - scrierea unor cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte moale, plastilină,
individuale
B şi litera de mânăB
date b.conversaţia,
Cuvinte cu înțeles asemănător / - citireaintegrală atextului ,,Orașul lui Bucur” observaţiadirijată,
DP opus -stabilireavalorii deadevăr aunor enunţuri în legăturăcu exerciţiul, jocul
3.1. -despărţirea cuvintelor în textulcitit didactic, metoda
AVAP silabe - asocierea unor cuvinte date cu opusul lor analitico – fonetico –
2.1 -identificareasunetuluib în - realizarea unei liste cu orașe din țară care se scriu cu ,,B” sintetică
silabe şi în cuvinte şi asocirea - scrierea literei B de mână c.frontală, în echipă,
acestuia cu literab / B Activităţi transdisciplinare: Oraşul luiBucur: afiș / colaj individuală

MEM Adunarea numerelor - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., naturale de la 0 la 100, cu 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
trecere peste ordin corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, ADUNAREA NUMERELOR - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., NATURALE A CĂROR - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., SUMĂ obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. ESTE 100 - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
SOARELE ŞI PĂMÂNTUL respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4
AVAP
2.2
EFS Transport de obiecte usoare, - transportarea mingilor - mingi - observare
2.1., 2.2., 2.3. apucate cu una/ ambele maini - transportarea sticlelor de plastic ( umplute cu nisip) cu - sticle de plastic sistematică
CLR deplasare in echilibru pe banca de gimnastica umplute cu nisip
1.1. - transportarea unor obiecte in perechi - banca de gimnastica

13
Marți CLR -1.1; 1.2 RECAPITULARE - citirea textului ,,În luncă” a.manual, auxiliar, Interevaluare
26.02. 1.3; 1.4 - formulare de întrebări / răspunsuri laptop, fișe de lucru
2.1; 2.2 - completarea unor propoziții cu imagini date b.conversaţia, RAI,
2.3; 2.4 - stabilirea numărului de silabe pentru cuvinte date observaţiadirijată,
3.1;3.3 - asocierea unor cuvinte cu sens asemănător exerciţiul, jocul
4.1 - scrierea unor cuvinte cu înțeles opus didactic, metoda
MM - completarea unor enunțuri lacunare analitico – fonetico –
1.1 - ordonarea unor silabe / cuvinte pentru a obține cuvinte / sintetică
propoziții c.frontală, individuală,
- descoperirea unor enunțuri adevărate, după imagini date în grupuri mici
- copieri, transcrieri, dictări
- colorarea unor cuvinte, după crințe date
- completarea unui text cu semen de punctuație potrivite
- audiere ,,Sunete de păsări, în pădure”
MEM Recapitulare - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4 -exercitii de identificare a Soarelui, planetei Pamant
AVAP -identificarea legaturii dintre Soare si Pamant
2.2 Desen: Soarele
LIMBA ENGLEZĂ
MM Interpretarea -joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a.laptop, cd-uri, Evaluare orală
2.1, 3.1 vocală a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul b.conversația,
3.2
câinelui etc.) explicația,
CLR - jocul:„Perechile jucăriilor”-recunoaşterea demonstrația,
1.4. auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în exercițiul, jocul
DP perechi didactic
2.2. - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea c. frontală,
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) individuală
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
-interpretarea cântecului ,,Iarnă să te duci cu bine”

Miercuri

14
27.02. MEM Recapitulare - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0- a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., 100, cu trecere peste ordin, respectândalgoritmul şi aşezarea b. sistematică
corectă a unităţilor şi a zecilor conversaţia,explicaţia,
1.3, - verbalizarea modalităţii de calcul demonstraţia,
1.4., 1.5., - exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului exerciţiul
1.6., obţinut prin proba scăderii c.activitate frontală,
3.1., 5.2. - completarea de şiruri de numeremai mici decât 100, activitate individuală
respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total,
CLR cu atât mai mare / măriţi numărul cu...
1.4 -exercitii de identificare a Soarelui, planetei Pamant
AVAP -identificarea legaturii dintre Soare si Pamant
2.2 Desen: Planeta albastra

CLR –1.2, 1.3,


1.4;2.1, 2.2; Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Evaluarea
3.1, 3.2, 4.1,4.2 fișe de evaluare scrisa

MM 2.1.
DP 3.1.
AVAP 2.6.

MM Interpretarea -joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a.laptop, cd-uri, Evaluare
2.1, 3.1 vocală a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul b.conversația, orală
3.2
DP
câinelui etc.) explicația,
1.1. - jocul:„Perechile jucăriilor”-recunoaşterea demonstrația,
auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în exercițiul
perechi c. frontală,
- jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea individuală
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale)
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
-interpretarea cântecului ,, Vine, vine primăvara”

EFS Deprinderi de locomoție, de - exerciții de echilibru, cațărare, tracțiune, târâre, transport de - sala de sport Probă de
2.1., 2.2., 2.3 manipulare și de stabilitate obiecte ușoare - banca de gimnastica control
- scara fixa
CLR - fluier
1.2. - sticle de plastic
umplute cu nisip
Joi CLR –1.2, 1.3,
28.02. 1.4;2.1, 2.2; Activități de - exerciții
3.1, 3.2, 4.1,4.2 recuperare/dezvoltare

15
CLR –1.2, 1.3, Proiect: Patria mea Evaluarea proiectului fișe de evaluare Interevaluare
1.4;2.1, 2.2; Proiect: Patriamea imagini diverse
3.1, 3.2, 4.1,4.2 - realizarea unui poster cu imagini reprezentative pentru fișe de lucru
România explicatia
MM 2.1. - discuții despre patria noastră exercitiul
DP 3.1. - numirea unor români iluștri (Enescu, Brâncuși, Paulescu jocul didactic etc.
AVAP 2.6. etc.) ac.frontală
- proverbe despre patrie etc. individuală, pe grupe
Audiție: Cântece patriotice
MEM Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare Probă scrisă
1.4., 3.1., b. conversația, munca
independentă
4.1. c. frontală, individuală
5.1.,5.2., 6.2.

LIMBA ENGLEZA
Vineri CLR - audierea textului a.fișe de lucru Observare
01.03. 1.1 1.2 Povestea prea frumoasei - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează b.conversaţia, sistematică
1.4 2.1 Dochia informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit;
-alcătuirea unei hărți a personajelor;
explicaţia,
AVAP: 1.2, - completarea unui tabel cu informații din text; exerciţiul, munca
2.2, 2.3 -păreri PRO / CONTRA cu argumente; independentă,
- desenarea / colorarea unor secvențe din povestire; problematizarea,bla
- explicarea cuvântului ,,patriot / patriotism” etc. zonul
c.activitate
frontală, activitate
individuală
DP Trăiesc sănătos, mănânc Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, Auxiliar Observarea
1.2.; 2.1. sănătos meteo, agenda zilei, impresii conversatia sistematică
AVAP - numerotarea unor imagini date în ordinea potrivită explicatia
1.1., 2.6. Stil de viață sănătos - crearea unei povești, după imagini date RAI
MEM - numirea unor activități pe care le face / nu le face acasă jocul didactic
1.3. - numirea / colorarea unor activități care ne ajută să fim activitate frontală
CLR sănătoși individuală
1.2., 1.4. - prepararea unei salate de fructe
JOC: ,,Praful de cretă”

AVAP Păpuşa - numirea materialelor, instrumentelor utilizate; explicatia, Aprecieri


1.1,1.3 - descrierea etapelor de lucru și a tehnicii folosite demonstratia globale și
(tăiere, coasere, răsucire, exercitiul individuale
2.3 -realizarea păpușii
CLR 1.1
lipire) act. frontală Expunerea
Audiție: ,,Vine, vine primăvara” individuală lucrărilor
MM 1.3.

16
AVAP: Felicitare pentru mama - numirea materialelor, instrumentelor utilizate; explicatia,
- realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din demonstratiaexercitiul Expunerea
1.1,1.3 (tehnica quilling)
mediul cunoscut; act. frontală lucrărilor
2.2,2.4 - descrierea etapelor de lucru și a tehnicii folosite individuală
CLR -realizarea felicitării
1.1., 2.2. Audiție: „Mama, doar mama” etc.
MM
1.3.

17
18
TEXTE PENTRU LECTURĂ

ȚARA MEA
de Otilia Cazimir
Frumoasă mi-e ţara străveche, 
Întinsă pe munţi şi pe văi, 
Cu fete cu flori la ureche, 
Cu mândri şi ageri flăcăi!

Frumoasă mi-e ţara cea nouă, 


Când râde cu râs tineresc, 
Cum râde grădina când plouă
Şi florile când înfloresc.

 ȚARA MEA
de Andrei Ciurunga

Cât de mândră-i țara mea!


Munți cu creștetul de nea
Și cu poale de smarald,
Unde-i soarele mai cald.

Dealurile-numai vii, 
Râd în struguri-aurii, 
Șesurile-s mari de grâu, 
Spicele ne trec de brâu.

Marea, valuri care vin 


De departe, din senin, 
Și se sparg și iarăși fug…
Iar în jur e doar belșug.

19
POVESTEA PREAFRUMOASEI DOCHIA – Povestiri istorice

Decebal avea o soră numită Dochia. Era aşa de tânără, de vitează şi de frumoasă încât, atunci când a văzut-o, împăratul Traian a prins
mare dragoste pentru dânsa. I-a zis:
– Te-am văzut, Dochia, cu cât curaj ţi-ai apărat cetatea de la Sarmizegetusa. Acum, când eu l-am biruit pe fratele tău Decebal şi am
cucerit Dacia, iar războiul s-a sfârşit, vreau să vii cu mine la Roma. Vei trăi acolo în bogăţie şi mărire, în palatul meu cel cu pereţi
auriţi şi împodobit numai cu lucruri scumpe.
– Mulţumesc, împărate, a zis Dochia. Admir vitejia şi bunătatea ta. Dar eu la Roma nu pot merge.
–  De ce?
– Pentru că sunt sora lui Decebal. Iar el şi-a curmat singur zilele ca să nu ajungă prizonierul tău. Oricât de frumos ar fi palatul tău,
eu acolo tot o biată roabă aş fi. Şi apoi sunt multe fete dace mai frumoase ca mine; dacă vrei, însoţeşte-le cu romani de-ai tăi, să se
zămislească un nou popor, care să aibă în firea lui dârzenia şi vitejia noastră şi măreţia voastră. Eu însă de aici nu plec, voiesc să mă
îngrop aici, în pământul sfânt al Daciei.
Traian împăratul i-a ascultat povaţa. Dar când a aflat că Dochia a luat o turmă de mioare, s-a făcut păstoriţă şi a urcat în munţi,
departe, s-a supărat foc. Fiind el împărat mare şi puternic, a vrut ca măcar sora lui Decebal să-i fie ca o podoabă în carul de triumf. Şi-
a luat câţiva ostaşi credincioşi şi a pornit în urmărirea Dochiei. A mers zile şi săptămâni, peste dealuri şi văi. A găsit-o abia în vârful
muntelui Ceahlău: păştea oile, pe un plai înclinat către soare, cu iarbă deasă şi flori multe albe, roşii şi albastre.
– Dochia, a zis Traian, acum nu mai scapi, te iau cu mine!
– Nu, împărate! Mai bine mor ca fratele meu Decebal, decât s-ajung roabă.
– Îţi vreau binele, Dochia: ai să trăieşti în mare bogăţie!
– Dacă-mi vrei binele, lasă-mă în ţara mea, aici, în Dacia.
– Neîduplecato! Te iau cu de-a sila. Te răpesc!
Şi a şi făcut semn ostaşilor s-o prindă. Speriată, Dochia a ridicat mâinile spre cer şi a şoptit:
– Stană de piatră mă fac şi rămân aici în ţara mea!

20
În adevăr, cât ai clipi din ochi, Dochia cea preafrumoasă, cu toate mioarele ei, răspândite pe pajişte, s-au prefăcut în stânci, înfipte în
piatra muntelui. Traian a încremenit şi el de uimire. Când şi-a venit în fire, a zis:
– N-am ce face; dacii,bărbaţi si femei, sunt legaţi de ţara lor ca munţii şi stâncile lor. Nu pot decât să ascult sfatul Dochiei si să aduc
aici cât mai mulţi romani.
Şi zicând aşa, Traian s-a întors la Roma.
Iar pe muntele Ceahlău se vede şi azi o stâncă înaltă, ca o păstoriţă, iar în jur câteva zeci de stânci răsfirate pe plai, ca nişte oi brumării.

21