Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 16. 10. 2020


Clasa: I B
Învăţător: Cucoș Diandra Mihaela
Aria curriculara:LIMBA SI COMUNICARE
Disciplina: COMUNICARE IN LIMBA ROMANA ( predare integrată)
Unitatea de invatare: IN FAMILIE
Subiectul: SUNETUL ŞI LITERELE „N” MARE DE TIPAR ŞI DE MÂNĂ
Tipul lecţiei: Dobandire de cunostinte
Durata: 45
Obiective
 OPERAŢIONALE:
O1: Să recunoască sunetul „ n” în vorbirea curentă;
O2: Să asocieze sunetul „ n” cu literele „N” mare de tipar şi „N” mare de mână;
O3: să citească litera ,,N“ mare de tipar şi silabele „Na, Nu” aflate izolat sau în cuvinte;
O4 Să scrie corect, lizibil şi estetic, în ritm propriu litera „N” mare de mână izolat şi în
cuvintele „Nana”, „Nanu”
O4 Sa desparta corect cuvintele in silabe;
O5 Sa formuleze enunturi proprii;
O5 PSIHOMOTORII
*să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citirea/scrierea simbolurilor grafice
 AFECTIVE:
*să participe activ în timpul desfăşurării lecţiei;
*Să manifeste interes pentru lecţie;
Strategii didactice :
Metode şi procedee: Metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia euristică, observarea
dirijată, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic,
Mijloace de invăţământ: planşe didactice cu literele „N” mic/mare de tipar şi de mână, fişe de
lucru, manual, caiete auxiliare, alfabetare, , cretă colorată, creioane colorate
Forme de activitate: activitate frontală, activitate individuală, activitate în perechi
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare
scrisă, evaluare orală, tema de lucru în clasă, autoevaluare,
Resurse de timp: 45`
Resurse bibliografice :
1. Vasile Molan, Maria Bizdună, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Didactica
limbii şi literaturii române, Proiect pentru Învăţământul rural, 2006;
2. Rodica Birău, Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Carminis,
1997;
3. Marcela Peneş, Vasile Molan, „Îndrumător pentru folosirea abecedarului”, Editura
Aramis,1996;
4. *** Programe şcolare revizuite, aprobate prin Ordin al Ministrului Nr.4686 / 05/08/2003
5. Marcela Peneş, Abecedar, Manual pentru clasa I, Editura Ana, 2004
SCENARIUL DIDACTIC
ORA 1

STRATEGIA DIDACTICĂ
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - METODE ŞI MIJLOACE
FORME DE EVALUARE
CRT. LECŢIEI OP. EDUCATIV PROCEDEE DE
ORGANIZARE
ÎNVĂŢĂMÂNT
laptop observarea
1. Moment Pregătirea materialelor necesare activităţii; sistematică a
organizatoric Realizarea climatului optim pentru buna conversaţia Activitate comportament
desfăşurare a activităţii. frontală ului elevilor
Inviorarea: „Ursuletii s au trezit”
 Verificarea temei pentru acasă Conversaţia Planşe
2. Reactualizarea  Citirea literelor învăţate de pe planşele afişate euristică ilustrative Activitate Evaluare orală
cunoştinţelor Exerciţiul frontală

Se recită poezia „Nasul lui Ninel”. Expunerea


Ce se întâmpla cu nasul băiatului din poezie?
(Creştea.) De ce creştea nasul lui? (pentru că Observarea
3. Captarea minţea) Cum se numea băiatul care minţea? Conversaţia Textul poeziei Activitate sistematică a
atenţiei (Ninel) Cu ce sunet începe cuvântul „Ninel”? euristică frontală comportament
(Cu sunetul „n” ) Ce este cuvântul „Ninel”? ului copiilor
(Un nume de băiat? Ce literă trebuie să
cunoaştem pentru a putea citi acest nume?
(Litera N mare de tipar) Dar pentru a-l scrie?
(N mare de mână)

Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că azi vor învăţa literele expunerea Activitate
4. temei şi a „N” mare de tipar şi „N” mare de mână. frontală
obiectivelor Sunt prezentate rezultatele aşteptate de la ei la
sfârşitul orei: să recunoască litera „N” mare de
tipar, să citească silabele şi cuvintele care
STRATEGIA DIDACTICĂ
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - METODE ŞI MIJLOACE
FORME DE EVALUARE
CRT. LECŢIEI OP. EDUCATIV PROCEDEE DE
ORGANIZARE
ÎNVĂŢĂMÂNT
contin această literă, să scrie litera „N” mare de
mână, să scrie cuvinte cu această literă.
O1  Se specifica contextul in care se scrie cu „N” Brainstormin
 Se dau exemple de nume de persoane, gul Activitate Evaluare orală
O2 oraşe, sate, ţări care încep cu sunetul „n”. Observaţia Litera N din frontală
 Prezentarea literei „N” mare de tipar dirijată alfabetar
O3 Se intuiesc elementele componente. Planşe
 Recunoaşterea literei „N” mare de tipar ilustrative cu
Se recunoaşte litera pe planşele şi pe panourile literele „n” şi Observarea
expuse în sala de clasă. Exerciţiul „N” de tipar şi sistematică a
Stabilirea asemănărilor şi deosebirilor cu alte de mână Activitate comportament
5. Dirijarea litere ale alfabetului. Fişe de lucru individuală ului copiilor
învăţării Descoperirea literei în fisa Act. în perechi
-Încercuirea de către elevi a literei noi în
O3 textul primit. Manual
Intuirea imaginii din manual
Se intuieşte ilustraţia din manual. Se desprinde Analiza- Litere şi silabe Activitate
O4 propoziţia „Nana are noua ani”. fonetică, din alfabetar frontală
Se analizează propoziţia: câte cuvinte are sinteza
propoziţia? Care este primul cuvânt? Dar al Observarea
doilea? Dar al treilea? Dar al patrulea? Câte Planşă sistematică a
silabe are primul cuvânt? Care sunt acestea? etc demonstrativă comportament
Se notează pe tablă grafic analiza propoziţiei. Observaţia pentru litera „N” Activitate ului copiilor
• dirijată mare de mână frontală
Tabla
Cretă colorată
Prezentarea literei de mână Demonstraţia Activitate
-Se solicită analizarea elementelor grafice din Explicaţia frontală
care este compusă litera „N” mare de mână.
-Se cere stabilirea asemănărilor şi deosebirilor
STRATEGIA DIDACTICĂ
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - METODE ŞI MIJLOACE
FORME DE EVALUARE
CRT. LECŢIEI OP. EDUCATIV PROCEDEE DE
ORGANIZARE
ÎNVĂŢĂMÂNT
O4 cu alte litere ale alfabetului.
-Se execută scrierea model a literei la tablă, în
întregime, apoi descompusă şi iar întreagă.
- Scrierea literei în aer, pe bancă, pe spatele Observaţia Activitate Tema de lucru
colegului. dirijată frontală în clasă
O4  Demonstrarea scrierii literei Jocul didactic Caiet auxiliar Autoevaluarea
Se scrie la tablă model litera. Creioane
Scrierea elementelor grafice şi a literei „N” stilou Tema de lucru
mare de mână în aer şi pe bancă si pe spatele Exerciţiul Activitate în clasă
colegului. individuală Autoevaluarea
-Modelarea din sarma plusata a literei N de
mana.
 Încălzirea muşchilor fini ai mâinii.
Exerciţii de încălzire a muşchilor fini ai
mâinilor. Jocuri cu poezie. exerciţiul Activitate
 Scrierea literei „N” mare de mână în individuală
caiete de către elevi
Vor scrie un rând cu litera nouă în caietul
auxiliar. Profesorul va verifica permanent
modul în care scriu elevii, va corecta, apoi se
va mai scrie un rând.
 Scrierea silabelor„Nanu si Nana la tabla
magnetica, apoi in caietul tip. Se demonstrează
la tablă, subliniindu-se modul în care se face
legatura dintre litere.

Rezolvarea următoarelor sarcini:


Obţinerea şi 1. Stabiliţi corespondenţa intre silabe si
STRATEGIA DIDACTICĂ
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - METODE ŞI MIJLOACE
FORME DE EVALUARE
CRT. LECŢIEI OP. EDUCATIV PROCEDEE DE
ORGANIZARE
ÎNVĂŢĂMÂNT
6. evaluarea formeaza cuvinte. Conversaţia Manualul Activitate
performanţei Se evaluează oral realizarea sarcinilor. exerciţiul Caiet tip individuală Evaluare orală

7. Tema pentru Se precizează tema pentru acasă:


acasa Scrierea literei si a cuvintelor invatate in caietul Conversaţia Manualul Activitate Observarea
tip I Caietul frontală sistematică
8. Încheierea Se fac aprecieri generale asupra
activităţii comportamentului elevilor în lecţie. Sunt explicaţia Activitate Aprecieri
evidenţiaţi elevii care au fost mai activi pe frontală verbale
parcursul lecţiei.