Sunteți pe pagina 1din 18

Perioada : 3 săptămâni (S8 – S10) → 04.11.2019 – 22.11.

2019

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,
1.2., 2.1., data,meteo, agenda zilei, impresii; Importanţa normelor de a. manual, fişe de lucru Observarea
2.3. - joc ,,Semaforul opiniilor”; sănătate pentru relaţiile cu b. conversaţia euristică,
sistematică
- formulare de răspunsuri la enunţuri date; ceilalţi explicaţia, exerciţiul,
CLR - exprimarea unor opinii şi argumentarea lor; RAI, ciorchinele,
Tehnica
2.3. - joc ,,Cine mă învaţă şi mă ajută să fiu sănătos?”; organizatorul grafic,
- joc de rol ,,Doctorii şi bolnavii”; jocul didactic, ,,Partenerul
- identificarea faptelor care le-ar putea afecta c. activitate frontală, întreabă”
AVAP
Luni 2.6. sănătatea; individuală, în perechi,
- desen ,, Sănătatea mea şi a celorlalţi” pe grupe

- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric


impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Strofa. Versul
CLR
versuri; a. manual, fişe de lucru, Evaluare după
1.1., 1.2.
- ientificarea titlului, autorului, a numărului de laptop, videoproiector rezolvarea
3.1., 3.4.,
strofe, versuri; b. conversaţia, sarcinilor de
4.1.
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de enunţuri cu Text-suport: diamantul, explicaţia, lucru
acestea; exerciţiul, munca
MM
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Mama, de Panait Cerna independentă
1.4.
- observarea aşezării în pagină a textului în versuri; c. activitate frontală,
- formulare de răspunsuri la întrebări date; individuală
DP
- transcrierea unor versuri ale poeziei;
2.1.
- găsirea unor însuşiri pentru mama;
- audiţie / vizionare cântecul ,,Mama”
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0

MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Adunarea şi scăderea numerelor a. manual, fişe de lucru, Observare
1.4;1.6.; - evidenţierea proprietăţilor adunării naturale de la 0 la 1000, fără laptop, videoproiector sistematică
3.1.;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără trecere peste ordin b. conversaţia euristică,
4.2.; 5.2. precizarea terminologiei; explicaţia, exerciţiul,
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor problematizarea, munca
CLR suporturi vizuale; Despre rezervaţiile naturale independentă
1.4. - completarea unor căsuţe cu numere care lipsesc; c. activitate frontală,

1
- vizionarea unor documentare despre rezervaţii
individuală
naturale;
- discuţii despre cele vizionate;
- rezolvare de probleme
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Ritmul
MM
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri
1.1., 1.4., a. manual, coli de desen,
convenţionale de structurare a melodiilor simple); Sunetul lung. Sunetul scurt
2.2., 2.3., creioane colorate,
- observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe
3.1., 3.4. (Durata sunetelor) laptop, videoproiector
care le produce fiecare;
b. conversaţia euristică, Interpretarea
- audierea cântecului ,,Iac-aşa” , grupul Song;
CLR explicaţia, exerciţiul vocală
ţinerea ritmului prin bătăi din palme;
2.1. c. activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=CLLtwlE1KVk
individuală
- interpretarea cântecului ,,Albiniţa mea” , după
AVAP
Delcaso;
2.2.
- desenarea unei albinuţe

Marţi
- calculul sumei / diferenţei oral şi în scris Adunarea şi scăderea numerelor
MEM - evidenţierea proprietăţilor adunării naturale de la 0 la 1000, fără
1.4;1.6.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără trecere peste ordin a. auxiliar, fişe de lucru
3.1.;3.2.; precizarea terminologiei; b. conversaţia euristică,
4.2.; 5.2. - rezolvarea de probleme; explicaţia, exerciţiul, Evaluare
- găsirea sumei dintre răsturnatul unui număr şi o Despre rezervaţiile naturale problematizarea predictivă
CLR diferenţă; c. activitate frontală,
1.4. - completarea unor casete cu numerele care lipsesc; individuală, în perechi
AVAP - colorarea unor sume / diferenţe, după criterii date;
2.6. - discuţii despre protejarea anumitor specii de
plante şi animale în rezervaţiile naturale
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric
1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Strofa. Versul a. manual, fişe de lucru,
3.1., 3.4., versuri; b. conversaţia,
4.1. - explicarea unor expresii din poezie; explicaţia, exerciţiul,
Observarea
- selectarea unor versuri, după criterii date; jurnalul cu dublă intrare,
cadranele sistematică
- formulare de enunţuri; Text-suport:
AVAP - exemplificarea unei situaţii în care au fost certaţi c. activitate frontală,
2.6. de mama lor; Mama, de Panait Cerna individuală, în perechi,
- argumentarea faptului că textul ,,Mama” este o pe echipe
Aprecieri
poezie;
globale si
- crearea unei poezii despre mama;
individuale
2h - audierea poeziei ,,Întâlnire cu mama”, de Nicolae
Labiş;
- transpunerea în desen a unei scene sugerată de
poezie;
- completarea unor propoziţii lacunare;
- completarea unor rime pentru versuri date

2
EFS -explicarea si demonstrarea aruncarii: stand cu Indemanarea
3.1.; 3.2.; picioarele usor departate la nivelul umerilor, piciorul
3.3. stang usor inainte, coatele usor indoite, cu mingea Aruncare la tinta orizontala cu doua
tinuta intre palme la nivelul taliei. Mingea se duce in maini de jos
Apreciere
CLR jos spre coapse dupa care, printr-o miscare brusca, se
- mingi mijlocii globală /
2.3. duc bratele inainte simultan cu aruncarea mingii;
individuală
- exersarea aruncarii;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Nu scapa mingea!", ,,Mingea in
cerc", ,,Lupta pentru minge"
Miercuri - rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul Adunarea numerelor naturale a. manual,fişe de lucru, Observarea
MEM unităţilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă de la 0 la 1000, cu trecere peste planşe sistematică
1.4;1.6.; a unităţilor, zecilor şi sutelor; ordinul unităţilor b.conversaţia,explicaţia,
3.1.;3.2.; - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind demonstraţia,exerciţiul,
4.2.; 5.2. de la o tematică dată/de la numere date /de la problematizarea, munca
verbe /expresii care sugerează operaţii; Despre un Proiect ECO independentă
CLR - completarea unor căsuţe cu termenii potriviţi; c.activitate frontală,
1.4. - exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu activitate individuală
privire la anumite atitudini şi comportamente
observate în mediile de viaţă explorate;
- rezolvare de probleme

AVAP - discuţii despre curcubeu, când apare acesta etc.


1.1.,1.2., - citirea fragmentelor de poveşti despre curcubeu; a. manual, acuarele,
2.2., 2.3., - discuţii în legătură cu fragmentele citite; pensule, bloc de desen,
Apreciere
2.4. - numirea culorilor curcubeului; creioane colorate,
Curcubeu globală /
- sesizarea diferenței dintre informația practică carioci
individuală
MEM transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic; b. conversaţia euristică,
Poveşti despre curcubeu
4.2. - identificare semnificației liniei, punctului, culorii explicaţia, demonstraţia,
Expunerea
și formei în opere de artă; exerciţiul, turul galeriei
lucrărilor
CLR - crearea unei poveşti despre curcubeu; b. frontală, în perechi,
2.1. - desenarea unei poveşti curcubeu individuală

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - denumirea persoanelor din ilustraţii date; a. manual, fişe de lucru Observare
1.1., 1.2. - precizarea acţiunilor făcute de aceştia; Povestirea unei întâmplări trăite b. conversaţia euristică, sistematică
3.1., 3.4. - exemplificarea unor activităţi făcute de propria sau observate explicaţia, exerciţiul,
4.1. mamă, dar şi de ei; diagrama Venn,
- povestirea unei întâmplări din viaţa elevilor şi a povestirea, ciorchinele
AVAP mamelor acestora; Text-suport: c. activitate frontală,
2.6. - povestirea unor întâmplări după imagini date; individuală
- verbalizarea a ceea ce reprezintă mama pentru ei; Mama, de Panait Cerna
- desen ,,Eu şi mama mea”
CLR - observarea modului de aşezare în pagină a unui Aşezarea textului în versuri în a. manual, auxiliar Autoevaluare

3
text în versuri; pagina caietului b. conversaţia euristică, controlată
- formulare de răspunsuri la întrebări date; explicaţia, exerciţiul,
1.1., 1.2.
- copierea / transcrierea unor strofe ale poeziei, observarea dirijată,
3.1., 3.4.
respectând aşezarea corectă în pagină – verificarea Text-suport: munca independentă
4.1.
după criterii date; c. activitate frontală,
- încercuirea unor cuvinte care rimează cu unele Mama, de Panait Cerna individuală
DP
cuvinte date;
2.3.
- completarea unor versuri cu cuvinte potrivite
(scrise în paranteză)

MEM - efectuarea de adunări; Adunarea numerelor naturale a. auxiliar,fişe de lucru, Evaluare după
1.4;1.6.; - compararea unor sume; de la 0 la 1000, cu trecere peste laptop, videoproiector modul de
3.1.;3.2.; - completarea unor casete lacunare; ordinul unităţilor b.conversaţia,explicaţia, rezolvare a
4.2.; 5.2. - colorarea unor imagini respectând coduri date de demonstraţia,exerciţiul, sarcinilor de
sume; problematizarea, munca lucru
CLR - scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor Despre un Proiect ECO independentă
1.4. suporturi vizuale; c.activitate frontală,
- vizionarea unor imagini cu mediul înconjurător individuală, în perechi
DP (curat / plin de gunoaie);
2.2. - discuţii despre importanţa păstrării unui mediu
curat
a. manual, hârtie
AVAP - observarea unor imagini cu elefanţi; colorată,carton colorat,
1.1.,1.2., - identificarea materialelor şi a instrumentelor de benzi, foarfecă, lipici
2.2., 2.3., lucru folosite în realizarea produselor ilustrate; b. conversaţia euristică,
Aprecieri
2.4. - verbalizarea legăturii acestora cu un curcubeu; Poveşti despre curcubeu explicaţia, demonstraţia,
globale și
- descrierea etapelor de lucru pentru realizarea unui munca independentă
individuale
CLR elefant curcubeu; Elefantul curcubeu c. frontală, individuală
2.1. - decupare după contur, rupere, lipire, ţesere cu benzi
MM de hârtie;
1.4. - realizarea unui covoraş / elefant curcubeu
-audierea / vizionarea cântecului ,,Elefantul Cici”
https://www.youtube.com/watch?v=G0OqIkgZqlA
Vineri CLR *Lectură a.fișă de lectură Evaluare după
1.1., 1.2. -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia, rezolvarea
3.1., 3.4. este vorba (în această poezie)?” ; Bunicul meu, de Emilia Plugaru explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri ciorchinele, cadranele lucru
scurte care testează înţelegerea textului audiat; c.activitate frontală,
DP - formularea unor răspunsuri la întrebări despre activitate individuală
2.1. conţinutul mesajului poeziei;
- caracterizarea bunicului din poezie;
AVAP - discuţii despre bunicii lor, despre activităţile
2.2. făcute împreună etc.;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Bunicul meu”
- audierea cântecului ,,Bunicul meu”

4
https://www.youtube.com/watch?v=_kayjh-r5Dw
MEM -aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor naturale a. manual,fişe de lucru,
1.4;1.6.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții de la 0 la 1000, cu trecere peste planşe
3.1.;3.2.; date; ordinul unităţilor b.conversaţia,explicaţia,
Observare
4.2.; 5.2. - colorarea unor personaje respectând coduri date de demonstraţia,exerciţiul,
sistematică
sume ; problematizarea, munca
AVAP - activitate outdoor ,,Acţiune ecologică” Despre un Proiect ECO independentă
2.6. (ecologizare în împrejurimea şcolii) c.activitate frontală,
activitate individuală

MM - joc pentru diferenţierea în cântece simple a Marcarea structurilor ritmice


a. manual, laptop,
1.1., 1.4., duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri
videoproiector
2.2., 2.3., convenţionale de structurare a melodiilor simple);
b.conversaţia,explicaţia,
3.1., 3.4. - observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe Interpretarea
exerciţiul muzical,
care le produce fiecare; vocală
c.activitate frontală,
CLR - însuşirea cântecului ,,Podul de piatră”
activitate individuală
2.1. - exerciţii de pronunţie şi tactare a sunetelor lungi şi
scurte
EFS - aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos, a Indemanarea
3.1.; 3.2.; unui obiect usor, la tinta delimitate pe sol, la distanta
3.3. de 3-4 m, latimea tintei avand 0,5m Aruncare la tinta orizontala /
- exersarea aruncarii la tinta orizontala sau verticala verticala cu una sau doua maini - mingi
Proba practica
CLR cu una sau doua maini, individual; - marcaje
1.4. -exersarea aruncarii la tinta cu una sau doua maini,
sub forma de concurs;
- desemnarea celui mai bun aruncator al clasei
Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fișe de lucru
DP Igiena personală
data, meteo, agenda zilei, impresii; b. conversatia, proiectul,
1.2. - realizarea unui proiect cu tema ,,Igiena personală; explicatia, ciorchinele,
- discuţii despre diverse situaţii de igienă illustrate; jocul didactic Observare
CLR Recapitulare / Evaluare c. activitate frontală
- realizarea unor interviuri despre igienă; sistematică
2.1. - exemplificarea unor reguli de igienă; individuală, pe grupe
- realizarea unei poveşti despre un copil care nu
AVAP respectă regulile de igienă ; adăugarea la poveste a
2.6. unor desene sugestive;
- colaj ,,Importanţa igienei”
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric a. manual, fişe de lucru, Observare
1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Poezii despre universul copilăriei laptop, videoproiector sistematică
3.1., 3.4. versuri; b. conversaţia euristică,
4.1. - identificarea titlului, autorului, a numărului de Text-suport: explicaţia, exerciţiul, Autoevaluare
strofe, versuri; munca independentă
DP - explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora Bunica, de Ştefan Octavian Iosif c. activitate frontală,
2.1. în enunţuri; individuală
- formulare de răspunsuri la întrebări date;
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere;

5
MM - caracterizarea propriei bunici;
1.4. - audierea / vizionarea cântecului ,,Bunica”
https://www.youtube.com/watch?v=OILqCxJsjaA
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul
zecilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Adunarea numerelor naturale
de la 0 la 1000, cu trecere peste a. manual,fişe de lucru,
MEM unităţilor, zecilor şi sutelor;
ordinul zecilor planşe
1.4;1.6.; - evidenţierea proprietăţilor adunării
b.conversaţia,explicaţia,
3.1.;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
Influenţa negativă a omului demonstraţia,exerciţiul,
4.2.; 5.2. precizarea terminologiei Observare
asupra mediului problematizarea, munca
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind sistematică
independentă
AVAP de la o tematică dată/de la numere date /de la
c.activitate frontală,
2.6. verbe /expresii care sugerează operaţii matematice;
activitate individuală
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu
privire la influenţa omului asupra mediului, redate
prin imagini vizuale
a. manual, laptop,
MM - joc pentru diferenţierea duratelor sunetelor videoproiector
1.1., 1.4., muzicale; b.conversaţia,explicaţia,
2.2., 2.3., - exerciţii de pronunţie şi tactare a sunetelor lungi şi demonstraţia, exerciţiul,
Audiţia interioară. Improvizaţia Observare
3.1., 3.4. scurte; problematizarea, munca
ritmică şi spontană sistematică
- audiţie ,,Povestea unui ciobănaş” – ţinerea independentă
CLR ritmului bătând cu piciorul; c.activitate frontală,
2.1. - improvizarea unor ritmuri muzicale activitate individuală

Marți -aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor naturale


a. auxiliar, fişe de lucru,
-formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de la 0 la 1000, cu trecere peste Temă de lucru
MEM b.conversaţia, explicaţia
de la o tematică / de la imagini; ordinul zecilor în clasă:
1.4;1.6.; exerciţiul, jocul , munca
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme; - aflarea unor
3.1.;3.2.; independentă didactic,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Influenţa negativă a omului sume
4.2.; 5.2. învăţarea prin
aritmetice; asupra mediului
descoperire,
- scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor
CLR problematizarea
suporturi vizuale;
2.3. c. activitate frontală,
- enumerarea principalelor acţiuni care pot dăuna
activitate individuală
mediului;

- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric a. manual, fişe de lucru, Observarea
CLR impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Poezii despre universul copilăriei b. conversaţia, sistematică
1.1., 1.2. versuri; explicaţia, exerciţiul,
3.1., 3.4. - selectarea din poezie a versurilor / expresiilor care Text-suport: jurnalul cu dublă intrare,
4.1. alcătuiesc portretul bunicii; explozia stelară,
- exemplificarea însuşirilor fizice şi sufleteşti; Bunica, de Ştefan Octavian Iosif cadranele
DP - ordonarea imaginilor potrivit succesiunii strofelor; c. activitate frontală,
2.1. - găsirea unui titlul potrivit pentru fiecare strofă individuală, în perechi,
ilustrată; pe echipe
- exerciţii de transcriere, verificând dacă au

6
respectat aşezarea corectă în pagină;
AVAP - formulare de enunţuri după criterii date;
2.3. - realizare de corespondenţe între versuri şi
explicaţii date;
2h - realizarea unei figurine (bunica);
- joc de rol ,,Bunica şi nepotul / nepoata”
EFS - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii Rezistenta Apreciere
3.1.; 3.3. calitatii rezistenta: sarituri la coarda in tempo globala /
moderat timp de 2-3 min., in doua reprize cu pauza Eforturi de tip aerob - teren / sala de sport individuala
DP de 30 s; - alergare accelerata pe loc, timp de 15-20 - corzi
2.3. s in doua reprize cu pauze de 30 s; - Joc
dinamic ,,Crabii si crevetii"

Miercuri - aflarea unor sume, după diverse criterii;


- scrierea sumei obţinute prin comparare, utilizând
semnele <, >, =
a. fişe de lucru, auxiliar
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen; Adunarea numerelor naturale
didactic, culegere de
MEM - crearea unor probleme simple după imagini/ de la 0 la 1000, cu trecere peste
exerciții și probleme
1.4;1.6.; desene/ scheme date; ordinul zecilor
b.conversaţia,
3.1.;3.2.; - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
4.2.; 5.2. de la o tematică dată/de la numere date, de la Influenţa negativă a omului
problematizarea, munca controlată
imagini; asupra mediului
independentă
AVAP - modificarea unei probleme fără ca tipul de
c activitate frontală,
2.6. problemă să se schimbe;
activitate în perechi,
- alcătuirea unei liste cu factorii care pot dăuna
activitate-joc, activitate
mediului înconjurător;
în grup şi independentă
- realizare de pliante cu mesaje pentru ocrotirea
mediului;
- completarea unor șiruri numerice
– vizionarea filmuleţului educativ Să învăţăm Poveşti despre curcubeu a. laptop, materiale
AVAP culorile curcubeului textile, videoproiector,
1.1.,1.2., https://www.youtube.com/watch? Coaserea nasturilor. Împletire nasturi, foarfecă, lipici
Observare
2.2., 2.3., v=9r9LpyNOzUM b.conversaţia euristică,
sistematică
2.4. – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; explicaţia, demonstrația,
– descrierea etapelor pentru realizarea lucrării; munca independentă
Expunerea
MM – realizarea lucrării c.activitate frontală,
lucrărilor
1.4. – audiţie / vizionare cântec ,, Curcubeul în culori” activitate individuală
https://www.youtube.com/watch?v=THKOtjZaZeE

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - identificarea membrilor familiei Danei şi a lui Dialoguri despre familie şi a. manual, fişe de lucru, Observare
1.1; 1.2; Andrei / locuinţa fiecăruia locuinţă laptop, videoproiector directă
3.1.; 3.4; - descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor din Descrierea unui personaj b. conversaţia,

7
poezie: însuşiri fizice şi sufleteşti; ciorchinele, explicaţia,
4.1; 4.2. - descrierea, în câteva enunţuri, a propriei bunici; Text-suport: exerciţiul, jurnalul cu
- transformarea/completarea unor enunțuri după Bunica, de Ştefan Octavian Iosif dublă intrare, explozia
model stelară, cadranele
MM
- dialoguri despre sine, despre familie, despre c. activitate frontală,
1.4.
bunici etc. individuală, în perechi
- povestirea unor evenimente despre vizita la bunici
AVAP sau o amintire plăcută pe care o are cu bunica /
2.6 bunicul;
- joc de rol ,,La ţară la bunici”; ,,Cu bunicii la
2h cumpărături”; ,,În parc cu bunicii” etc.
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicii mei
iubiţi” https://www.youtube.com/watch?
v=5TsX70R0g_w
- desen ,, Familia mea”
- efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Adunarea numerelor naturale de
1000, cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor; la 0 la 1000, cu trecere peste
MEM
- efectuarea probei adunării prin adunare; ordinul unităților și al zecilor
1.4.; 1.6.; a. manual, fişe de lucru
- rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților
3.1.;3.2.; b.conversaţia euristică, Evaluare după
adunării (gruparea convenabilă a termenilor); Extinderea suprafeţelor locuibile
4.2.; 5.2. explicaţia, exerciţiul, modul de
- rezolvare de probleme cu adunări în concentrul 0-
problematizarea, munca rezolvare a
1000;
CLR independentă sarcinilor de
- compunere de probleme după un exerciţiu de
2.3. c activitate frontală, lucru
adunare;
individuală
- aflarea sumei dintre predecesorii şi succesorii unor
numere date;
- activitate outdoor - ecologizarea spaţiului verde al
şcolii
AVAP - continuarea unui şir de cuvinte dat (curcubeu – Cu umbrela prin ploaie
1.2; 2.1; ploaie – umbrele…)
a. videoproiector,
2.4 - sesizarea diferenței dintre informația practică
laptop, acuarele,
transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic
pensulă, bloc de desen,
CLR - identificare semnificației liniei, punctului, culorii Observare
creioane colorate,
2.3.; 3.1. și formei; sistematică
şerveţel
MM - verbalizarea metodelor de lucru;
b.conversaţia euristică,
1.4. - desen ,,Umbrele prin ploaie”, folosind punctul, Expunerea
explicaţia, demonstrația,
linia şi pata de culoare; lucrărilor
munca independentă
- audierea / vizionarea cântecului ,,Vine ploaia: pic,
c.activitate frontală,
pic, pic!”
activitate individuală
https://www.youtube.com/watch?v=YS78IPPRH4E

Vineri CLR- - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce *Lectură a.fișe de lectură Observare
1.1,1.2, este vorba în această poezie?”; b.conversaţia, explozia sistematică
2.3,2.4, https://www.youtube.com/watch?v=087b75s-opE Fetiţa alintată , de Otilia Cazimir stelară, metoda
3.1,3.3 - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri pălăriilor gânditoare,

8
scurte care testează înţelegerea textului audiat; cadranele, ciorchinele
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre c.activitate frontală,
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat ; individuală, pe grupe
DP - exprimarea unor păreri despre comportamentul
fetiţei;
2.1.
- descrierea personajelor;
- transcrierea a două strofe, la alegere, respectând
AVAP
aşezarea corectă în pagină;
2.6.
- completarea unor enunţuri lacunare

- efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Adunarea numerelor naturale de a. videoproiector,
MEM
1000, cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor la 0 la 1000, cu trecere peste laptop, fişe de lucru,
1.4.; 1.6.;
- stabilirea valorii de adevăr pentru sume date; ordinul unităților și al zecilor auxiliar didactic
3.1.;3.2.;
- rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților b.conversaţia,
4.2.; 5.2.
adunării (gruparea convenabilă a termenilor) Extinderea suprafeţelor locuibile explicaţia, exerciţiul, Evaluare
- rezolvare de probleme cu adunări în concentrul 0- problematizarea, RAI predictivă
CLR
1000; c activitate frontală,
2.3.
- vizionarea unor documentare / filmuleţe despre activitate în perechi,
afectarea animalelor sălbatice prin extinderea individuală
DP
suprafeţelor locuibile;
2.1.
- discuţii pe baza celor vizionate;
- identificarea emoţiilor;

- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Ritmul a. manual, laptop,


duratelor sunetelor muzicale ; videoproiector
- observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe Recapitulare / Evaluare b.conversaţia,
MM
care le produce fiecare; explicaţia, exerciţiul,
1.1., 1.4.,
- desenarea obiectelor sau vieţuitoarelor care emit munca independentă
2.2., 2.3.,
sunete scurte / lungi; c.activitate frontală,
3.1., 3.4.
- tactarea ritmului pentru cântecul ,,Săniuţa” activitate individuală Observarea
- marcarea ritmului melodiei ,,Iarna veselă”, cu
CLR sistematică
jucăriile musicale confecţionate;
2.1.
- transcrierea / copierea unor versuri, notarea
duratei sunetelor;
AVAP
- interpretarea colindului Moş Crăciun cu plete
2.2.
dalbe;
- tactarea ritmului pentru colindul Astăzi s-a născut
Hristos
EFS - efectuarea unor exercitii cu intensitate medie; Rezistenta - teren de sport
3.1.; 3.3. - alergare accelerata pe dislanta de 20 m, repetata - fluier
de 3 ori, cu pauza de 30-40 s intre repetari; Eforturi cu durata medie Observarea
CLR - stafeta cu plecare in torent, trecand peste sistematică
1.4. obstacole, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.

9
Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,
DP data,meteo, agenda zilei, impresii
2.1.; 2.2. - dialoguri având ca suport imagini care surprind
emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze,
de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare,
frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) a. manual, laptop,
- exprimarea emoţiilor la întrebarea ,,Cum te simţi videoproiector
Dezvoltare emoţională şi Observare
astăzi?” b.conversaţia euristică,
socială
CLR - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor explicaţia, exerciţiul, sistematică
3.1. roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în jurnalul cu dublă intrare,
Emoțiile mele . Cum îmi exprim
situaţii variate; cadranele, explozia Aprecieri
emoțiile? Emoţii în imagini şi
AVAP - joc ,,Ciorchinele emoţiilor” , ,,Turul emoţiilor stelară, ciorchinele globale /
culori
2.6. noastre” c.activitate frontală, individuale
- citirea povestirii ,,Gândurile noastre ne creează activitate individuală
MM emoţii”;
2.1. - asocierea unor emoţii pentru personajele
povestirii;
EFS - modelarea unei mascote (triste, vesele etc.);
2.3. - asocierea emoţiilor în funcţie de imagini date;
- interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se trăieşte”
Scrierea imaginativă după un şir a. manualul, ilustraţii
CLR - formularea unor enunţuri după imagini;
de imagini b. conversația euristică,
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
4.1.; 4.2. teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor explicația, exerciţiul,
imagini; metoda semaforul
Observare
- redactarea textelor, respectând regulile de aşezare c. activitate frontală,
sistematică
AVAP în pagină, punctuaţia şi ortografia; individuală
2.2. - crearea unor expresii deosebite, după model dat;
- verificarea textelor create după metoda semaforul;

MEM - exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la Adunarea numerelor naturale de a. fişe de lucru, culegere Autoevaluare
1.4.; 1.6.; 1000 cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor; la 0 la 1000, cu trecere peste de exerciții și probleme controlată
3.1.;3.2.; - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu şi fără ordinul unităților și al zecilor b.conversaţia,
4.2.; 5.2. trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicaţia, exerciţiul,
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; Extinderea suprafeţelor locuibile problematizarea, munca
CLR - rezolvarea de probleme cu date numerice; independentă
2.3. - formulare de probleme utilizând tehnici variate; c activitate frontală,
- aflarea sumelor dintre predecesorul şi succesorul individuală, în perechi,

10
unor numere date;
- completarea unor căsuţe lacunare cu termenii
lipsă;
AVAP - exemplificarea factorilor negativi / pozitivi care au pe grupe
2.6. legătură cu extinderea suprafeţelor locuibile;
- realizarea unui colaj ,,Consecinţele reducerii
habitatului animalelor”
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Melodia
MM
înălţimii sunetelor muzicale; asocierea acestora cu
1.1.; 1.2.;
mişcări sugestive ale braţelor; Sunete înalte. Sunete joase
1.4.; 2.2.;
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi a. manual, laptop,
3.4.
diferite; videoproiector
- încălzirea vocii prin vocalize; b.conversația euristică,
- interpretarea unor cântece, urcând şi coborând explicația, demonstrația,
CLR Observare
vocea; exercițiul,munca
1.4. sistematică
- cântare după cum sare iepuraşul, folosind ritmul independentă, jocul
RA AR; c. frontală, individuală,
AVAP
pe grupe
2.6.
- desenarea scăriţei muzicale

Marti

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Omul şi mediul înconjurător a. manual, de lucru,
cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, planşe diverse
MEM respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Recapitulare b.conversaţia,
1.4.; 1.6.; unităţilor, zecilor şi sutelor; explicaţia, exerciţiul,
3.1.;3.2.; - compunere de probleme; învăţarea prin
4.2.; 5.2. - discuţii despre importanţa protejării mediului descoperire, Interevaluare
înconjurător; problematizarea, munca
CLR - AŞA DA / AŞA NU; independentă
2.3. - scrierea unor îndemnuri pentru rezolvarea unor c.activitate frontală,
situaţii illustrate; activitate individuală
- compararea unor sume / diferenţe
- completarea unor casete cu numere potrivite
CLR - formularea unor enunţuri după imagini; Scrierea imaginativă după un şir a. auxiliar, fişe de lucru, Autoevaluarea
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte pe teme din sfera de de imagini b. conversaţia, controlată
4.1.; 4.2. interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini; explicaţia, exerciţiul,
- redactarea textelor, respectând regulile de aşezare munca independentă,
AVAP în pagină, punctuaţia şi ortografia; metoda semaforul
2.6. - verificarea textelor create după metoda semaforul; c. activitate frontală,
- alcătuirea unei liste cu expresii deosebite individuală

11
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare a. auxiliar, fişe de lucru,
impusă de semnele de punctuaţie a unui text în b. conversaţia,
versuri; Text suport: explicaţia, exerciţiul,
- precizare titlu, autor, strofe, versuri; Bine e la noi acasă, de Emilia explozia stelară,
CLR - formularea unor întrebări / răspunsuri în legătură Căldăraru cadranele, blazonul,
1.1., 1.2. cu poezia citită; metoda semaforul Tehnica
3.1., 3.4. - transcrierea unor versuri, după criterii date; c. activitate frontală, ,,Pălăria cu
4.1. - asocierea unor enunţuri date cu versuri / expresii individuală întrebări”
din poezie;
DP - readactarea unui scurt text pornind de la ilustraţii
2.3. date;
- identificarea variantei corecte de răspuns pentru
enunţuri date;
- transcrierea textului ,,Cântec de adormit Mitzura”
de Tudor Arghezi;
- descrierea membrilor propriei familii
-efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii Rezistenta - teren / sala de sport
calitatii rezistenta: sarituri ia coarda in tempo - corzi
EFS
moderat timp de 3 min., in 2-3 reprize cu pauze de Eforturi de tip aerob - fluier
3.1.; 3.3.
30 s; Aprecieri
- alergare accelerata pe 20 m repetata de 4 ori cu globale si
CLR pauza de 30-40 s intre repetari; individuale
1.4. - stafeta cu plecare in torent, trecand peste
obstacolc, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.
Miercuri MEM Omul şi mediul înconjurător
1.4.; 1.6.; - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, a. culegere, fişe de lucru
3.1.;3.2.; cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, Recapitulare b.conversaţia,
4.2.; 5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a explicaţia, exerciţiul,
unităţilor, zecilor şi sutelor; problematizarea, munca
CLR - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, independent, cadranele
2.1. verificare prin proba operaţiei inverse; c.activitate frontală, Autoevaluare
- alcătuiri de enunţuri despre: poluare, importanţa individuală, pe grupe controlată
AVAP rezervaţiilor natural şi despădurire;
2.2. - alcătuirea unei liste cu sfaturi pentru un proiect
ecologic;
- compunere de probleme, după criterii date;
- realizarea unor desene sugestive pentru protecţia
mediului

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Curcubeul nostru a. manual, lipici, hârtie Apreciere
1.1., 1.2., utilizate; colorată, globală
2.2., 2.3., - sesizarea diferenței dintre informația practică b. conversaţia euristică, Apreciere
2.4. transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic; explicaţia, demonstraţia, individuală
- identificarea culorilor curcubeului exerciţiul practic Expunerea
DP - realizarea, pe grupe, a unui curcubei, ruperea şi c.activitate frontală, pe lucrărilor

12
2.3. lipirea hârtiei colorate grupe
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1., 1.2. sumativă
3.1., 3.4. b.conversaţia, Probă scrisă
4.1. munca independentă
c. activitate individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare Evaluarea
CLR – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – după
1.1., 1.2. vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare a. fișe de ameliorare / de rezolvarea
3.1., 3.4. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare, sarcinilor de
4.1. evaluarea sumativă. b. conversația, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiul, dezvoltare:
AVAP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor problematizarea
2.6. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de c. frontal, individual
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoevaluare

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,


cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, Omul şi mediul înconjurător a. manual, culegere, fişe
MEM
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a de lucru
1.4.; 1.6.;
unităţilor, zecilor şi sutelor; Recapitulare b.conversaţia euristică,
3.1.;3.2.;
- găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.2.
verificare prin proba operaţiei inverse; problematizarea, floare
Autoevaluare
- formulare de răspunsuri la întrebări date (colaj de lotus, organizatorul
CLR controlată
,,Minunile naturii”); grafic
2.1.
- realizarea unor desene despre protejarea mediului c.activitate frontală,
înconjurător; individuală, pe grupe
AVAP
- compunere de probleme, după criterii date;
2.2.
- schimbarea datelor unei probleme astfel încât să se
rezolve prin operaţia inversă

- sesizarea diferenței dintre informația practică


a.manual, acuarele,
AVAP transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic;
Curcubeu pensule, bloc de desen,
1.1., 1.2., - identificare semnificației liniei, punctului, culorii Observare
hârtie colorată, foarfece,
2.2., 2.3., și formei în opere de artă; sistematică
Evaluare lipici etc.
2.4. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin
b. conversaţia,
utilizarea liniei, punctului, culorii si formei; Expunerea
explicaţia, exerciţiul
CLR - realizarea de produse utile si/ sau estetice lucrărilor
c. activitate frontală,
2.3. combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
individuală
accesibile

13
Vineri *Lectură a.fișe de lectură
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei b.conversaţia,explicaţia,
impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Doi fraţi cuminţi, de Elena Farago exerciţiul, harta
CLR versuri; lecturii,ciorchinele,
1.1., 1.2. - identificarea autorului /titlului poeziei, numărul de jocul didactic, jurnalul
3.1., 3.4. strofe/ versuri; cu dublă intrare, RAI
4.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date; c.activitate frontală,
Tehnica
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri individuală, în perechi
,,Partenerul
DP scurte care testează înţelegerea textului citit;
întreabă”
2.3. - descrierea personajelor poeziei;
- completarea unui ciorchine cu cuvinte care
AVAP denumesc calităţi pe care ar trebui să le aibă un
2.2. frate / soră;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- alcătuiri de enunţuri cu înţelesuri diferite a
cuvintelor ,,noi”, ,,nouă”;
- desenarea camerei celor doi fraţi
MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.4.; 1.6.; sumativă
3.1.;3.2.; b.conversaţia, Probă scrisă
4.2.; 5.2. munca independentă
c. activitate individuală

- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi


diferite;
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru
MM. crearea unei idei muzicale proprii;
a. manual, laptop,
1.2. 2.1 - redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței
videoproiector
2.2. 3.1 muzicale;
b.conversația euristică,
3.4 - încălzirea vocii prin vocalize
explicația, demonstrația,
- interpretarea cântecelor ,,Melc, melc codobelc / Mersul melodiei Observarea
exercițiul, munca
Mişcă vântul frunzele”, cu ajutorul scării sistematică
independentă, jocul
CLR 1.4 muzicale / după auz;
c. frontală, individuală,
1.1 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri
pe grupe
mici – colectiv
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței
muzicale pentru cântecul ,,Copilul călăreţ”, de
Timotei Popovici

EFS -efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii Rezistenta - teren / sala de sport Probă de
3.1.; 3.3. calitatii rezistenta: sarituri ia coarda in tempo - corzi control
moderat timp de 3 min., in 2-3 reprize cu pauze de Evaluare - fluier
CLR 30 s;
1.4. - alergare accelerata pe 20 m repetata de 4 ori cu
pauza de 30-40 s intre repetari;

14
- stafeta cu plecare in torent, trecand peste
obstacolc, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.

BUNICUL MEU
de Emilia Plugaru
                        Bunicul parcă-mi este frate,
                        Ne hârjonim şi alergăm
                        Şi facem şotii după şotii,
                        Sărim, ne batem, ne jucăm…
 
                        – El e micuţ, zice bunica,
                        Dar tu bătrân de-acu şi chel
                        Nu te mai laşi de bazaconii?
                        Ce-ar fi să fii mai… cuminţel?
 
                        – Păi, nu prea pot să fiu cuminte,
                        Zâmbeşte larg bunicul meu,
                        Cât sunt nepoţii lângă mine
                        Ca un copil mă simt şi eu.

15
FETIŢA ALINTATĂ
de Otilia Cazimir
                        – Mamă, coase-mi paltonaşul!
                        – Mamă, mi s-a rupt rochiţa…
                        – Prinde-mi, mamă, guleraşul!
                        S-alinta mereu fetiţa.
 
                        Coase mama, ce să facă?
                        Mama n-are bucurii,
                        Necăjită şi săracă
                        Şi c-o droaie de copii.
 
                        Şi de treburi câte are,
                        Nici să doarmă n-are când
                        – De mi-ar creşte fata mare,
                        Să m-ajute mai curând!
 
                        Vine fata alintată
                        – Mamă, coase-mi ciorăpiorul!
                        Dar măicuţa, supărată,
                        A luat-o mai cu zorul:
 
                        Uite ac şi uite aţă.
                        Nu mai eşti fetiţă mică,
                        Ia împunge – şi te-nvaţă –

16
                        Să mai coşi şi singurică!

DOI FRAŢI CUMINŢI


de Elena Farago
                        Noi suntem doi fraţi, în casă
                        Şi nu ne certăm deloc,
                        Şi suntem tăcuţi la masă,
                        Şi cuminţi în orice loc.
 
                        Avem hamuri, cerc şi minge,
                        Când pe-afară ne jucăm,
                        Iar când plouă, ori când ninge,
                        Liniştiţi în casă stăm.
 
                        Şi cu jucării frumoase
                        Ne jucăm tot amândoi,
                        Pe când mama noastră coase,
                        Ori citeşte, lângă noi.
 
                        Mama noastră ne vorbeşte
                        Şi ne mângâie duios,
                        Iară seara ne citeşte
                        Ori ne spune-un basm frumos.
 
                        Şi ne-nvaţă lucruri multe,

17
                        Şi frumoase, stând cu noi,
                        Şi îi place să ne-asculte
                        Când vorbim noi amândoi…
 
                        Şi în gândul nostru-ntruna
                        Auzim povaţa ei:
                        – Fiţi cuminţi întotdeauna
                        Şi fiţi buni, copiii mei!

18