Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal ,

Incheiatastăzi,……………,încadrulşedinţei cu părinţiielevilor CLASEI …….,


avândurmătoareaordine de zi:

1. Prezentarea structurii anului şcolar 2019-2020.


2. Prezentarea oraruluişi a disciplinelor de studio.
3. Prezentarea obiectivelorşi a conţinuturilor invăţării , conform programei şcolare
învigoare .
4. Prelucrarea Regulamentului de ordine interioară .
5. Norme de igienă, securitate şcolară, punctualitate;
6. Prezentarea comunicărilor referitoare la burse şi acordarea de rechizite şcolare.
7. Alegerea comitetului de parinti .
8. Programul orelor de consiliere cu elevii / parintii.
9. Stabilirea graficului desfășurării ședințelor cu parinții
10. Acordul părinților privind utilizarea materialelor auxiliare.
11. Informare privind accesul elevilor in scoala.
12. Informare privind Programul Scoala dupa Scoala.
13. Acordul parintilor privind folosirea datelor personale,fotografierea si filmarea
elevilor.
14. Informare privind graficul desfasurarii Evaluarii Nationale la clasa a II-a.
15. Diverse

ANEXELE TREBUIE ÎNTOCMITE DE CĂTRE FIECARE INVATATOR/DIRIGINTE


PENTRU CLASA SA!