Sunteți pe pagina 1din 20

Perioada : 3 săptămâni (S18 – S20) → 03.02.2020 – 21.02.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fişe de lucru,
2.2.,;2.3. data,meteo, agenda zilei, impresii; Dezvoltare emoţională şi socială carioci, creioane
- realizarea unui desen / modelaj, pe grupe, cu un colorate, foi albe
CLR animal sau obiect preferat; Recapitulare / Evaluare b. conversaţia euristică,
2.1.; 3.1. - interpretarea scenetei ,,Povestea mistreţului Observarea
explicaţia, exerciţiul,
răutăcios; sistematică
RAI, jurnalul cu dublă
AVAP - analizarea şi discutarea scenetei;
intrare, jocul didactic
2.2.; 2.3 - scrierea învăţăturii care reiese din scenetă;
- discuţii despre bunele maniere; c. activitate frontală,
Luni
- realizarea unui colaj ,,Bunele maniere, cheia individuală, pe grupe
bunelor relaţii şi coroniţa prieteniei”
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Formularea de întrebări şi a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; impusă de semnele de punctuaţie; răspunsuri. Povestirea orală a b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.3.; 3.1.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se unui text citit explozia stelară, sarcinilor de
3.2.; 4.1. găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? exerciţiul, Gândiți, lucru
Ce? Când? Cu cine?); Text-suport: lucrați în perechi,
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora comunicați, jocul
DP în enunţuri proprii; Ce băiat!, după Octav Pancu Iaşi didactic,
2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere c. activitate frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un individuală, în perechi
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”);
- citirea textului pe roluri;
AVAP
2.2. - explicarea nedumeririi călătorilor din tramvai /
titlul textului;
- selectarea unei variante de răspuns ca titlul lecţiei;
- formulări de răspunsuri la întrebarea ,,Cum trebuia
să se comporte băiatul în tramvai?”;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu

1
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia
- precizări privind ordinea efectuării operațiilor; Ordinea efectuării operaţiilor
MEM a. manual, fişe
- exerciții cu cele trei operații studiate, respectând Probleme care se rezolvă prin
1.4.; 1.5.; b. conversaţia euristică,
ordinea efectuării operaţiilor; una, două sau mai multe operații
1.6.; 3.1.; explicaţia, exerciţiul,
- rezolvare de probleme printr-un exercițiu;
4.2.; 5.1.; problematizarea,
- compunere de probleme după un exercițiu dat; Observare
5.2. observarea dirijată
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare sistematică
c. activitate frontală,
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
CLR individuală
- enumerarea factorilor de mediu necesari
2.3.
supravieţuirii vieţuitoarelor;
- realizare de corespondenţe
- interpretare ,,Povestea unui ciobănaş” (Solist – Interpretarea
a. manual, laptop,
dialog);
MM videoproiector
- audierea cântecului ,,Nu mi-e frică de bau-bau” de Recapitulare
1.4.; 2.1.; b. conversaţia euristică,
Miruna Oprea;
3.1.; 3.2., explicaţia, exerciţiul,
https://www.dailymotion.com/video/x3la311 Interpretarea
3.4. audiţia muzicală
- alegerea unei melodii potrivite unor versuri date vocală
c. activitate frontală,
(cântec vesel / trist);
CLR individuală
- audiţie ,,Contradans’’ de W. A. Mozart
2.3.
https://www.youtube.com/watch?
v=FzMG0aFfQXo

Marţi
- rezolvare de probleme printr-un exercițiu Probleme care se rezolvă prin
MEM - rezolvarea de probleme în care sunt necesare una, două sau mai multe operații a. manual, fişe de lucru
1.4.; 1.5.; operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite; b.conversaţia,explicaţia,
Temă de lucru
1.6.; 3.1.; - crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,exerciţiul,
în clasă:
4.2.; 5.1.; scheme / exerciţii / formule; problematizarea, munca
- rezolvare de
5.2. - exerciţii de transformări a problemelor, după independentă
probleme
criterii date; c.activitate frontală,
CLR - discuţii despre mediile naturale şi artificiale activitate individuală
2.3. studiate

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Formularea de întrebări şi a. manual, fişe de lucru Observarea
1.1.; 1.2.; impusă de semnele de punctuaţie; răspunsuri. Povestirea orală a b. conversaţia euristică, sistematică:
2.3.; 3.1.; - formulare de întrebări / răspunsuri; unui text citit RAI, exerciţiul, atitudinea
3.2.; 4.1. - selectarea, din text, cuvintelor care conţin ,,î”, ,,â”, cadranele, metoda elevilor faţă de
,,mp” şi ,,mb”; Text-suport: Frisco, jocul didactic sarcina dată
- transformarea unor propoziţii simple în propoziţii c. activitate frontală,
DP dezvoltate; Ce băiat!, după Octav Pancu Iaşi individuală, în perechi

2
2.3 - exemplificarea unor situaţii în care se aplică
anumite norme de comportament;
AVAP - ordonarea imaginilor potrivit întâmplărilor din
2.2. text;
- stabilirea însuşirilor băiatului;
- desenarea băiatului, aşa cum şi-l imaginează;
2h - povestirea orală a textului;
- formulări de enunţuri pe diverse teme;
- joc de rol: ,,În autobuz / troleibuz”
JOC Mesajul fluturașului:
Se dă fiecărui copil câte o hârtie albă și un șablon al
fluturașului. Pe aripile fluturașului vor scrie, cu
verde, aspectele pozitive ale lecției, iar pentru
celelalte părți vor scrie, cu roșu, aspectele negative.
Apoi fiecare copil va citi, cu voce tare, mesajul
fluturașului său;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Boroboaţă”
https://www.youtube.com/watch?
v=_c2oa7WUG4Q;
- discuţii despre comportamentul băiatului (punerea
în ,,balanţă” a micului Boroboaţă şi a băiatului
Boroboaţă)
EFS Explicarea si demonstrarea variantelor de aruncare: Deprinderi motrice de baza - sala de sport Apreciere
1.1.; 1.2. a) de la piept cu doua maini — stand departat cu - mingi mijlocii. globală /
1.3.,;2.2.; piciorul stang usor inainte, trunchiul drept, cu Aruncare si prindere de pe loc: - mingi de baschet, individuală
3.1.; 3.3. greutatea corpului egal repartizata pe ambele - aruncari lansate, azvarlite la - marcaje
picioare, mingea tinuta cu ambele maini in dreptul tinta, la partener, la distanta, Probă practică
DP pieptului. Aruncarea se realizeaza prin impingerea autoaruncari
2.3. mingii inainte simultan cu intinderea brajelor
inainte;
b) cu ambele maini de jos - stand pe picioarele usor
CLR departate la nivelul umerilor, piciorul stang usor
2.3. inainte, coatele usor indoite, cu mingea tinuta intre
palme la nivelul taliei. Mingea se duce in jos spre
coapse dupa care, printr-o miscare brusca, se duc
bratele inainte simultan cu aruncarea mingii;
c) cu ambele maini de deasupra capului - stand
departat, piciorul stang usor inainte, mingea inainte,
simultan cu aplecarea usoara a corpului inainte si
intinderea bratelor pe langa urechi;
d) cu o mana de la umar - stand usor departat, cu
mingea tinuta in palma bratului indemanatic, care este
ridicat deasupra umarului, antebratul formand un
unghi de 90°;
- Jocuri dinamice: ,,Mingea la capitan", ,,Trei mingi

3
in teren";
- ştafete aplicative;
- corectări

Miercuri - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin Înmulţirea. Vieţuitoare şi medii a. manual,fişe de lucru, Observarea
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale de viaţă b.conversaţia,explicaţia, sistematică
înmulţirii; demonstraţia,exerciţiul,
- rezolvare de probleme diverse; Recapitulare jocul didactic,
MEM - compararea a două produse, utilizând semnele: < , problematizarea, munca Autoapreciere
1.4.; 1.5.; >,=; independentă
1.6.; 3.1.; c.activitate frontală,
- Aflarea sumei a două / trei produse;
4.2.; 5.1.; activitate individuală
- completarea unor casete cu factorul lipsă;
5.2.
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;
- completarea unor enunţuri lacunare;
CLR
- exerciţii ce includ respectarea ordinii efectuării
3.1.
operațiilor;
- rezolvare de probleme;
- discuţii despre mediile de viaţă – plante şi
animale specifice;
- formulare de enunţuri cu animale ilustrate
- activitate outdoor (ieşim în grădina şcolii şi a.manual, bloc de desen,
căutăm frunze, le comparăm, observăm natura, acuarele, pensulă,
facem comparaţie între cum arăta toamna şi cum creioane colorate
arată acum etc.); b.conversaţia, observaţia Apreciere
AVAP
- citirea celor patru fragmente din manual, dirijată, explicaţia, globală
2.1.; 2.2.;
descoperirea ,,personajelor”; Jurnalul unei plante brainstorming, învăţarea
2.3.; 2.4.;
- transpunerea imaginară a fragmentelor în tablouri, prin descoperire, Apreciere
2.5
numirea a ceea ce ar desena, culorilor predominante Frunze problematizarea, individuală
pentru fiecare tablou; exerciţiul
CLR
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor c. activitate frontală, Expunerea
2.3.; 3.1.
pe care le-ar utiliza; activitate individuală lucrărilor
- realizarea unui desen / picturi a unui tablou

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - vizionare ,,Dl. Goe”; a. manual, laptop, Observarea
1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g; Dialogul în situaţii concrete videoproiector, auxiliar sistematică:
2.3.; 3.1.; - discuţii despre comportamentul lui Goe; A cere şi a da informaţii b. conversaţia euristică, atitudinea
3.2.; 4.1. - realizarea unor dialoguri prin care se arată modul explozia stelară, elevilor faţă de
în care trebuia să se comporte Goe; Text-suport: dezbaterea, exerciţiul, sarcinile date
- întocmirea unor fişe cu norme de conduită în jocul didactic,
DP mijloacele de transport şi în magazine; Dl. Goe, de I. L. Caragiale brainstorming

4
2.3 - observarea imaginilor din manual, citirea c. activitate frontală,
dialogurilor, formulare de răspunsuri; individuală, în perechi
AVAP - realizarea unor dialoguri pe teme diverse;
2.2. - selectarea formulelor pe care le poţi utiliza atunci
când ceri o informatie;
- explicarea proverbului ,,Soarele luminează lumea,
iar educaţia luminează omul”;
2h - transcrierea unor proverbe despre educaţie;
- exerciţii de ordonare a unor dialoguri pentru a
forma un text, transcrierea textului;
- identificarea personajelor, după replici date etc.
MEM Înmulţirea. Vieţuitoare şi medii a. fișe de evaluare Probă scrisă
Itemii probei de evaluare
1.4.; 1.5.; de viaţă sumativă
1.6.; 3.1.; b.conversaţia,
4.2.; 5.1.; Evaluare sumativă munca independentă
5.2. c. activitate individuală

- privim cu atenţie frunzele adunate / ilustrate; a.manual, bloc de desen,


AVAP - numirea asemănărilor şi deosebirilor dintre ele; acuarele, pensulă,
2.1.; 2.2.; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor creioane colorate/cerate Aprecieri
2.3.; 2.4.; utilizate / observarea folosirea liniei cu scop de Jurnalul unei plante b.conversaţia, observaţia globale și
2.5 contur şi cu scop decorativ în compoziţie / petei de dirijată, explicaţia, individuale
culoare (descoperirea anotimpului); Frunze diagrama Venn,
CLR - verbalizarea etapelor de lucru pentru realizarea exerciţiul Expunerea
2.3.; 3.1. lucrărilor; c. activitate frontală, lucrărilor
- desenarea / pictarea unor frunze de forme şi activitate individuală
mărimi diferite (covor de frunze)
Vineri CLR - audierea textului; *Lectură a. fișă de lectură
1.1.; 1.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări al căror b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; răspuns se găsește în text (Unde? Care? Cine? Păţania lui Mofturilă explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. Cum? De ce? Ce? Când? Cu cine?); problematizarea,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri jocul didactic, scheletul
Evaluare după
scurte care testează înţelegerea textului audiat; de recenzie, explozia
rezolvarea
DP - povestirea orală a povestioarei; stelară, ciorchinele
sarcinilor de
1.2. - desprinderea învăţăturii textului; c. activitate frontală,
lucru
- verbalizarea importanţei regulilor de igienă; individuală, în perechi
AVAP - disuţii despre comportamentul lui Mofturilă;
2.2. - scrierea însuşirilor ursuleţului;
- sfaturi pentru Mofturilă;
- găsirea unui alt final povestioarei;
- transpunerea în desen a unei secvenţe din poveste
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Autoevaluarea
1.4.; 1.5.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare, controlată
1.6.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația,

5
4.2.; 5.1.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul,
5.2. evaluarea sumativă. problematizarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală,
CLR de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi
3.1. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

MM - interpretarea unor cântece cunoscute, cu Interpretarea


a. manual, laptop,
1.4.; 2.1.; acompaniamentul jucăriilor muziale;
videoproiector
3.1.; 3.2., - transcrierea versurilor cântecului ,,Joc în cerc” , Evaluare b. conversaţia euristică,
3.4. după Aurel Ivaşcu şi selectarea etichetelor potrivite
explicaţia, exerciţiul, Probă orală /
dintr-un sset dat: solist, cor, dialog muzical, cântare
audiţia muzicală scrisă
CLR în lanţ, grupe alternative;
c. activitate frontală,
2.3. - identificarea tipului de cântece (vesele sau triste),
individuală
după versuri date

EFS Piciorul opus bratului de aruncare este usor inainte; Deprinderi motrice de baza
1.1.; 1.2. - explicarea si demonstrarea prinderii mingii din
1.3.,;2.2.; autoaruncari in sus, in podea, la perete: Aruncare si prindere de pe loc:
3.1.; 3.3. a) cu doua maini - stand departat, cu genunchii usor - prinderi in sus, in podea, la
indoiti, bratele intinse jos, palmele apropiate perete
DP formand un caus; - prindere cu doua Observare
2.3. b) cu doua maini de la piept - stand departat, bratele maini - sala de sport sistematica
indoite la nivelul pieptului, palmele formand un caus, - mingi mijlocii
degetele mari fiind apropiate unul de altul, celelalte - mingi de baschet Aprecieri
CLR degete fiind relaxate; - marcaje individuale si
2.3. c) cu doua maini deasupra capului - stand departat, colective
cu piciorul stang inainte, antebratul formeaza cu bratul
un unghi de cca. 90°, coatele fiind la inaltimea umerilor
- exersarea aruncarii si prinderii mingii;
- corectari;
- Jocuri dinamice:,,Ocheste cercul", ,,Striga un nume";
- Stafete aplicative specifice insusirii aruncarii si
prinderii mingii; - Aruncarea mingii in perete,
alergare, culegerea ei, intoarcere in alergare cu mingea
in mana, predarea ei la urmatorul;
- Mingea in suveica;
- corectari
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Aspecte specific ale organizării a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1. data, meteo, agenda zilei, impresii; învăţării şi pregătirii pentru b. conversaţia euristică, Observare
- realizarea unui ceas din carton; viaţă la şcolarul mic explicaţia, exerciţiul, sistematică
CLR - discuţii pornind de la enunţul: Timpul este preţios. brainstorming, jurnalul
3.1. - exerciţiu-joc: ,,Timpul şi obişnuinţele mele”; cu dublă intrare, jocul

6
- realizarea unei liste cu activităţi repetitive;
- exerciţiu-joc: ,,Timpul hazliu”; didactic
AVAP - citirea şi memorarea unor ghicitori despre timp; Cum folosim timpul ? Timpul, cel c. activitate frontală,
2.2.; 2.3. - formularea unor răspunsuri la întrebarea ,,Ce poţi
mai bun prieten. Ştiu să-l individuală, în perechi
face în timpul liber?;
- argumentarea răspunsurilor date; folosesc?
MM
1.4. - audierea cântecului ,,Ceasul”
https://www.youtube.com/watch?
v=hzBAKQ5UV9U
- observarea unor imagini , citirea replicilor Două puncte a. manual, fişe de lucru
CLR
personajelor; b. conversaţia,
1.1.; 1.2.;
- discuţii pe baza celor două replici din care reies explicaţia, exerciţiul, Observarea
2.3.; 3.1.;
situaţiile când se folosesc două puncte; jocul didactic, sistematică:
3.2.; 4.1.
- transcrierea replicilor copiilor; observarea dirijată, atitudinea
- formulare de enunţuri cu ambele situaţii de învăţarea în context elevilor faţă de
folosire a semnului de punctuaţie ,,:” ; c. activitate frontală, sarcina dată
DP
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; individuală, în perechi
2.3.
- dezvoltarea abilităţii de a cere şi a da informaţii în
situaţii concrete de viaţă;
- redactarea unor dialoguri în situaţii diverse

MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / Fracţii a. manual,fişe de lucru, Observarea
1.4.; 1.5.; diferenţa / produsul / jumătatea / sfertul / dublul laptop, videoproiector sistematică
1.6.; 3.1.; etc.” b.conversaţia,explicaţia,
4.2.; 5.1.; - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, Despre Delta Dunării demonstraţia,exerciţiul,
5.2. utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, jocul didactic,
pâine, cutie de bomboane, caiet etc.) problematizarea, munca
CLR - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei independentă
3.1. figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, c.activitate frontală,
respectiv ¼ ; activitate individuală
AVAP - exerciţii de haşurare după cerinţe date;
2.2. - scrierea unor fracţii după ilustraţii;
- vizionarea unui documentar despre Delta Dunării
https://www.youtube.com/watch?v=LnTo3_K1tlk;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuții despre vieţuitoarele care trăiesc în Delta
Dunării;
-realizarea unor desene despre fauna din Delta
Dunării

7
- enumerarea regulilor pentru a putea cânta frumos
şi corect (cele 10 reguli);
- identificarea pozienumerarea regulilor pentru a
Cântarea vocală a. manual, fişe de lucru
MM putea cânta frumos şi corect (cele 10 reguli);
b. conversaţia euristică,
1.4.; 2.1.; - identificarea poziţiei corecte pentru cântat, dintr-o
explicaţia, demonstraţia,
3.1.; 3.2., serie de imagini;
exerciţiul, audiţia Observare
3.4. - exerciţii pentru încălzirea vocii / pentru inspirare Poziţia, emisia, tonul, semnalul
c. activitate frontală, sistematică
şi expirare; de început, dicţia, sincronizarea individuală, pe grupe
DP - audiţie ,,Cărticica mea”
2.3. https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw;
- interpretarea unui fragment din melodia ,,Cărticica
mea” (inspir adânc, expir)
Marți MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / Fracţii a. auxiliar,fişe de lucru,
1.4.; 1.5.; diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / b.conversaţia,explicaţia, Autoevaluare
1.6.; 3.1.; dublul etc.” demonstraţia,exerciţiul, controlată
4.2.; 5.1.; - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei Despre Delta Dunării problematizarea, munca
5.2. figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, independentă
respectiv ¼ c.activitate frontală,
CLR - selectarea denumirii pentru rezultate (ex. ½ - activitate individuală
3.1. doime etc.);
- scrierea unei fracţii după reprezentări date;
AVAP - rezolvări de exerciţii şi probleme date;
2.6. - citirea unui text nonliterar despre Delta Dunării;
- discuţii despre Delta Dunării;
- realizarea unei relaţii de hrănire între vieţuitoarele
Deltei Dunării
CLR - discuţii despre situaţiile în care se folosesc două Două puncte Observarea
1.1.; 1.2.; puncte; a. auxiliar, fişe de lucru sistematică
2.3.; 3.1.; - citirea unui scurt text; b. conversaţia,
3.2.; 4.1. - explicarea semnelor de punctuaţie; explicaţia, exerciţiul,
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; jocul didactic,
- realizare de corespondenţe între enunţuri şi observarea dirijată,
DP explicaţiile acestora; învăţarea în context Autoapreciere
2.3. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; c. activitate frontală,
- completarea unui rebus didactic pe a cărui individuală, în perechi
diagonal, A – B, este ,,DOUA PUNCTE”
CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Textul narativ a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând / în lanţ / pe roluri); Intonarea propoziţiilor b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări date; Formularea răspunsurilor la explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
3.2.; 4.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere întrebări explozia stelară, lucru
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un ciorchinele
DP detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”); Text suport: c. activitate frontală,
2.3. -identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi individuală, în perechi

8
autorului unui text; Cel mai bun prieten, după Victor
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Sivetidis
AVAP desfăşurării evenimentelor din text;
2.3. - transcrieri selective de cuvinte şi fraze din text;
- povestirea orală a textului;
- modelarea unor obiecte (folosind plastilina)
EFS - explicarea si demonstrarea deplasarii in echilibru: - Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
3.1.; 3.3. pe o suprafata lata de 20 cm trasata pe sol se executa aplicative - banci de gimnastica sistematica
mersul in echilibru, cu spatele drept, capul sus, privirea
CLR inainte, bratele intinse lateral; piciorul care executa Echilibrul (deplasari cu echilibru pe
1.4. pasirea este intins, contactul cu solul facandu-se cu suprafete inguste si inaltate) Apreciere
varful piciorului; globala
- exersarea deplasarii in echilibru in linie cate 4;
- corectari; Apreciere
- executarea deplasarii pe o linie trasata pe sol, pe individuala
partea lata a bancii de gimnastica (in timpul executiei
copilul trebuie supravegheat mereu, pentru a nu cadea
si a se produce accidente);
- Stafeta aplicativa cu intrecere pe echipe: Mers in
echilibru pe banca de gimnastica pana la capat,
coborare, alergare pana la un punct fix, intoarcere,
mers in echilibru pana la capat cu predarea stafetei;
- Jocuri dinamice: ,,Trecem puntea", ,,Pisica pe
acoperis"
Miercuri MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-
1.4.; 1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; a. manual,laptop,
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; videoproiector
4.2.; 5.1.; - rezolvarea de probleme; Împărţirea numerelor naturale b.conversaţia,explicaţia,
5.2. - citirea rubricii ,,Ne informăm”; folosind scăderea repetată demonstraţia,exerciţiul,
Autoevaluarea
- vizionarea unui documentar despre Marea Neagră problematizarea, munca
controlată
CLR https://www.youtube.com/watch?v=8ivozDwy4bk; Despre Marea Neagră independentă
3.1. - discuţii despre Marea Neagră; c.activitate frontală,
- verbalizarea importanţei Mării Negre pentru viaţa activitate individuală
AVAP oamenilor;
2.6. - desen ,,Marea Neagră”

AVAP - discuţii despre plante şi animale; Jurnalul unei plante a.manual, carton colorat, Aprecieri
2.1.; 2.2.; - realizarea unor dialoguri între diverse plante şi coală albă de desen, globale și
2.3.; 2.4.; animale; Flori creion, foarfecă, lipici individuale
2.5 - observarea unor flori – exemplificarea unor b.conversaţia euristică,
mesaje pe care acestea le-ar putea transmite; observaţia dirijată, Expunerea
CLR - numirea instrumentelor, materialelor şi a tehnicii explicaţia, joc de rol, lucrărilor
2.3. de lucru pentru realizarea unei flori; exerciţiul
- realizarea unei flori, după criterii stabilite; c. activitate frontală,

9
MM - audiţie / vizionarea cântecului ,,Mica floare” activitate individuală
1.4 https://www.youtube.com/watch?
v=8uHr99OwHSE
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a. manual, fişe de lucru
impusă de semnele de punctuaţie; Textul narativ b. conversaţia euristică,
CLR
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; explicaţia, exerciţiul,
1.1.; 1.2.;
- identificarea însuşirilor copilului; Intonarea propoziţiilor diamantul, ciorchinele,
2.3.; 3.1.;
- transcrierea unor enunţuri după criterii stabilite; Formularea răspunsurilor la cadranele, joc de rol
3.2.; 4.1.
- desprinderea învăţăturii textului; întrebări c. activitate frontală,
- realizarea unui desen cu produsele realizate de individuală, pe grupe
DP
copil;
2.3. Tehnica
- scrierea unei liste care să cuprindă ,,satisfacţiile” Text suport:
,,Grupele
pe care le poate oferi munca;
AVAP întreabă”
- exemplificarea unor calităţi a muncii (dacă ar fi o Cel mai bun prieten, după Victor
2.6.
persoană); Sivetidis
- formulare de enunţuri enunţiative, interrogative şi
exclamative;
- formulare de răspunsuri la întrebările,,Ţi-ar plăcea
2h
să-ţi fie Munca prietenă? De ce?”
- realizarea unui dialog între elevi şi Muncă;
- discutarea unor proverbe şi zicători despre muncă;
- vizionarea în ppt a poveştii ,,Banul muncit” de
Alexandru Mitru;
- discuţii pe baza poveştii;
- desprinderea învăţăturii poveştii
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Împărţirea numerelor naturale a. auxiliar,fişe de lucru,
1.4.; 1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; folosind scăderea repetată b.conversaţia euristică,
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.1.; - rezolvarea de probleme; Despre Marea Neagră problematizarea ,
Interevaluare
5.2. - discuţii despre fauna şi flora din Deltei Dunării şi ciorchinele cu bula
a Mării Neagre; dublă
CLR - completarea bulei duble a ciorchinelui cu c.activitate frontală,
1.4. informaţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră activitate individuală

AVAP - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte Jurnalul unei plante a.manual, cofraje de Aprecieri
2.1.; 2.2.; confecţionate; ouă, acuarele, pensulă, globale și
2.3.; 2.4.; - observarea imaginilor din manual; Flori foarfecă, crenguţe individuale
2.5 - discuţii despre protejarea mediului înconjurător; uscate, paie sau altfel de
- numirea materialelor şi instrumentelor utilizate în beţe Expunerea
CLR realizarea florilor; b.conversaţia, observaţia lucrărilor
2.3.; 4.3. - verbalizarea etapelor de lucru pentru obţinerea dirijată, explicaţia,
florilor dorite; munca independentă

10
MEM - realizarea florilor;
c. activitate frontală,
3.2. - încropirea unei mici poveşti despre flori
activitate individuală
Vineri - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b. conversaţia euristică,
este vorba în această poezie?” Cei şapte ani de-acasă, de Aurora explicaţia, exerciţiul,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri Luchian Vaslui munca independentă,
CLR scurte care testează înţelegerea poeziei; RAI, cadranele, jurnalul
1.1.; 1.2.; - formularea unor răspunsuri la întrebări despre cu dublă intrare
2.3.; 3.1.; conţinutul poeziei; c. activitate frontală,
3.2.; 4.1. - enumerarea acţiunilor care arată că fetiţa are ,,cei individuală, pe grupe
şapte ani de-acasă”; Observare
DP - discuţii despre comportare politicoasă / sistematică
2.3. nepoliticoasă;
- formulare de rqspunsuri la întrebarea ,,De ce
AVAP credeţi că fetiţa trebuia să fie sârguincioasă la
2.6. şcoală?”;
- AȘA DA / AȘA NU;
- transcrierea unei strofe a poeziei, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Cei şapte ani de-
acasă”
MEM - efectuarea de împărţiri în concentrul 0-100, prin Împărţirea – operaţia inversă a a. manual, fişe de lucru,
1.4.; 1.5.; scăderi repetate; înmulţirii planşe, imagini diverse
1.6.; 3.1.; - efectuarea de exerciţii de împărţire ca operaţie b.conversaţia euristică,
4.2.; 5.1.; inversă a înmulţirii, pe baza operaţiilor de înmulţire explicaţia, exerciţiul,
5.2. date; Despre deşert învăţarea prin Evaluare
- scrierea unor înmulţiri după imagini date, apoi descoperire, după
CLR împărţiri corespunzătoare; problematizarea , rezolvarea
3.1. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare organizatorul grafic sarcinilor de
operaţii de împărţire şi verificarea prin operaţia c.activitate frontală, lucru
AVAP inversă ; activitate individuală
2.2. - prezentarea de informaţii/imagini despre deşert;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre deşert;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Deşertul”

MM - reproducerea în grup a unor cântece însuşite, Cântarea vocală a. manual, laptop, Interpretarea
1.4.; 2.1.; respectând sincronizarea; videoproiector vocală
3.1.; 3.2., - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin b.conversaţia euristică,
3.4. acompaniamentul cu jucării muzicale sau a explicaţia, exerciţiul,
percuţiei corporale; Cântarea vocală în colectiv audiţia
DP - interpretarea cântecului ,,Ghicitoare”, de Aurel c.activitate frontală, în
2.3. Ivăşcanu (învăţarea cântecului); grup

11
- audierea / vizionarea cântecului ,,Albă ca Zăpada”
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II;
- interpretarea cântecului ,,Păsărelele”, de Timotei
Popovici;
Joc ,,Deschide urechea bine”
EFS - explicarea si demonstrarea procedeelor de executie a Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport
3.1.; 3.3. elementelor de tarare: aplicative - mingi
- tarare pe palme si pe genunchi - deplasarea se face
CLR inainte la distanta de ½ pas, un genunchi si bratul opus, Tarare (tarare pe palme si pe Observarea
1.4. urmat de deplasarea inainte a celorlalte membre genunchi, pe antebrate si pe sistematica
opuse; genunchi, tarare joasa)
- tarare pe antebrate si pe genunchi - se trage un
genunchi sub piept ducand in acelasi timp inainte
DP bratul opus, se deplaseaza corpul inainte pana la
2.3. intinderea completa a piciorului indoit la piept, o data
cu aducerea sub piept a celuilalt picior indoit si cu
aducerea inainte a celuilalt brat;
- tarare din culcat facial - din culcat facial cu bratele
indoite si duse putin inainte se trage inainte piciorul
Aprecieri
drept o data cu intinderea bratului stang cat mai
colective si
departe, impingandu-se piciorul indoit, se deplaseaza
corpul inainte o data cu apropierea de corp a celuilalt individuale
brat;
- exersarea elementelor de tarare;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,La vanatoare", ,,Pisica la panda",
,,Tunelul acrobatilor";
- Stafeta aplicativa cu intrecere-tarare cu impingerea
unei mingi cu capul pana la o linie trasata pe sol,
ridicare, intoarcere in alergare si predarea mingii la
urmatorul (procedeul la alegere)

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Aspecte specific ale organizării a. manual, fişe de lucru Observare
2.3.; 3.1. data,meteo, agenda zilei, impresii; învăţării şi pregătirii pentru b. conversaţia euristică, sistematică
- joc ,,Mingea magică”; viaţă la şcolarul mic explicaţia, exerciţiul,
CLR - activitate pe grupe ,,Lista activităţilor zilnice”; brainstorming, jurnalul
3.1. - citirea poveştii ,,Povestea copilului care pierde Şcolarul şi programul zilnic de cu dublă intrare, jocul
timpul” (Studiu de caz); activitate didactic
AVAP - formulare de răspunsuri pe baza textului citit; c. activitate frontală,
2.2.; 2.3. - realizarea unui program zilnic de activitate şi de individuală, pe grupe
odihnă;
- joc ,,În vizită la Crina”;
- desenarea unui buchet de flori pentru Crina

12
- recitirea textului suport;
- identificarea unor date din text;
CLR - ordonarea unei suite de propoziţii potrivit
Repovestirea unor întâmplări
1.1.; 1.2.; succesiunii faptelor prezentate în text;
citite a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1.; - repovestirea textului citit, cu accent pe anumite
b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. evenimente şi informaţii;
Text suport: explicaţia, exerciţiul, Observare
- ordonarea unei suite de propoziţii potrivit
repovestirea sistematică
DP succesiunii faptelor prezentate în textul ,,Ce băiat!”,
Cel mai bun prieten, după Victor c. activitate frontală,
2.3. după Octav Pancu-Iaşi;
Sivetidis individuală, pe grupe
- repovestirea textului respectând etapele unei
repovestiri;
- organizarea unui concurs cu titlul ,,Cel mai bun
povestitor”
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-
MEM
100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire
1.5.; 1.6.; a. auxiliar, fişe de lucru
- rezolvarea de probleme;
3.1.; 4.2.; b.conversaţia euristică,
- efectuare de împărţiri după model dat; Împărţirea – operaţia inversă a
5.1.; 5.2. explicaţia, exerciţiul,
- colorarea unor câturi, după criterii date; înmulţirii
problematizarea,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri Interevaluare
CLR organizatorul grafic
matematice;
2.3. c.activitate frontală,
- discuţii despre deşert (condiţii de viaţă, animale, Despre deşert
activitate individuală
plante etc.;
AVAP
- realizarea unui colaj cu plante şi animale specifice
2.6.
deşertului
- reproducerea în grupuri mici a unor cântece
MM
însuşite, respectând sincronizarea;
1.4.; 2.1.; a. manual, laptop,
- marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin
3.1.; 3.2., Cântarea vocală videoproiector
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
3.4. b.conversaţia euristică,
percuţiei corporale; Interpretare
explicaţia, exerciţiul,
- joc colectiv – desemnarea grupei câştigătoare; vocală
DP audiţia
- audierea melodiei ,,Samba florilor” (mişcări în Cântarea vocală în grupuri mici
2.3. c.activitate frontală, în
ritm de samba) https://www.youtube.com/watch?
grup
v=J3feY-abnEk;
EFS
- interpretarea în grupuri mici a cântecului ,,Miţu –
2.3.
Chiţu, de Ion Nicorescu
Marti
MEM - efectuarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul 0- Proba înmulţirii. Proba a. manual, fişe de lucru, Observare
1.5.; 1.6.; 100; împărţirii planşe, imagini diverse sistematică
3.1.; 4.2.; - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin b.conversaţia euristică,
5.1.; 5.2. împărţire; Despre Grădina Botanică şi sera explicaţia, exerciţiul,
- efectuarea probei înmulţirii prin înmulţire şi prin ei problematizarea ,
CLR împărţire; cadranele, învăţarea prin
2.3. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare descoperire
operaţii de înmulţire/împărţire şi verificarea prin c.activitate frontală,

13
operaţia inversă; activitate individuală
- discuţii despre Grădina Botanică (văzută cu ocazia
unei excursii şcolare);
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- recunoaşterea în desene/imagini a unor Grădini
Botanice
- observarea scrierii pe liniatura dictando (model dat Scrierea pe liniatură dictando a. manual, fişe de lucru
CLR
în manual); b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.;
- discuţii despre scrierea pe liniatură dictando; Text suport: explicaţia, exerciţiul,
2.3.; 3.1.;
- citirea rubricii ,,Reţinem!”; observarea dirijată,
3.2.; 4.1.
- copierea textului, respectând aşezarea în pagina Cel mai bun prieten, după Victor munca independentă Autoapreciere
caietului (de la rubrica ,,Descoperim!”); Sivetidis c. activitate frontală,
DP
- transcrierea celui de-al treilea fragment, din textul individuală
2.3.
suport, respectând normele de aşezare în pagină, pe
liniatură dictando
- observarea cuvintelor marcate într-un enunţ, Cuvinte cu înţeles opus a. manual, fişe de lucru
explicarea înţelesului acestora; b. conversaţia euristică,
- înlocuirea unor cuvinte subliniate cu altele cu Text suport: explicaţia, exerciţiul,
CLR înţeles opus; observarea dirijată,
1.1.; 1.2.; - realizarea de corespondenţe între cuvinte cu înţeles Cel mai bun prieten, după Victor munca independentă,
2.3.; 3.1.; opus; Sivetidis organizatorul grafic
3.2.; 4.1. - alcătuiri de enunţuri cu sensurile opuse ale unor c. activitate frontală, Observare
cuvinte date; individuală sistematică
AVAP - identificarea şi colorarea unor obiecte pe care sunt
2.6 scrie doar cuvinte cu sens opus;
- selectarea unor cuvinte potrivite, după cerinţe date;
- transcrierea unui text, înlocuind cuvintele
îngroşate cu altele cu sens opus;
- completarea unui rebus didactic

EFS Explicarea si demonstrarea procedeelor de catarare la Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
3.1.; 3.3. scara fixa: aplicative - scara fixa sistematica
a) urcare din sipca in sipca - cu fata la scara fixa, - mingi (cuburi, jaloane)
CLR picioarele sprijinite pe ultima sipca, bratele indoite, Catarare pe scara fixa Aprecieri
1.4. mainile apucate de sipca din dreptul pieptului. Se ridica colective si
piciorul stang pe prima sipca, se impinge in el pentru a individuale
DP ridica corpul, simultan cu ridicarea bratului opus pe
2.3. urmatoarea sipca;
b) coborarea din sipca in sipca — ajuns cu mainile pe
ultima sipca de sus, coboara din sipca in sipca, folosind
procedeul de la urcare;
- exersarea procedeelor de catarare;
- corectari;
- Stafeta aplicativa cu intrecere pe grupe;

14
- Alergare, catarare pe scara fixa, coborare, alergare
si predarea stafetei la urmatorul;
- Jocuri dinamice: ,,Cautam cuiburi", ,,Plicul
veveritei"

Miercuri MEM
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei
Medii de viaţă de la noi şi din alte
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, a. manual, auxiliar, fişe
1.5.; 1.6.; zone
respectiv ¼; de lucru
3.1.; 4.2.; Observarea
- scrierea unei fracţii după imagini date; b.conversaţia euristică,
5.1.; 5.2. sistematică:
- efectuarea de împărţiri în concentrul 0-100, prin explicaţia, exerciţiul,
Recapitulare atitudinea
scăderi repetate; problematizarea,
CLR elevilor faţă de
- efectuarea de exerciţii de împărţire ca operaţie organizatorul grafic
2.3. sarcina dată
inversă a înmulţirii, pe baza operaţiilor de înmulţire c.activitate frontală,
date; activitate individuală
AVAP
- scrierea unor înmulţiri după imagini date, apoi
2.6.
împărţiri corespunzătoare;
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin
împărţire;
- efectuarea probei înmulţirii prin înmulţire şi prin
împărţire;
- rezolvarea de probleme;
- discuţii despre Delta Dunării, Marea Neagră şi
Grădina Botanică;
- identificarea florei şi faunei specifice fiecăreia
AVAP - discuţii privind lucrări ale unor pictori; Jurnalul unei plante a. album de artă, bloc de
2.1.; 2.2.; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor desen, acuarele, pensulă
Observare
2.3.; 2.4.; utilizate; Vază cu flori b.conversaţia euristică,
sistematică
2.5 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de observarea dirijată,
artă, în fotografii sau în sculptură; munca independentă
Expunerea
CLR - realizarea unei picturi cu titlul ,,Vază cu flori” c.activitate frontală,
lucrărilor
2.3. activitate individuală

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR - citirea textului ,,Cele patru piersici”, respectând a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
1.1.; 1.2.; intonaţia potrivită; Recapitulare b. conversaţia euristică, controlată
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări care au explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. cadranele, explozia
legătură cu textul citit; Despre prietenie stelară, ciorchinele
- repovestirea orală a textului; c. activitate frontală,
- explicarea unor semne de punctuaţie / construirea individuală, pe grupe
DP unor enunţuri cu semne de punctuaţie date;
2.3.

15
- scrierea unor cuvinte cu înţeles opus, după
anumite cerinţe;
- transcrierea unui fragment, respectând aşezarea
corectă în pagina caietului;
AVAP
2.6. - realizarea unor dialoguri pe teme diverse;
- citirea textului ,,Cuvântul fermecat” de V. Oseeva;
- formulare de răspunsuri pentru întrebări date;
- formulare de propoziţii după enunţuri date;
2h - completarea unui text cu semnele de punctuaţie
corespunzătoare;
- audierea poeziei ,,Bunele maniere” de Claudia
Groza;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce
este vorba în această poezie?”
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
scurte care testează înţelegerea poeziei;
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
conţinutul poeziei;
- discuţii despre acţiunile lui Toma, prin care a
demonstrate că are ,,cei şapte ani de-acasă”;
- identificarea formulelor pe care le poţi utiliza
atunci când ceri o informatie;
- completarea unor proverbe / ghicitori cu cuvintele
lipsă

MEM Itemii probei de evaluare


a. fișe de evaluare
1.5.; 1.6.; Evaluare sumativă
sumativă
3.1.; 4.2.; Probă scrisă
b.conversaţia,
5.1.; 5.2.
munca independentă
c. activitate individuală
AVAP - discuţii despre fructe (fruct preferat, conţin
a. manual, creioane
2.1.; 2.2.; vitamine etc.);
colorate sau cerate, bloc
2.3.; 2.4.; - observarea fructelor ilustrate în manual;
de desen, laptop
2.5 - discuţii despre modul în care desenează un măr; Jurnalul unei plante Apreciere
b.conversaţia euristică,
- verbalizarea etapelor de lucru, pentru a realiza un globală /
observarea dirijată,
CLR fruct prin tehnica haşurii; Fructe individuală
explicaţia, demonstraţia
2.3. - idendificarea materialelor de lucru; (Tehnica haşurii)
munca independentă
- desenarea unui fruct, folosind tehnica haşurii; Expoziție
c.activitate frontală,
MM - audierea / vizionarea cântecului ,,Fructele”
activitate individuală
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44

16
Vineri CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1.; 1.2.; sumativă
Probă scrisă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1. munca independentă
c. activitate individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de
Evaluarea
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare,
după
MEM vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația,
rezolvarea
1.5.; 1.6.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul,
sarcinilor de
3.1.; 4.2.; evaluarea sumativă. problematizarea
ameliorare/
5.1.; 5.2. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală,
dezvoltare:
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
Autoreflecţia
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

- interpretarea, în faţa colegilor, a unor cântece


MM cunoscute, respectând sincronizarea; a. manual, laptop,
1.4.; 2.1.; - marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin Cântarea vocală videoproiector
3.1.; 3.2., acompaniamentul cu jucării muzicale sau a b.conversaţia euristică,
Interpretare
3.4. percuţiei corporale; explicaţia, exerciţiul,
vocală
- interpretarea unor cântece, în dialog muzical; audiţia
DP - recunoaşterea unor cântece după ilustraţii date, Cântarea vocală individuală c.activitate frontală,
2.3. interpretarea acestora împreună cu un coleg(ă); individuală
- audiţie (învăţarea) cântecului ,,Tot ce e pe lume”
https://www.youtube.com/watch?v=gPpxMBtcPEw
EFS Deprinderi motrice utilitar-
Explicarea si demonstrarea catararii: - sala de sport
3.1.; 3.3. aplicative
- deplasarea pe banca se face cu corpul inclinat - banci de gimnastica
Observare
inainte, cu mainile prinse de marginea bancii. Se
CLR Catarare pe o banca inclinata sistematica
executa catararea cu mers in patru labe, deplasandu-
1.4.
se intai un brat inainte, care apuca marginea bancii,
Aprecieri
simultan cu pasirea pe banca cu piciorul opus;
DP colective si
- exersarea catararii pe o banca inclinata;
2.3. individuale
- corectari;
— Joc dinamic: ,,Urcam nucile in pod"

17
PĂŢANIA LUI MOFTURILĂ

Copii, Mofturilă este un ursuleţ. Şi, asa cum îi spune şi numele, lui Mofturilă nu-i plac multe lucruri. De exemplu, nu-i place să se trezească dimineaţa
devreme. Mama lui are multă bătaie de cap cu el. Într-o dimineaţă, pe la ora şapte, mama încercă să-l trezească pe Mofturile ca să se pregătească pentru a merge
la grădiniţă.
- Mofturilă, te rog să te trezeşti ! îl rugă blând mama.
- Nu vreau ! răspunse Mofturilă somnoros.
- Dar este timpul să te duci la grădiniţă.
- Nu vreau acum. Mai lasă-mă un minut.
Mama, că aşa este mama miloasă, se înduplecă şi-şi lăsă fiul în pace. Numai că minutul s-a transformat în jumătate de oră în plus de lenevit în pat. Dar... se trezi
în final. În picioare fiind, Mofturilă a început să strige cu putere că vrea să fie îmbrăcat.
-Dar mai întâi trebuie să te speli pe faţă şi să îţi cureţi dinţişorii, spuse mama din prag. Apoi să faci gimnastica de înviorare şi de abia apoi să te îmbraci. După
care îţi pregăteşti genţuţa, mănânci şi poţi pleca la grădiniţă.
-NU VREAU ! NU VREAU ! NU VREAU ! strigă Mofturilă supărat. Ar fi vrut ca mama să se spele pe faţă în locul lui şi tot ea să facă gimnastica de
înviorare. Apoi să-l îmbrace şi să-i pregătească si gentuţa.
Mama, în schimb, îl mustră pe Mofturilă şi, de ciudă, acesta fugi de acasă. Tot hoinărind prin pădure îmbrăcat în pijamale, se întâlni cu Fufi- furnica. Aceasta
ducea un bob de grâu în spate.
-Bună- dimineaţă, Mofturilă! spuse veselă Fufi.
- O fi bună pentru tine, nu şi pentru mine, îi răspunse Mofturilă supărat şi apoi trecu mai departe. Oare de ce era atât de veselă furnica şi el era atât de trist?
Mergând mai departe, dădu nas în nas cu Nina- albina.
- Bună- dimineaţa, Mofturilă! spuse Nina- albina.
- La voi toate-s bune, răspunse ursuleţul tot mai supărat şi merse mai departe. Merse cât mai merse şi, obosit de drum, se aşeză pe o piatră. Atunci îl văzu pe
Melcu-nţeleptul, care-l salută cu vocea lui calmă:
- Bună- dimineaţa! Te văd cam supărat. Ce-ai păţit?
- Păi..., am fugit de acasă, răspunse Mofturilă.
-Şi de ce, mă rog? întrebă Melcu-nţeleptul interesat.
-Păi, nu a vrut mama să mă îmbrace şi nici să se spele pe faţă în locul meu !
-Dar, Mofturilă, ăsta nu este motiv de supărare. Ai făcut o faptă rea că nu ţi-ai ascultat mama şi ai fugit de acasă.
Şi atunci, Melcu-nteleptul îi spuse lui Mofturilă ce trebuie să facă pentru a-şi repara greşeala.

18
Copii, ce sfaturi credeti că-i dă Melcu-nţeleptul lui Mofturilă?
De ce Nina- albina şi Fufi- furnica erau aşa de vesele?
Dă un alt final povestioarei!

CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ


de Aurora Luchian Vaslui
Daca esti cuviincioasa,
Si te porti frumos mereu,
Ca ai SAPTE ani de-acasa,
Sa-si dea seama, nu e greu!

De ajuti un batranel
Ca sa isi duca o plasa,
Sau pe un pusti mititel,
Ai cei SAPTE ani de-acasa!

Sa fii fetita cuminte


Linistita,serioasa,
Toti vor spune,ia aminte:
"Are SAPTE ani de-acasa!"

Si atunci cand tu saluti,


Si te-nclini politicoasa,
Vor spune multi cunoscuti:
"Are SAPTE ani de-acasa!"

Si la scoala,negresit,
Tu sa fii sarguincioasa,
Sa-nveti ce n-ai reusit,
In cei SAPTE ani de-acasa!

BUNELE MANIERE
de Claudia Groza

Într-o joi de dimineaţă


Toma a plecat la piaţă,
Să ia roşii şi ardei,
Şi  un os pentru Grivei.
      
- Bună ziua eu vă spun,
Aş dori câteva roşii,

19
Doi-trei ardei sfioşi.
Mulţumesc şi un gând bun.
 
- Ce băiat politicos!
Să creşti mare, norocos,
Grăi doamna vânzătoare,
Zâmbind ca în zi de sărbătoare.
 
Toma luă autobuzul,
Dar zări rapid bătrânul,
Gârbovit şi obosit,
În baston sprijinit,
Cu o traistă plină,
Dar o privire senină.
    
- Staţi puţin, să vă ajut!
Bătrânul rămase mut.     
- Gata!  Luaţi loc la fereastră,
S-aveţi o zi frumoasă!
-Ce băiat politicos!
Să creşti mare şi voios,
Zâmbea bătrânul fericit,
Deşi era ostenit.
 
Toma tocmai traversa
Când o doamnă c-un căţel
N-a văzut în dreapta sa
Un biciclist foarte vesel,
Ce discuta de zor la mobil.
I-a prins iute mâna
Şi a împins-o spre trotuar.
      
- Stimată doamnă, sărut mâna,
Am vrut să vă salvez doar.
- Îţi mulţumesc, copile luminos,
Să creşti mare, curajos!
 

20