Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1: Bine te-am regăsit dragă școală!

Perioada : 09 – 20.09 2019


Ziua Ora Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
LUNI CLR -citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
9.09.2019
16.09.2019 ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, Deschiderea festivă a noului an
pe roluri, citire ştafetă etc.) şcolar
CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Prezentarea generală a
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie manualelor şcolare pentru clasa a. manualul, fișe de
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere a II - a lucru, laptop,
MEM (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / o Jocuri muzicale în curtea școlii videoproiector
Ziua când toţi au şapte ani, Observare sistematică
MM idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) b. conversația,
-formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la după Octav Pancu - Iaşi explicația, exerciţiul,
MARTI CLR - discuţiilegate
întrebări despredeprimatema zi şi de şcoală,textului
mesajul amintiri din
audiat Stăm de vorbă cu toamna explozia stelară
10.09.2019 -vacanţă etc. răspunsurilor corecte pentru enunţuri date,
selectarea act. frontală, în
- dialog
legate dedespre schimbările
conţinutul textului petrecute în natură perechi,individuală
-toamna;exprimarea sentimentelor despre ceea ce simt, cum s- a.manual, fişe de lucru,
- formularea
au simţit cândde auenunțuri
intrat în după
clasa ilustrația
I ; de pe coperta laptop, videoproiector
manualului;
- interpretarea cântecului ,,Scolărei şi şcolăriţe’’ b.conversaţia euristică,
-https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
realizarea unei scurte descrieri a toamnei Aprecieri globale şi
Text-suport: explicaţia, exerciţiul,
individuale
CLR - transcrierea
numirea emoţiilor provocate
sau copierea unorde apariţia
mesaje toamnei;
în cadrul unor Ziua când toţi au şapte
Deşteaptă-te, ani,
române! cadranele, munca Observarea sistematică
- desen ,,Toamna”
activităţi individuale sau comune de Andrei Mureşanu independentă
după Octav Pancu - Iaşi
citirea Imnului
- scrierea Naţional
unor dorinţe, viseal(deRomâniei
ex., „Aş dori să...”, c.activitate frontală,
- formularea
„Visul meu este unor întrebări
să...”), rime,şipoveşti
răspunsuri etc. orale la
pe propriul activitate individuală
caiet,
întrebări pe un caietdealtema
legate clasei şi sau într-un
mesajul spaţiu special
textului
a. manualul, fișe de
amenajat
- Audiţie:(de ex:Colţul
Imnul de statdealcreaţie) ;
României lucru, jetoane
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între prima zi
b. conversația,
MEM de şcoalășiascrierea
- citirea lui Radunumerelor
şi prima zi dede la şcoală
0 la 100a elevilor ; Numerele explicația, exerciţiul,
- alcătuiri
evidențiereade enunţuri cu cuvinte date ;
cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un naturale de la  Tema de lucru în
diagrama Venn, R.A.I.
-numărdespărţiri ale cuvintelor în silabe ; 0 la 100 clasă:
c. act. frontală,
a.caiet, manual,înatlas
- mimarea
aflarea unui unor stări şi unor
număr/a selectarea
numere, culorilor adecvate
respectând Recunoaștere, – formare de numere 0-100
perechi,individuală
b.conversaţia,explicaţia,
pentru fiecare
anumite condiții emoţie ; formare, citire,scriere folosind numărătoarea de
- elaborarea unui jurnal depare lectură ; demonstraţia,exerciţiul,
identificarea numerelor și impare dintr-un șir dat Numere pare / impare poziționare;
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii din problematizarea,
recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe planșe – scrierea numerelor 0-100
text. ciorchinele
- discuţii despre felul cum sunt luminate şi încălzite Despre planete cu cifre și cu litere;
c.activitate frontală,
planetele – scrierea unor numere pare/
MEM - vizionarea
denumireaunor și scurte
desenarea figurilor geometrice / activitate individuală
secvențe din emisiuni impare, respecând condiții
corpurilor
științifice șigeometrice
discutarea lor date
- exerciții
completarea unor adesene
de modelare planetelor cu dinfiguri / corpuri
plastilină și
geometrice
aranjarea corpurilor modelate pe o sârmuliță
AVAP - completarea unui tabel cu numărul corpurilor a. acuarele, pensule,
geometrice
- familiarizarea dintr-o mulțime dată
cu manualul; bloc de desen,
- prezentarea
identificareamaterialelor
numărului şidea intrumentelor
fețe și forma de corpurilor
lucru; b. conversaţia,
Materiale, instrumente, tehnici și
geometrice
- fiecare elev îşi prezintă propriile pasiuni; explicaţia,exerciţiul, Observarea
procedee de lucru a. auxiliar, fișeanaliza
delucru,
- identificarea
citirea datelor unei probleme
semnificaţiei dintr-un
culorilor folosite tabel,
în desen; turul galeriei, sistematică
rezolvarea Din nou la şcoală – desen b. conversația,obs.
- realizareaacesteia
unui desen cu titlul ,, Din nou la şcoală” Swot
- colorarea (după un cod al culorilor) unor figuri / dirijată, explicaţia,
c. act. frontală, în
Forme şi corpuri geometrice
corpuri geometrice după un criterii date exerciţiul,
perechi, individuală Observare sistematică
MIERCURI CLR (interior/oblică/sub
- exerciţii de citire aetc.) alfabetului limbii române; problematizarea
a. fișe de lucru, laptop, Observare
Surse de energie
11.09.2019 -- exemplificarea
identificarea numelui
de cuvinte și cu
poziției
litereleunor copii, după
alfabetului; Alfabetul limbii române c. act. frontală, în
videoproiector sistematică
repere date
- alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date; echipă/perechi,
b. conversaţia, explicaţia,
-- identificarea
completarea numărului
unui tabeldecucuvinte denumirile unor figuri /
ale enunţului; Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, individuală
exerciţiul, organizatorul
corpuri geometrice
- despărţirea cuvintelor în silabe; che, chi, ghe, ghi grafic,
-- numirea
transcriereasurselor
unor de energie
cuvinte datereprezentate prin imagini
în ordine alfabetică; c. activitate frontală, Autoevaluare