Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

ADE

Data:
Grupa : Mare 2
Educatoare:
Tema anuală: Ce și cum exprimam ceea ce simțim?
Tema proiectului: ,,Fiica anului primavara“
Tema saptamanala: ,,A venit, primavera!”
Domeniul de activitate: DS ( Domeniul stiință)
Tema activitatii: „ Raspunde repede si bine!”
Tipulde activitate: consolidare de cunoștințe
Mijloc de realizare: Joc didactic
Scopul:
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza cifrele în limitele 1-8, întrebuinţând un
vocabular adecvat;

Dimensiune : E2: Cunostinte si deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de


probleme si cunoasterea mediului apropiat.

Comportamentul : E2.1 Demonstreaza familiarizarea cu conceptul de numar si cu numeratia.

Sarcina didactică: Formarea unor grupe de obiecte (cantitatea la cifra si raportarea cifrei la
cantitate).

Regulile jocului:

 Copiii vor așeza pe masa tot atâtea flori cât indica cifra, apoi vor alege un jeton cu o cifra
de la 1-8 corespunzatoare numarului de batai din palmeale educatoarei identifica
verbalizând acțiunea efectuată.Toate acțiunile se vor desfășura la semnalul educatoarei,
copilul care va rezolva sarcinile este selectat de către educatoare ;

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, aplauze.

Strategii didactice: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea .

Material didactic:

 Castroane;
 Flori;
 Cifre A4 in limitele 1-8;
 Jetoane cu cifrele de la 1-8;
 Macheta (material suport);
 Banci, copii, catei, randunele, albine, fluturi, flori, copaci;
Durata: 30-35 min

Bibliografie :

Curriculum pentru educatie timpurie 2019;


Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7
ani.
Activități matematice in grădinită, Beraru G., Neagu M., ed. Ass, Iași 1995;
Jocuri didactice pentru activitațile matematice din grădiniță, Antonovici Ș., Jalbă C., Nicu
G., ed. Aramis, 2005.
DEMERSUL DIDACTIC

Etapele Conținut științific Metode și Evaluare


activitatii procedee
Moment Se asigură condițiile optime pentru
organizatoric desfășurarea activității:
-Aerisirea sălii de grupă;
-Așezarea scăunelelor în formă de
semicerc respectand regulile de
distantare;
-Pregătirea materialelor de lucru
necesare desfăsurării activității;
-Intrarea și așezarea ordonată a
copiilor pe scăunele
Captarea Se descopera sub forma de surpriză Observația Frontal
atenției materialele pregătite pentru Conversația Individual
activitate. Interesul pentru
continutul
surprizei
Anunțarea Astăzi la activitatea matematică ne Explicația Observarea
temei și a vom juca: „ Raspunde repede si comportamentului
obiectivelor bine! ”.
Se explică obiectivele pe înțelesul Frontal
copiilor.
Reactualizarea Vom numara crescător de la 1- 8 si Conversația Frontal
cunostintelor descrescător de la 8 - 1. Individual
Prezentarea Explicarea și demonstrarea jocului: Explicația Frontal
conținutului și Educatoarea explică și demonstrează Demonstrația Individual
dirijarea regulile jocului.
învățării
Jocul de proba
Efectuarea jocului de probă: copiii
vor forma multimi de obiecte (tot
atatea cât îi arată cifra de pe jeton )
cu materialul demonstrativ.
Jocul propriu-zis: Exercițiul
- Copiii vor constitui pe mese, Individual
individual, mulțimi de obiecte, vor
aseza tot atatea flori cat indica cifra
de pe jetonul educatoarei. Frontal

Varianta I
-Copiii vor arata jetonul cu cifra Exercițiul
corespunzatoare numarului de batai
din palme ale educatoarei.
Fiecare acțiune este verbalizată.
Obtinerea Complicarea jocului
performantei Varianta II Explicatia
Educatoarea descopera macheta Frontal
(materialul suport), iar copiii trebuie Exercitiul
sa aseze pe macheta tot atatea Individual
elemente (banci, copii, catei, Problematizarea
randunele, albine, fluturi, flori,
copaci) cat reprezinta numarul spus
de catre educatoare.
Incheierea Se fac aprecieri generale și Conversația Frontal
activitatii individuale privind desfășurarea
jocului.

S-ar putea să vă placă și