Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT DIDACTIC INTERDISCIPLINAR

(Se poate considera că acest proiect presupune utilizarea şi a celorlalte 2 modalităţi de

organizare a conţinuturilor: diferenţiată şi personalizată şi

respectiv, organizarea informatizată)

Grădiniţa:

Educator/Propunător:

Nivel: II Grupa: mare Tema: Cum este /a fost şi va fi aici pe pământ. Subtema/Subiectul activităţii: ”Primavara în grădinăDomenii experenţiale implicate:Estetic şi creativ, Limbă şi comunicare, Ştiinţe, Psihomotric Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual Tipul de activitate: mixtă (predare-învăţare, formare de priceperi şi deprinderi) Mijloc de realizare:, decorare, joc de masă, activitate practică, joc didactic, euritmie Locul desfăşurării: sala de grupă Obiectiv didactic fundamental/Scop:

Formarea deprinderilor de a alcătui mulţimi, de a raporta numărul la cantitate şi de a-i asocia cifra corespunzătoare, de a pune în corespondenţă elementele mulţimilor date, de a efectua operaţii simple de adunare şi scădere în limitele 1-10;

pentru

Stimularea

imaginaţiei

creatoare,

a

sensibilităţii

şi

a

gustului

frumos.

Obiective operaţionale:

O1-să alcătuiască mulţimi cu elementele date, raportându-se la anumite

criterii ;

O2-să numere elementele mulţimilor asociindu-le cifrele corespunzătoare;

O3-să

denumească

materialele

necesare

realizării

lucrărilor

practice:

floricele, fluturaşi, buburuze, albinuţe, miei;

O4-să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă, faţă de produsele grupului şi faţă de cele personale;

O5-să-şi dezvolte gustul estetic analizându-şi propria lucrare, după criteriile fixate;

O6-să utilizeze corect instrumentele de lucru - carioca în exprimarea liberă a gestului grafic;

O7-să realizeze diferite forme pe suprafaţa dată;

O8-Să-şi coordoneze mişcările, pe un anumit ritm, pentru crearea unei atmosfere de bună dispoziţie.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, metode de simulare (joc de rol), modelare didactică, problematizarea, studiu de caz,. instruire programată Material didactic: panou cu copaci, nori şi soare, palete cu cifre, foarfece, lipici, şerveţele, flori, buburuze, albine, fluturi, păsări,pene, miei, lână, carioci, bucăţele de hârtie colorată, ace cu bold. Forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe.

Bibliografie:

1.

Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008;

2.

Scrisoarea Metodică: Educaţia este un orizont, nu o destinaţie

3.

***, Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura Didactica Publishing House, Bucureşti,

2008;

4.

***, Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008

5.

Ghid de bune practici (3—6/7 ani) 2009

Etapele

Obiective

 

CONŢINUTUL

STRATEGII DIDACTICE (Metode, mijloace, forme de organizare)

EVALUARE

activităţii

operaţionale

 

ŞTIINŢIFIC

(metode,

 

tehnici,

instrumente)

 

METODE

MATER

 

ŞI

IAL

PROCEDE

DIDAC

E

TIC

1. Etapa

 

Se creează condiţii

Observaţia

Tablou

Observarea sistematică a comportamentul ui copilului

organizat

optime

pentru

Demonstra

orică

desfăşurarea activităţii:

ţia

a)

-

se

aranjează

Calculat

Captarea

mobilierul;

or, DVD

atenţiei

-

se

pregăteşte

 

materialul didactic; - intrarea ordonată a

Instruire

programat

copiilor.

 

ă

 

În

sala de

grupă se

aude în surdină o melodie de primavară. La intrarea în clasă

 

copiii observă un tablou mare (o grădină) cu câteva semne ale primăverii: iarbă verde, cer senin, un soare, trei pomi, doi nori, o buturugă. Dar vor decoperi că tabloul nu este complet.

     

2.

Activitatea de astăzi se va numi Primăvara în grădină. Se realizeză o scurtă introducere, pentru a

explicaţia

tablou

Probe orale

Anunţare

a

te-mei

şi

a

obiecti-

velor

familiariza copiii cu tema activităţii:

Pentru ca toată natura din tabloul nostru să se trezească la viaţă, astăzi vom face ca elementele din el să devină cât mai reale. Pentru ca acest lucru să se întâmple

voi veți realiza flori,

fluturi,

albine,

buburuze şi miei. După finalizarea lucrărilor ne vom juca cu lucrările realizate de

voi: veți forma mulțimi, veți pune în perechi, veți număra

viețuitoarele realizate de voi, în continuare le vom aşeza în tablou, iar în final veţi deveni şi voi floricele, buburuze, albiniţe şi veţi dansa. Se prezintă copiilor

subtemele

şi

 

obiectivele

propuse

     

spre realizare.

3.

Se formează două

     

Dirijarea

centre de activitate

învǎ-ţǎrii

deschise, oferindu-se

(abordar

explicaţii necesare

e

realizării obiectivelor

explicatia

interdisci

menţionate. Se prezintă

conversaţia

plinară

mijlocele

de

Modelare

fluturi,

Probe practice

sau

învăţământ ce vor fi folosite. Copiii îşi vor alege centrul la care vor să lucreze/ joace pentru început:

Artă: Fluturi – decorare cu elemente grafice. Joc de masă: Imagini de primăvară - puzzle Se dă semnalul de începere a lucrului. Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, educatoarea trece pe la centrele de interes, insistând cu explicaţii la centrul Artă unde se desfăşoară activitatea de decorare. Se urmăreşte modul cum se relaţionează, cum se comunică şi modalitatea în care se distribuie rolurile cu partenerii de grup, dar şi cum manipulează materialele pentru joc. Se dă semnalul

ddactică

carioci

integrată

Interevaluare

a

puzzle

conţinutu

rilor)

E:

evaluare

Explicaţia

orală/

Joc

individuală

didcatic/joc

Analiza

de rol

produselor

activităţii

exerciţiul

prevestitor, apoi cel de încetare a lucrului / jocului. Educatoarea va trece pe la fiecare centru şi va pune întrebări cu privire la sarcinile didactice efectuate. Se va aprecia munca pentru fiecare centru. Se va organiza o expoziţie cu fluturii decoraţi. După terminarea lucrărilor prin intermediul jocului, copiii vor ieşi pe culoarul grădiniţei şi vor executa câteva exerciţii de mişcare prin cânt:

exerciţiul

Probă practică Studiu de caz

Luaţi seama bine În picioare drepţi Ochii toţi la mine Mâinile la piept. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Aşa copii. Luaţi seama bine După cum v-am spus Ochii toţi la mine Mâinile în sus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Aşa copii Luaţi seama bine Cum v-am arătat Ochii toţi la mine Mâinile pe cap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Aşa copii. Se revine în sala de grupă, pregătindu-se cinci ateliere unde se

exerciţiul

I: lipesc bucăţele de hârtie pe flori buburuze, albinuţe, pene pe păsări, lână pe miei

Exerciţiul

Demonstraţi

E:

analiza

a

produselor

activităţii

practice

desfăşoară activitatea practică. Activitate practică - lipire Copiii sunt anunţaţi cum se va desfăşura activitatea, prin raportare la modul de lucru: vor lipi pe floricele bucăţele de hârtie colorată autocolantă, pe albinuţe lipesc bucăţele de hârtie galbenă, pe buburuze buline negre, pe păsărele pene, pe miei lână de oaie. Vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie colaje pe care le vor utiliza mai târziu în cadrul activitaţii matematice, la jocul didactic. După ce au ascultat explicaţiile, copiii îşi vor alerge unul din atelierele propuse:

floricele, buburuze, albinuţe, păsărele sau miei. Vor primi câte un ecuson care indică apartenenţa la unul din ateliere.

albinu ţ e, p ă s ă rele sau miei. Vor primi câte un ecuson care
 

Copiii vor denumi materialele pregătite pe măsuţe şi se vor apuca de lucru. În timp ce lucrează se pun în surdină cântece de primavară, educatoarea va trece de la un copil la altul intervenind cu precizări verbale, îndrumări acolo unde este cazul. În cazul în care copiii doresc să realizeze şi alte lucrări, de la alt centru şi timpul le permite, li se dă această posibilitate. Educatoarea împreună cu copiii analizează produsele finalizate.

   

4.

Activitate

explicaţia

I:

ascultă

Obţinere

matematică: joc

explicaţiile

a

didactic

performa

Se oferă posibilitatea

nţei

copiilor de a se juca cu materialele realizate la activitatea practică (domeniul om şi societate) şi artă în cadrul unei activităţi matematice. Explicarea regulilor Li se va explica copiilor regulile jocului. Pe rând copiii vor rezolva sarcinile rostite de educatoare. Vor pune în tabloul din

exerciţiul

Observarea comportamentul ui copiilor Interevaluare Autoevaluare

Problematiz

are

I:

realizează

Studiu

de

sarcinile

faţa lor alte elemente de primăvară. Un copil pune pe tablou elementele, altul le va număra pentru a verfifica dacă colegul său a rezolvat sarcina corect. Răspunsurile

caz

 

exerciţiul

corecte

vor

fi

aplaudate. Jocul de probă Se efectuează jocul de probă cu un copil pentru a vedea dacă şi- au însuşit corect regula jocului. Desfăşurarea jocului propriu-zis Pe rând, păstrând ordinea copiii vor veni la panou pentru a pune în el ceea ce i se cere. Sarcina 1:

I:

aranjează

vieţui-toarele

pe

„Din greşeală, cât timp voi aţi fost plecaţi s-au amestecat elementele. Haideţi să le sortăm!” Trei, patru copii din grupă îndeplinesc sarcina rostită de educatoare, formează mulţimi de elemente după formă (fluturi, flori, albiniţe, păsări, buburuze, miei), ceilalţi sunt atenţi pentru a-i verifica. Sarcina 2:

„Număraţi fluturii!” (7) „Alege cifra corespunzătoare!”

panou

E:

orală/individuală

Sarcina 3:

 
„Număraţi florile!” (5) „Alege cifra corespunzătoare!” Sarcina 4: „Număraţi albiniţele!” (6)
„Număraţi florile!”
(5) „Alege cifra
corespunzătoare!”
Sarcina 4:
„Număraţi
albiniţele!” (6) „Alege
cifra corespunzătoare!”
Sarcina 5:
„Număraţi
păsările!” (4) „Alege
cifra corespunzătoare!”
Sarcina 6:
„Număraţi
mieii!”
(5) „Alege cifra
corespunzătoare!”
Sarcina 7:
„Număraţi
buburuzele!” (7)
„Alege
cifra
corespunzătoare!”
Sarcina 8:
„Puneţi pe panou
tot atâtea floricele cât
arată cifra! (5)”
Sarcina 9:
„Puneţi pe panou
tot atâţia
fluturi câţi
iezi are capra din
poveste! (3)”
Sarcina 10:
„Puneţi pe panou
(în pomi) tot atâtea
păsărele câte picioare
are un scaun (4)!”
Sarcina 11:
„Puneţi pe panou
(lângă buturugă) tot
atâtea buburuze cât
arată cifra 7!”
Sarcina 12:
„Printre
floricele
zboară 6 albine!”
Sarcina 13:
 

„Puneţi pe panou (prin iarbă) tot atâţia miei cât arată cifra 5! ” Complicarea jocului – rezolvare de problemă Copiii închid ochii. Educatoarea pune într- un singur pom 4 păsărele. “Dacă în pom se jucau 4 păsărele şi una s-a speriat şi a zburat. Câte păsărele se mai joacă în pom?” (4-1=3)

     

5.

Euritmie În încheiere,

conversaţia

costume

E-apreiceri

Încheiere

diverse

stimulative

a

costumaţi în flori,

CD-

I-dansează

activitǎţii

buburze, albinuţe,

player

.

soare şi pe un fond

Asigurar

mizical adecvat, copiii

ea

se vor mişca liber.

bomboan

feedback

Se fac aprecieri asupra

e

cu

-ului

modului de desfăşurare al activităţii şi se precizează gradul de participare a copiilor în realizarea sarcinilor transmise pe parcursul zilei. Se distribuie copiilor recompense bomboane cu miere de albine. Copiii vor ieşi din sală pe ritmurile melodiei.

miere

de

albine

Anexe

PROIECTPROIECTPROIECTPROIECT

DEDEDEDE

LECŢIELECŢIELECŢIELECŢIE

Propunător:

Data: 12. 11. 2011 Şcoala:

Clasa a III-a A Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română -Lectura Unitatea de învăţare: Toamna aurie Subiectul lecţiei: „Toamna aurie” – recapitularea textelor despre toamnă Tipul lecţiei: de formare de priceperi şi deprinderi Obiectiv didactic fundamental : consolidarea deprinderilor de lucru cu textul literar/nonliterar Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

A.Cognitive:

O1. – să citească corect, conştient şi coerent texte cunoscute, cu intonaţia cerută de semnele de punctuaţie; O2 – sa recite texte literare în versuri, demonstrând înţelegerea mesajului artistic al acestora; O3 – să evidenţieze înţelegerea textelor literare narative/nonliterare citite prin rezolvarea corectă a exercitiilor propuse; O4 – să intuiasca părtile componente ale unui mesaj electronic (e-mail) precum si modalitatea de transmitere a unui astfel de mesaj; B.Psihomotorii:

O5– să scrie lizibil şi îngrijit, in ritm propriu, respectând normele scrierii caligrafice si ortografice; O6- să lucreze eficient în grup pentru a completa un careu, texte lacunare sau pentru a realiza un desen.

C.Afective:

O7 – să exprime bucuria reuşitei personale, a grupului din care fac parte si a clasei; O8– să manifeste interes pentru lectura textelor literare/nonliterare.

Resurse:

A. Bibliografice :

Marian Barbu (coordonator) -Metodica predării limbii si literaturii romane-invatamant primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2008

Ioan Şerdean, Metodica predării limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1993

M.E.C-Programa şcolară – a III-a, Bucureşti, 2004.

Mirela Mihaescu, Minodora Platcu, Anita Dulman, Limba şi literatura română – manual

pentru clasa a III-a, Ed. Radical, Craiova, 2011 ***Metodica predarii teoriei literare la ciclul primar-clasele a III-a si a IV-a, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2008

B. Metodologice/Strategii didactice::

1. metode şi procedee: lectura explicativă, problematizarea, lucrul pe grupe conform teoriei inteligentelor multiple, diagrama Venn, explicatia, demonstratia

2. mijloace şi materiale: fise de lucru, reteaua internet (Yahoo Mail, Wikipedia), planse didactice, coli hartie, calculator, videoproiector (material PPT, film didactic), instrument muzical (chitara), tabla interactiva

3. forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe

C. Temporale: 60 minute

D. Umane: 30 elevi

DESFĂŞURAREA LECŢEI

NR.

ETAPELE

OB.

CONŢINUTURI

STRATEG

TIMP

EVALUARE

CRT.

LECŢIEI

OP.

II

DIDACTICE

1.

Organizarea

 

Se capteaza atentia elevilor prin intermediul ghicitorii :

     

clasei

2 min

CAPTAREA

O1

Au plecat spre ţări cu soare Pasările călătoare, Căci la noi e frig şi plouă, Vântul bate cu putere, Frunzele-au căzut si ele. In cămară adunate Stau la sfat fructele coapte. Nu este greu de ghicit, Ce anotimp a sosit ? (TOAMNA) Elevii sunt informaţi ca au primit un e-mail de la Doamna Toamna prin care aceasta le prezinta admiratia dansei pentru munca lor de cand a inceput scoala. Textul mesajului este urmatorul :

ATENTIEI

Videoproiector-

Observarea

material PPT

comportamentul

ui elevului

Frontal

Internetul

Yahoo Mail

O1

Dragii mei copii, Ma aflu spre sfârşitul calătoriei mele de anul acesta pe meleagurile românesti. Inca de la inceputul lunii septembrie strabat tara in lung si-n lat, aducand oamenilor roade bogate in hambare. V-am vazut bucurandu- va de inceputul anului scolar, de frunzele aramii pe care le-am scuturat din pomi, de strugurii zemosi si parfumati, culesi din vii. Am trecut pe la geamul clasei voastre si v-am vazut desenandu-ma cum v-ati priceput mai bine, citind texte literare in care eram descrisa, scriind compuneri in care m-ati prezentat asa de frumos, lucrand cu frunze si seminte la orele de educatie tehnologica. Pentru toate acestea va multumesc, va felicit si va rog sa-mi

Lectura

O3

explicativa

3 min

Explicatia

O4

demonstratia

Probă orală

     

trimiteti ca raspuns un e-mail la care sa atasati fotografii cu toate aceste lucrari ale voastre. Le voi folosi pentru a castiga intrecerea pe care am ponit-o cu surorile mele, celelalte anotimpuri ale anului. Va multumesc frumos ! Doamna Toamnă

     

2.

ANUNŢAREA OBIECTIVEL OR şi a temei noi

 

Sunt afisate obiectivele:

     

Astăzi:

1min

O1

-vom recapitula informatiile despre textul literar/nonliterar; -vom lucra in perechi/pe grupe pentru a realiza sarcinile propuse; -vom raspuinde e-mail-ului Doamnei Toamna; -vom fi atenti si activi la explicatiile doamnei invatatoare.

algoritmic

Observarea

frontal

comportamentul

 

videoproiector

ui elevului

explicatia

demonstratia

3.

REACTUALIZ

 

Elevii sunt intrebati urmatoarele:

     

AREA

Ce este textul? (o înlănţuire de propoziţii legate prin înţeles)

CUNOSTINTE

2 min

LOR

O3

Unde gasim si folosim texte? (în cărtile de literatura-texte literare, dar si in enciclopedii, manuale de stiinte ale naturii, matematica, atlase, reviste, ziare etc,-texte nonliterare) Ce texte literare am studiat la ora lectura de la inceputul anului scolar? (Prîslea cel voinic si merele de aur, de Petre Ispirescu, Frunza, de Emil

Gîrleanu, Ce te legeni

, Eminescu, Balada unui greier mic, de George Topîrceanu) Despre ce texte nonliterare am discutat? (regulamentul scolar, reteta culinara, texte despre toamna din enciclopedii, internet).

de Mihai

Probe orale

Observarea

Algoritmic

Comportamentu

Frontal

lui elevului

Oral

Conversatia

Explicatia

4.

FIXARE ŞI

 

a) Li se prezinta elevilor un material PPT ce cuprinde in prima parte text nonliterar (informatii stiintifice despre anotimpul toamna) si in partea a doua texte literare in versuri in care este descrisa toamna.(elevii lectureaza textele)

Semialgoritmic

 

Probe practice

CONSOLIDA

Frontal

5

min

RE

O1

Videoproiector-

 

O2

material PPT

Lectura

explicativa

O2

b) Fisa de lucru in perechi, cu verificare dupa fiecare exercitiu lucrat (Anexa 1). Se consolideaza deprinderile de lucru cu textul literar narativ:

Semialgoritmic Pe grupe Fisa de lucru

10 min

Observarea

comportamentul

ui elevului

Videoproiector-

material WORD

Probe scrise

fragmente, personaje, formularea de intrebari si raspunsuri, caracterizarea personajelor, morala textului).

Lectura

explicativa

Exercitiul

O3

Diagrama Venn

c) Recitare Balada unui greier

 

5min

Observarea

mic, de G. Topîrceanu, Ce te

Semialgoritmic

comportamentul

O1

, Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu (elevii recita, făcând dovada înţelegerii mesajului textelor literare)

legeni

de Mihai Eminescu,

Frontal

Oral

ui elevului

Auto/Interevalu

Demonstratia

are

d) Se deschide ro.wikipedia.org si Se gaseste pagina cu informatii despre anotimpul toamna. Se exemplifica astfel o alta modalitate de a gasi infromatii despre acest subiect: enciclopedia virtuala. Se da cautare „toamna” si se analizeaza pagina deschisa.

 

2

min

Observarea

Semialgoritmic

 

comportamentul

Frontal

ui elevilor

Videoproiector –

reteaua internet-

ro.wikipedia.org

explicatia

demonstratia

5.

OBTINEREA

 

Se împarte clasa pe grupe de cate 5 elevi, obtinându-se astfel 6 grupe. Se lucreaza pe grupe, conform următoarelor cerinte:

     

PERFORMAN

Semialgoritmic

TEI

O1 O3

Pe grupe de cate 5 elevi.

Grupa 1: Careu (Anexa 2) Grupa 2: Alege cuvântul potrivit şi completează textul! (Anexa 3) Grupa 3: Folosind datele din tabel, completează! (Anexa 4) Grupa 4: Realizează un desen citind textul! (Anexa 4) Grupa 5: Asociază text, titlu şi autor, imagine! (Anexa 5) Grupa 6: Spuneti-vă părerea! (Anexa

6)

Coli

de

scris,

Autoevaluare

O5

format mare

5

min

Interevaluare

O6

Exercitiul

 

Explicatia

Demonstratia

Problematizarea

 

O3

Se realizeaza verificarea modului cum s-au rezolvat cerintele propuse anterior (un reprezentant al fiecarei echipe, delegat de învăţător, prezinta sarcina de lucru si modul in care au realizat-o).

   

Observarea

Semialgoritmic

12 min

comportamentul

Frontal

ui elevilor

Explicatia

 

Autoevaluare

Demonstratia

   

Este apreciata corespunzator munca fiecarei echipe in parte si primesc apoi calificativul cuvenit.

Algoritmic

     

Frontal

2

min

scrisa

explicatia

   

6.

ASIGURARE

O1

Este prezenat la videoproiector textul cantecului „Toamna, bine ai venit!”, muzica si versuri, Teodor Munteanu Se analizeaza textul cantecului (elevii raspund ca textul cantecului este alcatuit din 3 strofe si un refren). Elevii interpreteaza cantecul acompaniati instrumental de catre invatatoare.

     

A RETENŢIEI

O3

Semialgoritmic

4

min

Observarea

ŞI A

Videoproiector

 

comportamentul

TRANSFERU

O8

Frontal

ui elevilor

LUI

O9

Chitara

Autoevaluare

Demonstratia

 

7

ASIGURARE

O1

Este prezentat filmul in care sunt surprinse aspecte ale activitatilor din clasa si lucrari ale copiilor. Este trimis e-mailul Doamnei Toamna. Tema pentru acasa este de a redacta un mesaj de raspuns Doamnei Toamna.

Algoritmic

 

6

min

 

A

O4

Videoproiector-

 

Interevaluare

FEEDBACK-

Reteaua internet-

Probe practice

ULUI ŞI

O9

Yahoo Mail

 

TEMA

Frontal

PENTRU

Explicatia

 

ACASA

Demonstratia

PROIECT DE LECTIE

SCOALA:

Clasa a VIIa

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina : Fizica

Profesor:

Unitatea de invatare: Lumina Capitol: Lumina si sunet Titlul lectiei: Dispersia luminii / Lentile Tipul lectiei: Lectie mixta (evaluare+ predare-învăţare)

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O 1 - sa defineasca fenomenul optic de dispersia luminii;

O 2 - sa reprezinte grafic refractia luminii printr-o prisma optica, triunghiulara O 3 - sa explice fenomenul fizic de descompunere a luminii albe/naturale in fascicule

monocromatice;

O 4 -sa reprezinte prin desen si culoare spectrul ROGVAIV; O 5 -sa acceseze la computer lectia “Dispersia luminii”, in program AeL; O 6 -sa prezinte situatii intalnite in natura si in practica unde se produce acest fenomen fizic.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode si procedee-explicatia,observatia,conversatia,experimentul,instruirea programata, metoda mozaicului; Mijloace de invatamant- din trusa de Optica: prisme optice, lentile; sursa de lumina naturala( becul,chiar razele Soarele),plicuri ce contin sarcinile de lucru ale elevilor, lentile convergente si divergente. Forme de organizare- pe grupe de elevi selectate de profesor dupa tipul de inteligenta dominanta , la elevi, conform cu Teoria Inteligentelor Multiple.

Etapele

Obiective

Conţinuturi

Strategii

Evaluare

lecţiei

operaţional

educaţionale

didactice

e

1.

 

Se pregătesc

   

Organizarea

materialele necesare

clasei

desfăşurării orei; se realizează prezenţa.

2.

 

Sunt adresate câteva

Metode :

Probe orale-

Reactualizare

întrebări evaluative

Conversaţia

Chestionarea

a

cu referire la

euristică

orală

cunoştinţelor

cunoştinţele

Forme de

anterioare

 

anterioare. - Care sunt sursele de lumină naturală ? Dar artificială ?

organizare :

 

frontală

3.

Anunţarea

 

Se anunţă titlul lecţiei si se notează pe tablă. Se oferă câteva explicaţii legate de acest conţinut şi cele însuşite anterior.

Explicaţia

 

temei şi a obiectivelor

4.

Dirijarea

 

Se precizează că noul conţinut va fi abordat prin constituirea unor grupe de lucru, care vor avea sarcini diferenţiate. GRUPA I- inteligenta verbala/lingvistica Sarcini de lucru- defineste fenomenul optic;explica cum se produce refractia luminii naturale printr-un mediu dispersiv; explica , in mod stiintific, intelesul cuvantului monocromatic; intervine pe parcursul lectiei cu alte completari.

GRUPA II- inteligenta spatiala Sarcini de lucru- deseneaza la tabla, o prisma geometrica in spatiu ; reprezinta prin desen grafic mersul razelor de

   

învăţării

Explicaţia

Metoda

mozaicului

O2

Probe orale

Forme de

organizare:

pe grupe

Probe practice

lumina printr-o sectiune transversala a prismei ; prezinta ordinea dispersarii fasciculelor monocromatice , la intrarea si la iesirea din prisma- spectrul ROGVAIV, vine cu alte completari la lectie.

GRUPA III – inteligenta corporala/kinestezi ca Sarcini de lucru- realizeaza un experiment prin care se vizualizeaza , pe un perete / ecran fenomenul de dispersie; face legatura experimentului cu teoria prezentata de celelalte grupe, intervine cand este cazul.

GRUPA IV- inteligentei logico- matematice Sarcini de lucru- descopera si alte situatii practice in care se produce fenomenul de dispersie : pete de ulei, motorina, sticla de geam cu defecte de structura, balonase de sapun/detergent,

Probe practice Observarea sistematică a comportamentul ui elevului

Metoda

experimentul

ui

accesorii din sticla incolora de la obiecte de iluminat, cristaluri pretioase,sa. Prezinta la PC- lectia in AeL, rezolvand ferestrele ce apar pe ecran.

Instruirea

 

programată

Sudiul de caz

GRUPA V- inteligenta interpersonala si intrapersonala Sarcini de lucru- reda prin desen , cu acuarele/culori, CURCUBEUL si fac legatura dintre fiecare culoare si starea de spirit a omului, a elevului.

Probe practice

GRUPA VI- inteligenta muzicala Sarcini de lucru- prezinta importanta reflectoarelor intr- un concert de muzica pop, rock, in concursuri de patinaj artistic,pot compune o strofa in care sa fie prezentat CURCUBEUL,sa interventii oportune. Fiecare grupa are un leader care prezinta demersul sarcinii trasate ,mentine legatura

 

cu ceilalati si cu profesorul.

 

5.

Obţinerea

Elevii îşi prezintă produsele rezultate în urma activităţii pe grupe şi îşi adresează reciproc întrebări.

Autoevaluarea Interevaluarea Studiul de caz

performanţei

6.

Asigurarea

Se fac aprecieri cu privire la modul de abordare a sarcinilor de învăţare şi a interacţiunilor din cadrul grupului.

 

feedback-ului

şi tema

pentru acasă