Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

PROIECT DE LECŢIE

DATA:

CLASA: a II-a

ŞCOALA: GIMNAZIALĂ SPECIALĂ – C.R.D.E.I.I.

OBIECTUL: Citire-comunicare

SUBIECTUL: Grupa I – Exerciţii pentru consolidarea literei mici de tipar „p.

Grupa II – Exerciţii şi jocuri didactice (sunetele şi grupurile de litere mici de tipar ghe, ghi). OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (COMPETENŢA): să achiziţioneze literele alfabetului/grupurile de litere.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Gr. I:

- O1: să compună silabe directe/indirecte cu sunetul nou învăţat „ p ” cu ajutorul alfabetarului magnetic;

- O2: să citească cuvintele prezentate (despărţite în silabe şi apoi legat);

- O3: să completeze cuvintele lacunare cu litera nouă ( p )/cu silabele date;

Gr. II:

- O1: să identifice grupul de litere şi poziţia sa (iniţială, mediană, finală) în cadrul cuvintelor prezentate pe baza imaginilor;

- O2: să citească cuvintele prezentate (despărţite în silabe şi apoi legat);

- O3: să compună minim 6 cuvinte cu alfabetarul pornind de la grupurile de litere învăţate;

- O4: să formuleze 3 propoziţii cu cuvintele (la alegere) compuse cu alfabetarul;

STRATEGIA DIDACTICĂ – METODE ŞI PROCEDEE:

- metode didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, „Instruirea asistată de calculator”, „Gândiţi/Lucraţi în

perechi/Comunicaţi”, exerciţii de spargere a gheţii;

- mijloace didactice: fișe de lucru, planșe/cartonaşe cu imagini, calculator, soft educațional - ”Abecedarul animat-litere mici”,

alfabetare.

TIPUL LECŢIEI: de fixare, consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi. Prof. psihopedagog:

1

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

 

ETAPE

 

CONŢINUTURI

 

OBIECTIVE

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

 

DETALIERI

OPERAŢIONALE

DIDAC-

     

TICE

1.

Pregătirea

- organizarea clasei;

-

să se pregătească pentru

pregătirea calculatoarelor şi a instrumentelor de scris;

-

 

Aprecieri verbale

pentru activitate.

-

captarea atenţiei;

oră;

 

să răspundă la ghicitorile prezentate;

-

-

ghicitori (vezi Anexa);

2.

Reactualizarea

Grupa I:

-

să citească silabele

Exerciţii de spargere a gheţii:

panou cu

 

cunoştinţelor

 

citirea silabelor

directe/indirecte formate

exerciţii de redare verbală a silabelor directe/indirecte prezentate pe panou;

-

litere

-

anterioare.

directe/indirecte cu sunetul „ p ”;

cu sunetul „ p ”, prezentate pe panou;

alfabetarul

magnetic

 

compunerea de silabe

-

să compună silabe

-

exerciţii de compunere a

Frontală, individuală

-

 

directe/indirecte cu alfabetarul magnetic;

directe/indirecte cu litera nou învăţată „ p ” cu ajutorul alfabetarului

magnetic;

silabelor directe/indirecte cu litera mică de tipar „ p ”, cu ajutorul alfabetarului

magnetic;

întăriri pozitive prin aprecierea activităţii elevilor

Grupa II:

-

să identifice grupul de

-

exerciţii de identificare a

cartonaşe cu

 

identificarea grupului

litere şi poziţia sa (iniţială,

grupului de litere şi a poziţiei sale în cadrul cuvintelor prezentate pe baza imaginilor;

imagini

-

de litere şi a poziţiei sale în cuvintele date;

mediană, finală) în cadrul cuvintelor prezentate pe baza imaginilor;

3.

Anunţarea

Grupa I – Exerciţii

 

anunţarea obiectivelor într-o manieră accesibilă;

-

   

titlului lecţiei.

pentru consolidarea literei mici de tipar p ”.

Grupa II – Exerciţii şi jocuri didactice (sunetele şi grupurile de litere mici de tipar ghe, ghi).

 

2

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

 

CONŢINUTURI

DETALIERI

 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

 
 

ETAPE

 

OBIECTIVE

OPERAŢIONALE

DIDAC-

TICE

EVALUARE

4.

Desfăşurarea

Grupa I:

-

să citească cuvintele

-

exerciții de citire în lanț;

calculator soft

Observarea comportamentului elevilor, întăriri pozitive (prin aprecierea răspunsurilor elevilor), proba scrisă, analiza, aprecierea

activităţii.

citire în lanț;

-

completare cuvinte lacunare;

-

prezentate (despărţite în

exerciții de completare a cuvintelor lacunare

-

 

silabe şi apoi legat);

educaţional „Abecedarul animat – literele mici” fişe de lucru

să completeze cuvintele lacunare cu litera nouă

-

(Instruirea asistată de calculator);

 

(p

)/cu silabele date;

Grupa I:

 

-

foarte bine: citesc şi

       

Grupa II:

-

să citească cuvintele

exerciţii de citire în lanţ (Instruirea asistată de calculator);

-

calculator

completează ambele pagini ale lecţiei (100%);

-

citire în lanţ;

prezentate (despărţite în

soft

silabe şi apoi legat);

educaţional

-

bine: citesc şi completează

compunere de cuvinte cu alfabetarul;

-

-

exerciţii de compunere a

„Abecedarul

60% din lecţie/fişa de lucru;

să compună minim 5

-

cuvinte cu alfabetarul

cuvintelor cu alfabetarul („Gândiţi/Lucraţi în perechi/ Comunicaţi”);

animat

literele mici”

suficient: citesc şi completează 40% din lecţie/fişă de lucru;

-

-

formulare de

pornind de la grupurile de litere învăţate;

propoziţii;

alfabetare

Grupa II:

-

exerciţii de formulare a

   

-

să formuleze minim 2

-

propoziţii cu cuvintele (la

propoziţiilor cu cuvintele

compuse cu alfabetarul;

foarte bine: compun 7 cuvinte

cu alfabetarul şi formulează 4

propoziţii;

alegere) compuse cu alfabetarul;

-

bine: compun 6 cuvinte cu

alfabetarul şi formulează 3 propoziţii;

 

suficient: compun 5 cuvinte cu alfabetarul şi formulează 2 propoziţii;

-

6.

- aprecieri verbale;

- să verifice corectitudinea

- discutarea fişelor de lucru;

 

Evaluarea reciprocă, aprecieri verbale

Concluzii,

aprecieri.

- analiza rezultatelor;

cuvintelor compuse cu

alfabetarul de către ceilalţi colegi;

- se fac aprecieri colective şi

individuale asupra modului în care au activat elevii pe parcursul orei;

3

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

„N-are mâini şi totuşi bate Bate-ntr-una zi şi noapte. Şade oriunde l-ai pune, De-l priveşti timpul ţi-l spune! (ceasul)

Clopoţel, mititel, Cine sună lin din el? Nimeni! Nimeni! Numai vântul, Clătinându-l, legănându-l, Dă de veste-n toată ţara Că soseşte primăvara. (ghiocelul)

Cu trei ochi, în trei culori! E atent la trecători Şi-ţi arată fără grai Când să treci şi când să stai. (semaforul)

Drept, înalt şi subţirel, Cu veşmânt de lemn pe el, Are vârful de cărbune, Pe hârtie multe spune. (creionul)

4

Anexa