Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

Nume :

clasa a I-a B

Calificativ:

PRISNEAC Nume : clasa a I-a B Calificativ: , 1. Colorează cu galben dreptunghiurile, cu verde
,
,
PRISNEAC Nume : clasa a I-a B Calificativ: , 1. Colorează cu galben dreptunghiurile, cu verde
1. Colorează cu galben dreptunghiurile, cu verde triunghiurile, cu albastru cercurile şi cu maro pătratele.
1. Colorează cu galben dreptunghiurile, cu verde triunghiurile, cu albastru
cercurile şi cu maro pătratele.

2.1. Colorează cu albastru avionul care zboară pe sub nori.

Coloreaz ă cu albastru avionul care zboar ă pe sub nori. 2.2. Coloreaz ă ma ş

2.2. Colorează maşinuţele din dreapta semaforului.

Coloreaz ă cu albastru avionul care zboar ă pe sub nori. 2.2. Coloreaz ă ma ş

1

Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

2.3. Colorează cu albastru obiectele mari şi cu roşu pe cele mici.

cu albastru obiectele mari ş i cu ro ş u pe cele mici. 3. Continu ă

3. Continuă şiragul cu mărgele, respectând ordinea dată a culorilor:

cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
4.
4.
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2
cu m ă rgele, respectând ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2

5. Realizează corespondenţe.

ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2 Deseneaz ă mai multe baloane
ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2 Deseneaz ă mai multe baloane

2

Desenează mai multe baloane decât in prima multime.

ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2 Deseneaz ă mai multe baloane
ordinea dat ă a culorilor: 4. 5. Realizează corespondenţe . 2 Deseneaz ă mai multe baloane

Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

6. Formează mulţimi cu obiecte de acelaşi fel.

Cluj -Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC 6. Formeaz ă mul ţ imi cu obiecte de acela

3

Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Descriptori de performanţă:

   

CALIFICATIVE

 

ITEMUL

FOARTE BINE

 

BINE

 

SUFICIENT

 

INSUFICIENT

 

Răspuns corect si

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

1.

complet: colorează toate cele 4 forme geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) cu culorile solicitate.

corect: colorează doar 3 forme geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) cu culorile solicitate.

corect: colorează doar 2 forme geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) cu culorile

colorează doar 1 formă geometrică (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) cu culorile solicitate/le greşeşte pe toate.

solicitate.

 

- Răspuns corect si

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

2.

complet: colorează cu culoarea potrivită toate obiectele prezentate în cele trei situaţii date (poziţie spaţială, lateralitate, mărime).

corect: colorează cu culoarea potrivită doar obiectele prezentate în

corect: colorează cu culoarea potrivită doar obiectele prezentate în una dintre situaţii (poziţie spaţială, lateralitate, mărime).

nu colorează cu culoarea potrivită obiectele prezentate din nici una dintre situaţiile date (poziţie spaţială, lateralitate, mărime).

două situaţii date (poziţie spaţială, lateralitate, mărime).

 

Răspuns corect si complet: continuă

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

corect: continuă secvenţa de mărgele respectând ordinea dată a primelor 4-5 culori.

corect: continuă secvenţa de mărgele

respectând ordinea dată a primelor 2-3 culori.

continuă secvenţa de

3.

secvenţa de mărgele respectând ordinea dată a tuturor culorilor.

mărgele respectând doar prima culoare/nu respectă nicio culoare.

 

Răspuns corect si complet: completează

corect toate cele 3 situaţii date.

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

4.

corect: completează corect toate cele 2

situaţii date.

corect: completează corect toate cele 1

situaţii date.

nu completează corect nici una din cele 3 situaţii date.

   

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

5.

Răspuns corect si complet: realizează toate

cele trei corespondenţe şi desenează obiecte respectănd cerinţa „mai multe”.

corect: realizează corect 2 corespondenţe şi desenează obiecte respectănd cerinţa „mai multe”.

corect: realizează corect doar corespondenţele/ doar desenează obiecte respectând cerinţa „mai multe”.

nu realizează corespondenţele şi nu respectă cerinţa „mai multe”.

 

Răspuns corect si complet: formează toate

-

Răspuns parțial

-

Răspuns parțial

-

Răspuns incorect:

corect: formează 3-4 mulţimi cu obiecte de

acelaşi fel.

corect: formează 2

nu formează nicio mulţime cu obiecte de acelaşi fel.

6.

cele 5 mulţimi cu obiecte de acelaşi fel.

mulţimi cu obiecte de acelaşi fel.

4

Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca Profesor psihopedagog SIMONA-ISABELA PRISNEAC

EVALUARE FINALĂ

ITEMI

CALIFICATIVUL

FINAL

Rezolvă 4-6 itemi cu FB, restul itemilor cu B

FOARTE BINE

Rezolvă doar 3-4 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B sau S

BINE

Rezolvă doar 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S

SUFICIENT

Rezolvă 0 itemi cu FB, 1 item cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I

INSUFICIENT

MATRICE DE SPECIFICAȚII

Conţinuturi/ Obiective

Cunoastere

Înțelegere

Aplicare

1. Figuri geometrice

X

   

2. Operaţii intelectuale prematematice

 

X

X

3. Cifre şi numere naturale

 

X

 

4. Mulţimi de obiecte

   

X

5