Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele_____________________________________

Data_____________________________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a II-a

Timp de lucru: 40 min.

PARTEA I
Citeşte textul de mai jos :

„ Într-o toamnă, Iepurele pornise la iarmaroc căci avea doi galbeni. De mult se gândea el
că i-ar sta bine cu o pălărie cu pană de păun şi cu o scurteică, dar nu de asta se grăbea el
spre iarmaroc, ci ca să-şi cumpere ceva pentru încălţat, că era desculţ.”

( Călin Gruia – „ Ciuboţelele ogarului”)

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:

a. Iepurele a plecat la iarmaroc, vara. ____


b. Avea nevoie de încălţări pentru că era desculţ. ____
c. Îşi dorea o pălărie cu pană de gâscă. ____
d. El se grăbea spre iarmaroc. ____
e. Iepurele avea doi galbeni. ____

2. Scrie cuvinte potrivite, în spaţiile punctate, pentru a obţine propoziţii:

a. Bogdan este .................................


b. Eu cobor la joacă .....................................
c. Fetiţa ............................. cadou o păpuşă.

3. Ordonează cuvintele date şi vei obţine o propoziţie:


din, livadă, mere, noi, cules, am.
_________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

4. Completează cuvintele cu grupul de litere care lipseşte:


.........antă ........ozdan ........nunchi
reli.....e ........rneală min........
......am ........ndă .......riac

5. Uniţi cuvintele care au acelaşi înţeles:


a) şcolar şofer b) zăpadă polei c) zăreşte verde
elev omăt vede
PARTEA a II-a

6. Scrie o întrebare pornind de la textul dat mai jos, apoi scrie răspunsul potrivit în legătură cu
acesta.

E toamnă. Cecilia şi Angela au început şcoala. Sunt bucuroase pentru că îşi revăd
colegii. Au adus câte un ghiveci cu flori pentru înfrumuseţarea clasei.

__________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

7. Alcătuieşte trei propoziţii în care să prezinţi anotimpul începerii noului an şcolar.


____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _
_______________________________________________ ___

Am luat la cunostinta:
Parinte: _____________________________________________
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Disciplina Limba şi literatura română

PARTEA I
ITEMUL CALIFICATIVE
FOARET BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
I1 - Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns
complet: identifică corect: identifică corect: identifică incorect:
toate cele cinci patru valori de trei/două valori de identifică o
valori de adevăr. adevăr adevăr. singură valoare
de adevăr/
nu identifică nicio
valoare de
adevăr/ le
greşeşte pe
toate.
I2 - Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns
complet: alcătuieste corect: alcătuieste corect: alcătuieste incorect:
corect propoziţiile două propoziţii o propoziţie correct alcătuieste o
folosind cuvinte corect, şi cu mici şi greşeli de propoziţie fără a
potrivite. greseli de scriere. scriere. pune cuvintele în
ordinea corectă/
nu are înţeles
propoziţia.

I3 -Răspuns corect: -Răspuns parţial -Răspuns parţial Răspuns parţial


ordonează corect toate corect: ordonează corect: nu ordonează corect: nu
cuvintele date, obţinând corect cuvintele date cu înţeles cuvintele în ordonează cu
o propoziţie. dar are greşeli de propoziţie . înţeles cuvintele în
scriere. propoziţie şi are
greşeli de scriere.
I4 Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns
complet: scrie corect corect: scrie corect corect: scrie corect incorect:
toate grupurile de cinci/ patru grupuri trei/ două grupuri scrie corect un
litere care lipsesc. de litere care de litere care singur grup de
lipsesc. lipsesc. litere care
lipseşte.

I5 -Răspuns corect: -Răspuns parţial -Răspuns parţial -Răspuns incorect:


găseşte corect toate cele corect: găseşte corect corect: găseşte corect greşeşte la toate
trei sinonime. două sinonime. un sinonim cuvintelor cuvintele date,
date. sinonimele.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:
ITEMUL CALIFICATIVE
FOARET BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
I6 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: scrie corect corect: scrie corect: scrie incorect: scrie
întrebarea si întrebarea si întrebarea, fără a două propoziţii
răspunsul potrivit. răspunsul potrivit, da si răspunsul în legătură cu
cu 1-2 greseli de potrivit/scrie textul, fără a fi
ortografie sau întrebarea si întrebare si
punctuaţie. răspunsul potrivit, răspuns/ scrie 1-
cu 3-4 greseli de 2
ortografie sau propoziţii cu
punctuaţie. erori.
I7 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet: alcătuieşte corect: alcătuieşte corect: alcătuieşte incorect:
toate cele trei trei propoziţii, cu 1- două propoziţii, cu alcătuieşte
propoziţii, corecte şi 2 greseli de 2-3 greşeli de propoziţii cu
fără greseli de ortografie sau de ortografie sau de 3-4 greşeli de
ortografie sau de punctuaţie/ punctuaţie/ ortografie sau de
punctuaţie. alcătuieste două alcătuieşte o punctuaţie/ nu
propoziţii corecte şi singură propoziţie, alcătuieşte nicio
fără greşeli de fără greşeli de propoziţie.
ortografie sau de ortografie sau de
punctuaţie. punctuaţie.

EVALUARE FINALĂ:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral si corect 7 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 6 itemi; incorect BINE
1 item/ parţial 1 item.
Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial 1 SUFICIENT
item/ incorect 2 itemi.
Rezolvă integral si corect 2 itemi; incorect INSUFICIENT
4-5 itemi.
Matrice

Conţinuturi/Obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză


Enunţuri corecte din X
punct de vedere
gramatical(1 item)
Sensul cuvintelor în X
context(1 item)
Propoziţia(I item) X
Grupuri de litere(I item) X
Sinonime(I Item) X
Utilizarea informaţiei X
dintr-un text(I item)
Text X
descriptiv/imaginativ
(I item)