Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a II a

Comunicare în limba românã


Numele şi prenumele:………………………………………………………
Data: 31.01.2017
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

Citeşte cu atenţie textul:


Pãpãdia
dupã Ion Agârbiceanu

Dintr-o zi în alta, luncile înverzeau tot mai tare. Într-o dimineaţã, Ancuţa rãmase
încremenitã. În grãdinã, era un covor nesfârşit de floricele galbene.
Copila nu mai putu face niciun pas: privea marea de bãnuţi aurii. Pãrea cã îi
sãrutã soarele. Într-un târziu, nãvãli în curte:
- Nicule! Vino sã vezi!
Fratele ei ieşi dintr-un colţ al ogrãzii. Copila întinse braţul.
- A înflorit pãpãdia, şopti Nicu, oftând uşor.
Ancuţei nu îi plãcu numele florilor. Erau atât frumoase şi numele atât de urât!
- O sã le zic luminiţe, hotãrî fata.
Seara, dori sã le vadã din nou, dar florile dispãruserã. Bunica îi arãtã cum stau
închise într-un cãpãcel verde, aşteptând din nou lumina de miere a soarelui.

I. Completeazã enunţurile:
1. Titlul textului este: ....................................................................................................
2. Autorul textului este: .................................................................................................
3. Personajele textului sunt: ..........................................................................................
4. Textul are .............. alineate.
5. Al cincilea cuvânt de la al şaselea alineat este: .................................................
II. Priveşte întrebãrile Steluţei curioase. Formuleazã întrebãri care sã aibã legãturã
cu textul cu fiecare dintre întrebãrile steluţei.
Cine ......................................................................................................
Cum .......................................................................................................
Ce ........................................................................................................
De ce .........................................................................................................................................
Unde ..........................................................................................................................................
Care ...........................................................................................................................................
Când .........................................................................................................................................
III. Gãseşte cuvinte cu sens asemãnãtor pentru cuvintele:
încremenitã - ...................................................... copila - ....................................................
privea - ................................................ nãvãli - ....................................................

IV. Gãseşte cuvinte cu înţeles opus cuvintelor:


târziu - ............................................. dispãruserã: ...........................................
ieşi - ...................................... închise - ..............................................

V. Identificã numãrul de litere, de vocale şi de consoane pentru urmãtoarele


cuvinte:
Cuvântul Numãrul de litere Numãrul de Numãrul de vocale
consoane
înverzeşte
florile
luminiţe
nesfârşit

VI. Gãseşte în text câte 2 cuvinte care conţin grupurile de sunete din tabel.
oa ea ie

VII. Completeazã textul cu semnele de punctuaţie potrivite:


A fost odatã un papagal cu pene lucioase galbene verzi şi albastre
El gãsi o sãmânţã neagrã şi rotundã Se hotãrî sã o planteze
Începu sã sape o groapã Veni o maimuţicã şi îl întrebã
Vrei sã ud eu sãmânţa
Un ursuleţ cu blãniţa cafenie moale şi pufoasã se apropie de ei şi exclamã
Eu o sã sap şi o sã smulg buruienile
Clasa a II a
Comunicare în limba românã
Data: 31.01.2017
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

COMPETENŢE VIZATE:

 utilizarea în contexte variate a noţiunilor teoretice specifice textului literar;


 identificarea de cuvinte care reprezintã sinonime şi antonime;
 aplicarea cunoştinţelor de analizã foneticã – litere, consoane, vocale, grupuri de
vocale;
 formularea de întrebãri referitoare la conţinutul unor texte de micã întindere;
 aplicarea în situaţii practice a semnelor de punctuaţie învãţãte;
Clasa a II a
Comunicare în limba românã
Data: 31.07.2017
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢÃ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Completeazã corect cele Completeazã corect 4 Completeazã corect 3 dintre
5 cerinţe referitoare la dintre cele 5 cerinţe cele 5 cerinţe referitoare la
componentele textului referitoare la componentele textului literar.
literar. componentele textului
literar.
I2 Formuleazã corect 6-7 Formuleazã corect 3-5 Formuleazã corect 1-2
întrebãri referitoare la întrebãri referitoare la întrebãri referitoare la textul
textul dat, fãrã greşeli de textul dat, cu mici greşeli dat care sã respecte cerinţa şi
scriere; de scriere: inversiuni, sã aibã înţeles;
omisiuni, adaugiri,
inlocuiri de litere, care nu
afecteazã mesajul;
I3 Identificã corect Identificã corect Identificã corect sinonime
sinonime pentru cele 4 sinonime pentru3 dintre pentru 1-2 cuvinte dintre cele
cuvinte date ca stimul; cele 4 cuvinte date ca 4 date ca stimul;
stimul;
I4 Identificã corect Identificã corect Identificã corect antonime
antonime pentru cele 4 antonime pentru3 dintre pentru 1-2 cuvinte dintre cele
cuvinte date ca stimul; cele 4 cuvinte date ca 4 date ca stimul;
stimul;
I5 Identificã corect Identificã corect numãrul Identificã corect numãrul de
numãrul de litere, de de litere, de consoane şi litere, de consoane şi de
consoane şi de vocale de vocale pentru 3 dintre vocale pentru 1-2 cuvinte
pentru cele 4 cuvinte cele 4 cuvinte date ca dintre cele 4 cuvinte date ca
date ca stimul; stimul; stimul;
I6 Completeazã tabelul cu Completeazã tabelul cu Completeazã tabelul cu 1-2
5-6 cuvinte din text care 3-4 cuvinte din text care cuvinte din text care conţin
conţin grupurile de conţin grupurile de grupurile de sunete cerute;
sunete cerute; sunete cerute;
I7 Completeazã corect 12- Completeazã corect 8-10 Completeazã corect 5-7
14 semne de punctuaţie semne de punctuaţie semne de punctuaţie cerute
cerute de context; cerute de context; de context;
CLASA a II a

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNÃ


EVALUARE SUMATIVÃ SEM. I
Efectiv:
Prezenti:
Rezultate obţinute: