Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare inițială

Comunicare în limba română

1. Citiți cu atenție textul:


Neghiniță
Barbu Ștefănescu
Delavrancea

Au fost odată un moș și o babă. Își doreau mult să aibă un copil. Fie și
cât un ghem de mare.
– Dar dacă ar fi cât o neghină?
– Cine a vorbit?
– Neghiniță, gândul oamenilor. Sunt mic de tot și pot intra în urechile
lor. Așa aflu la ce se gândesc.
Bătrâna vru să-l sărute.
– Încet, mamă! Să nu mă înghiți.

2. Scrieți titlul textului: ____________________________


3. Precizați numele autorului:
_________________________________________________
4. Încercuiți numărul corect de alineate: 2, 4, 6,
5. Completați propozițiile cu informațiile potrivite:
Componentele cărții sunt: __________________, ____________________
și ________ .
Fiecare filă are _________ pagini.
În cuprinsul cărții este specificată ___________________ la care se
regăsește fiecare conținut din carte.

6. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru:


mare _________ ; bătrână ________________; mult
___________________

7. Scrieți cuvinte care conțin grupurile de litere:


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________

8. Imaginați-vă un dialog de cel mult 6 replici între Neghiniță și moșul babei.


Respectați normele de redactare!
Evaluare ințială

Competențe:
3.1 Citirea unor mesaje scrise
3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.1 Scrierea unor mesaje, în diverse context de comunicare
4.2 Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare

Descriptori de performanță:

Calificativul Suficient: indică titlul textului citit, completeză corect una din cele 3 propoziții
referitoare la componența cărții, indică corect un cuvânt cu sens opus pentru cele date, scrie
corect cel puțin 4 cuvinte care conțin grupurile de litere, redactează un dialog alcătuit din cel
puțin două replici, pe care le ortografiază corect.

Calificativul Bine: indică titlul și autorul textului citit, completeză corect două din cele 3
propoziții referitoare la componența cărții, indică corect două cuvinte cu sens opus pentru cele
date, scrie corect cel puțin 7 cuvinte care conțin grupurile de litere, redactează un dialog alcătuit
din cel puțin patru replici, pe care le ortografiază corect.

Calificativul Foarte bine: indică titlul, autorul și numărul alineatelor textului citit, completeză
corect cele 3 propoziții referitoare la componența cărții, indică corect cuvintele cu sens opus
pentru cele date, scrie corect cel puțin 9 cuvinte care conțin grupurile de litere, redactează un
dialog cu numărul de replici indicat, pe care le ortografiază corect.