Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:............................................................. Data: 08.10.

2020

Test – U.Ȋ, ,, Școala şi cartea, doi prieteni adevărați”

1. Uneşte titlul textului cu autorul potrivit:

Cartea de piatră Octav Pancu Iași


Luchi Vladimir Colin
Ziua când toți au șapte ani Otilia Cazimir

2. Scrie următoarele cuvinte în ordine alfabetică: filă, cartea, pagini, imagine, titlu,
coperta.

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Completează cuvintele cu unul din grupurile de litere care lipseşte: ce, Chi, che, ci, ghi.
ge.

pa________t, _________ozdan, Mar_______la, _______rc, ȋn_______raşi, ________na.

4. Completează propozițiile:
 Învelișul exterior al unei cărți se numește …..............…………………………..
 Două …………………...…………. alcătuiesc o filă.
 Cuprinsul unei cărți se poate afla fie la .......................................................... cărții, fie
la .......................................................................... acesteia.

5.
,, - Aţi auzit ce-am spus eu?
- Da, mămucă, ziseră iezii.
- Pot să am nădejde în voi?
- Să n-ai nici o grijă, mămucă,
apucară cu gura înainte cei mai mari.”

Titlul textului este .......................................................................................................................


Autorul poveştii este ...................................................................................................................
Textul are ..................................... alineate.

6. Scrie formula potrivită de salut pentru fiecare situație:

a) te ȋntâlneşti cu un coleg - .................................................................................................

b) pleci de acasă - .................................................................................................................

1
c) intri ȋntr-un magazin - ......................................................................................................

7. Copiază textul, ținând cont de aşezarea ȋn pagină:

Calificativul obținut .......................................... Semnătura părintelui .......................