Sunteți pe pagina 1din 5

Nume …………………………… Data…………………..

EVALUARE INIŢIALĂ
CLR cl. a II-a

1.Citeşte textul cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele:

Povestea spune că, într-o toamnă, Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit, ca să-şi cumpere
ceva pentru încălţat, că era desculţ.
Şi cum mergea Iepurele prin pădure, uitându-se atent când în dreapta, când în stânga, ciulind
urechile la orice foşnet, iată că se întâlni pe o potecă cu Ogarul care purta în picioare nişte cizmuliţe
nou-nouţe.
— Cât ai dat pe încălţări? întrebă fricos Iepurele.
— Doi galbeni, cât să dau! îi răspunse fudul Ogarul.

a) Încercuieşte răspunsul corect:

Întâmplarea se petrece în anotimpul: a) vara b) iarna c) toamna

b) Completează:

Personajele textului sunt ………………………………………………………………………...

c ) Formulează răspunsul la întrebare:

Unde a plecat Iepurele ?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Descoperă în text trei cuvinte care să conţină grupuri de litere diferite și desparte-le în
silabe:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:

a) desculţ - .......................... b) atent - .............................. c) fricos - .................................


4. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele:

a) vestit - ............................. b) potecă - ............................. c) pădure - ...............................

5. Formulează câte o propoziție cu cuvintele: poveste, iepure, cizmulițe.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Scrie după dictare:


……………………………………………………………………………………….............................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
…………………………………………........................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………….................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………..................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
………………………………………….....................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
DICTARE

Cecilia și Gheorghiță sunt în pădure. Frunzele îngălbenite par niște mărgele vechi,
la gâtul toamnei.
- Cecilia, de ce au ruginit frunzele? întrebă băiatul.
- Ca să întregească paleta de culori a toamnei, a răspuns fetița.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Citeşte textul si rezol- Citeste textul și rezolvă Citeste textul și rezolvă Citeste textul și nu
vă corect cerintele corect cerintele a,b sau a,c corect o cerinta: a, sau b, rezolvă corect nici o
a,b,c sau b,c sau c cerință din trei
I2 Desparte în silabe 3 Desparte în silabe 2 Desparte în silabe un Nu scrie nici un
cuvinte din text ce cuvinte din text ce conţin cuvânt din text ce conţine cuvânt
conţin grupuri de grupuri de litere învăţate un grup de litere invăţat
litere invăţate
I3 Scrie opusul Scrie opusul pentru 2 Scrie opusul un cuvant a Nu scrie nici un
cuvintelor a,b,c cuvinte a,b, sau a,c sau b,c sau b sau c cuvânt din trei
I4 Scrie cuvinte cu Scrie cuvinte cu acelasi Scrie cuvinte cu acelasi Nu scrie nici un
acelasi sens pentru sens pentru 2 cuvinte a,b, sens cuvânt din trei
cuvintele a,b,c sau a,c sau b,c pentru un cuvant a sau b
sau c
I5 Formulează și scrie Formulează și scrie cu Formulează și scrie cu Nu scrie corect nici o
corect 3 propoziții greșeli 3 propoziții/ greșeli 2 propoziții/ propoziție
Formulează și scrie corect Formulează și scrie
2 propoziții corect 1 propoziție
I6 Scrie corect dictarea Scrie dictarea cu 3 - 4 Scrie dictarea cu 5 - 8 Scrie dictarea cu mai
greşeli greşeli mult de 9 greşeli

BAREME DE APRECIERE

Număr de itemi și nivelul rezolvării Calificativ

Rezolvă integral și corect 5-6 itemi FB

Rezolvă integral și corect 3 itemi, parțial 2 itemi, incorect 1 item B

Rezolvă integral și corect 1itemi, parțial 3 itemi, incorect 2 itemi S

Rezolvă parțial 1 itemi, incorect 5 itemi I


Itemi

I.1. Citeşte textul si rezolvă sarcini pe baza acestuia


I.2. Identifică în text 3 cuvinte ce conţin grupuri de litere și le desparte in silabe
I.3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.4. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
I.5. Formulează propoziții cu cuvinte date
I.6. Scrie după dictare un scurt text respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate

COMPETENŢE SPECIFICE
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text
1.3. Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale/scrise
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene
4.2. Redactarea unor mesaje simple , cu respectarea conventiilor de bază

OBIECTIVE
O1. Să identifice informații dintr-un text dat, plecând de la cunoștințele dobândite anterior.
Oiectivul se consideră realizat, dacă este reziolvată corect cel puțin o cerință, din trei propuse (criteriul
sufucient).
O2. Să despartă în silabe cuvinte ce conțin grupuri de litere învățate, ajutându-se de exercițiile
efectuate la clasă. Obiectivul se consider realizat, dacă este despărțit corect cel puțin un cuvânt care
conține grup de litere învățat (criteriul suficient).
O3. Să noteze antonime pentru cuvinte date, folosind conținuturile achiziționate anterior.
Obiectivul se consider realizat, dacă este notat cel puțin un antonim pentru oricare din cele trei cuvinte
propuse (criteriul suficient).
O4. Să descopere sinonime pentru cuvinte date, pe baza cunoștințelor dobândite anterior.
Obiectivul se consideră realizat, dacă este descoperit cel puțin un sinonim pentru oricare din cele trei
cuvinte propuse (criteriul suficient).
O5. Să formuleze propoziții, utilizând cuvinte date. Obiectivul se consider realizat, dacă este
formulată corect cel puțin o propoziție din 3 propuse (criteriul suficient).
O6. Să scrie după dictare propoziții date, pornind de la activitățile derulate anterior. Obiectivul se
consideră realizat, dacă sunt identificate maxim 8 greșeli/ dictare (criteriul suficient).

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Conţinuturi Cunoaşte Înţelege Aplica Analiză Sinte- Evaluare


re re re ză
ITEM 1 Rezolvare de cerințe pe baza x x x
unui text dat
ITEM 2 Despărțire în silabe x x x

ITEM 3 Identifarea antonimelor x x

ITEM 4 Identifarea sinonimelor x x


ITEM 5 Formulare de propoziții x x x
ITEM 6 Scrierea după dictare x x x x
Total

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I7
FB – % I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ
B– % FB
B
S– %
S
I– % I

S-ar putea să vă placă și