Sunteți pe pagina 1din 3

....................................................

................................................
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Limba si literatura română
Clasa a III-a

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:

Femeia a sădit bobul de orz şi îndată a răsărit o floare. În mijlocul florii se afla o
fetiţă , nu mai mare de un deget şi de aceea a numit-o Degeţica. Ziua, ea plutea pe o
petală de lalea aşezată într-o farfurie cu apă.

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat:

a) Ce a sădit femeia?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) Cum se numea fetiţa din mijlocul florii ?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c) Unde plutea Degeţica ?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Desparte în silabe cuvintele: orz, florii, farfurie.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru : bucurie, drapel, se află.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi cuvântul într-un.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Scrie trei propoziţii la sfârşitul cărora să foloseşti : ? , ! , .


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Alcătuieşte un text format din 6 enunţuri cu titlul TOAMNA.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Descriptori de performanţă:

ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
1 complet: răspunde corect: răspunde corect: răspunde răspunde la întrebări,
corect la toate cele corect la două corect la o singură fără a respecta
trei întrebări, fără întrebări, fără greşeli întrebare, fără greşeli textul/ nu răspunde
greşeli de ortografie de ortografie sau de de ortografie sau de la întrebări.
sau de punctuaţie. punctuaţie/ punctuaţie/ răspunde
răspunde corect la corect la două
toate cele trei întrebări, cu 2-3
întrebări, cu 1-2 greşeli de ortografie
greşeli de ortografie sau de punctuaţie.
sau de punctuaţie.
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
2 complet: desparte corect: desparte corect: desparte nu desparte nici un
corect în silabe toate corect în silabe două corect în silabe un cuvânt/ le greşeşte
cele trei cuvinte date. cuvinte. singur cuvânt. pe toate.
- Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
complet: scrie câte corect: scrie câte un corect: scrie un nu scrie niciun
3 un cuvânt asemănător cuvânt asemănător cuvânt asemănător cuvânt asemănător
ca înţeles pentru toate ca înţeles pentru două ca înţeles pentru un ca înţeles pentru
cele trei cuvinte dintre cuvintele singur cuvânt cele subliniate/ le
subliniate. subliniate. subliniat. greşeşte pe toate.
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
complet: alcătuieşte corect: alcătuieşte o corect: alcătuieşte o nu alcătuieşte o
4 o propoziţie corectă, propoziţie corectă, propoziţie corectă, propoziţie.
utilizând ortograma utilizând ortograma fără a utiliza
dată, fără alte greşeli dată, cu 1-2 greşeli ortograma dată.
de ortografie sau de de ortografie sau de
punctuaţie. punctuaţie.
- Răspuns corect şi - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns incorect:
complet: scrie cele corect: scrie două corect: scrie o nu scrie nicio
5 trei propoziţii cerute, propoziţii cerute, fără propoziţie. propoziţie.
fără alte greşeli alte greşeli
de ortografie sau de de ortografie sau de
punctuaţie. punctuaţie.
- Răspuns corect şi -Răspuns parţial -Răspuns parţial -Răspuns incorect:
6 complet: alcătuieşte corect: alcătuieşte corect: alcătuieşte alcătuieste textul,
textul, formulând toate textul, formulând toate textul, formulând formulând 1-2
cele şase propoziţii, cele şase propoziţii, toate cele şase propoziţii şi 3-4
corect şi fără greşeli de cu1-2 greşeli de propoziţii, cu 2-3 greşeli de ortografie
ortografie sau de ortografie sau de greşeli de ortografie sau de punctuaţie/ nu
punctuaţie. punctuaţie/ sau de punctuaţie/ alcătuieste nicio
alcătuieşte textul, alcătuieste textul, propoziţie.
formulând patru formulând două
propoziţii, corect şi fără propoziţii, cu 1-2
greşeli de ortografie sau greşeli de ortografie
de punctuaţie. sau de punctuaţie.