Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:

Clasa : I
Obiectul : Matematică Data:
Calificativ obţinut:

Probă de evaluare iniţială

1.Încercuieşte cu verde figurile din stânga fetiţei şi cu 2.Numără inimioarele şi desenează cu un cerc mai mult!
portocaliu pe cele din dreapta ei!

3.Formează o mulţime cu atâtea steluţe câte indică cifra! 4.Marchează ce este mai greu, apoi colorează ce este mai uşor!

☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ 5

5. Încercuieşte sau colorează a patra frunză cu maro! 6. Colorează cu roşu pătratul din interior şi cu albastru cercul din
exterior!

7. Alege figura cea mai mare ( x) ! 8. Observă regula şi continuă şirul cu încă 3 elemente!
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
FOARTE BINE

 Identifică poziţiile stânga, dreapta raportate la un obiect dat şi încercuieşte figurile


respectând culorile;
 stabileşte numărul de elemente al mulţimii date şi desenează cu 1 mai mult;
 identifică mulţimea de elemente corespunzătoare unei cifre;
 compară dimensiunile unor obiecte cunoscute folosind termenii: mai mare, mai greu, mai
uşor;
 recunoaşte “al patrulea” obiect dintr-o mulţime;
 recunoaşte figurile geometrice indicând poziţia interior, exterior şi foloseşte corect
culorile;
 observă regula şi continuă şirul respectând cerinţa dată.

BINE

 Identifică poziţiile stânga, dreapta raportate la un obiect dat cu ajutorul îndrumărilor date
de către învăţătoare şi încercuieşte figurile respectând culorile;
 stabileşte numărul de elemente al mulţimii date şi desenează cu 1 mai mult;
 identifică mulţimea de elemente corespunzătoare unei cifre;
 compară dimensiunile unor obiecte cunoscute folosind termenii: mai mare, mai greu;
 recunoaşte “al patrulea” obiect dintr-o mulţime;
 recunoaşte figurile geometrice indicând poziţia interior, exterior şi foloseşte corect
culorile;
 observă regula şi continuă şirul; se autocorectează în urma atenţionării învăţătoarei.

SUFICIENT

 Identifică poziţiile stânga, dreapta raportate la un obiect dat după mai mulet încercări şi
numai cu ajutorul îndrumărilor date de către învăţătoare ; încercuieşte figurile respectând
culorile;
 stabileşte numărul de elemente al mulţimii date şi desenează mai multe elemente (nu doar
1) ;
 identifică mulţimea de elemente corespunzătoare unei cifre;
 compară dimensiunile unor obiecte cunoscute folosind termenii: mai mare, mai greu în
urma îndrumărilor date;
 recunoaşte “al patrulea” obiect dintr-o mulţime;
 indică poziţia interior, exterior cu erori la recunoaşterea figurilor geometrice ; foloseşte
corect culorile;
 observă regula(ajutat de învăţătoare) şi continuă şirul fără să ţină cont de cerinţe.