Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECŢIA CURENTĂ PENTRU OBŢINEREA

GRADULUI DIDACTIC I

PROIECT
DIDACTIC
Colegiul Economic Calarasi
Prof.inv.primar ,Negrila Adriana Elena
DATA: 15.05.2013
CLASA: I C
PROFESOR:Negrila Adriana Elena

ARIA CURRICULARĂ: Matematica si stiinte ale naturii


DISCIPLINA: Matematica
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Elemente de geometrie``
SUBIECTUL: Figuri geometrice(triunghi,patrat,dreptunghi,cerc)
TIPUL LECTIEI: predare – învăţare
SCOPUL: Identificarea formelor geometrice in modele simulate si in natura
Clasificarea unor figuri geometrice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: sa utilizeze limbajul specific matematic
O2: sa recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice(patrat,
dreptunghi, cerc, triunghi.);
O3: sa asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate
O4:sa selecteze figuri geometrice dupa criterii date
O5:să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau desene
O6:sa descopere numarul de figuri geometrice de acelasi fel dintr-o imagine
O7:sa realizeze o figura geometrica din diverse materiale

STRATEGII DIDACTICE:
RESURSE PROCEDURALE:

 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, jocul didactic, jocul de miscare;
 Forme de organizare: frontală, individuală, în grup,in perechi;
RESURSE MATERIALE:
 figuri geometrice , seturi didactice, planşe, manualul, caiete, creioane
colorate, fişă de lucru, fişă de evaluare
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, probă scrisa , proba
orală,
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar,
Bucureşti, 1998;
 Mihaela Neagu,Mioara Mocanu, Metodica predării matematicii la ciclul
primar, Ed. Polirom,2007.
 Dumitru Ana,Maria Luiza Ana,Dumitru Logel,Elena Stroescu-Logel, Metodica
predării matematicii , Ed. „Carminis”, Pitesti.
Nr.
crt.
Secventele
lectiei
Ob.
op.
Continutul instructiv educativ Elemente de Strategie didactica
Evaluare
si Metode Mijloace Forme de
demersul didactic organizare

Se creeaza conditiile optime pentru buna conversatia


1 Moment desfasurare a lectiei(climat
organizatoric psihoafectiv,materiale didactice

Adresez elevilor intrebari pentru a verifica Conversatia Seturi de Frontal Aprecieri


2 Reactualizarea O1
cunostintele anterioare intrebari frontale
cunostintelor - Cum se numesc numerele care se
anterioare adună?
- Cum se numeste rezultatul adunării?
- Cum se numeste rezultatul scăderii?

 Mă gândesc la un număr. Exercitiul


Îl adun cu 4 şi obțin 10. La ce număr m-am
gândit?
 Mă gândesc la un număr.
Scad din el 2 şi obțin 6. La ce număr m-am
gândit?
 Care este numărul cu 5 mai
mare decât 4 ?
 Care este numărul cu 3 mai
mic decât 10?

La ora de limba si literatura romana am Conversaţia Zmeu activitate Aprecieri


3 Captarea prezentat un zmeu.Voi cere elevilor sa frontală frontale
atenţiei şi numeasca figura geometrica care se Observatia
organizarea aseamana cu acest obiect.(triunghiul)
Voi solicita exemple si de alte figuri
lecţiei geometrice cunoscute.
Anunt elevii că astazi vor învăţa figurile
4 Anunţarea geometrice, vor recunoaşte figurile
temei şi a învăţate în desene cât şi în mediul
obiectivelor înconjurător, vor desena figurile
geometrice indicate, vor juca jocuri, vor
rezolva sarcinile de pe fişe.
Se scrie titlul pe tabla si in caiete
,,Figuri geometrice”

Vor fi prezentate elevilor planşele cu Observaţia Jetoane cu activitate


5 Dirijarea figurile geometrice: triunghi, pătrat, cerc şi figuri frontală
învăţării dreptunghi. Conversaţia geom.
Se vor analiza si descrie.Fiecare figura
geometrica va fi lipita pe o plansa Explicaţia
realizandu-se un ciorchine ,care va ramana
O3 afisat intreaga ora. Exerciţiul Manualul activitate Proba
individuală scrisa
Elevii vor deschide manualele si vor
observa si recunoaste asemanari intre
desenele din manual si figurile geometrice activitate Aprecieri
prezentate. frontala frontale

Cer elevilor exemple de obiecte din Observaţia Figuri activitate


mediul inconjurator care seamana cu geometric individuala
figurile prezentate. Explicaţia e

O2 Fiecare elev va avea pe banca figuri Exerciţiul activitate


geometrice din hartie autocolanta pe care individuala observarea
la indicatia mea le va lipi in caiet si va sistemica
scrie in dreptul lor denumirea fiecareia.
Observaţia
Proiector-
O2 video
Se vor desena figurile învăţate pe tablă . activitate
Saculetul individuala
Joc didactic cu surprize
Elevii deseneaza si ei dupa model in caiet
respectand indicatiile mele.
Prezint un material PPT.

Observa următoarele figuri geometrice si


denumestele. Joc de
O4 miscare
a) b) c) d)

Dintr-un saculet elevii legati la ochi vor


scoate cate o figura pe care o vor numi si
descrie
Fiecare elev va avea un jeton cu o figura
geometrica .
Se va enunta figura geometrica si locul
unde se aduna:
,,Patratele la tabla!”
,,Triunghiurile pe scaune!”etc.

Aprecieri
Prezint un PPT cu urmatoarele cerinte: Explicaţia Proiector- activitate frontale
6. Obţinerea O6
-Numara figurile geometrice de acelasi fel video frontala
performanţei O4 si completeaza tabelul urmator. Exerciţiul
-Din figurile geometrice existente formeaza
un sir in urmataorea ordine.
Jocul ,,Casa de vanzare”-Elevii sunt Conversaţia Fisa de activitate pe observarea
7. Asigurarea O6
impartiti in 4 grupe lucru grupe sistemica
retentiei si a Se prezinta o plansa cu o casa din figuri Explicaţia
transferului geometrice.
Scopul este de a da un anunt . Se compune Exerciţiul Aprecieri
anuntul de tipul: Casa are : 2 triunghiuri frontale
rosii, doua cercuri galbene, trei Jocul
dreptunghiuri...” didactic
Aprecieri
O7 Cu ajutorul plastilinei si scobitorilor Plastilina Acrivitate in frontale
elevii,impartiti in perechi vor confectiona perechi
figura geometrica preferata. Scobitori

O5 Fisa de lucru Fisa de Activitate Proba scrisa


O2 - uneste figura geometica cu lucru individuala
denumirea ei
-continua dupa model

- Ce am învăţat astăzi la ora de conversaţia conversaţia


8 Incheierea matematică?
activitatii - Ce figuri geometrice am învăţat?
Se fac aprecieri asupra activitatii
Tema pentru acasă
–colorati imaginea dupa model
COLORATI FORMELE GEOMETRICE DUPA MODEL:
Casa de vanzare
CASĂ DE VÂNZARE

ARE:
Nume…………………………………………… Data……………….

FIŞĂ DE LUCRU

1) Uneşte figura geometrică cu denumirea


corespunzătoare:

dreptunghi

triunghi

cerc

pătrat

2) Continuă după model:

S-ar putea să vă placă și