Sunteți pe pagina 1din 27

Perioada : 3 săptămâni (S8 – S10) → 04.11.2019 – 22.11.

2019

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice

- aflarea sumei / diferenţei a două numere;


a. manual, fişe de lucru,
MEM - evidenţierea proprietăţilor adunării laptop, videoproiector
1.4;1.6.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără b. conversaţia euristică,
3.1.;3.2.; precizarea terminologiei; Adunarea şi scăderea numerelor
explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.2. naturale de la 0 la 1000, fără
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor problematizarea, munca
trecere peste ordin Observare
Luni suporturi vizuale; independentă
sistematică
- completarea unor căsuţe cu numere care lipsesc; c. activitate frontală,
CLR - vizionarea unor documentare despre rezervaţii individuală
Despre rezervaţiile naturale
naturale;
1.4. - discuţii despre cele vizionate;

- rezolvare de probleme

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric a. manual, fişe de lucru, Evaluare
1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Strofa. Versul laptop, videoproiector după
3.1., 3.4., versuri; b. conversaţia, diamantul, rezolvarea
4.1. - ientificarea titlului, autorului, a numărului de explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
strofe, versuri; munca independentă lucru
MM - explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de enunţuri Text-suport: c. activitate frontală,
1.4. cu acestea; individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Mama, de Panait Cerna
DP - observarea aşezării în pagină a textului în versuri;
2.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date;
- transcrierea unor versuri ale poeziei;
- găsirea unor însuşiri pentru mama;
- audiţie / vizionare cântecul ,,Mama”
https://www.youtube.com/watch?v=HT-
Q058H6d0

a. manual, fişe de lucru, b.


CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei conversaţia, explicaţia, Observarea
1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în exerciţiul, jurnalul cu
Textul liric sistematică
3.1., 3.4., versuri; dublă intrare, cadranele
Strofa. Versul
4.1. - explicarea unor expresii din poezie; c. activitate frontală,
- selectarea unor versuri, după criterii date; individuală, în perechi, pe
- formulare de enunţuri; echipe
AVAP Aprecieri
- exemplificarea unei situaţii în care au fost certaţi Text-suport:
2.6. globale si
de mama lor;
individuale
- argumentarea faptului că textul ,,Mama” este o Mama, de Panait Cerna
poezie;

-explicarea si demonstrarea aruncarii: stand cu


picioarele usor departate la nivelul umerilor,
piciorul stang usor inainte, coatele usor indoite, cu
EFS
mingea tinuta intre palme la nivelul taliei. Mingea Indemanarea
3.1.; 3.2.;
se duce in jos spre coapse dupa care, printr-o Apreciere
3.3.
miscare brusca, se duc bratele inainte simultan cu Aruncare la tinta orizontala cu globală /
- mingi mijlocii
aruncarea mingii; doua individuală
CLR
- exersarea aruncarii; maini de jos
2.3.
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Nu scapa mingea!", ,,Mingea in
cerc", ,,Lupta pentru minge"

Marți CLR - crearea unei poezii despre mama; Textul liric a. manual, fişe de lucru, b. Observarea
1.1., 1.2. - audierea poeziei ,,Întâlnire cu mama”, de Nicolae Strofa. Versul conversaţia, explicaţia, sistematică
3.1., 3.4., Labiş; exerciţiul, jurnalul cu
4.1. - transpunerea în desen a unei scene sugerată de dublă intrare, cadranele
poezie; c. activitate frontală,
Text-suport: individuală, în perechi, pe Aprecieri
echipe
AVAP
globale si
2.6.
- completarea unor propoziţii lacunare; individuale
- completarea unor rime pentru versuri date Mama, de Panait Cerna

- discuţii despre curcubeu, când apare acesta etc.


AVAP - citirea fragmentelor de poveşti despre curcubeu;
1.1.,1.2.,
- discuţii în legătură cu fragmentele citite; a. manual, acuarele,
2.2., 2.3., Apreciere
- numirea culorilor curcubeului; pensule, bloc de desen,
2.4. globală /
- sesizarea diferenței dintre informația practică Curcubeu creioane colorate, carioci
individuală
transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic; b. conversaţia euristică,
MEM
- identificare semnificației liniei, punctului, culorii și Poveşti despre curcubeu explicaţia, demonstraţia,
4.2. Expunerea
formei în opere de artă; exerciţiul, turul galeriei
b. frontală, în perechi, lucrărilor
CLR - crearea unei poveşti despre curcubeu;
- desenarea unei poveşti curcubeu individuală
2.1.

- calculul sumei / diferenţei oral şi în scris Adunarea şi scăderea numerelor


MEM - evidenţierea proprietăţilor adunării naturale de la 0 la 1000, fără
1.4;1.6.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără trecere peste ordin a. auxiliar, fişe de lucru
3.1.;3.2.; precizarea terminologiei; b. conversaţia euristică,
4.2.; 5.2. - rezolvarea de probleme; explicaţia, exerciţiul,
- găsirea sumei dintre răsturnatul unui număr şi o Despre rezervaţiile naturale Evaluare
problematizarea predictivă
diferenţă; c. activitate frontală,
CLR - completarea unor casete cu numerele care lipsesc; individuală, în perechi
- colorarea unor sume / diferenţe, după criterii date;
1.4. - discuţii despre protejarea anumitor specii de
AVAP plante şi animale în rezervaţiile naturale
2.6.
EFS - aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos, a Indemanarea - mingi Proba
3.1.; 3.2.; unui obiect usor, la tinta delimitate pe sol, la practica
3.3. distanta de 3-4 m, latimea tintei avand 0,5m - marcaje

CLR - exersarea aruncarii la tinta orizontala sau Aruncare la tinta orizontala /


1.4. verticala cu una sau doua maini
verticala cu una sau doua maini, individual;
-exersarea aruncarii la tinta cu una sau doua maini,
sub forma de concurs;

- desemnarea celui mai bun aruncator al clasei


DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,
1.2., 2.1., data,meteo, agenda zilei, impresii;
2.3. Importanţa normelor de sănătate
- joc ,,Semaforul opiniilor”; pentru relaţiile cu ceilalţi
CLR a. manual, fişe de lucru
2.3. - formulare de răspunsuri la enunţuri date;
b. conversaţia euristică, Observarea
AVAP explicaţia, exerciţiul, RAI, sistematică
- exprimarea unor opinii şi argumentarea lor;
2.6.
ciorchinele, organizatorul
- joc ,,Cine mă învaţă şi mă ajută să fiu sănătos?”; grafic, jocul didactic, Tehnica
,,Partenerul
- joc de rol ,,Doctorii şi bolnavii”; c. activitate frontală, întreabă”
individuală, în perechi,
- identificarea faptelor care le-ar putea afecta
sănătatea; pe grupe
Miercuri
- desen ,, Sănătatea mea şi a celorlalţi”

CLR - denumirea persoanelor din ilustraţii date; a. manual, fişe de lucru Observare
1.1., 1.2. sistematică
3.1., 3.4. - precizarea acţiunilor făcute de aceştia; Povestirea unei întâmplări trăite b. conversaţia euristică,
4.1. sau observate explicaţia, exerciţiul,
- exemplificarea unor activităţi făcute de propria diagrama Venn,
AVAP mamă, dar şi de ei;
2.6. povestirea, ciorchinele

- povestirea unei întâmplări din viaţa elevilor şi a c. activitate frontală,


mamelor acestora; individuală
Text-suport:
- povestirea unor întâmplări după imagini date;

- verbalizarea a ceea ce reprezintă mama pentru ei;


- desen ,,Eu şi mama mea” Mama, de Panait Cerna

- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul Adunarea numerelor naturale de


MEM unităţilor, respectând algoritmul şi aşezarea la 0 la 1000, cu trecere peste a. manual,fişe de lucru,
1.4;1.6.;
corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; ordinul unităţilor planşe
3.1.;3.2.;
4.2.; 5.2.
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind b.conversaţia,explicaţia,
CLR de la o tematică dată/de la numere date /de la demonstraţia,exerciţiul, Observarea
1.4. verbe /expresii care sugerează operaţii; sistematică
problematizarea, munca
- completarea unor căsuţe cu termenii potriviţi; Despre un Proiect ECO independentă

- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu c.activitate frontală,


privire la anumite atitudini şi comportamente activitate individuală
observate în mediile de viaţă explorate;

- rezolvare de probleme

MM - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Ritmul


duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri a. manual, coli de desen,
1.1., 1.4., convenţionale de structurare a melodiilor simple); creioane colorate, laptop,
2.2., 2.3., - observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe videoproiector
3.1., 3.4. care le produce fiecare; Sunetul lung. Sunetul scurt b. conversaţia euristică,
- audierea cântecului ,,Iac-aşa” , grupul Song; explicaţia, exerciţiul Interpretare
ţinerea ritmului prin bătăi din palme; (Durata sunetelor c. activitate frontală, a vocală
CLR https://www.youtube.com/watch?v=CLLtwlE1KVk individuală
2.1. - interpretarea cântecului ,,Albiniţa mea” , după
Delcaso;
AVAP - desenarea unei albinuţe
2.2.
Joi Limba Englezǎ

CLR - observarea modului de aşezare în pagină a unui Aşezarea textului în versuri în a. manual, auxiliar Autoevaluare
1.1., 1.2. text în versuri; pagina caietului b. conversaţia euristică, controlată
3.1., 3.4. explicaţia, exerciţiul,
4.1. observarea dirijată,
- formulare de răspunsuri la întrebări date; Text-suport: munca independentă
c. activitate frontală,
- copierea / transcrierea unor strofe ale poeziei, Mama, de Panait Cerna individuală
respectând aşezarea corectă în pagină – verificarea
după criterii date;

DP - încercuirea unor cuvinte care rimează cu unele


2.3. cuvinte date;

- completarea unor versuri cu cuvinte potrivite


(scrise în paranteză)

Religie

MEM - efectuarea de adunări; Adunarea numerelor naturale a. auxiliar,fişe de lucru, Evaluare


1.4;1.6.; - compararea unor sume; de la 0 la 1000, cu trecere peste laptop, videoproiector după modul
3.1.;3.2.; ordinul unităţilor b.conversaţia,explicaţia, de rezolvare
- completarea unor casete lacunare;
4.2.; 5.2. demonstraţia,exerciţiul, a sarcinilor
- colorarea unor imagini respectând coduri date de
problematizarea, munca de lucru
sume;
Despre un Proiect ECO independentă
- scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor
CLR c.activitate frontală,
suporturi vizuale;
individuală, în perechi
- vizionarea unor imagini cu mediul înconjurător
1.4.
(curat / plin de gunoaie);
DP
- discuţii despre importanţa păstrării unui mediu
2.2.
curat

Vineri AVAP Poveşti despre curcubeu a. manual, hârtie Aprecieri


1.1.,1.2., - observarea unor imagini cu elefanţi; colorată,carton colorat, globale și
2.2., 2.3., - identificarea materialelor şi a instrumentelor de Elefantul curcubeu benzi, foarfecă, lipici individuale
2.4. lucru folosite în realizarea produselor ilustrate; b. conversaţia euristică,
- verbalizarea legăturii acestora cu un curcubeu; explicaţia, demonstraţia,
CLR - descrierea etapelor de lucru pentru realizarea munca independentă
2.1. unui elefant curcubeu; c. frontală, individuală
MM - decupare după contur, rupere, lipire, ţesere cu
1.4.
benzi de hârtie;
- realizarea unui covoraş / elefant curcubeu
-audierea / vizionarea cântecului ,,Elefantul Cici”
https://www.youtube.com/watch?v=G0OqIkgZqlA

*Lectură a.fișă de lectură Evaluare


-oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia, explicaţia, după
CLR este vorba (în această poezie)?” ; Bunicul meu, de Emilia Plugaru exerciţiul, ciorchinele, rezolvarea
1.1., 1.2. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri cadranele sarcinilor de
3.1., 3.4. scurte care testează înţelegerea textului audiat; c.activitate frontală, lucru
4.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre activitate individuală
conţinutul mesajului poeziei;
DP - caracterizarea bunicului din poezie;
2.1. - discuţii despre bunicii lor, despre activităţile
făcute împreună etc.;
AVAP - realizarea unui desen cu titlul ,,Bunicul meu”
2.2. - audierea cântecului ,,Bunicul meu”
https://www.youtube.com/watch?v=_kayjh-r5Dw

MM - joc pentru diferenţierea în cântece simple a Marcarea structurilor ritmice a. manual, laptop,
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri videoproiector
1.1., 1.4., convenţionale de structurare a melodiilor simple); b.conversaţia,explicaţia,
2.2., 2.3., - observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe exerciţiul muzical, Interpretare
3.1., 3.4. care le produce fiecare; c.activitate frontală, a vocală
- însuşirea cântecului ,,Podul de piatră” activitate individuală
- exerciţii de pronunţie şi tactare a sunetelor lungi
CLR şi scurte
2.1.
MEM -aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor naturale de la a. manual,fişe de lucru, Observare
0 la 1000, cu trecere peste ordinul planşe sistematică
1.4;1.6.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții unităţilor
date; b.conversaţia,explicaţia,
3.1.;3.2.; demonstraţia,exerciţiul,
- colorarea unor personaje respectând coduri date Despre un Proiect ECO
4.2.; 5.2. de sume ; problematizarea, munca
independentă
AVAP2.6. - activitate outdoor ,,Acţiune ecologică”
(ecologizare în împrejurimea şcolii) c.activitate frontală,
activitate individuală

Luni Adunarea numerelor naturale


- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul de la 0 la 1000, cu trecere peste
MEM zecilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a ordinul zecilor
a. manual,fişe de lucru,
1.4;1.6.; unităţilor, zecilor şi sutelor;
planşe
3.1.;3.2.; - evidenţierea proprietăţilor adunării Influenţa negativă a omului
b.conversaţia,explicaţia,
4.2.; 5.2. (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără asupra mediului
demonstraţia,exerciţiul,
precizarea terminologiei Observare
problematizarea, munca
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind sistematică
independentă
AVAP de la o tematică dată/de la numere date /de la
c.activitate frontală,
2.6. verbe /expresii care sugerează operaţii matematice;
activitate individuală
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu
privire la influenţa omului asupra mediului, redate
prin imagini vizuale

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei


1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în
3.1., 3.4. versuri;
a. manual, fişe de lucru,
4.1. - identificarea titlului, autorului, a numărului de Textul liric
laptop, videoproiector
strofe, versuri; Poezii despre universul copilăriei Observare
b. conversaţia euristică,
DP - explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora sistematică
explicaţia, exerciţiul,
2.1. în enunţuri; Text-suport:
munca independentă
- formulare de răspunsuri la întrebări date; Autoevaluare
c. activitate frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Bunica, de Ştefan Octavian Iosif
individuală
MM - caracterizarea propriei bunici;
1.4. - audierea / vizionarea cântecului ,,Bunica”
https://www.youtube.com/watch?v=OILqCxJsjaA
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul liric a. manual, fişe de lucru, Observarea
CLR impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Poezii despre universul copilăriei b. conversaţia, sistematică
1.1., 1.2. versuri; explicaţia, exerciţiul,
3.1., 3.4. - selectarea din poezie a versurilor / expresiilor care Text-suport: jurnalul cu dublă intrare,
4.1. alcătuiesc portretul bunicii; explozia stelară,
- exemplificarea însuşirilor fizice şi sufleteşti; Bunica, de Ştefan Octavian Iosif cadranele
DP - ordonarea imaginilor potrivit succesiunii strofelor; c. activitate frontală,
2.1. individuală, în perechi,
AVAP pe echipe
2.3.

EFS
- efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii
3.1.; 3.3.
calitatii rezistenta: sarituri la coarda in tempo Rezistenta
- teren / sala de sport Apreciere
moderat timp de 2-3 min., in doua reprize cu pauza
DP - corzi globala /
de 30 s; - alergare accelerata pe loc, timp de 15-20 s Eforturi de tip aerob
2.3. individuala
in doua reprize cu pauze de 30 s; - Joc dinamic
,,Crabii si crevetii"
Marți
CLR
1.1., 1.2. a. manual, fişe de lucru,
- găsirea unui titlul potrivit pentru fiecare strofă
3.1., 3.4. b. conversaţia,
ilustrată;
4.1. Textul liric explicaţia, exerciţiul,
- exerciţii de transcriere, verificând dacă au
Poezii despre universul copilăriei jurnalul cu dublă intrare,
respectat aşezarea corectă în pagină;
DP explozia stelară, Observarea
- formulare de enunţuri după criterii date;
2.1. Text-suport: cadranele sistematică
- realizare de corespondenţe între versuri şi
c. activitate frontală,
explicaţii date;
Bunica, de Ştefan Octavian Iosif individuală, în perechi,
- realizarea unei figurine (bunica);
AVAP pe echipe
- joc de rol ,,Bunica şi nepotul / nepoata”
2.3.

– vizionarea filmuleţului educativ Să învăţăm


AVAP culorile curcubeului a. laptop, materiale
1.1.,1.2., https://www.youtube.com/watch? textile, videoproiector,
v=9r9LpyNOzUM Observare
2.2., 2.3., Poveşti despre curcubeu nasturi, foarfecă, lipici
sistematică
2.4. – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de lucru; b.conversaţia euristică,
– descrierea etapelor pentru realizarea lucrării; explicaţia, demonstrația,
Coaserea nasturilor. Împletire Expunerea
MM – realizarea lucrării munca independentă
lucrărilor
1.4. – audiţie / vizionare cântec ,, Curcubeul în culori” c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=THKOtjZaZeE activitate individuală

MEM -aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor naturale a. auxiliar, fişe de lucru,
1.4;1.6.; -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de la 0 la 1000, cu trecere peste b.conversaţia, explicaţia Temă de lucru
de la o tematică / de la imagini;
exerciţiul, jocul , munca
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
3.1.;3.2.; ordinul zecilor independentă didactic,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
4.2.; 5.2. învăţarea prin
aritmetice; în clasă:
Influenţa negativă a omului descoperire,
- scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor - aflarea unor
CLR asupra mediului problematizarea
suporturi vizuale; sume
2.3. c. activitate frontală,
- enumerarea principalelor acţiuni care pot dăuna
activitate individuală
mediului;

EFS
3.1.; 3.3. - efectuarea unor exercitii cu intensitate medie;

- alergare accelerata pe dislanta de 20 m, Rezistenta


repetata de 3 ori, cu pauza de 30-40 s intre - teren de sport
Observarea
repetari;
CLR sistematică
- fluier
- stafeta cu plecare in torent, trecand peste Eforturi cu durata medie
1.4. obstacole, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.

Miercuri a. manual, fișe de lucru


Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, Igiena personală
data, meteo, agenda zilei, impresii; b. conversatia,
proiectul,
- realizarea unui proiect cu tema ,,Igiena
personală; explicatia, ciorchinele,
DP jocul didactic
1.2. - discuţii despre diverse situaţii de igienă Recapitulare / Evaluare
illustrate; Observare
c. activitate frontală
CLR sistematică
- realizarea unor interviuri despre igienă;
2.1. individuală, pe grupe
- exemplificarea unor reguli de igienă;
AVAP
2.6. - realizarea unei poveşti despre un copil care nu
respectă regulile de igienă ; adăugarea la
poveste a unor desene sugestive;

- colaj ,,Importanţa igienei”


Dialoguri despre familie şi
CLR a. manual, fişe de lucru,
- identificarea membrilor familiei Danei şi a lui locuinţă
1.1; 1.2; Andrei / locuinţa fiecăruia
3.1.; 3.4; laptop, videoproiector
Descrierea unui personaj
4.1; 4.2. - descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor din b. conversaţia,
poezie: însuşiri fizice şi sufleteşti;
MM ciorchinele, explicaţia,
1.4. - descrierea, în câteva enunţuri, a propriei exerciţiul, jurnalul cu Observare
bunici; Text-suport: directă
dublă intrare, explozia
AVAP
- transformarea/completarea unor enunțuri Bunica, de Ştefan Octavian Iosif stelară, cadranele
2.6
după model
c. activitate frontală,
individuală, în perechi

Miercuri - aflarea unor sume, după diverse criterii;

- scrierea sumei obţinute prin comparare,


utilizând semnele <, >, =
a. fişe de lucru, auxiliar
- asocierea rezolvării unei probleme cu un didactic, culegere de
desen; exerciții și probleme
- crearea unor probleme simple după imagini/
MEM b.conversaţia,
desene/ scheme date; Adunarea numerelor naturale de
1.4;1.6.; la 0 la 1000, cu trecere peste
3.1.;3.2.; - formularea şi rezolvarea unor probleme explicaţia, exerciţiul,
ordinul zecilor Autoevaluarea
4.2.; 5.2. pornind de la o tematică dată/de la numere
controlată
date, de la imagini; problematizarea, munca
AVAP independentă
2.6. - modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe; Influenţa negativă a omului c activitate frontală,
asupra mediului
- alcătuirea unei liste cu factorii care pot dăuna activitate în perechi,
mediului înconjurător; activitate-joc, activitate
în grup şi independentă
- realizare de pliante cu mesaje pentru ocrotirea
mediului;

- completarea unor șiruri numerice


a. manual, laptop,
videoproiector
- joc pentru diferenţierea duratelor sunetelor b.conversaţia,explicaţia,
muzicale; demonstraţia,
MM
1.1., 1.4., exerciţiul,
- exerciţii de pronunţie şi tactare a sunetelor
2.2., 2.3., lungi şi scurte; Audiţia interioară. Improvizaţia
problematizarea, Observare
3.1., 3.4. ritmică şi spontană
munca independentă sistematică
- audiţie ,,Povestea unui ciobănaş” – ţinerea
CLR ritmului bătând cu piciorul;
2.1. c.activitate frontală,
- improvizarea unor ritmuri muzicale
activitate individuală

Joi Limba Englezǎ


CLR - dialoguri despre sine, despre familie, despre Dialoguri despre familie şi a. manual, fişe de lucru,
1.1; 1.2; bunici etc. locuinţă laptop, videoproiector
3.1.; 3.4; - povestirea unor evenimente despre vizita la bunici Descrierea unui personaj b. conversaţia,
4.1; 4.2. sau o amintire plăcută pe care o are cu bunica / ciorchinele, explicaţia,
bunicul; Text-suport: exerciţiul, jurnalul cu
MM - joc de rol ,,La ţară la bunici”; ,,Cu bunicii la dublă intrare, explozia
1.4. cumpărături”; ,,În parc cu bunicii” etc. Bunica, de Ştefan Octavian Iosif stelară, cadranele Observare
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicii mei c. activitate frontală, directă
iubiţi” https://www.youtube.com/watch? individuală, în perechi
AVAP v=5TsX70R0g_w
2.6 - desen ,, Familia mea”

Religie
MEM - efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Adunarea numerelor naturale de a. manual, fişe de lucru Evaluare
1.4.; 1.6.; 1000, cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor; la 0 la 1000, cu trecere peste b.conversaţia euristică, după modul
3.1.;3.2.; - efectuarea probei adunării prin adunare; explicaţia, exerciţiul, de rezolvare
ordinul unităților și al zecilor
4.2.; 5.2. - rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților problematizarea, munca a sarcinilor
adunării (gruparea convenabilă a termenilor); independentă de lucru
- rezolvare de probleme cu adunări în concentrul 0- c activitate frontală,
1000; Extinderea suprafeţelor locuibile
CLR - compunere de probleme după un exerciţiu de
2.3. adunare;
individuală
- aflarea sumei dintre predecesorii şi succesorii unor
numere date;
- activitate outdoor - ecologizarea spaţiului verde al
şcolii
Vineri - continuarea unui şir de cuvinte dat (curcubeu – Cu umbrela prin ploaie
ploaie – umbrele…)
a. videoproiector,
- sesizarea diferenței dintre informația practică
AVAP laptop, acuarele,
transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic
1.2; 2.1; pensulă, bloc de desen,
- identificare semnificației liniei, punctului, culorii Observare
2.4 creioane colorate,
și formei; sistematică
şerveţel
- verbalizarea metodelor de lucru;
CLR b.conversaţia euristică,
- desen ,,Umbrele prin ploaie”, folosind punctul, Expunerea
2.3.; 3.1. explicaţia, demonstrația,
linia şi pata de culoare; lucrărilor
MM munca independentă
- audierea / vizionarea cântecului ,,Vine ploaia: pic,
1.4. c.activitate frontală,
pic, pic!”
activitate individuală
https://www.youtube.com/watch?v=YS78IPPRH4E

- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce *Lectură


este vorba în această poezie?”;
CLR-
https://www.youtube.com/watch?v=087b75s-opE
1.1,1.2,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
2.3,2.4, a.fișe de lectură
scurte care testează înţelegerea textului audiat; Fetiţa alintată , de Otilia Cazimir
3.1,3.3 b.conversaţia, explozia
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
stelară, metoda Observare
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat ;
pălăriilor gânditoare, sistematică
- exprimarea unor păreri despre comportamentul
DP cadranele, ciorchinele
fetiţei;
2.1. c.activitate frontală,
- descrierea personajelor;
individuală, pe grupe
- transcrierea a două strofe, la alegere, respectând
AVAP
aşezarea corectă în pagină;
2.6.
- completarea unor enunţuri lacunare

MM - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Ritmul a. manual, laptop, Observarea


duratelor sunetelor muzicale ; videoproiector sistematică
1.1., 1.4., - observarea unor imagini şi imitarea sunetelor pe b.conversaţia,
2.2., 2.3., care le produce fiecare; explicaţia, exerciţiul,
3.1., 3.4. - desenarea obiectelor sau vieţuitoarelor care emit munca independentă
sunete scurte / lungi; Recapitulare / Evaluare c.activitate frontală,
- tactarea ritmului pentru cântecul ,,Săniuţa” activitate individuală
- marcarea ritmului melodiei ,,Iarna veselă”, cu
jucăriile musicale confecţionate;
CLR
- transcrierea / copierea unor versuri, notarea
2.1.
duratei sunetelor;
- interpretarea colindului Moş Crăciun cu plete
AVAP
dalbe;
2.2.
- tactarea ritmului pentru colindul Astăzi s-a născut
Hristos
MEM - efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Adunarea numerelor naturale de la a. videoproiector,
1000, cu trecere peste ordinul unităților și al 0 la 1000, cu trecere peste ordinul laptop, fişe de lucru,
1.4.; 1.6.; unităților și al zecilor
zecilor auxiliar didactic
Extinderea suprafeţelor locuibile
3.1.;3.2.; - stabilirea valorii de adevăr pentru sume date; b.conversaţia,

4.2.; 5.2. - rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților explicaţia, exerciţiul,


adunării (gruparea convenabilă a termenilor)
problematizarea, RAI
- rezolvare de probleme cu adunări în concentrul Evaluare
CLR 0-1000; c activitate frontală, predictivă
activitate în perechi,
2.3. - vizionarea unor documentare / filmuleţe despre individuală
afectarea animalelor sălbatice prin extinderea
suprafeţelor locuibile;

DP - discuţii pe baza celor vizionate;

2.1. - identificarea emoţiilor;


Luni - exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la
MEM
1000 cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor;
1.4.; 1.6.;
- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu şi fără
3.1.;3.2.; Adunarea numerelor naturale de
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi a. fişe de lucru, culegere
4.2.; 5.2.
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; la 0 la 1000, cu trecere peste de exerciții și probleme
- rezolvarea de probleme cu date numerice; ordinul unităților și al zecilor b.conversaţia,
- formulare de probleme utilizând tehnici variate; explicaţia, exerciţiul, Autoevaluare
CLR
- aflarea sumelor dintre predecesorul şi succesorul problematizarea, munca controlată
2.3.
unor numere date; independentă
- completarea unor căsuţe lacunare cu termenii Extinderea suprafeţelor locuibile c activitate frontală,
lipsă; individuală, în perechi,
- exemplificarea factorilor negativi / pozitivi care au pe grupe
AVAP
legătură cu extinderea suprafeţelor locuibile;
2.6.
- realizarea unui colaj ,,Consecinţele reducerii
habitatului animalelor”
CLR - formularea unor enunţuri după imagini; Scrierea imaginativă după un şir a. manualul, ilustraţii Observare
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe de imagini b. conversația euristică, sistematică
4.1.; 4.2. teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor explicația, exerciţiul,
imagini; metoda semaforul
- redactarea textelor, respectând regulile de aşezare c. activitate frontală,
AVAP în pagină, punctuaţia şi ortografia; individuală
2.2. - crearea unor expresii deosebite, după model dat;
- verificarea textelor create după metoda semaforul;
CLR - formularea unor enunţuri după imagini; Scrierea imaginativă după un şir a. auxiliar, fişe de lucru,
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte pe teme din sfera de de imagini b. conversaţia,
4.1.; 4.2. interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini; explicaţia, exerciţiul,
- redactarea textelor, respectând regulile de aşezare munca independentă, Autoevaluarea
AVAP în pagină, punctuaţia şi ortografia; metoda semaforul controlată
2.6. - verificarea textelor create după metoda semaforul; c. activitate frontală,
- alcătuirea unei liste cu expresii deosebite individuală

-efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii Rezistenta - teren / sala de sport


EFS calitatii rezistenta: sarituri ia coarda in tempo
3.1.; 3.3. moderat timp de 3 min., in 2-3 reprize cu pauze de Eforturi de tip aerob - corzi
30 s;
- fluier Aprecieri
- alergare accelerata pe 20 m repetata de 4 ori cu globale si
pauza de 30-40 s intre repetari; individuale
CLR
1.4. - stafeta cu plecare in torent, trecand peste
obstacolc, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.
Marti CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare a. auxiliar, fişe de lucru, Tehnica
1.1., 1.2. impusă de semnele de punctuaţie a unui text în b. conversaţia, ,,Pălăria cu
3.1., 3.4. versuri; Text suport: explicaţia, exerciţiul, întrebări”
4.1. - precizare titlu, autor, strofe, versuri; Bine e la noi acasă, de Emilia explozia stelară,
Căldăraru cadranele, blazonul,
DP - formularea unor întrebări / răspunsuri în legătură metoda semaforul
2.3. cu poezia citită; c. activitate frontală,
individuală
- transcrierea unor versuri, după criterii date;

- asocierea unor enunţuri date cu versuri / expresii


din poezie;

- readactarea unui scurt text pornind de la ilustraţii


date;

- identificarea variantei corecte de răspuns pentru


enunţuri date;

- transcrierea textului ,,Cântec de adormit


Mitzura” de Tudor Arghezi;

- descrierea membrilor propriei familii

Curcubeul nostru a. manual, lipici, hârtie


AVAP
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor colorată,
1.1., 1.2.,
2.2., 2.3., utilizate; b. conversaţia euristică,
- sesizarea diferenței dintre informația practică explicaţia,
2.4. transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic; demonstraţia, exerciţiul
- identificarea culorilor curcubeului
practic
DP - realizarea, pe grupe, a unui curcubei, ruperea şi
lipirea hârtiei colorate
c.activitate frontală, pe
2.3.
grupe
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Omul şi mediul înconjurător a. manual, de lucru,
cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, planşe diverse
MEM
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Recapitulare b.conversaţia,
1.4.; 1.6.;
unităţilor, zecilor şi sutelor; explicaţia, exerciţiul,
3.1.;3.2.;
- compunere de probleme; învăţarea prin
4.2.; 5.2.
- discuţii despre importanţa protejării mediului descoperire, Interevaluare
înconjurător; problematizarea, munca
- AŞA DA / AŞA NU; independentă
CLR
- scrierea unor îndemnuri pentru rezolvarea unor c.activitate frontală,
2.3.
situaţii illustrate; activitate individuală
- compararea unor sume / diferenţe
- completarea unor casete cu numere potrivite
EFS -efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii Rezistenta - teren / sala de sport Probă de
3.1.; 3.3. calitatii rezistenta: sarituri ia coarda in tempo control
moderat timp de 3 min., in 2-3 reprize cu pauze de
30 s; - corzi

- alergare accelerata pe 20 m repetata de 4 ori cu Evaluare - fluier


pauza de 30-40 s intre repetari;
CLR
1.4. - stafeta cu plecare in torent, trecand peste
obstacolc, repetata de trei ori consecutiv, cu pauza
de 40 s.
Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, Dezvoltare emoţională şi a. manual, laptop, Observare
2.1.; 2.2. data,meteo, agenda zilei, impresii videoproiector sistematică
socială b.conversaţia euristică,
- dialoguri având ca suport imagini care surprind
explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, jurnalul cu dublă globale /
intrare, cadranele, individuale
de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, Emoțiile mele . Cum îmi exprim
CLR explozia stelară,
emoțiile? Emoţii în imagini şi
3.1. frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) culori ciorchinele
AVAP - exprimarea emoţiilor la întrebarea ,,Cum te simţi
2.6. c.activitate frontală,
astăzi?”
activitate individuală
MM - participarea la scurte scenete, prin atribuirea
2.1. unor

EFS roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în


2.3.
situaţii variate;

- joc ,,Ciorchinele emoţiilor” , ,,Turul emoţiilor


noastre”

- citirea povestirii ,,Gândurile noastre ne creează


emoţii”;

- asocierea unor emoţii pentru personajele


povestirii;

- modelarea unei mascote (triste, vesele etc.);

- asocierea emoţiilor în funcţie de imagini date;


- interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se trăieşte”

Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare


sumativă
CLR
1.1., 1.2. b.conversaţia, Probă scrisă
3.1., 3.4.
4.1. munca independentă

c. activitate individuală

MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Omul şi mediul înconjurător Autoevaluar


1.4.; 1.6.; scris, cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0- e
3.1.;3.2.; 1000, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a a. culegere, fişe de lucru
4.2.; 5.2. unităţilor, zecilor şi sutelor; controlată
Recapitulare b.conversaţia,
CLR - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date,
2.1. verificare prin proba operaţiei inverse;
explicaţia, exerciţiul,
- alcătuiri de enunţuri despre: poluare, importanţa
AVAP problematizarea, munca
rezervaţiilor natural şi despădurire;
2.2.
independent, cadranele
- alcătuirea unei liste cu sfaturi pentru un proiect
ecologic; c.activitate frontală,
- compunere de probleme, după criterii date; individuală, pe grupe

- realizarea unor desene sugestive pentru


protecţia mediului
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Melodia a. manual, laptop,
înălţimii sunetelor muzicale; asocierea acestora cu videoproiector
mişcări sugestive ale braţelor;
b.conversația euristică,
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Sunete înalte. Sunete joase
diferite; explicația,
demonstrația,
- încălzirea vocii prin vocalize; exercițiul,munca
- interpretarea unor cântece, urcând şi coborând independentă, jocul
MM vocea;
1.1.; 1.2.; c. frontală, individuală,
1.4.; 2.2.; - cântare după cum sare iepuraşul, folosind ritmul pe grupe
3.4. RA AR;

Observare
CLR sistematică
1.4. - desenarea scăriţei muzicale

AVAP
2.6.

Joi Limba Englezǎ

CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de Evaluarea


1.1., 1.2. - exerciții de ameliorare – dezvoltare, după
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se dezvoltare
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale rezolvarea
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după sarcinilor de
3.1., 3.4. evaluarea sumativă. ameliorare/
b. conversația,
4.1. dezvoltare:
explicația, exercițiul,
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat problematizarea
AVAP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor c. frontal, individual
2.6.
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluar
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. e

Religie
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
MEM cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, a. manual, culegere, fişe
1.4.; 1.6.; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Omul şi mediul înconjurător de lucru
3.1.;3.2.; unităţilor, zecilor şi sutelor; b.conversaţia euristică,
4.2.; 5.2. - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, Recapitulare explicaţia, exerciţiul,
verificare prin proba operaţiei inverse; problematizarea, floare
Autoevaluare
- formulare de răspunsuri la întrebări date (colaj de lotus, organizatorul
controlată
CLR ,,Minunile naturii”); grafic
2.1. - realizarea unor desene despre protejarea mediului c.activitate frontală,
înconjurător; individuală, pe grupe
AVAP - compunere de probleme, după criterii date;
2.2. - schimbarea datelor unei probleme astfel încât să se
rezolve prin operaţia inversă

Vineri AVAP - sesizarea diferenței dintre informația practică Curcubeu a.manual, acuarele, Observare
1.1., 1.2., transmisă prin limbaj vizual si mesajul artistic; pensule, bloc de desen, sistematică
2.2., 2.3., - identificare semnificației liniei, punctului, culorii hârtie colorată, foarfece,
2.4. și formei în opere de artă; lipici etc. Expunerea
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Evaluare b. conversaţia, lucrărilor
CLR utilizarea liniei, punctului, culorii si formei; explicaţia, exerciţiul
2.3. - realizarea de produse utile si/ sau estetice c. activitate frontală,
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici individuală
accesibile
Vineri *Lectură
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de punctuaţie a unui text în
CLR versuri;
1.1., 1.2. - identificarea autorului /titlului poeziei, numărul de Doi fraţi cuminţi, de Elena Farago a.fișe de lectură
3.1., 3.4. strofe/ versuri; b.conversaţia,explicaţia,
4.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date; exerciţiul, harta
Tehnica
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri lecturii,ciorchinele,
,,Partenerul
DP scurte care testează înţelegerea textului citit; jocul didactic, jurnalul
întreabă”
2.3. - descrierea personajelor poeziei; cu dublă intrare, RAI
- completarea unui ciorchine cu cuvinte care c.activitate frontală,
AVAP denumesc calităţi pe care ar trebui să le aibă un individuală, în perechi
2.2. frate / soră;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- alcătuiri de enunţuri cu înţelesuri diferite a
cuvintelor ,,noi”, ,,nouă”;
- desenarea camerei celor doi fraţi

MM. - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Mersul melodiei a. manual, laptop, Observarea
diferite; videoproiector sistematică
1.2. 2.1 b.conversația euristică,
2.2. 3.1 - selectarea şi organizarea unor sunete pentru explicația, demonstrația,
exercițiul, munca
crearea unei idei muzicale proprii;
3.4 independentă, jocul
c. frontală, individuală,
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței
pe grupe
muzicale;

- încălzirea vocii prin vocalize


CLR 1.4 - interpretarea cântecelor ,,Melc, melc codobelc /
1.1
Mişcă vântul frunzele”, cu ajutorul scării
muzicale / după auz;

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri


mici – colectiv
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței
muzicale pentru cântecul ,,Copilul călăreţ”, de
Timotei Popovici

MEM
a. fișe de evaluare
1.4.; 1.6.; sumativă
Itemii probei de evaluare
b.conversaţia,
3.1.;3.2.; Evaluare sumativă Probă scrisă
munca independentă
4.2.; 5.2.
c. activitate individuală
BUNICUL MEU

de Emilia Plugaru

                        Bunicul parcă-mi este frate,


                        Ne hârjonim şi alergăm
                        Şi facem şotii după şotii,
                        Sărim, ne batem, ne jucăm…
 
                        – El e micuţ, zice bunica,
                        Dar tu bătrân de-acu şi chel
                        Nu te mai laşi de bazaconii?
                        Ce-ar fi să fii mai… cuminţel?
 
                        – Păi, nu prea pot să fiu cuminte,
                        Zâmbeşte larg bunicul meu,
                        Cât sunt nepoţii lângă mine
                        Ca un copil mă simt şi eu.
FETIŢA ALINTATĂ

de Otilia Cazimir

                        – Mamă, coase-mi paltonaşul!


                        – Mamă, mi s-a rupt rochiţa…
                        – Prinde-mi, mamă, guleraşul!
                        S-alinta mereu fetiţa.
 
                        Coase mama, ce să facă?
                        Mama n-are bucurii,
                        Necăjită şi săracă
                        Şi c-o droaie de copii.
 
                        Şi de treburi câte are,
                        Nici să doarmă n-are când
                        – De mi-ar creşte fata mare,
                        Să m-ajute mai curând!
 
                        Vine fata alintată
                        – Mamă, coase-mi ciorăpiorul!
                        Dar măicuţa, supărată,
                        A luat-o mai cu zorul:
 
                        Uite ac şi uite aţă.
                        Nu mai eşti fetiţă mică,
                        Ia împunge – şi te-nvaţă –
                        Să mai coşi şi singurică!

DOI FRAŢI CUMINŢI

de Elena Farago

                        Noi suntem doi fraţi, în casă


                        Şi nu ne certăm deloc,
                        Şi suntem tăcuţi la masă,
                        Şi cuminţi în orice loc.
 
                        Avem hamuri, cerc şi minge,
                        Când pe-afară ne jucăm,
                        Iar când plouă, ori când ninge,
                        Liniştiţi în casă stăm.
 
                        Şi cu jucării frumoase
                        Ne jucăm tot amândoi,
                        Pe când mama noastră coase,
                        Ori citeşte, lângă noi.
 
                        Mama noastră ne vorbeşte
                        Şi ne mângâie duios,
                        Iară seara ne citeşte
                        Ori ne spune-un basm frumos.
 
                        Şi ne-nvaţă lucruri multe,
                        Şi frumoase, stând cu noi,
                        Şi îi place să ne-asculte
                        Când vorbim noi amândoi…
 
                        Şi în gândul nostru-ntruna
                        Auzim povaţa ei:
                        – Fiţi cuminţi întotdeauna
                        Şi fiţi buni, copiii mei!