Sunteți pe pagina 1din 39

Perioada : 3 săptămâni (S18 – S20) → 03.02.2020 – 21.02.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice

Luni MEM - precizări privind ordinea efectuării operațiilor; Ordinea efectuării operaţiilor
- exerciții cu cele trei operații studiate, respectând Probleme care se rezolvă prin
1.4.; 1.5.; ordinea efectuării operaţiilor; una, două sau mai multe operații
a. manual, fişe
1.6.; 3.1.; - rezolvare de probleme printr-un exercițiu;
b. conversaţia euristică,
- compunere de probleme după un exercițiu dat;
4.2.; 5.1.; explicaţia, exerciţiul,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
5.2. problematizarea,
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
observarea dirijată Observare
- enumerarea factorilor de mediu necesari
c. activitate frontală, sistematică
supravieţuirii vieţuitoarelor;
individuală
- realizare de corespondenţe
CLR

2.3.

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Formularea de întrebări şi a. manual, fişe de lucru Evaluare după
impusă de semnele de punctuaţie; răspunsuri. Povestirea orală a unui rezolvarea
1.1.; 1.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se b. conversaţia euristică, sarcinilor de
text citit
găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De explozia stelară, lucru
2.3.; 3.1.; ce? Ce? Când? Cu cine?); exerciţiul, Gândiți,
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea
3.2.; 4.1. acestora în enunţuri proprii; Text-suport: lucrați în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere comunicați, jocul
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un didactic,
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”); Ce băiat!, după Octav Pancu Iaşi c. activitate frontală,
- citirea textului pe roluri; individuală, în perechi
DP - explicarea nedumeririi călătorilor din tramvai
/ titlul textului;
2.3 - selectarea unei variante de răspuns ca titlul
lecţiei;
- formulări de răspunsuri la întrebarea ,,Cum
trebuia să se comporte băiatul în tramvai?”;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până
în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
AVAP clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume
lecţia
2.2. în 5-8 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă.
2h După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza
enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia
EFS Explicarea si demonstrarea variantelor de Deprinderi motrice de baza - sala de sport Apreciere
aruncare: - mingi mijlocii. globală /
1.1.; 1.2. Aruncare si prindere de pe loc: - mingi de baschet, individuală
a) de la piept cu doua maini — stand departat cu - aruncari lansate, azvarlite la tinta, - marcaje
la partener, la distanta, autoaruncari Probă practică
1.3.,;2.2.; piciorul stang usor inainte, trunchiul drept, cu
greutatea corpului egal repartizata pe ambele
3.1.; 3.3. picioare, mingea tinuta cu ambele maini in dreptul
pieptului. Aruncarea se realizeaza prin impingerea
mingii inainte simultan cu intinderea brajelor
inainte;
DP
b) cu ambele maini de jos - stand pe picioarele usor
2.3.
departate la nivelul umerilor, piciorul stang usor
inainte, coatele usor indoite, cu mingea tinuta intre
palme la nivelul taliei. Mingea se duce in jos spre
coapse dupa care, printr-o miscare brusca, se duc
bratele inainte simultan cu aruncarea mingii;
CLR
c) cu ambele maini de deasupra capului - stand
2.3. departat, piciorul stang usor inainte, mingea
inainte, simultan cu aplecarea usoara a corpului
inainte si intinderea bratelor pe langa urechi;

d) cu o mana de la umar - stand usor departat, cu


mingea tinuta in palma bratului indemanatic, care
este ridicat deasupra umarului, antebratul formand
un unghi de 90°;

- Jocuri dinamice: ,,Mingea la capitan", ,,Trei mingi


in teren";
- ştafete aplicative;

- corectări

Marti CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Formularea de întrebări şi


1.1.; 1.2.; impusă de semnele de punctuaţie; răspunsuri. Povestirea orală a
2.3.; 3.1.; - formulare de întrebări / răspunsuri; unui text citit
3.2.; 4.1. - selectarea, din text, cuvintelor care conţin ,,î”, ,,â”,
,,mp” şi ,,mb”; Text-suport:
- transformarea unor propoziţii simple în propoziţii
DP dezvoltate; Ce băiat!, după Octav Pancu Iaşi
2.3 - exemplificarea unor situaţii în care se aplică
anumite norme de comportament;
a. manual, fişe de lucru
AVAP - ordonarea imaginilor potrivit întâmplărilor din
b. conversaţia euristică, Observarea
2.2. text;
RAI, exerciţiul,
- stabilirea însuşirilor băiatului;
cadranele, metoda sistematică:
- desenarea băiatului, aşa cum şi-l imaginează;
Frisco, jocul didactic atitudinea
- povestirea orală a textului;
- formulări de enunţuri pe diverse teme; c. activitate frontală, elevilor faţă
- joc de rol: ,,În autobuz / troleibuz” individuală, în perechi
de sarcina
JOC Mesajul fluturașului: dată
Se dă fiecărui copil câte o hârtie albă și un șablon al
fluturașului. Pe aripile fluturașului vor scrie, cu
verde, aspectele pozitive ale lecției, iar pentru
celelalte părți vor scrie, cu roșu, aspectele negative.
Apoi fiecare copil va citi, cu voce tare, mesajul
fluturașului său;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Boroboaţă”
https://www.youtube.com/watch?
v=_c2oa7WUG4Q;
- discuţii despre comportamentul băiatului (punerea
în ,,balanţă” a micului Boroboaţă şi a băiatului
Boroboaţă)
AVAP - activitate outdoor (ieşim în grădina şcolii şi Jurnalul unei plante Apreciere
a.manual, bloc de desen,
2.1.; 2.2.; căutăm frunze, le comparăm, observăm natura, globală
acuarele, pensulă,
2.3.; 2.4.; facem comparaţie între cum arăta toamna şi cum Frunze
creioane colorate
2.5 arată acum etc.);
b.conversaţia, observaţia
- citirea celor patru fragmente din manual,
dirijată, explicaţia,
CLR descoperirea ,,personajelor”;
brainstorming, învăţarea Apreciere
2.3.; 3.1. - transpunerea imaginară a fragmentelor în tablouri,
prin descoperire, individuală
numirea a ceea ce ar desena, culorilor predominante
problematizarea,
pentru fiecare tablou;
exerciţiul
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
c. activitate frontală,
pe care le-ar utiliza;
activitate individuală Expunerea
- realizarea unui desen / picturi a unui tablou
lucrărilor

- rezolvare de probleme printr-un exercițiu Probleme care se rezolvă prin


MEM - rezolvarea de probleme în care sunt necesare una, două sau mai multe operații
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
1.4.; 1.5.; - crearea unor probleme după imagini / desene /
scheme / exerciţii / formule; a. manual, fişe de lucru
1.6.; 3.1.;
- exerciţii de transformări a problemelor, după b.conversaţia,explicaţia,
4.2.; 5.1.; Temă de lucru
criterii date; demonstraţia,exerciţiul,
5.2. în clasă:
- discuţii despre mediile naturale şi artificiale problematizarea, munca
- rezolvare de
studiate independentă
probleme
c.activitate frontală,
activitate individuală
CLR

2.3.

EFS Piciorul opus bratului de aruncare este usor inainte; Deprinderi motrice de baza - sala de sport Observare

1.1.; 1.2. - explicarea si demonstrarea prinderii mingii din - mingi mijlocii sistematica
autoaruncari in sus, in podea, la perete:
1.3.,;2.2.; Aruncare si prindere de pe loc: - mingi de baschet
a) cu doua maini - stand departat, cu genunchii usor
3.1.; 3.3. indoiti, bratele intinse jos, palmele apropiate - prinderi in sus, in podea, la - marcaje Aprecieri
formand un caus; perete

DP b) cu doua maini de la piept - stand departat, bratele - prindere cu doua


indoite la nivelul pieptului, palmele formand un caus,
2.3. degetele mari fiind apropiate unul de altul, celelalte maini
degete fiind relaxate;
individuale si
c) cu doua maini deasupra capului - stand departat,
CLR
2.3. cu piciorul stang inainte, antebratul formeaza cu colective
bratul un unghi de cca. 90°, coatele fiind la inaltimea
umerilor

- exersarea aruncarii si prinderii mingii;

- corectari;

- Jocuri dinamice:,,Ocheste cercul", ,,Striga un nume";

- Stafete aplicative specifice insusirii aruncarii si


prinderii mingii; - Aruncarea mingii in perete,
alergare, culegerea ei, intoarcere in alergare cu
mingea in mana, predarea ei la urmatorul;

- Mingea in suveica;

- corectari

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fişe de lucru, Observarea
data,meteo, agenda zilei, impresii; carioci, creioane sistematică
2.2.,;2.3. Dezvoltare emoţională şi socială colorate, foi albe
- realizarea unui desen / modelaj, pe grupe, cu un
animal sau obiect preferat; b. conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
CLR - interpretarea scenetei ,,Povestea mistreţului Recapitulare / Evaluare
RAI, jurnalul cu dublă
răutăcios; intrare, jocul didactic
2.1.; 3.1.
- analizarea şi discutarea scenetei;

AVAP - scrierea învăţăturii care reiese din scenetă; c. activitate frontală,


individuală, pe grupe
2.2.; 2.3 - discuţii despre bunele maniere;

- realizarea unui colaj ,,Bunele maniere, cheia


bunelor relaţii şi coroniţa prieteniei”

CLR - vizionare ,,Dl. Goe”;

1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=M-y5lmUls2g; Dialogul în situaţii concrete

2.3.; 3.1.; - discuţii despre comportamentul lui Goe; A cere şi a da informaţii


3.2.; 4.1. a. manual, laptop,
- realizarea unor dialoguri prin care se arată modul în videoproiector, auxiliar
care trebuia să se comporte Goe; Observarea
Text-suport: b. conversaţia euristică,
DP - întocmirea unor fişe cu norme de conduită în explozia stelară, sistematică:
mijloacele de transport şi în magazine; dezbaterea, exerciţiul, atitudinea
2.3
jocul didactic, elevilor faţă
- observarea imaginilor din manual, citirea Dl. Goe, de I. L. Caragiale
brainstorming de sarcinile
AVAP dialogurilor, formulare de răspunsuri; date
2.2. c. activitate frontală,
- realizarea unor dialoguri pe teme diverse;
individuală, în perechi

MEM - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin Înmulţirea. Vieţuitoare şi medii de a. manual,fişe de lucru, Observarea
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale viaţă b.conversaţia,explicaţia, sistematică
1.4.; 1.5.; înmulţirii; demonstraţia,exerciţiul,
1.6.; 3.1.;
4.2.; 5.1.; - rezolvare de probleme diverse;
5.2.
- compararea a două produse, utilizând semnele: < , Recapitulare
>,=;

CLR - Aflarea sumei a două / trei produse;


jocul didactic,
3.1. - completarea unor casete cu factorul lipsă;
problematizarea,
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;
munca independentă
- completarea unor enunţuri lacunare;
c.activitate frontală,
activitate individuală Autoapreciere
- exerciţii ce includ respectarea ordinii efectuării
operațiilor;

- rezolvare de probleme;

- discuţii despre mediile de viaţă – plante şi animale


specifice;

- formulare de enunţuri cu animale ilustrate

MM - interpretare ,,Povestea unui ciobănaş” (Solist – Interpretarea a. manual, laptop,


dialog); videoproiector
1.4.; 2.1.;
3.1.; 3.2., - audierea cântecului ,,Nu mi-e frică de bau-bau” de b. conversaţia euristică,
3.4. Miruna Oprea; Recapitulare
explicaţia, exerciţiul,
audiţia muzicală Interpretarea
https://www.dailymotion.com/video/x3la311
vocală
c. activitate frontală,
CLR - alegerea unei melodii potrivite unor versuri date
individuală
(cântec vesel / trist);
2.3.
- audiţie ,,Contradans’’ de W. A. Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=FzMG0aFfQXo
Joi Limba Engleza

Joi CLR - selectarea formulelor pe care le poţi utiliza atunci a. manual, laptop, Observarea
1.1.; 1.2.; când ceri o informatie; Dialogul în situaţii concrete videoproiector, auxiliar
2.3.; 3.1.; - explicarea proverbului ,,Soarele luminează lumea, b. conversaţia euristică, sistematică:
3.2.; 4.1. iar educaţia luminează omul”; A cere şi a da informaţii explozia stelară, atitudinea
dezbaterea, exerciţiul,
elevilor faţă
- transcrierea unor proverbe despre educaţie; Text-suport: jocul didactic,
DP brainstorming de sarcinile
2.3 - exerciţii de ordonare a unor dialoguri pentru a c. activitate frontală, date
forma un text, transcrierea textului; Dl. Goe, de I. L. Caragiale individuală, în perechi
AVAP
2.2.
- identificarea personajelor, după replici date etc.

Religie

MEM Itemii probei de evaluare Înmulţirea. Vieţuitoare şi medii a. fișe de evaluare Probă scrisă
de viaţă sumativă
1.4.; 1.5.; b.conversaţia,
Evaluare sumativă munca independentă
1.6.; 3.1.; c. activitate individuală
4.2.; 5.1.;
5.2.

Vineri AVAP - privim cu atenţie frunzele adunate / ilustrate; Jurnalul unei plante a.manual, bloc de desen, Aprecieri
acuarele, pensulă, globale și
2.1.; 2.2.; - numirea asemănărilor şi deosebirilor dintre ele; Frunze creioane colorate/cerate individuale
b.conversaţia, observaţia
2.3.; 2.4.; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor dirijată, explicaţia, Expunerea
utilizate / observarea folosirea liniei cu scop de diagrama Venn, lucrărilor
2.5 exerciţiul
contur şi cu scop decorativ în compoziţie / petei de c. activitate frontală,
culoare (descoperirea anotimpului); activitate individuală

- verbalizarea etapelor de lucru pentru realizarea


CLR lucrărilor;
2.3.; 3.1. - desenarea / pictarea unor frunze de forme şi
mărimi diferite (covor de frunze)

Vineri - audierea textului; *Lectură a. fișă de lectură Evaluare după


b. conversaţia, rezolvarea
CLR - formulare de răspunsuri la întrebări al căror Păţania lui Mofturilă explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
răspuns se găsește în text (Unde? Care? Cine? problematizarea, lucru
1.1.; 1.2.; jocul didactic, scheletul
Cum? De ce? Ce? Când? Cu cine?);
de recenzie, explozia
2.3.; 3.1.; stelară, ciorchinele
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri c. activitate frontală,
3.2.; 4.1.
scurte care testează înţelegerea textului audiat; individuală, în perechi

- povestirea orală a povestioarei;

- desprinderea învăţăturii textului;


DP
- verbalizarea importanţei regulilor de igienă;
1.2.
- disuţii despre comportamentul lui Mofturilă;

- scrierea însuşirilor ursuleţului;


AVAP
- sfaturi pentru Mofturilă;
2.2.
- găsirea unui alt final povestioarei;

- transpunerea în desen a unei secvenţe din


poveste

MM - interpretarea unor cântece cunoscute, cu Interpretarea a. manual, laptop, Probă orală /


acompaniamentul jucăriilor muziale; videoproiector scrisă
1.4.; 2.1.; b. conversaţia euristică,
3.1.; 3.2., - transcrierea versurilor cântecului ,,Joc în cerc” , explicaţia, exerciţiul,
3.4. Evaluare audiţia muzicală
după Aurel Ivaşcu şi selectarea etichetelor potrivite
c. activitate frontală,
CLR dintr-un sset dat: solist, cor, dialog muzical, cântare
2.3. în lanţ, grupe alternative;
individuală
- identificarea tipului de cântece (vesele sau triste),
după versuri date

MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare

1.4.; 1.5.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ - exerciții de ameliorare –


se vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare a. fișe de ameliorare /
1.6.; 3.1.;
(individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi de dezvoltare,
4.2.; 5.1.;
identificate după evaluarea sumativă.
5.2. b. conversația,
Autoevaluarea
explicația, exercițiul,
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad controlată
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii problematizarea
care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor
CLR c. frontală, individuală,
de evaluare vizate prin proba de evaluare
în perechi
3.1. sumativă.

Luni MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / Fracţii a. manual,fişe de lucru, Observarea
diferenţa / produsul / jumătatea / sfertul / dublul laptop, videoproiector
1.4.; 1.5.; b.conversaţia,explicaţia, sistematică
etc.”
1.6.; 3.1.; Despre Delta Dunării demonstraţia,exerciţiul,
jocul didactic,
4.2.; 5.1.; - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert,
problematizarea, munca
5.2. utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, independentă
măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.) c.activitate frontală,
activitate individuală
CLR - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei
3.1. figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
respectiv ¼ ;
AVAP

2.2.
- exerciţii de haşurare după cerinţe date;
- scrierea unor fracţii după ilustraţii;
- vizionarea unui documentar despre Delta Dunării
https://www.youtube.com/watch?v=LnTo3_K1tlk;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuții despre vieţuitoarele care trăiesc în Delta
Dunării;
-realizarea unor desene despre fauna din Delta
Dunării

CLR - observarea unor imagini , citirea replicilor Două puncte a. manual, fişe de lucru
personajelor; b. conversaţia,
1.1.; 1.2.; explicaţia, exerciţiul, Observarea
- discuţii pe baza celor două replici din care reies jocul didactic,
2.3.; 3.1.; observarea dirijată, sistematică:
situaţiile când se folosesc două puncte;
3.2.; 4.1. învăţarea în context atitudinea
c. activitate frontală,
- transcrierea replicilor copiilor; individuală, în perechi elevilor faţă
de sarcina
- formulare de enunţuri cu ambele situaţii de dată
folosire a semnului de punctuaţie ,,:” ;

DP - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text;

2.3. - dezvoltarea abilităţii de a cere şi a da informaţii


în situaţii concrete de viaţă;

- redactarea unor dialoguri în situaţii diverse


CLR
- discuţii despre situaţiile în care se folosesc două
1.1.; 1.2.; puncte;
Observarea
2.3.; 3.1.; - citirea unui scurt text; sistematică
3.2.; 4.1.
- explicarea semnelor de punctuaţie; a. auxiliar, fişe de lucru
b. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text;
Două puncte jocul didactic,
observarea dirijată,
- realizare de corespondenţe între enunţuri şi
învăţarea în context
DP explicaţiile acestora; c. activitate frontală,
individuală, în perechi
2.3. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Autoapreciere
- completarea unui rebus didactic pe a cărui
diagonal, A – B, este ,,DOUA PUNCTE”

EFS - explicarea si demonstrarea deplasarii in echilibru: Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
- pe o suprafata lata de 20 cm trasata pe sol se aplicative - banci de gimnastica sistematica
3.1.; 3.3. executa mersul in echilibru, cu spatele drept, capul
Echilibrul (deplasari cu echilibru
sus, privirea inainte, bratele intinse lateral; piciorul pe
care executa pasirea este intins, contactul cu solul suprafete inguste si inaltate)
CLR facandu-se cu varful piciorului;
1.4.

- exersarea deplasarii in echilibru in linie cate 4;

- corectari;

- executarea deplasarii pe o linie trasata pe sol, pe


partea lata a bancii de gimnastica (in timpul Apreciere
executiei copilul trebuie supravegheat mereu, globala
pentru a nu cadea si a se produce accidente);

- Stafeta aplicativa cu intrecere pe echipe: Mers in


echilibru pe banca de gimnastica pana la capat, Apreciere
coborare, alergare pana la un punct fix, intoarcere, individuala
mers in echilibru pana la capat cu predarea
stafetei;

- Jocuri dinamice: ,,Trecem puntea", ,,Pisica pe


acoperis"

Marti CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Textul narativ a. manual, fişe de lucru Evaluare după
tare / în şoaptă / în gând / în lanţ / pe roluri); Intonarea propoziţiilor b. conversaţia euristică, rezolvarea
1.1.; 1.2.; Formularea răspunsurilor la explicaţia, exerciţiul,
sarcinilor de
- formulare de răspunsuri la întrebări date; întrebări explozia stelară,
ciorchinele lucru
2.3.; 3.1.;
3.2.; 4.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text suport: c. activitate frontală,
individuală, în perechi
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Cel mai bun prieten, după Victor
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”); Sivetidis
DP -identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
autorului unui text;
2.3.
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
desfăşurării evenimentelor din text;
AVAP
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze din text;
2.3.
- povestirea orală a textului;

- modelarea unor obiecte (folosind plastilina)

AVAP

2.1.; 2.2.; - discuţii despre plante şi animale;

2.3.; 2.4.; - realizarea unor dialoguri între diverse plante şi


animale;
2.5 Aprecieri
- observarea unor flori – exemplificarea unor a.manual, carton colorat,
coală albă de desen, globale și
mesaje pe care acestea le-ar putea transmite;
creion, foarfecă, lipici individuale
Jurnalul unei plante
b.conversaţia euristică,
CLR - numirea instrumentelor, materialelor şi a tehnicii observaţia dirijată,
de lucru pentru realizarea unei flori; Flori
explicaţia, joc de rol,
2.3. exerciţiul Expunerea
- realizarea unei flori, după criterii stabilite; c. activitate frontală,
lucrărilor
activitate individuală
- audiţie / vizionarea cântecului ,,Mica floare”
MM
https://www.youtube.com/watch?
1.4 v=8uHr99OwHSE

MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / a. auxiliar,fişe de lucru,


Fracţii
b.conversaţia,explicaţia,
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul /
1.4.; 1.5.; demonstraţia,exerciţiul,
dublul etc.” Autoevaluare
problematizarea, munca
1.6.; 3.1.; Despre Delta Dunării controlată
independentă
4.2.; 5.1.; - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei c.activitate frontală,
5.2.
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
respectiv ¼
CLR - selectarea denumirii pentru rezultate (ex. ½ -
doime etc.);
3.1. activitate individuală
- scrierea unei fracţii după reprezentări date;

- rezolvări de exerciţii şi probleme date;


AVAP
- citirea unui text nonliterar despre Delta Dunării;
2.6.
- discuţii despre Delta Dunării;

- realizarea unei relaţii de hrănire între


vieţuitoarele Deltei Dunării

EFS - explicarea si demonstrarea procedeelor de executie Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observarea
a elementelor de tarare: aplicative sistematica
3.1.; 3.3. - mingi
- tarare pe palme si pe genunchi - deplasarea se face
inainte la distanta de ½ pas, un genunchi si bratul opus,
urmat de deplasarea inainte a celorlalte membre Tarare (tarare pe palme si pe
CLR genunchi, pe antebrate si pe
opuse;
1.4. genunchi, tarare joasa)
- tarare pe antebrate si pe genunchi - se trage un
genunchi sub piept ducand in acelasi timp inainte
bratul opus, se deplaseaza corpul inainte pana la
DP intinderea completa a piciorului indoit la piept, o data
2.3.
cu aducerea sub piept a celuilalt picior indoit si cu
aducerea inainte a celuilalt brat;

- tarare din culcat facial - din culcat facial cu bratele


indoite si duse putin inainte se trage inainte piciorul
drept o data cu intinderea bratului stang cat mai
Aprecieri
departe, impingandu-se piciorul indoit, se deplaseaza
corpul inainte o data cu apropierea de corp a celuilalt colective si
brat;
individuale
- exersarea elementelor de tarare;

- corectari;

- Jocuri dinamice: ,,La vanatoare", ,,Pisica la panda",


,,Tunelul acrobatilor";

- Stafeta aplicativa cu intrecere-tarare cu impingerea


unei mingi cu capul pana la o linie trasata pe sol,
ridicare, intoarcere in alergare si predarea mingii la
urmatorul (procedeul la alegere)

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, data, Aspecte specific ale organizării a. manual, fişe de lucru
meteo, agenda zilei, impresii; învăţării şi pregătirii pentru viaţă la
2.3.; 3.1. b. conversaţia euristică, Observare
şcolarul mic
- realizarea unui ceas din carton; explicaţia, exerciţiul, sistematică
brainstorming, jurnalul
- discuţii pornind de la enunţul: Timpul este preţios. cu dublă intrare, jocul
CLR
didactic
- exerciţiu-joc: ,,Timpul şi obişnuinţele mele”;
3.1. Cum folosim timpul ? Timpul, cel c. activitate frontală,
- realizarea unei liste cu activităţi repetitive; mai bun prieten. Ştiu să-l folosesc? individuală, în perechi
- exerciţiu-joc: ,,Timpul hazliu”;
AVAP
- citirea şi memorarea unor ghicitori despre timp;
2.2.; 2.3.
- formularea unor răspunsuri la întrebarea ,,Ce poţi
face în timpul liber?;

MM - argumentarea răspunsurilor date;


1.4. - audierea cântecului ,,Ceasul”
https://www.youtube.com/watch?v=hzBAKQ5UV9U

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a. manual, fişe de lucru


impusă de semnele de punctuaţie;
1.1.; 1.2.; Textul narativ b. conversaţia euristică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; explicaţia, exerciţiul,
2.3.; 3.1.; diamantul, ciorchinele,
3.2.; 4.1. - identificarea însuşirilor copilului; cadranele, joc de rol
Intonarea propoziţiilor
- transcrierea unor enunţuri după criterii stabilite; c. activitate frontală,
Formularea răspunsurilor la
individuală, pe grupe
DP - desprinderea învăţăturii textului; întrebări

2.3. - realizarea unui desen cu produsele realizate de Tehnica


copil;
,,Grupele
- scrierea unei liste care să cuprindă ,,satisfacţiile” pe întreabă”
AVAP care le poate oferi munca; Text suport:

2.6. - exemplificarea unor calităţi a muncii (dacă ar fi o


persoană);
Cel mai bun prieten, după Victor
Sivetidis
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- a. manual,laptop,
100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; videoproiector
1.4.; 1.5.; b.conversaţia,explicaţia,
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; demonstraţia,exerciţiul,
4.2.; 5.1.;
5.2. - rezolvarea de probleme; problematizarea,
Împărţirea numerelor naturale
munca independentă
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; folosind scăderea repetată
c.activitate frontală, Autoevaluarea
CLR - vizionarea unui documentar despre Marea Neagră controlată
activitate individuală

3.1. https://www.youtube.com/watch?v=8ivozDwy4bk; Despre Marea Neagră

- discuţii despre Marea Neagră;

AVAP - verbalizarea importanţei Mării Negre pentru viaţa


oamenilor;
2.6.
- desen ,,Marea Neagră”

MM - enumerarea regulilor pentru a putea cânta frumos Cântarea vocală a. manual, fişe de lucru Observare
şi corect (cele 10 reguli); sistematică
1.4.; 2.1.; b. conversaţia euristică,
3.1.; 3.2., - identificarea pozienumerarea regulilor pentru a explicaţia,
3.4. putea cânta frumos şi corect (cele 10 reguli); demonstraţia,
exerciţiul, audiţia
- identificarea poziţiei corecte pentru cântat, dintr-o Poziţia, emisia, tonul, semnalul de
serie de imagini; început, dicţia, sincronizarea c. activitate frontală,
DP individuală, pe grupe
- exerciţii pentru încălzirea vocii / pentru inspirare şi
2.3. expirare;

- audiţie ,,Cărticica mea”

https://www.youtube.com/watch?v=ZXoteYA66Uw;
- interpretarea unui fragment din melodia ,,Cărticica
mea” (inspir adânc, expir)

Limba Engleza

Joi CLR - exemplificarea unor calităţi a muncii (dacă ar fi o a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; persoană); Textul narativ b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - formulare de enunţuri enunţiative, interrogative şi explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. exclamative; Intonarea propoziţiilor diamantul, ciorchinele,
- formulare de răspunsuri la întrebările,,Ţi-ar plăcea Formularea răspunsurilor la cadranele, joc de rol
DP să-ţi fie Munca prietenă? De ce?” întrebări c. activitate frontală,
2.3. - realizarea unui dialog între elevi şi Muncă; individuală, pe grupe Tehnica
- discutarea unor proverbe şi zicători despre muncă; ,,Grupele
AVAP - vizionarea în ppt a poveştii ,,Banul muncit” de Text suport: întreabă”
2.6. Alexandru Mitru;
- discuţii pe baza poveştii;
- desprinderea învăţăturii poveştii
Cel mai bun prieten, după Victor
Sivetidis

Religie
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Împărţirea numerelor naturale
100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; folosind scăderea repetată
1.4.; 1.5.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; a. auxiliar,fişe de lucru,
1.6.; 3.1.; - rezolvarea de probleme; Despre Marea Neagră b.conversaţia euristică,
- discuţii despre fauna şi flora din Deltei Dunării şi explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.1.; problematizarea ,
a Mării Neagre;
5.2. Interevaluare
- completarea bulei duble a ciorchinelui cu ciorchinele cu bula
informaţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră dublă
c.activitate frontală,
CLR activitate individuală
1.4.
Vineri AVAP - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte Jurnalul unei plante
confecţionate;
2.1.; 2.2.; - observarea imaginilor din manual; Flori
- discuţii despre protejarea mediului înconjurător;
2.3.; 2.4.; - numirea materialelor şi instrumentelor utilizate în
realizarea florilor;
2.5 - verbalizarea etapelor de lucru pentru obţinerea a.manual, cofraje de
florilor dorite; ouă, acuarele, pensulă,
- realizarea florilor; foarfecă, crenguţe Aprecieri
- încropirea unei mici poveşti despre flori uscate, paie sau altfel de globale și
CLR beţe individuale
b.conversaţia, observaţia
2.3.; 4.3. dirijată, explicaţia, Expunerea
munca independentă lucrărilor
c. activitate frontală,
activitate individuală
MEM

3.2.

Vineri CLR - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură Observare


- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b. conversaţia euristică, sistematică
1.1.; 1.2.; este vorba în această poezie?” Cei şapte ani de-acasă, de Aurora explicaţia, exerciţiul,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri Luchian Vaslui munca independentă,
2.3.; 3.1.; scurte care testează înţelegerea poeziei; RAI, cadranele, jurnalul
3.2.; 4.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre cu dublă intrare
conţinutul poeziei; c. activitate frontală,
- enumerarea acţiunilor care arată că fetiţa are ,,cei individuală, pe grupe
şapte ani de-acasă”;
- discuţii despre comportare politicoasă /
DP
nepoliticoasă;
- formulare de rqspunsuri la întrebarea ,,De ce
2.3. credeţi că fetiţa trebuia să fie sârguincioasă la
şcoală?”;
- AȘA DA / AȘA NU;
- transcrierea unei strofe a poeziei, respectând
AVAP aşezarea corectă în pagina caietului;
2.6. - realizarea unui colaj cu titlul ,,Cei şapte ani de-
acasă”

- reproducerea în grup a unor cântece însuşite, Cântarea vocală a. manual, laptop,


respectând sincronizarea; videoproiector
b.conversaţia euristică,
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin explicaţia, exerciţiul,
audiţia
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
c.activitate frontală, în
percuţiei corporale; grup
MM Cântarea vocală în colectiv
- interpretarea cântecului ,,Ghicitoare”, de Aurel
1.4.; 2.1.;
Ivăşcanu (învăţarea cântecului); Interpretarea
3.1.; 3.2.,
vocală
3.4.
- audierea / vizionarea cântecului ,,Albă ca Zăpada”
DP
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II;

- interpretarea cântecului ,,Păsărelele”, de Timotei


Popovici;

Joc ,,Deschide urechea bine”

MEM - efectuarea de împărţiri în concentrul 0-100, prin Împărţirea – operaţia inversă a a. manual, fişe de Evaluare
scăderi repetate; înmulţirii lucru, planşe, imagini după
1.4.; 1.5.; diverse rezolvarea
- efectuarea de exerciţii de împărţire ca operaţie sarcinilor de
1.6.; 3.1.; lucru
inversă a înmulţirii, pe baza operaţiilor de b.conversaţia
4.2.; 5.1.;
înmulţire date; euristică, explicaţia,
5.2. exerciţiul, învăţarea
- scrierea unor înmulţiri după imagini date, apoi Despre deşert prin descoperire,
împărţiri corespunzătoare;
problematizarea ,
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt necesare organizatorul grafic
operaţii de împărţire şi verificarea prin operaţia
inversă ; c.activitate frontală,
3.1. - prezentarea de informaţii/imagini despre deşert; activitate individuală

- citirea rubricii ,,Ne informăm”;

AVAP - discuţii despre deşert;

- realizarea unui desen cu titlul ,,Deşertul”


2.2.

Luni DP Întâlnirea Aspecte


de specific ale
2.3.; 3.1. dimineaţă -
organizării
salutul,
prezenţa, învăţării şi
ziua, pregătirii
data,meteo, pentru viaţă
CLR agenda la şcolarul
zilei, mic
3.1. impresii;
- joc
,,Mingea
magică”; Şcolarul şi
AVAP - activitate programul
pe grupe
,,Lista zilnic de
2.2.; 2.3. activităţilor activitate
zilnice”;
- citirea
poveştii
,,Povestea
copilului
Observare care pierde
sistematic
ă timpul” (Studiu de caz);
- formulare de răspunsuri pe baza
textului citit;
- realizarea unui program zilnic de
activitate şi de odihnă;
- joc ,,În vizită la Crina”;
- desenarea unui buchet de flori
pentru Crina

- recitirea textului suport;


- identificarea unor date din text;
- ordonarea unei suite de propoziţii potrivit Repovestirea unor întâmplări
CLR succesiunii faptelor prezentate în text; citite
1.1.; 1.2.; - repovestirea textului citit, cu accent pe anumite
a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1.; evenimente şi informaţii; Text suport:
b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. - ordonarea unei suite de propoziţii potrivit Observare
succesiunii faptelor prezentate în textul ,,Ce băiat!”, explicaţia, exerciţiul,
repovestirea sistematică
DP după Octav Pancu-Iaşi;
c. activitate frontală,
2.3. Cel mai bun prieten, după Victor individuală, pe grupe
- repovestirea textului respectând etapele unei Sivetidis
repovestiri;

- organizarea unui concurs cu titlul ,,Cel mai bun


povestitor”
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Împărţirea – operaţia inversă a a. auxiliar, fişe de lucru Interevaluare
100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţirii b.conversaţia euristică,
1.5.; 1.6.; explicaţia, exerciţiul,
înmulţire
3.1.; 4.2.; problematizarea,
Despre deşert organizatorul grafic
5.1.; 5.2. - rezolvarea de probleme;
c.activitate frontală,
- efectuare de împărţiri după model dat;
activitate individuală
- colorarea unor câturi, după criterii date;
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
2.3. matematice;
- discuţii despre deşert (condiţii de viaţă, animale,
plante etc.;
- realizarea unui colaj cu plante şi animale specifice
AVAP
deşertului
2.6.

Luni MEM
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-
1.5.; 1.6.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la
3.1.; 4.2.; înmulţire a. auxiliar, fişe de lucru
5.1.; 5.2. b.conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme; Împărţirea – operaţia inversă a
explicaţia, exerciţiul,
- efectuare de împărţiri după model dat; înmulţirii
problematizarea, Interevaluare
- colorarea unor câturi, după criterii date; organizatorul grafic
CLR
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri c.activitate frontală,
2.3. Despre deşert
matematice; activitate individuală
- discuţii despre deşert (condiţii de viaţă, animale,
plante etc.;
- realizarea unui colaj cu plante şi animale specifice
AVAP deşertului
2.6.
CLR - recitirea textului suport; Repovestirea unor întâmplări citite a. manual, fişe de lucru Observare
- identificarea unor date din text; sistematică
1.1.; 1.2.; - ordonarea unei suite de propoziţii potrivit Text suport: b. conversaţia euristică,
succesiunii faptelor prezentate în text; explicaţia, exerciţiul,
- repovestirea textului citit, cu accent pe anumite Cel mai bun prieten, după Victor
2.3.; 3.1.; repovestirea
evenimente şi informaţii; Sivetidis
3.2.; 4.1. - ordonarea unei suite de propoziţii potrivit
succesiunii faptelor prezentate în textul ,,Ce băiat!”,
DP
după Octav Pancu-Iaşi;
- repovestirea textului respectând etapele unei c. activitate frontală,
2.3. repovestiri; individuală, pe grupe
- organizarea unui concurs cu titlul ,,Cel mai bun
povestitor”

- observarea scrierii pe liniatura dictando (model Scrierea pe liniatură dictando a. manual, fişe de lucru
dat în manual); b. conversaţia euristică,
Text suport: explicaţia, exerciţiul,
- discuţii despre scrierea pe liniatură dictando; observarea dirijată,
CLR
munca independentă
1.1.; 1.2.;
- citirea rubricii ,,Reţinem!”; c. activitate frontală,
2.3.; 3.1.;
3.2.; 4.1. Cel mai bun prieten, după Victor individuală
Sivetidis Autoapreciere
- copierea textului, respectând aşezarea în pagina
DP caietului (de la rubrica ,,Descoperim!”);
2.3.
- transcrierea celui de-al treilea fragment, din textul
suport, respectând normele de aşezare în pagină, pe
liniatură dictando

EFS Explicarea si demonstrarea procedeelor de catarare la Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
scara fixa: aplicative
3.1.; 3.3. - scara fixa sistematica
a) urcare din sipca in sipca - cu fata la scara fixa, Catarare pe scara fixa
picioarele sprijinite pe ultima sipca, bratele indoite, - mingi (cuburi, jaloane)
mainile apucate de sipca din dreptul pieptului. Se
CLR Aprecieri
ridica piciorul stang pe prima sipca, se impinge in el
1.4. pentru a ridica corpul, simultan cu ridicarea bratului colective si
opus pe urmatoarea sipca;
DP individuale
2.3. b) coborarea din sipca in sipca — ajuns cu mainile pe
ultima sipca de sus, coboara din sipca in sipca, folosind
procedeul de la urcare;

- exersarea procedeelor de catarare;

- corectari;

- Stafeta aplicativa cu intrecere pe grupe;

- Alergare, catarare pe scara fixa, coborare,


alergare si predarea stafetei la urmatorul;

- Jocuri dinamice: ,,Cautam cuiburi", ,,Plicul


veveritei"

Marti CLR - observarea cuvintelor marcate într-un enunţ, Cuvinte cu înţeles opus a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; explicarea înţelesului acestora; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; Text suport: explicaţia, exerciţiul, sistematică
3.2.; 4.1. - înlocuirea unor cuvinte subliniate cu altele cu observarea dirijată,
munca independentă,
înţeles opus;
AVAP organizatorul grafic
2.6 Cel mai bun prieten, după Victor c. activitate frontală,
- realizarea de corespondenţe între cuvinte cu individuală
Sivetidis
înţeles opus;

- alcătuiri de enunţuri cu sensurile opuse ale unor


cuvinte date;

- identificarea şi colorarea unor obiecte pe care


sunt scrie doar cuvinte cu sens opus;

- selectarea unor cuvinte potrivite, după cerinţe


date;

- transcrierea unui text, înlocuind cuvintele


îngroşate cu altele cu sens opus;

- completarea unui rebus didactic

- discuţii privind lucrări ale unor pictori; Jurnalul unei plante a. album de artă, bloc de
desen, acuarele, pensulă
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Vază cu flori b.conversaţia euristică,
observarea dirijată,
AVAP munca independentă Observare
utilizate;
2.1.; 2.2.; c.activitate frontală, sistematică
2.3.; 2.4.; activitate individuală
- identificarea diferitelor forme pe reproduceri de
2.5
artă, în fotografii sau în sculptură;
CLR Expunerea
2.3. - realizarea unei picturi cu titlul ,,Vază cu flori”
lucrărilor

- efectuarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul 0- Proba înmulţirii. Proba a. manual, fişe de lucru,


MEM 100; împărţirii planşe, imagini diverse
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin b.conversaţia euristică,
1.5.; 1.6.; împărţire; Despre Grădina Botanică şi sera explicaţia, exerciţiul,
- efectuarea probei înmulţirii prin înmulţire şi prin ei problematizarea ,
3.1.; 4.2.;
împărţire; cadranele, învăţarea prin
5.1.; 5.2. Observare
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare descoperire
sistematică
operaţii de înmulţire/împărţire şi verificarea prin c.activitate frontală,
operaţia inversă; activitate individuală
CLR - discuţii despre Grădina Botanică (văzută cu ocazia
2.3. unei excursii şcolare);
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- recunoaşterea în desene/imagini a unor Grădini
Botanice
EFS Explicarea si demonstrarea catararii: Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
aplicative
3.1.; 3.3. - deplasarea pe banca se face cu corpul inclinat - banci de gimnastica sistematica
inainte, cu mainile prinse de marginea bancii. Se
executa catararea cu mers in patru labe,
deplasandu-se intai un brat inainte, care apuca Catarare pe o banca inclinata
CLR marginea bancii, simultan cu pasirea pe banca cu
piciorul opus; Aprecieri
1.4.
- exersarea catararii pe o banca inclinata; colective si
DP
2.3. - corectari; individuale

— Joc dinamic: ,,Urcam nucile in pod"

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,


data,meteo, agenda zilei, impresii;
2.3.; 3.1.
- joc ,,Mingea magică”;
a. manual, fişe de lucru Observare
Aspecte specific ale organizării b. conversaţia euristică, sistematică
- activitate pe grupe ,,Lista activităţilor zilnice”;
învăţării şi pregătirii pentru viaţă explicaţia, exerciţiul,
CLR brainstorming, jurnalul
- citirea poveştii ,,Povestea copilului care pierde la şcolarul mic cu dublă intrare, jocul
3.1. timpul” (Studiu de caz); didactic
c. activitate frontală,
- formulare de răspunsuri pe baza textului citit; Şcolarul şi programul zilnic de individuală, pe grupe
activitate
AVAP
- realizarea unui program zilnic de activitate şi de
2.2.; 2.3. odihnă;

- joc ,,În vizită la Crina”;

- desenarea unui buchet de flori pentru Crina


CLR - citirea textului ,,Cele patru piersici”, respectând
1.1.; 1.2.; intonaţia potrivită;
2.3.; 3.1.; Recapitulare
3.2.; 4.1. - formulare de răspunsuri la întrebări care au a. manual, fişe de lucru
legătură cu textul citit; b. conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
- repovestirea orală a textului; cadranele, explozia
DP stelară, ciorchinele
2.3. Despre prietenie c. activitate frontală,
- explicarea unor semne de punctuaţie /
individuală, pe grupe
construirea unor enunţuri cu semne de punctuaţie
AVAP date;
2.6. Autoevaluare
- scrierea unor cuvinte cu înţeles opus, după controlată
anumite cerinţe;

- transcrierea unui fragment, respectând aşezarea


corectă în pagina caietului;

- realizarea unor dialoguri pe teme diverse;

MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare


1.5.; 1.6.;
sumativă Probă scrisă
3.1.; 4.2.; Evaluare sumativă b.conversaţia,
5.1.; 5.2.
munca independentă
c. activitate individuală
MM - reproducerea în grupuri mici a unor cântece Cântarea vocală a. manual, laptop, Interpretare
1.4.; 2.1.; însuşite, respectând sincronizarea; videoproiector vocală
3.1.; 3.2., b.conversaţia euristică,
- marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
percuţiei corporale;
3.4.
- joc colectiv – desemnarea grupei câştigătoare; Cântarea vocală în grupuri mici explicaţia, exerciţiul,
DP audiţia
2.3. - audierea melodiei ,,Samba florilor” (mişcări în c.activitate frontală, în
ritm de samba) https://www.youtube.com/watch? grup
EFS v=J3feY-abnEk;
2.3.
- interpretarea în grupuri mici a cântecului ,,Miţu –
Chiţu, de Ion Nicorescu

Joi Limba Engleza

CLR - citirea textului ,,Cele patru piersici”, respectând a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
1.1.; 1.2.; b. conversaţia euristică, controlată
2.3.; 3.1.; - citirea textului ,,Cuvântul fermecat” de V. Oseeva; Recapitulare explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. cadranele, explozia
- formulare de răspunsuri pentru întrebări date; stelară, ciorchinele
c. activitate frontală,
- formulare de propoziţii după enunţuri date; individuală, pe grupe
DP
2.3. - completarea unui text cu semnele de punctuaţie Despre prietenie
corespunzătoare;
AVAP - audierea poeziei ,,Bunele maniere” de Claudia
2.6.
Groza;

- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce


este vorba în această poezie?”
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
scurte care testează înţelegerea poeziei;
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
conţinutul poeziei;
- discuţii despre acţiunile lui Toma, prin care a
demonstrate că are ,,cei şapte ani de-acasă”;
- identificarea formulelor pe care le poţi utiliza
atunci când ceri o informatie;
- completarea unor proverbe / ghicitori cu cuvintele
lipsă

Religie

MEM Itemii probei de evaluare

1.5.; 1.6.; Evaluare sumativă a. fișe de evaluare


sumativă
3.1.; 4.2.; Probă scrisă
b.conversaţia,
5.1.; 5.2. munca independentă
c. activitate individuală

Vineri AVAP - discuţii despre fructe (fruct preferat, conţin Jurnalul unei plante a. manual, creioane Apreciere
vitamine etc.); colorate sau cerate, bloc globală /
2.1.; 2.2.; - observarea fructelor ilustrate în manual; de desen, laptop individuală
- discuţii despre modul în care desenează un măr; b.conversaţia euristică,
2.3.; 2.4.; - verbalizarea etapelor de lucru, pentru a realiza un Fructe observarea dirijată, Expoziție
fruct prin tehnica haşurii; explicaţia, demonstraţia
2.5 - idendificarea materialelor de lucru; (Tehnica haşurii) munca independentă
- desenarea unui fruct, folosind tehnica haşurii; c.activitate frontală,
- audierea / vizionarea cântecului ,,Fructele” activitate individuală
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
CLR

2.3.

MM

1.4.
CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă

1.1.; 1.2.; a. fișe de evaluare


sumativă
Probă scrisă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1. munca independentă
c. activitate individuală

- interpretarea, în faţa colegilor, a unor cântece


MM cunoscute, respectând sincronizarea; Cântarea vocală a. manual, laptop,
videoproiector
1.4.; 2.1.; - marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin b.conversaţia euristică, Interpretare
3.1.; 3.2., acompaniamentul cu jucării muzicale sau a explicaţia, exerciţiul, vocală
3.4. percuţiei corporale; audiţia
- interpretarea unor cântece, în dialog muzical; c.activitate frontală,
DP - recunoaşterea unor cântece după ilustraţii date, Cântarea vocală individuală individuală
2.3. interpretarea acestora împreună cu un coleg(ă);
- audiţie (învăţarea) cântecului ,,Tot ce e pe lume”
https://www.youtube.com/watch?v=gPpxMBtcPEw
Oră de ameliorare-dezvoltare:

– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ a. fișe de ameliorare /


MEM de dezvoltare, Evaluarea
se vor stabili în funcţie de problemele Ameliorare/ dezvoltare
(individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi după
1.5.; 1.6.; b. conversația, rezolvarea
identificate după evaluarea sumativă. - exerciții de ameliorare –
3.1.; 4.2.; explicația, exercițiul, sarcinilor de
dezvoltare ameliorare/
5.1.; 5.2. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad problematizarea
dezvoltare:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii
c. frontală,
care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor Autoreflecţia
individuală, în perechi
de evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativă.
PĂŢANIA LUI MOFTURILĂ

Copii, Mofturilă este un ursuleţ. Şi, asa cum îi spune şi numele, lui Mofturilă nu-i plac multe lucruri. De exemplu, nu-i place să se trezească dimineaţa
devreme. Mama lui are multă bătaie de cap cu el. Într-o dimineaţă, pe la ora şapte, mama încercă să-l trezească pe Mofturile ca să se pregătească pentru a
merge la grădiniţă.

- Mofturilă, te rog să te trezeşti ! îl rugă blând mama.


- Nu vreau ! răspunse Mofturilă somnoros.
- Dar este timpul să te duci la grădiniţă.
- Nu vreau acum. Mai lasă-mă un minut.
Mama, că aşa este mama miloasă, se înduplecă şi-şi lăsă fiul în pace. Numai că minutul s-a transformat în jumătate de oră în plus de lenevit în pat. Dar... se trezi
în final. În picioare fiind, Mofturilă a început să strige cu putere că vrea să fie îmbrăcat.

-Dar mai întâi trebuie să te speli pe faţă şi să îţi cureţi dinţişorii, spuse mama din prag. Apoi să faci gimnastica de înviorare şi de abia apoi să te îmbraci. După
care îţi pregăteşti genţuţa, mănânci şi poţi pleca la grădiniţă.
-NU VREAU ! NU VREAU ! NU VREAU ! strigă Mofturilă supărat. Ar fi vrut ca mama să se spele pe faţă în locul lui şi tot ea să facă gimnastica de înviorare. Apoi
să-l îmbrace şi să-i pregătească si gentuţa.

Mama, în schimb, îl mustră pe Mofturilă şi, de ciudă, acesta fugi de acasă. Tot hoinărind prin pădure îmbrăcat în pijamale, se întâlni cu Fufi- furnica. Aceasta
ducea un bob de grâu în spate.

-Bună- dimineaţă, Mofturilă! spuse veselă Fufi.

- O fi bună pentru tine, nu şi pentru mine, îi răspunse Mofturilă supărat şi apoi trecu mai departe. Oare de ce era atât de veselă furnica şi el era atât de
trist? Mergând mai departe, dădu nas în nas cu Nina- albina.

- Bună- dimineaţa, Mofturilă! spuse Nina- albina.

- La voi toate-s bune, răspunse ursuleţul tot mai supărat şi merse mai departe. Merse cât mai merse şi, obosit de drum, se aşeză pe o piatră. Atunci îl văzu
pe Melcu-nţeleptul, care-l salută cu vocea lui calmă:

- Bună- dimineaţa! Te văd cam supărat. Ce-ai păţit?

- Păi..., am fugit de acasă, răspunse Mofturilă.

-Şi de ce, mă rog? întrebă Melcu-nţeleptul interesat.

-Păi, nu a vrut mama să mă îmbrace şi nici să se spele pe faţă în locul meu !

-Dar, Mofturilă, ăsta nu este motiv de supărare. Ai făcut o faptă rea că nu ţi-ai ascultat mama şi ai fugit de acasă.

Şi atunci, Melcu-nteleptul îi spuse lui Mofturilă ce trebuie să facă pentru a-şi repara greşeala.

Copii, ce sfaturi credeti că-i dă Melcu-nţeleptul lui Mofturilă?

De ce Nina- albina şi Fufi- furnica erau aşa de vesele?

Dă un alt final povestioarei!


CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ

de Aurora Luchian Vaslui

Daca esti cuviincioasa,


Si te porti frumos mereu,
Ca ai SAPTE ani de-acasa,
Sa-si dea seama, nu e greu!

De ajuti un batranel
Ca sa isi duca o plasa,
Sau pe un pusti mititel,
Ai cei SAPTE ani de-acasa!

Sa fii fetita cuminte


Linistita,serioasa,
Toti vor spune,ia aminte:
"Are SAPTE ani de-acasa!"

Si atunci cand tu saluti,


Si te-nclini politicoasa,
Vor spune multi cunoscuti:
"Are SAPTE ani de-acasa!"

Si la scoala,negresit,
Tu sa fii sarguincioasa,
Sa-nveti ce n-ai reusit,
In cei SAPTE ani de-acasa!

BUNELE MANIERE

de Claudia Groza

Într-o joi de dimineaţă

Toma a plecat la piaţă,

Să ia roşii şi ardei,

Şi  un os pentru Grivei.


      

- Bună ziua eu vă spun,

Aş dori câteva roşii,

Doi-trei ardei sfioşi.

Mulţumesc şi un gând bun.

 
- Ce băiat politicos!

Să creşti mare, norocos,

Grăi doamna vânzătoare,

Zâmbind ca în zi de sărbătoare.

 
Toma luă autobuzul,

Dar zări rapid bătrânul,

Gârbovit şi obosit,

În baston sprijinit,

Cu o traistă plină,

Dar o privire senină.

    
- Staţi puţin, să vă ajut!
Bătrânul rămase mut.     
- Gata!  Luaţi loc la fereastră,

S-aveţi o zi frumoasă!

-Ce băiat politicos!

Să creşti mare şi voios,

Zâmbea bătrânul fericit,

Deşi era ostenit.

Toma tocmai traversa

Când o doamnă c-un căţel

N-a văzut în dreapta sa

Un biciclist foarte vesel,

Ce discuta de zor la mobil.


I-a prins iute mâna

Şi a împins-o spre trotuar.

      
- Stimată doamnă, sărut mâna,
Am vrut să vă salvez doar.
- Îţi mulţumesc, copile luminos,
Să creşti mare, curajos!