Sunteți pe pagina 1din 7

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com

Nr.______din_______________

Unitatea de învătare nr. 2, Pământul şi poveştile sale – 2 săptămâni


Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR Spiridușul cel citirea selectivă a textului în funcţie de repere date de învățător/colegi manual, Observare
23.09 2.2 bun al cărții, enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit exercițiul, conversaţia, sistematică
2019 3.2. după Ada relatarea după întrebările investigatorului perfect, a întâmplărilor din text explicaţia
4.5 Teodorescu (Cine?Ce?Unde?Când?Cum?De ce?Cu cine?) ; -Frontal,individual
citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele
de punctuaţie și de sentimentele trăite de personaje ;
exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosindmodalităţi diverse: desen,
mimă, schemă
raportarea propriei experiențe la cea a personajelor: Dacă aş fi ... m-aş
simţi/aş fi ...;
Compararea -compararea a două numere mai mici decât 10 000 folosind numărătoarea manualul, numărătoarea de Observare
MEM și ordonarea poziţională sau reprezentări poziționare, jetoane cu sistematică
numerelor - utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu ajutorul unor numere, fișe de lucru
naturale exemple concrete şi a unor reprezentări grafice selectarea, dintre mai multe -conversaţia, explicaţia,
2.2. 2.3. 0 – 10 000 numere, a celor care îndeplinesc condiția dată (ex.: mai mici decât ....) demonstrația, exerciţiul,
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a efectua comparații în viața problematizarea
cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe rutiere, masa- unor animale -
ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ≤10 000
- ordonarea unor mijloace de transport pe uscat în funcție de masa lor
Cântare Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a Manual,casetofon, Observare
MM vocală în aplauzelor ritmice, a bătutului din picior -conversaţia, explicaţia, sistematică
grupuri mici - Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, demonstraţia, exerciţiul, Aprecieri pe
2.1 -Concertul împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ jocul grupe.
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) -frontal,Individual , pe Proba practică
- Acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie grupe
corporală
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
24.09 LLR Povestea identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la text manual, text suport: Observare
2019 1.1. pământului și alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, Povestea pământului și a sistematică
2.2. a muncii dintr-o pereche/serie de variante date muncii (din volumul
3.1. citirea textului cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire în lanţ, citire şafetă Legende populare
4.5. joc: găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, în funcţie de anumite repere: un românești)
detaliu, o idee din text exerciţiul, conversaţia,
formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date explicaţia
formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe baza textului citit Frontal, individual
citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele
de punctuaţie
ED.FIZICĂ
Ș.Nat. Apa, aerul, utilizarea unor hărți pentru observarea suprafețelor de apă și uscat apă , pahare , linguriță, Evaluarea
solul. Surse - efectuarea unor experimente pentru evidențierea proprietăților apei zahăr, sare, mostre de sol, portofoliului
1.1. de apă – - efectuarea unor experimente pentru evidențierea însușirilor solului lupă, fișe de experiment
2.2. tipuri, - identificarea surselor de apă prin valorificarea experienței personale a conversaţia, explicaţia,
utilizări elevilor exerciţiul,experimentul,
-realizarea unei pagini de portofoliu care să cuprindă activități de protejare demonstrația,Portofoliu-
a solului, apei, aerului și imagini/desene reprezentative Frontal,individual
MIERCURI LLR Povestea citirea selectivă a textului în funcţie de repere date de învățător/colegi manual, Observare
25.09 pământului și citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii precum şi a exercițiul, conversaţia, sistematică
2019 2.2. a muncii ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului explicaţia, brainstorming Aprecieri
2.5. transcrierea unui pasaj din text care intrigă/uimeşte/impresionează Frontal,individual globale.
3.1. realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează paragraful ales
3.2 exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu întâmplările prezentate
în unul dintre pasajele selectate
joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu respectarea regulilor stabilite
(elevii întruchipează diferite elemente/personaje din textul lecturat)
Rotunjirea la rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa cotidiană manual, jetoane cu numere, Observare
MEM zeci și sute a - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat pe baza regulilor de rotunjire fișe de lucru sistematică
numerelor - gruparea unor numere date în funcție de numărul la care se rotunjesc conversaţia euristică, Aprecieri
naturale mai - utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere date explicaţia, demonstrația, globale.
2.3. mici - înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a compune un mesaj exerciţiul,jocul didactic
decât 10 000 accesibil ascultătorilor despre distanțe pe suprafața Pământului Frontal,individual
AVAP Ce poţi face •Exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj plastic pe planşe bloc de desen, creioane obs.sist.
1.2;1.3 cu un creion? model, imagini, reproduceri de artă; planşe model, reproduceri -autoev.
2.3 Punctul •Observarea punctului ca element constitutiv al universului vizual de artă, imagini, computer -aprecieri
-element de •Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic cu ajutorul -conversaţia,observaţia verbale
limbaj plastic punctului explicaţia,exerciţiul Proba practică
-Brad punctat •Identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce poate exprima -frontal,individ..
•Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze punctul ca
element de limbaj plastic
AVAP Ce poţi face •Exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj plastic pe planşe bloc de desen, creioane obs.sist.
1.2;1.3 cu un creion? model, imagini, reproduceri de artă; planşe model, reproduceri - Proba practică
2.3 Punctul – •Observarea punctului ca element constitutiv al universului vizual de artă, imagini, computer expunerea.
element de • organizarea suprafeţei sau a spaţiului plastic cu ajutorul punctului -conversaţia,observaţia prod.
limbaj plastic •Identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce poate exprima el) Explicaţia,exerciţiul -aprecieri
-Măr punctat •Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze punctul ca -frontal,individ.. verbale
element de limbaj plastic

JOI, ED.FIZICĂ
26.09 LLR Cu nasul în citirea individuală, în gând, a textului suport manual, text suport: Cu Observarea
2019 carte, după stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care nasul în carte, după Nina sistematică
1.4. Nina Cassian apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar Cassian
3.1. utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii exercițiul, conversaţia,
3.6. citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele explicaţia
4.5 de punctuaţie Frontal,individual
formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau
de detaliu desprinse din textul citit
activitate la biblioteca clasei: selectarea de cărți în care se regăsesc texte în
versuri; observarea diferitelor moduri de așezare în pagină a textului tipărit
crearea de rime pe tema Pământul (uscat, apă, aer)
MEM Rotunjirea la rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza regulilor de rotunjire manualul, fișe de lucru Observarea
mii a - rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa cotidiană conversaţia, explicaţia, sistematică
numerelor - asocierea unor numere date cu numărul format din zeci/sute/mii la care se demonstrația, exerciţiul,
naturale mai rotunjesc jocul didactic
2.3. mici - înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a face ca un mesaj dat să Frontal,individual
decât 10 000 fie ușor de reținut de către receptor
•exerciții de alcătuire a unei fișe cu titluri de opere literare cunoscute în manualul,caietul, Observarea
Ed.Civ.
care personajele sunt plante sau animale; ilustrații, dicționare, sistematică
1.1’1.2
•exercițiu-joc de imaginare a unui dialog între copil și animalul preferat; conversaţia,observaţia,expli
1.3;2.1
Ce sunt •exerciții de exemplificare a rolului fiecărui animal din imagine; caţiaM. Aprecieri
2.2
animalele și •exerciții de exprimare a atitudinii noastre față de plante și animale; Ciorchinelui,Diagrama globale si
plantele? •exerciții de enumerare a cât mai multor motive pentru care plantele și Venn,xerciţiul,jocul individuale
AVAP-
animalele trebuie ocrotite; -frontal,individ.
2.5
•exerciții de completare a spațiilor punctate cu termeni potriviți; în gr. în perechi
exerciții de desenare a unor plante și animale
VINERI Formarea, formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X) manualul, Observarea
27.09 MEM citirea, - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele imagini sistematică
2019 scrierea corespunzătoare scrise cu cifre arabe conversaţia, exerciţiul,
2.1. numerelor cu - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: scrierea datei) jocul didactic
cifrele - ex.-joc – Refă operațiile! –efectuarea/refacerea unor calcule în care Frontal
romane I,V,X numerele sunt scrise cu cifre romane folosind bețișoare. individual
LLR Cu nasul în citirea individuală, în gând, a textului suport manual, text suport: Cu Observarea
carte, după stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care nasul în carte, după Nina sistematică
1.4. Nina Cassian apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar Cassian
3.1. utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii exercițiul, conversaţia,
3.6. citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele explicaţia
4.5 de punctuaţie Frontal
formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau individual
de detaliu desprinse din textul citit
activitate la biblioteca clasei: selectarea de cărți în care se regăsesc texte în
versuri; observarea diferitelor moduri de așezare în pagină a textului tipărit
crearea de rime pe tema Pământul (uscat, apă, aer)
LB.ENGLEZĂ
JM- Tehnici de -realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și Materiale:obiecte Obs. sist.
1.1;1.2 comunicare mișcare Procedurale:observaţia, verif. Orală
1.3;2.1 eficientă în - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și conversaţia,exerciţiul Proba practică
2.2 jocuri de mișcare joc de rol,cadrane
EC-2.3 mișcare - Jocuri: Oglinda, Spate în spate,Campionul Organizare-act,frontală
-act. individuală

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR Aşezarea - citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii precum şi a -manual, text suport: Cu Observarea
30.09. textului în ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului nasul în carte, după Nina sistematică a
2019 pagina - realizarea unui jurnal cu dublă intrare Cassian elevilor
caietului - așezarea corectă pe două coloane a textului scris în cadrul jurnalului cu -coli albe, carton, creioane Aprecieri
3.1. dublă intrare colorate verbale
3.2. - antrenament de scriere creativă: completarea unei liste de activități pe exercițiul, conversaţia,
4.1. care elevii le-ar putea desfășura la școală, în timpul pauzelor explicaţia, lectura
4.4. - redactarea unui scurt textîn care se prezintă o activitate preferată, explicativă, jurnalul cu
desfășurată la școală dublă intrare
- scrierea textului redactat pe o coală albă de hârtie, respectând încadrarea Frontal,individual
în spaţiul paginii, regulile de despărțire la capătul rândului
-realizarea unei cărți din lucrările realizate anterior și expunerea acesteia
MEM Cifrele - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane I, V, X ; manual, fișe, imagini Observarea
romane I, V, - asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele corespunzătoare lor, conversaţia, exerciţiul, sistematică a
2.1. X scrise cu cifre arabe ; problematiz., jocul didactic. elevilor
- identificarea și prezentarea unor imagini în care se regăsesc cifre romane ; Frontal,individual Aprecieri
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale verbale
MM Cântare Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a Manual,calculator Observarea
vocală aplauzelor ritmice, a bătutului din picior conversaţia, explicaţia, sistematică a
individuală - Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, demonstraţia, exerciţiul, elevilor
2.1 : ”Tot ce e pe împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ jocul Aprecieri
lume” acompaniament, ritmul melodiei/măsură) -Frontal-Individual verbale
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
1.10 LLR Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu reglarea intensităţii şi volumului vocii/ manual, Observarea
2019 ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii afective a mesajului conversaţia, explicaţia, sistematică a
3.2. - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosind modalităţi diverse: exerciţiul, ,jocul didactic elevilor
4.1. ritm/melodie Frontal,individual Aprecieri
4.4. - scriere creativă: continuarea unor versuri date, cu tema Pământul verbale
- redactarea unui scurt text pe baza unei ilustrații
scrierea pe caiet a textului, respectând încadrarea în spaţiul paginii, reguli
de despărțire la capătul rândului
ED.FIZICĂ
Mișcarea apei - observarea dirijată a unor desene pentru identificarea tipurilor de ape vase de sticlă, apă, cerneală, Observarea
Ș.Nat. pe suprafața curgătoare de pe suprafața Pământului plante , imagini sistematică a
1.1. Pământului - efectuarea unor experimente pentru evidențierea mișcării apei -conversaţia, explicaţia, elevilor
2.2. - descrierea unei ape curgătoare din țara noastră exerciţiul, experimentul, Aprecieri
3.2. - identificarea cauzelor inundațiilor și a posibilelor măsuri de protejare demonstrația verbale
împotriva inundațiilor -Frontal, individual
MIERCURI LLR Evaluare – identificarea de informații , dintr-un text citit la prima vedere Test de evaluare Evaluare scrisa
2.10. – formularea de concluzii directe pe baza inf. din textul citit exercițiul
2019 3.1. – raportarea propriei experiențe la cea a personajelor: Dacă aş fi... m-aş individual
3.2. simţi/aş fi ...
4.1. – folosirea jurnalului cu dublă intrare
– aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând
Recapitulare generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc manual tipărit/digital, Observarea
MEM Numerele condiţii date imagini, fișe de lucru sistematică a
1.2. naturale 0-10 - generarea/completarea unor şiruri de de nr. folosind o regulă dată conversaţia, exerciţiul, elevilor
2.1. 000 - compararea unor numere ≤ 10 000 utilizând algoritmul de comparare jocul didactic Aprecieri
2.2. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere≤ 10 000 -Frontal,individual verbale
2.3. - formarea, scrierea şi citirea nr. folosind cifrele romane I, V, X
5.2. - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza unor criterii date
AVAP- Ritmul liniilor •Exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic pe planşe pensule,acuarele, pahar cu obs.sist.
1.2;1.3 Linia-element model, imagini, reproduceri de artă apă, bloc de desen, planşe -autoev.
2.3 de limbaj •Exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, oblice, curbe, model, reproduceri de artă, expunerea.
plastic. Brazi frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. imagini prod.
Observarea formelor naturale (elemente de morfologie vizuală) Procedurale:conversaţia, -aprecieri
•Exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros) pentru Explicaţia,Exerciţiul verbale
sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum -frontal,individ.,în perechi
AVAP- •Exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic pe planşe pensule,acuarele,apă, bloc obs.sist.
1.2;1.3 Ritmul liniilor model, imagini, reproduceri de artă de desen, reproduceri de expunerea.
2.3 Linia-element •Exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, oblice, curbe, artă, imagini,computer, prod.
de limbaj frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. Procedurale:conversaţia, -aprecieri
plastic.Frunze Observarea formelor naturale (elemente de morfologie vizuală) Observaţia,explicaţia verbale
•Exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros) pentru exerciţiul
sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum Organizarefrontal,individ.
JOI, ED.FIZICĂ
3.10 LLR Cum se - utilizarea metodei S.V.Î. (Știu, Vreau să știu, Am învățat) în contextul -manual, mapă de plastic, Observarea
2019 organizează citirii unui scurt text în care se prezintă informații despre cum se coli albe, creioane colorate sistematică a
un organizează un portofoliu exercițiul, conversaţia, elevilor
2.2. portofoliu? - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul textului citit explicaţia, lectura Aprecieri
3.1. - prezentarea pașilor de parcurs în organizarea unui portofoliu, având ca explicativă, metoda S.V.Î. verbale
4.5 sprijin întrebările formulate de învățător (Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Frontal
Cu cine?) individual
-realizarea paginii de gardă a propriului portofoliu și a unei pagini în care
elevul face o scurtă prezentare referitoare la conținutul portofoliului său
MEM Organizarea -realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se manualul, obiecte diverse: Observarea
și folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” nasturi, dopuri de sticlă, sistematică a
3.1. reprezentarea - stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică sub formă boabe de porumb, jetoane elevilor
5.2. datelor de reţea fișe de lucru, imagini cu Aprecieri
- extragerea şi sortarea de numere diverse tabele verbale
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date conversaţia, exerciţiul, jocul
- selectarea şi gruparea unor numere după mai multe criterii date şi didactic
înregistrarea datelor într-un tabel Frontal,individual
Ed.Civ. Ce înseamnă colorare, în desene/contururi date, a imaginilor care înfățișează persoane
2.1 să fim -exerciții de prezentare, în perechi, a propriei persoane (a unor aspecte
persoane relevante pentru identitatea proprie) manualul,caietul,ilustrații,
-realizarea și discutarea, în perechi, a portretului colegului de bancă dicționare, Observarea
-discuții referitoare la asemănările și deosebirile dintre persoane conversaţia,observaţia,expli sistematică
-recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor unor personaje (de caţia,M. ciorchinelui
exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor) exerciţiul,jocul Aprecieri
-exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei manifestate în contexte -frontal,individ. globale si
familiare elevilor ( școală, familie, grupul de prieteni, locuri publice) în gr. în perechi individuale
-discutarea, în grupuri mici, a moralei unor fabule, a unor proverbe care
ilustrează trăsături ale persoanei
-exerciții de apreciere a propriilor trăsături manifestate în contexte familiare
VINERI Evaluare – – Scrierea cu cifre/litere a numerelor 0 – 10 000; Test de evaluare Evaluare scrisa
4.10 MEM Numerele – Descoperirea și aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele conversaţia, exerciţiul
2019 1.2.2.1. naturale 0-10 repetitive; individual
2.2. 000 – Compararea și ordonarea numerelor 0 – 10 000;
2.3. – Rotunjirea numerelor naturale 0 – 10 000;
5.2. – Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
LLR Jurnalul de citirea unui text cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire în lanţ, citire ştafetă -manualcărți din biblioteca Observarea
lectură citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele clasei/personal sistematică a
de punctuaţie conversaţia, explicaţia, elevilor
3.1. joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, în funcţie de anumite repere: un exerciţiul, jocul didactic. Aprecieri
3.6. detaliu, o idee din text Frontal verbale
4.5. consemnarea impresiilor, opiniilor în urma lecturării textului și realizarea individual
unui jurnal de lectură al clasei din lucrările tuturor elevilor
activitate la biblioteca clasei: selectarea, unei cărți preferate cu tema
Pământul, în scopul lecturării acesteia în timpul liber, urmată de
completarea jurnalului personal de lectură
JM- Adoptarea - sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare obiecte evaluare orală,
1.1;1.2 unor serii de - evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare Procedurale: conversaţia, practică
1.3;2.1 roluri pentru -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, explicaţia, demonstraţia,
2.2 oferirea de starter, arbitru, scorer etc.) exerciţiul, jocul
sprijin - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Organizare:
EC- necondiționat - felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
2.32 JOC:Buchețe - autoanaliza randamentului propriu
lele - analiza randamentului echipelor